Uudenmaan liitto - Nylands förbund

Uudenmaan liitto - Nylands förbund Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Helsinki-Uusimaa Regional Council Uudenmaan liitto on yksi Suomen maakunnan liitoista, kuntayhtymä, johon kuuluu 26 kuntaa.

Tärkeimmät tehtävämme ovat maakuntakaavoitus ja aluekehitystehtävät. Maakuntavaltuusto ja -hallitus vastaavat päätöksenteosta. Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä.

...

Nylands förbund är ett av Finlands landskapsförbund; en samkommun som består av 26 kommuner. Till våra viktigaste uppgifter hör planläggningen av landskapet och uppgifter i anslutning till regionutvecklingen. Landskapsfullmäktige och -styrelsen ansvarar för beslutfattandet. I Nyland bor 1,7 miljoner människor.

Avaa kuten tavallisesti

"Kokonaan uuden kaavoitus- ja rakentamislain sijaan tavoitteet voitaisiin saavuttaa nykyistä lakia päivittämällä", kirjo...
27/12/2021
Puheenvuoro: Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus tarvitsee aikalisän

"Kokonaan uuden kaavoitus- ja rakentamislain sijaan tavoitteet voitaisiin saavuttaa nykyistä lakia päivittämällä", kirjoittavat Uudenmaan liiton kaavoituspäällikkö Ilona Mansikka ja maakunta-arkkitehti Mariikka Manninen Suomen Arkkitehtiliitto SAFA'n julkaisussa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki kaipaa uudistamista, m***a kokonaan uuden kaavoitus- ja rakentamislain sijaan tavoitteet voitaisiin saavuttaa nykyistä lakia päivittämällä, kirjoittavat Ilona Mansikka ja Mariikka Manninen Uudenmaan liitosta.

Maakuntakaavan uutiskirje on ilmestynyt! Vuoden viimeisen uutiskirjeen aiheina mm. Uusimaa-kaava 2050, kaavoitus- ja rak...
22/12/2021
5/2021: Uudenmaan liitolta tulkinta hallinto-oikeuden Uusimaa-kaava 2050 -päätöksistä kuntakaavoittajien ja viranomaisten tueksi

Maakuntakaavan uutiskirje on ilmestynyt! Vuoden viimeisen uutiskirjeen aiheina mm. Uusimaa-kaava 2050, kaavoitus- ja rakentamislaki sekä tuore elinkeinoselvitys.

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus tuli pääosin voimaan syyskuussa Helsingin hallinto-oikeuden hylättyä pääosan kaavakokonaisuudesta jätetyistä valituksista. Liiton näkemyksen mukaan Helsingin hallinto-oikeuden päätökset eivät kuitenkaan mahdollista maakuntakaavatilanteen yksiselitteistä ...

🎄 Rauhallista joulunaikaa – Toimistomme on kiinni välipäivät🎁 Fridfull juletid – Vår byrå håller stängt under julen och ...
22/12/2021

🎄 Rauhallista joulunaikaa – Toimistomme on kiinni välipäivät

🎁 Fridfull juletid – Vår byrå håller stängt under julen och mellandagarna

☃️ Wishing you a peaceful holiday season – Our office will be closed during Christmas and Boxing Week

🎄 Rauhallista joulunaikaa – Toimistomme on kiinni välipäivät

🎁 Fridfull juletid – Vår byrå håller stängt under julen och mellandagarna

☃️ Wishing you a peaceful holiday season – Our office will be closed during Christmas and Boxing Week

Tammikuussa käynnistyviksi kaavaillut #EAKR-haut siirtyvät helmikuun alkuun. Odottelemme vielä, että kaikki hakijan toim...
21/12/2021
Uuden rahoituskauden EAKR-haut käynnistyvät helmikuussa – Tervetuloa hakuinfoihin

Tammikuussa käynnistyviksi kaavaillut #EAKR-haut siirtyvät helmikuun alkuun. Odottelemme vielä, että kaikki hakijan toiminnot ovat #EURA2021-järjestelmässä täysin valmiina. Työ- ja elinkeinoministeriössä huhkitaan, että järjestelmä saadaan käyttökuntoon.

Siirto koskee kestävän kaupunkikehittämisen hakuja, jotka liittyvät pääkaupunkiseudun, Lahden ja Turun kaupunkien ekosysteemisopimuksiin sekä Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen yhteistä EAKR-hakua.

Etelä-Suomen ensimmäiset uuden ohjelmakauden rahoitushaut Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) avautuvat helmikuun alussa. Hakujen sisältöä avataan neljässä hakuinfossa tammikuun aikana.

Myös ensi vuosi tulee olemaan vilkas Uudenmaan ilmastotyössä. Viime viikolla maakuntavaltuusto kiristi hiilineutraaliust...
21/12/2021
Mitä tapahtuu Uudenmaan ilmastotyössä ensi vuoden aikana?

Myös ensi vuosi tulee olemaan vilkas Uudenmaan ilmastotyössä. Viime viikolla maakuntavaltuusto kiristi hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030. Sen saavuttaminen vaatii lisätoimia ja niitä kartoitetaan aloitetaan ensi vuonna.

Vuoteen 2030 kiristetyn hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii lisätoimia, joita lähdetään kartoittamaan vuoden 2022 aikana. Suunnitelmissa on myös painopistekohtaista skenaariotarkastelua Suomen ympäristökeskuksen avustuksella.

Meriaiheista lukemista joulun odotukseen! Juuri ilmestynyt merialuesuunnittelun sanomalehti on monipuolinen ajankohtaisk...
21/12/2021

Meriaiheista lukemista joulun odotukseen! Juuri ilmestynyt merialuesuunnittelun sanomalehti on monipuolinen ajankohtaiskatsaus merialuesuunnittelun teemoihin. Suomenlahden osuudessa asiaa mm. satamista ja vedenalaisista luontoarvoista. Tutustu lehteen:
https://www.merialuesuunnittelu.fi/wp-content/uploads/2021/12/Merialuesuunnittelu-sanomalehti.pdf

Meriaiheista lukemista joulun odotukseen! Juuri ilmestynyt merialuesuunnittelun sanomalehti on monipuolinen ajankohtaiskatsaus merialuesuunnittelun teemoihin. Suomenlahden osuudessa asiaa mm. satamista ja vedenalaisista luontoarvoista. Tutustu lehteen:
https://www.merialuesuunnittelu.fi/wp-content/uploads/2021/12/Merialuesuunnittelu-sanomalehti.pdf

Kestävä Espoo -ohjelma tukee kestävyys- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista poikkihallinnollisesti. Pääsimme kysymään k...
20/12/2021
Kestävä Espoo -ohjelma tukee kestävyys- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista poikkihallinnollisesti

Kestävä Espoo -ohjelma tukee kestävyys- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista poikkihallinnollisesti. Pääsimme kysymään kehittämispäällikkö Sanna Rönkköseltä, miten ilmastotyötä ja kestävyyttä toteutetaan eri toimialoilla.

Espoon kaupungin kehittämispäällikkö Sanna Rönkkönen kertoo alla ilmastotyön ja kestävyyden toteutumisesta eri toimialoilla ja parhaillaan valmistelun alla olevasta Kestävä Espoo -kehitysohjelmasta.

Espoossa luonnon monimuotoisuutta on nostettu vahvemmin esiin ilmastotavoitteiden rinnalle. Liisa Kallio työskentelee ym...
17/12/2021
Ilmastokasvo Liisa Kallio: Espoossa luonnon monimuotoisuutta on nostettu vahvemmin esiin ilmastotavoitteiden rinnalle

Espoossa luonnon monimuotoisuutta on nostettu vahvemmin esiin ilmastotavoitteiden rinnalle. Liisa Kallio työskentelee ympäristöasiantuntijana Espoon kaupungin ympäristösuojelun palvelualueella kaupunkiympäristön toimialalla. Tässä haastattelussa hän kertoo omasta työstään ja myös laajemmin Espoon ilmastotyöstä.

Liisa Kallio työskentelee ympäristöasiantuntijana Espoon kaupungin ympäristösuojelun palvelualueella kaupunkiympäristön toimialalla.

Tässä uunituore Hiilineutraali Uusimaa -uutiskirje! Uutiskirjeessä kerrotaan Uudenmaan ilmastotyön ajankohtaisista asioi...
16/12/2021
Hiilineutraali Uusimaa -uutiskirje 5/2021: Uudenmaan hiilineutraaliustavoitetta kiristettiin vuoteen 2030

Tässä uunituore Hiilineutraali Uusimaa -uutiskirje! Uutiskirjeessä kerrotaan Uudenmaan ilmastotyön ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa pureudutaan esimerkiksi Uudenmaan kiristyneeseen ilmastotavoitteeseen, tuoreeseen toimenpideohjelmaan, Espoon ilmastotyöhön ja kohta alkavaan SILTA-hankkeeseen.

Vuosien 2022-2025 Uusimaa-ohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 14.12. Ohjelman hyväksymisen myötä maakunnan hiilineutraaliustavoitetta kiristettiin viidellä vuodella. Tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuonna 2030. Uusimaa-ohjelma ohjaa maakunnalle osoitettavaa hankeraho...

Följ med Nylands förbunds nya inläggsserie Sakkunnighet lyfts fram för att veta mer om vad vi gör vid Nylands förbund! D...
15/12/2021
Projektsakkunnig Maria Sirviö: I kommunala skogar samordnas många slags värden

Följ med Nylands förbunds nya inläggsserie Sakkunnighet lyfts fram för att veta mer om vad vi gör vid Nylands förbund! Det första inlägget har skrivits av skogssakkunnig Maria Sirviö som producerar information åt kommunerna om målen för skogsbruk och om hur dessa mål kan samordnas.

Skogarna anses ha mångsidigare värden än någonsin tidigare. Detta ändrar också hur skogarna används. Nylands förbund har startat ett projekt om hållbart mångbruk av kommunala skogar, som erbjuder kommunerna information om hållbart mångbruk av skogarna.

Vid Nylands förbund har det sedan september pågått en utredning om hur persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mo...
15/12/2021
Persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mot Hangö har snabbare förbindelser och större utbud som syfte

Vid Nylands förbund har det sedan september pågått en utredning om hur persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mot Hangö kan utvecklas. Målet med utredningen är snabbare förbindelser och ett större utbud.

Nylands förbund inledde i september en utredning om utvecklingen av persontågstrafiken på kustbanan och i riktning mot Hangö. I utredningen jämförs olika trafikalternativ.

Mitä kaikkea Uudenmaan liitossa tehdään? Uusi Asiantuntijuus esiin -blogisarja kertoo. Ensimmäisenä vuoroon pääsee metsä...
15/12/2021
Projektiasiantuntija Maria Sirviö: Kuntametsissä yhteensovitetaan monenlaisia arvoja

Mitä kaikkea Uudenmaan liitossa tehdään? Uusi Asiantuntijuus esiin -blogisarja kertoo. Ensimmäisenä vuoroon pääsee metsäasiantuntija Maria Sirviö, joka tuottaa kunnille tietoa metsänkäytön tavoitteista ja niiden sovittamisesta yhteen Kuntametsien kestävä monikäyttö -projektissa. – Nykyään metsien arvo nähdään moninaisempana, ja tuottotavoitteiden rinnalle nousevat muun muassa luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja hiilensidonta, Sirviö kertoo.

Metsien arvo nähdään moninaisempana kuin koskaan. Tämä muuttaa myös metsänkäyttöä. Uudenmaan liitto on käynnistänyt Kuntametsien kestävä monikäyttö -projektin, joka tarjoaa kuntien käyttöön tietoa metsien kestävästä, monitavoitteisesta käytöstä.

Millaisia hankerahoituksen mahdollisuuksia Euroopan alueelliseen yhteistyöhön avautuu uudella EU-ohjelmakaudella? Tule k...
14/12/2021
Tervetuloa Interreg-ohjelmien kansalliseen aloitustilaisuuteen 18.1.

Millaisia hankerahoituksen mahdollisuuksia Euroopan alueelliseen yhteistyöhön avautuu uudella EU-ohjelmakaudella? Tule kuulolle Interreg-ohjelmien kansalliseen avaukseen 18.1. kello 12–17, niin tiedät!
Uudenmaan liitto on yksi uusista kansallisen rahoituksen myöntäjistä ja valvojista.

Kiinnostavatko Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien sisällöt ja rahoituksen hakumahdollisuudet käynnistyvällä EU-ohjelmakaudella? Tervetuloa mukaan Interreg-ohjelmien kansalliseen avaukseen Teams-tilaisuudessa 18. tammikuuta kello 12–17.

14/12/2021
Mikä on Uusimaa-ohjelma?

Mikä on Uusimaa-ohjelma? Uudenmaan liiton Rosa Tuomi ja Outi Ervasti kertovat, mitä juuri hyväksytyllä ohjelmalla tavoitellaan. Aalto-yliopistosta Sanna-Katri Rautava kertoo, miksi ohjelma on tärkeä yliopiston näkökulmasta. Uusimaa-ohjelma vie kohti ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa.

Lue lisää ohjelmasta: https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/uusimaa-ohjelma_2022-2025

Tämänpäiväisessä kokouksessaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-ohjelman. Samalla kiristettiin Uudenmaan hiilineutraal...
14/12/2021
Uusimaa-ohjelma kiteyttää maakunnan tavoitetilan – Maakuntavaltuusto hyväksyi ohjelman

Tämänpäiväisessä kokouksessaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-ohjelman. Samalla kiristettiin Uudenmaan hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030. Ohjelma vie kohti ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12. Uusimaa-ohjelman. Ohjelma vie kohti ekologisesti kestävää, taloudellisesti vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maakuntaa.

#Maakuntaparlamentti kutsuu jälleen parin vuoden tauon jälkeen Uudenmaan vaikuttajat koolle. Aiheina ovat tutkimus ja os...
13/12/2021
Vielä ehdit Maakuntaparlamenttiin – Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 22.12. asti

#Maakuntaparlamentti kutsuu jälleen parin vuoden tauon jälkeen Uudenmaan vaikuttajat koolle. Aiheina ovat tutkimus ja osaaminen, ilmastotyö sekä maakunnan edunvalvonta uusine haasteineen. Ohjelmassa on varattu aikaa myös kaivattuihin tapaamisiin.

Olemme jatkaneet ilmoittautumisaikaa 22.12. asti. Tervetuloa mukaan!

Uudenmaan Maakuntaparlamentti kutsuu alueen vaikuttajat koolle 10.–12. helmikuuta. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan, sillä olemme siirtäneet viimeisen ilmoittautumispäivän keskiviikkoon 22. joulukuuta.

Innovatiivisesti vihreä Uusimaa -toimenpideohjelma kokoaa yhteen alueellisesti merkittävät ilmastotoimenpiteet ja -hankk...
10/12/2021

Innovatiivisesti vihreä Uusimaa -toimenpideohjelma kokoaa yhteen alueellisesti merkittävät ilmastotoimenpiteet ja -hankkeet. Sen avulla hahmotetaan kokonaiskuvaa maakunnan ilmastotyöstä.
Marraskuussa 2021 uusimaalaisia ilmastotoimia on tunnistettu yhteensä 172.

Tutustu uusimaalaisiin ilmastotoimiin: https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/hiilineutraali_uusimaa_2035

Innovatiivisesti vihreä Uusimaa -toimenpideohjelma kokoaa yhteen alueellisesti merkittävät ilmastotoimenpiteet ja -hankkeet. Sen avulla hahmotetaan kokonaiskuvaa maakunnan ilmastotyöstä.
Marraskuussa 2021 uusimaalaisia ilmastotoimia on tunnistettu yhteensä 172.

Tutustu uusimaalaisiin ilmastotoimiin: https://www.uudenmaanliitto.fi/aluekehitys/hiilineutraali_uusimaa_2035

Uudenmaan liitossa selvitetään, miten rantaradan ja Hangon suunnan henkilöjunaliikennettä voitaisiin kehittää. Selvityks...
10/12/2021
Rantaradan ja Hangon suunnan henkilöjunaliikenteessä tavoitteena nopeammat yhteydet ja enemmän tarjontaa

Uudenmaan liitossa selvitetään, miten rantaradan ja Hangon suunnan henkilöjunaliikennettä voitaisiin kehittää. Selvityksessä vertaillaan eri liikennöintivaihtoehtoja. Lopullisena tavoitteena ovat nopeammat yhteydet ja lisääntyvä tarjonta.

Uudenmaan liitto aloitti syyskuussa selvityksen rantaradan ja Hangon suunnan henkilöjunaliikenteen kehittämisestä. Selvityksessä vertaillaan eri liikennöintivaihtoehtoja. Tavoitteena ovat nykyistä nopeammat junayhteydet ja enemmän tarjontaa.

Kaavoitus- ja rakentamislain luonnos kompastelee pahasti. Lakiuudistus olisi tuomassa kunnille lisää työtä ja kustannuks...
09/12/2021
Uudenmaan kuntajohtajat: Kaavoitus- ja rakentamislain luonnos kelvoton, valmistelu keskeytettävä

Kaavoitus- ja rakentamislain luonnos kompastelee pahasti. Lakiuudistus olisi tuomassa kunnille lisää työtä ja kustannuksia, hitautta kaavoitukseen ja rakentamishankkeisiin sekä uhkan ilmastotavoitteiden romuttumisesta.

Uudenmaan kuntajohtajakokous esitti tänään yksimielisenä kantanaan, että lain valmistelu pitää keskeyttää.
– Lain soveltajina emme halua tällaista lakia, toteavat kuntajohtajat.

Uudenmaan kuntajohtajat pitävät juuri lausunnoilla ollutta kaavoitus- ja rakentamislain luonnosta kelvottomana. He esittävät, että lain valmistelu keskeytetään. Kuntajohtajien mielestä nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia päivittämällä saavutetaan paremm

Plan- och bygglagen kan leda till extra arbete och kostnader till kommunerna, till långsammare planläggningsprocesser oc...
09/12/2021
Nylands kommundirektörer: Utkastet till plan- och bygglagen är uselt, beredningen måste avbrytas

Plan- och bygglagen kan leda till extra arbete och kostnader till kommunerna, till långsammare planläggningsprocesser och byggprojekt samt till ett hot om att klimatmålen misslyckas.

Nylands kommundirektörsmöte föreslår enhälligt att beredningen av lagen ska avbrytas.

Nylands kommundirektörer anser att utkastet till plan- och bygglagen som nyligen var på remiss är uselt. De föreslår att beredningen av lagen ska avbrytas. Kommundirektörerna anser att de positiva målen för lagreformen som ställts upp i regeringsprogramme

08/12/2021

Ohjelmakauden 2014–2020 viimeiseen, 3.12. päättyneeseen EAKR-rahoitushakuun saapui 26 hakemusta. Hakemusten käsittely on aloitettu. Haku oli avoinna Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. #EAKR #ReactEU

Uudenmaan liitto on palkittu digitaalisten työtapojen ja henkilöstön digiosaamisen kehittämisestä #Kuntatyö2030-gaalassa...
07/12/2021
Uudenmaan liitto palkittiin digitaalisten työtapojen kehittämisestä

Uudenmaan liitto on palkittu digitaalisten työtapojen ja henkilöstön digiosaamisen kehittämisestä #Kuntatyö2030-gaalassa Finlandia-talolla. Palkintoa olivat pokkaamassa salamavalojen räiskeessä Jukka Hynninen, Liisa Setälä ja Aleksi Partanen.
Hyvä me, hyvä meidän joukkue!

Uudenmaan liitto on palkittu digitaalisten työtapojen ja henkilöstön digiosaamisen kehittämisestä Kuntatyö2030 -gaalassa Finlandia-talolla. Gaalassa palkittiin yhteensä 58 innostavaa ja vaikuttavaa kehittämistekoa eri toimialoilta eri puolilta Suomea.

Onnea Raaseporin Bromarv, joka on Uudenmaan Vuoden Kylä 2022! – Valinta kylien välillä oli vaikeaa, koska kaikilla kylil...
07/12/2021
Raaseporin Bromarv on Uudenmaan vuoden kylä 2022 – Kunniamaininta myös raaseporilaiselle Pohjan kirkonkylälle

Onnea Raaseporin Bromarv, joka on Uudenmaan Vuoden Kylä 2022!

– Valinta kylien välillä oli vaikeaa, koska kaikilla kylillä on palkitsemisen arvoista toimintaa, totesi Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Uudenmaan vuoden kylä 2022 -kilpailussa voittajaksi valikoitui Bromarv Raaseporista Länsi-Uudeltamaalta. Tiukassa kilpailussa voiton vienyt Bromarv on runsaan 400 asukkaan kylä, jonka palvelut ja ilme ovat kehittyneet muutamassa vuodessa huimasti.

Grattis till Bromarv i Raseborg som är Årets Nyländska By 2022!  – Att välja ut den bästa byn var svårt eftersom alla ha...
07/12/2021
Bromarv i Raseborg är Årets Nyländska By 2022 – Hedersomnämnande till Pojo kyrkoby i Raseborg

Grattis till Bromarv i Raseborg som är Årets Nyländska By 2022!

– Att välja ut den bästa byn var svårt eftersom alla har verksamhet som är värd att belönas, konstaterade Nylands landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Bromarv i Raseborg i västra Nyland utsågs till vinnare i tävlingen om Årets Nyländska By 2022. Bromarv, som vann den tajta kampen, är en by med över 400 invånare. Byns service och image har utvecklats väldigt mycket på bara några år.

Uusimaa hiilineutraaliksi – tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävien rahojen määrää nostetaan, kirjoitetaan Nurmij...
07/12/2021
Uusimaa hiilineutraaliksi – tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävien rahojen määrää nostetaan

Uusimaa hiilineutraaliksi – tutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävien rahojen määrää nostetaan, kirjoitetaan Nurmijärven uutisissa Uusimaa-ohjelmasta. Ohjelma hyväksyttiin viime viikolla maakuntahallituksessa ja menee vielä maakuntavaltuuston käsittelyyn 14.12.

Uusimaa pitäisi saada hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä eli noin yhdeksän vuoden kuluessa.

Osoite

Esterinportti 2 B
Helsinki
00240

Aukioloajat

Maanantai 08:15 - 15:45
Tiistai 08:15 - 15:45
Keskiviikko 08:15 - 15:45
Torstai 08:15 - 15:45
Perjantai 08:15 - 15:45

Puhelin

+35894767411

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Uudenmaan liitto - Nylands förbund :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Uudenmaan liitto - Nylands förbund :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut