Ubs på svenska

Ubs på svenska Ubs på svenska är Utbildningsstyrelsens Facebook-sida på svenska: för att informera på svenska men också för att bjuda in till diskussion. Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde som ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationaliseringen.

Genom att gilla vår sida får du information om Utbildningsstyrelsens verksamhet och om händelser, evenemang och annat som är aktuellt inom vårt område. Vi tar gärna emot respons och vi vill uppmuntra till en konstruktiv diskussion om frågor som berör vårt verksamhetsfält. Vi svarar endast på frågor som berör våra allmänna tjänster. Vi kan förhindra kommenteringen för sådana användare som upprepade

Genom att gilla vår sida får du information om Utbildningsstyrelsens verksamhet och om händelser, evenemang och annat som är aktuellt inom vårt område. Vi tar gärna emot respons och vi vill uppmuntra till en konstruktiv diskussion om frågor som berör vårt verksamhetsfält. Vi svarar endast på frågor som berör våra allmänna tjänster. Vi kan förhindra kommenteringen för sådana användare som upprepade

Operating as usual

Uppgifterna om kostnaderna för utbildning på andra stadiet har publicerats i en färsk rapport. Kostnaderna fortsatte öka...
14/10/2021
Kostnaderna för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen fortsatte öka måttligt år 2020

Uppgifterna om kostnaderna för utbildning på andra stadiet har publicerats i en färsk rapport. Kostnaderna fortsatte öka måttligt år 2020. De totala kostnaderna ökade med ungefär två procent inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. https://bit.ly/3j2ysJQ

De senaste kostnadsrapporterna innehåller inga stora överraskningar, eftersom utvecklingen har fortsatt i samma riktning redan en längre tid. De totala kostnaderna ökade med ungefär två procent inom både yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. Den största utgiftsposten utgjordes av kostn...

Programmet HEI ICI stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer. Det mest centrala resulta...
13/10/2021
Programmet HEI ICI har lyckats väl med att stärka högskoleundervisningen i länder under utveckling

Programmet HEI ICI stöder samarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer. Det mest centrala resultatet av programperioden 2017–2020 var att kvaliteten på utbildningen förbättrades vid högskolorna i partnerländerna. https://bit.ly/3BxMsCt

Programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen HEI ICI (Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument) stöder samarbetsprojekt mellan finländska högskolor och högskolor i länder under utveckling. Programmet strävar efter att stärka och utveckla högskoleu...

Samiska språkveckan firas 25–31.10. Målet med veckan är att synliggöra och fästa uppmärksamhet vid de samiska språken in...
13/10/2021
Osallistu Saamen kielten viikkoon 25.-31.10.2021

Samiska språkveckan firas 25–31.10. Målet med veckan är att synliggöra och fästa uppmärksamhet vid de samiska språken inom alla samhällets delområden. Tips på hur du kan bidra under språkveckan hittar du på https://bit.ly/3By7lNQ Sidan är på finska.

GIELLAVAHKKU – KIELÂOKKO – ǨIÕLLNEÄʹTTEL ­– KIELIVIIKKO Milloin: 25.–31.10.2021 Missä: Koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Kenelle: Aivan kaikki ovat

Grunderna för planen för småbarnspedagogik revideras! Ändringarna gäller särskilt frågor som berör stödet för barnets ut...
12/10/2021
Revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik 2021

Grunderna för planen för småbarnspedagogik revideras! Ändringarna gäller särskilt frågor som berör stödet för barnets utveckling och lärande. Samtidigt ses grunderna över som en helhet. Mer information och stöd finns på de regelbundet uppdaterade sidorna: https://bit.ly/3DwEN82

Information och material i anknytning till revideringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik 2021 uppdateras på den här webbsidan. Sidan uppdateras regelbundet och det lönar sig att följa den aktivt.

Vårt mål är att öka jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen samt att förbättra välbefinnandet och kompe...
12/10/2021
Utbildningsstyrelsen stärker arbetet för att stödja integration

Vårt mål är att öka jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen samt att förbättra välbefinnandet och kompetensnivån bland alla som lär sig. Vi strävar efter att allt bättre känna igen och upphäva strukturer som bidrar till ojämlikhet. https://bit.ly/3auyZzr

För att uppnå dessa mål är det viktigt att stödja integration, utveckla undervisningen för elever och studerande med invandrarbakgrund och bygga upp ett pluralistiskt samhälle.

UKM: Ny rekommendation om coronasäkerhet med fokus på lokala åtgärder för småbarnspedagogiken, läroanstalter och högskol...
12/10/2021
Koronaturvallisuudesta paikallisia toimia korostava uusi suositus varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

UKM: Ny rekommendation om coronasäkerhet med fokus på lokala åtgärder för småbarnspedagogiken, läroanstalter och högskolor

https://minedu.fi/-/koronaturvallisuudesta-paikallisia-toimia-korostava-uusi-suositus-varhaiskasvatukseen-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille?languageId=sv_SE

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat en ny rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationen har man beaktat ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången...

Det nya Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn inleder sin verksamhet vid Utbildningsstyrelse...
12/10/2021
UM och UBS: Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn ska hjälpa lösa den globala utbildningskrisen

Det nya Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn inleder sin verksamhet vid Utbildningsstyrelsen. Syftet med kompetenscentret är att stärka Finlands roll i att lösa den globala utbildningskrisen genom att främja utnyttjandet av den finländska utbildningssektorns kompetens i utvecklingssamarbetet. Centrets verksamhet finansieras av utrikesministeriet.

Det har inrättats ett nytt kompetenscenter vid Utbildningsstyrelsen som ska stärka Finlands roll i att lösa den globala utbildningskrisen. Centret ska främja utnyttjandet av den finländska utbildningssektorns kompetens i utvecklingssamarbetet och göra utbildningen bättre och mer inkluderande ...

Nuorten Akatemia ordnar en avgiftsfri fortbildningsserie för lärare i grundskolans högre årskurser och på andra stadiet....
08/10/2021
Kulttuurien koulu - Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia ordnar en avgiftsfri fortbildningsserie för lärare i grundskolans högre årskurser och på andra stadiet. Deltagarna får färdigheter att bemöta unga samer och romer och att stödja de ungas kulturella identitet. Läs mer: https://bit.ly/2YtLZCM

Kulttuurien koulu on syksyllä 2021 alkava maksuton täydennyskoulutussarja yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Koulutussarjan päätteeksi opettajien ymmärrys saamelais- sekä romanikulttuurien erityispiirteistä kasvaa. Koulutuksessa opettaja kokeilee menetelmiä oman ryhmän...

Hur mår barnen, de unga och personalen som följd av den långdragna pandemin och distansperioderna? I år fokuserar de nat...
06/10/2021
Händelse - Aluehallintovirasto

Hur mår barnen, de unga och personalen som följd av den långdragna pandemin och distansperioderna? I år fokuserar de nationella dagarna för elev- och studerandevård på barnens och ungas välbefinnande och personalens arbetshälsa. Dagarna ordnas som ett tvådagars webbinarium 10–11.11. Bekanta dig med programmet och anmäl dig senast 29.10. Varmt välkommen! https://avi.fi/sv/handelse/-/c/824281

Innehåll De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som ett tvådagars webbinarium. Vi fokuserar på barnens och ungas välbefinnande efter pandemin och på personalens arbetshälsa.

I dag uppmärksammar vi alla lärare från småbarnspedagogik till fritt bildningsarbete. Samtidigt bör vi fästa uppmärksamh...
05/10/2021
Viktigt att värna om lärarnas välbefinnande

I dag uppmärksammar vi alla lärare från småbarnspedagogik till fritt bildningsarbete. Samtidigt bör vi fästa uppmärksamhet vid lärarnas välbefinnande. Arbetet för att främja lärarnas välbefinnande förutsätter samarbete mellan olika aktörer, eftersom det är många faktorer i vårt samhälle som inverkar.

I en utredning som OAJ nyss publicerat säger över hälften av lärarna att de överväger att byta bransch bland annat på grund av arbetets belastning. Resultatet är oroväckande. Det är viktigt att ta hand om lärarna eftersom deras välbefinnande och ork också är en förutsättning för att...

Hur används tv-program och filmer i undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och i yrkesläroanstalterna i dagens läge...
01/10/2021
Tv-program och film ger liv åt undervisningen

Hur används tv-program och filmer i undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och i yrkesläroanstalterna i dagens läge? Bekanta dig med resultaten av Utbildningsstyrelsens Kopiosto's och Audiovisual Producers Finland - APFI's kartläggning här. https://bit.ly/39RW2DW

Med enkäten kartlades när läraren senast hade visat och spelat in tv-program för undervisningsbruk och vilket program det rörde sig om. Därtill utreddes hur ofta läraren normalt visar filmer, nätvideor eller tv-program i undervisningen. Syftet med undersökningen var att samla information f....

I fortsättningen kan anordnarna av småbarnspedagogik och förskoleundervisning med hjälp av webbtjänsten Datainsamlingar ...
01/10/2021
Nu får också småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen förhandsinformation om enkätundersökningar

I fortsättningen kan anordnarna av småbarnspedagogik och förskoleundervisning med hjälp av webbtjänsten Datainsamlingar och digitala material kontrollera vilka undersökningsenkäter som planerats för deras verksamhetsområde och när.

Förhandsinformationen hjälper anordnarna att reservera tid för att besvara enkäterna och satsa på kvaliteten på enkätsvaren.
https://bit.ly/3D1D5eF

I fortsättningen kan anordnarna av småbarnspedagogik och förskoleundervisning med hjälp av webbtjänsten Datainsamlingar och digitala material kontrollera vilka undersökningsenkäter som planerats för deras verksamhetsområde och när. Förhandsinformationen hjälper anordnarna att reservera t...

Studieprestationer kan förmedlas digitalt mellan högskolor. UBS främjar utbytet av uppgifter om studieprestationer i Nor...
30/09/2021
Utbildningsstyrelsen främjar utbytet av uppgifter om studieprestationer i Norden och Baltikum

Studieprestationer kan förmedlas digitalt mellan högskolor. UBS främjar utbytet av uppgifter om studieprestationer i Norden och Baltikum som en del av ett större projekt vars syfte är att finna lösningar för att underlätta den gränsöverskridande vardagen. https://bit.ly/3AY345Z

Uppgifter om studieprestationer kan med hjälp av tjänsten EMREX överföras i digitalt format mellan högskolor och andra som använder uppgifterna, både på nationell nivå och mellan olika länder. Till exempel i Norge används EMREX i högre grad än endast för att överföra uppgifter mellan...

Budskapen om att lärarna känner sig utmattade och överväger att byta yrke ska tas på allvar. Det är viktigt att ta hand ...
30/09/2021
Viktigt att värna om lärarnas välbefinnande

Budskapen om att lärarna känner sig utmattade och överväger att byta yrke ska tas på allvar. Det är viktigt att ta hand om lärarna eftersom deras välbefinnande och ork också är en förutsättning för att barnen, eleverna och de studerande kan lära sig och må bra.

I en utredning som OAJ nyss publicerat säger över hälften av lärarna att de överväger att byta bransch bland annat på grund av arbetets belastning. Resultatet är oroväckande. Det är viktigt att ta hand om lärarna eftersom deras välbefinnande och ork också är en förutsättning för att...

Språkkunskap handlar i allt högre grad om att förmedla språk och kultur. Det här har också synts i språkundervisningen i...
29/09/2021
Språkkunskap här och nu!

Språkkunskap handlar i allt högre grad om att förmedla språk och kultur. Det här har också synts i språkundervisningen i Finland redan en längre tid. Språkkunskap är en konsumtionsvara som det lönar sig att kontinuerligt förbruka. https://bit.ly/3CTKb4Q

Finland har en fin historia att berätta om hur språkundervisningen kan utvecklas och hur utvecklingsarbetet kan etableras. En milstolpe är den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR) som Europarådet tog fram för undervisning, lärande och utvärdering av språk år 2001. Referens...

Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 kan nu kommenteras i utlåtande.fi-tjänsten!Strategiutkastet innehåller bland ...
28/09/2021
Utlåtanden begärs om den nationella läskunnighetsstrategin 2030

Den nationella läskunnighetsstrategin 2030 kan nu kommenteras i utlåtande.fi-tjänsten!

Strategiutkastet innehåller bland annat
💙 nya möjligheter för att främja läskunnigheten bland vuxna och äldre
💙 strukturer för läskunnighetsarbetet
💙 tillräckligt stöd för personer med svag läskunnighet.

Bekanta dig med strategiutkastet och ge din kommentar senast 15.10.

Den nationella läskunnighetsstrategin synliggör det arbete som görs för att främja barns och ungas läskunnighet. Den ger också nya möjligheter för att främja läskunnigheten bland vuxna och äldre.

De nationella gymnasiedagarna flyttas till februari 2022 – pricka in i kalendern redan nu!
28/09/2021

De nationella gymnasiedagarna flyttas till februari 2022 – pricka in i kalendern redan nu!

De nationella gymnasiedagarna flyttas till februari 2022 – pricka in i kalendern redan nu!

UKM: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras i fråga om finansieringen av utbildning som han...
27/09/2021
Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras i fråga om finansieringen av utbildning som handleder för examensutbildning - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet

UKM: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras i fråga om finansieringen av utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) https://minedu.fi/sv/-/lagen-om-finansiering-av-undervisnings-och-kulturverksamhet-andras-i-fraga-om-finansieringen-av-utbildning-som-handleder-for-examensutbildning

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras. I lagförslaget föreskrivs om finansiering av utbildning som handleder för examensutbildning (TUVA-utbildning), förenhetligas finansieringsnivån för olika aktörer och säkerställs en tillräcklig finansieringsnivå för ord...

XIII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik – Att höras och att höra tillDagar...
27/09/2021
XIII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik – Att höras och att höra till

XIII Internationaliseringsdagarna för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik – Att höras och att höra till

Dagarna är riktade till en bred målgrupp: grundskole- och gymnasielärare, rektorer, utbildningschefer, bildningschefer, lärare och sakkunniga inom småbarnspedagogiken och andra som intresserar sig för internationalisering. Evenemanget är flerspråkigt (finska, svenska och engelska).

Internationaliseringsdagarna är planerade i samarbete med Vasa stad, Åbo Akademi/Vasa övningsskola, Utbildningsstyrelsen samt andra deltagare.

https://www.oph.fi/sv/evenemang/2021/xiii-internationaliseringsdagarna-allmanbildande-utbildning-och-smabarnspedagogik

Skolornas och daghemmens internationella verksamhet inkluderar och för samman. Hur syns elevcentrerad undervisning, samarbete och jämställdhet i den?

Vad tycker du om det lättlästa läromedlet Zooma in på biologi 7-9?  Vi vill göra läromedel som stödjer dina elever i att...
27/09/2021

Vad tycker du om det lättlästa läromedlet Zooma in på biologi 7-9?
Vi vill göra läromedel som stödjer dina elever i att nå sitt fulla potential och behöver därför respons.

Till enkäten https://link.webropol.com/s/zoomainpabiologi

Enkäten är öppen till 1.10.2021. Tack på förhand!

Vad tycker du om det lättlästa läromedlet Zooma in på biologi 7-9?
Vi vill göra läromedel som stödjer dina elever i att nå sitt fulla potential och behöver därför respons.

Till enkäten https://link.webropol.com/s/zoomainpabiologi

Enkäten är öppen till 1.10.2021. Tack på förhand!

UBS: 15 miljoner euro till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av coronaepideminhttps://minedu.fi/sv/-/15-mi...
24/09/2021
15 miljoner euro till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av coronaepidemin - OKM - Undervisnings- och kulturministeriet

UBS: 15 miljoner euro till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av coronaepidemin

https://minedu.fi/sv/-/15-miljoner-euro-till-gymnasieutbildningen-for-att-jamna-ut-foljderna-av-coronaepidemin

Utbildningsstyrelsen har beviljat anordnarna av gymnasieutbildning statsunderstöd för att jämna ut följderna av de exceptionella förhållanden som coronaepidemin har orsakat inom gymnasieutbildningen. Statsunderstödet är avsett för att finansiera tilläggsresurser som behövs i anslutning ti...

Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen...
23/09/2021
Statistiktjänsten Vipunen ger nu enkelt tillgång till aktuell information om elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har kompletterats med nya rapporter som ger en lägesöversikt över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över dem som har avslutat den grundläggande utbildningen. Rapporterna uppdateras varje månad.

Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har kompletterats med nya rapporter som ger en lägesöversikt över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över dem som h...

Snart kör #Hyvinvointiareena 2021 igång! Vid evenemanget får de som arbetar med välbefinnande i skolan ta del av resulta...
23/09/2021
Hur kan skolorna och läroanstalterna stödja barns och ungas välbefinnande? – Aktuellt tema i fokus på årets Hyvinvointiareena

Snart kör #Hyvinvointiareena 2021 igång! Vid evenemanget får de som arbetar med välbefinnande i skolan ta del av resultaten från #enkätenhälsaiskolan och konkreta verksamhetsmodeller för att främja elevernas och de studerandes välbefinnande och lärande. Läs mer: https://bit.ly/3kvraPU

Fortbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2021 ordnas den 23–24 september som ett virtuellt evenemang. Evenemanget riktar sig till dem som arbetar med frågor kring elevers och studerandes välbefinnande och tar i år på fasta på hur coronatiden har påverkat välbefinnandet och lärandet hos b...

Address

Hagnäskajen 6
Helsinki
00530

General information

Kontakta oss Enheten för svenskspråkig utbildning, direktör Kurt Torsell, tfn 029 533 1887, e-post [email protected] direktörens sekreterare Eva Heininen, tfn 029 533 1061, e-post [email protected] Besök också https://www.facebook.com/opetushallitus

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+358295331000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ubs på svenska posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ubs på svenska:

Videos

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

Vill du bli min kollega?