103 Verkenningsbataljon

103 Verkenningsbataljon Welkom op de Facebook-pagina van het 103 verkenningsbataljon. De Majoor van den Bergh treedt op als waarnemend commandant. door Willem Zuiderveld.
(83)

Op 15 Juni 1961 wordt ophttps://www.facebook.com/pages/Kazerne-t-Harde/149851218415769 , het 103 Verkenningsbataljon opgericht. Het bataljon ontstaat uit 102 Verkbat en maakt dan deel uit van de 121ste Lichte Brigade. 't Harde zou voorlopig de thuisbasis van het bataljon blijven maar voor het einde van het jaar verhuist het 103 Verkbat naar het Duitse Hohne. De reden daarvoor was de toenmalige "Be

rlijn-crisis". De toenmalige bataljonscommandant kreeg de opdracht een schuilnaam voor het bataljon te zoeken, beginnende met de letter "T". Hij koos als schuilnaam het woord "Trakehner", naar een beroemd landgoed in Pruisen waar zeer kostbare hengsten gefokt werden. Het Brandmerk van deze paarden, de dubbele "Elchschuffel" ofwel het Elandsgewei, werd het Symbool van het bataljon. Het embleem van ons Trakehnerbataljon heeft een geel elandsgewei op een diepblauwe ondergrond. Geel is de internationale kleur voor de verkenningseenheden. Tegen het eind van 1961 wordt de Chaffee tank vervangen door de Centurion tank. Al het in dienst zijnde personeel moet hierdoor in zeer korte tijd worden omgeschoold.
1962

Om en om worden 102 & 103 Verkbat voor telkens drie maanden in Hohne gelegerd. De nieuwe commandant wordt Luitenant Kolonel van der Wall Bake. Tijdens de schietserie in april bezoekt ZKH Prins Bernhard in de functie van Inspecteur Generaal van de landmacht het bataljon. In juni, als het onderdeel weer tijdelijk in 't Harde is gelegerd, worden twee nieuwe wapens in gebruik genomen, namelijk de U*I en de Fal. Wanneer de spanningen in de wereld in augustus toenemen door de "Cuba-crisis" staat het bataljon voor de tweede keer in haar tweejarig bestaan "oorlogsbepakt" gereed. Bij de begravenis van HKH Prinses Wilhelmina, eind 1962, levert het bataljon honderd man voor de ere-afzetting. In december 1962 tenslotte zal het bataljon voor de laatste keer verplaatsen naar Nederland.

1963

Wederom ontvangt het bataljon nieuw materiaal. In maart worden de Centurion tanks vervangen door de nieuwe AMX tankshttps://www.facebook.com/pages/AMX-30/143296965682989?ref=ts&rf=137355046286981 . Al het aanwezige tankpersoneel is, voorafgaande aan de vervanging, reeds omgeschoold. Hierdoor kon de AMX zonder veel problemen worden ingezet. In april verplaatst het bataljon zich, als onderdeel van de 4e Infanterie Divisie, voorgoed naar Duitsland. In eerste instantie betrekt 103 Verkbat de locatie in Hohne, maar binnen een half jaar verhuist het onderdeel naar https://www.facebook.com/KazerneSeedorf in de nabijheid van het dorpje Seedorf. Eind september1963 wordt het commando overgenomen door Luitenant Kolonel Backer. In dit jaar wordt ook voor het eerst tijdens het bestaan van het bataljon, een gouden trakehner uitgereikt. Deze draagspeld wordt aan alle beroepsofficieren aangeboden als afscheidscadeau. De kerstdagen brengen de manschappen door met patiënten en personeel van het Marten Luther Krankenhaus.
1964

De befaamde, en soms verfoeide, MAG mitrailleur wordt ingevoerd. Een groot aantal oefeningen zal elkaar opvolgen. De schietserie in Hohne en de gezamelijke oefening "Turf-steek" met het PanzerAufklärungsBataillon 3 zijn de twee belangrijkste. Tijdens de kerstdagen houdt 103 Verkbat een kerstwijdingsdienst in de St.Vitikirche in Zeven. Het eigen Huzarenkoor onder leiding van de plaatsvervangend bataljonscommandant treedt tijdens deze kerstviering verdienstelijk op.
!AANVULLING! Ik lees in de historie van 103 verkbat in het jaar 1964 dat een huzarenkoor optrad met de Kerst in de kerk te Zeven. Ik was een van hen. We traden verder ook nog op in de hal van het ziekenhuis in Zeven. Ook op de legerplaats zelf werd een optreden verzorgd. Het jaar erop zelfs ook nog met pasen. In een van de militiaire tehuizen op Seedorf werd geregeld stevig gerepeteerd. Het optreden was inderdaad verdienstelijk.
1965

Het jaar is nog maar net begonnen of het bataljon neemt het fanion van de 4e Divisie in ontvangst. Dit divisiefanion wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest verdienstelijke onderdeel van de 4e Divisie. In april wordt het bataljonscommando overgedragen aan Luitenant Kolonel Bos. Ook dit jaar brengt ZKH Prins Bernhard een werkbezoek aan het 103 Verkbat. In de loop van het jaar wordt het wapenarsenaal uitgebreid met de Karl Gustav en infrarood apparatuur voor de AMX tanks. Tijdens de laatse schietserien van dat jaar wordt de apparatuur voor het eerst gebruikt. Bij de grote oefening "Weser-sprong" treedt het bataljon amfibisch op. Het zwaartepunt van deze oefening ligt dan ook bij het beoefenen van een rivierenoversteek. De oefening wordt tijdelijk onderbroken door de bekendmaking van de verloving van Prinses Beatrix. Deze heugelijke mededeling wordt uitbundig gevierd door middel van een gezamelijk diner met officieren van verschillende Duitse verkenningsbataljons, die eveneens aan de oefening deelnamen.
1966

Tijdens de huwelijksplechtigheid van Prinses Beatrix en Prins Claus is Ritmeester Valstar de enige vertegenwoordiger namens 103 Verkbat in het ere-escorte Cavalerie. In maart worden de vriendschapsbanden met PanzerAufklärungsBatallion 3 uit Lüneburg formeel omgevormd tot een "Patenschaft". In het najaar worden de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de M113, een nieuw type amfibisch voertuig. In december vindt het eertste officiële Trakehnerbal voor officieren plaats. Dit evenement zal voortaan jaarlijks op de agenda staan.
1967

Tijdens het huwelijk van Prinses Margriet rijden Majoor van de Pol en Ritmeester Rens mee in het ere-escorte. De eerstehttps://www.facebook.com/pages/M113/110697525625949?ref=ts M113 pantservoertuigen rollen in februari op het station van Gödenstedt van de trein af. De maanden juni tot en met augustus staan geheel in het teken van de eerste oefeningen met de nieuwe voertuigen. Het bataljon krijgt tijdens de tweede schietserie van dit jaar opnieuw bezoek van ZKH Prins Bernhard.

1968

Het jaar begint met de commando overdracht aan Luitenant Kolonel van Splunter. Bij de jaarlijkse divisiecross eindigt het Bravo eskadron op de eerste plaats en het Alpha eskadron eindigt als tweede. De Boreelsportdag levert het Bravo eskadron eveneens de eerste plek op. Tijdens een oefening van het Alpha eskadron bij Minden verongelukt Korporaal van Meelen met zijn AMX tank. De vele overige geplande oefeningen, met namen als Weser-Sprong, Konings-gambiet, Alte Aller en Edelman, moeten natuurlijk doorgaan.
1969

In dit jaar wederom veel oefeningen. Na de schietserie in januari/februari volgt weer de oefening "Alte Aller". Voor het eerst bestaat de tegenpartij uit 42 ZVE (Zelfstandig Verkennings Eskadron) en een compagnie YP 408. Ondanks het feit dat de vijand veel sneller is, blijven het alpha en Bravo eskadron de tegenstanders de baas. Het SSV eskadron wint zowel in het voor- als in het najaar de zilveren trakehner. Bij de schiet-serie in het najaar in het najaar wordt het tirailleurschild veroverd.
1970

Wederom een commando-overdracht. De nieuwe bataljonscommandant wordt Luitenant Kolonel van der Goes. Het Bravo eskadron maakt een driedaagse excursie naar Berlijn en overnachten bij de daar gelegerde Amerikanen. Tijdens de oefening "Alte Alter" krijgt het bataljonbezoek van de Nederlandse ambassadeur bij de NATO, de heer Boon. Tijdens de schietserie wordt voor het eerst niet overnacht op de Hirschberg, maar wordt er gerust op het NATO kamp Oerbke. Een detachement van 103 Verkbat neemt deel aan de Nijmeegse vierdaagse en keert zonder uitvallers weer terug naar Seedorf. Wanneer een gedeelte van het bataljon met kerst paraat staat, komen de ouders en bekenden over en is er een gemeenschappelijke maaltijd in keuken-noord. Het stafeskadron bevindt zich dan in de Harz.
1971

In dit jaar neemt het bataljon afscheid van de AMX tank. De tank zal worden vervangen door de Duitse Leopard I. Na een half jaar omscholing komen de nieuwe tanks binnen. Bij aankomst ramt de eerste Leopard meteen de poort bij de ingang van de kazerne. Omdat de oefening "Wiel-Trek" plaatsvindt in de periode dat de AMX tanks al zijn ingeleverd en de Leopards nog niet binnen zijn, komen tijdens deze jaarlijkse oefening twee Duitse verkenningseskadrons onder bevel van het bataljon te staan. Dit jaar wordt ook het tienjarig bestaan van het bataljon gevierd. Deze is opgestuurd door https://www.facebook.com/bill.nyhuis. Destijds was hij de chauffeur van de C&V Angelique (Bravo), A-Esk. 1e Peloton.
1972

Voor de tweede keer in haar bestaan krijgt het bataljon het divisiefanion uitgereikt. Het commando wordt overgedragen aan Luitenant Kolonel Hoondert. Tijdens oefening "Höhe Klippe" krijgt het Bravo eskadron voor haar goede prestaties de zilveren Ere-Nadel van de commandant PanzerAufklärungsBataillon 3.

1973

De Luitenant Kolonel Cavadino neemt het commando over het bataljon over van LKol Hoondert. Behalve de gebruikelijke oefeningen staat er voor dit jaar ook een internationale oefening op het programma: "Big Ferro". De doelstelling voor het bataljon is een succesvolle oversteek van de rivier de Aller.
1974

Ambassadeur de Geus bezoekt het bataljon tijdens de eerste oefening van dat jaar, oefening "Wildbaan". Later dat jaar wordt het bataljon bezocht door Regimentscommandant van den Bergh, in 1961 nog waarnemend commandant van het Verkbat. Op 15 juni wordt het dertienjarig bestaan gevierd met het verwelkomen van een Chaffee tank, het voertuig dat tijdens de oprichting van 103 nog in gebruik was. De tank staat nu op een ereplaats voor onze gebouwen. In december van dit jaar krijgt het 103 Verkenningsbataljon de Legpenning van de 4e Divisie. Het personeel krijgt na afloop van de oefening "Roest Rust" een tevredenheidsbetuiging van de bataljonscommandant.
1975

De tankers van het verkenningsbataljon winnen tijdens een van de jaarlijkse schietseries de Bult Franciscup, een wedstrijd die oorspronkelijk alleen voor tankbataljons werd georganiseerd. Het Bataljonscommando wordt overgedragen aan Luitenant Kolonel Valstar. De oefening "Pantserstorm" welke samen met het Korps Commando Troepen wordt gehouden wordt het hoogtepunt van het jaar.
1976

Het verkenningsbataljon viert haar 15 jarig bestaan en daar kwamen veel prominente bezoekers op af. Bijna vanzelfsprekend bezocht ZKH Prins Bernhard het bataljon, werd bevelhebber der Nerderlandse Strijdkrachten Luitenant Generaal v.d. Slikke ontvangen en kreeg het bataljon bezoek van Excellentie Joseph Luns. In mei worden de verkenners bij de Boeselager wedstrijdenin de internationale klasse eerste. In het totaalklassement eindigt het Boeselager team als vijfde. Een prachtige prestatie van deze dienstplichtige jongens, zeker omdat de andere teams voornamelijk uit beroepsmilitairen betaan. Bij de Boreelsportwedstrijden eindigt Alpha als eerste en wordt het Bravo eskadron tweede. Een ander heugelijk feit is de viering van het tienjarig bestaan van de "Patenschaft" met het Duitse PanzerAufklärungsBataillon 3. De eerste reunie van 103 Verkbat wordt druk bezocht.

!Terug naar boven!
1977

Het commando wordt overgenomen door Luitenant Kolonel van Lingen. Tijdens de oefening "Wildbaan" werd het bataljon de afgelopen drie jaar gastvrij ontvangen door mensen uit het in de buurt van het oefenterrein gelegen dorpje Gerdau. Om deze vriendelijke geste van de inwoners te belonen organiseert het bataljon samen met de bewoners een aantal festiviteiten. De bijna 400 dorpelingen krijgen een voertuigenshow en schietwedstrijden aangeboden. In mei wordt er voor het laatst geschoten met de punt 50. Niet veel later wordt de Oerlikon ingevoerd. Wanneer het trompetterkorps der cavalerie op 11 augustus een optreden verzorgt in Zeven raakt het verkeer totaal verstopt. Bij de jaarlijkse Boeselager wedstrijden, dit jaar gehouden in Eutin, behaalt het Seedorfse team de vijfde plaats. De eerste 25mm Oerlikon kanonnen komen in september binnen bij het Bravo eskadron. Direkt na de in gebruikname van het materieel, is er een oefening waarbij de nieuwe wapens de vuurdoop krijgen. Door de oefening is het verkenningbataljon het eerste onderdeel binnnen de landmacht die met dit wapen heeft geschoten.
1978

Het Boeselager-team behaalt voor de tweede keer in drie jaar in het internationale klassement opnieuw een eerste plaats. Voor het eerst sinds de in gebruikname van de kazerne is er een open dag voor de Duitse bevolking. De bijdrage van 103 Verkbat bestaat voornamelijk uit het tonen van haar materieel. Tijdens de oefening "Saxon Drive" boekt het bataljon werkelijk grote successen, met als hoogtepunt het krijgsgevangen maken van een vijandelijke divisiecommandant. De kerstdagen zijn bijzonder wit. De sneeuwval was enorm dat jaar.
1979

De winter was streng dat jaar. De eerste maanden van '79 zijn bijzonder onaangenaam. Europa wordt geteisterd door enorme sneeuwval en ijzel. In Seedorf wordt een crisiscentrum ingericht en het gehele bataljon wordt ingezet voor het verlenen van hulp op alle mogelijke manieren. Militairen die buiten de kazerne wonen mogen zelfs niet gebruik maken van privé vervoer. Het Boeselager-team blijkt opnieuw te sterk voor andere deelnemende groepen. In het totaalklassement legt 103 beslag op de 3e plek. Najaar 1979, commando overdracht. Dit maal wordt Luitenant Kolonel Eleveld Bataljonscommandant. Eind december komt het bataljon negatief in het nieuws. Enkele "ontoerekeningsvatbare" personen gebruiken twee Leopard-tanks op een wijze waarvoor ze niet zijn ontworpen.
1980

Veel schietseries en oefeningen dit jaar. Bij Bergen op Zoom wordt tijdens wedstrijden door het Alpha eskadron beslag gelegd op de tweede plaats. Door deze prestatie wint het bataljon de Generaal Gitz Bokaal. Een unieke prestatie voor een verkenningsbataljon omdat deze beker bestemd is voor het beste tankbataljon! Het Boeselager-team komt niet verder dan de derde plaats. De Boeselager Pokal blijft echter in Nederlandse handen, en wel in die van 41 ZVE.
1981

Het bataljon viert zijn twintigste verjaardag. Voor het tweede achtereenvolgende jaar verrast 103 Verkenningsbataljon iedereen met het winnen van de Generaal Gitz Bokaal. Daarnaast ontvangt het bataljon ook de Bergen op Zoom beker, bestemd voor het onderdeel binnen de krijgsmacht met de beste algemene opleiding. De feestelijkheden rond het twintig jarig bestaan worden opgeluisterd door het Trompetterkorps der Cavalerie en een goed bezochte materieelshow. Bij de reunie wordt het commando overgedragen aan Luitenant Kolonel Abbas. Het Boeselager-team behaalt een vijfde plaats. 41 ZVE wordt opnieuwwinaar van de Pokal. Een opmerkelijke gebeurtenis vond plaats in de winter van 1981. Tijdens een nachtelijke wandelmars reed er een dronken Duitser de colonne in. Hierbij raakte onze ritmeester de Klippelaar zwaar gewond, tevens raakten twee andere huzaren lichtgewond.

1982

Dit was een betrekkelijk rustig jaar in het geschiedenis van het bataljon. Natuurlijk waren er de gebruikelijke schietseries en oefeningen, maar voor de rest kunnen we geen speciale gebeurtenissen terugvinden. Wel wordt er binnen het bataljon koortsachtig gewerkt aan de voorbereidingen voor het vervangen van de Leopard I https://www.facebook.com/pages/Leopard-1/110344792351224?ref=ts door een nieuw model tank.
1983

De Leopard I wordt vervangen door de Leopard II. Eind 1983 is de vervanging geheel voltooid. Geoefend met de nieuwe uitrusting wordt er echter nog niet. Er werd natuurlijk wel geoefend maar dan alleen met het kleinere materiaal. Behalve schietseries enandere oefeningen, vindt voor het eerst en na nu blijkt laatst, de oefening "Kleine Oorlog" plaats. De internationale oefening "Atlantic Lion" gaat niet door. Het Boeselager-team wordt vierde. In de Zomer van dit jaar wordt de nieuwe bataljonscommandant, de Luitenant Kolonel Reitsma, verwelkomd.
1984

Het "Patenschaftsverband" met het PantserAufklärungsBataillon 3 wordt weer nieuw leven in geblazen d.m.v. het uitwisselen van ervaringen tussen de beide verkenningsbataljons. Tijdens oefening "Wildbaan" is er een grote delegatie van het PAB 3 aanwezig. Het bezoek van de Duitse collega's wordt met een kegelavond afgesloten. Voor het Bravo eskadron wordt deze oefening een enorme ervaring. Als tegenstander krijgen de huzaren een Amerikaans verkenningseskadron, dat in hun pogingen Bravo tegen te houden met hun M60 tanks zover gaat, dat er een flinke hoeveelheid schade ontstaat. Leopard in de Kroeg. Het Boeselager-team behaalt bij de jaarlijkse wedstrijden een tweede plaats.

1985

Een overladen programma staat weer garant voor een druk jaar. Het Boeselager-team presteerd uitmuntend en behaalt in het internationale klassement opnieuw de eerste plaats. Bij terugkeer op de Legerplaats Seedorf worden de deelnemers opgewacht met bloemen en een heuse erehaag. Behalve de standaard oefeningen vindt in de tweede helft van het jaar ook nog de commando-overdracht plaats. De nieuwe commandant wordt Luitenant Kolonel Selles. Het voltallige 103 Verkenningsbataljon brengt de jaarwisseling paraat door.
1986

Het bataljon viert zijn 25 jarig jubileum. Daarnaast bestaat de stad Zeven 1000 jaar en viert de "Patenschaft" met het Duitse PAB 3 zijn twintigste verjaardag. Bij al deze vieringen staat het batalon uitgebreid stil. Een afvaardiging van 103 Verkbat viert de Patenschaft samen met het Duitse bataljon in Lüneburg. Ondanks de vele vieringen worden de oefeningen niet vergeten. Door de lang aanhoudende zeer strenge vorst wordt een aantal oefeningen afgelast. De commando-overdracht van het Alpha eskadron is dit keer een bijzondere door de komst van de Patenschaftscompagnie. De Duitse afvaardiging wordt met twee helicopters naar Seedorf gevlogen.
1987

In de eerste drie maanden van dit jaar wordt er maar 1 keer geoefend. Door de keihard bevroren grond krijgt deze gezamelijke oefening met het Patenschaftbataljon een zeer realistich karakter. Het Boeselager-team eindigt dit jaar als vijfde. Voor de jaarlijkse oefening "Wildbaan" krijgt het bataljon van de Duitse autoriteiten geen toestemming het vaste oefengebied in de omgeving van Lüneburg te gebruiken. In juni wordt het commando overgenomen door Luitenant Kolonel Bruinink.

1988

Na dit jaar wordt er geen jaarlijkse Boeselagerwedstrijd meer gehouden. De Duitse organisatie besluit er een tweejaarlijks evenement van te maken. Het bataljonsteam behaalt dit keer de zevende plaats. Groots is de vreugde wanneer het Nederlands elftal in de halve finale de Duitsers verslaat. Behalve de standaard oefeningen, waaronder de oefening van 1LK, "Free Lion", staat er een grote internationale oefening op het programma. Aan "Blue Rider" nemen behalve het Nederlandse bataljon ook 104 Verkenningsbataljon, Duitsers, Engelsen en Belgen deel.
1989

Het hoogetepunt voor dit jaar is de uitreiking van de Fahnenband aan 103 Verkbat en PansterAufklärungsBataillon 3, door de regering van de deelstaat Niedersachsen. Het Nederlandse bataljon is de eerste niet-Duitse eenheid die deze onderscheiding krijgt uitgereikt. Het jaarprogramma biedt wederom veel oefeningen en schietseries. Een voetbalwedstrijd tegen een team van het Patenschaftbataljon is de laatste activiteit van de bataljonscommandant. Luitenant Kolonel de Vries neemt het commando over.

1990

In februari van dit jaar neemt het bataljon deel aan de divisiegeleide oefening "Twin Rider". Een groot gedeelte van 103 is al onderweg naar het oefenterrein als wordt besloten om de oefening, op het laatste moment af te gelasten wegens het extreem slechte weer. De inmiddels ook al vertrokken "tanktrein" kan pas bij Hamburg worden onderschept. Ter vervanging van de oefening krijgt het bataljon een ORT, een Operational Readiness Test. Nauwelijks is iedereen afgestegen en zijn de voertuigen afgezadeld, of het bataljon krijgt een algeheel Alarm. In het donker, met hagel, sneeuw en ijzel moet 103 het afwachtingsgebied betrekken. Een afvaardiging van 103 behaalt bij de "Hoch Sauerlandmarsch" een eerste plaats in alle categoriën. Bij de Boeselagerwedstrijden legt het team beslag op de achtse plaats. Aan het eind van het jaar volgt er weer een oefening "Pantserstorm". Het is voor het eerst sinds jaren dat er weer een eskadron van 103 deelneemt aan deze gezamelijke oefening met de commando's.

1991

De divisiegeleide oefening "Foxy-Viper" is de oefening van het jaar. Het Bravo eskadron van 104 Verkbat wordt aan ons bataljon toegevoegd. Geheel onverwacht besluit de legerleiding een ORT te laten plaatsvinden en daardoor begon de oefening anderhalve dag eerder dan was aangekondigd. De score van 81 punten was de hoogste score ooit behaald binnen de 4e divisie. Het bataljon viert 30 jaar 103 Verkenningsbataljon en het 25-jarig jubileum van de Patenschaft met PAB 3 uit Lüneburg. De beide broederbataljons doen mee aan de vierdaagse van Zeven en als afsluiting daarvan wordt er een grote barbecue georganiseerd voor de circa 1000 Nederlandse en Duitse Militairen. Ruim 3000 Liter bier wordt er die avond genuttigd. Tijdens de overige festiviteiten krijgt het bataljon de regimentsmedaille in zilver uitgereikt. In september draagt Luitenant Kolonel de Vries het commando over aan Luitenant Kolonel van Diepenbrugge. De scheidend commandant schenkt het bataljon een cavaleriesabel uit 1845.

1992

In januari wordt het bataljon overgedragen aan 41 Pantser Brigade. Tevens reikt de Divisiecommandant het Divisiefanion uit aan 103 Verkbat. Het bataljon krijgt de titel "Meest verdienstelijke eenheid van de 4e Divisie". Het Boeselager-team laat iedereen achter zich. Een grootse prestatie omdat ons team bestaat uit louter dienstplichtigen die slechts 9 maanden dienen. Ondanks de verkorte dienstplicht, en dus een kortere voorbereidingstijd eindigde het team op de eerste plaats. Een grote schok treft het bataljon in april 1992. De 1e Luitenant Lodders komt tijdens de uitvoering van een humanitaire missie om het leven bij een helicopterongeval in St.Petersburg. In juli worden de M113's vervangen door de YPR's. Het tankpeloton van 103 wint de Bult Franciscup. Het SSV eskadron haalt uitzonderlijk hoge punten bij het onderdeel inzetbaarheids-oefening. In de laatste werkweek van het jaar, tijdens de oefening "Clover Charge" krijgt het bataljon ook het bevel over het Bravo eskadron van 104 Verkbat en een franstalig Belgisch eskadron. Een uitgebreide gevechtspatrouille slaagt erin om na infiltratie te voet een op 22 kilometer afstand gelegen object in handen te krijgen.
1993

Een van de eerste gebeurtenissen van het jaar is een MEO-inspectie. Door het positieve eindresultaat krijgt het gehele Bravo eskadron een tevredenheidsbetuiging. Enkele maanden later gebeurd hetzelfde met het Alpha eskadron. Enkele kleine oefeningen worden samengepakt in 1 grote achtdaagse oefening "Rider Go On". Ondanks tekort aan materieel en personele tekorten wordt het een geslaagde oefening. Na een schietserie waaraan het gehele bataljon heeft deelgenomen, moet het bataljon voorbereidingen gaan treffen voor een speciale oefening in vreemd gebied. Die voorbereidingen vallen samen met het organiseren van de Bult Francis schietwedstrijden. Ondanks dat er maar 1 tankpeloton van 103 kan meedoen aan de wedstrijd wordt die overtuigend door hen gewonnen. Twee dagen na de Brigadesportdag neemt de Luitenant Kolonel Jack Johan het bataljonscommando over.
1994

Direkt in januari krijgt het onderdeel het Divisiefanion als waardering voor het meest verdienstelijke bataljon van de 4e Divisie. Het Boeselager-team heeft een mooie voorbereiding door twee keer met de commando's in Roosendaal te trainen en daarnaast met twee Duitse PanzerAufklärungsBataillons te oefenen. Het team eidigt uiteindelijk als vijfde in het internationale klassement. Tijdens het zomerverlof doet een detachementvan het bataljon mee aan de Nijmeegse vierdaagse. Direct na het zomerverlof staat er een schietserie op het programma waar ook weer eens sinds jaren een Boreelsportdag wordt georganiseerd. Ook het 104 Verkbat doet hier aan mee. Er wordt een eerste plaats gehaald door het eskadron bij de zogenaamde Legerkorpsvaardigheidswedstrijden op de onderdelen tankschieten, boordwapen 25mm, schieten met handvuurwapens en de mitrailleur punt 50. Het bataljon ontvangt hiervoor de "Zilveren Pri". Het is voor het eerst dat een verkenningsbataljondeze prijs wint. Ook wordt de Bult Franciscup gewonnen. De trofee voor beste verkenningsploeg gaat naar 104 Verkbat.
1995

Droevig nieuws. 104 Verkenningsbataljon wordt opgeheven. Het roemruchte "Adderbataljon" moet ruimen voor de reorganisatie van de krijgsmacht. De tradities en de fanions van het bataljon worden overgenomen door 103. Februari betekent het einde van het Onderhoudspeloton van 104 Verkbat. Voortaan zal het als Herstelpeloton 103 Verkbat bij de Herstelcompagnie 41e Lichte Brigade haar werk voortzetten. Het Bravo eskadron staat eind augustus paraat bij de oprichting van het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps. Een maand later vormt dit eskadron samen met leden van het SSV eskadron de erehaag bij Prinsjesdag. In Zwitserland strijdt het tankpeloton van het Bravo eskadron voor een prijs op de Schweizer Meisterschaften 1995. Van de 44 deelnemers weten de tankers een 9e, 21ste en 23ste plaats in de wacht te slepen. In september wordt de eerste vrouwelijke officier beëdigt. Tijdens de schietserie van het Alpha eskadron wordt er voor het laatst door de Leopard II geschoten. Als gevolg van de reorganisatie worden de vijf overgebleven Leo's opgeslagen in een MOB-complex. Op de Bult Franciscup wordt nog een tweede plaats behaald.

1996

Een jaar dat geheel in het teken staat van de reorganisatie, de laatste lichting dienstplichtigen en de omschakeling naar een beroepsleger. Aan het begin van het jaar zwaait het gehele dienstplichtige Alpha eskadron af. Het bataljon zal het de aankomende maanden zonder dit eskadron moeten doen. Doordat er meer dienstplichtigen afzwaaien dan dat er binnenkomen loopt het SSV eskadron langzaam leeg. Ook worden de allerlaatste Leopards II tanks ingeleverd. Desondanks blijven veel oefeningen op de agenda staan. In april vormt het Bravo eskadron samen met het SSV eskadron op het binnenhof in Den Haag een Erewacht bij het einde van het staatsbezoek van de Noorse Koning aan Nederland. De klanken van het "Boreellied" galmen nu nog na op het Binnenhof. Tijdens de afsluitende oefening "Light Recce" wordt voor het eerst het optreden geoefend van het gereorganiseerde lichte verkenningsbataljon. De Nederlandse pers bezoekt op uitnodiging van Defensie deze laatste grote oefening van dienstplichtigen. In het weekend van 7 tot en met 9 juni staat het traditionele ouderweekend op het programma. In uitzonderlijk hitte draagt Overste Jack Johan het commando over aan de Luitenant Kolonel van den Bos. Tevens neemt het bataljon afscheid van haar laatste lichting dienstplichtige Huzaren en viert zij haar 35ste verjaardag en de 30-jarige "Patenschaft" met PAB 3. Dit bovendstaande verslag over het 103 verkenningsbataljon is geschreven door:
https://www.facebook.com/PaulusKr?ref=pb

Adresse

Twistenberg 120
Bad Bevensen
27404

Webseite

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von 103 Verkenningsbataljon erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Videos

Teilen

Kategorie


Andere Streitkräfte in Bad Bevensen

Alles Anzeigen

Sie können auch mögen