Valtiokonttori

Valtiokonttori Kysy, ota kantaa, ehdota - me vastaamme. Valtiokonttorin virallista Facebook-sivua päivitetään vaihtelevasti ja tarvittaessa. Valtiokonttori on valtiovarainministeriön tärkein kumppani valtionohjauksen toteuttamisessa.
(3)

Arvomme ovat yhteiskunnan hyvä, asiakkuus sekä hyvinvointi ja kehitys. Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on n. 270 henkilöä. Tuotamme valtion sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja, hoidamme valtion varoja, lainoja, kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myönnämme kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme asuntolainojen takauksia ja korkotukia. Lisäksi hoidamme valtion virastojen ja laitosten lakisääteiset työeläke-, tapaturma- ja vahinkovakuutukset sekä vakuuttamiseen liittyvät työnantajapalvelut ja tuemme henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa. Valtiokonttorin toimipiste sijaitsee Helsingissä. Puhelinnumeromme: 0295 50 2000.

Avaa kuten tavallisesti

Kustannustukea voi hakea 23.6. klo 16.15 asti.Voimme myöntää tukea vain, jos yritykselläsi on1️⃣ Y-tunnus,2️⃣ vähintään ...
14/05/2021

Kustannustukea voi hakea 23.6. klo 16.15 asti.

Voimme myöntää tukea vain, jos yritykselläsi on
1️⃣ Y-tunnus,
2️⃣ vähintään 2000 € kuluja tukikaudelta JA
3️⃣ liikevaihto laskenut yli 30 % koronan vuoksi

Tutustu rauhassa tuen ehtoihin 👇
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/

#kustannustuki

Kustannustukea voi hakea 23.6. klo 16.15 asti.

Voimme myöntää tukea vain, jos yritykselläsi on
1️⃣ Y-tunnus,
2️⃣ vähintään 2000 € kuluja tukikaudelta JA
3️⃣ liikevaihto laskenut yli 30 % koronan vuoksi

Tutustu rauhassa tuen ehtoihin 👇
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/

#kustannustuki

Entrepreneur! Check your region’s closure regulations on our web page. You can apply for closure compensation if your cu...
12/05/2021

Entrepreneur! Check your region’s closure regulations on our web page. You can apply for closure compensation if your customer premises have been ordered to close.

Read more ➡
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#sulkemiskaudet_sulkemiskaudet

#closurecompensation

Entrepreneur! Check your region’s closure regulations on our web page. You can apply for closure compensation if your customer premises have been ordered to close.

Read more ➡
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#sulkemiskaudet_sulkemiskaudet

#closurecompensation

Småföretagare! Kontrollera stängningsbestämmelserna för din region på vår webbsida. Du kan ansöka om ersättning för stän...
12/05/2021

Småföretagare! Kontrollera stängningsbestämmelserna för din region på vår webbsida. Du kan ansöka om ersättning för stängning ifall dina kundlokaler har förordnats hållas stängda.

Läs mera ➡
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#sulkemiskaudet_sulkemiskaudet

#ersättningförstängning

Småföretagare! Kontrollera stängningsbestämmelserna för din region på vår webbsida. Du kan ansöka om ersättning för stängning ifall dina kundlokaler har förordnats hållas stängda.

Läs mera ➡
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#sulkemiskaudet_sulkemiskaudet

#ersättningförstängning

Pienyrittäjä! Tarkista alueesi sulkemismääräykset palvelusivultamme. Voit hakea sulkemiskorvausta, jos asiakastilasi on ...
12/05/2021

Pienyrittäjä!
Tarkista alueesi sulkemismääräykset palvelusivultamme. Voit hakea sulkemiskorvausta, jos asiakastilasi on määrätty suljetuiksi.

Lue lisää ➡
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#sulkemiskaudet_sulkemiskaudet

#sulkemiskorvaus

Pienyrittäjä!
Tarkista alueesi sulkemismääräykset palvelusivultamme. Voit hakea sulkemiskorvausta, jos asiakastilasi on määrätty suljetuiksi.

Lue lisää ➡
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/#sulkemiskaudet_sulkemiskaudet

#sulkemiskorvaus

The round of applications for the closure compensation is now open and the first applications are being processed.You ca...
12/05/2021
Closure compensation - Valtiokonttori

The round of applications for the closure compensation is now open and the first applications are being processed.

You can apply for the closure compensation when,
🔹 the company has business ID
🔹 the company group has less than 50 employees
AND
🔹 customer premises are closed by government decree OR
🔹 the gym, indoor sports facility, etc. is closed by Regional State Administrative Agency’s order

Read more ➡
https://www.valtiokonttori.fi/en/service/closure-compensation/

The round of applications for closure compensation starts on 12 May at 9:00. Companies can apply for the compensation on the State Treasury’s website via electronic application form. The closure compensation must be applied for within four months of the closure of the customer premises.

Ansökan av ersättning för stängning är nu öppen och de första ansökningarna är under hantering.Du kan ansöka om ersättni...
12/05/2021
Ersättning för stängning - Valtiokonttori

Ansökan av ersättning för stängning är nu öppen och de första ansökningarna är under hantering.

Du kan ansöka om ersättning för stängning, om
🔹 företaget har ett FO-nummer
🔹 företaget har under 50 anställda i koncernen
OCH
🔹 kundlokalerna är stängda enligt statsrådets förordning, ELLER
🔹 gymmet, idrottslokalen osv. är stängd enligt Regionförvaltningsverkets förordning

Läs mera ➡
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/ersattning-for-stangning/

Ansökan av ersättning för stängning som börjar den 12.5 gäller för företag eller koncerner som har högst 49 anställda. Den till stora och medelstora företag riktade ersättningen för stängning är under beredning hos arbets- och näringsministeriet och Europa kommissionen.

Sulkemiskorvauksen haku on nyt auki ja ensimmäiset hakemukset ovat käsittelyssä!Voit hakea sulkemiskorvausta, jos 🔹 yrit...
12/05/2021
Sulkemiskorvaus - Valtiokonttori

Sulkemiskorvauksen haku on nyt auki ja ensimmäiset hakemukset ovat käsittelyssä!

Voit hakea sulkemiskorvausta, jos
🔹 yrityksellä on y-tunnus
🔹 konsernin työntekijämäärä on alle 50
JA
🔹 ravitsemisliikkeen asiakastilat on suljettu valtioneuvoston asetuksella, TAI
🔹 kuntosali, sisäliikuntapaikka tms on suljettu AVIn määräyksellä

Lue lisää ➡
www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/

#sulkemiskorvaus

Sulkemiskorvaus koskee yrityksiä tai konserneja, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä.

The round of applications for closure compensation starts on 12 May at 9.00 am. The closure compensation must be applied...
10/05/2021

The round of applications for closure compensation starts on 12 May at 9.00 am. The closure compensation must be applied for within four months of the closure of the customer premises.

You can apply for the closure compensation when,
🔹 the company has business ID
🔹 the company group has less than 50 employees

AND

🔹 customer premises are closed by government decree OR
🔹 the gym, indoor sports facility, etc. is closed by Regional State Administrative Agency’s order

Read more ⬇
https://www.valtiokonttori.fi/en/service/closure-compensation/

The round of applications for closure compensation starts on 12 May at 9.00 am. The closure compensation must be applied for within four months of the closure of the customer premises.

You can apply for the closure compensation when,
🔹 the company has business ID
🔹 the company group has less than 50 employees

AND

🔹 customer premises are closed by government decree OR
🔹 the gym, indoor sports facility, etc. is closed by Regional State Administrative Agency’s order

Read more ⬇
https://www.valtiokonttori.fi/en/service/closure-compensation/

Ansökningen för ersättning för stängning öppnas på onsdagen den 12 maj kl. 9.00. Ersättning för stängning ska sökas inom...
10/05/2021

Ansökningen för ersättning för stängning öppnas på onsdagen den 12 maj kl. 9.00. Ersättning för stängning ska sökas inom fyra månader från stängningen av kundlokalerna.

Du kan ansöka om ersättning för stängning, om
🔹 företaget har ett FO-nummer
🔹 företaget har under 50 anställda i koncernen

OCH

🔹 kundlokalerna är stängda enligt statsrådets förordning, ELLER
🔹 gymmet, idrottslokalen osv. är stängd enligt Regionförvaltningsverkets förordning

Läs mera ⬇
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/ersattning-for-stangning/

Ansökningen för ersättning för stängning öppnas på onsdagen den 12 maj kl. 9.00. Ersättning för stängning ska sökas inom fyra månader från stängningen av kundlokalerna.

Du kan ansöka om ersättning för stängning, om
🔹 företaget har ett FO-nummer
🔹 företaget har under 50 anställda i koncernen

OCH

🔹 kundlokalerna är stängda enligt statsrådets förordning, ELLER
🔹 gymmet, idrottslokalen osv. är stängd enligt Regionförvaltningsverkets förordning

Läs mera ⬇
https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanst/ersattning-for-stangning/

Sulkemiskorvauksen haku aukeaa keskiviikkona 12.5. kello 9.00. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa a...
10/05/2021

Sulkemiskorvauksen haku aukeaa keskiviikkona 12.5. kello 9.00. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä.

Voit hakea sulkemiskorvausta, jos
🔹 yrityksellä on y-tunnus
🔹 konsernin työntekijämäärä on alle 50

JA

🔹 ravitsemisliikkeen asiakastilat on suljettu valtioneuvoston asetuksella, TAI
🔹 kuntosali, sisäliikuntapaikka tms on suljettu AVIn määräyksellä

Lue lisää ⬇
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/

Sulkemiskorvauksen haku aukeaa keskiviikkona 12.5. kello 9.00. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden kuluessa asiakastilojen sulkemisen päättymisestä.

Voit hakea sulkemiskorvausta, jos
🔹 yrityksellä on y-tunnus
🔹 konsernin työntekijämäärä on alle 50

JA

🔹 ravitsemisliikkeen asiakastilat on suljettu valtioneuvoston asetuksella, TAI
🔹 kuntosali, sisäliikuntapaikka tms on suljettu AVIn määräyksellä

Lue lisää ⬇
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/

Hei mikro- tai pienyrittäjä! Valtiokonttori järjestää torstaina 6.5. kello 10-11 sulkemiskorvauksesta webinaarin, jossa ...
04/05/2021
Webinaari: Sulkemiskorvaus - Valtiokonttori

Hei mikro- tai pienyrittäjä!

Valtiokonttori järjestää torstaina 6.5. kello 10-11 sulkemiskorvauksesta webinaarin, jossa käydään läpi niin sulkemiskorvauksen sisältöä kuin sen hakemista.

Linkki tapahtumaan löytyy osoitteesta https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/webinaari-sulkemiskorvaus/

Valtiokonttori järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman webinaarin sulkemiskorvauksesta 6.5. klo 10. Webinaarissa käydään läpi sekä sulkemiskorvauksen sisältöä että sen hakemista. Webinaarin kesto on noin tunti. Asiantuntijoina ovat Helmi Hämäläinen ja Perttu Kantonen Valtiokonttoris...

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukea voivat saada nyt entistä useammat pienyritykset ja uudet yritykset. Pienyri...
04/05/2021
Kustannustukea nyt myös uusille ja pienille yrityksille | Valtiokonttori

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukea voivat saada nyt entistä useammat pienyritykset ja uudet yritykset.

Pienyritykset hyötyvät erityisesti tuen alarajan muutoksesta, jonka seurauksena yritys voi saada 2000 euroa tukea, jos muut tukiehdot täyttyvät, vaikka laskennallinen tukisumma jäisikin tämän alle. Pienet, alle 10 henkeä työllistävät yritykset ovatkin tähän mennessä saaneet eniten tukea kustannustuen kolmannella kierroksella - niille on maksettu jo yli 14 miljoonaa euroa.

Lue lisää tiedotteestamme:

Kustannustuen haku aukesi 27.4. Suurin osa tuesta on myönnetty pienille, alle 10 henkeä työllistäville yrityksille.

📢 Paikoillanne, valmiit, hep! Ovet virtuaaliseen  Valtio Expo 2021 -tapahtumaan ovat avautuneet ja ohjelma pyörähtää käy...
04/05/2021

📢 Paikoillanne, valmiit, hep! Ovet virtuaaliseen Valtio Expo 2021 -tapahtumaan ovat avautuneet ja ohjelma pyörähtää käyntiin huomenna 5.5. klo 9.00! Osallistumislinkit on lähetetty tapahtumaan mukaan ilmoittautuneille - käy jo kurkistamassa sisään, päivittämässä profiilisi valmiiksi ja tutustumassa tapahtumassa mukana oleviin osallistujiin ja näytteilleasettajiin.

Joko olet poiminut ohjelmasta omat tärppisi?
Kokosimme tähän muutamia vinkkejä 👉 https://youtu.be/vaeRw-FULP0
Koko kattavan tarjonnan löydät täältä 👉 https://www.valtioexpo.fi/valtio-expo-2021/ohjelma/

Huomenna nähdään!

#ValtioExpo #ValtioExpo2021 #tiedolla #taidolla #töissävaltiolla

📢 Paikoillanne, valmiit, hep! Ovet virtuaaliseen Valtio Expo 2021 -tapahtumaan ovat avautuneet ja ohjelma pyörähtää käyntiin huomenna 5.5. klo 9.00! Osallistumislinkit on lähetetty tapahtumaan mukaan ilmoittautuneille - käy jo kurkistamassa sisään, päivittämässä profiilisi valmiiksi ja tutustumassa tapahtumassa mukana oleviin osallistujiin ja näytteilleasettajiin.

Joko olet poiminut ohjelmasta omat tärppisi?
Kokosimme tähän muutamia vinkkejä 👉 https://youtu.be/vaeRw-FULP0
Koko kattavan tarjonnan löydät täältä 👉 https://www.valtioexpo.fi/valtio-expo-2021/ohjelma/

Huomenna nähdään!

#ValtioExpo #ValtioExpo2021 #tiedolla #taidolla #töissävaltiolla

Oppiminen,  työelämän ja  työympäristön muutoksessa mukana pysyminen, virkamiehen hyvät työehdot ja työturva - myös nämä...
30/04/2021

Oppiminen, työelämän ja työympäristön muutoksessa mukana pysyminen, virkamiehen hyvät työehdot ja työturva - myös nämä maailman parhaan hallinnon osat ovat esillä ensi viikolla Valtio Expossa. Entä minne lentelee Kaiku-pöllö tänä vuonna? Jännistys tiivistyy!

Tervetuloa Valtio Expoon kuulemaan ja keskustelemaan näistä ja muista valtionhallinnon ajankohtaisista aiheista! Viimeiset hetket ilmoittautua mukaan.

Lisätiedot: https://valtioexpo.fi

#ValtioExpo #ValtioExpo2021 #valtionhallinto #valtiollatöissä #kaiku #työelämä

Vastuullisuus on yksi maailman parhaan hallinnon kulmakivistä. Myös sitä rakennetaan Valtio Expossa tiedolla ja taidolla...
29/04/2021

Vastuullisuus on yksi maailman parhaan hallinnon kulmakivistä. Myös sitä rakennetaan Valtio Expossa tiedolla ja taidolla. Vastuullisuutta tarkastellaan puheenvuoroissa eri näkökulmasta, teemoina mm. vastuullisuusraportointi, ilmasto ja hankinnat. Tässä muutama ohjelmatärppi 👇

Ps. Olethan jo ilmoittautunut? Jos et, vielä ehdit! Ilmoittautuminen on avoinna pe 30.4. saakka. Ohjelma pyörähtää käyntiin ke 5.5. klo 9.00.

Lisätiedot: https://valtioexpo.fi

#ValtioExpo #ValtioExpo2021 #valtionhallinto #töissävaltiolla #vastuullisuus #vastuullisuusraportointi #hankinnat #ilmasto

Vastuullisuus on yksi maailman parhaan hallinnon kulmakivistä. Myös sitä rakennetaan Valtio Expossa tiedolla ja taidolla. Vastuullisuutta tarkastellaan puheenvuoroissa eri näkökulmasta, teemoina mm. vastuullisuusraportointi, ilmasto ja hankinnat. Tässä muutama ohjelmatärppi 👇

Ps. Olethan jo ilmoittautunut? Jos et, vielä ehdit! Ilmoittautuminen on avoinna pe 30.4. saakka. Ohjelma pyörähtää käyntiin ke 5.5. klo 9.00.

Lisätiedot: https://valtioexpo.fi

#ValtioExpo #ValtioExpo2021 #valtionhallinto #töissävaltiolla #vastuullisuus #vastuullisuusraportointi #hankinnat #ilmasto

Enää viikko aikaa Valtio Expoon! Lähes 2000 valtionhallinnon asiantuntijaa ja yhteistyökumppanin edustajaa on jo ilmoitt...
28/04/2021
Viikko aikaa Valtio Expoon - vielä ehdit ilmoittautua mukaan! -

Enää viikko aikaa Valtio Expoon! Lähes 2000 valtionhallinnon asiantuntijaa ja yhteistyökumppanin edustajaa on jo ilmoittautunut mukaan. Oletko sinä jo varmistanut pääsysi virtuaali-expoon? Jos et, toimi pian! Ilmoittautuminen päättyy 30.4.

Tule mukaan 👉 https://www.valtioexpo.fi/2021/04/28/viikko-aikaa-valtio-expoon-viela-ehdit-ilmoittautua-mukaan/

#valtioexpo #valtiollatöissä #valtionhallinto

Ensimmäinen kokonaan virtuaalinen Valtio Expo -messutapahtuma pyörähtää käyntiin viikon päästä keskiviikkona 5.5. klo 9.00. Luvassa on monipuolinen viiden ohjelmasalin kattaus kiinnostavia puheenvuoroja ja tietoiskuja, keskustelua ja verkostoitumista sekä messutunnelmaa virtuaalisilla näy...

Sole proprietors and small businesses can also receive business cost support In the third round of cost support, changes...
28/04/2021

Sole proprietors and small businesses can also receive business cost support

In the third round of cost support, changes have been made to the support to allow for more flexible support, especially for sole proprietors and small businesses.

The aid is granted on the basis of the decline in companies’ turnover and actual costs. In future, the aid will be paid at least EUR 2000, even if the company’s aid is calculated to be less than that amount. In this way, more small businesses and sole proprietors can receive support if other support conditions are met.

Apply for business cost support, if

🔹company has business ID

🔹the expenses of the support period are at least 2000 € AND

🔹turnover has decreased more than 30 %

The application period ends on 23 June at 4.15 pm.

Read more 👇
Applycostsupport.fi

Sole proprietors and small businesses can also receive business cost support

In the third round of cost support, changes have been made to the support to allow for more flexible support, especially for sole proprietors and small businesses.

The aid is granted on the basis of the decline in companies’ turnover and actual costs. In future, the aid will be paid at least EUR 2000, even if the company’s aid is calculated to be less than that amount. In this way, more small businesses and sole proprietors can receive support if other support conditions are met.

Apply for business cost support, if

🔹company has business ID

🔹the expenses of the support period are at least 2000 € AND

🔹turnover has decreased more than 30 %

The application period ends on 23 June at 4.15 pm.

Read more 👇
Applycostsupport.fi

Småföretagare! Också du kan få kostnadsstöd Det har gjorts förändringar i stödet till den tredje ansökningsomgången som ...
28/04/2021

Småföretagare! Också du kan få kostnadsstöd

Det har gjorts förändringar i stödet till den tredje ansökningsomgången som gör det ännu smidigare att bevilja stöd till enskilda näringsidkare och småföretag.

Stöd beviljas enligt minskningen av företagets omsättning och uppstådda kostnader. I fortsättningen betalas stöd ut för minst 2000 euro, fast det beräknade stödbeloppet till företaget inte skulle uppnå ifrågavarande summa. På det här sättet kan fler småföretag och enskilda näringsidkare än tidigare få stöd, om övriga villkor för stödet uppfylls.

Kostnadsstöd kan beviljas endast om:

🔹företaget har ett företags-ID

🔹stödperiodens kostnader är minst 2000 € OCH

🔹omsättning har minskat med mer än 30 %

Ansökningsperioden slutar 23.6. kl. 16.15.

Läs mer 👇
ansokkostnadsstod.fi

Småföretagare! Också du kan få kostnadsstöd

Det har gjorts förändringar i stödet till den tredje ansökningsomgången som gör det ännu smidigare att bevilja stöd till enskilda näringsidkare och småföretag.

Stöd beviljas enligt minskningen av företagets omsättning och uppstådda kostnader. I fortsättningen betalas stöd ut för minst 2000 euro, fast det beräknade stödbeloppet till företaget inte skulle uppnå ifrågavarande summa. På det här sättet kan fler småföretag och enskilda näringsidkare än tidigare få stöd, om övriga villkor för stödet uppfylls.

Kostnadsstöd kan beviljas endast om:

🔹företaget har ett företags-ID

🔹stödperiodens kostnader är minst 2000 € OCH

🔹omsättning har minskat med mer än 30 %

Ansökningsperioden slutar 23.6. kl. 16.15.

Läs mer 👇
ansokkostnadsstod.fi

Pienyrittäjä! Myös sinä voit saada kustannustukea Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joil...
28/04/2021

Pienyrittäjä! Myös sinä voit saada kustannustukea

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea taloudelliseen toimintaansa.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jatkossa tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.

Kustannustukea voidaan myöntää vain, jos yrityksellä on

🔹Y-tunnus,

🔹vähintään 2000 € kuluja tukikaudelta JA

🔹liikevaihto laskenut yli 30 % koronan vuoksi.

Kustannustukea voi hakea 23.6. klo 16.15 asti.

Lue lisää 👇
Haekustannustukea.fi

Pienyrittäjä! Myös sinä voit saada kustannustukea

Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset voivat saada kustannustukea taloudelliseen toimintaansa.

Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jatkossa tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.

Kustannustukea voidaan myöntää vain, jos yrityksellä on

🔹Y-tunnus,

🔹vähintään 2000 € kuluja tukikaudelta JA

🔹liikevaihto laskenut yli 30 % koronan vuoksi.

Kustannustukea voi hakea 23.6. klo 16.15 asti.

Lue lisää 👇
Haekustannustukea.fi

Osoite

Sörnäisten Rantatie 13
Helsinki
00530

Helsingissä sijaitsevaan Hakaniemen toimipisteeseemme Sörnäisten rantatielle pääsee kätevästi julkisilla kulkuvälineillä. Meille pääset mm. metrolla, raitiovaunulla (3B, 6, 9, 1, 1A, 7A) ja lukuisilla linja-autoilla. Ks. tarkemmat tiedot osoitteesta www.reittiopas.fi.

Yleistä tietoa

Valtiokonttorin Facebook-sivu on avoinna keskustelulle. Poistamme kuitenkin viestit, jotka kiihottavat kansanryhmää vastaan, esittävät asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista keskustelijoista, ovat Suomen lakien tai hyvien tapojen vastaisia tai sisältävät Valtiokonttoriin kuulumattomia mainoksia ja ilmoituksia. Pidätämme itsellämme oikeuden poistaa asiattomat lausunnot ja linkitykset emmekä vastaa ulkopuolisten keskusteluissa, seinäkirjoituksissa ja kommenteissa esittämistä väitteistä/mielipiteistä, linkityksen kohteista tai niiden aiheuttamista seurauksista. Tämän sivun rekisterinpitäjänä toimii Valtiokonttori, jonka tietosuojavaltuutettu on Heikki Kangas.

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

0295502000

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Valtiokonttori :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Valtiokonttori :lle:

Videot

Valtiokonttori - tiedolla ja taidolla

Valtiokonttori on valtiovarainhoidon luotettava toteuttaja ja valtion toimintatapojen rohkea uudistaja yhteiskunnan ja asiakkaiden eduksi. Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 260 henkilöä.

Vastaamme valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta ja valtionvelan riskienhallinnasta.

Hoidamme valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia, myönnämme kansalaisille mm. sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoimme valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

Tehtävänämme on lisäksi valtion konsernilaskenta ja taloushallinnon sekä maksuliikkeen ohjaaminen. Tuemme myös valtion organisaatioita työelämän murroksessa, edistämme tiedolla johtamista ja kehitämme kuntien taloustietopalvelua.

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

Kauanko kestää huoltokatko tänään? Vielä olisi muutama kustannustuki väsättävänä...
Minä sain säästötililtäni talletuskorkoa vuodelta 2020 0,01 €. Siitä ei oltu vähennetty lähdeveroa. Niin mihin minä sen kolmaosasentin suoritan?
Toisen kierroksen kustannustuki ei osu talvella aktiivisesti toimiviin ohjelmapalveluyrityksiin. Uusi vertailujakso tulee olemaan 1.6.2019 - 31.10.2019. Tuona aikana Lapin pienellä ohjelmapalveluyrityksellä ei ole toimintaa laisinkaan. Joten kustannustukea ei saada tälläkään kertaa. Ohjelmapalveluita myydään Lapissa marras-maaliskuun välisenä aikana. Ei muulloin.
Voisiko sitä kustannustukea jouduttaa ja miksi minun pitää maksaa takaisin? Tulen maksamaan kyllä kaiken takaisin velkajärjestelyn kautta, m***a menee siihenkin vuosia.
Hyvää "Patto"
Suuri kiitos Valtiokonttorille lämminhenkisestä jouluhartaudesta, Sari Laajaranta, PRH
Toivottavasti oikea osoite: Sotaveteraaneille myönnetään rahaa palveluiden ja aterioiden hankimiseen. Kun hän siirtyy ympärivuorokautiseen kunnalliseen hoitoon rahaa ei enää myönnetä, vaikka kaikki samat palvelut pitää edelleen ostaa. Parturit, jalkahoidot, ateriat kotiin jne. hirveän kalliin hoidon lisäksi. Näin veteraanitkin ajetaan niin ahtaalle, että rahaa mihinkään ei jää, vaikka vielä on useinkin kykyä ja tarvetta puhelimelle, vaatteille, pikku huvituksille jne. Olisi tämän porukan voinut hoitaa kunnialla loppuun eikä nöyryyttää viime metreillä. Kenen puoleen voin kääntyä?
Mistä näkee sairaspäivärahojen maksupäivät, kun päätöksissä niitä ei näe ja milloin ne ovat?
ihmettelen miksi vieläkin hoitaa osaamaton asianjajotoimisto kalasatama kuolleen avovaimoni sirkka virtasen kuolinpesää tuollaisillie ei pitäisi antaa mitään hoidettavaksi.olivat valehdelleet että pesä on varaton ja jättäneet maksut perintään vaikka rahaa oli yli15000 eu eikö teitä valvo kukaan että voitte sairaita vanhuksia kusettaa mielin määrin mitä media ja poliiisi sanoo