Ubs på svenska

Ubs på svenska Ubs på svenska är Utbildningsstyrelsens Facebook-sida på svenska: för att informera på svenska men också för att bjuda in till diskussion. Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde som ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationaliseringen.

Genom att gilla vår sida får du information om Utbildningsstyrelsens verksamhet och om händelser, evenemang och annat som är aktuellt inom vårt område. Vi tar gärna emot respons och vi vill uppmuntra till en konstruktiv diskussion om frågor som berör vårt verksamhetsfält. Vi svarar endast på frågor som berör våra allmänna tjänster. Vi kan förhindra kommenteringen för sådana användare som upprepade gånger publicerar osakliga eller kränkande kommentarer. Vi modererar diskussionerna vid behov och osakliga och lagstridiga kommenterar tas bort. Respektera de övriga deltagarna i diskussionen, publicera inte dina egna eller andras personuppgifter, publicera inte fotografier, publicera inte meddelanden som kränker andra människor, samfund eller religioner, gör inte reklam för produkter eller tjänster. Vi betjänar dig på svenska, finska och engelska. Kom ihåg att vår Facebooksida inte är en formell kanal för att sköta ärenden som berör vår verksamhet. Formella ärenden kan riktas till Utbildningsstyrelsens registratur på adressen [email protected] eller så kan du vara i kontakt med våra tjänsteinnehavare, vars kontaktuppgifter du hittar på adressen https://www.oph.fi/sv/om-oss/kontakta-oss.

Operating as usual

Utbildningsstyrelsen kartlägger bristerna i läromedelsutbudetVälkommen att besvara vår enkät om brister i läromedelsutbu...
24/11/2020
Opetushallitus verkkokauppa

Utbildningsstyrelsen kartlägger bristerna i läromedelsutbudet

Välkommen att besvara vår enkät om brister i läromedelsutbudet på svenska i Finland. Vi använder svaren som stöd i planeringen av vår läromedelsutgivning. Enkäten tar 5–10 minuter att besvara.

Utbildningsstyrelsen kompletterar med sin läromedelsutgivning utbudet hos kommersiella förlag och erbjuder läromedel för mindre målgrupper både på svenska och finska. Du kan bekanta dig med Utbildningstyrelsens svenskspråkiga läromedel på adressen www.oph.fi/bokhandel.

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/82005570-34e2-4ded-b50b-7bbd57ecb140?displayId=Fin2143164

Startsida

Vill du bidra till jämlikt lärande i Finland?Välkommen att besvara Utbildningsstyrelsens enkät om brister i läromedelsut...
24/11/2020

Vill du bidra till jämlikt lärande i Finland?

Välkommen att besvara Utbildningsstyrelsens enkät om brister i läromedelsutbudet inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Enkäten tar 5–10 minuter att besvara.

Sista svarsdatum 8.12.2020.

Tack på förhand! Utbildningsstyrelsen/ Läromedel

Länk till enkäten: https://webropol.com/s/laromedelsenkat

En kompletterande ansökan för statsunderstöd inom yrkesutbildningen har öppnats. Fokuset ligger bl.a. på att utveckla st...
23/11/2020
Rätt att kunna - kompletterande ansökan för statsunderstöd inom yrkesutbildning

En kompletterande ansökan för statsunderstöd inom yrkesutbildningen har öppnats. Fokuset ligger bl.a. på att utveckla studiehandledningen och kvaliteten på handledningen, stärka välbefinnande, samhörighet och delaktighet samt förnya verksamhetskulturen. Bekanta dig med ansökningsmeddelandet, tyngdpunkterna och ansök om finansiering. Observera att ansökningstiden är ovanligt kort!

Ansökningstid: 19.11.2020 klo 9:00–4.12.2020 klo 16:15

En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden. Läs ett plock ur diskussionen under #Världe...
19/11/2020
En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden

En bra och trygg skoldag hjälper barn och unga att se positivt på framtiden. Läs ett plock ur diskussionen under #Världensstörstaföräldrakväll eller se på videoupptagningen. https://bit.ly/3pKkYE3

Under världens största föräldrakväll diskuterades faktorer som skapar en bra skoldag, betydelsen av kamratrelationer och hur man stärker barnens och de ungas framtidstro. Sammanlagt dryga 3 000 föräldrar till skolelever följde med kvällens streaming och deltog i diskussionen.

Välkommen till höstens Fyren-webbinarium på svenska 2.12.2020 kl. 14.30 – 15.45! Tema för webbinariet är Bedömning som e...
18/11/2020
Undersökningen genomförs via Webropol: AnmälningsblankettVälkommen till Fyren-webbinarium!Tema: Bedömning som en del i skolans verksamhetskultur2.12.2020 kl. 14.30 - 15.45

Välkommen till höstens Fyren-webbinarium på svenska 2.12.2020 kl. 14.30 – 15.45!

Tema för webbinariet är Bedömning som en del i skolans verksamhetskultur.

Ytterligare information och program hittar du på: https://www.oph.fi/sv/utveckling/fyren-natverket-skolutveckling#anchor-evenemang-och-material

Anmäl dig senast 30.11.2020 via länken nedan.
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c24d1943-dfc7-4dd6-b8cd-9a4ca54d4f7c?displayId=Fin2126625

Du kan kommentera grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning fram till den 23 november! Utka...
18/11/2020
Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning skickas på remiss 10.11

Du kan kommentera grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning fram till den 23 november! Utkastet till grunderna finnas att läsa på adressen lausuntopalvelu.fi/SV. Där kan man också lämna ett eget utlåtande om utkastet. https://bit.ly/3kGfO8i

Utbildningsstyrelsen publicerar ett utkast till grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Avsikten är att försöket ska genomföras åren 2021–2024. Försöket bereds vid undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med regeringsprogrammet och lagstiftninge...

Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna, om det går att iaktta de g...
17/11/2020
Coronaviruset förutsätter specialarrangemang vid fester i slutet av året

Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna, om det går att iaktta de gällande rekommendationerna och om det lokala epidemiläget tillåter arrangemangen. Beslut om att ordna fester och dylika evenemang fattas lokalt. Närmare anvisningar om ordnandet av fester i skolor och läroanstalter hittar du bland våra vanliga frågor som berör coronaviruset.

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/coronaviruset-forutsatter-specialarrangemang-vid-fester-i-slutet-av-aret

Det är möjligt att ordna fester inom småbarnspedagogiken samt i skolorna och läroanstalterna, om det går att iaktta de gällande rekommendationerna och om det lokala epidemiläget tillåter arrangemangen. Beslut om att ordna fester och dylika evenemang fattas lokalt. Närmare anvisningar om ord...

17/11/2020

Vi firar veckan för barnens rättigheter! Barn och unga ska uppmuntras att drömma och sträva efter en framtid som motsvarar deras egna önskemål. Tillsammans kan vi se till att var och en av dem kan nå sin potential. Läs mera om Lapsen oikeudet - Barnkonventionen på Facebook.
#FårDrömma #RättTillFramtiden

Finland har till största delen uppnått de uppställda målen och placerar sig i flera kategorier bland de ledande länderna...
16/11/2020
EU:s uppföljningsrapport över utbildning 2020: Finland hör till jämförelsens mönsterelever, men det finns också rum för förbättring

Finland har till största delen uppnått de uppställda målen och placerar sig i flera kategorier bland de ledande länderna inom EU. Det här framgår av Europeiska kommissionens årliga uppföljningsrapport om utbildning, Education and Training Monitor. https://bit.ly/38Hiqka

Education and Training Monitor jämför EU-ländernas utbildningssystem och hur de utvecklats. Målet för uppföljningen är att främja diskussionen om utbildningens nyckelteman och ta fram information som underlag för nationell utbildningspolitik och utveckling. Uppföljningen grundar sig på de...

Nu börjar Läsfadder-kampanjen med frontfigurerna undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister A...
13/11/2020
Läsfadder-kampanjen betonar läsningens betydelse och strävar efter att stärka barnens läsfärdighet

Nu börjar Läsfadder-kampanjen med frontfigurerna undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. De diskuterar läsningens betydelse och intervjuar personer som arbetar med barnlitteratur. Kampanjen erbjuder föräldrarna hjälp för att stödja barnens läsning. Läs mera om Läsfaddrarna! https://bit.ly/3lDj2uV

I dag inleds Läsfadder-kampanjen vars frontfigurer är undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko. Med kampanjen, som är en gemensam satsning av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet vill man betona läsningens be...

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet genomförde i början av år 2020 i enlighet med skrivningen ...
12/11/2020
Färsk rapport: Ordnande av småbarnspedagogik för asylsökande och papperslösa barn

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet genomförde i början av år 2020 i enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet en enkät om ordnandet av småbarnspedagogik för asylsökande och papperslösa barn. Läs mer i den färska rapporten. https://bit.ly/3eTOjao

Enligt en enkät som Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet genomfört ordnade 15 procent av kommunerna småbarnspedagogik för asylsökande barn. Därtill uppgav 11 procent av kommunerna att de ordnar småbarnspedagogik för asylsökande barn i det fallet att barnet får små...

Världens största föräldrakväll idag som direktsändning kl.18. Välkommen med! #Världensstörstaföräldrakväll
12/11/2020
Världens största föräldrakväll

Världens största föräldrakväll idag som direktsändning kl.18. Välkommen med! #Världensstörstaföräldrakväll

Världens största föräldrakväll 12.11.2020: En bra skoldag!

Idag firas de riksomfattande Ahtisaaridagarna redan den 10:e gången! Under dagen ordnas ett webbinarium kring bland anna...
11/11/2020
Enkät visar att man vill stärka de kommunikativa färdigheterna i skolorna

Idag firas de riksomfattande Ahtisaaridagarna redan den 10:e gången! Under dagen ordnas ett webbinarium kring bland annat digitala färdigheter, kommunikation och hållbar utveckling. Webbinariet är öppen för allmänheten. Kom med och lyssna från klockan 15.30 framåt! https://bit.ly/3kj1Jh1

Av enkätsvaren framgår att lärarna behöver konkreta och tydliga verksamhetsmodeller för att lösa meningsskiljaktigheter och motsättningar men även för att upptäcka och förebygga dem. Modeller och verktyg behövs i synnerhet för snabbt ingripande, för att få till stånd en dialog och f....

Du kan kommentera utkastet till grunderna för läroplanen för försöket  i utlåtandetjänsten lausuntopalvelu.fi mellan den...
10/11/2020
Grunderna för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning skickas på remiss 10.11

Du kan kommentera utkastet till grunderna för läroplanen för försöket i utlåtandetjänsten lausuntopalvelu.fi mellan den 10 och 23 november 2020. https://bit.ly/3jY8mFq

Utbildningsstyrelsen publicerar ett utkast till grunder för läroplanen för försöket med tvåårig förskoleundervisning. Avsikten är att försöket ska genomföras åren 2021–2024. Försöket bereds vid undervisnings- och kulturministeriet i enlighet med regeringsprogrammet och lagstiftninge...

Vi bjuder in alla skolelevers föräldrar till Världens största föräldrakväll 12.11 kl. 18! Tema: Hur ser en bra skoldag u...
09/11/2020

Vi bjuder in alla skolelevers föräldrar till Världens största föräldrakväll 12.11 kl. 18! Tema: Hur ser en bra skoldag ut nu och i framtiden? Också förhandsenkäten #världensstörstaföräldrakväll har öppnats. Mer info: https://www.oph.fi/sv/varldens-storsta-foraldrakvall

Yrkeskunnande behövs! Följ med den europeiska veckan för yrkesskicklighet (European Vocational Skills Week 2020) 9.-13.1...
09/11/2020

Yrkeskunnande behövs! Följ med den europeiska veckan för yrkesskicklighet (European Vocational Skills Week 2020) 9.-13.11.2020. Årets teman är hållbar utveckling och digitalisering.

På grund av den rådande coronaviruspandemin ordnas evenemangen på distans och med digitala förbindelser. Även huvudevenemangen arrangeras i år enbart digitalt, och de är öppna för alla intresserade. https://bit.ly/2Ik1Hbi

Glad svenska dagen! Svenska dagen firas årligen den sjätte dagen i november. Läs mer om dagen på våra webbsidor: https:/...
06/11/2020
Svenska dagen 6.11.2020

Glad svenska dagen! Svenska dagen firas årligen den sjätte dagen i november. Läs mer om dagen på våra webbsidor: https://www.oph.fi/sv/svenska-dagen-6112020

Gustav II Adolf har grundat många städer i Finland, varav två firar sin 400-årsdag i år: Karleby och Nykarleby. Visste du att en liten kommun i Päijänne-Tavastland heter Gustav Adolfs (Hartola på finska)? Gustav II Adolf är en av personerna i Zacharias Topelius Fältskärns berättelser.

Glad svenska dagen! Det finns få variabler som binder samman livet på svenska i Finland på samma sätt som skolan gör det...
06/11/2020
Skolan binder samman livet på svenska i Finland

Glad svenska dagen! Det finns få variabler som binder samman livet på svenska i Finland på samma sätt som skolan gör det, skriver Pamela Granskog och Kurt Torsell i sin bloggtext. https://bit.ly/3l79uYD #svenskadagen

”Kan du texten till Modersmålets sång? Vi sjöng den i skolan, men jag är lite osäker på verserna. Refrängen kan jag. Jag måste nog lära mig hela texten”, säger en smått bekymrad 10-årig skolflicka till sin mor en tidig morgon på väg mot skolan. Den lilla sångstund fångar egentlig...

#Världensstörstaföräldrakväll direktsänds 12.11 kl. 18. Under kvällen diskuterar vi vad som gör en bra skoldag och hur m...
05/11/2020
Världens största föräldrakväll 12 november klockan 18: En bra skoldag!

#Världensstörstaföräldrakväll direktsänds 12.11 kl. 18. Under kvällen diskuterar vi vad som gör en bra skoldag och hur man genom samarbetet mellan hemmet och skolan kan stärka skolelevernas välbefinnande och framtidstro. Bekanta dig med det uppdaterade programmet. https://bit.ly/38lF9lo

Under världens största föräldrakväll får föräldrarna dela med sig av sina synpunkter på barnens och de ungas framtid – både vad gäller möjligheter och orosmoment. Under kvällen diskuterar vi vad som gör en bra skoldag och hur man genom samarbetet mellan hemmet och skolan kan stärka ...

Svara på enkäten om grundläggande konstundervisning och utbildning som ordnas inom det fria bildningsarbetet! Genom att ...
03/11/2020
Välkommen att besvara en enkät om grundläggande konstundervisning och utbildning som ordnas inom det fria bildningsarbetet

Svara på enkäten om grundläggande konstundervisning och utbildning som ordnas inom det fria bildningsarbetet! Genom att dela med dig av dina erfarenheter hjälper du lärarna och rektorerna att få sin röst hörd i frågor som berör undantagssituationen. Enkäten kan besvaras den 2–13 november. https://bit.ly/3oTwyMI

Med enkäten samlar man bland annat in synpunkter som berör trygghet och säkerhet, trivsel i arbetet och redskap och material. Det tar ungefär 20–30 minuter att besvara enkäten och den kan också fyllas i stegvis. Dina svar är viktiga. Genom att föra fram dina synpunkter och erfarenheter hj....

I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per...
02/11/2020
Månadens statistik: I Finland avviker utvecklingen av kostnaderna för utbildning per studerande från de andra OECD-länderna

I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per studerande ökade varje år. I Finland minskade ändå summan per studerande. År 2017 hade vi de lägsta utbildningskostnaderna per studerande i Norden, men de var ändå högre än genomsnittet bland OECD-länderna. Det här framgår av statistikrapporten Education at a Glance som publicerades av OECD i september. https://bit.ly/3oQsSez

I nästan alla OECD-länder utvecklades kostnaderna för utbildningen under åren 2012–2017 så att beloppet som användes per studerande ökade varje år. I Finland minskade ändå summan per studerande. År 2017 hade vi de lägsta utbildningskostnaderna per studerande i Norden, men de var ändå...

Vår nya handbok i att förebygga och hantera mobbning i skolor och läroanstalter finns nu också på svenska! Handboken är ...
02/11/2020
Handboken om antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter finns nu också på svenska

Vår nya handbok i att förebygga och hantera mobbning i skolor och läroanstalter finns nu också på svenska! Handboken är i första hand avsedd som stöd för skolor inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet. https://bit.ly/3jR0XYg

Utbildningsstyrelsens nya handbok i att förebygga och hantera mobbning i skolor och läroanstalter har publicerats på svenska. Varje medlem i skol- eller läroanstaltsgemenskapen ska känna igen mobbning och dess olika former samt känna till gemenskapens praxis för hur man ingriper i situationer...

Guider och handböcker: Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter (ute på svenska nu)https://www.oph.fi/sv/statistik...
30/10/2020
Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter

Guider och handböcker: Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter (ute på svenska nu)
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/antimobbningsarbete-i-skolor-och-laroanstalter

Den här handboken för skolornas antimobbningsarbete fokuserar på förebyggande av och ingripande i mobbning. I handboken beskrivs vad som avses med mobbning som begrepp, vad vi för närvarande vet om mobbningens utvecklingstrender samt vad som föreskrivs om mobbning i läroplansgrunderna. Mobbn...

Kampanjen #FårDrömma uppmuntrar barn och unga att drömma! Snart firar vi också veckan för barnets rättigheter 16–22.11. ...
30/10/2020

Kampanjen #FårDrömma uppmuntrar barn och unga att drömma! Snart firar vi också veckan för barnets rättigheter 16–22.11. Bekanta dig med de nyttiga undervisningsmaterialen. #BarnetsRättigheter #RättTillFramtiden https://bit.ly/3edWNbN

Avsikten är att den utvidgade läroplikten ska gälla från och med 1.8.2021. Vi förbereder oss på att stödja utbildningsan...
28/10/2020
Arbetet med den utvidgade läroplikten framskrider – vi förbereder anvisningar och stöd

Avsikten är att den utvidgade läroplikten ska gälla från och med 1.8.2021. Vi förbereder oss på att stödja utbildningsanordnarna i reformen med hjälp av stödmaterial och utbildningar. https://bit.ly/34AoIiV

Statsrådet överlämnade torsdagen 15.10 en proposition till riksdagen om att läroplikten utvidgas till 18 år. Lagen avses träda i kraft 1.8.2021 och skulle första gången gälla unga som avslutar den grundläggande utbildningen våren 2021, det vill säga i huvudsak år 2005 födda.

Vilka entreprenörskapsfärdigheter har dagens unga? Det vill man kartlägga med hjälp av en nationell undersökning om färd...
27/10/2020
Nationell enkät kartlägger ungas färdigheter för entreprenörskap

Vilka entreprenörskapsfärdigheter har dagens unga? Det vill man kartlägga med hjälp av en nationell undersökning om färdigheterna för entreprenörskap, Ysimittari. På frågor som berör själva enkäten, dess innehåll och hur uppgifterna behandlas svarar Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. https://bit.ly/2Tv2Kb0

Vilka entreprenörskapsfärdigheter har dagens unga? Det vill man kartlägga med hjälp av en nationell undersökning om färdigheterna för entreprenörskap, Ysimittari.

Coronaviruset inverkar på avläggandet av språkexamina: i fortsättningen kan anmälan flyttas framåt endast en gång. På de...
26/10/2020
Coronaviruset inverkar på avläggandet av språkexamina: i fortsättningen kan anmälan flyttas framåt endast en gång

Coronaviruset inverkar på avläggandet av språkexamina: i fortsättningen kan anmälan flyttas framåt endast en gång. På det här sättet strävar man efter att förhindra att det blir rusning till examenstillfällena på grund av att anmälningar flyttas framåt. Samtidigt blir också anmälningsprocessen smidigare. I den pågående undantagssituationen kan man annullera och skjuta upp sin anmälan utan läkarintyg.

Ett intyg över språkkunskaper kan behövas till exempel vid ansökan om finskt medborgarskap eller då man söker en arbets- eller studieplats. Kunskaper i finska och svenska kan förutom med en allmän språkexamen även påvisas genom statsförvaltningens språkexamen.

https://bit.ly/3jy9bV4

Situationen med coronaviruset har medfört utmaningar i avläggandet av allmänna språkexamina. Inom det allmänna språkexamenssystemet gör man sitt bästa för att så många som möjligt som behöver ett intyg över språkkunskaper ska kunna avlägga examen snarast möjligt. Ett intyg över spr...

Address

Hagnäskajen 6
Helsinki
00530

General information

Kontakta oss Enheten för svenskspråkig utbildning, direktör Kurt Torsell, tfn 029 533 1887, e-post [email protected] direktörens sekreterare Eva Heininen, tfn 029 533 1061, e-post [email protected] Besök också https://www.facebook.com/opetushallitus

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+358295331000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ubs på svenska posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ubs på svenska:

Videos

Nearby government services


Comments

Vill du bli min kollega?