THL Sovittelu

THL Sovittelu Sovittelu on vapaaehtoinen ja maksuton palvelu rikoksen tai riidan osapuolille. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) vastaa palvelujen järjestämisestä.

Avaa kuten tavallisesti

Vuoden 2019 tilastot on nyt julkaistu! Päähuomiot:-Sovitteluun ohjattiin kaikkiaan 15 811 rikos/riita-asiaa-Kasvu taittu...
20/10/2020
Sovitteluun ohjatuista rikos- ja riita-asioista yli puolet väkivaltarikoksia - Uutinen - THL

Vuoden 2019 tilastot on nyt julkaistu! Päähuomiot:
-Sovitteluun ohjattiin kaikkiaan 15 811 rikos/riita-asiaa
-Kasvu taittui: olemmeko saavuttaneet sen tason, mitä tällä resurssilla voidaan sovitella?
-Väkivaltarikoksia oli yli puolet sovitteluun ohjatuista asioista: selvittämistään pahoinpitelyistä poliisi ohjasi sovitteluun jo yli 40%!
https://thl.fi/fi/-/sovitteluun-ohjatuista-rikos-ja-riita-asioista-yli-puolet-vakivaltarikoksia

Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrän kasvu taittui viime vuonna. Väkivaltarikoksia oli yli puolet kaikista sovitteluun ohjatuista asioista, mutta alueelliset erot olivat suuria. Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrän kasvu taittui viime vuonna. Väkiva...

Sovittelun mahdollista siirtoa STM:stä oikeusministeriöön käsittelevä raportti on nyt julkaistu! Mitä ajatuksia suunnite...
28/09/2020
Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelun siirtäminen oikeusministeriön hallinnonalalle

Sovittelun mahdollista siirtoa STM:stä oikeusministeriöön käsittelevä raportti on nyt julkaistu! Mitä ajatuksia suunnitelmat herättävät? Näettekö sovittelun enemmän sosiaali- ja terveys- vaiko oikeuspalveluna? Julkaisu antaa samalla tietoa rikos- ja riita-asioiden sovittelun yleisestä kontekstista kaikille, joita aihe kiinnostaa! Hankkeen ohjausryhmä jatkaa tästä sen tarkempaa määrittelyä, toteutetaanko siirto ja miten.
https://www.julkari.fi/handle/10024/140533

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
28/09/2020
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Tuore raportti esittää rikos- ja riita-asioiden sovittelun siirtämistä oikeusministeriön hallinnonalalle.

Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti
🔹sovittelun kytkemistä oikeusaputoimistoihin
🔹sekä erillisen sovitteluviraston perustamista.

Lue lisää ⬇📝

Oikeusministeriö - Justitieministeriet

Miriam Attiaksen kirja Identiteetit, konfliktit ja sovittelu -kirja on jo nähtävillä THL:n verkkokaupassa ja tilattaviss...
14/09/2020
Identiteetit, konfliktit ja sovittelu

Miriam Attiaksen kirja Identiteetit, konfliktit ja sovittelu -kirja on jo nähtävillä THL:n verkkokaupassa ja tilattavissa lähipäivinä. Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka pohtivat identiteettikysymyksiä ja niistä johtuvia konflikteja. Kirjassa kuvataan, miten voidaan ennaltaehkäistä konfliktien kärjistymistä ja vastakkainasettelun vahvistamista sekä edistää toimivia väestösuhteita.

Vaikka konflikteja syntyy väistämättä ihmisten kesken, pitää niiden kärjistyminen ja muuttuminen väkivaltaisiksi ennaltaehkäistä. Jos erimielisyydet jätetään käsittelemättä, konfliktit voivat jäädä kytemään ja on riski, että tilanteet kärjistyvät.

Kirja sisältää kiintoisaa ja ajassa kiinniolevaa pohdintaa ja ohjeita sovittelijoille, kuten: ”Kun ulkopuolisena kuulee konfliktista ensimmäisen kerran, on kuullut vasta yhden version tapahtuneesta. Toinen, kolmas ja neljäs tarina tulee pystyä vastaanottamaan samanlaisessa avoimen uteliaisuuden tilassa kuin ensimmäinenkin.”

https://kirjakauppa.thl.fi/sivu/tuote/identiteetit-konfliktit-ja-sovittelu/2755997

Konflikteja syntyy kaikilla elämänaloilla, ja niitä sovitellaan monin eri tavoin. Tässä teoksessa tarkastellaan monimuotoisessa yhteiskunnassa esiintyvien, erilaisuuteen ja identiteettiin liittyvien konfliktien sovittelua. Sovittelun idea on edistää yhteistyöhön perustuvaa ja tasapuolista k...

Asianajaliiton puheenjohtaja on vaihtunut. Myös uusi pj profiloituu heti sovittelun kannattajaksi!"Oikeudenkäyntien nope...
15/06/2020
Asianajajat | Asianajajaliiton uusi puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju: Oikeusjärjestelmän hitaudesta kärsivät erityisesti lapset

Asianajaliiton puheenjohtaja on vaihtunut. Myös uusi pj profiloituu heti sovittelun kannattajaksi!

"Oikeudenkäyntien nopeuttamisen lisäksi Asianajajaliiton uusi puheenjohtaja Räihä-Mäntyharju kaipaa laajaa keskustelua siitä, voisiko oikeusturva toteutua joissain tilanteissa paremmin ilman oikeudenkäyntiä, vaikkapa sovittelussa. Sovittelua on jatkuvasti lisätty, mutta Räihä-Mäntyharju näkee tässä vielä mahdollisuuksia. ”Sovittelussa saadaan ratkaisu selvästi nopeammin kuin täysimittaisessa oikeudenkäynnissä.”

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006539370.html

Asianajajaliitto sai perjantaina uuden puheenjohtajan, mutta alan huolet ovat entiset. Yksi niistä on juttujen hidas eteneminen.

Julkaisimme pienen blogikirjoituksen tästä poikkeuksellisesta keväästä. Sovittelijoiden kokonaisohjelman jatkokehitys tu...
03/06/2020
Dialogin digiloikka – poikkeusoloissa sovittelun osapuolet kohtaavat verkossa | THL-blogi

Julkaisimme pienen blogikirjoituksen tästä poikkeuksellisesta keväästä. Sovittelijoiden kokonaisohjelman jatkokehitys tulikin heti ajankohtaiseksi, koska etäyhteyssovittelu laajennettiin epidemiatilanteen takia online-sovitteluksi, johon kaikki osapuolet, sovittelijat mukaanlukien, voivat osallistua omilla laitteillaan!

Keväällä Suomenkin saavuttanut pandemia on vaikuttanut myös THL:n koordinoimaan rikos- ja riita-asioiden sovittelutoimintaan. Sovittelu ja luottamuksellisen kohtaamisen raamit siirtyivät verkkoon.

Hieno juttu Ylellä meidän THL-sovittelun "sisarilmiöstä" tuomioistuinsovittelusta! Jutussa on hyvin avattu sitä, miksi s...
18/05/2020
Osapuolten terveyden ja rahat vienyt riita hometalosta on jäänyt sovittelutuomarin mieleen: "Alle 100 000 euron riita-asioita ei pitäisi viedä oikeudenkäyntiin"

Hieno juttu Ylellä meidän THL-sovittelun "sisarilmiöstä" tuomioistuinsovittelusta! Jutussa on hyvin avattu sitä, miksi sovittelu kannattaa monesta näkökulmasta. Jossain määrin eri sovittelumuotojen erot aiheuttanevat sekaannusta. Tuomioistuinsovittelun kohteena ovat siis vain riita-asiat ja mukana ovat osapuolten asianajajat. Lisäksi jutussa annetaan THL-sovittelusta hieman väärä kuva siinä mielessä, että kyse ei ole kuntien järjestämästä palvelusta. Kuntien lisäksi meillä on myös yksityisoikeudellisia palveluntuottajia, vaikka kuntia onkin enemmistö.

Tuomioistuinsovittelussa käräjäoikeuden tuomari auttaa osapuolia löytämään riitaan ratkaisun keskustelun keinoin ilman oikeudenkäyntiä.

Koronatilanne on heikentänyt sovittelupalvelujen saatavuutta. Lohdullista, että myös Tuomioistuinvirasto on varovaisella...
16/04/2020
Tuomioistuimissa korona näkyy istuntojen siirtymisenä ja lisääntyneinä etäkäsittelyinä - Lakimiesuutiset

Koronatilanne on heikentänyt sovittelupalvelujen saatavuutta. Lohdullista, että myös Tuomioistuinvirasto on varovaisella linjalla: istuntoja on lykätty ja etätoimintoja lisätty.

Kriisi tuo mukanaan digiloikan: "Työtavat kehittyvät ja digitaalisia välineitä opitaan käyttämään entistä paremmin. – Se on uutta, että meillä jopa sovitteluja on hoidettu etäyhteyksin koronan takia."

Koronapandemian takia tuomioistuimet ovat peruuttaneet siviili- ja rikosasioiden käsittelyjä, ja istuntoja järjestetään enemmän etänä tartuntariskin minimoimiseksi. Kuten normaaleinakin aikoina, päätösvalta käsittelyistä on tuomioistuimilla ja tuomareilla. Tuomioistuinvirasto julkaisee ...

European Forum tuottaa ajankohtaisia juttuja, joista voimme oppia sovittelun kv-kehityksestä. Tästä artikkelista tulee m...
14/04/2020
Prospects and challenges for restorative justice with refugees using extended victim-offender mediation

European Forum tuottaa ajankohtaisia juttuja, joista voimme oppia sovittelun kv-kehityksestä. Tästä artikkelista tulee mieleen, että pitäisikö meidänkin käyttää termiä laajennettu sovittelu ehkä hieman hankalan conferencing-termin sijaan? Lisäksi jutussa kiinnostavia huomioita tulkin roolista. https://www.euforumrj.org/en/prospects-and-challenges-restorative-justice-refugees-using-extended-victim-offender-mediation

In the following article, I would like to give you a short personal account of the use of mediation in criminal justice with refugees. From 2013 to 2018, I was a mediator in Schleswig-Holstein for extended victim-offender mediation with adolescents ...

Tänään TV1 klo 19! Lisäksi Areenassa. Hieno dokumentti tärkeästä palvelusta rikoksen tekijöille ja uhrien omaisille. Oso...
02/04/2020
Silmästä silmään

Tänään TV1 klo 19! Lisäksi Areenassa. Hieno dokumentti tärkeästä palvelusta rikoksen tekijöille ja uhrien omaisille. Osoittaa, että restoratiivisuudelle on tarvetta myös -ja ehkä erityisesti- vakavimmissa rikoksissa!

Kaksi omaista kohtaa rikoksentekijän. Miksi läheiseni kuoli ja mitä tekijä ajattelee teostaan? Kohtaamalla rikoksentekijän, omainen voi helpottaa taakkaansa ja saada vastauksia.

Nyt selvitetään rikos- ja riita-asioiden sovittelun siirtämistä STM:stä OM:n alle. Miksi asia noussut esiin: OM toiminta...
09/03/2020
Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelun siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle

Nyt selvitetään rikos- ja riita-asioiden sovittelun siirtämistä STM:stä OM:n alle. Miksi asia noussut esiin: OM toimintaa ohjaavana ministeriönä vastaisi kansainvälistä käytäntöä. Sovittelun taloudelliset hyödyt kohdistuvat etupäässä OM:n hallinnonalalle.

THL:n Henrik Elonheimo on selvityshenkilö, jonka tehtävänä on tarkastella, millaisia organisatorisia ja muita järjestelyjä tarvittaisiin, jos sovittelun yleinen johto, ohjaus ja valvonta sijoitettaisiin oikeusministeriön hallinnonalalle. Eri järjestämismalleja tarkastellaan ja verrataan. Tarkastelun tulee sisältää eri budjetti- ja henkilöstövaikutusten sekä mahdollisten muiden hallinnollisten vaikutusten arviointia sekä ehdotuksia eri järjestämistavoista sekä niiden eduista ja haitoista.

Mitä ajatuksia herättää? Loisiko siirto paremmat edellytykset sovittelun kehittämiselle? Mitä mieltä henkilöstö on? Mielipiteitä ja kommentteja voi laittaa tähän alle sekä s-postilla Elonheimolle ([email protected]).

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelun siirtäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle

THL oli eilen edustettuna uudenlaisessa seminaaripäivässä, jossa lisättiin tietoa sovittelusta hyvin monille sidosryhmil...
12/02/2020

THL oli eilen edustettuna uudenlaisessa seminaaripäivässä, jossa lisättiin tietoa sovittelusta hyvin monille sidosryhmille. Sovittelulla on kosketuspintaa moniin teemoihin, joista keskusteltiin. Ennen kaikkea: sovittelu lisää yhteisöllisyyttä!

Miten nuorisorikollisuuteen voidaan puuttua? Miten voidaan tukea lasta tai nuorta siinä vaiheessa, kun varhaiset kokemukset ovat olleet huonoja ja sitä myötä hänen tekonsa ja valintansa ohjaavat elämää väärään suuntaan? Monen alan asiantuntijat keskustelevat aiheesta Aseman Lasten järjestämässä seminaarissa tämän iltapäivän ajan.

Ilmassa on sekä turhautumista nykytilanteeseen että monia pieniä ja suurempia ratkaisuja haasteisiin. Paikalla on rikosseuraamus- ja kasvatusalan ammattilaisia etsimässä parhaita mahdollisia työskentelytapoja niin nuorisorikollisuuden ennalta ehkäisyyn kuin siihen puuttumiseenkin.

Sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, etteivät rakenteet aina toimi. Varhaista, jo ennen lapsen syntymää alkavaa puuttumista peräänkuulutetaan, ja turvallisten, rinnalla pysyvien aikuisten merkitystä korostetaan. Parempia työkaluja halutaan antaa niin neuvoloille, lastensuojelulle kuin kouluillekin.

Toisaalta halutaan löytää tehokkaampia ja inhimillisempiä tapoja toimia tilanteissa, joissa varhaisen puuttumisen mahdollisuutta ei enää ole. Usein nopea reagointi on välttämätöntä. Tarvitaan sekä resursseja että oikeanlaista asennetta. Resursseja kaivataan muun muassa erilaisiin perheitä tukeviin ohjelmiin, sovittelutoiminnan laajentamiseen ja sosiaalisten taitojen tukemiseen.

Kuvassa paneelissa Kimmo Gustafsson kriminaalihuollon tukisäätiöstä, Henrik Elonheimo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Tanja Äärelä Lapin yliopistosta, Heta Kulla-Mykkänen Espoon kaupungin lastensuojelusta ja nuorisolääkäri Elina Hermanson.

12/02/2020
MEIDÄN PAHIN RIITA IKINÄ

Tubettajakaksikko Nikon ja Santun riita äityi melkoiseksi tavaroiden viskomiseksi, ja lopulta mykkäkerhoksi.

Miten he ratkoivat eripuransa?🤔⬇️

Onko tämä riita kanavamme tuho? TILAA►http://bit.ly/TilaaNS Video on tehty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Rikos- ja riita-asi...

THL Sovittelu's cover photo
12/02/2020

THL Sovittelu's cover photo

THL Sovittelu
12/02/2020

THL Sovittelu

Osoite


Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita THL Sovittelu :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut