Onnettomuustutkintakeskus - OTKES

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES Onnettomuustutkintakeskus tutkii Suomea ja suomalaisia koskevat vakavat onnettomuudet ja niiden vaaratilanteet. Olycksutredningscentralen: www.sakerhetsutredning.fi. The Safety Investigation Authority, Finland: www.sia.fi
(1)

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Viraston tehtävänä on tutkia eri aloilla sattuneet vakavat onnettomuudet ja vaaratilanteet. Tutkintahaaroja on viisi: vesiliikenneonnettomuudet, raideliikenneonnettomuudet, ilmailuonnettomuudet ja muut onnettomuudet sekä poikkeukselliset tapahtumat. Onnettomuustutkintakeskuksen suorittama turvallisuustutkinta perustuu turvallisuustutkintalakiin. Turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt, seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen ja uusien onnettomuuksien ehkäiseminen. OTKES ei tee tutkintaa oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi.

Missio: Turvallisuustutkinta parantaa yleistä turvallisuutta, ehkäisee onnettomuuksia ja torjuu onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja.

Avaa kuten tavallisesti

Estonia-aineisto on toimitettu 9.9.2020 OTKESista Kansallisarkistoon. Aineiston järjestämisessä tulee menemään aikaa, si...
09/09/2020

Estonia-aineisto on toimitettu 9.9.2020 OTKESista Kansallisarkistoon. Aineiston järjestämisessä tulee menemään aikaa, sillä sitä on monta laatikollista. Tietopyynnöt tulee kuitenkin jatkossa toimittaa Kansallisarkistoon.

OTKES har överlitit Estonia arkivmateriel till Riksarkivet den 9.9.2020. Det finns mycket materiel, alltså kommer det att ta tid att gå igenom materiellet. Alla informationsförfrågningar görs i framtiden på Riksarkivet.

Estonia files have been transferred from SIAF to the National Archives on Sep 9, 2020. It will take time to organize the files and go through them. All future inquiries should be addressed to the National Archives.

Valtioneuvosto asetti eilen 3.9.2020 OTKESin yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta ...
04/09/2020
Riippumaton tutkintaryhmä selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia -

Valtioneuvosto asetti eilen 3.9.2020 OTKESin yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.⁣

Ryhmän jäsenet:

tutkintaryhmän johtaja, johtava tutkija Kai Valonen, OTKES
valtiotieteiden maisteri Elli Flen, itsenäinen ammatinharjoittaja
filosofian maisteri Ilona Hatakka, Suomen Punainen Risti
lääketieteen tohtori, professori Pentti Huovinen, Turun yliopisto
psykologian tohtori, dosentti Sirkku Laapotti, itsenäinen ammatinharjoittaja
oikeustieteen tohtori, professori Jaakko Ossa, Turun yliopisto
hallintotieteiden tohtori, professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, itsenäinen ammatinharjoittaja
https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/riippumaton-tutkintaryhma-selvittamaan-koronapandemiasta-johtuneita-toimia

Lisätiedot: Tutkintaryhmän johtaja Kai Valonen, puh. 029 515 0707

__________________________________________________________________________

Statsrådet tillsatte igår i anslutning till Olycksutredningscentralen en oberoende utredning för att undersöka de åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin i Finland.⁣

Medlemmer - ovannämnd.

Valtioneuvosto asetti tänään Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa.

03/09/2020
Riippumaton tutkintaryhmä selvittämään koronapandemiatoimia 3.9.2020

Valtioneuvosto asettaa OTKESin yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiatoimia.

Tiedotustilaisuus torstaina 3.9. n. klo 13.30.

Paikalla tilaisuudessa @MarinSanna ja @anna_maja sekä @VPNurmi ja @KValonen

@valtioneuvsto @OTKES_SIAF #turvallisuustutkinta #Ptutkinta #korona
.
Linkki streamiin: https://youtu.be/Jmt03hvOCNU

Valtioneuvosto asettaa Onnettomuustutkintakeskuksen yhteyteen riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa. Paikal...

Laskuvarjohyppääjiä kuljettaneen Cessna U26A:n lentoonlähtö epäonnistui 8.8.2020 Immolassa, kun kone lähti ilmaan liian ...
27/08/2020

Laskuvarjohyppääjiä kuljettaneen Cessna U26A:n lentoonlähtö epäonnistui 8.8.2020 Immolassa, kun kone lähti ilmaan liian pienellä nopeudella ja joutui tekemään pakkolaskun. Onnettomuudesta aiheutui yksi vakava ja viisi lievää loukkaantumista ja kone vaurioitui. Tässä linkki tänään julkaistuun alustavan tutkinnan raporttiin https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/ilmailuonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/l2020-e3laskuvarjohyppaajiakuljettaneenlentokoneenepaonnistunutlentoonlahtoimmolassa8.8.2020.html

Lisätiedot:
Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta, puh 029 515 0703
Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh 029 515 0701

Kuvat: Koneen lentäjän ottamia

21/08/2020

Onnettomuustutkintakeskuksen kotisivut ovat saaneet uuden ilmeen. Käykää ihmeessä tutustumassa: https://turvallisuustutkinta.fi/fi/

#turvallisuustutkinta #OTKES

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES's cover photo
20/08/2020

Onnettomuustutkintakeskus - OTKES's cover photo

17/08/2020
M2020-E1 Huviveneen ja lossin törmääminen Velkualla 24.7.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

Alustava tutkinta huviveneen ja lossin törmäyksestä Velkualla 24.7.2020 on valmistunut. Tapahtuneesta ei aloitettu varsinaista tutkintaa. https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/m2020-e1huviveneenjalossintormaaminenvelkualla24.7.2020.html

Lisätiedot: tutkinnanjohtaja Ilkka Kervinen p. 02951 50750; johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 02951 50701

Alustava tutkinta huviveneen ja lossin törmäämisestä Velkualla 24.7.2020 on valmistunut. Onnettomuudessa huvivene ei havainnut lossia vaan ajoi lossin eteen. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilö- tai ympäristövahinkoja.

12/08/2020
Y2020-02 Yleisötapahtumassa tapahtunut onnettomuus Hangon satamassa 8.8.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus on nimennyt tutkintaryhmän ja käynnistänyt varsinaisen tutkinnan Hangossa 8.8. tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa kisavene törmäsi katsojaveneeseen yleisötapahtuman aikana. https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/aloitetuttutkinnattiedotteet/y2020-yleisotapahtumassatapahtunutonnettomuushangonsatamassa8.8.2020.html

Lisätiedot: johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701

Olycksutredningscentralen har utsett ett utredningsteam och inlett en utredning av den olyckan som inträffade i Hangö den 8 augusti 2020. https://turvallisuustutkinta.fi/sv/index/ajankohtaista/aloitetuttutkinnattiedotteet/y2020-yleisotapahtumassatapahtunutonnettomuushangonsatamassa8.8.2020.html

Ytterligare information: Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi, tfn 02951 50701

#turvallisuustutkinta #OTKES #yleisötapahtumat

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Poker Run Hanko 2020 -yleisötapahtumassa tapahtuneesta onnettomuudesta sekä siihen johtaneista tapahtumista.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta joulukuussa 2019 tapahtuneesta tavarajunan ja työkoneen törmäyksestä Puhoksen ja K...
11/08/2020

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta joulukuussa 2019 tapahtuneesta tavarajunan ja työkoneen törmäyksestä Puhoksen ja Kesälahden välillä on valmistunut. https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/ratatoidenturvallisuuttajasijainninpaikantamistakehitettava.html Lisätiedot: tutkinnanjohtaja Esko Värttiö, puh. 029 515 0708; johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 029 515 0701

Olycksutredningscentralens utredning av kollision mellan ett godståg och en banarbetsmaskin mellan Puhos och Kesälahti i december 2019 är klar https://turvallisuustutkinta.fi/sv/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/ratatoidenturvallisuuttajasijainninpaikantamistakehitettava.html Ytterligare info: Utredningsledare Esko Värttiö, 029 515 0708; Direktör, professor Veli Pekka Nurmi, 029 515 0701

Safety Investigation Authority, Finland has completed investigation of the collision of a freight train and a trackwork machine between Puhos and Kesälahti on December 2019. https://turvallisuustutkinta.fi/en/index/ajankohtaista/tiedotteet/2020/08/ratatoidenturvallisuuttajasijainninpaikantamistakehitettava.html Further info: Chief Safety Investigator Esko Värttiö +358 29 5150708; Executive Director Veli-Pekka Nurmi +358 29 5150701

Kuvat: OTKES

Onnettomuustutkintakeskus jatkaa alustavaa tutkintaa ja valmistelee tutkintaryhmän nimeämistä käynnistääkseen varsinaise...
09/08/2020

Onnettomuustutkintakeskus jatkaa alustavaa tutkintaa ja valmistelee tutkintaryhmän nimeämistä käynnistääkseen varsinaisen tutkinnan Hangon edustalla 8.8.2020 sattuneesta vakavasta veneturmasta.

Tutkinta keskittyy erityisesti yleisötapahtumien järjestämistä koskeviin turvallisuuskysymyksiin.

OTKESia kiinnostavat tutkinnassa erityisesti kolmen veneen liikkeet: 1. nopeusajoväylälle aaltoja aiheuttaneen veneen liikkeet 2. yleisöveneeseen törmänneen kisaveneen liikkeet 3. törmätyn yleisöveneen asema ja liikkeet.

Tähänastisen tiedon mukaan tapahtumat etenivät 8.8.2020 seuraavasti:
- Läheltä maaliviivaa liikkeelle lähtenyt vene jätti peräänsä peräaallon.
- Kisavene lähestyi maalialuetta kovalla vauhdilla.
- Kisavene osui noin 150m:n päässä maaliviivasta veneen peräaaltoon muuttaen suuntaansa kohti nopeuasajoväylän pohjoispuolen yleisöveneitä.
- Kisavene osui yhden yleisöveneen kylkeen viistosti.

Kaiken kaikkiaan tapahtumat kestivät noin minuutin.

OTKES tiedottaa tutkintaryhmän kokoonpanosta alkuviikosta.

Lisätiedot: Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi, puh. 02951 50701

Kuvat: OTKES

05/08/2020
Seuraa tiedotustilaisuuttamme tiistaina 11.8.2020 klo 10.00 alkaen: Tavarajunan törmääminen työkoneeseen Puhoksen ja Kesälahden välillä 9.12.2019 - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus järjestää tiistaina 11.8. klo 10 alkaen virtuaalisen tiedotustilaisuuden viraston YouTube-kanavalla koskien joulukuussa 2019 tapahtunutta tavarajunan ja ratatyökoneen törmäystä Puhoksen ja Kesälahden välillä. Tervetuloa seuraamaan:
https://bit.ly/3gtdgcE

#turvallisuustutkinta #OTKES #raideliikenne

Onnettomuustutkintakeskus järjestää tiistaina 11.8.2020 klo 10.00 alkaen suorana viraston Youtube-kanavalla lähetettävän virtuaalisen tiedotustilaisuuden. Tilaisuudessa käydään läpi onnettomuutta ja 11.8. julkaistavaa tutkintaselostusta koskien tavarajunan törmäämistä työkoneeseen Puh...

Millainen onnettomuus tulee Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan piiriin? Millä perusteella tutkinnasta päätetään? Mik...
29/07/2020
Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi

Millainen onnettomuus tulee Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan piiriin? Millä perusteella tutkinnasta päätetään? Miksi jotain tapausta tutkitaan ja toista taas ei? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa omassa päivityksessään OTKESin johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Kannattaa lukea:

On tarpeen hieman avata, millä perusteella Onnettomuustutkintakeskus ottaa tapauksia tutkittavakseen. Lähtökohtana on syytä muistaa, että OTKES tutkii vakavia onnettomuuksia ja niiden vaaratilanteita vain turvallisuuden parantamiseksi. Siksi tutkinnassamme ei ollenkaan tarkastella syyllisyys-, vastuu- tai vahingonkorvauskysymyksiä. Kaikkiaan Onnettomuustutkintakeskus suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti.

Onnettomuustutkintakeskuksella on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan toimivalta ottaa käytännössä mikä tahansa onnettomuus tai vaaratilanne tutkittavakseen. Erilaisia onnettomuuksia sattuu jatkuvasti ja saamme niistä tyypillisesti tiedon hyvin nopeasti. Tutkinnan käynnistämiseen liittyvä harkinta on meille näin jokapäiväistä.

Maalla tapahtuneista vakavista onnettomuuksista saamme ensitiedon hätäkeskuksesta automaatti-ilmoituksena samaan aikaan kuin pelastusviranomaisetkin. Merionnettomuuksista ensitieto tulee meille useimmiten puhelinsoittona meripelastuskeskuksesta (MRCC Turku tai MRSC Helsinki).

Tutkinnan vaikuttavuuden kannalta laatu on tässä määrää tärkeämpi. Tarkoituksena on kohdentaa käytettävissä olevat rajalliset voimavarat mahdollisimman tehokkaasti onnettomuuksien ehkäisyn näkökulmasta. Tapauksen erikoislaatuisuus, jonkun ryhmän ammatillinen kiinnostus tai onnettomuuden saama mediahuomio eivät ole kriteereinä tutkinnasta päätettäessä.

Tutkinnasta päättäminen ei ole luonnontiedettä, eikä siihen ole mekanistista kaavaa. Käytännössä se on kuitenkin melko selkeää, koska turvallisuustutkintalain 17 § ohjaa tutkintaa harkittaessa onnettomuuksien ehkäisyn näkökulmasta juuri oikeaan suuntaan. Sen mukaan tutkinnan aloittamista harkittaessa otetaan huomioon
1) onnettomuuden vakavuus ja laatu;
2) vastaavien onnettomuuksien toistuvuus ja uusiutumisen todennäköisyys;
3) turvallisuutta valvovien viranomaisten, asiaan osallisten ja muiden pyyntö tutkinnan suorittamiseksi;
4) onko tutkinnassa saatavissa merkityksellistä turvallisuustietoa;
5) aiheuttiko onnettomuus vaaraa usealle ihmiselle samanaikaisesti;
6) tutkiiko muu toimija onnettomuuden.

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinnasta ja sen laajuudesta päättäminen on suvereenisti Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävä. Mikäli tapauksesta käynnistetään lisäksi oikeudellinen tutkinta, tekevät asianomaiset viranomaiset siihen liittyvät ratkaisut itsenäisesti, eikä Onnettomuustutkintakeskus puutu niihin millään tavalla.

Turvallisuustutkintalaki on esimerkki erinomaisesta lainsäädännöstä. Siinä on selkeästi määritetty Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävät, asema ja toimivalta sekä suhteet muihin viranomaisiin. Esimerkiksi joku lauantaiehtoo saunan jälkeen kannattaa varata hiukan aikaa ja perehtyä turvallisuustutkintalain sisältöön.

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110525

Tämän kesän viestinnän korkeakouluharjoittelijamme Juuso Lastunen kertoo blogitekstissään, millaista on olla harjoitteli...
29/07/2020
Harjoittelijana Onnettomuustutkintakeskuksella - Onnettomuustutkintakeskus

Tämän kesän viestinnän korkeakouluharjoittelijamme Juuso Lastunen kertoo blogitekstissään, millaista on olla harjoittelijana Onnettomuustutkintakeskuksella.
"Olen kesän aikana etenkin havainnut turvallisuustutkinnan keskeisen merkityksen suomalaisen turvallisuuskulttuurin rakentamisessa."
https://bit.ly/30b3R3L

#turvallisuustutkinta #viestintä #harjoittelu #OTKES

Olen kahdessa mielessä onnekas. Ensinnäkin tulin monien hakijoiden joukosta valituksi Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäharjoittelijaksi kuluvalle kesälle. Mutta toiseksi olen erityisen onnekas siksi, että maailman läpi pyyhkäissyt koronapandemia ei peruuttanut harjoittelujaksoa ja etäty...

23/07/2020
Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi avasi omalla seinällään eilen turvallisuustutkinnan prosessia, kuten mitä eroa on alustavalla ja varsinaisella tutkinnalla.

#turvallisuustutkinta #OTKES

Kun Onnettomuustutkintakeskus saa tiedon vakavasta onnettomuudesta, harkitsemme tutkinnan käynnistämistä. Siinä perusohjaus tulee turvallisuustutkintalain (525/2011) 17 §:stä. Lisäksi ilmailu-, meri- ja raideliikenneonnettomuuksissa on omat kansainväliset lisäsäädökset ohjaamassa.

Tutkinta alkaa aina alustavalla tutkinnalla. Siinä meillä on samat toimivaltuudet kuin varsinaisessa tutkinnassakin. Alustavassa tutkinnassa arvioidaan, onko varsinaiselle tutkinnalle tarvetta ja jos on, niin harkitaan millaista asiantuntemusta tutkintaryhmässä tarvitaan.

Alustava tutkinta kestää yleensä muutaman päivän. Jos varsinainen tutkinta käynnistetään, siitä Onnettomuustutkintakeskus tekee kirjallisen päätöksen. Ao. tutkintahaaran johtava tutkija esittelee ja johtaja ratkaisee.

Toisinaan nähdään, että varsinaiselle tutkinnalle ei ole tarvetta. Silloin tehdyt tutkintatoimet raportoidaan ja julkistetaan alustavan tutkinnan raportissa, kuten tänäänkin.

Varsinainen tutkinta kestää nykyään tyypillisesti 6-9 kuukautta. Lopputuotoksena on kaikista tutkinnoista julkinen tutkintaselostus ja sen osana tutkinnan pohjalta nousseet turvallisuussuositukset.

Tutkinnan jälkeen Onnettomuustutkintakeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on seurata antamiensa suositusten toteutumista. Suositusten kohteilla taas on lakiin perustuva velvollisuus vastata mihin toimiin ovat ryhtyneet tai aikovat ryhtyä antamiemme suositusten johdosta. Tyypillisesti suosituksemme otetaan hyvin tosissaan.

22/07/2020
L2020-E1 Lentokoneen evakuointi ohjaamoon muodostuneen savun takia Helsinki-Vantaan lentoasemalla 30.6.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

Alustava tutkinta savun aiheuttamasta vaaratilanteesta koneessa HKI-Vantaan lentoasemalla 30.6. on valmistunut. Onnettomuustutkintakeskus ei aloittanut tapauksesta varsinaista tutkintaa. https://bit.ly/2E1w7Nq

Lisätiedot: Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta 0295150703; Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi 0295150701

Alustava tutkinta reittiliikennekoneen vaaratilanteesta ja evakuoinnista Helsinki-Vantaan lentoasemalla 30.6.2020 on valmistunut. Vaaratilanne tapahtui, kun laskeutumisen jälkeen ohjaamoon alkoi tulla voimakkaasti savua. Päällikkö pysäytti lentokoneen rullaustielle ja matkustajat evakuoitiin tu...

Alustava tutkinta Tampere-Pirkkalan lentoasemalla 2.7.2020 sattuneesta ultrakevyen lentokoneen onnettomuudesta on valmis...
16/07/2020

Alustava tutkinta Tampere-Pirkkalan lentoasemalla 2.7.2020 sattuneesta ultrakevyen lentokoneen onnettomuudesta on valmistunut. https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/tutkintaselostukset/ilmailuonnettomuuksientutkinta/tutkintaselostuksetvuosittain/2020/l2020-e2ultrakevyenlentokoneenhallinnanmenetyslentoonlahdossatampere-pirkkalanlentoasemalla2.7.2020.html
Onnettomuustutkintakeskus ei aloittanut tapauksesta varsinaista tutkintaa. Lisätiedot: Tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta p. 0295150703; Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 0295150701

(Kuva: OTKES)

15/07/2020
Y2020-01 Senioritalon tulipalo Jyväskylässä 10.7.2020 - Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt varsinaisen tutkinnan 10.7. tapahtuneesta Jyväskylän senioritalon tulipalosta ja perustanut tutkintaryhmän. Lisätiedot: Tutkinnanjohtaja Kai Valonen p. 0295150707; Johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi p. 0295150701

https://www.turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/aloitetuttutkinnattiedotteet/y2020-01senioritalontulipalojyvaskylassa10.7.2020..html

#paloturvallisuus #turvallisuustutkinta #OTKES

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Jyväskylässä 10.7.2020 syttyneestä senioritalon tulipalosta.

06/07/2020
Loviisan turmaveneen nosto 24.6.2020

Onnettomuustutkintakeskus sai Rajavartiolaitokselta virka-apua Loviisan edustalla juhannuspäivän iltana uponneen partioveneen nostoon 24.6.2020. Nostoon osallistuivat myös poliisi ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos. Oheinen video on kooste päivän operaatiosta.
#turvallisuustutkinta #OTKES #viranomaisyhteistyö #virkaapu

https://youtu.be/toBlpPTs1zM

Onnettomuustutkintakeskus sai Rajavartiolaitokselta virka-apua Loviisan edustalla juhannuspäivän iltana uponneen partioveneen nostoon 24.6.2020. Nostoon osal...

Osoite

Ratapihantie 9
Helsinki
00520

Yleistä tietoa

Tämä on Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) virallinen Facebook-sivusto, jolla jaamme turvallisuustutkintaan liittyviä tietoja, kuvia ja videoita. Pyrimme vastaamaan turvallisuustutkintaa koskeviin kysymyksiin nopeasti. Suuronnettomuus- ja vakavien onnettomuuksien tilanteissa Facebook-sivuston kysymyksiin vastaaminen saattaa viipyä. Asiallisen keskustelun toivotamme tervetulleeksi, asiattomat, loukkaavaa kielenkäyttöä tai kaupallista sisältöä sisältävät viestit poistamme. OTKES ei vastaa käyttäjien linkityksestä tai niiden sisällöstä.

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Onnettomuustutkintakeskus - OTKES :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Onnettomuustutkintakeskus - OTKES :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki

Kommentit

TURVALLISESTA ELÄMÄSTÄ TYKKÄÄVÄN KYSYMYS: Onko #OTKES tehnyt koskaan systemaattista tutkimusta teidän tekemien suositusten todellisesta ja pitkäaikaisesta toteutumisesta? Uutisissa juuri kerrottiin Konginkankaan onnettomuuden tutkinnan perusteella teidän tekemistä suosituksista. Suositukset otettiin yhteiskunnassa vakavasti ja tehtiin turvallisuutta parantavia muutoksia. Kun muutokset olivat toteutuneet, niin ne kirjattiin tehdyiksi. Pian tuli aika, että oli tarve alata säästämään ja säästö kohdistui juuri samoihin asioihin. Tulisiko kehittää suojamekanismi, jolla lainsäädännön muutoksien perusteluosiossa hälyttäisi, mikäli muutos aiheuttaa ristiriitaa todennetun turvallisuuteen vaikuttavan asian kanssa. Mekanismin avulla päättäjillä olisi helpompi tehdä tietoisia päätöksiä. #turvallisuus Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus - OTKES
Meneekö Vaasan TUI- lentokoneen hätälasku tutkintaan?
Huono näkyvyys takavasemmalle puiden taakse lumipyryssä ja pieni ylämäki ennen raiteita. Jos pysähtyy ei pääse liikkeelle. Ellei pysähdy ei näe junaa. Vaikea kuvitella kuljettajalle haastavampaa paikkaa. Sympatiat kuljettajan puolella, vaikka raati löytäisi virheitä.