Onnettomuustutkintakeskus - OTKES

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suomea ja suomalaisia koskevat vakavat onnettomuudet ja niiden vaaratilanteet. Olycksutredningscentralen: www.sakerhetsutredning.fi. The Safety Investigation Authority, Finland: www.sia.fi
(2)

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Viraston tehtävänä on tutkia eri aloilla sattuneet vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet. Tutkintahaaroja on viisi: vesiliikenneonnettomuudet, raideliikenneonnettomuudet, ilmailuonnettomuudet ja muut onnettomuudet sekä poikkeukselliset tapahtumat. Onnettomuustutkintakeskuksen suorittama turvallisuustutkinta perustuu turvallisuustutkintalakiin. Turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt, seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja uusien onnettomuuksien ehkäiseminen. OTKES ei tee tutkintaa oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Missio: Turvallisuustutkinta parantaa yleistä turvallisuutta, ehkäisee onnettomuuksia ja torjuu onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.

Hyvää vappua kaikille! Pysytään terveenä, toimitaan annettujen ohjeiden mukaan ja pidetään huolta itsestämme ja muista! ...
30/04/2020

Hyvää vappua kaikille! Pysytään terveenä, toimitaan annettujen ohjeiden mukaan ja pidetään huolta itsestämme ja muista! #virtuaalivappu

Vappua saa juhlistaa, mutta kokoontumisia on vältettävä.

Viranomaiset kannustavat ihmisiä viettämään vapun tänä vuonna läheisten kanssa kotona tai omalla pihalla. Yli 10 hengen kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa. Perinteisille vappukokoontumispaikoille ei pidä tänä vuonna mennä, sillä useista ryhmistä muodostuu äkkiä isoja satojen henkilöiden joukkoja.

Virtuaalivappu.fi kerää yhteen verkon viihdyttävimmät vapputapahtumat.

Lisätietoja:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/vappua-saa-juhlistaa-mutta-kokoontumisia-on-valtettava

🔹🔹🔹🔹

Det är tillåtet att fira valborg, men sammankomster måste undvikas.

Myndigheterna uppmuntrar människor att i år fira första maj tillsammans med sina närstående hemma eller på egen gård. De begränsningar som gäller sammankomster med över 10 personer gäller fortfarande. I år ska man inte gå till de platser där man traditionellt träffas på valborg, eftersom flera små grupper plötsligt bildar stora folksamlingar med hundratals personer.

Virtuaalivappu.fi samlar de mest underhållande valborgsevenemangen på webben.

Mer information:
https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1410869/vappua-saa-juhlistaa-mutta-kokoontumisia-on-valtettava?_101_INSTANCE_3qmUeJgIxZEK_languageId=sv_SE

🔹🔹🔹🔹

Celebrating vappu while avoiding physical gatherings.

This year, the authorities are encouraging people to spend vappu with their families at home, in their yards or nearby. The restrictions on gatherings of more than 10 people are still in force. This year, people should not gather at traditional vappu meeting places, as many small groups can quickly grow into larger groups with hundreds of people.

Virtuaalivappu.fi is putting together the most entertaining vappu events on the web.

More information:
https://valtioneuvosto.fi/en/article/-/asset_publisher/1410869/vappua-saa-juhlistaa-mutta-kokoontumisia-on-valtettava?_101_INSTANCE_LZ3RQQ4vvWXR_languageId=en_US

Alustava tutkinta linja-auto-onnettomuudesta varusmiesten lomakuljetuksessa Iisalmessa 12.4.2020 on valmistunut. https:/...
24/04/2020

Alustava tutkinta linja-auto-onnettomuudesta varusmiesten lomakuljetuksessa Iisalmessa 12.4.2020 on valmistunut. https://bit.ly/2x9t8j6

Onnettomuustutkintakeskus on alustavan tutkinnan perusteella päättänyt, että tapauksen erityispiirteet eivät edellytä varsinaista tutkintaa.

Lisätiedot:
Tutkinnanjohtaja Kai Valonen, p. 02951 50707
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701

Kuvat: Onnettomuustutkintakeskus. Kuvia saa käyttää, kunhan ne akkreditoi OTKESille.

23/04/2020
www.turvallisuustutkinta.fi

Onnettomuustutkintakeskuksen viime vuoden toimintakertomus on julkaistuhttps://www.turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/otkes/osixkkmJD/OTKES_toimintakertomus_2019.pdf
Toimintakertomuksessa muun muassa hyvää tietoa eri tutkinnoista, meidän kansainvälisestä ulottuvuudestamme sekä yleisesti OTKESin toiminnasta. Kannattaa vilkaista! #turvallisuustutkinta

17/04/2020
Tähystyksen ja havainnoinnin merkitystä korostettava vesiliikenneonnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta huviveneiden yhteentörmäyksestä Airiston selällä 3.8.2019 on valmistunut.Tähystyksen ja havainnoinnin merkitystä on korostettava vesiliikenneonnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. https://bit.ly/2KeAcxQ
Lisätiedot: Tutkinnanjohtaja Risto Haimila p. 02951 50730;
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701.

Olycksutredningscentralens utredning av sammanstötningen mellan fritidsbåtar på Erstan den 3 augusti 2019 är klar.Betydelsen av utkik och observation ska framhävas för att förebygga sjöolyckor. https://bit.ly/3conRmt
Ytterligare information: Ledande utredare Risto Haimila tfn 02951 50730; Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi tfn 02951 50701.

The Safety Investigation Authority has completed its investigation of the collision of two recreational craft in the Archipelago Sea on 3 August 2019. Importance of proper lookout and observation must be emphasized in the prevention of marine accidents. https://bit.ly/3eqc5dr
Further information: Mr. Risto Haimila, Investigator-in-charge tel. +358 2951 50730; Dr. Veli-Pekka Nurmi, Executive Director, Professor tel. +358 2951 507.

Yhteentörmäys tapahtui väylien risteyskohdassa, Seilin saaren pohjoispuolella. Kummankaan veneen miehistö ei havainnut yhteentörmäämisvaaraa ennen kuin oli liian myöhäistä: isomman veneen päällikön viime hetken väistöyrityksistä huolimatta isompi vene törmäsi pienemmän veneen vase...

Hyvää ja rauhallista pääsiäistä kaikille! Meillä on valmius toimia, jos tilanne sitä vaatii. Pidetään huolta itsestämme ...
09/04/2020

Hyvää ja rauhallista pääsiäistä kaikille!
Meillä on valmius toimia, jos tilanne sitä vaatii. Pidetään huolta itsestämme ja muista ja nautitaan Suomen keväästä.
#koronavirus

02/04/2020
Kaukoviisaus ratkaisee - Onnettomuustutkintakeskus

Lukuvinkki! Johtajamme, professori Veli-Pekka Nurmi rakentaa blogissaan siltaa korona-kriisin jälkeiseen aikaan. Hoidetaan kriisi nyt yhteispelillä pois alta ja katsotaan sitten, mitä tästä voidaan ottaa opiksi. Pidetään huolta itsestämme ja muista! #koronavirus

Viime viikkoina olemme kaikki todella huomanneet, että poikkeusolot eivät ole vain teoriaa, vaan elämämme on nopeasti muuttunut varsin perusteellisesti. Olemme nyt pari viikkoa eläneet aikaa, johon olemme varautuneet, mutta toivoimme ettemme koskaan näkisi tätä. Turvallisuus rakennetaan vara...

01/04/2020
Alusten vika- ja huoltohistoriaan liittyvien tietojen siirryttävä paremmin uudelle laivaisännälle omistajuuden vaihtuessa - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta M/S Skarvenin (FIN) karilleajosta Degerbyn länsipuolella 12.4.2019 on valmistunut. Alusten vika- ja huoltohistoriaan liittyvien tietojen siirryttävä paremmin uudelle laivaisännälle omistajuuden vaihtuessa. https://bit.ly/2Jtac19
Lisätietoja: Tutkinnanjohtaja Risto Haimila p. 02951 50730;
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701

Olycksutredningscentralens utredning av M/S Skarvens (FIN) grundstötning väster om Degerby den 12 april 2019 är klar. Uppgifter med anknytning till fartygets fel- och servicehistorik måste överföras bättre till den nya redaren i samband med ägarbyte. https://bit.ly/2USRsxu
Ytterligare information: Utredningsledare Risto Haimila, tfn 02951 50730; Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi tfn 02951 50701

The Safety Investigation Authority has completed its investigation of the grounding of M/S Skarven (FIN) to the west of Degerby on 12 April 2019. Information related to the fault and maintenance history of vessels must be better transferred to the new manager when ownership changes. https://bit.ly/39zcs1w
Further information: Mr. Risto Haimila, Investigator-in-charge tel. +358 2951 50730; Dr. Veli-Pekka Nurmi, Director, professor tel. +358 2951 50701

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta M/S Skarvenin (FIN) karilleajosta Degerbyn länsipuolella 12.4.2019 on valmistunut.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta vakavista vaaratilanteista Jyväskylän lentoaseman lähialueella 5.4.2019 aamupäiväl...
25/03/2020

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta vakavista vaaratilanteista Jyväskylän lentoaseman lähialueella 5.4.2019 aamupäivällä on valmistunut. Lennonjohdon toiminnassa ja toimijoiden riskienhallinnassa on yhteistoimintakentillä parannettavaa https://bit.ly/2vNtgnz
Lisätietoja: Ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Janne Kotiranta p. 02951 50703; Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701

Olycksutredningscentralens utredning om de allvarliga tillbuden i närheten av Jyväskylä flygplats på förmiddagen den 5 april 2019 är klar. Flygledningens verksamhet och aktörernas riskhantering bör förbättras vid samarbetsflygplatserna https://bit.ly/2QJfGc1 Ytterligare information: Janne Kotiranta, ledande utredare inom luftfartsolyckor, tfn 02951 50703; Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn 02951 50701

The Safety Investigation Authority has completed its investigation of the serious incidents in the vicinity of the Jyväskylä airport in the morning of 5 April 2019. Air traffic control and risk management need improvement on joint-operation airports https://bit.ly/2Je6isW
Further information: Chief Air Safety Investigator Janne Kotiranta tel +358 2951 50703; Executive Director, Professor Veli-Pekka Nurmi, tel. +358 2951 50701

Kuva, Foto, Photo: Ilmavoimat, Flygvapnet, Air Force

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi
18/03/2020

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi

Onnettomuustutkintakeskuksella on homma hanskassa ja suoriudumme tehtävistämme. Olemme jo hyvän tovin toimineet erityisjärjestelyillä varmistaaksemme oman työturvallisuutemme ja estääksemme osaltamme koronan leviämistä.

Nyt otamme suunnitelman mukaisesti seuraavan askeleen työjärjestelyissä. Olen juuri antanut koko henkilökunnallemme asiantuntijat mukaan lukien toistaiseksi voimassa olevan määräyksen siirtyä etätöihin. Toimistolle ei saa 18.3.2020 alkaen tulla kuin pakottavasta syystä erikseen minun tai hallintopäällikkömme kanssa sopimalla.

Me pärjäämme täällä Suomessa. Pitäkää itsestänne ja läheisistänne huolta!

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES's cover photo
07/02/2020

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES's cover photo

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta lentokoneen ja kauko-ohjatun ilma-aluksen yhteentörmäysvaarasta Valkeakoskella 6.2...
28/01/2020

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta lentokoneen ja kauko-ohjatun ilma-aluksen yhteentörmäysvaarasta Valkeakoskella 6.2.2019 on valmistunut - Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva sääntely, menettelyt ja yhteistoimintaan liittyvä tiedonkulku riittämätöntä https://bit.ly/2O4Expn
Lisätietoja: Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta, puh. 02951 50714; Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701.

Olycksutredningscentralens utredning om risken för kollision mellan ett flygplan och ett fjärrstyrt luftfartyg i Valkeakoski den 6 februari 2019 har blivit klar. Regleringen, förfarandena och den samarbetsrelaterade informationsförmedlingen som gäller obeman-nade luftfartyg är otillräckliga https://bit.ly/30YlClm
Ytterligare information:
Utredningsledare Janne Kotiranta, tfn 02951 50714;
Direktör, professor Veli Pekka Nurmi, tfn 02951 50701

27/01/2020
Lentokoneen ja kauko-ohjatun ilma-aluksen yhteentörmäysvaara Valkeakoskella 6.2.2019

TIEDOTUSTILAISUUS

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta lentokoneen ja kauko-ohjatun ilma-aluksen yhteentörmäysvaarasta Valkeakoskella 6.2.2019 julkaistaan tiistaina 28.1.2020 klo 9.30 alkavassa tiedotustilaisuudessa. Seuraa tiedotustilaisuutta https://www.youtube.com/watch?v=9j1zj-Ic_c8

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta lentokoneen ja kauko-ohjatun ilma-aluksen yhteentörmäysvaarasta Valkeakoskella 6.2.2019 on valmistunut. Ilmavoimien Lea...

16/01/2020
Tutkinta käynnistetty 13.1.2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtuneesta onnettomuudesta - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt varsinaisen tutkinnan 13.1.2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtuneesta onnettomuudesta. https://bit.ly/362y8RQ
Lisätietoja:
Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta, puh. 02951 50703
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701

Olycksutredningscentralen har inlett en utredning av det olycksfall som inträffade på Helsingfors-Vanda flygplats den 13 januari 2020. https://bit.ly/2u5kOPk
Mer information:
Utredningsledare Janne Kotiranta, tfn 02951 50703
Direktör, professor Veli Pekka Nurmi, tfn 02951 50701

The Safety Investigation Authority, Finland has initiated an investigation into an accident that occurred at the Helsinki-Vantaa Airport on 13 January 2020.
https://bit.ly/3aiTmy3
Further information:
Investigator-in-charge Janne Kotiranta, tel. +358 2951 50703
Director, Professor, Veli-Pekka Nurmi, tel. +358 2951 50701

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan 13.1.2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalla tapahtuneesta onnettomuudesta. Matkustamohenkilökunnan jäsen putosi Airbus A320-lentokoneen takaovesta ja loukkaantui.

Joukko Kulosaaren yhteiskoulun (KSYK) 8-luokkalaisia tuli viettämään 8.1.2020 yritysiltapäivää OTKESiin. Vierailun tarko...
09/01/2020

Joukko Kulosaaren yhteiskoulun (KSYK) 8-luokkalaisia tuli viettämään 8.1.2020 yritysiltapäivää OTKESiin. Vierailun tarkoituksena oli esitellä OTKESia virastona, sekä toimialaamme, turvallisuustutkintaa. Johtava tutkija Kai Valonen sekä erikoistutkija Timo Naskali kuvissa kertomassa työstämme sekä mieleen painuneista tutkinnoista. Kiitos vierailusta ja kysymyksistä! #nuorissaonvoimaa #turvallisuustukinta #yritysiltapäivä

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta Onnettomuustutkintakeskuksesta!God jul och tryggt nytt år från OTKES!Season's g...
23/12/2019

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta Onnettomuustutkintakeskuksesta!
God jul och tryggt nytt år från OTKES!
Season's greetings and a safe new year!

Hodetaanhan hommat niin, että meidän ei tarvitse pyhien aikana lähteä töihin! #turvallisuustutkinta

20/12/2019
R2019-01 Tavarajunan törmäämisestä ratatyössä olleeseen telatyökoneeseen Puhoksen ja Kesälahden välillä 9.12.2019 - Onnettomuustutkintakeskus

Tutkintapäätös: Varsinainen tutkinta käynnistetty (R2019-01) Tavarajunan törmäämisestä ratatyössä olleeseen telatyökoneeseen Puhoksen ja Kesälahden välillä 9.12.2019 https://bit.ly/2S7LngV
#raideliikenne #turvallisuus #turvallisuustutkinta
Lisätietoja: Raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö, puh. 02951 50708

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Puhoksen ja Kesälahden välillä 9.12.2019 tapahtuneesta tavarajunan törmäämisestä ratatyössä olleeseen telatyökoneeseen.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta vaaratilanteesta Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotiellä 18.1.2019 on valmistunut...
19/12/2019
Riskianalyysi epävarmuustekijöiden poistamiseksi laskulupien annossa paikallaan - Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta vaaratilanteesta Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotiellä 18.1.2019 on valmistunut. - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta vaaratilanteesta Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotiellä 18.1.2019 on valmistunut – riskianalyysi epävarmuustekijöiden poistamiseksi laskulupien annossa paikallaan. https://bit.ly/2Z60gS5
Lisätietoja: Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta p. 02951 50703
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701

Olycksutredningscentralens undersökning av ett tillbud på en landningsbana vid Helsingfors-Vanda flygplats 18.1.2019 är klar – på plats med en riskanalys för att eliminera osäkerhetsfaktorerna när landningstillstånd geshttps://bit.ly/38Q2xWa
Mer information:
Utredningsledare Janne Kotiranta tfn 02951 50703
Direktör, professor Veli Pekka Nurmi tfn 02951 50701

Probe into Serious Runway Incident at Helsinki on January 18, 2019, Urges Analysis of Landing Clearance -related Risks. https://bit.ly/2tqXXNM
Additional information:
Chief Safety Investigator Janne Kotiranta, tel. +358 2951 50703
Executive Director professor Veli-Pekka Nurmi, tel. + 358 2951 50701

Perjantaina 18.1.2019 Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotielle 22L laskeutui noin klo 17.15 Turkish Airlinesin lento ja puolitoista minuuttia sen jälkeen Norwegian Air Internationalin lento. Liikennetilanne oli ajankohtaan nähden normaali ja näkyvyys oli hyvä.

13/12/2019

Onnettomuustutkintakeskukseen on nimitetty uusi ilmailuonnettomuuksien erikoistutkija 1.1.2020 alkaen. Tehtävässä aloittaa diplomi-insinööri, reservin sotilaslentäjä Juho Posio. Hän siirtyy Onnettomuustutkintakeskukseen Finnair Technical Services Oy:stä.

Lisätietoja: Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi 02951 50701

Meillä olisi OTKESissa viestinnän harjoittelijalle paikka auki ensi kesänä (3kk). Täällä huippu tiimi ja kiinnostava työ...
13/12/2019

Meillä olisi OTKESissa viestinnän harjoittelijalle paikka auki ensi kesänä (3kk). Täällä huippu tiimi ja kiinnostava työ, jossa saa kääriä hihoja. Hakuaikaa 26.1.2020 asti. Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Tiina Bieber, [email protected], p. 02951 50714 #turvallisuustutkinta #harjoittelu #viestintä

11/12/2019
L2018-A3 Lento-onnettomuus Tallinnan lentoasemalla 28.2.2018 - Onnettomuustutkintakeskus

On hienoa nähdä, että kansainvälinen yhteistyö toimii turvallisuustutkinnassa! Alan kansainvälisen yhteistyön nojaa vastavuoroisuuteen: apua annetaan ja sitä myös saadaan pyydettäessä. Tämä periaate on myös kustannustehokas, kun kaikilla ei tarvitse välttämättä olla kaikkea kapasiteettia, mutta jollakulla on aina tarvittavaa erityisosaamista. Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on juuri yleisen turvallisuuden parantaminen ja siihen pyritään. Tästä syystä OTKES nimesi marraskuussa 2018 valtuutetun edustajan sekä erityisasiantuntijan avustamaan Viron turvallisuustutkintaviranomaista 28.12.2018 Tallinnassa tapahtuneen liikennelentokoneen vaaratilanteen tutkinnassa. Hyvä osoitus kansainvälisen yhteistyön toimivuudesta globaalissa maailmassa. Turvallisuustukintaviranomaisen loppuraportti on luettavissa tästä linkistä: https://bit.ly/2E9s1Q5 #turvallisuustutkinta #lentoturvallisuus #EU996/2010

Helmikuun 28. 2018 Viron rekisterissä ollut Smartlynx Airlinesin Airbus A320-214 tyyppinen lentokone tuhoutui koululennolla korjauskelvottomaksi Tallinnan lentokentällä. Lennolla oli mukana kaksi miehistön jäsentä, 4 lento-oppilasta ja ilmailuviranomaisen lentokoulutustarkastaja. Onnettomuudes...

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta liikennelentokoneen ajautumisesta ulos kiitotieltä laskukiidossa Savonlinnan lento...
10/12/2019

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta liikennelentokoneen ajautumisesta ulos kiitotieltä laskukiidossa Savonlinnan lentoasemalla 7.1.2019 on valmistunut - EU:n kilpailusäädösten vuoksi turvallisuus sivuroolissa julkisesti tuetuissa lentoliikenteen kilpailutuksissa. https://bit.ly/2rmRrHt
Lisätietoja: Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701,
Ilmailuonnettomuuksien johtava tutkija Janne Kotiranta p. 02951 50703

Olycksutredningscentralens utredning om fallet där ett trafikflygplan körde av landningsbanan i landningsrullningen på Nyslott flygplats 7.1.2019 har slutförts - På grund av EU:s konkurrensregler har säkerheten en biroll i offentligt stödda konkurrensutsättningar av flygtrafiken. https://bit.ly/38qcXf2
Tilläggsuppgifter:
Veli-Pekka Nurmi, direktör, professor, tfn 02951 50701,
Janne Kotiranta, ledande utredare inom luftfartsolyckor, tfn 02951 50703

The Safety Investigation Authority Finland has completed a safety investigation on an airliner veering off the runway during a landing roll at Savonlinna Airport on 7 January 2019 - Safety Issues Play Minor Role in Public Tendering for Air Services Because of the EU’s Competition Rules. https://bit.ly/38rYIqa
More information:
Veli-Pekka Nurmi, Executive Director, tel. +358 295 150 701,
Janne Kotiranta, Chief Air Safety Investigator, tel. +358 295 150 703

Kuva/Foto/Photo: Poliisi/Polis/Police

Osoite

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Yleistä tietoa

Tämä on Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) virallinen Facebook-sivusto, jolla jaamme turvallisuustutkintaan liittyviä tietoja, kuvia ja videoita. Pyrimme vastaamaan turvallisuustutkintaa koskeviin kysymyksiin nopeasti. Suuronnettomuus- ja vakavien onnettomuuksien tilanteissa Facebook-sivuston kysymyksiin vastaaminen saattaa viipyä. Asiallisen keskustelun toivotamme tervetulleeksi, asiattomat, loukkaavaa kielenkäyttöä tai kaupallista sisältöä sisältävät viestit poistamme. OTKES ei vastaa käyttäjien linkityksestä tai niiden sisällöstä.

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Onnettomuustutkintakeskus - OTKES :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Onnettomuustutkintakeskus - OTKES :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Kommentit

TURVALLISESTA ELÄMÄSTÄ TYKKÄÄVÄN KYSYMYS: Onko #OTKES tehnyt koskaan systemaattista tutkimusta teidän tekemien suositusten todellisesta ja pitkäaikaisesta toteutumisesta? Uutisissa juuri kerrottiin Konginkankaan onnettomuuden tutkinnan perusteella teidän tekemistä suosituksista. Suositukset otettiin yhteiskunnassa vakavasti ja tehtiin turvallisuutta parantavia muutoksia. Kun muutokset olivat toteutuneet, niin ne kirjattiin tehdyiksi. Pian tuli aika, että oli tarve alata säästämään ja säästö kohdistui juuri samoihin asioihin. Tulisiko kehittää suojamekanismi, jolla lainsäädännön muutoksien perusteluosiossa hälyttäisi, mikäli muutos aiheuttaa ristiriitaa todennetun turvallisuuteen vaikuttavan asian kanssa. Mekanismin avulla päättäjillä olisi helpompi tehdä tietoisia päätöksiä. #turvallisuus Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus - OTKES
Meneekö Vaasan TUI- lentokoneen hätälasku tutkintaan?
Huono näkyvyys takavasemmalle puiden taakse lumipyryssä ja pieni ylämäki ennen raiteita. Jos pysähtyy ei pääse liikkeelle. Ellei pysähdy ei näe junaa. Vaikea kuvitella kuljettajalle haastavampaa paikkaa. Sympatiat kuljettajan puolella, vaikka raati löytäisi virheitä.