STUK - Säteilyturvakeskus

STUK - Säteilyturvakeskus STUK on turvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntija. Tehtävämme on ihmisten ja ympäristön suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
(21)

STUKin Facebook-sivulla käsitellään säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisätietoa STUKista löydät internetsivuiltamme, www.stuk.fi. Sivuilta löytyvät myös STUKin ajankohtaiset tiedotteet ja verkkouutiset. Lisäksi jaamme tietoa Twitterin kautta: www.twitter.com/STUK_FI.

Missio: Tehtävämme on ihmisten ja ympäristön suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Avaa kuten tavallisesti

Ympäristön säteilyvalvonta -osastolla järjestettiin viime viikolla osaston oma seminaari etäyhteyksin. Aiheena oli tällä...
31/08/2020

Ympäristön säteilyvalvonta -osastolla järjestettiin viime viikolla osaston oma seminaari etäyhteyksin. Aiheena oli tällä kertaa RadoNorm -hanke, jossa STUK on vahvasti mukana. #RadoNorm on Eurooppalainen tutkimushanke luonnonsäteilyn riskeistä ja riskien hallinnasta.

28/08/2020

YK:n kansainvälinen ydinkokeiden vastainen päivä 29. elokuuta

Kukaan ei pysty nykyään tekemään ydinasekoetta salaa ja STUK on ollut ollut mukana kehittämässä ydinkoekiellon valvontaan liittyvää tekniikkaa alusta asti. STUKissa on muun muassa kehitetty ilmakerääjiä, joita käytetään ydinkoekiellon valvontaan ympäri maailman.

https://www.stuk.fi/-/stuk-mukana-valvomassa-ydinkoekieltoa

Töihin STUKiin? Etsimme tarkastajaa/ylitarkastajaa vastaamaan Loviisan ydinvoimaloiden käyttötoiminnasta. Katso tarkemma...
26/08/2020

Töihin STUKiin? Etsimme tarkastajaa/ylitarkastajaa vastaamaan Loviisan ydinvoimaloiden käyttötoiminnasta.

Katso tarkemmat tiedot: https://www.stuk.fi/tietoa-stukista/avoimet-tyopaikat ja hae paikkaa 11.9. klo 16.15 mennessä!

#rekry #valtiolletöihin #työpaikat

Sienestysaika on parhaimmillaan. Siis metsään (tai torille)! Tattikorin äärellä moni pohtii luonnontuotteisiin, kuten si...
18/08/2020

Sienestysaika on parhaimmillaan. Siis metsään (tai torille)!

Tattikorin äärellä moni pohtii luonnontuotteisiin, kuten sieniin ja marjoihin, kertyvien radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia. Voiko sieniä syödä turvallisesti? Kyllä voi.

Metsäntuotteisiin kertyvistä radioaktiivisista aineista merkittävin on cesium-137, joka on peräisin Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta. Vuosien saatossa cesium-137 pitoisuudet ovat jatkuvasti pienentyneet aineen puoliintumisen seurauksena. Metsämarjoissa ja sienissä on myös luonnon radioaktiivisia aineita kuten uraania, radiumia, poloniumia, lyijyä ja kaliumia.

Radioaktiivisten aineiden pitoisuudet ovat kuitenkin niin pieniä, että sienten ja marjojen syömistä ei tarvitse välttää tai edes säännöstellä sen takia. Loppukesän kauniit päivät voi siis huoletta viettää luonnonantimista ja metsän rauhasta nauttien.

Aiheesta lisää nettisivuillamme. STUK valvoo mittauksin luonnontuotteiden ja elintarvikkeiden radioaktiivisuutta.

Metsämarjojen ja sienten radioaktiivisuus: https://www.stuk.fi/aiheet/elintarvikkeet-ja-talousvesi/metsamarjat-ja-sienet

Sienten radioaktiivista cesiumia voidaan vähentää: https://www.stuk.fi/aiheet/elintarvikkeet-ja-talousvesi/metsamarjat-ja-sienet/sienien-radioaktiivista-cesiumia-voidaan-vahentaa

Kuva: Valeria Boltneva / Pexels

17/08/2020

Säteilyturvakeskuksessa (STUK) aloittaa syyskuun ensimmäisenä päivänä työnsä kaksi uutta yksikön päällikköä.

STUKin uusi valmiuspäällikkö on yleisesikuntaupseeri ja VTM Jyrki Heinonen. Hänen edellinen työpaikkansa on ollut Hätäkeskuslaitos, jossa hän on vastannut muun muassa johtokeskustoiminnan luomisesta ja sittemmin yksikön toiminnasta.

STUKin viestintäpäällikkönä aloittaa tradenomi Piia Kaijanto. Kaijanto siirtyy STUKiin Tullista, jossa hän on työskennellyt viestintäpäällikkönä ja vastannut muun muassa päivittäisviestinnän johtamisesta ja kehittämisestä.

Suurin osa keuhkosyövistä voitaisiin välttää lopettamalla tupakointi ja vähentämällä altistumista radonille. Sosiaali- j...
14/08/2020

Suurin osa keuhkosyövistä voitaisiin välttää lopettamalla tupakointi ja vähentämällä altistumista radonille.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut kansallisen toimintasuunnitelman radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi. Toimintasuunnitelmassa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot, joiden avulla radonista aiheutuvaa keuhkosyöpäriskiä Suomessa voidaan pienentää.

https://stm.fi/-/sisailman-radonpitoisuudet-voidaan-saada-kuriin-uusi-toimintasuunnitelma-listaa-keinoja

Ota santsikuppi tutkimuslaitosten asiantuntijoiden kanssa ja tule seuraamaan keskustelua tämän hetken polttavista kysymy...
04/08/2020

Ota santsikuppi tutkimuslaitosten asiantuntijoiden kanssa ja tule seuraamaan keskustelua tämän hetken polttavista kysymyksistä!

Tulanet-tutkimuslaitosverkoston Twitter Livessä elokuussa otetaan vielä yksi kuppi aamukahvia ja tarjoillaan tuoreita tutkimukseen pohjautuvia näkökulmia päivänpolttaviin aiheisiin.

Keskusteluja voit seurata suorana Tulanetin @TulanetFi Twitter-tilillä aina tiistaiaamuisin klo 9.

Santsikuppi-keskustelujen teemat:
Tiistai 11.8. klo 9: Miten tutkimus luo kilpailukykyä Suomelle?
Tiistai 18.8. klo 9: Mitkä ovat seuraavat askeleet kohti hiilineutraalisuutta?
Tiistai 25.8. klo 9: Miten tutkimuslaitokset varautuvat hyvinvointiamme uhkaaviin kriiseihin? (mukana STUKista johtaja Karim Peltonen)

Santsikuppi-keskusteluissa ovat mukana VTT, Työterveyslaitos, Maanmittauslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Säteilyturvakeskus.

Keskusteluja moderoi Kaskas Median Maria Ruuska.

#tutkimus #ratkaisut #tutkimuslaitokset

03/08/2020

STUK havaitsi Kotkassa heinäkuussa kerätyssä ilmanäytteessä radioaktiivista kobolttia. Määritetty pitoisuus on hyvin pieni, 0,15 mikrobecquereliä kuutiometrissä ilmaa, ja se on ihmisen terveyden ja ympäristön kannalta merkityksetön. Herkillä mittalaitteilla kuitenkin havaitaan pienetkin radioaktiivisten aineiden pitoisuudet. Lisätietoa aiheesta STUKin nettisivuilla: https://www.stuk.fi/-/stuk-havaitsi-kotkan-hiukkaskeraajan-suodattimessa-pienen-maaran-radioaktiivista-kobolttia-heinakuussa

STUK/Viestintä

Fortum aloittaa Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollon sunnuntaina 2.8.2020. Fortum vastaa vuosihuollosta ja siitä, et...
29/07/2020

Fortum aloittaa Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuollon sunnuntaina 2.8.2020. Fortum vastaa vuosihuollosta ja siitä, että huoltotöistä ei aiheudu säteilyvaaraa työntekijöille tai ympäristölle. STUK valvoo, että työt tehdään vaatimusten mukaisesti. Vuosihuolloissa on varauduttu koronatilanteen pahenemiseen. STUK on myös muokannut omia tarkastus- ja valvontarutiinejaan tilanteen takia.
Lisätietoa STUKin uutisessa:
https://www.stuk.fi/-/fortum-aloittaa-loviisan-ydinvoimalaitoksen-vuosihuollot-stuk-valvoo-huoltoja

STUK/Viestintä

Sosiaalisen median palstoilla kiertävät huhut, joissa varoitetaan venäläisen ydinvoimalaitoksen tulipalon aiheuttamasta ...
03/07/2020
Joditabletit

Sosiaalisen median palstoilla kiertävät huhut, joissa varoitetaan venäläisen ydinvoimalaitoksen tulipalon aiheuttamasta säteilyvaarasta Suomessa eivät pidä paikkaansa.

Väärä tieto säteilyvaarasta on saanut ihmiset hankkimaan joditabletteja apteekeista. Joditabletteja ei pidä ottaa kuin viranomaisen kehotuksesta ja siitä viranomaiset tiedottavat aina erikseen. STUKin nettisivuilla on tietoa joditablettien oikeasta käytöstä säteilyvaaratilanteessa https://www.stuk.fi/aiheet/sateilyvaara/toimintaohjeet-sateilyvaaratilanteessa/joditabletit.

Suomea lähimmät ydinvoimalaitokset Venäjällä sijaitsevat Suomenlahden etelärannalla Sosnovyi Borissa ja Kuolan niemimaalla. Venäjän ydinlaitoksissa ei ole tapahtunut mitään sellaista, joka voisi aiheuttaa säteilyvaaraa Suomessa. Myös tilanne Suomen ydinvoimalaitoksissa on normaali.
Ajantasainen tieto Suomen säteilytilanteesta on nähtävillä STUKin nettisivuilla osoitteessa https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/sateilytilanne-tanaan

Oletteko muuten huomanneet, että tuossa vasemmalla olevassa listassa on yhtenä kohtana "Säteilytilanne tänään". Sitä kli...
02/07/2020
Säteilytilanne tänään - STUK

Oletteko muuten huomanneet, että tuossa vasemmalla olevassa listassa on yhtenä kohtana "Säteilytilanne tänään". Sitä klikkaamalla voi nähdä ajantasaisen säteilytilanteen eri puolilla Suomea. 260 automaattisen säteilymittauspisteen mittaustulokset päivittyvät sinne tunnin välein. Sama ajantasainen tieto näkyy myös STUKin nettisivuilla osoitteessa https://www.stuk.fi/aiheet/sateily-ymparistossa/sateilytilanne-tanaan. YLEn teksti-TV:n sivulle 867 päivittyy joka aamu tieto 17 aseman tuloksista.

Suomen taustasäteily vaihtelee normaalisti välillä 0,05 - 0,30 mikrosievertiä tunnissa (µSv/h). Alueellinen vaihtelu annosnopeuksissa johtuu uraanipitoisuuseroista kallio- ja maaperässä. Lumi- ja jääkerros vaimentaa maaperästä tulevaa säteilyä. Paikallisesti annosnopeus voi kohota hetke...

STUK kertoi viime torstaina radioaktiivisista aineista Helsingin ilmassa: https://stuk.fi/-/helsingin-ilmassa-pienia-maa...
29/06/2020
STUKin Helsingissä ja Kotkassa havaitsemilla radioaktiivisilla aineilla ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen - Tiedote

STUK kertoi viime torstaina radioaktiivisista aineista Helsingin ilmassa: https://stuk.fi/-/helsingin-ilmassa-pienia-maaria-keinotekoisia-radioaktiivisia-aineita-viime-viikolla Tänään seurasi jatkoa, kun Kotkan ilmassa havaittiin samoja aineita. Pitoisuudet ovat mitattavissa mutta hyvin pieniä. Niillä ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen eikä ihmisten terveyteen. https://www.stuk.fi/-/stukin-helsingissa-ja-kotkassa-havaitsemilla-radioaktiivisilla-aineilla-ei-ole-vaikutusta-sateilytilanteeseen

STUKin Helsingissä ja Kotkassa havaitsemilla radioaktiivisilla aineilla ei ole vaikutusta säteilytilanteeseen 29.6.2020 klo 13:44 Tiedote Säteilyturvakeskus...

Arktisen alueen ympäristön monitorointi- ja arviointiohjelman (AMAP) ympäristönäytteidenotto vuoden 2020 osalta on menos...
16/06/2020

Arktisen alueen ympäristön monitorointi- ja arviointiohjelman (AMAP) ympäristönäytteidenotto vuoden 2020 osalta on menossa. Näytteet saadaan otettua, vaikka olosuhteet Utsjoella voivat olla haastavat vielä kesäkuussakin. #säteily #ympäristö #juhannusviikko

STUK on kehittänyt uuden testausmenetelmän rajanylityspaikkojen säteilyvalvonnassa käytettäville säteilyilmaisimille. Me...
15/06/2020

STUK on kehittänyt uuden testausmenetelmän rajanylityspaikkojen säteilyvalvonnassa käytettäville säteilyilmaisimille. Menetelmän avulla voidaan nopeasti selvittää ilmaisimen kyky havaita korkearikasteista uraania, jota voidaan käyttää ydinaseissa. Lue lisää: http://www.julkari.fi/handle/10024/140083

Julkisen sektorin tutkimuslaitokset eli #Tulanet-laitokset ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen ...
15/06/2020
Tulanet-laitokset sitoutuivat avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen – Tulanet

Julkisen sektorin tutkimuslaitokset eli #Tulanet-laitokset ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen allekirjoittamalla yhteisen julistuksen. Myös STUK kuuluu Tulanet-verkostoon. Lue koko julistus: http://tulanet.fi/2020/06/15/tulanet_laitokset_sitoutuivat_avoimen_tieteen_ja_tutkimuksen_julistukseen/

Tiedote Tulanet-laitokset sitoutuivat avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen [email protected] on 15.6.2020 Kaikki Tulanet-laitokset ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen allekirjoittamalla tutkimusyhteisön yhdessä laatiman julistuksen. Tavoitteena on, että t...

STUK oli mukana eilen palanneella Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus #Aranda’lla ottamassa Itämeren radioaktiivisuud...
12/06/2020

STUK oli mukana eilen palanneella Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalus #Aranda’lla ottamassa Itämeren radioaktiivisuuden seurantaan liittyviä näytteitä. Pitkän työpäivän jälkeen ilta vaihtuu aamuun. #itämeri #ympäristö #säteily

Töihin STUKiin? Etsimme vakinaista tarkastajaa Säteilyn käyttö teollisuudessa -yksikköön. Vastuualueisiin liittyvät osaa...
03/06/2020

Töihin STUKiin? Etsimme vakinaista tarkastajaa Säteilyn käyttö teollisuudessa -yksikköön. Vastuualueisiin liittyvät osaamisesi mukaan mm. avolähteet ja hiukkaskiihdyttimet.

Katso tarkemmat tiedot: https://www.stuk.fi/tietoa-stukista/avoimet-tyopaikat ja hae 26.6. klo 16.15 mennessä! #rekry #valtiolletöihin #työpaikat

STUKin tarkastaja on näytteenottomatkalla yhteistyön merkeissä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE)  #Aranda-tutkimusaluksel...
03/06/2020

STUKin tarkastaja on näytteenottomatkalla yhteistyön merkeissä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) #Aranda-tutkimusaluksella. Kuvassa vesinäytteitä ja sedimenttinäytteiden ottoa Gemax-noutimella Suursaaren kupeessa Suomenlahdella eilen aamuviideltä. #itämeri #säteily #ympäristö #aikainenherätys

STUKissa mittalaitteita huolletaan mittausten laadun varmistamiseksi säännöllisesti. Toiminnan läpinäkyvyys toteutuu väl...
27/05/2020

STUKissa mittalaitteita huolletaan mittausten laadun varmistamiseksi säännöllisesti. Toiminnan läpinäkyvyys toteutuu välillä ihan silmin nähtävästi. #laatu #huolto

Nauttikaa kaikki ulkona olemisesta ja lämpimistä keleistä,  mutta älkää paahtako nahkaanne auringossa. Älkääkä edes ohue...
20/05/2020
Varjo, vaatteet ja voide suojaavat UV-säteilyltä - Varjo, vaatteet ja voide suojaavat UV-säteilyltä - STUK

Nauttikaa kaikki ulkona olemisesta ja lämpimistä keleistä, mutta älkää paahtako nahkaanne auringossa. Älkääkä edes ohuen pilven alla. Se lisää riskiä sairastua ihosyöpään.

Ja voi teitä nuoria miehiä! Nahkanne on yhtälailla altis auringon UV-säteilyn vaikutuksille kuin muidenkin. STUK selvitti, että teitä täytyy asiasta erikseen muistuttaa.

Varjo, vaatteet ja voide suojaavat UV-säteilyltä 20.5.2020 klo 14:01 Verkkouutinen Tänä keväänä ihmiset ovat ulkoilleet tavallista enemmän. Ulkona liikkuminen...

STUK julkaisee avoimena datana mm. ulkoisen säteilyn valvontaverkon noin 255 aseman mittaukset 10 minuutin välein. Tulos...
20/05/2020

STUK julkaisee avoimena datana mm. ulkoisen säteilyn valvontaverkon noin 255 aseman mittaukset 10 minuutin välein. Tulosten visualisointia ja muuta käsittelyä varten on olemassa avoimen lähdekoodin sovellus, jonka lopputuotetta voi katsella osoitteessa https://stukfi.github.io/

#avoindata #opendata

STUKin töissä pääsee myös ulos luontoon ja fyysisiin hommiin. #FINNORM-projektissa tutkitaan muun muassa luonnon radioak...
18/05/2020

STUKin töissä pääsee myös ulos luontoon ja fyysisiin hommiin. #FINNORM-projektissa tutkitaan muun muassa luonnon radioaktiivisten aineiden mahdollista kertymistä pohjavettä käsittelevillä vesilaitoksilla. Kuvassa otetaan maanäytettä. #pohjavesi #vedenpuhdistus #luonnonsäteily #valtiollatöissä

Ympäristön säteilyvalvonta -osastolla kuultiin tänään etäyhteyksien välityksellä, miten Arttu Ylhävuoren #lopputyö'n tek...
15/05/2020

Ympäristön säteilyvalvonta -osastolla kuultiin tänään etäyhteyksien välityksellä, miten Arttu Ylhävuoren #lopputyö'n tekeminen on sujunut. Arttu esitteli lopputyötään osaston omassa seminaarissa aiheesta turvakriittisten järjestelmien käytettävyyden parantaminen.

Ydinmateriaalivalvonta ja työ säteilyturvallisuuden eteen jatkuu koronatilanteesta huolimatta. Viime viikolla IAEA ja ST...
11/05/2020

Ydinmateriaalivalvonta ja työ säteilyturvallisuuden eteen jatkuu koronatilanteesta huolimatta. Viime viikolla IAEA ja STUK tarkastivat Olkiluodon ydinpolttoainevarastot. Vastaavia tarkastuksia tehdään Suomessa vuosittain noin 20.

Kuvassa IAEAn tarkastajat tarkastamassa elektronisesta valvontalaitteesta ettei reaktorin kantta ole avattu edellisen tarkastuksen jälkeen. Kuva: TVO.

#suomitoimii #ydinturvallisuus #yhdessä

Lue lisää: https://www.stuk.fi/-/iaea-och-stuk-inspekterade-karnbranslelagren-vid-olkiluoto-karnkraftverk

Suomen #kevät on arvaamaton: nyt sataa räntää, mutta perjantaina STUKin labraväki pääsi viettämään lounashetkeä pihan ki...
11/05/2020

Suomen #kevät on arvaamaton: nyt sataa räntää, mutta perjantaina STUKin labraväki pääsi viettämään lounashetkeä pihan kirsikankukkien katveessa auringonpaisteessa. Työt STUKin laboratoriossa jatkuvat katkeamattomina koronasta ja räntäsateesta huolimatta. #lounas #nälkä #tauko

Ympäristön säteilyvalvonnan näytteenottokausi on alkanut normaaliaikataulun mukaisesti. Ensimmäiseksi nostettiin ylös lä...
07/05/2020

Ympäristön säteilyvalvonnan näytteenottokausi on alkanut normaaliaikataulun mukaisesti. Ensimmäiseksi nostettiin ylös läpi talven meressä olleet laskeutuvan kiintoaineksen keräimet. Mittaukseen toimitettiin myös merivettä ja kilkkejä. #stuk #radioaktiivisuus #itämeri #säteily

Miksi radioaktiiviselle säteilylle altistuneiden vaatteet toimivat säteilylähteinä vielä altistuksen jälkeen? Hyvä kysym...
06/05/2020

Miksi radioaktiiviselle säteilylle altistuneiden vaatteet toimivat säteilylähteinä vielä altistuksen jälkeen? Hyvä kysymys. STUKin Jukka Sovijärvi vastaa.

Miksi radioaktiiviselle säteilylle altistuneiden vaatteet toimivat säteilylähteinä vielä altistuksen jälkeen? Lue Säteilyturvakeskuksessa työskentelevän Jukka Sovijärven vastaus lukijakysymykseen👇
https://www.aka.fi/fi/tietysti/kysy-tieteesta/miksi-sateilylle-altistuneiden-vaatteet-toimivat-sateilylahteina-viela-altistuksen-jalkeen/#1f56eefe

Osoite

Laippatie 4
Helsinki
00880

https://stuk.fi/tietoa-stukista/nain-loydat-meidat

Yleistä tietoa

STUK on turvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijaorganisaatio. STUKin Facebook-sivulla käsitellään säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä asioita. Sivua päivittää STUKin viestintä. Sivulla voit keskustella ja jättää kommentteja, kysymyksiin vastaamme mahdollisuuksien mukaan. Viralliseen käsittelyyn tarkoitetut viestit tulee lähettää STUKin kirjaamoon sähköpostiosoitteella stuk (at) stuk.fi tai verkkolomakkeella https://www.stuk.fi/tietoa-stukista/viesti-kirjaamoon. Kirjaamoon lähetetyt viestit kirjataan STUKin asiankäsittelyjärjestelmään. Pidäthän mielessä seuraavat sivun säännöt: - Kunnioita toisten mielipiteitä. Jos olet eri mieltä, älä hauku tai nimittele. Voit puolustaa mielipidettäsi asiallisesti ja perustellusti. - Ethän linkitä lainvastaiseen tai asiattomaan materiaaliin. - Ethän käytä alatyylisiä ilmaisuja tai kiroile. - Rasistiset ja muuten ihmisiä, yhteisöä, uskontoa tai rotua loukkaavat viestit on ehdottomasti kielletty, samoin rikokseen yllyttävät viestit. - Sivusto ei ole tarkoitettu kolmansien osapuolien, henkilöiden, tahojen tai yritysten kampanjointiin, markkinointiin tai piilomarkkinointiin. - Ethän esitä energiapolitiikkaan liittyviä kannanottoja. Energiapolitiikka ei kuulu STUKin toimialaan. Poistamme asiattomat, kaupalliset ja muut sääntöjen vastaiset kirjoitukset. STUK ei vastaa käyttäjien linkityksistä eikä niiden sisällöstä.

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358 9 759 881

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita STUK - Säteilyturvakeskus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti STUK - Säteilyturvakeskus :lle:

Videot

STUK valvoo säteily- ja ydinturvallisuutta

Lähellä hallituksen palvelut


Kommentit

Oletteko Suomen Säteilyturvakeskuksella nähneet allaolevan Professori Tom Butlerin tutkimuksen, jossa todetaan mm: "Lasten ja nuorten ei tulisi käyttää älypuhelimia tai WiFi-yhteensopivia tabletteja laitteiden ja niiden alttiuden RFR-lähteille tulisi minimoida. Tämä saattaa vaikuttaa epäkäytännölliseltä digitaalimaailmassa, mutta todellisessa analogisessa maailmassamme lapsilla ja teini-ikäisillä ei enää ole laillista pääsyä savukkeisiin, eikä aikuisten ole sosiaalisesti hyväksyttävää tupakoida heidän läsnäollessaan. Nykyisen tieteellisen näytön perusteella RFR: n patofysiologiset ominaisuudet eivät näytä eroavan savukkeen savusta tai vastaavista karsinogeeneistä. Siksi todisteiden perusteella olisi sovellettava ennalta varautumisen periaatetta ja hallitusten olisi toteutettava politiikkoja, joiden seurauksena WiFi-reitittimet ja kaikki WiFi-laitteet poistetaan ala-asteen ja keskiasteen sekä lukion luokkahuoneista." "Terveyden suojelutoimenpiteiden perustelemiseksi vaadittavan todistustason olisi oltava alhaisempi kuin vaaditaan syy-yhteyden muodostamiseksi tieteellisenä periaatteena" Professori Rainer Frentzel-Beyme MD
Voisiko 5g verkot purkaa pois Suomesta.
STUK, Mitä mieltä olette allaolevasta tutkimuksesta? Viitaten tähän suureen tutkimuskokonaisuuteen yli 240 tutkijaa, jotka ovat julkaisseet vertaisarvioidun tutkimuksen ionittumattomien sähkömagneettisten kenttien biologisista ja terveysvaikutuksista, allekirjoittivat kansainvälisen EMF-tutkijan vetoomuksen, jossa vaaditaan tiukempia altistumisrajoja. Valituksessa esitetään seuraavat väitteet: ”Lukuisat viimeaikaiset tieteelliset julkaisut ovat osoittaneet, että EMF vaikuttaa eläviin organismeihin tasoilla, jotka ovat selvästi alle useimpien kansainvälisten ja kansallisten ohjeiden. Vaikutuksia ovat lisääntynyt syöpäriski, solun stressi, haitallisten vapaiden radikaalien lisääntyminen, geneettiset vauriot, lisääntymisjärjestelmän rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset, oppimis- ja muistivajeet, neurologiset häiriöt ja kielteiset vaikutukset ihmisten yleiseen hyvinvointiin. Vahingot menevät huomattavasti ihmiskunnan ulkopuolelle, koska todisteita haitallisista vaikutuksista sekä kasvien että eläinten elämään on yhä enemmän. "
Hei STUK, Vastaisitteko yhteen kysymykseeni? Onko 5G säteily erilaista Suomessa kuin muualla maailmassa? Tässä on artikkeleita ja kotisivuja EMF säteilyn vaikutuksesta ihmisiin ja muuhun elämään. Melbournen yliopiston luento vuodelta 2015 https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY Ajankohtaista tietoa säteilystä https://ehtrust.org/?fbclid=IwAR3s7Wktb1xUNrWe2Vvuq5vytlKooHSW0hD2rky4dIjF6EuVUXEEzLokZ1g https://mdsafetech.org/2019/04/28/stop-5g-may-15-2019-day-of-action/ tutkimus säyteilystä ja siltä suojautumiselta https://www.who.int/peh-emf/meetings/archive/en/paper13klintestam.pdf?fbclid=IwAR1H5siROdq61nnofQg4m0YgTb0fwKclCwmnEtSCJcJ5p_FduHGuRMzKzuM 8. toukokuuta 2020 alkaen 372 tutkijaa ja lääkäriä on allekirjoittanut vetoomuksen EU:lle http://www.5gappeal.eu/about/ EPRS | European Parliamentary Research Services raportti https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf Science directin artikkeli aiheesta https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438463917308143?via%3Dihub#!
Paljoonko velotatte kun tulete kotiini mittamaan? Onko teillä päivitettyä kartaa kaikkien operaattoreiden 5G tukiasemistä ja taajuden vahvistuspömpöleistä. Mistä sellaista saa? Elisalla on joku päivittämätön. Monet maat ovat bannaneet 5G-n sen haittavaikutusten takia. Missä on Suomessa se pyrämidin huippu, mihin kansa saa vaikuttaa? Kaikkihän seuraavan tiedä. Postitan sen tänne. Mikä olisi muu osoite?
Follow the money!
Pyydän listaa kaikista Helsingin 5G-tukiasemista listattuna kaupunginosa-alueittain tarkan postiosoitteen kera. Esim. näin Helsinki / keskusta / Mannerheimintie 666 Operaattorithan ilmoittavat teille uudet tukiasemat. Eikö niin? Listan tulee olla etusivullanne kiinnitettynä tiedostona ja sitä tulee päivittää jokaisen uuden tukiaseman tullessa käyttöön. Vastaava lista toki kaikista Suomen kaupungeista, joissa asukkaat altistetaan säteilylle, jonka mm. Bryssell ja Sveitsi ovat kieltäneet terveysriskien vuoksi. Tehän olette Säteilyturvakeskus? Vai oletteko?
Nyt kun 5G:n myötä siirrytään millimetriaaltoihin Suomessa ilmeisimmin jo ensi heinäkuussa, olisi teidän korkea aika ottaa huomioon se mitä muun EU:n alueella on 5G:n suhteen tapahtunut lyhyessä ajassa: Brysselissä 5G kiellettiin ympäristö- ja terveysministeriön päätöksellä jo viime huhtikuussa. Italiassa 5G on kielletty terveys- ja ympäristösyistä jo Rooman keskustassa, Firenzessä, Venetsiassa ja yli 150:ssä muussa kaupungissa ja kunnassa. Tanskassa kansalaiset ovat haastaneet valtion oikeuteen 5G:n pakkokäyttöönotosta. Tanskalaisten lääkäreiden, tutkijoiden ja lakimiesten yksimielinen virallinen linjaus määrittelee 5G:n moninkertaisen sekä uuden millimetrisäteilyn rikkovan kansainvälisiä ihmisoikeus- ja ympäristölakeja. Ranskassa on käynnistymässä mittavat oikeusprosessit samasta syystä. Koko Sveitsi ja Slovenia ovat valtioina tähän mennessä kieltäneet 5G:n terveyssyistä. Miten edustajanne Laura voi väittää (Turun Sanomat 14.2.2020) unionin suhtautuvan levollisesti 5G:hen? Uusia kieltänetiä kaupunkeja tulee kuukausittain, sadat tuhannet ihmiset ovat tähän mennessä osoittaneet mieltään. Olette itse myöntäneet julkisesti MTV3:n ohjelmassa viime lokakuussa, että tarvitsette lisää tutkimustietoa langattoman säteilyn haitoista. On julkisesti tiedossa, että Nokian taholta koko langattoman säteilyn haittojen tutkimuslinja on pysähtynyt teillä käytännössä kokonaan vuonna 2013, juuri kun merkittäviä löydöksiä säteilyn vaikutuksista proteiineihin alkoi löytyä. Miten teillä on varaa käynnistää tällainen ihmiskoe siihen kansalaisilta lupaa kysymättä? Miten otatte vastuun lisääntyvistä sairastapauksista,jotka ovat ilmeisiä? Eikö olisi kohtuullista, että vakuuttaessanne langattoman säteilyn vaarattomuutta (vastoin yli 22 000 kansainvälistä tutkimusta, joita muualla Euroopassa seurataan), eläisitte ensin itse uskomustenne mukaan? Miksi ette suorita turvallisuuskoetta ensin omalla henkilökunnallanne? Esimerkkinä toimisi asuminen kahden täysitehoisen 5G-vahvistimen alla kuusi kuukautta, samanaikaisesti pitäen kodeissanne 5G-reitittimiä, sekä millimetriaalto-mokkulaa päällä ympäri vuorokauden. Miksi ette ole jo aloittaneet tällaista koetta sen sijaan että asetatte kansalaiset ihmiskokeeseen ilman turvallisuustestausta tälle teknologialle? Erikoista että tähän asti STUKin työntekijöillä on ollut ehdottomana ohjeistuksena käyttää kännykkää mahdollisimman vähän ja asettaa ne yöksi lentokonetilaan. Melko ristiriitaista väittämienne kanssa. Yksinkertaisesti: Onko teillä oikeutta suorittaa tämä ihmiskoe Suomen kansalaisilla? Teidän tulisi olla kansalaisten terveyttä vaaliva, ei vahingoittava elin.
Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu (EPRS) on julkaissut selonteon 5G:n vaikutuksista ihmisen terveyteen. Siinä esitellään 5G:n mahdollisia terveysriskejä, ja varovaisuusperiaate tuodaan vahvasti esille. Selonteko on melko tasapuolisesti laadittu eikä se suinkaan vapauta epäilyksistä, että 5G:llä voi olla terveyshaittoja -- pikemminkin päinvastoin.
Miten te siellä STUK:issa valvotte säteilyturvallisuutta, kun helsinkiläisen päiväkodin ja ala-asteen pihalla porottaa tukiasemat yli 50 mW/neliömetrin teholla? Miten varmistatte tällä pihalla leikkivien ja oleskelevien lasten säteilyturvallisuuden?
STUK, mikä on teidän näkemyksenne 30 000 uudesta satelliitista, jotka kiertävät Maata? Mikä on näiden säteilyvaikutus ihmisiin?
Sebastian Love: Over 200 independent scientists and doctors petitioned to the UN to immediately stop 5g until safety testing. They were ignored. This is battlefield millimetre wave frequency weaponry and they are opening up the whole spectrum of frequencies not publicly tested for dangers to the mind and body along with the radiation. There is an agenda behind the deployment of this "smart cities, smart grid, internet of things" weapon grid and surveillance grid. "Communications and surveillance technology ". We need to demand our leaders be arrested for rolling this out without safety testing