Finlands riksdag

Finlands riksdag Finlands riksdag, riksdagen, är Finlands parlament. Den består av en kammare med tvåhundra ledamöter och har sitt säte i Riksdagshuset i Helsingfors.I grundlagens andra och tredje paragraf stadgas, att ”Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen.
(3)

Den lagstiftande makten utövas av riksdagen, som också fattar beslut om statsfinanserna.”Riksdagen väljs i allmänna, direkta, proportionella och hemliga val för fyra år åt gången. Riksdagen kan upplösas av republikens president på initiativ av statsministern.Arbetet i riksdagen leds av talmannen. Nuvarande talman är Maria Lohela.HistoriaNär Finland hade erövrats från Sverige av Ryssland år 1809 – men innan Sverige hade avträtt Storfurstendömet Finland till Ryssland i freden i Fredrikshamn den 17 september 1809 – kallade tsar Alexander I av Ryssland de finska ledamöterna i Sveriges riksdag till en lantdag i Borgå, enligt de regler som gällde för den svenska ståndsriksdagen. På lantdagen svor ständerna tsaren trohet (vilket kunde ses som en landsförrädisk handling,eftersom de fortfarande var svenska undersåtar), medan tsaren i sin tur lovade att Finland skulle få behålla sina lagar (de gustavianska grundlagarna), sin religion (luthersk, i Ryssland ortodox) och sitt språk (svenska). Åbo blev det nya storfurstendömets huvudstad. Inom kort flyttade dock huvudstaden från Åbo till Helsingfors, som var närmare Ryssland och Sankt Petersburg medan Åbo hade för nära kontakter med Sverige.

Address

Helsinki

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Finlands riksdag posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Finlands riksdag:

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All