Clicky

Ubs på svenska

Ubs på svenska Ubs på svenska är Utbildningsstyrelsens Facebook-sida på svenska: för att informera på svenska Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde som ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationaliseringen.

Genom att gilla vår sida får du information om Utbildningsstyrelsens verksamhet och om händelser, evenemang och annat som är aktuellt inom vårt område. Vi tar gärna emot respons och vi vill uppmuntra till en konstruktiv diskussion om frågor som berör vårt verksamhetsfält. Vi svarar endast på frågor som berör våra allmänna tjänster. Vi kan förhindra kommenteringen för sådana användare som upprepade

Genom att gilla vår sida får du information om Utbildningsstyrelsens verksamhet och om händelser, evenemang och annat som är aktuellt inom vårt område. Vi tar gärna emot respons och vi vill uppmuntra till en konstruktiv diskussion om frågor som berör vårt verksamhetsfält. Vi svarar endast på frågor som berör våra allmänna tjänster. Vi kan förhindra kommenteringen för sådana användare som upprepade

Operating as usual

Vi har publicerat nytt material på adressen oph.fi/sv/ukraina.✏️ Studiemöjligheter och stöd för studier inom gymnasieutb...
13/04/2022
Undervisningsväsendet, internationella program och Rysslands attack mot Ukraina

Vi har publicerat nytt material på adressen oph.fi/sv/ukraina.
✏️ Studiemöjligheter och stöd för studier inom gymnasieutbildning för unga som flytt från Ukraina https://bit.ly/3veUJt3
✏️ Studiemöjligheter och stöd för studier inom yrkesutbildning för personer som flytt från Ukraina https://bit.ly/38BbJ51
✏️ Stödmaterial för att hantera svåra situationer, motsättningar och polarisering i småbarnspedagogiken och undervisningen https://bit.ly/3jAm5V8

Utbildningsstyrelsen stöder skolorna, läroanstalterna och aktörerna inom småbarnspedagogik i frågor som berör Rysslands attack mot Ukraina. Vi erbjuder också information och anvisningar för organisationer och personer som deltar i internationella projekt och utbytesprogram. Om du inte hittar...

Den svenska utbildningsvägen i fokus ­– Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland arrangeras 17.5! Utgån...
13/04/2022
Den svenska utbildningsvägen i fokus - Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland

Den svenska utbildningsvägen i fokus ­– Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland arrangeras 17.5! Utgångspunkten för konferensen är Gun Oker-Bloms utredning om den svenskspråkiga utbildningen, publicerad i mars 2021 (UKM). Programmet bygger på tre temahelheter som lyfts fram rapporten:

🔹 De språkliga och kulturella utmaningarna samt kvalitetssäkring inom den svenskspråkiga utbildningen
🔹 Den svenskspråkiga utbildningen är öppen för alla
🔹 Utmaningar inom den högre utbildningen och bristen på svenskkunnig expertis inom centrala områden

Konferensen arrangeras i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet. Läs mer om programmet och anmäl dig med senast 3.5. Varmt välkommen med! https://bit.ly/3JVMtED

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i rapporten kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov, med presentationer och diskussion kring mål och visioner för framtiden! Utredningen betonar betydelsen av att värna om den svenskspråkiga utbildningshe...

Europeiska kommissionen uppmuntrar aktörerna inom yrkesutbildning att öka kännedomen om yrkesutbildningen i Europa. Om d...
12/04/2022

Europeiska kommissionen uppmuntrar aktörerna inom yrkesutbildning att öka kännedomen om yrkesutbildningen i Europa.

Om du under år 2022 ordnar evenemang som berör yrkesutbildningen, till exempel öppet hus, rekryteringsmässor, infowebbinarier eller nätverksdagar, kan du anmäla ditt evenemang på kommissionens webbsida som en del av Europeiska veckan för yrkesskicklighet.

Läs mer på vår kampanjsida: https://bit.ly/35IBb7P

Vi har bildat ett nätverk för digitalisering inom yrkesutbildningen vars mål är att stödja anordnarna av yrkesutbildning...
11/04/2022
Digitalisering inom yrkesutbildningen

Vi har bildat ett nätverk för digitalisering inom yrkesutbildningen vars mål är att stödja anordnarna av yrkesutbildning att på ett mångsidigt sätt använda sig av digitaliseringen i utbildningen. Läs mer och kom med i nätverket. https://bit.ly/3DYd9lU

Målet med nätverket för digitalisering inom yrkesutbildningen är att stödja anordnarna inom yrkesutbildning att på ett mångsidigt sätt använda sig av digitaliseringen i utbildningen och som ett stöd för de studerande. Nätverket är öppet för alla som är intresserade av att utveckla yr...

Delta i vårt webbinarium om ordnandet av grundläggande utbildning och förberedande undervisning för ukrainska barn och u...
08/04/2022
Ukrainalaisten lasten ja nuorten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestelyt -webinaari

Delta i vårt webbinarium om ordnandet av grundläggande utbildning och förberedande undervisning för ukrainska barn och unga. Det finskspråkiga webbinariet ordnas 11.4. och riktar sig till utbildningsanordnare, lärare och rektorer. Anmäl dig senast 10.4.

Järjestämme maanantaina 11.4. webinaarin, jonka teemoina ovat ukrainalaisten lasten ja nuorten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestelyt, tilapäinen suojelu ja perusopetus sekä valmistavan opetuksen rahoitus.

Hur ska man känna igen och hjälpa barnen och de unga att hantera olika känslor? Vad ska man göra då en diskussion urarta...
07/04/2022
Få tips för att undervisa i dialogfärdigheter och emotionella färdigheter med hjälp av vår nya handbok!

Hur ska man känna igen och hjälpa barnen och de unga att hantera olika känslor? Vad ska man göra då en diskussion urartar i gräl? Bland annat dessa frågor får du svar på i vår nya handbok för att undervisa i dialogfärdigheter och emotionella färdigheter.

Vår nya handbok tar fasta på dialog i undervisningen, socioemotionellt lärande och hur man övar färdigheter i att tänka och diskutera. I handboken finns en egen helhet för hur man kan behandla svåra frågor.

Vi har publicerat ett nytt material om det ukrainska utbildningssystemet. Syftet med materialet är att ge utbildningsano...
06/04/2022
Översikt av det ukrainska skolsystemet

Vi har publicerat ett nytt material om det ukrainska utbildningssystemet. Syftet med materialet är att ge utbildningsanordnarna och anordna av småbarnspedagogik information om vilken skolbakgrund barn och unga som kommer från Ukraina till Finland kan ha.

Materialet är sammanställt och ursprungligen publicerat av Skolverket i Sverige. Texten har redigerats endast till den del det varit nödvändigt för att terminologin som används ska motsvara det finländska utbildningssystemet (t.ex. förskola har ändrats till småbarnspedagogik). Du hittar l....

Fler än 800 barn och unga som flytt från Ukraina går redan i skola, studerar på andra stadiet eller deltar i småbarnsped...
06/04/2022
Fler än 800 barn och unga som flytt från Ukraina går redan i skola, studerar på andra stadiet eller deltar i småbarnspedagogik i Finland

Fler än 800 barn och unga som flytt från Ukraina går redan i skola, studerar på andra stadiet eller deltar i småbarnspedagogik i Finland. Flest barn och unga som flytt från Ukraina finns det för närvarande inom undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen.

Utbildningsstyrelsen genomförde i månadsskiftet mars─april en enkätundersökning bland utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik för att kartlägga följderna av den ryska attacken mot Ukraina. Enkäten kunde besvaras mellan 29.3 och 1.4. Utbildningsstyrelsen kommer att skicka...

Vi har utarbetat läroämnesspecifika stödmaterial för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen. Syftet med materi...
06/04/2022
Nya stödmaterial har publicerats för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2022

Vi har utarbetat läroämnesspecifika stödmaterial för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen. Syftet med materialen är att stödja lärarnas arbete med att ta i bruk de nya bedömningskriterierna för slutbedömningen.

Stödmaterial för användningen av de nya bedömningskriterierna finns tillgängliga för varje läroämne. Materialen tar fasta på hur man med hjälp av bedömningskriterierna genomför slutbedömningen för eleven med beaktande av en helhetsbedömning. Stödmaterialen är lite olika utformade be...

Delta i vårt webbinarium om ordnandet av grundläggande utbildning och förberedande undervisning för ukrainska barn och u...
06/04/2022
Ukrainalaisten lasten ja nuorten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestelyt -webinaari

Delta i vårt webbinarium om ordnandet av grundläggande utbildning och förberedande undervisning för ukrainska barn och unga. Det finskspråkiga webbinariet ordnas 11.4. och riktar sig till utbildningsanordnare, lärare och rektorer. Anmäl dig senast 10.4.

Järjestämme maanantaina 11.4. webinaarin, jonka teemoina ovat ukrainalaisten lasten ja nuorten perusopetuksen ja valmistavan opetuksen järjestelyt, tilapäinen suojelu ja perusopetus sekä valmistavan opetuksen rahoitus.

Nu är det möjligt att söka statens specialunderstöd för att stärka kunskaperna i undervisningsspråket och grundläggande ...
05/04/2022
Statens specialunderstöd för att stärka kunskaperna i undervisningsspråket och grundläggande färdigheter hos elever med invandrarbakgrund samt för att stödja övergångar

Nu är det möjligt att söka statens specialunderstöd för att stärka kunskaperna i undervisningsspråket och grundläggande färdigheter hos elever med invandrarbakgrund samt för att stödja övergångar. Ansökningstid: 29.3–3.5.2022. Läs mer om understödet här:

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har inlett ett åtgärdsprogram som ska stödja inlärnings- och skolgångsfärdigheterna hos elever som har flyttat till Finland. Programmet är en del av den grundläggande utbildningens utvecklingsprogram Utbildning för alla. Åtgärd...

Antalet studerande och personal som deltar i internationell mobilitet vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen har for...
01/04/2022
Färsk statistik: Coronapandemin påverkar fortfarande den internationella mobiliteten vid läroanstalter på andra stadiet

Antalet studerande och personal som deltar i internationell mobilitet vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen har fortfarande minskat till följd av coronapandemin. Verksamheten har i huvudsak genomförts virtuellt. Statistiken visar också en ny form av internationalisering, nämligen verksamhet som kombinerar både fysisk och virtuell mobilitet.

Antalet studerande och personal som deltar i internationell mobilitet vid gymnasierna och inom yrkesutbildningen har fortfarande minskat till följd av coronapandemin. Det här framgår av den senaste statistiken från Utbildningsstyrelsen. Den internationella verksamheten vid läroanstalterna har u...

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 137 980. Detta är 19 800 färre...
31/03/2022
I vårens andra gemensamma ansökan till högskolorna 137 980 sökande

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 137 980. Detta är 19 800 färre än ifjol. Det fanns nästan 53 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten.

Anmälan till konferensen kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland är nu öppen!Välkommen att ta del av de centrala...
31/03/2022
Den svenska utbildningsvägen i fokus - Konferens kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland

Anmälan till konferensen kring den svenskspråkiga utbildningen i Finland är nu öppen!

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i Gun Oker-Bloms utredning kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov (2021, UKM). Under konferensen ger olika experter en djupare inblick i teman som är i fokus i utredningen. Evenemanget är också en första uppföljning av åtgärdsförslagen i utredningen – med utblick mot framtiden. Läs mer om programmet och anmäl dig här.

🔹 Tid och plats: 17.5.2022 Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors. Det är också möjligt att följa konferensen på distans. Sista anmälningsdag är 3.5.

Konferensen är ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Välkommen att ta del av de centrala slutsatserna i rapporten kring den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov, med presentationer och diskussion kring mål och visioner för framtiden! Utredningen betonar betydelsen av att värna om den svenskspråkiga utbildningshe...

Kriterierna för god handledning förnyas för att stödja kvaliteten på och jämlikheten inom handledningen för barn och ung...
29/03/2022
Kriterierna för god handledning förnyas

Kriterierna för god handledning förnyas för att stödja kvaliteten på och jämlikheten inom handledningen för barn och unga. Läs mer om arbetet i vår nyhet.

Syftet med kriterierna för god handledning är att stödja kvaliteten på och jämlikheten inom handledningen för barn och unga samt att beakta att handledningen får en allt större betydelse till följd av den utvidgade läroplikten. Kriterierna utarbetas som ett verktyg i vardagen för handledn...

29/03/2022

Hej du som arbetar inom elev- och studerandevårdstjänsterna! Institutet för hälsa och välfärds och Utbildningsstyrelsens nationella enkät för elevhälsotjänsterna (OPA 2022) samlar regionalt jämförbar information om organiserandet av gemensam och individuell elev- och studerandevård och genomförandet av den, såsom klientrelationer, arbetspraxis, samarbete och förutsättningar för arbetet.

Uppgifterna samlas in från läsåret 2021–2022 och enkäten riktar sig till både grundläggande utbildningen och andra stadiet. Enkäten kan besvaras fram till 1.4.2022. Ifall du arbetar inom elev- och studerandevårdstjänsterna och inte fått en personlig länk till enkäten per e-post, ta kontakt med [email protected].

Europeiska kommissionen uppmuntrar aktörerna inom yrkesutbildning att öka kännedomen om yrkesutbildningen i Europa. Om d...
25/03/2022

Europeiska kommissionen uppmuntrar aktörerna inom yrkesutbildning att öka kännedomen om yrkesutbildningen i Europa.

Om du under år 2022 ordnar evenemang som berör yrkesutbildningen, till exempel öppet hus, rekryteringsmässor, infowebbinarier eller nätverksdagar, kan du anmäla ditt evenemang på kommissionens webbsida som en del av Europeiska veckan för yrkesskicklighet.

Läs mer på vår kampanjsida: https://bit.ly/35IBb7P

Arbetsplatshandledarna är i huvudsak nöjda med det kunnande som de studerande inom yrkesutbildningen har då de inleder e...
24/03/2022
Arbetsplatshandledarna nöjda med samarbetet med yrkesläroanstalterna

Arbetsplatshandledarna är i huvudsak nöjda med det kunnande som de studerande inom yrkesutbildningen har då de inleder en period för lärande i arbetslivet. Det samma gäller också samarbetet med läroanstalterna. Det här framgår av resultaten i Utbildningsstyrelsens enkäter för arbetslivsrespons.

Nationell arbetslivsrespons för yrkesutbildningen har samlats in sedan 1.7.2021 och resultatet av responsen publiceras nu för första gången. Arbetslivsresponsen är indelad i två helheter: en enkät för arbetsplatser som besvaras av personerna som på arbetsplatserna ansvarar för samarbetet m...

Hej du, yrkesutbildningsaktör – har ni utvecklat lösningar som främjar grön övergång och målen inom hållbar utveckling i...
23/03/2022

Hej du, yrkesutbildningsaktör – har ni utvecklat lösningar som främjar grön övergång och målen inom hållbar utveckling inom yrkesutbildningen?

Ännu hinner ni söka Europeiska kommissionens Vet Excellence-pris som ett erkännande för ert arbete. Priserna kommer att delas ut vid huvudevenemanget under Europeiska veckan för yrkesskicklighet i Paris i maj.

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna och tidtabellen på vår kampanjsida:
https://bit.ly/35IBb7P

Ålands självstyrelse fyller 100 år!  Också skolorna, läroanstalterna och småbarnspedagogiken har möjlighet att delta i f...
23/03/2022
Ålandsveckan i skolor 21–25.3.2022 - Statsrådets kansli

Ålands självstyrelse fyller 100 år! Också skolorna, läroanstalterna och småbarnspedagogiken har möjlighet att delta i firandet av Ålands 100-årsjubileum under Ålandsveckan 21–25.3.2022.

Med hjälp av mångsidiga material och uppgifter planerade speciellt för veckan har man möjlighet att behandla Åland ur många olika perspektiv. Materialen och uppgifterna är menade för undervisning och verksamhet i främst småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Bekanta dig med veckans program och material här.

I mars för att fira Ålands jubileumsår är det möjligt för elever och lärare att ta del av Ålandsveckan i skolor. Fem dagar, fem teman – under veckan behandlas Åland ur många olika perspektiv.  

Påminnelse om Tutordagen 2022 som ordnas online eftermiddagen 7.4. Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla intres...
22/03/2022
Händelse - Aluehallintovirasto

Påminnelse om Tutordagen 2022 som ordnas online eftermiddagen 7.4. Webbinariet är avgiftsfritt och öppet för alla intresserade. OBS Anmälningstiden går ut 24.3. Samarbetspartnern RFV sköter om det praktiska kring evenemanget. Bekanta dig med det mångsidiga programmet med parallellsessioner och anmäl dig via länken nedan. Varmt välkomna!

Välkommen med på Tutorday2022! Under denna eftermiddag kommer vi att bekanta oss med utveckling som har skett i kölvattnet av tutorverksamheten runtom i Svenskfinland. Teman varierar mellan allt från bedömning till ny teknik i klassrummet. Du väljer själv vilka delar av programmet du deltar i...

Address

Hagnäskajen 6
Helsinki
00530

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+358295331000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ubs på svenska posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ubs på svenska:

Videos

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

Vill du bli min kollega?