Youth in Action Finland

Youth in Action Finland Tietoa Erasmus+ Youth in Action ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmista. Euroopan unionin Erasmus+ Youth in Action tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Ohjelma tukee nuorten oppimista vapaa-ajalla ja arjessa. Ohjelmaan osallistumalla nuoret oppivat käytännön tekemisen ja kokemisen kautta esimerkiksi kansalaistaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä sekä aloitteellisuutta ja itsevarmuutta. Nuoret ovat projekteissa aktiivisia toimijoita: he osallistuvat päätöksentekoon, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Hankkeet vahvistavat nuorten aktiivistakansalaisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Avaa kuten tavallisesti

02/06/2021
Erasmus+ uusi ohjelmakausi 1

Erasmus+ ohjelmakausi 2021-2027 🇪🇺🇪🇺🇪🇺!

Tiesitkö, että ohjelma
🏫 kattaa kaikki koulutusasteet, nuorisotoiminnan ja -työn sekä liikunnan ja urheilun?
💻 mahdollistaa sekä virtuaaliset vaihdot että perinteisen kansainvälisen liikkuvuuden?
🚂 sisältää uutuutena #DiscoverEU-interrail-matkakortit?

Myös rahoituksen määrä on kasvanut, joten uusi ohjelmakausi mahdollistaa kansainväliset oppimiskokemukset yhä useammille.

RAY Network kutsuu sinut seuraamaan Youth Research Dialogue'a eli webinaarisarjaa, joka käsittelee nuorisotutkimustuloks...
31/05/2021

RAY Network kutsuu sinut seuraamaan Youth Research Dialogue'a eli webinaarisarjaa, joka käsittelee nuorisotutkimustuloksia.

Webinaarisarjan ensimmäinen osa järjestetään 23.6. klo 16-16.35 Suomen aikaa. Sen aihe on "Miten nuorisoalaa vahvistetaan pandemian jälkeen?". Katso tarkemmat tiedot alta!

Kuten Dialogues-nimi antaa ymmärtää, webinaari tähtää vuoropuheluun, jota käydään eri verkostoihin kuuluvien tutkijoiden välillä. Näin sekä nuorisoalalla toimivat että tutkijat pääsevät lähemmäksi alaa koskevaa tutkimusta.

Tervetuloa seuraamaan! Tämä herättää varmasti paljon ajatuksia ja keskustelua.

Allianssi
Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto

🆕 Join us for our first Youth Research Dialogue 🥳

WHAT? How to strengthen the youth sector post-
pandemic?
WHEN? 23 June, 15:00 – 15:35 CEST 🕒
WHO? RAY researchers & guest researchers in
dialogue 💬 🗨
WHERE? Live stream (tba) 📣

➡More details will follow soon!
➡Save the date & please share within your networks.
➡ Further information here: https://www.researchyouth.net/news/save-the-date-first-youth-research-dialogue-on-23-june/

🔜 See you soon💛💙

Viime viikko vietettiin Euroopan nuorisoviikkoa, mutta jos meiltä kysytään, nuorisoviikko on joka ikinen viikko! EU:n nu...
31/05/2021

Viime viikko vietettiin Euroopan nuorisoviikkoa, mutta jos meiltä kysytään, nuorisoviikko on joka ikinen viikko! EU:n nuoriso-ohjelmien uusi ohjelmakausi kiihdyttelee jo täyteen vauhtiin. Työ jatkuu 🇪🇺✨

#️⃣1️⃣1️⃣ Eurooppalaisista nuorisotavoitteista viimeinen, “Nuorisojärjestöt ja eurooppalaiset ohjelmat”, kuvastaa juuri tätä ajatusta. Miljoonat nuoret osallistuvat aktiivista kansalaisuutta, yhteistä eurooppalaisuutta ja monipuolisia elämäntaitoja kehittäviin nuorisojärjestöihin ja eurooppalaisiin nuoriso-ohjelmiin.

Samalla nämä järjestöt ja nuoriso-ohjelmat ovat paikoin alirahoitettuja, toisinaan aliarvostettuja, eikä kaikilla ole mahdollisuutta osallistua niihin. 💸🙅 Siksi viimeinen nuorisotavoite vaatii, että nuorisojärjestöjen ja -ohjelmien näkyvyys, resurssit ja tunnustaminen taataan sekä kaikkien, myös syrjäytymisvaarassa olevien, nuorten yhtäläinen pääsy nuorisojärjestöihin ja -ohjelmiin varmistetaan.

Edunsaajiemme kirjo on moninainen nuorisojärjestöistä kuntiin ja kansalaisjärjestöistä kulttuurialan toimijoihin. Tätä työtä ja näitä hankkeita nuorten hyväksi ja nuorten kanssa tehdäänkin aina yhdessä – ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 52 viikkoa vuodessa. 👐🇪🇺

Kiitos korvaamattomasta panoksestanne nuorisoviikkoon, Valo, Inês, Betty, Eveliina, Aimal, Arman, Taneli, Inkeri ja Teemu!

Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet

Viime viikko vietettiin Euroopan nuorisoviikkoa, mutta jos meiltä kysytään, nuorisoviikko on joka ikinen viikko! EU:n nuoriso-ohjelmien uusi ohjelmakausi kiihdyttelee jo täyteen vauhtiin. Työ jatkuu 🇪🇺✨

#️⃣1️⃣1️⃣ Eurooppalaisista nuorisotavoitteista viimeinen, “Nuorisojärjestöt ja eurooppalaiset ohjelmat”, kuvastaa juuri tätä ajatusta. Miljoonat nuoret osallistuvat aktiivista kansalaisuutta, yhteistä eurooppalaisuutta ja monipuolisia elämäntaitoja kehittäviin nuorisojärjestöihin ja eurooppalaisiin nuoriso-ohjelmiin.

Samalla nämä järjestöt ja nuoriso-ohjelmat ovat paikoin alirahoitettuja, toisinaan aliarvostettuja, eikä kaikilla ole mahdollisuutta osallistua niihin. 💸🙅 Siksi viimeinen nuorisotavoite vaatii, että nuorisojärjestöjen ja -ohjelmien näkyvyys, resurssit ja tunnustaminen taataan sekä kaikkien, myös syrjäytymisvaarassa olevien, nuorten yhtäläinen pääsy nuorisojärjestöihin ja -ohjelmiin varmistetaan.

Edunsaajiemme kirjo on moninainen nuorisojärjestöistä kuntiin ja kansalaisjärjestöistä kulttuurialan toimijoihin. Tätä työtä ja näitä hankkeita nuorten hyväksi ja nuorten kanssa tehdäänkin aina yhdessä – ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 52 viikkoa vuodessa. 👐🇪🇺

Kiitos korvaamattomasta panoksestanne nuorisoviikkoon, Valo, Inês, Betty, Eveliina, Aimal, Arman, Taneli, Inkeri ja Teemu!

Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet

#️⃣🔟 Eurooppalainen nuorisotavoite ”Kestävä vihreä Eurooppa” peräänkuuluttaa ympäristönäkökulman huomioimista sekä nuort...
30/05/2021
Teemu Puranen: Nuorten innostaminen ympäristökysymyksiin vaikuttamisessa takaa oikean suunnan

#️⃣🔟 Eurooppalainen nuorisotavoite ”Kestävä vihreä Eurooppa” peräänkuuluttaa ympäristönäkökulman huomioimista sekä nuorten mukaan ottamista ja aktivoimista kaikessa päätöksenteossa. Tietoisuutta, tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä vaaditaan lisää.

Päätöksentekoon osallistuminen vetää kuin luontaisesti puoleensa ruokolahtelaista Teemu Purasta, 15. Hän on mukana herättelemässä paikallista nuorisovaltuustotoimintaa sekä osa Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry n nuorisoryhmää. 🌪️

Ruokolahden kunta (yhdessä Lemin kunta & Luumäen kunta kanssa) järjestämään nuorisovaihtoon osallistunut Teemu ei jumitu ilmastoahdistukseen, ja uskoo tavoitteen kestävästä vihreästä Euroopasta olevan mahdollinen, kunhan nuorten tietoisuutta lisätään entisestään ja heitä innostetaan mukaan vaikuttamiseen.

Lue koko juttu! ⬇️ Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

24.5.–30.5.2021 Euroopan nuorisoviikko nostaa näkyviin nuoret, heidän tavoitteensa ja osallistumisensa kaikkialla Euroopassa teemalla ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 👐🇪🇺

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet

Päätöksentekoon osallistuminen vetää kuin luontaisesti puoleensa ruokolahtelaista Teemu Purasta. Teemu ei jumitu ilmastoahdistukseen, ja uskoo tavoitteen kestävästä vihreästä Euroopasta olevan mahdollinen, kunhan nuorten tietoisuutta lisätään entisestään ja heitä innostetaan mukaan v...

#️⃣7️⃣ ja #️⃣8️⃣ Eurooppalaiset nuorisotavoitteet ”Laatutyöpaikkoja kaikille” ja ”Laadukasta oppimista” tähtäävät kaikil...
29/05/2021
Inkeri Kettunen: Tärkeitä ja innostavia oppeja elämää ja työelämää varten kartuttavat myös mahdollisuudet koulun ulkopuolella

#️⃣7️⃣ ja #️⃣8️⃣ Eurooppalaiset nuorisotavoitteet ”Laatutyöpaikkoja kaikille” ja ”Laadukasta oppimista” tähtäävät kaikille nuorille mahdollisuuteen laadukkaaseen ja monipuoliseen oppimiseen koulussa ja sen ulkopuolella sekä hyviin työpaikkoihin ja -sopimuksiin ja lisäksi nuorten parempaan asemaan työmarkkinoilla.

Uuraisilta Jyväskylään matkailualan opintojen perässä muuttanut Inkeri Kettunen, 18, peräänkuuluttaa nuorille mahdollisuuksia oppia ja osallistua innostavalla tavalla myös koulun ulkopuolella. Hän uskoo erilaisten projektien valmistavan myös työelämään. 🗺️

Inkeri itse innostui 4H-toiminnasta Uuraisten 4H-yhdistys yläkoulun alussa ja on ollut mukana monenlaisessa projekteissa, mukaan lukien kolmessa nuorisovaihdossa. Hankkeissa tulivat tutuiksi ajankohtaiset yrittäjyys- ja robotiikkateemat mieluisalla tavalla kaverien kanssa ja tekemisen kautta oppien. 🦾💡

Lue koko juttu! ⬇️ Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

24.5.–30.5.2021 Euroopan nuorisoviikko nostaa näkyviin nuoret, heidän tavoitteensa ja osallistumisensa kaikkialla Euroopassa teemalla ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 👐🇪🇺

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet

Inkeri Kettunen innostui 4H-toiminnasta seiskaluokkalaisena. Nuorisovaihdoilla hän tunsi oppimisen tapahtuvan itselleen mieluisalla tavalla, tekemisen kautta ja kaverien tukemana. Inkeri peräänkuuluttaa erilaisia oppimismahdollisuuksia kaikkien nuorten ulottuville.

Hoblaa!Tällä ohjelmakaudella me OIKEASTI toivotaan, että saadaan kansainvälisiin hankkeisiin lisää kaikenlaisia nuoria. ...
28/05/2021
EU:n nuoriso-ohjelmat: inSPIre Week for Inclusion verkossa

Hoblaa!

Tällä ohjelmakaudella me OIKEASTI toivotaan, että saadaan kansainvälisiin hankkeisiin lisää kaikenlaisia nuoria. Tässä inspiroivassa verkkomessutapahtumassa sinäkin voit motivoitua yhteen jos toiseen.

Erityisesti jos työskentelet maaseudun nuorten parissa, autat nuoria elämän nivelvaiheiden haasteissa tai järjestät vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten toimintaa, tämän kesäisen viikon pitäisi inspiroida sinut hiiteen! Sillä juuri nämä ryhmät saavat viikon fokuksen ja elävät esimerkit eri puolilta Eurooppaa taatusti avaavat sinunkin silmäsi.

Eli jos olet vielä töissä juhannuksen jälkeisellä viikolla, niin piipahdapa sinulle parhaiten sopiviin sessioihin. Sessioihin päästäksesi, sinun täytyy lähettää hakemus 6.6. mennessä!

Kesämessuille, hop!

Työskenteletkö nuorten kanssa, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia? Osallistu virtuaaliselle inSPIre-viikolle, joka inspiroi sinua uusiin työmenetelmiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja motivoi työssäsi maaseudun nuorten, työttömien nuorten tai vammaisten nuorten parissa. Messumaises...

#️⃣6️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Maaseutunuorten tukeminen” tähtää olosuhteisiin, jotka mahdollistavat maaseutunuor...
28/05/2021
Taneli Arosara: Harrastustoiminnalla ja koulutukseen panostamisella on tärkeä rooli maaseutunuorten tukemisessa

#️⃣6️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Maaseutunuorten tukeminen” tähtää olosuhteisiin, jotka mahdollistavat maaseutunuorille kaupunkinuoriin verrattuna yhtäläiset mahdollisuudet esimerkiksi toteuttaa kykyjään.

Taneli Arosara, 18, on itse Kontiolahdella kasvaneena kotoisin pieneltä paikkakunnalta. Hänelle Nuorisoseurat mahdollistama lähes elinikäinen kansantanssiharrastus Nuorisoseura Motora on kasvanut harrastuksesta ohjausalan opintoihin ja vienyt vaikuttamisen pariin #ErasmusPlus Nuoret vaikuttajat -hankkeeseen ja lopulta kunnallisvaaliehdokkaaksi. 🕺 📣

Toisinaan maaseutunuorten mahdollisuudet mietityttävät Tanelia, joka kuitenkin luottaa elinvoimaiseen maaseutuun. Hän näkee matalan kynnyksen harrastustoimintaan, koulutukseen ja joukkoliikenteeseen panostamisen avaimena maaseutunuorten tukemisessa. 🏃🏼‍♀️ 📚 🚌

Lue koko juttu! ⬇️ Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

24.5.–30.5.2021 Euroopan nuorisoviikko nostaa näkyviin nuoret, heidän tavoitteensa ja osallistumisensa kaikkialla Euroopassa teemalla ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 👐🇪🇺

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet
Nuorisoseurat

Kansantanssi vei Kontiolahden kasvatti Taneli Arosaran muutaman mutkan kautta oman alan opintoihin, Nuorisoseurojen hanketiimiin sekä kuntavaaliehdokkaaksi. Toisinaan maaseutunuorten mahdollisuudet mietityttävät Tanelia, joka kuitenkin luottaa elinvoimaiseen maaseutuun.

#️⃣5️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Mielenterveys ja hyvinvointi” käsittelee mielenterveysongelmien tunnistamista merk...
27/05/2021
Arman Zafari ja Aimal Hakimi: Mielenterveys tarvitsee tuekseen yhteisöä ja pakolaisilla on sanottavaa muustakin kuin pakolaisuudesta

#️⃣5️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Mielenterveys ja hyvinvointi” käsittelee mielenterveysongelmien tunnistamista merkittävänä nuoria koskettavana teemana, tarvetta paremmille palveluille sekä halua poistaa stigma aiheen ympärillä.

Arman Zafari, 20, ja Aimal Hakimi, 31, yllättyivät "maailman onnellisimman maan" ahdistuneisuudesta ja uskovat, että mielenterveys tarvitsee tuekseen yhteisöä. Nyt he tekevät aiheesta dokumenttielokuvaa, joka rahoitettiin alkuun solidaarisuusprojektina. 🎬

Nuoret elokuvantekijät torjuvat pakolaiselokuvantekijän tittelin ja puolustavat pakolaisten oikeutta sanoa sanottavansa muustakin kuin pakolaisuudesta. 🗯️ Tietystä ulkopuolisen näkökulmasta johtuen he itse asiassa uskovat voivansa toisinaan tarjoilla erityisen tarkkanäköisiä havaintoja.

Lue koko juttu! ⬇️ Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

24.5.–30.5.2021 Euroopan nuorisoviikko nostaa näkyviin nuoret, heidän tavoitteensa ja osallistumisensa kaikkialla Euroopassa teemalla ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 👐🇪🇺

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet

Arman Zafaria ja Aimal Hakimia hämmentänyt havainto "maailman onnellisimman maan" asukkaiden ahdistuneisuudesta on poikimassa dokumenttielokuvan, jonka avitti alkuun solidaarisuusprojektirahoitus. Kaksikko pohtii yhteisöllisyyden puuttumisen vaikutusta hyvinvointiin sekä pakolaisten tai maahanmu...

Eurooppalaiset nuorisotavoitteet #️⃣4️⃣ ”Tiedonsaanti ja rakentava vuoropuhelu” sekä #️⃣9️⃣ ”Tiloja ja osallistumista ka...
26/05/2021
Eveliina Torkkeli: Nuorten tiedon ja osallistumisen lisäämiseksi on panostettava innostamisen ikuisuuskysymykseen

Eurooppalaiset nuorisotavoitteet #️⃣4️⃣ ”Tiedonsaanti ja rakentava vuoropuhelu” sekä #️⃣9️⃣ ”Tiloja ja osallistumista kaikille” vaativat nuorille pääsyä luotettavan tiedon pariin, nuorten varustamista taidoilla arvioida tietoa kriittisesti ja käydä kunnioittavaa vuoropuhelua sekä nuorille fyysisiä ja virtuaalisia tiloja ja demokraattisen osallistumisen mahdollisuuksia kaikissa päätöksentekoprosesseissa.

Eveliina Torkkeli, 23, osallistui itse ensimmäiseen Loimaan teatteri nuorisovaihtoon peräti vuosikymmen sitten 13-vuotiaana – ja koukuttui kansainvälisiin nuorten osallistumismahdollisuuksiin. Loimaan kaupunki kautta pääsi vapaaehtoiseksikin. Kokemukset ovat kartuttaneet uskallusta, avanneet Loimaan kasvatin silmät maailmalle ja osoittautuneet toisinaan elämässä juuri siksi, mitä hän kulloinkin koki tarvitsevansa. 👀

Eveliina on kiitollinen omista kokemuksistaan, mutta samaan aikaan häntä mietityttää nuorisoystävällisen tiedon ja tilojen saatavuus sekä nuorten jakautuminen aktiivisiin osallistujiin ja vaikeammin tavoitettaviin nuoriin. Eveliinan mielestä nuorten eurooppalaiset mahdollisuudet voivat jäädä piiloon 🔎, ja siksi hän promoaakin niitä mieluusti vaikka puolitutuille!

Lue koko juttu! ⬇️ Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡️ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

24.5.–30.5.2021 Euroopan nuorisoviikko nostaa näkyviin nuoret, heidän tavoitteensa ja osallistumisensa kaikkialla Euroopassa teemalla ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 👐🇪🇺

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet #nuoriloimaa

Eveliina Torkkeli osallistui ensimmäiseen nuorisovaihtoonsa vuosikymmen sitten – ja koukuttui kansainvälisiin nuorten osallistumismahdollisuuksiin. Eveliina on kiitollinen omista kokemuksistaan, mutta samaan aikaan häntä mietityttää nuorisoystävällisen tiedon saatavuus sekä nuorten jakaut...

#️⃣3️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Osallistavat yhteiskunnat” tavoittelee kaikille nuorille samoja oikeuksia ja riitt...
25/05/2021
Inês Oliveira ja Betty Pineiro: Osallistava yhteiskunta tuntuu usein utopistiselta, mutta erilaisten ihmisten kohtaaminen auttaa

#️⃣3️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Osallistavat yhteiskunnat” tavoittelee kaikille nuorille samoja oikeuksia ja riittävää yhteiskunnan tukea köyhyydestä, syrjinnästä tai marginalisoitumisen uhasta kärsiville tai esimerkiksi maahanmuuttaneille.

Portugalilaisesta Inês Oliveirasta, 25, ja espanjalaisesta Betty Pineirosta, 22, kaikille hyvät ja yhtäläiset lähtökohdat tarjoava yhteiskunta tuntuu usein utopistiselta. ⚖️ Muutoksen keinona he uskovat erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja välittämiseen.

Inês ja Betty työskentelevät vapaaehtoisina Sininauhasäätiö llä, jossa he esimerkiksi valmistavat aterioita kodittomille ja käyvät läpi lahjoitetut vaatteet. He ovat oppineet, etteivät kaikki ole varakkaita Pohjoismaissakaan ja että säätiön asiakkaille voi merkitä paljon, kun joku tuntematon on kiinnostunut heistä ja haluaa heidän tuntevan olonsa hyväksi. 🏠

Lue koko juttu! ⬇️ Koko Euroopan nuorisoviikon kampanjamme löydät nettisivuiltamme ➡️ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

24.5.–30.5.2021 Euroopan nuorisoviikko nostaa näkyviin nuoret, heidän tavoitteensa ja osallistumisensa kaikkialla Euroopassa teemalla ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 👐🇪🇺

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet

Portugalilainen Inês Oliveira ja espanjalainen Betty Pinieiro tulivat Suomeen vapaaehtoistyöjaksolle Sininauhasäätiöön. He eivät näe esimerkiksi mahdollisuuksien tasa-arvon toteutuvan Euroopassa maiden välillä tai sisällä, mutta löytävät merkitystä pyrkimyksestä kohdata, ymmärtää...

#️⃣2️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Kaikkien sukupuolten yhdenvertaisuus” kattaa sellaisia asioita kuten yhtäläiset oi...
24/05/2021
Valo Vesikauris: Kaikkien sukupuolten yhdenvertaisuuden tavoittelu edellyttää moninaisuuden tunnistamista

#️⃣2️⃣ Eurooppalainen nuorisotavoite ”Kaikkien sukupuolten yhdenvertaisuus” kattaa sellaisia asioita kuten yhtäläiset oikeudet, sukupuoleen perustuvaan syrjintään ja väkivaltaan puuttuminen, tasa-arvo työmarkkinoilla sekä stereotyyppisten roolien karsiminen ja sukupuoli-identiteettien monimuotoisuus.

Helsinkiläisen transaktivistin ja sosionomiopiskelijan Valo Vesikauriin, 26, mielestä kaikkien sukupuolten yhdenvertaisuuden tavoittelu edellyttää moninaisuuden tunnistamista ja ymmärrystä kunkin sukupuolen kohtaamien ongelmien erityispiirteistä. ⚧️ 💭

Valo on osa tiimiä Trans ry n solidaarisuusprojektissa, jossa järjestetään 10 temaattista aktivismia käsittelevää työpajaa, jotta transyhteisö saisi työkaluja puolustaa oikeuksiaan. 📣

Lue koko juttu alla olevasta linkistä! ⬇️ Euroopan nuorisoviikon kampanjasivun löydät nettisivuiltamme ➡️ https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/euroopan-nuorisoviikko-2021

24.5.–30.5.2021 Euroopan nuorisoviikko nostaa näkyviin nuoret, heidän tavoitteensa ja osallistumisensa kaikkialla Euroopassa teemalla ”Tulevaisuus omissa käsissämme”. 👐🇪🇺

#EUYouthWeek #nuorisoviikko #EUYouthGoals #nuorisotavoitteet

Yhdenvertaisuus on helsinkiläiselle transaktivistille ja opiskelijalle Valo Vesikauriille tärkeä teema. Hänestä meidän olisi syytä kuunnella nuoria sekä huomioida paremmin sukupuolten moninaisuus ja kunkin sukupuolen kohtaamien ongelmien erityispiirteet.

Osoite


Yleistä tietoa

Ohjelmat ovat tarkoitettu pääasiassa 13–30-vuotiaille nuorille ja kaikenikäisille nuorten parissa toimiville. Ikärajat vaihtelevat hieman toiminnoittain. Tarkista toimintokohtainen ikäraja ohjelmaoppaasta tai toimintokohtaiselta alasivulta. Ohjelma pyrkii erityisesti tavoittamaan muita heikommassa asemassa olevat nuoret. Yleishyödyllisille organisaatioille kuten järjestöille tai kuntien nuorisotoimille Youth in Action -ohjelma tarjoaa koulutusta, työkaluja ja kansainvälisiä kontakteja. Ohjelma tukee eurooppalaista nuorisoalan yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa. Hankkeet tuovat lisäväriä ja piristystä organisaatioiden jokapäiväiseen toimintaan

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Youth in Action Finland :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Youth in Action Finland :lle:

Videot

Lähellä hallituksen palvelut

Kommentit

We are on the quest to find young people who are driving change in Finland! Are you 16-25 years old and you want to develop your idea further? Now it is the time to apply for our Changemaker of the Year award! This year, Changemaker of the Year will be awarding two young people who will receive the support from a mentorship group and an international #changemaking network. Read more about the award and how to apply here https://www.ashokanordic.org/changemaker-of-the-year-finland
We have a project in May 2020 in Italy. This project is important for us, as our youth were working hardly for that. At the same time there is a partial quarantine because of the Corona virus. We are not sure what to do. Are here any Finnish organizations/people with the same situation and what decision have you made? 🤔🤔
We are delighted to announce that admission to the 11th Transparency School is open! Apply today and join anti-corruption enthusiasts from all over the world! Spend your summer by gaining an experience😍 More information @ www.transparencyschool.org #Art4Transparency
Hello, the organization IYEC Finland is looking for young people 18 years and above who would like to attend a youth training in Denmark on an Erasmus plus project. All expenses are reimbursed by the project. If you are interested kindly send an email to [email protected] for more info.
Kiinnostaako nuorisotyön ja museoalan yhteistoiminnan kehittäminen? Museot nuorisotyön ja nonformaalin oppimisen paikkoina? Miten saada nuoret mukaan kehittämään museoiden toimintaa? Miten saada nuoret ylipäätään museoihin? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Espanjassa OMG - Youth at Museums -koulutuksessa Jos olet museotavaraa, niin hae! https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/erasmus-nuorisoalalle-omg-youth-museums
Ensi sunnuntaina on eurovaalien varsinainen vaalipäivä. Jos kuvan seniorikansalainen jaksaa köpötellä vaalihuoneistoon käyttämään äänioikeuttaan, niin mikset sinäkin? Alla tietopaketti eurovaaleista!
Murha! Nukkuminen! Itkeminen! Näin nuoret (ja vähän vanhemmatkin) ideoivat nuorisovaihdon aiheita Varkauden Suomi-Venäjä-seuran ja Opetushallituksen järjestämässä koulutuksessa. Ei voine muuta odottaa, jos tilaisuus pidetään räntäsateessa marraskuussa... Aivan näin synkissä ajatuksissa emme viettäneet koko päivää vaan myös matkustimme Euroopan tähdellä, inprosimme, pikatreffailimme ja huusimme BINGOA! Kiitos Leppävirta, Kuopio, Petroskoi, Pieksämäki, Sortavala ja Varkaus. Jäämme odottamaan tarinallenne jatkoa! #erasmusplus #youthinaction #suomivenäjäseura #varkaus
Suomen kausi EU:n puheenjohtajana alkaa ensi vuonna m***a Euroopan neuvostossa nyt. Millä muistisäännöllä muistaisi nämä neuvostot?
Malmin kv Group on its final own Project!! Life Is good! Off to German, Köln for a dance studio Millenium Dance comlex German! 😎😍
Hello and thanks to all of you. I just found you in Facebook and remembered how much I enjoyed running training courses and exchanges and camps and stuff. Want to do this again more often. So if you know me, be aware that I am willing to be provide myself to youth in action (specially after Christmasholiday). If you don't know me, please introduce yourself to me and I will introduce myself to you. Thank you, Huck
Ensi viikolla starttaa neljän maan välinen Nuorisovaihto Tourette Here and Elsewhere Kannonkoskella, Piispalassa. MIkäli haluat vaihtoa seurata, MIchiel vloggaa koko viikon tapahtumasta. https://youtu.be/T9er84ZZpOs #TouretteHereandElsewhere