Försvarshögskolan, Finland

Försvarshögskolan, Finland Försvarshögskolan är ett finskt universitet underställd försvarsministeriet, som ger den högsta utbildningen inom det militära området. Den är belägen i Helsingfors och Sandhamn.

Officerare i den finländska försvarsmakten utbildas vid Försvarshögskolan. Försvarshögskolan är ett universitet, och kandidat-, magister- som doktorandexamina ges. Skillnaden är dock liten, och beror närmast på att administrativa delen av skolan är underställd försvarsmakten.Undervisningsämnena vid Försvarshögskolan är ledarskap, operationsförmåga och taktik, militärpedagogik, teknik, strategi och säkerhetspolitik, krigshistoria, språk (engelska, tyska, franska, ryska) samt forskarutbildning.Det finns två examina: kandidatexamen i militärvetenskaper (180 studiepoäng) och magisterexamen i militärvetenskaper (120 studiepoäng). Från och med 2007 får alla nya kadetter rätten att studera till magisterexamen. Efter tre års studium avläggas kandidatexamen, som följes av cirka tre års tjänstperiod i en truppenenhet som löjtnant. Därefter studerar officeren cirka två år för magistexamen. Efter magisterexamen erhålles premiärlöjtnants grad.Den som är magister i militärvetenskaper fungerar som ställföreträdande kompanichef eller i specialuppgifter inom marinen eller flygvapnet. Officeraren tjänstgör senare i karriären till exempel som lärare, kompanichef eller som bataljonschef. Den som är magister i militärvetenskaper innehar en ordinarie tjänst. Efter cirka fem–tio år i tjänst blir officeraren beordrad till dstabsofficerkursen som varar ett år. Därefter blir den bästa tredjedelen av studenterna från kursen beordrade till generalstabsofficerkursen som varar ett år till. En avlagd generalstabsofficerexamen är en förutsättning för befordran till överste.

Operating as usual

Address

Helsinki

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Försvarshögskolan, Finland posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Försvarshögskolan, Finland:

Nearby government services


Other Helsinki government services

Show All