Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry

Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry Ammattilainen liitto lastenhoitoalalla työskenteleville ja alan opiskelijoille. Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry on koulutettujen lastenhoitoalan ammattilaisten yhteinen ammattiliitto.
(9)

Liiton jäseninä on mm. lastenhoitajia, päivähoitajia, lähihoitajia, lastenohjaajia sekä jatkokouluttautuneita lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia kuten terveydenhoitajia, sosionomeja jne. Tehtävänämme on ylläpitää ja parantaa jäsentemme ammattitaitoa koulutuksilla, kehittää lastenhoito- ja kasvatustyön sisältöä sekä antaa lausuntoja alan lainsäädännön valmisteluissa. Liity jäseneksi, tutustu ammattilehteemme tai poikkea nettikauppaan! www.slal.fi

Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry

Käyntiosoite:
Asemamiehenkatu 4
00520 HELSINKI

Puh: 09 8860 2067
Email: [email protected]

Toiminnanjohtaja Eila Seppälä-Vessari
[email protected]

Postiosoite:
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry
Pl 120, 00060 Tehy

Avaa kuten tavallisesti

"Yksi varhaiskasvatuksen ydintehtävistä on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen tukeminen. ...
07/06/2021
Kiusaamista voidaan ehkäistä tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä

"Yksi varhaiskasvatuksen ydintehtävistä on lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä sosiaalisten taitojen tukeminen. Varhaiskasvatuksen arjessa nämä taidot näkyvät esimerkiksi siinä, miten lapsi pystyy tunnistamaan omat ja toisten tunteet erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja kuinka he muodostavat vertaissuhteita. Lapset tarvitsevat runsaasti tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojensa kehittämisessä, joten varhaiskasvatuksen rooli on keskeinen niin taitojen vahvistamisessa kuin mahdollisten käyttäytymisen pulmien varhaisessa ennaltaehkäisyssä."

Tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot ovat avainasemassa kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke pyrkii kehittämään varhaiskasvatuksessa käyttöön otettavaa toimintamallia lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä osallisuuden vahvistami...

Lämpimät onnittelut kaikille opintonsa päättäneille ja valmistuneille!
04/06/2021

Lämpimät onnittelut kaikille opintonsa päättäneille ja valmistuneille!

Lämpimät onnittelut kaikille opintonsa päättäneille ja valmistuneille!

Lähihoitaja -  millaisissa paikoissa olet lähihoitajaopiskelijana suorittanut Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyv...
31/05/2021

Lähihoitaja - millaisissa paikoissa olet lähihoitajaopiskelijana suorittanut Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin tutkinnonosan ? Toinen tutkinnonosahan pitää suorittaa varhaiskasvatusympäristössä. Onko tätä toistakin suoritettu varhaiskasvatusympäristössä ( kriteerit huomioon ottaen ja osa näytetty muuten)? Kiitos vastauksestasi!

Lähihoitaja - millaisissa paikoissa olet lähihoitajaopiskelijana suorittanut Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin tutkinnonosan ? Toinen tutkinnonosahan pitää suorittaa varhaiskasvatusympäristössä. Onko tätä toistakin suoritettu varhaiskasvatusympäristössä ( kriteerit huomioon ottaen ja osa näytetty muuten)? Kiitos vastauksestasi!

Muistathan, että voit vielä tämän päivän ajan hankkia jäsenhintaisia yhden ja kahden päivän lippuja Muumimaahan. Katso o...
31/05/2021

Muistathan, että voit vielä tämän päivän ajan hankkia jäsenhintaisia yhden ja kahden päivän lippuja Muumimaahan. Katso ohjeet SLaL:n jäsenintrasta.

Muistathan, että voit vielä tämän päivän ajan hankkia jäsenhintaisia yhden ja kahden päivän lippuja Muumimaahan. Katso ohjeet SLaL:n jäsenintrasta.

Mukaan leikkiin tuu! Oululaisten päiväkotien pihoilla leikitään huomenna varhaiskasvatuksen juhlavuoden laululeikkiä
26/05/2021
Mukaan leikkiin tuu! Oululaisten päiväkotien pihoilla leikitään huomenna varhaiskasvatuksen juhlavuoden laululeikkiä

Mukaan leikkiin tuu! Oululaisten päiväkotien pihoilla leikitään huomenna varhaiskasvatuksen juhlavuoden laululeikkiä

Oulun varhaiskasvatuksessa vietetään parhaillaan 120-vuotisjuhlavuotta, joka näkyy päiväkotien arjessa monenlaisena mukavana yhteisenä tekemisenä. Huomenna keskiviikkona eri puolilla kaupunkia nähdään yhteinen flash mob, jossa kaikkien oululaisten päiväkotien lapset leikkivät yhtä aika...

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/pikkulapsi-sai-puup%C3%B6lkyst%C3%A4-liev%C3%A4n-aivovamman-p%C3%A4iv%C3%A4kodin...
25/05/2021
Pikkulapsi sai puupölkystä lievän aivovamman päiväkodin pihalla – KKO hylkäsi lastenhoitajien syytteet vammantuottamuksesta

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/pikkulapsi-sai-puup%C3%B6lkyst%C3%A4-liev%C3%A4n-aivovamman-p%C3%A4iv%C3%A4kodin-pihalla-%E2%80%93-kko-hylk%C3%A4si-lastenhoitajien-syytteet-vammantuottamuksesta/ar-AAKjzUs

Maria Rosvall Korkein oikeus (KKO) on hylännyt kahden lastenhoitajan syytteet tapauksessa, jossa nelivuotias lapsi sai lievän aivovamman onnettomuudessa päiväkodin pihalla. Kyse oli tapahtumista Hämeenlinnassa syyskuussa 2016. Päiväkodin pihalla leikkitasanteella olleet lapset kuljettivat pai...

Digisukupolven haasteet
22/05/2021
Digisukupolven haasteet

Digisukupolven haasteet

Älypuhelimet, tietokoneet, pelit, tabletit jne. ovat osa lasten ja nuorten elämää. Miten laiteriippuvuus vaikuttaa lapsen kehitykseen ja aivojen toimintaan? Entä mitkä ovat myönteiset vaikutukset?

Kaivattuja korjauksia varhaiskasvatuslakiin  21.5.2021 Suomen Lastenhoitoalan LiittoVarhaiskasvatuslakiin tulee 1.8.2021...
21/05/2021

Kaivattuja korjauksia varhaiskasvatuslakiin
21.5.2021 Suomen Lastenhoitoalan Liitto

Varhaiskasvatuslakiin tulee 1.8.2021 kaksi toivottua ja myös SLaL:n ajamaa tarkennusta. Tarkennukset liittyvät henkilöstömitoituksen toteutumiseen ja ilmoitusvelvollisuuteen lapsen varhaiskasvatuksessa havaituista epäkohdista tai niiden uhasta. Elokuusta lähtien mitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Mitoituksen poikkeamista koskevaa pykälää on nykyisellään tulkittu ja noudatettu väärin ja se on koettu vaikeaselkoiseksi. Tilapäistä poikkeamista on käytetty myös niissä tilanteissa, joissa henkilöstöä on puuttunut esim. sairaslomien, koulutuspäivien tai lomien takia, vaikka varhaiskasvatuslaki on mahdollistanut poikkeamisen lyhytaikaisesti vain lapsen hoitoaikoihin liittyvien muutosten johdosta.
Tämä käytäntö on aiheuttanut tilanteita, joissa voi todeta, että lapsen etu ei ole toteutunut. Näissä tilanteissa lasten turvallisuus on saattanut vaarantua, lasta ei ole pystytty kohtaamaan yksilöllisesti tai henkilökunta uupuu, koska ei kykene tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi.
Jatkossa henkilöstön on myös ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista tai sen uhasta viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jotta epäkohtiin tai niiden uhkiin voidaan tehokkaasti ja nopeasti puuttua. Toiminnasta vastaavan henkilön tulee puolestaan ilmoittaa asiasta kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle. On tärkeää, että ilmoituksen tekijään ei kohdisteta mitään vastatoimia tai seurauksia, eikä työsuhde vaarannu lain velvoittaman ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä johtuen.
SLaL on tehnyt paljon töitä monella eri saralla sen eteen, että nämä uudistukset ovat nyt viimein toteutumassa. Lakiin tulevat tiukennukset ovat SLaL:n mielestä tervetulleita ja kaivattuja. Työ varhaiskasvatuslain parissa sen kehittämiseksi jatkuu edelleen. Seuraavina kehittämisen kohteina ovat lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvät asiat, alle 3-vuotiaiden ryhmien henkilöstörakenne sekä vuorohoidon toteuttamiseen liittyvät asiat.

Kaivattuja korjauksia varhaiskasvatuslakiin
21.5.2021 Suomen Lastenhoitoalan Liitto

Varhaiskasvatuslakiin tulee 1.8.2021 kaksi toivottua ja myös SLaL:n ajamaa tarkennusta. Tarkennukset liittyvät henkilöstömitoituksen toteutumiseen ja ilmoitusvelvollisuuteen lapsen varhaiskasvatuksessa havaituista epäkohdista tai niiden uhasta. Elokuusta lähtien mitoituksesta poikkeaminen ei ole mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Mitoituksen poikkeamista koskevaa pykälää on nykyisellään tulkittu ja noudatettu väärin ja se on koettu vaikeaselkoiseksi. Tilapäistä poikkeamista on käytetty myös niissä tilanteissa, joissa henkilöstöä on puuttunut esim. sairaslomien, koulutuspäivien tai lomien takia, vaikka varhaiskasvatuslaki on mahdollistanut poikkeamisen lyhytaikaisesti vain lapsen hoitoaikoihin liittyvien muutosten johdosta.
Tämä käytäntö on aiheuttanut tilanteita, joissa voi todeta, että lapsen etu ei ole toteutunut. Näissä tilanteissa lasten turvallisuus on saattanut vaarantua, lasta ei ole pystytty kohtaamaan yksilöllisesti tai henkilökunta uupuu, koska ei kykene tekemään työtään niin hyvin kuin haluaisi.
Jatkossa henkilöstön on myös ilmoitettava havaitsemistaan epäkohdista tai sen uhasta viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jotta epäkohtiin tai niiden uhkiin voidaan tehokkaasti ja nopeasti puuttua. Toiminnasta vastaavan henkilön tulee puolestaan ilmoittaa asiasta kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranhaltijalle. On tärkeää, että ilmoituksen tekijään ei kohdisteta mitään vastatoimia tai seurauksia, eikä työsuhde vaarannu lain velvoittaman ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä johtuen.
SLaL on tehnyt paljon töitä monella eri saralla sen eteen, että nämä uudistukset ovat nyt viimein toteutumassa. Lakiin tulevat tiukennukset ovat SLaL:n mielestä tervetulleita ja kaivattuja. Työ varhaiskasvatuslain parissa sen kehittämiseksi jatkuu edelleen. Seuraavina kehittämisen kohteina ovat lapsen tarvitsemaan tukeen liittyvät asiat, alle 3-vuotiaiden ryhmien henkilöstörakenne sekä vuorohoidon toteuttamiseen liittyvät asiat.

Missäs SLaL tänään luuraa?
21/05/2021

Missäs SLaL tänään luuraa?

Missäs SLaL tänään luuraa?

Huomioidaanko teillä Suomen lasten metsäretkipäivä toiminnassa?
12/05/2021
Suomen lasten metsäretkipäivä

Huomioidaanko teillä Suomen lasten metsäretkipäivä toiminnassa?

Suomen lasten metsäretkipäivä Suomen lasten metsäretkipäivä on lasten oma retkijuhlapäivä! Seuraavaa juhlapäivää vietetään keskiviikkona 12.5.2021. Jos poikkeustilanne jatkuu, kannustamme retkeilemään oman perheen, koululuokan tai muun pienen ryhmän kanssa noudattaen annettuja turval...

SLaL mukana Tehyn lausuntoa valmistelemassa... yksi huomionarvoisista asioista oli mm. se, että henkilöstömitoitusta ja ...
11/05/2021
Perhevapaat uudistuvat – mitä Tehy on mieltä?

SLaL mukana Tehyn lausuntoa valmistelemassa... yksi huomionarvoisista asioista oli mm. se, että henkilöstömitoitusta ja suhdelukua pitää muuttaa, jos uudistus lisää pienten lasten määrää varhaiskasvatuksessa.

Uudistuksella pyritään parantamaan naisten työmarkkina-asemaa ja tasaamaan hoitovastuuta.Tilastojen mukaan naiset käyttävät perhevapaista lähes 90 prosenttia. Miehistä 80 prosenttia ei käytä kaikkia mahdollisia vapaitaan. Epäsuhtaan pyritään puuttumaan perhevapaauudistuksella.Hallitukse...

Tänään lähti mukava kirje SLaL:n jäsenten loma- ja virkistystoiminnan tukemiseksi suoritetun arvonnan voittajille. Arvot...
11/05/2021

Tänään lähti mukava kirje SLaL:n jäsenten loma- ja virkistystoiminnan tukemiseksi suoritetun arvonnan voittajille. Arvottavana oli Holiday Clubin 200 €:n lahjakortti. Lahjakortti käy majoitus-, ravintola - tai hoitolan palveluihin. Tarkkaile postiasi, Riitta R, Päivi O, Terhi T-P, Taru K, Anne S, Tuula K, Sirpa H, Marja H, Erja K sekä Tarja N. Rentouttavia hetkiä ja lämpimät onnittelut voittajille !

Tänään lähti mukava kirje SLaL:n jäsenten loma- ja virkistystoiminnan tukemiseksi suoritetun arvonnan voittajille. Arvottavana oli Holiday Clubin 200 €:n lahjakortti. Lahjakortti käy majoitus-, ravintola - tai hoitolan palveluihin. Tarkkaile postiasi, Riitta R, Päivi O, Terhi T-P, Taru K, Anne S, Tuula K, Sirpa H, Marja H, Erja K sekä Tarja N. Rentouttavia hetkiä ja lämpimät onnittelut voittajille !

”Perusterveydenhuollosta puuttuu Repokarin mukaan kuitenkin lasten mielenterveyden häiriöiden hoidosta vastaava taho, jo...
11/05/2021
Monen lapsen elämässä alkaa pahan kehä – tätä se tarkoittaa

”Perusterveydenhuollosta puuttuu Repokarin mukaan kuitenkin lasten mielenterveyden häiriöiden hoidosta vastaava taho, joten lapset ja nuoret ohjataan herkästi erikoissairaanhoitoon silloinkin, kun häiriö on lievä ja voitaisiin hoitaa perustasolla. Erikoissairaanhoito ruuhkautuu ja jonotusajat pitenevät.

– Perustasolla ei ole tahoa, josta saisi nopeasti apua. Samalla oireilu pitkittyy ja ongelmat kasvavat.”

Lapsen elämässä voi rakentua pahan tai hyvän kehä. Muiden ihmisten reaktioilla on siinä ratkaiseva merkitys.

Kevään viimeinen SLaLn pop up-jäsenilta, aiheena: Ryhmänhallintataidot.
10/05/2021

Kevään viimeinen SLaLn pop up-jäsenilta, aiheena: Ryhmänhallintataidot.

Kevään viimeinen SLaLn pop up-jäsenilta, aiheena: Ryhmänhallintataidot.

Vielä tarvitaan maskeja - hanki nyt nettipuodista oma SLaL-maski alehintaan vain 5 € kpl (sis. postikulut) .
10/05/2021

Vielä tarvitaan maskeja - hanki nyt nettipuodista oma SLaL-maski alehintaan vain 5 € kpl (sis. postikulut) .

Vielä tarvitaan maskeja - hanki nyt nettipuodista oma SLaL-maski alehintaan vain 5 € kpl (sis. postikulut) .

Äitini on päättymätön laulusydämessäni, joka kertoolohdutuksesta, ilosta jaolemisesta. Välillä unohdansanoja, mutten kos...
09/05/2021

Äitini on päättymätön laulu
sydämessäni, joka kertoo
lohdutuksesta, ilosta ja
olemisesta. Välillä unohdan
sanoja, mutten koskaan säveltä.
-Graycie Harmon

Äitini on päättymätön laulu
sydämessäni, joka kertoo
lohdutuksesta, ilosta ja
olemisesta. Välillä unohdan
sanoja, mutten koskaan säveltä.
-Graycie Harmon

”Vuorovaikutus on osa meidän jokaisen arkea erilaisissa kohtaamisissa.”
08/05/2021
Ammatillinen vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa

”Vuorovaikutus on osa meidän jokaisen arkea erilaisissa kohtaamisissa.”

Vuorovaikutus on sekä sanallista että sanatonta viestintää, jossa tavoitellaan ihmisten välistä ymmärrystä kohteena olevista asioista. Vuorovaikutuskäyttäytyminen rakentuu näissä suhteissa ja on riippuvainen kaikista osapuolista. Vuorovaikutus ei vaadi sanoja, sillä yhdessä toimiminen ...

Henkilöstömitoitus ongelma myös Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa
07/05/2021
Henkilöstömitoitus ongelma myös Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa

Henkilöstömitoitus ongelma myös Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa

Päiväkotien arki on tiukkaan aikataulutettu ruokailujen, ulkoilujen ja päiväunien raamittaessa päivää. Ryhmät toimivat usein vajaalla henkilöstöllä ja paine on kova. Myös Hämeenlinnan varhaiskasvatuksessa ongelmat ovat arkipäivää.Henkilöstömitoitus on yksi varhaiskasvatuksen suurim...

Tänään webinaari Kestävä kehitys tehdään yhdessä - Hyvät käytännöt varhaiskasvatuksessa, yhteistyössä SLaL, Tehy sekä pä...
06/05/2021

Tänään webinaari Kestävä kehitys tehdään yhdessä - Hyvät käytännöt varhaiskasvatuksessa, yhteistyössä SLaL, Tehy sekä pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus.
” Ole itse innostunut, tuo näitä asioita esiin päiväkodissasi ja ota lapset mukaan toimimaan ”

Mitä olet tästä asiasta mieltä - tarvitaanko joustoa vai tiukat toimintaohjeet? Mikä tässä on mielestäsi lapsen etu, ent...
06/05/2021
Äiti haluaisi viedä lapsensa päiväkotiin ennen aamuviideltä alkavia töitä, m***a kunta ei jousta – vuorohoidon järjestämisessä isoja eroja

Mitä olet tästä asiasta mieltä - tarvitaanko joustoa vai tiukat toimintaohjeet? Mikä tässä on mielestäsi lapsen etu, entä työntekijän näkökulmasta?

Laki ei säätele päiväkotien käytäntöjä vuorohoidon järjestämisen osalta. Kunnat tarvitsisivat valtakunnallista ohjeistusta vuorohoitoon. Laura Heinosen lapsi on välillä päiväkodissa 18 tuntia putkeen, koska vuorotyöläisen hoitoajoissa ei jousteta.

”Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä tärkeämpää on nähdä vuorovaikutus leikin keskeisenä elementtinä.”
05/05/2021
Vuorovaikutusleikkiä vauvan kanssa - Leikkipäivä

”Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä tärkeämpää on nähdä vuorovaikutus leikin keskeisenä elementtinä.”

”Vauva kasvaa ilossa ja rakkaudessa.” Lause sisältää suuren viisauden meille kaikille vauvojen kanssa toimiville – vanhemmille, läheisille, ammattilaisille, kuntouttajille. Siinä > Lue Lisää

Muistathan Muumimaailman jäsenedun tulevalle kesälle! Jäsenillämme on mahdollisuus lunastaa kauden 2021 kahden päivän li...
04/05/2021

Muistathan Muumimaailman jäsenedun tulevalle kesälle!
Jäsenillämme on mahdollisuus lunastaa kauden 2021 kahden päivän liput yhden päivän hinnalla. Etu on voimassa koko kauden 2021. Tämän lisäksi yhden päivän lipuista saa nopean varaajan ennakkoalennuksen. Yhden päivän lipunhinta jäsenillenne on 29 €.
Huom! Hinta voimassa ja liput lunastettavissa toukokuun 2021 loppuun saakka.
Lue lisää jäsenintrasta.

Muistathan Muumimaailman jäsenedun tulevalle kesälle!
Jäsenillämme on mahdollisuus lunastaa kauden 2021 kahden päivän liput yhden päivän hinnalla. Etu on voimassa koko kauden 2021. Tämän lisäksi yhden päivän lipuista saa nopean varaajan ennakkoalennuksen. Yhden päivän lipunhinta jäsenillenne on 29 €.
Huom! Hinta voimassa ja liput lunastettavissa toukokuun 2021 loppuun saakka.
Lue lisää jäsenintrasta.

Aiotteko osallistua Suomen lasten metsäretkipäivään 12.5.?
04/05/2021
Suomen lasten metsäretkipäivä

Aiotteko osallistua Suomen lasten metsäretkipäivään 12.5.?

Suomen lasten metsäretkipäivä Suomen lasten metsäretkipäivä on lasten oma retkijuhlapäivä! Seuraavaa juhlapäivää vietetään keskiviikkona 12.5.2021. Jos poikkeustilanne jatkuu, kannustamme retkeilemään oman perheen, koululuokan tai muun pienen ryhmän kanssa noudattaen annettuja turval...

Monilla on tänään erilaisia vappujuhlia ja -tapahtumia - lystiä juhlia ja Vappua kaikille🎈🐝🌻☀️
30/04/2021

Monilla on tänään erilaisia vappujuhlia ja -tapahtumia - lystiä juhlia ja Vappua kaikille🎈🐝🌻☀️

Monilla on tänään erilaisia vappujuhlia ja -tapahtumia - lystiä juhlia ja Vappua kaikille🎈🐝🌻☀️

Oletko  lasten kanssa päivökodissa kasvattanut kukkia, salaattia, yrttejä, porkkanoita tms? Miten olet toteuttanut kierr...
27/04/2021

Oletko lasten kanssa päivökodissa kasvattanut kukkia, salaattia, yrttejä, porkkanoita tms? Miten olet toteuttanut kierrätysteemaa tai kestävän kehityksen teemoja? Oletko perustanut esim. matokompostin lasten kanssa?
Kerro näistä aiheista kokemuksiasi... vastaajien kesken arvotaan SLaL -tuotteita. Facebook ei ole arvonnassa osallisena. Hyviä ohjeita tästä teemasta löydät esim. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen sivuilta: https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/opetusmateriaalit/varhaiskasvatus

Oletko lasten kanssa päivökodissa kasvattanut kukkia, salaattia, yrttejä, porkkanoita tms? Miten olet toteuttanut kierrätysteemaa tai kestävän kehityksen teemoja? Oletko perustanut esim. matokompostin lasten kanssa?
Kerro näistä aiheista kokemuksiasi... vastaajien kesken arvotaan SLaL -tuotteita. Facebook ei ole arvonnassa osallisena. Hyviä ohjeita tästä teemasta löydät esim. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen sivuilta: https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/opetusmateriaalit/varhaiskasvatus

26/04/2021
Pikku Kakkosen vappumuskari
26/04/2021
Pikku Kakkosen vappumuskari

Pikku Kakkosen vappumuskari

Pikku Kakkosen vappumuskari tarjoaa vappuaaton leikkihetken koteihin ja varhaiskasvatukseen. Muskarissa kuullaan uusi, yleisön kanssa yhdessä sanoitettu Pikku Kakkosen vappulaulu.

Osoite

Asemamiehenkatu 4
Helsinki
00520

Puhelin

+358954227501

Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Helsinki hallituksen palvelut

Näytä Kaikki

Kommentit

#tehyvaalit et tarvitse #slal maskia, etkä turvaväliä. Sähköinen äänestys alkaa 29.3. Lastenhoitaja käytä ääntäsi ja äänestä lastenhoitajaa, ehdokkaat löydät www.slal.fi #tehyvaalit #slal
Huomio varhaiskasvatuksen henkilöstö! Kaipaatko tukea ruokakasvatuksen toteuttamiseen? Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan, opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen Terveyttä ja iloa ruoasta! Elokuussa alkavan kokonaisuuden voi suorittaa nyt myös kokonaan verkon kautta!
Kaipaatko tietoa, inspiraatiota tai valmiita toimintamalleja mediataitojen kehittämiseen? Helmikuussa vietettävä Mediataitoviikko antaa tätä kaikkea ja materiaalia riittää koko vuoden tarpeisiin. Mediakasvatuksen teemaviikko on suunnattu kaikille ikäryhmille taaperoista ikäihmisiin ja sitä voidaan viettää niin päivähoidossa, kouluissa, kirjastoissa, nuorisotaloilla kuin erilaisissa harrasteryhmissäkin. Ilmoittautujat saavat tiedot uusista materiaaleista ja tapahtumista omaan sähköpostiinsa ja Posti toimittaa laatikkoon pian painettavat Mediataito 2020 -lehdet, kunhan saa lähetykset jälleen käyntiin. Tervetuloa mukaan! #mediataitoviikko
Hei! Etsimme nopealla aikataululla lastenhoitajia osa-aikatyöhön Helsinkiin kotivanhempien suomen kielen kursseille! Lastenhoitajat huolehtivat alle 3-vuotiaista lapsista, kun heidän vanhempansa opiskelevat suomea. He järjestävät esimerkiksi luku-ja lorutuokioita, laulua, tanssia ja yhteisiä leikkejä. Hoitajia etsitään ensisijaisesti Vallilan ja Maunulan ryhmiin. Hae tehtävään lähettämällä työhakemus ja ansioluettelo sähköpostiosoitteeseen: [email protected]. 💚 Koko ilmoitus osoitteessa
Kuinka paljon Lastenhoitajat joutuvat Lovea lukemaan ? tuleeko koko lääkehoito vaikkei nitä paljoa saada edes jakaa ja kuuluuko meille lukea syöpähoidot ,opiaatit ja muut vastaavat ?
Saako vähän mainostaa? Olis aivan ihanassa duunipaikassa tarvetta työntekijöille.
Lastenhoitajat, antaako työnantajasi palkallisen koulutuspäivän , osallistuessasi Tehyn järjestämänn varhaiskasvatuspäivään 4.10 Helsingissä.
Artikkeli tämän päivän Hesarissa. Lastenhoitajat on päässeet samaan juttuun Aarnion kanssa 🤐
Tässä artikkeli tämän päivän Keskipohjanmaa-sanomalehdessä uudesta varhaiskasvatuslaista.Tässä taas nähdään lastenhoitajien "arvostus": toiseksi viimeinen lause, korkeakoulutettujen lisäyksellä tavoitellaan varhaiskasvatuksen parempaa laatua 😕
Hei sinä lastenhoidon ammattilainen - Ilouutisia, meillä on töitä sinulle. Katso kaikki vapaat työpaikkamme ja hae rohkeasti mukaan!
##SLaL tarjoaa tunnetaito kouluttajan Anne-Mari Jääskisen luennon #lapsimessut kävijöille.
http://digi.vaasanikkuna.fi/vaasanikkuna/296/html5/15/ Energinen Vaasa saa muksu busseja😎 meillä on hyviä reittejä ympäri kaupunkia.