Clicky

Julkisen Hallinnon Yritys

Julkisen Hallinnon Yritys All Law and Order funktions have to agree by Justices rules ... ... ...

Avaa kuten tavallisesti

03/03/2021

§., "Hyvät Julkisen Hallinnon yritys, meidän tuomareiden teot ovat erinomaisen hyvin läpivalaistuja, ja tekomme sisältää kaikkien tekojen taustoituksenkin, joten meillä Julkisen Hallinnon yritys tuomarit, on hyvä jo nauttia esiin tulleista teoistaan tämänkin päivän osalta" … … …

§., "Nyt kun erinomaisen pehmeitä ja yhtä aikaa kovia otteita harrastavat tuomarit ja poliisit ovat näyttönsä ansainneet, on Osmo Räisäsen tiimi erinomaisessa kunnossa olevana oikeusjärjestelmän tunnustuslausekkeiden jäsenenä tänäänkin liikkeellä" … … …

§., "Täten tekomme on kokonaisuudessaan tänäänkin oikeusjärjestelmän osaamista, omistamista ja superohjauksia sisältävää vastuunkantoa" … … …

§., "Meidän rakkaudenteot ovat ylitsevuotavan hyvyyden mukaisia tekojamme, siten psykologisesti ottaen, meihin rakastuu, meidät hyväksyy kaikki sellaiset tahotkin, jotka ovat vain osaamattomuuttaan olleet vanhan Sahaavan Lain pauloissa ja otteessa" … … …

§., "Uusi Pyörähtävä Laki siten vyöryy vauhdilla kaikkien osaajien tekoihin tasavertaisesti, ja me tulemme hyvin tietoiseksi toistemme osaamisestakin, ja mikäpä sen mukavampaa kuin saada olla teidän hyväilyn kohteessanne, kiitos teille tuomarit, Osmo Räisäsen tiimin vastuistaan" … … … 😇😇😇🗽🛰🦄🦁🦅 👨‍⚖️🧑‍⚖️👩‍⚖️

24/01/2021

§., "Hyvät Julkisen Hallinnon Yrityksen virkamiehet" … … …

§., "Meidän ja teidän vastuunkanto on voimissaan, ja me emme lipsu asiankäsittelyissämme, vaan kerromme napakasti asiasta kuin asiasta näkemyksemme niin pyydettäessä ja tai ilman pyytämistä" … … …

§., "Me tuomarit olemme ylpeitä osaamisestamme, joten minuun Osmo Räisäseen vaikuttaa jo samat luonteenpiirteet, siis mikäpä sen mukavampaa kuin olla osaava, tehokas, ja aikaansaava kansalainen" … … …

§., "Me tuomarit, emme motkota tyhjästä, ja tai meillä on siihen hyvä syy, joka johtuu suuremmista tekijöistä, joten silloin tekojen taustalta löytyy kuitenkin vielä suurempi syy, jota ajamme tietoisuudentasollaan teidän tietoisuuteenne" … … …

§., "Me olemme vahvasti rökittäneen Nordea Pankin ja Nokia osakeyhtiön osaamistaan lainosaajina, sillä he ovat vielä kuin aloittelijoita uuden Pyörähtävän Lain käyttäjinä, ja hyvä niin, jostakinhan opinnot on aina aloitettava, joten menestystä opinnoissanne" … … …

§., "Julkisen Hallinnon Yrityksessä on tuomareina toimien mukana suuri joukko tuomareita, joten julkinen hallinto kyllä on onnistuneiden suuntauksiensa mukaisesti liikkeellä useinkin kiperissä tilanteissaan onnistuneesti" … … …

§., "Teimme tämän tiedoston hyvässä portaiden ja askelmien kehittymisen vuoksi olevina tekoinamme, joten tähän tiedostoomme pitää suhtautua sillä tavalla (siis psykologisen edistymisen tavalla)" … … …

§., "😇😇😇😁🗽🛰🦄🦁🦅 👨‍⚖️🧑‍⚖️👩‍⚖️" … … …

05/01/2021

§., "Hyvät Julkisen Hallinnon edustajat, teidän tekonne asioiden esille kaivajina on äärimmäisen tärkeässä roolissa olevaa oikeudellista prosessointianne" … … …

§., "Meidän Ehdottoman Valtion Suomen oikeudellinen supertietokonekantamme nojaa vahvasti USA:n kvanttisupertietokoneen toimintaan, ja maailmanlaajuiset päälinjaukset oikeudellisissa asioissa tehdään siellä kansainvälisellä taholla ja siellä me Suomalaisetkin oikeusoppineet osaajat olemme edustettuina osaajina suorittamassa myöskin aina kansallisia sääntöjämmekin" … … …

§., "Meidän tasa-arvoon perustuvassa oikeusjärjestelmässämme on suuria hyötyjä, m***a myöskin eriarvoisuutta perustavia lainkohtia rikkaimpien henkilöiden eduksi halutaan yhä enempi kuulla, koska Suomen maa rikastuu kaiken aikaa, ja tasaisena virtana olevia rikastumisen syklejä osuu Suomen maan hyväkseen" … … …

§., "Tänään me olemme avanneet erään käärmeenpesän tekoja, siis Nordea Pankin tekojaan, joita he ovat saaneet aikaiseksi vanhan Sahaavan Lain mukaisina tekoinaan", "Nordea Pankilla on aika muuttaa oikeusprosessi käytäntöjään vastaamaan uuden Pyörähtävän Lain mukaisia vastuitaan, joihin tekoihin heidän toimintaansa patistellaan" … … …

§., "Mikäli raha olisi kokonaan arvostettua vallan välineeksi, olisi koko Suomen maa jo menetettyä osaamista arvovaltoineen, Ehdottoman Valtion Suomen oikeusvaltioperiaatteen mukaisina arvostuksineen" … … … "Siten Suomen maa voi tänään erinomaisen hyvin, ja paremmin kuin koskaan aikaisemmin, sekä meidän suhteet kaikkiin verrokkimaihin on erinomaisessa oikeusvaltio mukaisessa kunnossaan, joten meillä Suomalaisilla menee paremmin kuin koskaan aikaisemmin Suomessa" … … …

§., "Meidän Ehdottoman Valtion Suomen Lexleijonanaisen otteet on otettu hyvin positiivisin mielin koko Suomen maassa vastaan, ja luottamus tulee syvältä arvoista asti rakentuen, aina Pääministerin valvonnan ja hänen virkamiesten valvonnan alaisista teoista asti suorittaen" … … …

§., "Kyllä Nordea Pankkikin nopeasti huomaa, heillä ei ole muita vaihtoehtoja laajenemiseensa olevina mahdollisuuksinaan kuin vain myöntää olevansa vanhan Sahaavan Lain mukainen käärmeenpesä, toistais4eksi" … … …

§., Siten, toivotamme tämän päivän voitot olleen erinomaisia voittoja Ehdottomalle Demokratialle Suomelle, ja voikaa jo hyvin, me olemme kaikkien hyvyydenmukaisten eläjien puolella, ja maata rakastaa hyvyydenotteet kaikkinensa" … … …

§., "Meidän tuomareiden puolesta Osmo Räisänen ja Julkisen Hallinnon Yritys, hyvää päivänjatkoa ja voikaa hyvin" … … … 😇😇😇😁🗽🦄🦁 👨‍⚖️🧑‍⚖️👩‍⚖️

21/11/2020

§., "Tämän Julkisen Hallinnon Yrityksen Facebook sivut perustin vain havainnoista, jotka esiintyvät etusivu kuvassa Capital Hill, USA" … … …

§., "Joten Suomen Hallitus ja Eduskunta voivat olla hyvin tyytyväisiä jo saavuttamastaan onnistumisestaan, vaikkakin meidän pitää edistyä äärimmäisin varovaisin teoin ja ottein, tällaisessa tapauksessa kun tekoja tehdään Hallituksen ja Kansanedustajien kehoon vaikuttaen, sillä heilläkin on jonkinasteinen voimaverkko muodostettuna heidän osaamiseensa" … … …

§., "Meidän teot, ja osaaminen tuotetaan siten kaikkien kynnelle kykenevien tietoisuuteen, joten Te voitte esiintyä kohdehenkilön yleisönä, jotka voivat muistaa joitakin tilanteita ja tekoja kohdehenkilöille, siis kansanedustajille ja tai ministereille tapahtuneen" … … …

§., "Meidän pitää varmistaa psykologinen positiivisuus, vaikkakin tunnuslausekkeita me ensisijaisesti kalastelemme, jotta saamme massakorjausoperaatiot käynnistettyä niiden avulla" … … …

§., "Siten Poliisien ja Tuomareiden työskentely on ensisijaista työskentelyä, ja vasta toissijaisena työskentelynä testaus ajetaan Osmo Räisäsen kehon kautta suorittaen, joten teoilla on arvojärjestyksensä, jotta massakorjausoperaatiot saadaan esille" … … …

§., "Syvästi yhteistyökyvyn osoittaen, Osmo Räisänen tiimi ja osaajat" … … … 😇😇😇😁🗽🦄🦅👩‍⚖️👨‍⚖️🧑‍⚖️

01/11/2020

§. "Oikeusprosessini etenee vauhdikkaasti sekä Tampereella, Oulussa ja Helsingissä, sillä tämän ennakkoratkaisun mukainen oikeusprosessi on äärimmäisen tärkeä ennakkoratkaisu jossa haetaan sitä muotoa kuin tällaisia asioita käsiteltäessä ilmenee" … … …

§., "Me olemme jo kokonaan Tuomareiden piirissä Osmo Räisäsen puolella, joten hyvä niin" … … …

§., "Ennakkoratkaisuna meidän täytyy vielä läpikäydä kaikkien sisäpiirirenkaaseen kuuluvien henkilöiden kanta Lexleijonanaisen tarpeisiin" … … …

§., "Kiitos kaikille osanottaville tahoille aktiivisuudestaan asiaani käsittelevissä ratkaisuissanne" … … …

§., "Kokonaan tietoiset Osmo Räisänen, Tuomarit kaikissa oikeusjärjestelmän tasoissaan, ja kaikki Poliisin kynnelle kykenevät virkamiehet" … … … 😇😇😇😁🗽👁🛰🧑‍⚖️👩‍⚖️

03/08/2020

§., "Okey, on paljon sellaista hyvää jota emme osanneet odottaakaan, on tapahtunut näiden haastavien tekojen seurauksesta, joten olemme hyvin tyytyväisiä saavutettuihin onnistumisiin kohdistuen" … … …

§., "Okey, minäkin olen opetellut käyttämään mahdollisimman iskeviä lauseita, sillä uudessa Pyörähtävässä laissa on voimassa Nimiperusteinen sanahaku kohdehenkilön vastuisiin, joten valitulla tiellä on hyvä pysyä" … … …

§., "Okey, aina silloin tällöin tunnen Teidän olevan etevämpiä kuin itse olen, joten normaali tuntemus osaavissa piireissä" … … …

§., "Ydinosaajat ovat Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti hyvin hyvin tyytyväisiä minun Osmo Räisäsen henkilökohtaiseen panostukseen Oikeusvaltio haasteissaan" … … …

§., "Ystävällisin terveisin Osmo Räisänen, Poliisit, Käräjäoikeuden Tuomarit, Hovioikeuden Tuomarit, sekä KKO:n ja KHO:n Tuomarit, Me olemme hyvin tyytyväisiä syväyksen kautta rakentuneisiin peruuttamattoman arvokkaisiin tietoihin" … … … 😇😇😇🗽

02/05/2020

§., "Niin hän siinä on käynyt/käymässä, Meidän rauhanomaisia tekojamme uskoo kaikki järkevät ja älykkäät ihmiset heti nähdessään meidän kirjoittelumme sisällön" … … …

§., "Saan tukevia vihjeitä, osaamista edelleen vahvasti Oikeusjärjestelmän puitteista, sillä Meidän laajentunut korjauksemme on jo Ulkomaita myöten huomattu ja arvostettu kautta Amerikan Yhdysvaltojen" … … …

§., "Kaikki Meidän sanamme voidaan tutkia, ja hyväksi opiksi olisikin, sillä tämän osaamisen laajeneminen kiinnostaa Meitä itseäkin, sillä oman sielunelämänsä avaaminen on hyvin jännittävä matka Tulevaisuuteen" … … …

§., "Kyllä Me nopeudessamme ehdimme suvereenisti korjaamaan joitakin lauserakenteita mikäli sellaiseen olisi tarvista" … … …

§., "Hyvää Päivänjatkoa, Osmo Räisänen, uusiutuneet Poliisit, Käräjäoikeuden Tuomarit, sekä vahvassa uskossa jo olevat Hovioikeuden Tuomarit, KKO:n ja KHO Tuomaritkin, Me saavutimme voiton ja hyvä niin, niinhän on ollut kokoajan tarkoituskin" … … …
😇😇😇😇😇

05/04/2020

§., "Okey minun hienotunteiset Tuomarini, meillä on kullakin oma elämisenpolku, joten mielipiteemme täytyy lukea aina erikseen, jotta oikeanlainen käsitys muodostuisi:

, Me teemme työtä yhdessä
, Meihin saa vaikuttaa, tosin vaikuttaessanne Teidän pitää olla mahdollisimman hienotunteisia, sillä vain sillä tavoin voitte saada asianne edistymään kanssamme
, Me olemme yksilöitä, ja jokaisella meistä on omat kohdealueemme vastuut
, Me tuemme voimakkaasti onnistuneita tahoja, joita voivat olla yksilöt tai organisaatiot
, Me osaamme lastenkasvatuksen salat, ja siksi Me voimme joutua ajoittain kasvattamaan henkilön ihan alkutekijöistään
, Meidän kanssa ei kannata leikkiä muutoin kuin asiallisessa hengessä
, Meillä on erinomaiset yhteydet Kansainvälisiin Lakiin ja osaajiin
, Me emme pelästy asioissa kuin asioissa, ja alastomuus merkitsee Meille täydellistä itsensäpaljastamista
, … … ...

§., "Minä, Sinä, Hän, Me, Te ja He ovat kaikki hyväksi opiksi kaikille meille aikanaan … … ...

§., "Ystävällisin terveisin Osmo Räisänen, ja kaikkien Meidän puolesta" … … ...😇😁😉😙🙂🥰😍😘

13/02/2020

§., "Niin kuin huomaatte, Amerikasta tulee käytännöllisesti katsoen lähes ilmaiseksi ohjeet, osaaminen, ja kyvykkyydet, sillä siinä tarvitaan vain pitkäjänteisyyttä sekä oikeamielisyyttä, sekä Minä/Me edellytämme Oikeusvaltioperiaatteen mukaisia ratkaisuja supertietokonekirjoitteluun" … … ...

§., "Voikaa jo hyvin Tuomarit, Teille ei enää suomessa kukaan Poliisi uskalla kirjoitella tietokantaan mitä sattuu tietojaan, sekä Poliiseille on annettu tunnukset, joten Heidän työnsä perään päästään välittömästi" … … ...

§., "Hyvää päivänjatkoa Tuomarit, Te todellakin olette Yksiä, Osmo Räisänen, ja Osmojen superloogisuus" … … …
😏😇😀😁😉

20/12/2019

§., "Nyt siitä, Royal Justice Family, tulee totta suomessakin, ja Teillä suomessa henkilökunnan loppuunpalamiset loppuvat, ja tilalle tulee pyörähtävä kilvoittelu yritysten paremmista työpaikoista niin kuin tähänkin asti, m***a nyt loppuunpalamisia ei enää tulekaan" … … ...

§., "Onneksi olkoon Ehdoton Valtio Suomi, Te ymmärrätte, mitä voimaannutetumpi henkilö on sitä paremmat ovat työsuoritukset, ja sitä paremmat on integroituneet tuotteet yrityksillä" … … …

§., "Siten Me voimaannutamme kyllä kokoajan suomen valtion henkilöitäkin, m***a sen pitää rakentua tasavertaisen lain kautta rakentaen, ja hyvä niin, sillä maailman menossa mukana oleminen edellyttää järjestäytynyttä yhteiskuntarakennetta" … … …

"Hyvää Joulun Odotusta, ja voikaa hyvin, ystävällisin terveisin Osmo Räisänen ja aina vain tuhat mahdollisuutta tunnissa" … … … Rakkain terveisin Osmo Räisänen, ja Osmo's superlogics" … … …
😏😇😀😁😉👍👌🙏👏💪👩‍⚖️👩‍✈️👩‍🎨👩‍🎓👩‍💼🦄🐬🐟🐦🐎

09/12/2019

§., "Okey, the best wishes can continuings for Yours administrativings tasks, as well, but Yours admisistrativings methods can be diffrents like Me/Us, since I/We didn't used Forces not at All, only knowhows by knowledge, Be Me/Us/Yourselves more than before … … … Happy Christmas waitings time … … … Made by Osmo's superlogics … … … 😏😀😁😇😉

06/12/2019

§., "Teillekin Itsenäisyyspäivän historian arvostaminen on hyvin tärkeää:

, Te olette useinkin tulleet jo Huippukohtaan, ja siten uuden oppiminen on myöskin Teille hyvin jokapäiväistä erityisoikeuksista, johtuen Teidän vastuunkannostanne, hyvä niin … … ...
, olkaamme jälleen Yhtä/Monia/Minä/Hän/Te ja m***a muuta … … ...
"

§., "Teidän opeissa on ollut hyvä kantaa vastuuta kunnioittaen"
… … ...

😏😀😇
😄😆😁
🥰😉😋

… Osmo's superlogics for everyone … … ...

05/12/2019

§., "Minä olen saanut korkealla osaamisen tasollani Teiltä tukea, m***a jäseneksi minua ei mielellään olisi haluttu … … ...

,Te olette ottaneet opiksi vasemmalta lähtöisin olevista suorituksestanne, oikealle pikkuhiljaan siirtymistäni … … ...

, Te olette ollut lain väärä koura, Poliisit, ja sellainen minustakin olisi pitänyt tulla, m***a taistelin parhaan kyvykkyyteni mukaan Lain oikeaksi kädeksi, saadessani kaikki ohjeet myöskin oikeinpäin … … … ja uskon, uskoin aina vaan parempaa käsitystä, parempaa osaamista, sillä minulla ei ole ollut muita vaihtoehtoja … … ...

, Te olette osittain katkeria omaan panokseenne, koska Teillä olisi vieläkin pitkät hampaat minua varten asetelmissanne … … …

§., "Ja muuksi Te jo muututte, hyvä niin, se on juuri tarkoituskin" … … ...

§., "Hyvää päivänjatkoa, Osmo's superlogics" … … …

😏😀😁
🥰😄😇
😀😁😇

15/10/2019

§., "Te ette enää ajattele standardien mukaan, joka on valtava voitto meidän asioidenkäsittelyssä kauttaaltaan ... ... ... Hyvät ystävät Osmo's superlogics ... ... ...Me olemme yksiä" ... ... ...🗽🛰⚛️😇😁😉😏😀

13/10/2019

§., "Yours seers dependings the next step for continuings" ... ... ...

Many times Yours abilities are enought good for knowhows, and creatings abilities are for possible to Yours ... ... ...

Maybe Yours can made justice like I/Us/We makes anyways, at same time, for many ... ... ... My clean up sentences supportings my responsibilities for many ... ... ...And I/We wants the best for All ... ... ...

Thats now §-rules for We all ... ... ... 😏😏😇😇😀😀😁😁

27/08/2019

§., "Okey my sweet U.S.A. supreme court:

Since We knows each anothers so much, it is clear to open Us followers more ideas, thinkings, and feelings ... ... ...

There are milljons and milljons Profils as We are, and They livings well, goodness and knowings exactly What are Theirs workings ends?, seers, They made endless goodness and kindness works for Theirs responsibilities ... ... ...

Keep in Touch, I am been friend for You allways ... ... ...🕵️‍♀️👮‍♀️👩‍🎓👩‍✈️👩‍⚖️

11/06/2019

Okey, my sweet Independents International Courts:

It seems "persons doesn't wants to changes Theirs previous made", and It is pretty normal ... ... ...

But New responsibilities needs more newest aproachings for better positions ... ... ...

There are not nothings anothers ways ... ... ... Similar situations all over the world ... ... ... New Laboratories gives ideas, positions and right ways views ... ... ...

Tell me truths, I try to keep Yours Independent positions in ... ... ...

Welcome my little and big world, There happenings very interestings situations ... ... ... 😏😀😆¤😼😾😺¤🦄🐦🐳

15/05/2019

Okey my sweet and kindness Judges:

Even I can already very good for English language, It is still temporary difficult to learning sentences by English ... ... ...

Thats Abilities are not easy to know by function programms, and Thats knowhows made tooks severals years ... ... ... but now my Thinkings, Feelings, Speechs and mind ideas translatings All over the World every intelligents languages ... ... ...

So, Who Big Country is Finland? ... ... ... Maybe Finland respectings Us knowhows more if it's responsibilities members respectings U.S.A. "One Hour" ... ... ...

So, for me made Abilities and Knowhow programms are will derections Whole Earth Futures very Well ... ... ... I am Future Human Been Body, for All ... ... ...

Thus, I am not illness for many illness (only headache, very seldom), and That research knowhows have to finds anothers body whoms are Thats ... ... ... Since I am very Well ... ... ...

🌐🔱🧠👀👅👂👨‍🦱

You can be very similar as me, and You are will workings perfectly Well, all happenings and all situations ... ... ...

28/03/2019

Okey, my sweet and kindness Judges:

I, We, Yours gets knowhows, and very very fastest happenings, Your will gets mine/Us ideas for next steps ... ... ...

All We knows "Justice rules have to workings everyone persons without learnings nothings in Justice Books", as irresistable done ... ... ...

So, "Why are You not made desisiouns?" ... ... ...

So, Yours just waitings "pardon" from Juha Sipilä makes ... ... ... Thats can not commings ... ... ... Since Psychological justice reasons can not gives pardon not at All ... ... ...

§.1., Maybe Yours dreamings a lots ... ... ...

§.2., And Yours don't wants to keep responsibilities for Yours Justices workings ... ... ...

§.3., "Nobodies can not escapes Justice rules" ... ... ... Justice rules are accepted for everyone persons ... ... ...

Have a nice Days, my dearlings Truths-Ways for Freedoms and Responsibilities for anothers persons ... ... ...
💙💛💚👨‍🎓👩‍🎓🧐😏😅

27/02/2019

See, my Oldfashion little president Sauli Niinistö:

1.§., "Sauli Niinistö are writting texts, made programs, and destroings my Family Futures much" ... ... ...

2.§., Sauli Niinistö, was sended my Daugter Milla Minds followingsly "Milla wants, or will gets property for my Family wealth, comings at Futures, and are many many times situations happened" ... ... ... So, It is very hard works, to finds, Those make superforcings programs, for confess, by Normal persons, Families, or Situations ... ... ...

3.§., Since Sauli Niinistö wants destoings "wrongmake functions, by Normal or Little Connegted or Connegted persons future thinkings", it is means "Sauli Niinstö knows supercomputers programs possible to done, and He can make forcings, and He can arrengements his wants" ... ... ...

4.§., Sauli Niinstö will gets 2 years jail, and "Jenni Haukio are will makes desicions family situations, Sauli and Jenni marriage situations" ... ... ... Normally "Wife can wants to be freedom, to growings up Hers Abilities, or only be" ... ... ...So, Have a Nice Days, Sauli Niinistö, We are simple rules "don't ever destroings and make wrong for Normal person or anybody another persons"

5.§., Finland society cultures is "marriage is over about at 50 years old persons", Those "it is better to arrengement New relationships for relationships and new partners, and arrengement wealths, "sii", moneysmakers wants make money that same time been operations" ... ... ... Good Finland "Yours families equal relationships are never been equal in Finland" ... ... ...

Those "maybe Sauli Niinstö fears his relationships future, We don't know yet, but Future We will gets right answerings" ... ... ...

So, keep in touch Sauli Niinistö ... ... ... Sauli Niinistö supercomputer programs seems workings correctle been allways, so, Sauli Niinistö "are lie already long time preriods, for me/Us/We's computers files" ... ... ...

B~~ 😜🥰😂

Okey ... ... ...

23/02/2019

1. Okey, simpliers post, I, Osmo Räisänen are and can makes texts meanings "Nokia Killing machings persons in milliseconds timings", so "Why are Yours losts my texts made Facebook.com/public/osmo.raisanen page, for important Public Rules texts comes from nanoseconds timings?" ... ... ...

2. Okey, Maybe You just wants usings me more about 20 years, isn't it Good Bussiness, by Justice Judges Headhunters "Big Profits" ... ... ...

3. Okey, since Yours are just "drinkings coffee, in luxories rooms, are be waitings more luxories advices, by nanoseconds textsmakers" ... ... ...Good Bussiness isn't It, Nobodies wants to do nothings and One persons solvings Finally ORighT positions ... ... ...

4. Okey, "Why are Yours just waitings somethings Mysteries happenings?", without doings nothings ... ... ...

§., So, It is very clears, If You wants to gets Abilities more Judges, Yours have to makes works, at least 10 years, for That kind within Knowhows ... ... ...

§., So, Public Rules needs All Messages, All files, and All persons corrects Nuclear sametimes happenings situations ... ... ... Thus, U.S.A. Supreme Court member, whoms losting my/Us Made texts for "Nokia Killingmachings and Murdermachings Public Functions makes files/texts/justices open texts", have to lost His/Hers works, at many many times, His/Her are not ready yet ... ... ...

~~¤~~> Thus, my Body can very fast makes files, texts, and functions, but "WHat kind of Abilities, Yours wants are really?" ... ... ... You can not been same circumtances in nanoseconds times, And Yours can lostings my/Us texts many minutes later, hours laters very easely ... ... ... Briljant Megabussiness isn't it, in New Yorks Judges ... ... ...

😜😏🥳
🙃😉😇
😔😁😂

~~¤~~ So, keep only "Playboys judges in Yours minds" ... ... ... ¨¨ .. ¨¨ .. ~~

14/01/2019

Okey, now, my dear Finland Goverment members and Finland Parliment Parties members:

Since, Finland Goverments members, comes from at past decades, are builded Their wrongmade functions copy lawers functions, for most part lawers thinkings, wants, and abilities, against International Law and Order ... ... ... and Lawers make again similar ways ... ... ...

And ... ... ...

Since, Lawers against wants to stoppings Us repairings workings ... ... ...

And ... ... ...

Lawers are not solvings nothings in 70 years for Finland ... ... ...

And ... ... ...

Lawers knows, comes from Us writting texts, sendings thinkings, and also Lawers secretories ... ... ...

And ... ... ...

Lawers, gets immediately, same wrongmade ideas ... ... ...

And ... ... ...

Even Finland copymade Lawers are cycling Theirs workingplaces, and even Lawers wants to win more, Finland Lawers lost Theirs workingplaces in Public Organisations, for Finland Goverment places, for Finland Parliement Parties groups, and Public Finland Goverment organizicings works ... ... ...

Those, Internarional Organication Judges and from Haag, and from Wasington, controllings Finland Society totally under International Laws and Orders ... ... ...

Those, Cleaning methods for wrongmade persons continuings ... ... ...

Those, Thats Publics forces continuings ... ... ...

Those, Same levels and immediately same time made Lawers Thinkinks, Ideas, and Wrongmade justice rules, are and will destroings Themselfs ... ... ...

Those, Independents normal and good Organizations and Independents peoples don't know nothings, and Theirs lifes continuings by normal cyclings, without any accidents and worries ... ... ...

1. §, Uniting by Osmo Räisänen body, thinkings, abilities, and timings ... ... ...

2. §, Surrounding informations comes for Osmo Räisänen body ... ... ... I make all texts myself, within my good and best friends, all over the world levels ... ... ...

🌎🔮⚛️

Public rules ... ... ...

12/01/2019

Okey, now, Us new members for Milirary, Justice and Police Officers groups:

Nokia Organisation structures are made illegal ways Their functions for Yours minds, thinkings, and sessions, so, since You are been stuped persons, We can not accepts Yours workings Us levels, but You can followings Us woldwide teams and learnings more for Your individuals and independents Futures ... ... ...

Us satefy functions are make targets for Mexico City normal persons, Mexico State Futures needs, and temporary Theirs Futures seems very bad, and wrongmaded dones, without any controllos and society structures for normal Independent Society Structures, so ... ... ...

We will need many goodness persons, those are views Their lojalty, psychological indeoendency, and state for working desices Thinkings ... ... ...

Googbye, Nokia forever Us World maps, thinkings Excenge markets, and Business Angels wants, Yours workers done are been always illecal ways, for many unlawul managerings and allways destroings Milljons persons Thinkings without Controllings and many more satefy rules ... ... ...

We will open Finland Bourse very normal athmosphere and normal persons can lost so many Nokia shares as possible, soon ... ... ...

We will safe only Those persons whoms are made Us simple advices rules, step by step methods, and controllings timings, so, You are not nothings emercency situations, for many ministers, military persons, and police officers, Yours works will growings betters ways than in 70 years for Finland society needs, and They will belivings Yours words ... ... ...

Independent forces, handmade without obstacles, and milljons persons characters, Osmo Räisänen, and for families Theirs livingstylings ... ... ... Gooddays my darlings Truths words ... ... ... After You Sir's ... ... ...

🌀⚜️🦄🐦🦇🦋🦅✨🌎🕌💎🖌

05/01/2019

Okey, me, Us, We, Yours Nuclear Courts, and Nuclear Organisations teams, so:

We are made research functions, and Everybody Us knows, There are many persons, milljons persons whoms can not do nothings, and They are and will pollutings anothers good persons works, if They are in core, in responsibilities without controllings, or in Nuclear chief, managers, or teachers ... ... ...

Those persons whoms are not made goodness principals, are many and many milljons ... ... ...

Those perosns whoms can not made nothings, They will not make right anyways ... ... ...

Those persons, whom are narcissist, They not give another persons knowhows, and They are very selfist, and They also can not be chief, manager, or teacher ... ... ...

So, We are made research functions for Finland Goverment and Parliement House members, and only couple person are pass Our very fast and unconcious psychological test ... ... ...Have a nice Days,Mr. Ville Niinistö and Mr. Pekka Haavisto, You will gets good positions in openess, kindness, and territory need person, whoms can followings and be New Futures Goverment members ... ... ...

So, even I am made many times more psychological test, like "sika, tappaa, murhata, p***a, k**i" and anothers words, which really makes those persons also, They will or can followings Us next steps, soon ... ... ...

So, Ours levels, educations times take 20 years, and arounds 14-16 hours/day/7 days/without holidays ... ... ...and very much sharper feelings than You can not belivings Us real levels easely ... ... ... So, Finnish Andry Birds is rubbis, and not ever get fomoust person abilities, They are made calculated programs, and little poins can not mesuring right feelings without real connectings thinkings ... ... ...

Have a nice Days, my dear Finnish Politiger bodies, You are copies for my knowhow, and You are not original been ever, and You can only been irresistible persons responsibilities ... ... ... We are made research functions, and Now You knows real powers, kindness, timings, and goodness, There are not shortcuts for Our levels ... ... ...

For Yours thinkings Mr,. Ville Niinistö and Mr. Pekka Haavisto ... ... ...

🇺🇸🌐

06/11/2018

Okey, I and We made already perfect and briljant text affectings Worldwide Drug Bussiness, and Countries which made and controllings Woldwide Drug Bussiness ... ... ...

Now, Where are Us Briljant texts for Destroing Internationals Drug Bussiness All Over The World?, comes from Us pages, handmade By Internationals Organisations needs ... ... ...

We have to make again difficults operations, at strarts in U.S.A. Military Groups, and Supportings U.S.A. Pentagon screenserver, screen controlling functions, for Worldwide TV-screens, and All Over the Wolrd connected computers by Internet connections ... ... ...

Okey, Now, Why are Us, Kolumbia in Our minds?, and We know, This Kolumbia is Worldwide Drugbussiness Megga and Center ... ... ...

1. Why are You make secrets Us Open and Information Including pages?, for This Big and good safety Operations,

¤~~>Your mistakes comes from Pentagon and FBI and CIA persons computers

Okey, my sweet Mirrors Judges feelings, when You are make Yourself more good advices and aggreements within Your Own bod...
04/10/2018
Julkisen Hallinnon Yritys

Okey, my sweet Mirrors Judges feelings, when You are make Yourself more good advices and aggreements within Your Own bodies? ... ... ... Your privates superfastcontrolled computers working briljant times, but as so many times before, You are waiting still better worlds possibilities as usual ... ... ...So, keep Red OR Blue line in Your own abilities, We are not using only Two colours functions ... ... ... 360¤ Planets Colourfuls are so fantastic ... ... ...🌲🍏🎇✨🔥💧🌊🌠🔮

All Law and Order funktions have to agree by Justices rules ... ... ...

19/09/2018

Okey, my sweet Judges in Worldwide Futures rules, now Your programs lust my beatyful solves for Your Futures,but not worry, everything is our combuter in ready to make better in your fast evaluations thinging ... ... ... Every Day are better than ever We hopes very soon ... ... ...

19/09/2018

Okey, my sweet new Planet Mirror actually, like You all whants to always to build right Way ... ... ... Your perfects Judges, now You can moving, running, right Ways, and step by step stairs functions, without any more secret functions ever ... ... ...

24/08/2018

Okey, my sweet windows and mirror functions, like You are wants all times to say;

New technology can solve Their new situations, by many ways, and fastmoving ideas, what ever will happening in earth, even earth situations are happening in microsoft and space scales functions, at same time ... ... ... So, We will react immediately, when We will get right new informations, all that possibilities ... ... ...

So, every people will make They works so good knowhow, what They are can make or educeted already, and every people will be better in Their quality supported by new superalgoritms ... ... ...

Have a nice Day, new stronger rules for all over the world places ... ... ... Made by Internet, Radiowaves, TV-screens, TV-programs, satellites, and many more good and accepted knowhow, and every Day ... ... ... Your Future, Osmo and superlogic functions ... ... ...🛰️🌬️🦄

Osoite

Helsinki

Puhelin

+358404610622

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Julkisen Hallinnon Yritys :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Julkisen Hallinnon Yritys :lle:

Kategoria

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Public Services Helsinki :ssa

Näytä Kaikki
x

Muut Public Services Helsinki :ssa (näytä kaikki)

Munkkiniemen kirjasto Pitäjänmäen kirjasto Pohjois-Haagan kirjasto Yle Radio Suomi Helsingin Pelastusliitto Helpe Kannelmäen kirjasto Töölön kirjasto Malminkartanon kirjasto