Finlandssvenska konsumenter

Finlandssvenska konsumenter Gruppen vill samverka för att få en förändring i hur en del företag här i Finland behandlar os Denna trend vill vi nu bryta och få en förändring i stånd.

Gruppen vill samverka för att få en förändring till stånd i hur en del företag här i Finland behandlar finlandssvenskar som konsumenter. Vi vill också uppmuntra svensk- och tvåspråkiga att grunda företag som fungerar på svenska. Många företag har inga nätsidor på svenska utan bara på finska eller så är sidorna på finska och engelska. Detta upplever vi som en direkt förolämpning mot oss som konsume

nter. Dessa företag annonserar tydligt med sina nätsidor att de inte vill ha oss som kunder och inte behöver våra pengar. Dessa företag skall inte heller få våra pengar så länge det finns andra företag som inte upplever oss som en belastning utan välkomnar oss som kundgrupp på vårt eget modersmål. Vi skall uppmärksamma varandra om både de företag som uppskattar oss som kunder och de som inte önskar oss som sina kunder. Många företag i Finland vill också genom sina produktförpackningar signalera att vi finlandssvenskar är mindre värda eller har en betydligt bättre syn än våra finskspråkiga vänner genom att den svenska texten trycks med betydligt mindre bokstäver än den finska och dessutom ofta göms undan på ett ställe på förpackningen där den knappt syns. En del har till och med ingenting på svenska på sina förpackningar och visar därmed tydligt sin ovilja mot våra pengar. De behöver inte få dem då heller för vi kommer att bojkotta alla dessa produkter så länge tillverkarna anser oss mindre värda. Så här har det inte alltid varit utan detta är en trend som vuxit sig allt starkare de senaste 20 åren. Utan reaktioner har det blivit så som det är nu men vi är tillräckligt många och kan få detta ändrat om vi alla agerar och visar att vi finns minsann!

29/09/2022

Försäkringsbolag, tex. LokalTapiola/LähiTapiola, har sin personförsäkringssservice på svenska, men för företag byts språket i huvudsak till finska. Svenskspråkiga juridiska personer ska ha samma rätt att använda svenskan som fysiska personer! Eftersom just försäkringsbolag antagligen av juridiska skäl är noga med att för personer ha all information på svenska kunde man anta att de av samma orsak skulle göra det också för företag? Men nähä..

Ett exempel på lyckad integration då invandrare anammar majoritetens språknationalistiska fördomar och smälter in som ri...
27/09/2022

Ett exempel på lyckad integration då invandrare anammar majoritetens språknationalistiska fördomar och smälter in som riktiga sannfinnar? (ironi)

23/08/2022
asiointi.ytj.fi

Har skickat respons i Finlandssvenska konsumenters namn gällande sidan ytj.fi och ett återkommande elände i diverse e-tjänster, dvs. det upprepade språkvalet, om och om igen, även då man redan valt svenska som språk:

Då jag loggar in från den svenskspråkiga sidan https://www.ytj.fi/sv/index.html dirigeras jag till finskspråkig igenkänning och sedan vidare till den finskspråkiga sidan https://asiointi.ytj.fi/YTJAP/Yhteiset/sivut/HaaranValinta.aspx.
Får sedan byta språk igen.

Det är viktigt att länkar från svenskspråkiga sidor för vidare till övriga svenskspråkiga sidor, både på ytj.fi och andra sidor. Ett språkval som gjorts behöver även i övrigt konsekvent hållas i kraft. Detta kan säkert skötas genom igenkänning av det senaste språkvalet vid inloggning av samma användare eller med kakor i Webbrowsern.

Med vänlig hälsning,

Tom Kullberg,
Finlandssvenska konsumenter

Finlandssvenska konsumenter vill utmana finlandssvenska företagare att lägga svenskan först, informera på svenska, regis...
21/08/2022
Vi måste åter bli stolta finlandssvenskar

Finlandssvenska konsumenter vill utmana finlandssvenska företagare att lägga svenskan först, informera på svenska, registrera företaget som svenskspråkigt, rekrytera svenskkunnig personal - också från utlandet, fungera internt på svenska, flagga för finlandssvenskheten och förstås ge service på svenska. Låt det bli en trend! Låt insändaren här inspirera https://www.hbl.fi/artikel/ebc010b6-b9fe-4454-9c16-500e0f89b5d2

Vi måste åter bli stolta finlandssvenskarTvåspråkighet19.08.2022 19:20Läser med fasa Mikael Sjövalls kolumn (HBL 18.8) gällande det bistra språkklimatet i skärgården. Att svenskan satts på undantag i huvudstadsregionen och andra så kallade tvåspråkiga områden är ingen nyhet, men att ...

Här en bild från Posti/postens annons där de söker utdelare, språkkrav finska eller engelska(!) Kanske en ledtråd till v...
04/08/2022

Här en bild från Posti/postens annons där de söker utdelare, språkkrav finska eller engelska(!) Kanske en ledtråd till varför de så ofta missar svenskspråkiga adresser?

04/06/2022

Samsung vill nu ha godkännande av ny sekretesspolicy. Fast alla inställningar är på svenska kommer policyn upp endast på finska i Finland, fast det säkert redan finns en svensk text för Sverige. Det är helt klart kutym hos de stora IT-bolagen att nonchalera svenskan i Finland, Microsoft, HP, Samsung och faktiskt även Nokia. Google däremot har en ganska bra presens på svenska, speciellt nyhetsflödet som på svenska inkluderar finlandssvenska medier får ett stort tack!

Om det verkligen är ok att på nätet och i appar ignorera svenskan i Finland så betyder det att språklagen snarast behöver uppdateras vad gäller Internet-innehåll, e-commerce, digitala medier och appar.

11/05/2022

Kommunikationen från Microsoft sker ännu nästan uteslutande på finska i Finland. Microsoft Store blir till en underlig blandning av svenska och finska. Vid uppköp av tjänster och appar sker kommunikationen på finska, är det ens lagligt? Nyhetsflödet, väder och info i MS Widgets är finskspråkigt, inga finlandssvenska medier syns, även då man valt Svenska (Finland).

11/05/2022

All kommunikation från https://www.facebook.com/SpotifySuomi/ sker ännu undantagsvis på finska i Finland. Den finlandssvenska musikscenen lider så länge valet Finland (svenska) saknas bland marknadsalternativen.

Folktinget uppmärksammar Postens bristfälliga svenska
20/10/2021
Insändare: Postens service på svenska måste förbättras

Folktinget uppmärksammar Postens bristfälliga svenska

Marianne Warras lyfter (HBL Debatt 13.10) upp frågan om brev med svenskspråkiga adresser som returneras till avsändaren eller försvinner hos posten. Under de senaste åren har Folktinget upprepade gånger kontaktats av personer som påtalat brister i Postens svenskspråkiga service och följaktl...

Finlandssvenska företag som också fungerar på svenska, det längtar vi efter. Rekrytera svenskt, använd svenskan internt,...
04/10/2021
Café Hallonblad utvidgar till Åbo – öppnar Rebelle på Eriksgatan | Åbo Underrättelser

Finlandssvenska företag som också fungerar på svenska, det längtar vi efter. Rekrytera svenskt, använd svenskan internt, prioritera svenskan i verksamheten så att det inte förblir oklart att det handlar om just ett svenskspråkigt rum. Kanske blir det en trend?

Drömmen slår äntligen in. Redan innan Isabella Forsström och Rozanne Fors öppnade Café Hallonblad i Pargas hade man sökt efter en lämplig lokal i Åbo, men när

Här söker då Konstsamfundet kundansvarig till Söderlångvik, på finska. Hur stor är sannolikheten att en svenskspråkig na...
25/09/2021
Asiakasvastaava, Söderlångvikin kartano - Kemiönsaari | Eilakaisla

Här söker då Konstsamfundet kundansvarig till Söderlångvik, på finska. Hur stor är sannolikheten att en svenskspråkig nappar i en finskspråkig rekrytering? Ses inte Söderlångvik som ett svenskt rum? Blir det inte fel om personalen på ett sådant ställe t.ex. visserligen kan svenska, men talar finska sinsemellan? Borde man vara klarare med att man söker en svenskspråkig, med finskakunskaper som merit? Känns att just det inte är viktigt för Konstsamfundet, men varför? Amos Rex har man redan sabbat bort, det är allt annat än ett svenskt rum.

Oletko määrätietoinen, asiakaslähtöinen ja viihdyt kun on m***a rautaa tulessa? Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä visionäärisen Asiakasvastaavan rooliin Söderlångvikin kartanolle Kemiönsaarelle.

Sånt händer 🤔 då svenskan allt mer glöms bort inom administrationen
24/09/2021
Miss hos myndigheten – anstormning av nya K*K-bilar

Sånt händer 🤔 då svenskan allt mer glöms bort inom administrationen

Bokstavskombinationen K*K på registerskyltar har på förekommen anledning inte använts tidigare i Finland. Men efter en miss hos myndigheten kör många nya kukbilar på våra vägar.

Där ser man, Helsinki Day har svarat och lovar också nämna Helsingfors i framtiden
27/05/2021

Där ser man, Helsinki Day har svarat och lovar också nämna Helsingfors i framtiden

I kommuner med svensk majoritet, såsom Raseborg, Pargas och Närpes, rekommenderas de svenska namnen konsekvent på engels...
08/03/2021
Ortnamn i Finland i engelska texter - Institutet för de inhemska språken

I kommuner med svensk majoritet, såsom Raseborg, Pargas och Närpes, rekommenderas de svenska namnen konsekvent på engelska och andra språk. På de skandinaviska språken gäller alltid de svenska namnen. Kommunerna i Svenskfinland följer det här själva och så gör t.ex. Yle News, men alltför ofta ser man de finska namnen i stället. Tänk om vi alla gruppmedlemmar hjälptes åt att vänligt informera om rätt språkbruk då vi ser nåt som känns fel? Oerhört viktigt för svenskan i Finland tycker vi. Officiellt rekommenderas det så här
https://www.sprakinstitutet.fi/sv/sprakhjalp/namnhjalp/ortnamn/ortnamn_i_finland_i_engelska_texter

Rekommendation om hur ortnamn i Finland ska hanteras i engelska texter

02/02/2021

I dessa corona-tider
har vi ju fått läsa mycket om sjukvården och diverse termer och förkortningar som anknyter till sjukvården.
Det som sticker i ögat är att svenska YLE systematiskt tycks ha börjat använda sig av finska förkortningar när de skriver om Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). De använder sig enbart av den finska HUS.
Efter att flera gånger försökt kontakta journalister och chefer på YLE för att fråga om detta, har jag inte bevärdigats ett enda svar. Det är illa om svenskarna själv börjar avskaffa de svenska förkortningarna. Finska myndighetsverk och institutioner har ju gjort detta till vana redan.
Alla som läser något vad Institutet för Hälsa och Välfärd har uttalat sig om, ser att det officiellt bara har en finsk förkortning THL. På svenska borde väl i rimlighetens och jämlikhetens namn det också förkortas till IHV.
YLE har också gått in för att om ett av sjukvårdsområdena i Finland att använda sig av det finska namnet Länsi-Pohja när de rapporterar på svenska. Detta trots att Länsi-Pohja är det finska namnet på Västerbotten. Området i fråga (kring Torneå) hörde officiellt till Västerbotten fram till 1809. Namnet har återuppväckts på finska men på svenska vägrar man konstant använda sig av det ursprungliga svenska Västerbotten. Det går inte att hänvisa till att man gör det för att undvika missförstånd. Det finska namnet syftar även det, på det nuvarande svenska landskapet med samma namn.

31/12/2020

Vilka är era erfarenheter med Spotify på svenska i Finland?

Denna feedback har skickats till Spotify Sverige: Jag är svenskspråkig i Finland, dvs. finlandssvensk. Då jag anger marknad "Finland" får jag Spotify endast på finska, utan möjlighet att byta språk. Musikförslagen är också mest finskspråkiga finska, inte finlandssvenska eller sverigesvenska. Det finns ett stort musikutbud på svenska i Finland och svenskspråkiga artister som uppträder på andra språk, en del i världsklass. Hela den finlandssvenska musikscenen drabbas då den inte kommer fram. Den borde även inkluderas i gruppen svensk musik för mer synlighet i Sverige. Jag vädjar alltså å alla finlandssvenskars vägnar om att vårt gemensamma språk och vår finlandssvenska musikscen ska beaktas i Spotify. Kan ni snälla lägga till Finland (svenska) under "Välj din marknad"?

Ett gott nytt år 2021 önskas! Tom K.

27/10/2020

Telia, svenskt företag, man är registrerad som svenskspråkig kund, men får trots det finskspråkiga mail. På telia.fi finns ett språkval för svenska, det finns några rubriker på svenska men innehållet är på finska. Vill man logga in är det text på finska, "Telia-tunnus", "Kirjaudu", "Minun Telia", "Kauppa" etc. Knappen "Logga in" och fältena för användarnamn och lösenord är på svenska, men sedan är hela "Minun Telia" (Mitt Telia) på finska. Man kan välja att få själva räkningen på svenska, men då får man först söka upp inställningen på finska och välja "Ruotsi". Default-inställningen är "Suomi" (finska) även då man registrerat sig som svenskspråkig kund. En förnedrande upplevelse faktiskt, är det verkligen så ni vill behandla oss finlandssvenskar, Telia? Bättre kan ni, vi svenskspråkiga i Finland förväntar oss faktiskt en hel kundupplevelse på svenska. Det var dåligt redan på Soneras tid, men bättre än det här var det.

Stockmanns problem är på tapeten. Håller ni med om sambandet?
08/10/2020
Hbl - Hufvudstadsbladet

Stockmanns problem är på tapeten. Håller ni med om sambandet?

Hänger Stockmanns problem ihop med att bolaget nedprioriterat svenskan? Det menar i alla fall Rainer Harjulin.

En vädjan till företag och institutioner i Svenskfinland kunde vara att intensifiera rekrytering från Sverige
29/07/2020
Finlandsinstitutet vill locka tillbaka svenskspråkiga till Finland

En vädjan till företag och institutioner i Svenskfinland kunde vara att intensifiera rekrytering från Sverige

Många finlandssvenskar väljer att flytta till Sverige och en del återvänder till Finland. Nu ska Finlandsinstitutet undersöka vad som krävs för att fler ska vilja flytta tillbaka.

Vi får ge en eloge till https://www.rusta.com/sv-fi/fi/ som etablerat sig i Finland. Känns bra att få bläddra erbjudande...
10/06/2020
Rusta - Mycket för pengarna

Vi får ge en eloge till https://www.rusta.com/sv-fi/fi/ som etablerat sig i Finland. Känns bra att få bläddra erbjudanden på svenska. Hoppas det fortsätter så och utökas även till kundbladet och butikerna

Skapa ett trivsamt och personligt hem! På Rusta hittar du ett brett sortiment av produkter för hemmet till överraskande låga priser. För den som vill ...

Skriv gärna på sidan här eller direkt till Förvaltningsnämnden för Sveaborg och undra liksom vi när de ska ta in Sveabor...
04/06/2020

Skriv gärna på sidan här eller direkt till Förvaltningsnämnden för Sveaborg och undra liksom vi när de ska ta in Sveaborg i namnet och svenskan i kommunikationen på sociala medier

Olemme iloisia voidessamme kutsua teidät taas käymään merilinnoituksessa! 💎 Suomenlinnan palvelut avautuvat vaiheittain ja turvallisesti nyt kesäkuusta lähtien. Palvelemme vastuullisesti. Autathan meitä noudattamalla vallitsevia ohjeita. 🙂 Lue lisää verkkosivuiltamme ja varmista sujuva vierailu: www.suomenlinna.fi/linnoituksen-palvelut-avautuvat-vaiheittain/

We are so happy to welcome you back to Suomenlinna! 💙 Services in the fortress are reopening gradually starting from 1st of June with appropriate precautions to ensure safety of residents and visitors. 🙂 More info: www.suomenlinna.fi/en/suomenlinnan-hoitokunnan-varautuminen-koronavirukseen/

Vilken del har det nyfödda föraktet för svenskan i Stockmanns problem?
28/03/2020
Hbl - Hufvudstadsbladet

Vilken del har det nyfödda föraktet för svenskan i Stockmanns problem?

"Det är under all kritik att Stockmann, ett anrikt börsbolag med starka finlandssvenska ägare, har ersatt svenskan med engelska."
Vad tycker du?

För prenumeranter 🧡

Folktinget
21/02/2020
Folktinget

Folktinget

Folktingets verksamhet lyfts fram i Lakimiesliittos tidning och på webben.

Vad sägs om Svartå Slotts argumentation här (klicka på bilden) om varför de vill kalla sig Mustio Manor på engelska och ...
12/02/2020

Vad sägs om Svartå Slotts argumentation här (klicka på bilden) om varför de vill kalla sig Mustio Manor på engelska och andra språk? Svartå Slott ligger i Raseborg, den mest svenska kommunen i Nyland.

Posti påstår att tom kunder i Sverige vill ha service på engelska. Arrogansen och illviljan når nya nivåer. Fint att Fol...
10/02/2020
Folktinget ifrågasätter nedlagd svensk telefontjänst

Posti påstår att tom kunder i Sverige vill ha service på engelska. Arrogansen och illviljan når nya nivåer. Fint att Folktinget reagerar, men finns mycket mer att anmärka på gällande postens agerande

Enligt Posten vill till och med bolagets rikssvenska kunder få service på engelska.

Det här är fint tycker vi och påpekar samtidigt att det inte bara ska behöva vara enskilda medborgares sak att kämpa i e...
29/01/2020
Åbos bussar informerar nu också på svenska – nya skyltningen kom till efter målmedvetet arbete

Det här är fint tycker vi och påpekar samtidigt att det inte bara ska behöva vara enskilda medborgares sak att kämpa i enskilda fall av diskriminering. Vi anser att Svenskfinland behöver en instans som på juridisk grund systematiskt följer upp att språklagar följs och även aktivt överklagar fall av diskriminering.

Lokalpolitikern Kjell Wennström fick till stånd en ändring.

Pia-Maria
08/01/2020
Pia-Maria

Pia-Maria

I Helsingfors erbjudet kommunen ingen simskola på svenska för barn. Folkhälsan fungerar, men utbudet är minimalt med tanke på att den mig veterligen är den enda. Vi borde ta kontakt med SFP's fullmäktigegrupp och se till att det görs ett beslut enligt vilken även svenskspråkiga barn lär sig simma.

09/07/2019

Hej alla finlandssvenska konsumenter,
Det ser ut som FB har gått och ändrat på sidan så att era egna inlägg på sidan inte syns. Jag har just försökt med inställningarna hitta vad som är fel men lyckades inte hitta vad det beror på. Vi hoppas kunna lösa det här inom kort så att ni alla, när ni så vill, kan göra egna inlägg här på sidan och som också är synliga för alla och inte enbart oss admin.

09/07/2019
Simon

Hur har det fungerat med svenskan på Lokaltapiola för er andra?

Är det någon annan än jag som har haft problem med att få svensk service hos Lokaltapiola huvudstadsregionen på sistone? Telefonservicen erbjuder tydligen bara finsk service och via webtjänstens meddelandekanal har jag inte fått svar på två dagar.

Ett svenskt företag till som slopar svenskan, med den gamla visan om att det blir för dyrt. Skriv gärna till Byggmax så ...
26/05/2019
Byggmax slopar skyltar på svenska – "Det är en kostnadsfråga"

Ett svenskt företag till som slopar svenskan, med den gamla visan om att det blir för dyrt. Skriv gärna till Byggmax så de inser vilket misstag de gjort, även till moderbolaget i Sverige

Trävaruhuset Byggmax har förnyat sina skyltar i butiken och har slopat svenskan. Orsakerna är två enligt företaget: texten blir oläslig och är en kostnadsfråga.

Address

Mirjasgränden 2
Esbo
02230

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Finlandssvenska konsumenter posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Nearby government services


Other Esbo government services

Show All

Comments

Ett av tusentals exempel på att man ska ha bättre syn på svenska. Hälsostationen i Esbo centrum, redan för 6 år sedan.
Hej. Vilken optikerbutik i Karleby har bäst svenskspråkig service? 😊🤓
Det går inte att kontakta LokalTapiola per telefon på svenska längre. Telefonsvararen, med valalternativ och som avslutas med att man lämnar ringbud, är enbart på finska. Kundtjänsten rekommenderar att lämnar ett nytt ringbud vid återuppringningen, där man på finska önskar lämna ett nytt ringbud till en svenskspråkig representant.
Den italienska glassen Grom har samma förpackning i de nordiska länderna. Före texten på svenska finns markeringarna SE, FI. Därefter kommer den finska texten med markeringen FI. Det är sällsynt, att det på detta sätt markeras, att den svenska texten också gäller Finland.
I Helsingfors erbjudet kommunen ingen simskola på svenska för barn. Folkhälsan fungerar, men utbudet är minimalt med tanke på att den mig veterligen är den enda. Vi borde ta kontakt med SFP's fullmäktigegrupp och se till att det görs ett beslut enligt vilken även svenskspråkiga barn lär sig simma.
Om du "fastnat" i din forskning eller annars vill diskutera den, är du välkommen på onsdagen. Kanske du gjort ett fynd och vill dela med dig till andra.
Vi ses kl. 17:00 på Dragonvägen!
test
Är det någon annan än jag som har haft problem med att få svensk service hos Lokaltapiola huvudstadsregionen på sistone? Telefonservicen erbjuder tydligen bara finsk service och via webtjänstens meddelandekanal har jag inte fått svar på två dagar.
Vi väntar med spänning hur den bosatta parken skall se ut i Mattby.
Avregleringen av järnvägen är något som i särskilt hög grad borde bevakas ur ett finlandssvenskt perspektiv. Som rikssvensk lokförare befarar jag, att järnvägstrafiken i Finland inom några år kommer att fungera lika dåligt som i Sverige, men det finns också anledning att fundera över vilken service som kommer att kunna ges på svenska.

Idag är det inga problem att finna information och köpa biljetter på svenska, men kommer alla nya aktörer att erbjuda den servicen? Kommer det att gå att köpa biljett till Tavastehus eller Uleåborg i fortsättningen?

Google maps tycks ha valt att numera endast visa gatunamn på majoritetsspråket. Man kan fortfarande söka på svenska namn, men på kartan visas endast det finska i Helsingfors. Tidigare stod namnet varannan gång på finska och varannan på svenska. Jag tittade också på Vasa och Åbo, och det är likadant där. Å andra sidan visas endast svenska gatunamn i Jakobstad.
En plattform för att belysa konsekvenserna av en fusion mellan Korsholm och Vasa har bildats på Facebook! Det är en finlandssvensk ödesfråga, då Korsholms kommun är den största kommunen med svenskspråkig majoritet på fastlandet. Gå in och gilla sidan, lägg gärna in fakta och skicka ett meddelande till Pro Korsholm om du vill engagera dig i nätverket!
#}