Uudenmaan liitto - Nylands förbund

Uudenmaan liitto - Nylands förbund Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Regional Council Uudenmaan liitto on yksi Suomen maakunnan liitoista, kuntayhtymä, johon kuuluu 26 kuntaa.

Tärkeimmät tehtävämme ovat maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät. Maakuntavaltuusto ja -hallitus vastaavat päätöksenteosta. Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä.

...

Nylands förbund är ett av Finlands landskapsförbund; en samkommun som består av 26 kommuner. Till våra viktigaste uppgifter hör planläggningen av landskapet och uppgifter i anslutning till regionutvecklingen. Landskapsfullmäktige och -styrelsen ansvarar för beslutfattandet. I Nyland bor 1,7 miljoner människor.

Avaa kuten tavallisesti

Esittelemme uutta Uusimaa-ohjelmaa ja sen ympäristöselostusta kaikille avoimessa tilaisuudessa torstaina 7.10. Esittelyn...
20/09/2021
Uusimaa-ohjelma on nähtävillä lokakuussa – Tervetuloa ohjelman esittely- ja keskustelutilaisuuteen

Esittelemme uutta Uusimaa-ohjelmaa ja sen ympäristöselostusta kaikille avoimessa tilaisuudessa torstaina 7.10. Esittelyn jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella valmistelijoiden kanssa. Tervetuloa!

Tarkoituksena on, että Uusimaa-ohjelma 2022-2025 on julkisesti nähtävillä lokakuussa 2021, jolloin ohjelman luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta voi antaa lausunnon. Esittelemme ohjelmaa sekä ympäristöselostusta torstaina 7.10. klo 9.00-10.30.

📌 Uudellamaalla Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelee 16 200 opiskelijaa. Rakennerahastoista kukin heistä saa laske...
17/09/2021
Ossi Savolainen: Onko opiskelija Lapissa arvokkaampi kuin Uudellamaalla?

📌 Uudellamaalla Metropolia Ammattikorkeakoulussa opiskelee 16 200 opiskelijaa. Rakennerahastoista kukin heistä saa laskennallisen 247 euroa.
📌 Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelee vain 5 600 opiskelijaa, m***a heistä jokainen on ilmeisesti yli kolmetoista kertaa uusmaalaista nuorta arvokkaampi.

Maakuntajohtajamme Ossi Savolainen ei ymmärrä tätä epätasa-arvoa. Hänestä jokaisella nuorella pitäisi olla sama pääsy siihen hyvään, jota EU nuorillemme oppilaitosten kautta antaa. Vielä sietämättömämmäksi jakaumasta tekee se, että AMK-lain mukaisesti oppilaitos saa valtiolta perusopetukseen vielä 0,75 senttiä lisärahaa kutakin sen saamaa EU-euroa kohden.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen jakamisesta maakuntien kesken on syntynyt kiista. Työ- ja elinkeinoministeriö on jakamassa EU:sta Suomeen saatua pottia niin, että mitä vähemmän alueella on ihmisiä, sitä enemmän sinne annetaan rahaa.

Lentorata, Suomi-rata, ESA-rata, itärata... Monenlaista ratahanketta on suunnitteilla, m***a kaikkia ei voida toteuttaa....
15/09/2021
Ratahankkeet on priorisoitava tarkasti

Lentorata, Suomi-rata, ESA-rata, itärata... Monenlaista ratahanketta on suunnitteilla, m***a kaikkia ei voida toteuttaa. "Koko Suomen kannalta tärkein hanke on Lentorata, jonka myötä lähes kaikki Suomen kaukojunaliikenne nopeutuisi", kirjoittaa Uudenmaan liiton liikennesuunnittelupäällikkö Petri Suominen blogitekstissään. Käytännön syistä ensimmäisenä toteutuu todennäköisesti kuitenkin Espoon ja Salon välille suunniteltu ESA-rata.

Suomessa on viime vuosina ollut esillä poikkeuksellisen monia ratahankkeita. Suurimman huomion ovat luonnollisesti saaneet suurimmat hankkeet. Kyseessä ovat miljardien eurojen kustannukset, joten on tärkeää priorisoida käynnistettäviä hankkeita. Kaikkia e

Landskapsfullmäktige för perioden 2021–2025 har valts. I landskapsfullmäktige sitter 83 ledamöter, som är nyländska komm...
14/09/2021
Kommunerna valde in 83 representanter i Nylands landskapsfullmäktige

Landskapsfullmäktige för perioden 2021–2025 har valts. I landskapsfullmäktige sitter 83 ledamöter, som är nyländska kommunfullmäktigeledamöter. Alla har en personlig ersättare. Fullmäktige konstituerar sig den 5 oktober, då det dessutom väljer landskapsstyrelse och presidium för bägge organen.

De nyländska kommunernas representantskap har idag valt landskapsfullmäktige för perioden 2021–2025. Den högsta beslutanderätten i Nylands förbund utövas av fullmäktige med dess 83 ledamöter, som är fullmäktigemedlemmar i de kommuner de representerar.

Maakuntavaltuusto kaudelle 2021–2025 on valittu. Uudenmaan kunnanvaltuutetuista koostuvassa maakuntavaltuustossa on 83 j...
14/09/2021
Uudenmaan maakuntavaltuustoon nimettiin 83 kuntien edustajaa

Maakuntavaltuusto kaudelle 2021–2025 on valittu. Uudenmaan kunnanvaltuutetuista koostuvassa maakuntavaltuustossa on 83 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuuston järjestäytymiskokous pidetään 5.10., jolloin valitaan myös maakuntahallitus sekä molempien toimielinten puheenjohtajistot.

Uudenmaan kuntien edustajainkokous on tänään valinnut maakuntavaltuuston kuntavaalikaudelle 2021– 2025. Uudenmaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttävässä valtuustossa on 83 jäsentä, jotka ovat edustamiensa kuntien valtuustojen jäseniä.

"Olen tehnyt kaksi vuotta maakunnallista ilmastotyötä ja voin todeta, että ilmastotyö on tärkeä osa maakuntien kehittämi...
13/09/2021
Pia Tynys: Maailma tarvitsee nopeita ilmastoetenijöitä

"Olen tehnyt kaksi vuotta maakunnallista ilmastotyötä ja voin todeta, että ilmastotyö on tärkeä osa maakuntien kehittämistyötä. Alueiden rooli ja mahdollisuudet sen edistäjänä ovat viime vuosina kasvaneet. Maakuntien liitot ovat kolmesta syystä muodostuneet merkittäviksi toimijoiksi kansallisen ja kuntatason väliin," toteaa Uudenmaan liiton johtava ilmastoasiantuntija Pia Tynys. Hän kirjoittaa blogitekstissään, että nopea eteneminen ilmastohaasteen ratkaisemiseksi on välttämätöntä.

Uusi luonnos ilmastolaiksi oli juuri lausunnoilla. Uudistetun lain tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035.

Mitkä ovat puurakentamisen mahdollisuudet liiketoiminnalle? Miten julkinen sektori voi ohjata puun käytön lisäämistä rak...
10/09/2021
Webinaari johdattaa puurakentamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin Alankomaissa ja Suomessa

Mitkä ovat puurakentamisen mahdollisuudet liiketoiminnalle? Miten julkinen sektori voi ohjata puun käytön lisäämistä rakentamisessa? Miten käytännöt eroavat Alankomaissa ja Suomessa? Puurakentamisen mahdollisuudet ja haasteet Alankomaissa ja Suomessa ovat aiheena lokakuussa järjestettävässä Timber Transition in Construction Industry -webinaarissa.

Miten julkinen sektori voi ohjata puun käytön lisäämistä rakentamisessa? Mitkä ovat puurakentamisen mahdollisuudet liiketoiminnalle? Mitä haasteita tulee ratkaista, jotta puun käyttäminen rakennusteollisuudessa lisääntyisi?

Miten Uudenmaan arkkitehtuuri kaikille näkyväksi? Muutama nosto eilisestä Kulmilta kulmalle -webinaarista, jossa pohditt...
09/09/2021
Vetovoimaiset kulttuuriympäristöt ja arkkitehtuuri ovat upea osa Uudenmaan kulttuurimatkailua

Miten Uudenmaan arkkitehtuuri kaikille näkyväksi? Muutama nosto eilisestä Kulmilta kulmalle -webinaarista, jossa pohdittiin kysymystä monista eri näkökulmista:
💎 Yleisölle on kerrottava kohteista, jotta he löytävät ne
💎 Kohteet kiinnostavat paikan päällä ja digitaalisesti
💎 Arkkitehtuuria on kaikkialla
💎 Elämyksien avulla voi löytää kohteiden ainutlaatuisuuden

Keskiviikkona 8.9. järjestettiin Kulmilta kulmalle – Uudenmaan arkkitehtuuri kaikille näkyväksi -webinaari, jossa arkkitehtuuri, kulttuuriympäristöt ja kulttuurimatkailu olivat esillä monista eri näkökulmista.

Uudenmaan kiertotalouslaakso on merkittävä avaus kiertotalouden edistämiseksi. Se on keskeinen osa maakunnan ilmastotyöt...
07/09/2021
Kestävä kiertotalous on osa hiilineutraali Uusimaa 2035 tavoitteen toteutumista - Uudenmaan Kiertotalouslaakso

Uudenmaan kiertotalouslaakso on merkittävä avaus kiertotalouden edistämiseksi. Se on keskeinen osa maakunnan ilmastotyötä.

"Suomi tavoittelee edelläkävijyyttä kiertotaloudessa. Uudellamaalla on monessa suhteessa ratkaiseva rooli tämän tavoitteen toteutumisessa", asiantuntijamme Pia Tynys ja Venla Virkamäki kirjoittavat Uudenmaan kiertotalouslaakson sivuilla.

Uusimaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta, jossa tunnistetaan yhteiset painopisteet sekä tekemisen paikat. Tiekarttaan voi tutustua täällä. Tiekartta tukee kuntia ja muita Uudenmaan toimijoita ...

Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen kannattaa koronapassin käyttöönottamista. – Uusimaa pitää saada koronaturvalli...
03/09/2021
Ossi Savolainen: Passi passaa Uudellemaalle

Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen kannattaa koronapassin käyttöönottamista. – Uusimaa pitää saada koronaturvallisesti auki. Ihmisten pitää päästä takaisin töihin, vaatii Savolainen blogissaan.

Kannatan koronapassin käyttöönottamista. Erityisesti Uusimaa tarvitsee sitä. Matkailu- ja ravintola-alalla työskentelee maakuntamme alueella 33 000 henkilöä ja kulttuuritoimialoilla 47 000 henkilöä. Puolet Suomen tapahtumateollisuuden henkilöstöstä työske

Maakunnat kiistelevät EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen jakamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön suunnitelmassa r...
03/09/2021
”Hävytöntä toimintaa”– Aluerahoista kehkeytyi raju riita, ministeriötä syytetään oudosta valmistelusta

Maakunnat kiistelevät EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen jakamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön suunnitelmassa rahoitusta ollaan siirtämässä Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnilta Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntiin. Etelä- ja Länsi-Suomessa pelätään nyt, että painostuksen alla rahoituksen painopistettä ollaankin siirtämässä takaisin itään ja pohjoiseen.

Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolaisen mielestä aluekehitysvaroja pitää kyetä jakamaan samojen kriteerien pohjalta tasapuolisesti Suomessa, koska kehityserot ovat kaventuneet.

– Meillä on Etelä- ja Länsi-Suomessakin huonosti menestyviä alueita, Savolainen toteaa Iltalehden uutisessa.

EU:n aluekehitysvarojen uusi jakosuunnitelma kuohuttaa maakunnissa. Pitkittynyt kiista hiertää myös hallituksessa.

Ensi viikolla vietetään Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Yksi päivien tapahtuma on keskiviikkona järjestettävä webinaa...
03/09/2021
Kulttuuriympäristöt ja arkkitehtuuri osana Uudenmaan kulttuurimatkailua – Aiheeseen keskitytään webinaarissa syyskuussa

Ensi viikolla vietetään Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Yksi päivien tapahtuma on keskiviikkona järjestettävä webinaari, jossa paneudutaan kulttuuriympäristöihin ja arkkitehtuuriin osana Uudenmaan kulttuurimatkailua. Tervetuloa mukaan!

Keskiviikkona 8.9.2021 klo 13–16 järjestetään Kulmilta kulmalle – Uudenmaan arkkitehtuuri kaikille näkyväksi -webinaari, jossa aiheena vetovoimaiset kulttuuriympäristöt ja arkkitehtuuri osana Uudenmaan kulttuurimatkailua. Uudenmaan liiton järjestämä webin

Huomio Uudenmaan liitolta EAKR-rahoitusta saaneet: varmista sujuva hankehallinnointi starttikoulutuksillamme. Luvassa on...
31/08/2021
Tervetuloa EAKR-hankkeiden starttikoulutuksiin syys-lokakuussa

Huomio Uudenmaan liitolta EAKR-rahoitusta saaneet: varmista sujuva hankehallinnointi starttikoulutuksillamme.
Luvassa on neljä eri hallinnon osa-aluetta käsittelevää verkkokoulutusta syys-lokakuussa.
Ilmoittaudu mukaan!

Uudenmaan liitto järjestää rahoittamilleen EAKR-hankkeille neljä starttikoulutusta hankehallinnon eri osa-alueista. Verkkokoulutukset on tarkoitettu Etelä-Suomen suuralueen EAKR-hankkeiden ja 6Aika-strategian EAKR-hankkeiden projektipäälliköille sekä hank

Ensi viikolla vietetään Digitukiviikkoa! Uudenmaan Digituki -hanke on mukana.
27/08/2021
Digitukiviikko 2021 - ohjelma - Digi- ja väestötietovirasto

Ensi viikolla vietetään Digitukiviikkoa! Uudenmaan Digituki -hanke on mukana.

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotta sivustomme kehittäminen perustuu oikeaan käyttäjätietoon. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoa evästeistä.Hyväksy

Vaikuttajamedia Suomalainen villa pokkasi Uusimaa-palkinnon 2022 Red Carpet -festivaaligaalan illassa Hyvinkäällä. Upea ...
26/08/2021
Uusimaa-palkinto Suomalainen villa -vaikuttajamedialle – Lampaan villasta uusi buumi

Vaikuttajamedia Suomalainen villa pokkasi Uusimaa-palkinnon 2022 Red Carpet -festivaaligaalan illassa Hyvinkäällä. Upea verkkosivusto tavoittelee lisää kysyntää kotimaiselle lampaan villalle ja törmäyttää alan toimijat. Tavoitteena on myös tehostaa villan hyötykäyttöä. Palkinnon teemana oli tällä kertaa Ympäristöviisas Uusimaa.

💥💥Onnea median perustajat Anni Laitinen ja Jenni Vanhanen!

Vaikuttajamedia Suomalainen villa on valittu Uusimaa-palkinnon 2022 saajaksi. Kyseessä on helmikuussa 2021 perustettu innovatiivinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen kotimaisten villalankojen myyjät ja ostajat, tarjoaa villatietoutta ja innostaa kuluttaj

Arkkitehtuuri, matkailu ja kulttuuri tukevat toisiaan ja aiheeseen paneudutaan syyskuussa. Tervetuloa keskiviikkona 8.9....
25/08/2021
Kulttuuriympäristöt ja arkkitehtuuri osana Uudenmaan kulttuurimatkailua – Aiheeseen keskitytään webinaarissa syyskuussa

Arkkitehtuuri, matkailu ja kulttuuri tukevat toisiaan ja aiheeseen paneudutaan syyskuussa. Tervetuloa keskiviikkona 8.9.2021 klo 13–16 Kulmilta kulmalle – Uudenmaan arkkitehtuuri kaikille näkyväksi -webinaariin, joka on avoin kaikille aiheista kiinnostuneille.

Luvassa on mielenkiintoisia puheenvuoroja alan asiantuntijoilta vetovoimaisten, olemassa olevien ja tulevaisuuden kulttuuriympäristöjen kehittämisestä kulttuurimatkailussa eri puolilta Uuttamaata. Kuulemme webinaarissa monipuolisia esityksiä kulttuurimatkailun kehittyvistä helmistä, kuten Alvar Aalto Route -kulttuurireitistä, Helsingin puistoista ja tänä kesänä yleisölle avatusta Paimion parantolasta.

Keskiviikkona 8.9.2021 klo 13–16 järjestetään Kulmilta kulmalle – Uudenmaan arkkitehtuuri kaikille näkyväksi -webinaari, jossa aiheena vetovoimaiset kulttuuriympäristöt ja arkkitehtuuri osana Uudenmaan kulttuurimatkailua. Uudenmaan liiton järjestämä webin

Maakuntahallituksen ensimmäinen hybridikokous sujui eilen mallikkaasti. Väyläverkon investointiohjelmasta lausuimme, ett...
20/08/2021
Maakuntahallituksen päätökset 19.8.: Lausunto väyläverkon investointiohjelmasta

Maakuntahallituksen ensimmäinen hybridikokous sujui eilen mallikkaasti.

Väyläverkon investointiohjelmasta lausuimme, että muutamia Uudellemaalle erityisen tärkeitä ja kannattavia toimenpiteitä on vielä jäänyt puuttumaan ohjelmasta.

Uudenmaan maakuntahallitus kokoontui torstaina 19. elokuuta. Maakuntahallitus antoi lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta sekä lausunnot Vihdin, Kirkkonummen ja Loviisan osayleiskaavoista.

De nyländska kommunernas klimatsutsläpp minskade med 12,1 procent år 2020 jämfört med året innan. Det visar preliminära ...
17/08/2021
Nyländska utsläpp minskade kraftigt år 2020 – Utsläppsminskning med uppemot 12 procent

De nyländska kommunernas klimatsutsläpp minskade med 12,1 procent år 2020 jämfört med året innan. Det visar preliminära beräkningar nyligen utgivna av Finlands miljöcentral SYKE. Nyland stod för en tredjedel av den nationella utsläppsminskningen.

De nyländska kommunernas klimatsutsläpp minskade med 12,1 procent år 2020 jämfört med året innan. Det visar preliminära beräkningar nyligen utgivna av Finlands miljöcentral SYKE. Nyland stod för en tredjedel av den nationella utsläppsminskningen.

Uudenmaan kuntien päästöt vähenivät 12,1 prosenttia vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna Suomen ympäristökeskus SYK...
17/08/2021
Uudenmaan päästöissä iso vähennys vuonna 2020 – Päästöt laskivat jopa 12 %

Uudenmaan kuntien päästöt vähenivät 12,1 prosenttia vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna Suomen ympäristökeskus SYKEn tuoreen ennakkotietolaskelman mukaan. Uudenmaan päästövähenemä kattoi kolmasosan kansallisesta vähenemästä.

Uudenmaan kuntien ilmastopäästöt vähenivät 12,1 prosenttia vuonna 2020 edelliseen vuoteen verrattuna Suomen ympäristökeskus SYKEn tuoreen ennakkotietolaskelman mukaan. Uudenmaan päästövähenemä kattoi kolmasosan kansallisesta vähenemästä. Kaikissa Suomen k

Keski-Uudenmaan Kasvupolun sparrauksessa oli mukana 15 yritystä ja kaksi lupaavinta kasvuyritystä pääsi jatkoon. Onnea t...
16/08/2021
Keski-Uudenmaan Kasvupolku®: Lupaavimmat kasvuyritykset ovat Alupro ja 6D Tape - Kasvu Open

Keski-Uudenmaan Kasvupolun sparrauksessa oli mukana 15 yritystä ja kaksi lupaavinta kasvuyritystä pääsi jatkoon. Onnea tuusulalainen Alupro ja sipoolainen 6D Tape pääsystä TOP 60 -finalistijoukkoon! 👏

Tuomariston arvioi valintoja tehdessään yritysten markkinointipotentiaalia, tiimiä, kasvukykyä ja näyttöjä.

Keski-Uudenmaan Kasvupolun kaksi lupaavinta kasvuyritystä ovat tuusulalainen Alupro ja sipoolainen 6D Tape. Alupro suunnittelee, valmistaa ja toteuttaa arkkitehtonisia pintoja useita...

Vuoden uusmaalaisten yritysten edotuksille tuli viikko jatkoaikaa, palkittavaa saa ehdottaa 16.8. asti. Nyt miettimään y...
11/08/2021
Vuoden uusmaalaisten yritysten kisaan jatkoaika, palkittavaa voi ehdottaa 16.8. asti

Vuoden uusmaalaisten yritysten edotuksille tuli viikko jatkoaikaa, palkittavaa saa ehdottaa 16.8. asti.
Nyt miettimään yritystä, joka ansaitsee paistatella vuoden yrittäjänä 2022!

👉 Ehdotuksia varten on verkkolomake
👉 Yrittäjä voi myös itse tarjoutua ehdolle

Haemme palkittavaksi Uudenmaan yritysten parhaimmistoa. Tunnustuksia jaetaan vuodelle 2022 kolmessa sarjassa: tuotannollinen yritys, kaupan tai palvelualan yritys ja start up -yritys. Ehdotusaikaa on jatkettu maanantaihin 16.8. asti.

Viimeinen kuulutus: Vielä tänään 10.8. ehdit nostaa Uusimaa-palkinnon valintaraadille ehdokkaaksi yhteistyöverkostojen p...
10/08/2021

Viimeinen kuulutus: Vielä tänään 10.8. ehdit nostaa Uusimaa-palkinnon valintaraadille ehdokkaaksi yhteistyöverkostojen punonnassa onnistuneen tahon tai henkilön. Onko lähipiirissäsi onnistuja, joka ansaitsisi tulla palkituksi?

Ehdotuksia varten on verkkolomake:
https://www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa/uudenmaan_tunnustuspalkinnot/uusimaa-palkinto

Viimeinen kuulutus: Vielä tänään 10.8. ehdit nostaa Uusimaa-palkinnon valintaraadille ehdokkaaksi yhteistyöverkostojen punonnassa onnistuneen tahon tai henkilön. Onko lähipiirissäsi onnistuja, joka ansaitsisi tulla palkituksi?

Ehdotuksia varten on verkkolomake:
https://www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa/uudenmaan_tunnustuspalkinnot/uusimaa-palkinto

Uudenmaan huiput ovat vielä haussa 10.8. asti. Ehdota vuoden yritystä tai Uusimaa-palkinnon saajaa verkkolomakkeella.👉 S...
04/08/2021
Uudenmaan huiput haussa, ehdota palkittavia 10.8. mennessä!

Uudenmaan huiput ovat vielä haussa 10.8. asti. Ehdota vuoden yritystä tai Uusimaa-palkinnon saajaa verkkolomakkeella.

👉 Saitko erityisen hyvää palvelua, yllätyitkö hyvälaatuisista tuotteista tai törmäsitkö vastuulliseen yritystoimintaan? Vinkkaa palkittavaa yritystä, tai yrittäjä voi myös itse tarjoutua ehdolle.

👉 Uusimaa-palkinnon teema on tällä kertaa verkostovoima. Tunnetko henkilön tai tahon, joka on esimerkillään vahvistanut yhteistyöverkostoja arjessa, työssä tai harrastus- tai järjestötoiminnassa? Kerro meille vinkkisi.

Pyydämme ehdotuksia vuoden 2022 Uusimaa-palkinnon sekä yrityspalkintojen saajista. Uusmaalaisia huippuja voi ehdottaa verkkolomakkeella kuka tahansa. Aikaa on 10.8. asti. Asiantuntijaraadit valitsevat ehdotettujen joukosta voittajat, jotka julkistetaan syksyllä.

Osoite

Esterinportti 2 B
Helsinki
00240

Yleistä tietoa

Facebook-sivu toimii Uudenmaan liiton asiantuntijoiden, sidosryhmien, päättäjien ja kansalaisten kohtaamispaikkana. Sivua ylläpitää virka-aikoina liiton viestintä ja asiantuntijat. Ylläpitäjät voivat tarvittaessa moderoida ja poistaa asiattomat viestit. Facebookissa ei voi saattaa asioita vireille, vaan viralliset asiat tulee hoitaa kirjaamon kautta. ... Facebook-sidan fungerar som en mötesplats för Nylands förbunds sakkunniga, intressegrupper, beslutsfattare samt de regionala invånarna. Under tjänstetid upprätthålls sidan av förbundets kommunikationsgrupp och av sakkunniga. Moderatorerna kan vid behov ändra och avlägsna osakliga meddelanden. I Facebook kan man inte starta officiella ärendeprocesser, utan de måste skötas via registraturen.

Aukioloajat

Maanantai 08:15 - 15:45
Tiistai 08:15 - 15:45
Keskiviikko 08:15 - 15:45
Torstai 08:15 - 15:45
Perjantai 08:15 - 15:45

Puhelin

(09) 4767 411

Tuotteet

Uusimaa-ohjelma // Nylandsprogrammet:
www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa-ohjelma

Maakuntakaavoitus // Landskapsplanering:
www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu

Kehittämisrahoitus // Finansiering:
www.uudenmaanliitto.fi/rahoitus

Uusimaa-tietopankki // Nyland-databanken:
www.uudenmaanliitto.fi/tietopankki

Karttapalvelu // Karttjänsten:
kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat

Uusimaa // Nyland
www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa

Uutishuone // Nyhetsrum:
www.uudenmaanliitto.fi/uutishuone

Yhteystiedot // Kontaktuppgifter:
www.uudenmaanliitto.fi/yhteystiedot

På svenska:
www.uudenmaanliitto.fi/sv

In English:
www.uudenmaanliitto.fi/en

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Uudenmaan liitto - Nylands förbund :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Uudenmaan liitto - Nylands förbund :lle:

Videot

Tarinamme

Uudenmaan liitto on yksi Suomen 18:sta maakunnan liitosta. Maakuntaan kuuluu 26 kuntaa Hangosta Loviisaan, asukasluvultaan suurimpana pääkaupunki Helsinki. Toimimme alueensa strategisena suunnittelijana, aluekehitystoimien yhteen sovittajana, maakuntakaavoittajana ja edunvalvojana ajaen alueen kuntien, asukkaiden ja elinkeinoelämän etuja. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, oppilaitosten ja järjestöjen sekä valtion ja lukuisten muiden sidosryhmien kanssa. Päätöksenteosta vastaavat poliittisesti valitut luottamushenkilöt.

Lue lisää: www.uudenmaanliitto.fi

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Helsinki :ssa

Näytä Kaikki