Suomen ympäristökeskus SYKE

Suomen ympäristökeskus SYKE Tutkimusta, tietoa, palveluja ja yhteistyötä ympäristön hyväksi. www.syke.fi SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos. Tärkein tehtävämme on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön.
(4)

Rakennamme kestävää yhteiskuntaa. Tarjoamme julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon välttämätöntä tietoa, monitieteistä osaamista ja asiantuntevaa palvelua. Meitä on noin 550 osaavaa asiantuntijaa ja tutkijaa. Työskentelemme kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa tiiviissä ja innostavassa yhteistyössä. SYKEllä on neljä toimipistettä Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Rakennamme kestävää yhteiskuntaa. Tarjoamme julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon välttämätöntä tietoa, monitieteistä osaamista ja asiantuntevaa palvelua. Meitä on noin 550 osaavaa asiantuntijaa ja tutkijaa. Työskentelemme kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa tiiviissä ja innostavassa yhteistyössä. SYKEllä on neljä toimipistettä Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

Avaa kuten tavallisesti

11/11/2020
SYKE25 -lahjana tietoa ja työkaluja kuntien ilmastotyön tueksi

✨ Uutena #SYKE25 -lahjana olemme valmistelleet Canemure-hankkeessa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sitoutuneille #Hinku-kunnille räätälöidyt tietopaketit.

🎁 Kattavista paketeista löytyy tietoa kuntien ja maakuntien päästökehityksestä ja ilmastonmuutoksen hillinnän indikaattoreista sekä niiden kehityksestä kunnissa.

🏆 Pakettien avulla kunnat voivat seurata edistystään matkalla kohta hiilineutraaliutta ja löytää inspiraatiota uusiin ilmastotoimiin!

💚 Suuri kiitos haastaviin tavoitteisiin sitoutuneille kunnille!

📽️ toteutus: Sameli Pihlaja

Suomen ympäristökeskuksessa ulkopuolisena tutkijana työskentelevän Jacqueline Jerneyn  aiheena torstaina 12.11.2020 pide...
11/11/2020

Suomen ympäristökeskuksessa ulkopuolisena tutkijana työskentelevän Jacqueline Jerneyn aiheena torstaina 12.11.2020 pidettävässä väitöstilaisuudessa on panssarisiimalevä Alexandrium ostenfeldii, joka on viime vuosina alkanut muodostaa tiheitä, myrkyllisiä kukintoja mm. Itämerellä.
Selviytyäkseen epäsuotuisista olosuhteista A. ostenfeldii muodostaa lepovaiheita, jotka voivat kertyä meren pohjasedimenttiin ja muodostaa sinne ”siemenpankin”. Jacquelinen väitöskirjatyön tavoitteena oli tutkia siemenpankin ekologista ja evolutiivista merkitystä ja sen vaikutusta lajin esiintymiseen ja mahdolliseen levittäytymiseen ilmastonmuutoksen edetessä. Työ koostui kenttätutkimuksista Suomessa ja Japanissa sekä kokeellisista tutkimuksista laboratorioympäristössä. Työssä tutkittiin myös lajin geneettistä monimuotoisuutta.
Tutkimuksissa selvisi muun muassa, että lepovaiheilla on merkitystä lajin levittäytymiselle uusille elinalueille, sillä äskettäin Japanista löydetyn leväkukintapopulaation ja samanlaisissa elinympäristöissä elävien, maantieteellisesti kaukaisten populaatioiden havaittiin olevan läheistä sukua keskenään.
Jacqueline väittelee Helsingin yliopistossa torstaina 12. marraskuuta 2020 klo 10 ja tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä. Linkki tapahtumaan tämän päivityksen kommenttikentässä. Vastaväittäjänä on Associate Professor Christopher Bolch Tasmanian yliopistosta, ja kustoksena on professori Atte Korhola.

NEW PhD thesis related to harmful algal blooms! Jacqueline Jerney will defend her thesis “Ecological and evolutionary role of seed banks for the toxic dinoflagellate Alexandrium ostenfeldii” at the University of Helsinki on Thursday the 12th of November 10 am (NOTE THE TIME!) in room 2041, Biocenter 2, Viikinkaari 5, Helsinki, and online via Zoom (see below). Assoc. prof. Christopher Bolch from the University of Tasmania will serve as the opponent.

Some species can form resting stages in response to unfavourable conditions and then they may reappear when conditions get better. The central research question of Jacqueline’s dissertation is how important resting stage accumulations in the sediment are for the ecology and evolution of the toxic microalgae species Alexandrium ostenfeldii. She found that resting stage accumulations together with a flexible life cycle play a central role for stability and persistence of this species, potentially promoting human aided expansion with Global change. It is important to study the ecology and evolution of harmful algae to better understand why they are increasingly forming massive blooms around the world.

The e-thesis can be found here:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/320187

See this link to get info about the live stream and the passcode: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=960&id=59690#.X6BFfC17FE4

Kierrätyslannoitevalmisteet aiheuttavat mineraalilannoitetta vähemmän ilmastopäästöjä - väkevöity lannoite on ilmastoyst...
11/11/2020

Kierrätyslannoitevalmisteet aiheuttavat mineraalilannoitetta vähemmän ilmastopäästöjä - väkevöity lannoite on ilmastoystävällisin vaihtoehto. Lannoitteen väkevöinti mahdollistaa pitkätkin kuljetusmatkat, kertoo SYKEn ja LUKEn tutkimus.

Ravinteet ovat tärkeä osa ruoantuotantoa sekä osa esimerkiksi tekstiilien, polttoaineiden tai jopa lääkkeiden elinkaarta. Kierrätysravinteiden avulla voidaan varmistaa, että materiaalit kiertävät takaisin yhteiskunnalliseen käyttöön ja mahdollisimman suuri osa niiden sisältämistä ravinteista ja energiasta saadaan hyödynnettyä.

Lue lisää: https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Kierratysravinteilla_pienemmat_ilmastova(59112)

Kuva © Markku Huttunen

Vesiensuojelun tehostamisohjelman uusi tutkimus selvittää, voidaanko maa- ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta vähen...
09/11/2020

Vesiensuojelun tehostamisohjelman uusi tutkimus selvittää, voidaanko maa- ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta vähentää kaksitasouomien avulla. Mielenkiinnon kohteena ovat erityisesti kaksitasouomat, joissa tulvatasanteet pidättävät osan uomassa kulkevan veden kiintoaineesta ja ravinteista. Maastotutkimuksia tehdään muun muassa Raaseporinjoella, Sipoon Ritobäckenillä ja metsävaltaisella valuma-alueella Lopella. https://www.syke.fi/fi-FI/content/59098/25988
📷Pinja Kasvio

BlueAdapt
06/11/2020

BlueAdapt

Ratkaisuja paikallisista toimitantatavoista?!

Sinisen biotalouden politiikoissa huomio keskittyy helposti globaaleihin haasteisiin ja teknologisiin mahdollisuuksiin sekä suuren mittakaavan tuotantoaloihin, kuten kalankasvatukseen.

On kuitenkin tärkeää katsoa myös marginaaleihin, koska niistä aukeaa näkökulmia paikallisiin toimintatapoihin ja kestäviin elinkeinoihin. Tutkija Jani Lukkarinen (SYKE) ja dosentti Moritz Albrecht, (Itä-Suomen Yliopisto) ovat löytäneet neljä varteenotettavaa näkökulmaa/kytköstä, jotka löydät tuoreesta blogista:
blueadapt.fi/innovaatioita-sinisen-biotalouden-marginaaleissa-paikallisia-nakokulmia-kestavaan-luonnonvaratalouteen-suomessa-ja-norjassa/

Euroopan komissio on julkaissut hiljattain koosteen EU:n luonnon tilasta. Se kertoo esimerkiksi, että Suomen linnuista t...
06/11/2020
Raportti: Luonnon monimuotoisuus heikentynyt ja vain joka neljännen lajin tilanne suotuista Euroopassa – linnuille uhkana maatalous

Euroopan komissio on julkaissut hiljattain koosteen EU:n luonnon tilasta. Se kertoo esimerkiksi, että Suomen linnuista taantuvat erityisesti pyy ja hömötiainen. https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.1232786

Luonnon köyhtyminen on jatkunut EU:ssa voimakkaana. Aktiivisten toimenpiteiden ansiosta on kuitenkin saatu aikaan myönteistä kehitystä.

EU:n luonnon tila arvioitu – joka neljännen lajin tilanne suotuisa.  Suojelutaso on riittämätön  63 prosentilla lajeista...
05/11/2020

EU:n luonnon tila arvioitu – joka neljännen lajin tilanne suotuisa. Suojelutaso on riittämätön 63 prosentilla lajeista. Boreaalisella alueella 15 % luontotyypeistä oli suotuisalla tasolla. Tunturikoivikoiden tila arvioitiin ensimmäistä kertaa huonoksi https://bit.ly/38d35Yg

Ensi vuonna Suomi isännöi Itämeren alueen suurta öljyntorjuntaharjoitusta BALEX DELTAA Rajavartiolaitoksen johdolla. SYK...
05/11/2020
SYKE and WWF Finland Attend HELCOM's BALEX DELTA Oil Combating Exercise in 2021

Ensi vuonna Suomi isännöi Itämeren alueen suurta öljyntorjuntaharjoitusta BALEX DELTAA Rajavartiolaitoksen johdolla. SYKE on myös mukana: https://blogit.utu.fi/oilspill/2020/11/04/syke-and-wwf-finland-attend-helcoms-balex-delta-oil-combating-exercise-in-2021/

Written by Jorma Rytkönen, The Finnish Environment Institute Volunteers during the briefing before their efforts to collect oil onshore in Santahamina, Finland, in 2016. (Photo: Jorma Rytkönen). Next year, Finland will be the host of BALEX DELTA, the largest oil combating exercise in the Balti

Alkuviikon sateet ja tulvat ovat olleet ennakoituja pienempiä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Alueella satoi keskimä...
03/11/2020

Alkuviikon sateet ja tulvat ovat olleet ennakoituja pienempiä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Alueella satoi keskimäärin 15–25 mm, ja suurimmat sateet olivat noin 30 mm Vaasan lähiympäristössä. Kohtuullisten sademäärien seurauksena alueen tulvariski on pienentynyt, eikä asutukselle ennusteta aiheutuvan tulvavahinkoja.

Paikoitellen vesi voi kuitenkin nousta pelloille, metsiin ja pienemmille teille Vaasan eteläpuolisissa pienissä vesistöissä, kuten Maalahdenjoella, Närpiönjoella ja Teuvanjoella. Vaasan eteläpuolisten pienten jokien tulvahuippu ajoittuu pääosin tiistain iltapäivän ja keskiviikkoaamun välille. https://www.syke.fi/fi-FI/content/59067/25989 Kuva Liisa Maria Rautio

SYKEn vetämän BlueAdapt-hankkeen uutiskirje 2/2020 tarjoaa uutisia ja ratkaisuja vesiin perustuvan talouden ja vesiensuo...
02/11/2020
BlueAdapt

SYKEn vetämän BlueAdapt-hankkeen uutiskirje 2/2020 tarjoaa uutisia ja ratkaisuja vesiin perustuvan talouden ja vesiensuojelun tehostamisesta

BlueAdapt-uutiskirje tarjoaa sinulle tietoa kotimaisen kalan uudesta noususta, vesien tilan seurantatiedon taloudellisuudesta sekä pohjavesien suojelun kiristymisestä. Voit lukea myös vuorovaikutuksen merkityksestä tutkimuksessa ja mallintamisen mahdollisuuksista. Webinaarin ”Role of ecological indicators, models and scenarios in adaptive water governance” aineisto on käytttävissäsi. Tarjolla lisäksi uusimmat julkaisut.
>https://mailchi.mp/8cac25447bdb/blueadapt-uutiskirje-3-1395488

SYKEä 25 vuotta luotsannut pääjohtaja elää kuten opettaa. Marraskuun alussa eläkkeelle jäävä Lea Kauppi on pyöräillyt ty...
31/10/2020
Ympäristö | Suodatin piipun päässä ei enää riitä suurten ympäristöongelmien ratkomiseen, muistuttaa eläkkeelle jäävä Suomen ympäristökeskuksen johtaja Lea Kauppi

SYKEä 25 vuotta luotsannut pääjohtaja elää kuten opettaa. Marraskuun alussa eläkkeelle jäävä Lea Kauppi on pyöräillyt työmatkansa ympäri vuoden, omaa autoa hänellä ei ole ollut kymmeneen vuoteen. Julkisilla pääsee kuulemma ihan hyvin Helsingistä maalle mummolaan yli satavuotiaaseen hirsitaloon Eurajoelle. ”Tarvitaan murros niin liikkumiseen, energiajärjestelmään kuin ruokajärjestelmäänkin, ja on siirryttävä kiertotalouteen”, painottaa Lea Helsingin Sanomien jäähyväishaastattelussa.

Pääjohtaja Lea Kauppi on johtanut Suomen ympäristökeskusta neljännesvuosisadan. Hänen mukaansa suuretkin ympäristöongelmat ovat ratkaistavissa, jos tahtoa riittää.

SYKE on Suomen toiseksi halutuin työnantaja luonnontieteilijöiden keskuudessa, käy ilmi Universumin Suomen ammattilaistu...
29/10/2020

SYKE on Suomen toiseksi halutuin työnantaja luonnontieteilijöiden keskuudessa, käy ilmi Universumin Suomen ammattilaistutkimuksesta. Myös tekniikan alalta tulee kiitosta, sillä siellä SYKEn sijoitus on 29. Tutkimuksessa on selvitetty, mitkä työnantajat ovat houkuttelevimpia useiden eri alojen ammattilaisten mielestä. Kiitos kaikille vastanneille! 🏆🥈https://universumglobal.com/fi/ammattilaiset-2020/#

Arviolta miljoona suomalaista saa talousvetensä kaivosta, ja ihminen ei aina pysty aistimaan, onko vesi käyttökelpoista....
29/10/2020
Onko kaivosi vesi salaa saastunut? Asiantuntijan mukaan kaivon pitäisi olla yhtä puhdas kuin jääkaappi

Arviolta miljoona suomalaista saa talousvetensä kaivosta, ja ihminen ei aina pysty aistimaan, onko vesi käyttökelpoista. Kiinteistöjen omat kaivot ovat useimmiten perinteisiä rengaskaivoja tai kallioperään ulottuvia porakaivoja. Oli kaivo minkä tyyppinen tahansa, juomavesi on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti.

"Kaikkia haitta-aineita ei vedestä suoraan näe, haista tai maista", sanoo johtava hydrogeologi Ritva Britschgi SYKEstä.

https://yle.fi/uutiset/3-11608464

Arviolta 80 prosenttia juomavesikaivoista on huonossa kunnossa. Kaivon omistaja tai haltija vastaa juomaveden puhtaudesta.

29/10/2020

Seuraavana #SYKE25 -lahjana sykeläiset työntävät kätensä suohon suomalaisen luonnon puolesta!

Suomessa on 10 miljoonaa hehtaaria suota, joista yli puolet on ojitettu metsätalouden käyttöön. Suuri osa näistä metsistä tuottaa huonosti puuta. Soiden turve taas on tehokkain maalla oleva hiilivarasto. Soiden kunnostuksilla voidaan saada pitkällä aikavälillä paljon positiivisia ilmastovaikutuksia aikaan.

Katso videolta miltä näytti, kun Oulun sykeläiset vetäisivät saappaat jalkaansa ja marssivat lapiot kainalossa Sanginjoen metsän Kuovisuolle soiden ennallistamishommiin!

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto on myönnetty Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja sen toimitusjohtajalle Hanna Ol...
28/10/2020

Vuoden vesistökunnostaja -palkinto on myönnetty Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja sen toimitusjohtajalle Hanna Ollikaiselle. Säätiö on Ollikaisen johdolla mahdollistanut hankkeen, jossa kolme patoa puretaan lähivuosina Rautjärven Hiitolanjoella Etelä-Karjalassa.

Hanke on mittakaavaltaan ainutlaatuinen. Hiitolanjoen vedet virtaavat vapaana vuonna 2023 latvavesiltä Laatokalle asti, mikä vakiinnuttaa äärimmäisen uhanalaisen luonnonvaraisen järvilohen aseman Suomessa ja edesauttaa vesiluonnon monimuotoisuuden suojelua.

”Hiitolanjoen ennallistaminen on ennen kaikkea järvilohen suojelutyön voitto”, sanoo Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen.

Kuvat: Jukka Kosonen ja Arto Apila

https://www.syke.fi/fi-FI/content/59016/25989

Ruokapolitiikkaa ja keskustelua tarvitaan koordinoimaan ruokajärjestelmän reilua murrosta, kiteyttää Just food -hankkeen...
28/10/2020

Ruokapolitiikkaa ja keskustelua tarvitaan koordinoimaan ruokajärjestelmän reilua murrosta, kiteyttää Just food -hankkeen tänään julkaistu ensimmäinen politiikkasuositus, jonka kirjoittajajoukkoon kuuluu asiantuntijoita usealta eri tieteenalalta. Lue lisää: https://www.syke.fi/fi-FI/content/59034/28814

Liejutaskurapu jatkaa levittäytymistään Suomen rannikolle. Vieraslajin invaasio ulottuu laajalti Saaristomerelle, jossa ...
23/10/2020

Liejutaskurapu jatkaa levittäytymistään Suomen rannikolle. Vieraslajin invaasio ulottuu laajalti Saaristomerelle, jossa kanta on runsain. Idässä havaintoja on alkanut tulla Hankoniemeltä asti. Ravut ovat levinneet myös Pohjanlahdella ja Ahvenanmaan vesillä. Tutkijat Katriina Könönen ja Maiju Lehtiniemi SYKEstä muistuttavat, ettei taskurapuja saa siirtää alueelta toiselle ja että havaitut yksilöt tulisi poistaa merestä.

Liejutaskuravun alkuperä on Pohjois-Amerikassa. Samalta seudulta meille on laivojen painolastivesien mukana kulkeutunut muitakin äyriäislajeja, kuten sirokatkarapu ja tiikerikatka. Yhteistä lajeille on se, että ne viihtyvät murtovesissä, eivät ole kovin vaateliaita ja lisääntymispotentiaali on suuri. Kerran runsastuttuaan niistä on lähes mahdotonta päästä eroon.
Kuva Katriina Könönen.

https://www.syke.fi/fi-FI/content/58976/25989

Tarkkaile taimenten kutua viikonloppuna - lauantaina vietetään kansainvälistä vaelluskalapäivää. Nyt on oiva tilaisuus r...
22/10/2020

Tarkkaile taimenten kutua viikonloppuna - lauantaina vietetään kansainvälistä vaelluskalapäivää. Nyt on oiva tilaisuus retkeillä lähipurolle seuraamaan jännittävää kutunäytelmää. Voit myös tallentaa omat havainnot kartalle! Jos jätät retkeilyn väliin, voit seurata kotisohvalta livelähetystä Facebookissa
Lisää: syke.fi/fi-FI/content/58982/25988

#vaelluskala #taimen #kalastus #fishmigrationday #purot @vaelluskalanet @freshabit

Seurantatulokset kertovat: Suomenlahden tila viime vuosia parempi, Selkämeri rehevöityy. Hapen määrä Selkämeren syväntei...
20/10/2020

Seurantatulokset kertovat: Suomenlahden tila viime vuosia parempi, Selkämeri rehevöityy. Hapen määrä Selkämeren syvänteissä on alempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kokonaan hapeton alue ulottuu eteläiseltä Itämereltä pääaltaan pohjoisosaan ja itään Suomenlahden suulle asti, kertoo Arandan pitkää tukimusmatka vetänyt vanhempi tutkija Pekka Kotilainen. SYKEn tutkimusalus Aranda tekee vuosittain neljä seurantamatkaa. Pienemmällä aluksella seurataan elokuussa rannikon tilaa. #Itämeri #Suomenlahti #Happikato #Selkämeri Arandan kuva sumuiselta Selkämereltä ©Ilkka Lastumäki
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Seurantatulokset_kertovat_Suomenlahden_t(58957)

Tänään tiistaina 20. lokakuuta Kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan valokuvakilpailulla ja maisemakävelyillä - Kuva...
20/10/2020

Tänään tiistaina 20. lokakuuta Kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan valokuvakilpailulla ja maisemakävelyillä - Kuvaa maisemia kansainvälisenä maisemapäivänä ja osallistu valokuvauskilpailuun sekä lähde kävelylle syysmaisemaan #maisema #arkimaisema https://bit.ly/3o6QEmn

18/10/2020
SYKEn professori Eeva Furman YK:n ystävä 2020

SYKEn ympäristöpolitiikkakeskuksen johtajalle Eeva Furmanille on myönnetty Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta mittavasta työstä kestävän kehityksen edistämisen parissa!

Furman liittyy kunnianarvoisaan joukkoon, sillä edellisiä kunniamaininnan saajia ovat presidentit Tarja Halonen, Martti Ahtisaari ja Sauli Niinistö.

Sydämelliset onnittelut upeasta kunnianosoituksesta!

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta kartoittava #VELMUohjelma on voittanut Natura 2000 Awardsin luonnonsuojelusarj...
15/10/2020

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta kartoittava #VELMUohjelma on voittanut Natura 2000 Awardsin luonnonsuojelusarjassa! Hieno tunnustus työlle Itämeren puolesta!

Velmu-työssä ovat mukana mm. SYKE, rannikoiden ELY-keskukset, Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Luke, Åbo Akademi ja Merisotakoulun tutkimuskeskus.

Lisätietoa Velmusta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/VELMU

Natura Awards: https://natura2000award-application.eu/finalists

Kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan valokuvakilpailulla ja maisemakävelyillä. Kuvaa maisemia tiistaina 20.10. ja o...
15/10/2020

Kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan valokuvakilpailulla ja maisemakävelyillä. Kuvaa maisemia tiistaina 20.10. ja osallistu kilpailuun niin syksyisillä arkimaisemilla kuin arvokkaiksi tunnistettujen maisemien kuvilla #arkimaisema #maisema #syksy https://bit.ly/3dtXiy4

Osoite

Latokartanonkaari 11
Helsinki
00790

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Toimipaikat

Yleistä tietoa

Ohjeita SYKEn Facebook-seinälle: Toivomme vilkasta, mutta reilua keskustelua. Toimintaamme liittyvät kysymykset ja kommentit ovat tervetulleita. Pidätämme oikeuden poistaa asiattomat ja kaupalliset viestit. Huomioittehan, että päivitämme sivua ja vastaamme kysymyksiin virka-aikana. SYKE ei vastaa käyttäjien linkityksistä eikä niiden sisällöstä.

Aukioloajat

Maanantai 08:00 - 16:15
Tiistai 08:00 - 16:15
Keskiviikko 08:00 - 16:15
Torstai 08:00 - 16:15
Perjantai 08:00 - 16:15

Puhelin

+358295251000

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Suomen ympäristökeskus SYKE :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Videot

Hyvän ympäristön asialla

SYKE on Suomen suurin ympäristöalan tutkimuslaitos. SYKE tutkii ympäristön muutosta ja kehittää ratkaisuja ympäristön tilan parantamiseksi. Asiantuntemuksemme kattaa ympäristöaiheet laajasti: Itämeren, ilmaston, luonnon, vesiasiat, kulutuksen, ympäristöpolitiikan ja ympäristötiedon tuotannon. Uusimpia painopisteitämme ovat kestävä kaupungistuminen ja kiertotalous. SYKEssä on töissä noin 550 alan ammattilaista. Teemme paljon yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten kanssa sekä Suomessa, Euroopassa että maailmalla. Toimipaikkamme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa, Oulussa, Espoossa ja Kuhmossa. Toimimme maalla, merellä ja ilmassa, jotta sinulla olisi hyvä ympäristö!

Lähellä hallituksen palvelut


Kommentit

Nevel hakee Vantaan Tikkurilaan verkkopäällikköä
Nevel Oy hakee Vantaalle määräaikaista ympäristöasiantuntijaa #rekry
Hei onkohan vielä tiedot voimassa kirja Matti Pirttilä:Meriympäristön kemia, 1997
Nevel hakee Vantaalle ympäristöpäällikköä #avoimettyöpaikat #rekrytointi
SYKE team participating diver's rescue exercise in Kuopio, Finland. #diverescuekuopio19
https://yle.fi/uutiset/3-10930920 Ei mitään järkeä tässä!!!!! Kuka näistä juoksutus asioista oikein päättää? Me ei täällä päästä mökeille ja maksetaan Suomen kalleinta hintaa juomavedestä😡
Mikä on Keski suomen pohjavesi tilanne..
BioRaEE-hanke Okrassa, viimeistä viedään, kierrätyslannoiteopas ollut hittituote, hae vielä kun ehdit...
Minkälaisia hankkeita Suomessa on menossa makean veden riittävyyden suhteen? Missä tilanteessa on vaihtoehtojen etsiminen juomaveden laskemisesta vessanpöntöstä, juomaveden käytöstä esim. kasvien kasteluun ja autonpesuun? Teknisiä innovaatioita? Onko totta, että sijoittajat ovat alkaneet ostaa makean veden lähteitä maailmalla, mikä johtaisi maailman makean veden yksityistämiseen?
Mitä pitäisi tehdä kun läheisille pelloille ajetaan lietelantalasta jätettä valtavat määrät, liete valuu suoraan jokeen ja koko tienoo haisee ja joki on kuin "kusiränni" . Kuullut että ottavat sauna että joesta, nyt ei oteta, kuullut haistanut ja maistanutkin. Kunnassa tiedetään mutta ei ainakaan ..........ei ole piitattu, sama varmaan koko Lapissa ja muuallakin Suomessa. Kaikki tietää kukaan ei piittaa, tämä on johtava periaate. Miksi ostan kotimaista ruokaa jos tuottajien arvomaailma on tässä ? Yritän lapsille saada samaa tietoa, udkovatko he minua kun näkevät tämän ?
Hei. Onko merenpinta tänä keväänä poikkeuksellisen alhainen ja jos on niin onko sille jokin selitys? Omien havaintojen perusteella näyttää todella alhaiselta. Eikö keväällä tyypillisesti sulamisvesien jäljiltä pitäisi olla keskivertoa korkeammalla?
Olemme avanneet uuden version liikuntapaikkojen tietojärjestelmästä Lipaksesta. Tutustu www.lipas.fi! #jyu #ulkoilureitit