Osallisuuden edistämisen yksikkö, THL

Osallisuuden edistämisen yksikkö, THL Osallisuuden edistämisen yksikkö toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) Hyvinvointi- ja terveyspolitiikat -toimialalla. Osallisuutta lisäämällä parannetaan ihmisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Osallisuuden edistämisen yksikkö tutkii osallisuutta syrjäytymisen vastaparina ja tarkastelee osallisuuden rakentumista hyvinvointipoliitikoissa ja -palveluissa. Yksikkö etsii keinoja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyksi työmarkkinoille ja edistää syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien osallisuutta työelämään. Yksikössä tutkitaan ja kehitetään osallistavampia toiminta- ja palvelumalleja sosiaalisen osallisuuden ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi. Osallisuutta rakentavaa kehittämistyötä tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien ja hallinnonalojen kanssa. Sosiaalisen osallisuuden ja työelämäosallisuuden hyviä käytäntöjä kartoitetaan ja arvioidaan sekä levitetään käytäntöön. Työtä yksikössä tehdään projektiluontoisesti hankkeissa ja pitkäjänteisesti verkostoissa. Yksikkö ylläpitää ja kehittää mm. Kuntouttavan työtoiminnan käsikirjaa. Yksikkö toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen strategiaa, jonka tavoitteena on väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kohentaminen, terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen ja päätöksentekoon vaikuttaminen. Osallisuuden edistämisen yksikkö toteuttaa hallitusohjelmaa köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja tukee Kaste-ohjelman toimeenpanoa osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lämpimästi tervetuloa Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa (TOHKE)-hankkeen loppuseminaariin TyöVoimaksi! Tem...
18/09/2014
TyöVoimaksi! Temput eivät työllistä - onnistuvatko vastuulliset, osallistavat työmarkkinat?...

Lämpimästi tervetuloa Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa (TOHKE)-hankkeen loppuseminaariin TyöVoimaksi! Temput eivät työllistä - onnistuvatko vastuulliset, osallistavat työmarkkinat? 25.11.2014 Cirkossa, Suvilahdessa. Luvassa puheenvuoroja työstä ja työttömyydestä, työmarkkinoiden toiminnasta sekä työllisyyspolitiikasta!

Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautumaan tilaisuuteen pääset seuraavasta linkistä: http://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/tyoelamaosallisuuden-hyvat-kaytannot-euroopassa/seminaarit/loppuseminaari-tyovoimaksi

TOHKE-hankkeen loppuseminaari TyöVoimaksi! Temput eivät työllistä - onnistuvatko vastuulliset, osallistavat työmarkkinat? järjestetään 25.11.2014 Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Puheenvuoroja työstä ja työttömyydestä, työmarkkinoiden toiminnasta sekä työllisyyspolitiikasta! Kun Euroopan unionin ta…

Ajankohtaista keskustelua kokemusasiantuntijuudesta - puheenvuoroja toiminnan kehittämisestä ja juurruttamisesta osaksi ...
16/09/2014

Ajankohtaista keskustelua kokemusasiantuntijuudesta - puheenvuoroja toiminnan kehittämisestä ja juurruttamisesta osaksi kuntien ja organisaatioiden arkitoimintaa

Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa -hankkeen projektipäällikkö Helka Raivio pitämässä puheenvuoroa haavoitt...
03/09/2014

Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa -hankkeen projektipäällikkö Helka Raivio pitämässä puheenvuoroa haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämistä käsittelevässä seminaarissa Seinäjoella. Suuntana osallistavat ja sosiaalisesti vastuulliset terveet työmarkkinat!

06/05/2014
Green Care – hyvinvointia luontolähtöisellä työhön kuntoutuksella - THL

Työhön kuntouttava Green Care Etelä-Suomessa -hankkeen seminaari pidetään 22.5. Helsingin Vuosaaressa. Tapahtumassa käsitellään luontolähtöisiä toimintamuotoja osana kuntien työllisyyspalveluita ja järjestöjen työtoimintaa.

Green Care – hyvinvointia luontolähtöisellä työhön kuntoutuksella

Päivä: torstai 22.5.2014
Aika: 9:00 - 16:00

Uusimman Tesso-lehden teemana on ympäristö. Artikkelit ovat luettavissa Tesson sivuilla.
25/04/2014
TESSO

Uusimman Tesso-lehden teemana on ympäristö. Artikkelit ovat luettavissa Tesson sivuilla.

16/04/2014
Visiotyöpaja – vahvistuvat SOTE-trendit, Helsinki

SOSTE ry järjestää Luontolähtöisten menetelmien Green Care -osaamiskeskus Helsinkiin? -työpajan 8.5.2014 klo 9-12.

Green Care -toiminnalla tarkoitetaan luontoon tukeutuvien menetelmien ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista hyödyntämistä ihmisen hyvinvoinnin vahvistamisessa... Tämän kutsutilaisuuden tavoitteena on saattaa saman pöydän ääreen järjestökentän edustajia, green care toimijoita ja rahoittajien edustajia keskustelemaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteisen green care osaamiskeskuksen perustamisesta, kartoittaa kiinnostuneita toimijoita ja yhteistyökumppaneita ja visioida tulevaisuutta.

Aspa-säätiön Suuntaaja-lehden 1/2014 teemana on vammaisten ihmisten työllisyys. Artikkelit ovat luettavissa Aspa-säätiön...
11/04/2014
Suuntaaja 1/2014 | Aspa Säätiö

Aspa-säätiön Suuntaaja-lehden 1/2014 teemana on vammaisten ihmisten työllisyys. Artikkelit ovat luettavissa Aspa-säätiön sivuilla.

26/02/2014
Kansalaiset feat. Medborgare: Olen suomalainen

Kansalaiset feat. Medborgare: Olen suomalainen

Uusi musiikkivideo "Olen suomalainen" näyttää suomalaisuuden vuonna 2014 Tänään on julkaistu uusi versio suomalaisten rakastamasta Kari Tapion laulusta "Olen...

Katso Kohti uudenlaista työelämää - yhteinen tavoite? -seminaarin videokooste YouTubessa! Päivän aikana kuultiin euroopp...
20/02/2014
Kohti uudenlaista työelämää - yhteinen tavoite?

Katso Kohti uudenlaista työelämää - yhteinen tavoite? -seminaarin videokooste YouTubessa! Päivän aikana kuultiin eurooppalaisista hyvistä malleista ja kokemuksista uudenlaisesta yrittäjyydestä ja työmahdollisuuksien edistämisestä.

Kuusankoskella 30.5.2013 järjestetyssä seminaarissa pureuduttiin keinoihin lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta niin kuntien kui...

12/02/2014
Sosiaalipolitiikka on investointi kehitykseen - Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia - Blogi - THL

Ronald Widman käsittelee THL:n blogissa sosiaalipolitiikkaa kehityksen ja yhteiskuntarauhan kannalta välttämättömänä investointina:

Vielä 1930–1940 luvuilla Suomi oli köyhä kehitysmaa. Sisällissota oli kärsitty ja maareformi tehty. Sitten kaksi sotaa velkaannuttivat Suomen, ja kymmenes osa väestöstä piti asuttaa uudelleen maan sisäisinä pakolaisina. Tuolloin suuri osa väestöstä sai niukan toimeentulonsa omavaraismaataloudesta: p...

Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa-hanke on mukana 4.3. järjestettävässä kuntakokeiluseminaarissa Savonlinn...
12/02/2014
Uutiset | Kuntakokeilu

Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa-hanke on mukana 4.3. järjestettävässä kuntakokeiluseminaarissa Savonlinnassa. Lisää tietoa ja ilmoittautuminen:

Tekemällä Oppi - seminaari 4.3.2014 Paviljongilla!11.2.2014 klo 15:44 TEKEMÄLLÄ OPPII – seminaari Opetusravintola Paviljonki ti 4.3.2014 klo 9-15 Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilu järjestää seminaarin, jossa esitellään Tekemällä oppii - hankkeesta saatua tietoa työpajapedagogiikasta, sekä TOHKE-...

Juhani Eskola toteaa, että poliittinen päätöksenteko vaatii tutkittua tietoa tuekseen. Konsulttitoimistojen ja välttämät...
27/01/2014
Juhani Eskola on huolissaan tiedon tekijöistä - Potilaan Lääkärilehti

Juhani Eskola toteaa, että poliittinen päätöksenteko vaatii tutkittua tietoa tuekseen. Konsulttitoimistojen ja välttämättä yliopistonkaan asiantuntemus ei voi korvata THL:ssa olevaa syvällistä asiantuntemusta sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksissä.

Miten alati niukkenevien resurssien kanssa voidaan tuottaa riittävästi tietoa päättäjille ja kansalaisille? Tämän yhtälön edessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusi pääjohtaja, LKT Juhani Eskola sanoo olevansa erittäin huolestunut.

17/01/2014
Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen

Kaventaja-verkkopalvelu tarjoaa tietoa hyvinvointi- ja terveyseroista, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä keinoista erojen kaventamiseksi.Tutustu Kaventajaan osoitteessa: http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/etusivu

Katso myös erityisesti kuntien päättäjille suunnattu, eriarvoisuuden vähentämistä käsittelevä video:

Hyvinvoinnin eriarvoisuus on suurta. Se näkyy viime kädessä terveyseroina ja kunnissa kohonneina kustannuksina. Tutustu kaventamisen keinoihin.

13/01/2014
Yhteistyöllä onnistutaan! - THL

Yhteistyöllä onnistutaan! -seminaari järjestetään Vantaalla Tiedekeskus Heurekassa 31.1.2014. Päivän teemana on asiakasohjauksen parantaminen yhteistyöllä. Tervetuloa!

Etusivu > Tutkimus ja kehittäminen > Hankkeet > Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita (KOPPI) > Tapahtumat ja julkaisut > Yhteistyöllä onnistutaan!

"Workfare-diskurssin kääntöpuolena on monissa maissa perinteisen työllisyyspolitiikan hiipuminen. Julkinen valta ei enää...
09/01/2014
Vastikkeellista sosiaalitukea?

"Workfare-diskurssin kääntöpuolena on monissa maissa perinteisen työllisyyspolitiikan hiipuminen. Julkinen valta ei enää luo tai rahoita entiseen tapaan ”oikeata” palkallista työtä, jota eräät tutkijat ovat nimittäneet myös ”reiluksi” työksi." toteaa Kelan Pertti Honkanen blogikirjoituksessaan osallistavasta sosiaaliturvasta.

Yli puolet suomalaisista pitää sosiaalitukia passivoivina. Ratkaisuna pulmaan on sosiaalitukien muuttaminen vastikkeellisiksi. Tämä oli yksi Ylen uutisten pääviestejä tiistaina 7.1. Ylen sivuilta k...

09/01/2014
THL:n YT-neuvottelut päättyivät: sadan henkilön palvelussuhde päättyy - THL

THL:n YT-neuvottelut päättyivät: sadan henkilön palvelussuhde päättyy - THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) marraskuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, ja laitos joutuu irtisanomaan 44 työntekijäänsä. Neuvottelukutsu koski alun perin 115 henkilöä. Kaikkiaan valtion budjettirahoitukselta siirtyy pois neuvottelujen tuloksena eri järjestelyin noi...

Ei kilpailutukselle
03/12/2013

Ei kilpailutukselle

Hyvää kansainvälistä vammaisten päivää! Kansalaisaloite 592 Ei kilpailutukselle - Kyllä ihmisoikeuksille on kerännyt nyt 2846 nimeä ja on tällä hetkellä kuudenneksi eniten nimiä kerännyt aloite! Saimme tänään nimiä Joensuusta ja Uudeltamaalta. Monet ovat keränneet paljon nimiä. Sami on vienyt viestiä Brysseliin, nyt on aika tuoda aloite omaan elämänpiiriimme. Tänään on oikein hyvä päivä allekirjoittaa aloite ja kerätä paperialoitteita vaikkapa ystäviltä ja naapureilta. Tässä kuvassa Sami on menossa EU-parlamenttiin 13.11.2013. www.eikilpailutukselle.com

Juuri valmistuneen Nuorten syrjäytyminen—tietoa, toimintaa ja tuloksia -tutkimuksen tutkijaryhmän mukaan syrjäytymisen e...
20/11/2013
Julkaisutyökalu | Eduskunta

Juuri valmistuneen Nuorten syrjäytyminen—tietoa, toimintaa ja tuloksia -tutkimuksen tutkijaryhmän mukaan syrjäytymisen ehkäisyn kannalta pääpaino palvelujen kehittämisessä pitäisi olla julkisissa peruspalveluissa. Yksittäiset palvelut ovat tutkimuksen mukaan harvoin vaikuttavia, parhaisiin tuloksiin päästään toimivilla palvelukokonaisuuksilla.

Eduskunta

19/11/2013
Sosiaaliset kriteerit julkisissa hankinnoissa | Blogi | Ajankohtaista | PTCS

"Sosiaalinen vastuu kannattaa (hollantilaisen asiantuntijan)Verschoorin mukaan räätälöidä kilpailukohtaisesti. Liian yleiset sosiaaliset kriteerit jäävät usein toteutumatta. Tarvitaan konkretiaa. Esimerkkinä Verschoor kertoi toimistosiivouksen kilpailutuksesta, jossa sosiaalisen tuoton vaatimus oli 40 %, kun taas hinnan painoarvo vain 20 %."

Näin kirjoittaa Pilvi Takala blogi-kirjoituksessaan "Työllistäminen julkisilla hankinnoilla" -seminaarista saaduista opeista sosiaalisten näkökulmien ja erityisesti työllistämisehdon soveltamisesta julkisissa hankinnoissa.

Sosiaaliset kriteerit voivat ratkaista tarjouskilpailun voittajan jatkossa - julkiset hankinnat ja yhteiskuntavastuu

14/11/2013
EU:n hankintadirektiivi luo mahdollisuuksia työllistää nuoria ja parantaa kuntien taloutta - THL

Espinno2 hankkeessa on paikannettu Euroopasta hyviä käytäntöjä sosiaalisten näkökulmien hyödyntämiseksi julkisissa hankinnoissa. Myös Suomessa voidaan lähteä rohkeasti kokeilemaan esimerkiksi työllisyysehtoa julkisiin hankintoihin!

Työllistymistä ja hyvinvointia voidaan kunnissa tukea nykyistä paremmin, kun järkeistetään julkisia hankintoja käyttämällä hyväksi eurooppalaisia esimerkkejä. Uudistuvaa hankintadirektiivia hyödyntämällä julkisiin hankintoihin saadaan lisäarvoa ottamalla huomioon sosiaaliset näkökulmat hinnan ohella...

Espoossa järjestetään nuorille pajafestarit keskiviikkona 13.11. Paikalle toivotaan espoolaisia nuoria, joilla ei ole ty...
08/11/2013
Pajafestarit, Espoo

Espoossa järjestetään nuorille pajafestarit keskiviikkona 13.11. Paikalle toivotaan espoolaisia nuoria, joilla ei ole työtä tai opiskelupaikkaa. Tilaisuuteen voi myös osallistua asiakasohjausta tekevät tahot ja muut tärkeät verkostot. Lisätietoa tapahtumasta saa alla olevan linkin kautta.

Ilman työtä tai opiskelupaikkaa oleville espoolaisille sekä asiakasohjausta tekeville tahoille ja verkostolle

Seminaaripaneelissa ihmeteltiin mm.miksi vapaaehtoistyötä sanktioidaan, mutta toisaalta sosiaaliturvaa halutaan vastikke...
07/11/2013

Seminaaripaneelissa ihmeteltiin mm.miksi vapaaehtoistyötä sanktioidaan, mutta toisaalta sosiaaliturvaa halutaan vastikkeellistaa velvoittamalla työttömiä töihin? Onko omaehtoinen toiminta tai osallistuminen vähempiarvoista kuin ylhäältä annettu? Mitä ylipäänsä ymmärrämme osallisuudella?

TOHKE-alueseminaarissa Järvenpäässä pohditaan tänään sosiaalisesti vastuullista ja osallistavaa työelämää. Kuvassa Helka...
07/11/2013

TOHKE-alueseminaarissa Järvenpäässä pohditaan tänään sosiaalisesti vastuullista ja osallistavaa työelämää. Kuvassa Helka Raivio avaa osallisuuden ulottuvuuksia.

Onko velvollisuus tehdä lyhytkestoisia töitä ilman minimipalkkaa osallisuutta? Helka Raivio, Eeva Mielonen ja Nina Nykän...
29/10/2013
Yhteiskuntapolitiikka - Blogi - THL

Onko velvollisuus tehdä lyhytkestoisia töitä ilman minimipalkkaa osallisuutta? Helka Raivio, Eeva Mielonen ja Nina Nykänen kirjoittavat YP:n blogissa osallistavan sosiaaliturvan mallin ongelmallisuudesta.

Puhe työttömien osallistamisesta ja aktivoimisesta jää korulauseiksi, jos sillä vain verhotaan vastikkeellisen työttömyysturvan käyttöön otto.

Ei kilpailutukselle
23/10/2013

Ei kilpailutukselle

Sami Helle kertomassa Ei kilpailutukselle -kampanjasta ja Pertti Kurikan nimipäivistä EU:n komission Euroopan sosiaalirahaston varapääjohtajalle Laurent Sensille ja ohjelmajohtaja Sari Wessmanille sekä Sirpa Liljeströmille Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Muut henkilöt Erityispalveluiden suunnittelija Timo Pesu Careasta, Helka Raivio ja Nina Nykänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä Markus Vähälä kampanjan tukihenkilö.

Tarja Tolonen on valittu lasten ja nuorten syrjäytymistä tutkivaksi lehtoriksi Helsingin yliopistoon. Tolonen problemati...
17/10/2013
Syrjäytyminen alkaa, kun luottamus menee | Helsingin yliopisto

Tarja Tolonen on valittu lasten ja nuorten syrjäytymistä tutkivaksi lehtoriksi Helsingin yliopistoon. Tolonen problematisoi syrjäytymisen käsitettä sekä yksilön omaa roolia syrjäytymiskehityksessä:

Tarja Tolonen valittiin lasten ja nuorten syrjäytymistä tutkivaksi lehtoriksi 30 hakijan joukosta. Hänen mielestään syrjäytymisestä ei voi syyttää yksilöitä, vaan pikemminkin jähmeitä ja aikuisten näkökulmasta toimivia instituutioita.

15/10/2013
Työttömien terveyspalvelut – Innopaja - THL

Innopaja työttömien terveyspalveluista järjestetään torstaina 31.10.2013 klo 12–15. Ilmoittautumiset 24.10. mennessä.

Tilaisuus on suunnattu työttömien terveyspalveluista päättäville ja niitä toteuttaville tahoille kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla sekä työttömien palveluiden parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ja TE-hallinnon ammattilaisille.

Sami Helle ja Kari Aalto ovat laatineet kansalaisaloitteen kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden jättämiseksi kilpai...
14/10/2013
Ei kilpailutukselle

Sami Helle ja Kari Aalto ovat laatineet kansalaisaloitteen kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden jättämiseksi kilpailutusten ulkopuolelle. Hinnalla kilpaileminen vaarantaa laadukkaat palvelut ja hyväksi koettujen palveluiden jatkuvuuden. Kehitysvammaisten kuuleminen heitä koskevassa päätöksenteossa on jäänyt vähäiseksi.

Ei kilpailutukselle - Kyllä ihmisoikeuksille! Ihminen ei ole kauppatavaraa.

Eeva Mielonen kirjoittaa työllistämisehdon mahdollisuukista julkisissa hankinnoissa Sosiaaliportti.fi:ssä. Hankinnat eiv...
10/10/2013
Sosiaaliportti - Julkiset hankinnat työllistämisen välineenä – hyödyllistä ja tarpeellista!

Eeva Mielonen kirjoittaa työllistämisehdon mahdollisuukista julkisissa hankinnoissa Sosiaaliportti.fi:ssä. Hankinnat eivät ole pelkästään teknisiä ja lainopillisia menettelyjä, ne tukevat parhaimmillaan kunnan asettamia strategioita ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntarakennetta.

Julkiset hankinnat ovat kansantaloudellisesti merkittäviä, niiden työllisyysvaikutus on myös suuri. Pelkästään kuntien julkisten hankintojen välittömien työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan yli 80 000 henkilötyövuotta.

Osoite


Nettisivu

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Osallisuuden edistämisen yksikkö, THL :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Lähellä hallituksen palvelut

Kommentit

Millainen on vammaisten tulevaisuus? - vammaisteemainen seminaari eduskunnan pikkuparlamentin kansalaisinfossa maanantaina 4.6.18 klo 17-19 (os. Arkadiankatu 3, Helsinki). MA 4.6 klo 17-19 on ajankohtaisia vammaisasioita käsittelevä seminaari, johon ihan kaikki ovat tervetulleita. Seminaarin järjestävät Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ja Vasemmistoliiton vammaispoliittinen työryhmä. Kyseessä ei ole kuitenkaan vasemmistolaisesti sitoutunut tilaisuus, vaan keskustelussa näkyvät monenlaiset näkemykset, ja esillä ovat muutkin puolueet. Ohjelmassa on paneelikeskustelu ja sen jälkeen yleisö saa kysyä ja kommentoida. Panelisteiksi ovat tulossa Henrik Gustafsson (Invalidiliitto ry.), Pirkko Kuusela (Espoon Invalidit ry. ja Espoon vammaisneuvosto SDP), Sari Laiho (TSIL ry. , Vasemmistoliiton vammaispoliittinen työryhmä), Amu Urhonen (Kynnys ry., Vihreät) ja Petri Virolainen (Jotta Kukaan ei jäisi yksin -hanke). Eli mukana on eri järjestöjen edustajia ja vammaisaktivisteja erilaisista taustoista. Tilaisuuden avaa kansanedustaja Jari Myllykoski (VAS). Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Ennen tilaisuuden alkua on tarjolla kahvit. Tule siis ajoissa paikalle :) Eduskunnan pikkuparlamentti sijaitsee osoitteessa Arkadiankatu 3, ja kansalaisinfo on samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti. Tila on esteetön. Lämpimästi tervetuloa