Ubs på svenska

Ubs på svenska Ubs på svenska är Utbildningsstyrelsens Facebook-sida på svenska: för att informera på svenska men också för att bjuda in till diskussion. Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde som ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationaliseringen.

Genom att gilla vår sida får du information om Utbildningsstyrelsens verksamhet och om händelser, evenemang och annat som är aktuellt inom vårt område. Vi tar gärna emot respons och vi vill uppmuntra till en konstruktiv diskussion om frågor som berör vårt verksamhetsfält. Vi svarar endast på frågor som berör våra allmänna tjänster. Vi kan förhindra kommenteringen för sådana användare som upprepade gånger publicerar osakliga eller kränkande kommentarer. Vi modererar diskussionerna vid behov och osakliga och lagstridiga kommenterar tas bort. Respektera de övriga deltagarna i diskussionen, publicera inte dina egna eller andras personuppgifter, publicera inte fotografier, publicera inte meddelanden som kränker andra människor, samfund eller religioner, gör inte reklam för produkter eller tjänster. Vi betjänar dig på svenska, finska och engelska. Kom ihåg att vår Facebooksida inte är en formell kanal för att sköta ärenden som berör vår verksamhet. Formella ärenden kan riktas till Utbildningsstyrelsens registratur på adressen [email protected] eller så kan du vara i kontakt med våra tjänsteinnehavare, vars kontaktuppgifter du hittar på adressen https://www.oph.fi/sv/om-oss/kontakta-oss.

Operating as usual

Ge utlåtande och läs in dig på utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning - HUX ( fi. TU...
03/02/2021
Lausuntopalvelu.fi

Ge utlåtande och läs in dig på utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning - HUX ( fi. TUVA).

I utbildning som handleder för examensutbildning (HUX) bildar den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) en gemensam utbildningshelhet för övergångsskedet. Utbildning i enlighet med de nya grunderna inleds från och med 1.8.2022. Utbildning som handleder för examensutbildning är avsedd för läropliktiga och andra som planerar att studera på andra stadiet och som behöver handledande utbildning.

https://www.lausuntopalvelu.fi/SV/Proposal/Participation?proposalId=c9540aa1-7517-4f52-8f03-7922c2d53574

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning

Den handledande utbildningen före examensutbildning förnyas och utbildning som ordnas i enlighet med de nya utbildningsg...
03/02/2021
Utlåtanden begärs om grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)

Den handledande utbildningen före examensutbildning förnyas och utbildning som ordnas i enlighet med de nya utbildningsgrunderna inleds 1.8.2022. Det är nu möjligt att ge utlåtanden om utkastet till grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning.

I utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) bildar den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning (årskurs 10), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) en gemensam utbildningshelhet för övergå...

Coronapandemin medförde ändringar i den internationella verksamheten inom utbildningssektorn när den internationella mob...
02/02/2021
Situationen med coronaviruset stärkte det virtuella samarbetet mellan läroanstalterna på andra stadiet och deras internationella partner

Coronapandemin medförde ändringar i den internationella verksamheten inom utbildningssektorn när den internationella mobiliteten upphörde nästan helt och hållet. En del av verksamheten fortsatte ändå genom virtuellt samarbete. Bekanta dig med vår nya utredning som redogör närmare för hur situationen sett ut i läroanstalterna på andra stadiet under våren och hösten 2020. https://bit.ly/2LaX70V

Coronapandemin medförde att landsgränser stängdes, samtidigt som den internationella verksamheten inom utbildningssektorn ändrades då till exempel den internationella mobiliteten upphörde nästan helt och hållet. En del av verksamheten kunde ändå fortsätta genom virtuellt samarbete. I en f...

Anmäl dig till Utbildningsstyrelsens fortbildning om bedömning våren 2021! Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och...
02/02/2021
Stöd för bedömningen - Utbildningsstyrelsens fortbildning om bedömning våren 2021

Anmäl dig till Utbildningsstyrelsens fortbildning om bedömning våren 2021! Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/stod-bedomningen-utbildningsstyrelsens-fortbildning-om-bedomning-varen-2021#d49fc17e

Utbildningsstyrelsen erbjuder alla lärare och rektorer inom den grundläggande utbildningen samt andra intresserade avgiftsfri fortbildning om bedömning av elevens lärande och kunnande. Fortbildningen genomförs som webbinarier. Under fortbildningarna behandlas

Samernas nationaldag firas lördagen den 6 februari. På webbplatsen Oktavuohta finns rikligt med material som man fritt k...
02/02/2021
Samernas nationaldag firas den 6 februari – bekanta dig med olika material för undervisningen

Samernas nationaldag firas lördagen den 6 februari. På webbplatsen Oktavuohta finns rikligt med material som man fritt kan utnyttja i undervisningen. Materialen lämpar sig också bra för distansundervisning. Man kan bekanta sig med det samiska språket och den samiska kulturen till exempel via metodkort eller olika mobilspel. Under veckan ordnas också digitala evenemang. Läs mer: https://bit.ly/3cFvyYO

Samernas nationaldag firas den 6 februari. Nationaldagen har funnits i den finländska kalendern sedan år 2004, men den har rötter som går tillbaka ända till år 1917. Då ordnades den första samiska kongressen, där man tog ställning till frågor som berörde samerna. En av de viktigaste frå...

Gymnasierektorer – svara på vår enkät! Vi kartlägger läroplansarbetet och behovet av stöd samt arbetet för att främja kv...
01/02/2021

Gymnasierektorer – svara på vår enkät! Vi kartlägger läroplansarbetet och behovet av stöd samt arbetet för att främja kvaliteteten på gymnasieutbildningen. Enkäten är öppen 25.1−5.2.2021. https://bit.ly/2KUoXOS #GLP2021

Utbildningsstyrelsen delar ut specialunderstöd för utvecklings- och försöksprojekt samt allmänna understöd för att finan...
01/02/2021
Utbildningsstyrelsens statsunderstöd 2021 – preliminär tidsplan för ansökningsomgångarna

Utbildningsstyrelsen delar ut specialunderstöd för utvecklings- och försöksprojekt samt allmänna understöd för att finansiera verksamheten och kostnaderna hos de sökande organisationerna. I den här nyheten har vi samlat de preliminära tidtabellerna för statsunderstöden år 2021.

Ansökningstiden för de flesta statsunderstöden är ungefär sex veckor. Finansieringsomgångarnas exakta datum, tyngdpunkter och understödsbelopp fastställs innan ansökningstiden börjar. Alla pågående ansökningar finns publicerade på adressen: https://www.oph.fi/sv/finansiering/pagaende.

Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna & utmani...
30/01/2021

Den senaste tidens exceptionella arrangemang i utbildningen har gett oss nya kunskaper och insikter i styrkorna & utmaningarna i utbildningsuppdraget. Lyssna på vårt nyaste podcast-avsnitt om ledarskap, förtroende och skolutveckling. På svenska! https://bit.ly/2LUs6yV #Educa2021

Bekanta dig med våra gyllene regler för eleverna om hur man förebygger mobbning och hur man ska gå till väga om man själ...
30/01/2021

Bekanta dig med våra gyllene regler för eleverna om hur man förebygger mobbning och hur man ska gå till väga om man själv eller en kompis stöter på mobbning. Alla material och mer om mobbningsförebyggande arbete hittar du här: https://bit.ly/33TNQR6 #Educa2021

Idag kl. 14.45 på #Educa2021-mässan! Tvåspråkig paneldiskussion om läromedlens roll i förverkligandet av jämlika möjligh...
30/01/2021

Idag kl. 14.45 på #Educa2021-mässan! Tvåspråkig paneldiskussion om läromedlens roll i förverkligandet av jämlika möjligheter till utbildning.

Idag kl. 13.15 på #Educa2021-mässan! Undantagssituationen under coronaepidemin diskuteras utgående från aktuell forsknin...
30/01/2021

Idag kl. 13.15 på #Educa2021-mässan! Undantagssituationen under coronaepidemin diskuteras utgående från aktuell forskning. Bl.a. generaldirektör Olli-Pekka Heinonen medverkar.

Utbildningsstyrelsen sammanställer och analyserar statistik om utbildning och internationalisering. Vi producerar också ...
30/01/2021

Utbildningsstyrelsen sammanställer och analyserar statistik om utbildning och internationalisering. Vi producerar också läromedel med liten spridning och publikationer som stöder våra kunders verksamhet. Bekanta dig med våra publikationer! https://bit.ly/3prKXiZ #Educa2021

De nya grunderna för gymnasiets läroplan tas i bruk i år. Bekanta dig med vårt stödmaterial! https://bit.ly/3iYgRl4 #Edu...
30/01/2021

De nya grunderna för gymnasiets läroplan tas i bruk i år. Bekanta dig med vårt stödmaterial! https://bit.ly/3iYgRl4 #Educa2021

Läroplikten utvidgas – vi samlar information och evenemang på våra webbsidor!https://bit.ly/39tq55o #Educa2021
30/01/2021

Läroplikten utvidgas – vi samlar information och evenemang på våra webbsidor!
https://bit.ly/39tq55o #Educa2021

Missa inte diskussionen idag kl. 10.50! Vad innebär den utvidgade läroplikten i praktiken? Hur kan man förbereda sig för...
30/01/2021

Missa inte diskussionen idag kl. 10.50! Vad innebär den utvidgade läroplikten i praktiken? Hur kan man förbereda sig för de kommande förändringarna? #Educa2021

Missa inte diskussionen idag kl. 14.45! Vilken betydelse har läromedel för ett jämlikt lärande? Plats: Open LoungeUBS Lä...
30/01/2021

Missa inte diskussionen idag kl. 14.45! Vilken betydelse har läromedel för ett jämlikt lärande? Plats: Open Lounge

UBS Läromedels virtuella monter: http://bit.ly/OPHEDUCA2021

#EDUCA2021

#Educa2021 fortsätter idag! Vårt program tar också idag fasta på aktuella teman, såsom den utvidgade läroplikten, undant...
30/01/2021

#Educa2021 fortsätter idag! Vårt program tar också idag fasta på aktuella teman, såsom den utvidgade läroplikten, undantagssituationen under coronaepidemin och läromedlens betydelse för jämlikt lärande. Följ med oss! https://bit.ly/3plKeQJ #lärandetsompassion

Vår GD har ordet: Hela samhället kämpar för närvarande med hur vi ska klara av att leva ett tillfredsställande och lyckl...
29/01/2021
Vi har inte råd att mista ett enda barn eller en ung person i den utdragna coronakrisen, men inte heller några av de yrkesverksamma

Vår GD har ordet:
Hela samhället kämpar för närvarande med hur vi ska klara av att leva ett tillfredsställande och lyckligt liv, samtidigt som arbetet för att förhindra coronaviruset är ständigt närvarande i vardagen och vår främsta målsättning.
...
”Här har de yrkesverksamma inom det finländska utbildningsväsendet gjort ett enormt fint arbete, och jag hoppas att var och en kommer ihåg det – även lärarna själva.”

https://www.oph.fi/sv/blogg/vi-har-inte-rad-att-mista-ett-enda-barn-eller-en-ung-person-i-den-utdragna-coronakrisen-men

Då en kris pågår en längre tid sätts orken på prov och det kan vara svårt att rikta blicken mot framtiden. I en undantagssituation lever man i nuet och all fokus ligger på den situationen, men bakom hörnet väntar framtiden och för att vi ska orka ta oss vidare är det en viktig del av hel...

Första dagen av #Educa2021 avslutad! Välkommen att följa oss också imorgon! ❤️ https://bit.ly/3plKeQJ #lärandetsompassio...
29/01/2021

Första dagen av #Educa2021 avslutad! Välkommen att följa oss också imorgon! ❤️ https://bit.ly/3plKeQJ #lärandetsompassion

Missa inte diskussionen idag kl. 16.15! Hur anpassar och omformar Finland sitt utbildningssystem för att vara förberett ...
29/01/2021

Missa inte diskussionen idag kl. 16.15! Hur anpassar och omformar Finland sitt utbildningssystem för att vara förberett på framtiden? #Educa2021

Missa inte diskussionen idag kl. 14.15! Hur har pandemin ändrat på det internationella samarbetet? Hur ser framtiden ut ...
29/01/2021

Missa inte diskussionen idag kl. 14.15! Hur har pandemin ändrat på det internationella samarbetet? Hur ser framtiden ut för mobiliteten? Vilken roll spelar internationalisering på hemmaplan? #Educa2021

Paneldiskussion: UBS Läromedel – För jämlikt lärande!Kom och följ med en paneldiskussion om läromedlens roll i förverkli...
29/01/2021

Paneldiskussion: UBS Läromedel – För jämlikt lärande!

Kom och följ med en paneldiskussion om läromedlens roll i förverkligandet av jämlika möjligheter till utbildning. Diskussionen är tvåspråkig.

Länk till diskussionen: http://bit.ly/OPHEDUCA2021

#EDUCA2021

Coronaviruset finns närvarande i vardagen inom småbarnspedagogiken och alla utbildningsstadier och situationerna kan sna...
29/01/2021
Vårt stödmaterial för coronasituationen har uppdaterats: för alla utbildningsstadier och småbarnspedagogiken finns information om frånvaro och ordnande av undervisning samt beredskap inför allvarligare situationer

Coronaviruset finns närvarande i vardagen inom småbarnspedagogiken och alla utbildningsstadier och situationerna kan snabbt förändras. Vi har uppdaterat våra stödmaterial så att de ännu bättre ska fungera som stöd i olika situationer. https://bit.ly/3iZatdm

Våra stödmaterial har till den del det behövts bland annat kompletterats med information om hur undervisningen ordnas för en elev eller studerande som försatts i karantän eller isolering eller som hör till en riskgrupp. Vi har också lagt till information om frånvaro och hur undervisningen k...

Följ med oss på #Educa2021 som startar idag! Vårt program tar fasta på aktuella teman, såsom den utvidgade läroplikten, ...
29/01/2021

Följ med oss på #Educa2021 som startar idag! Vårt program tar fasta på aktuella teman, såsom den utvidgade läroplikten, coronapandemins effekter på läroanstalternas internationella samarbete och läromedlens betydelse för jämlikt lärande.

Bl. a. Utbildningsstyrelsens direktör Kurt Torsell och undervisningsrådet Pamela Granskog deltar. https://bit.ly/3plKeQJ

UBS Läromedel deltar i digitala Educa med en egen virtuell monter. Under Educa-veckan presenterar vi vår läromedelsserie...
29/01/2021

UBS Läromedel deltar i digitala Educa med en egen virtuell monter. Under Educa-veckan presenterar vi vår läromedelsserie Zooma in på också här.

Zooma in på fysik 7–9 är den nyaste delen i Zooma in på-serien. Läromedlet är lätt att läsa och lätt att förstå. Det lämpar sig väl till exempel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Serien kan användas både i specialundervisning och parallellt med andra läromedel. Läromedlet kompletteras med ett lärarmaterial.

Bekanta dig med läromedlet: https://www.oph.fi/sv/zooma-in-pa-fysik-7-9

Idag kl. 16.15.-17.00 på #Educa2021-mässan: Paneldiskussion om det finländska utbildningssystemets framtidsutsikter med ...
29/01/2021

Idag kl. 16.15.-17.00 på #Educa2021-mässan: Paneldiskussion om det finländska utbildningssystemets framtidsutsikter med utgångspunkt i ett internationellt forskningsprojekt där man jämför utbildningssystemet i fem olika länder. Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen deltar i diskussionen.

Utbildningsstyrelsen sammanställer och analyserar statistik om utbildning och internationalisering. Vi producerar också ...
29/01/2021

Utbildningsstyrelsen sammanställer och analyserar statistik om utbildning och internationalisering. Vi producerar också läromedel med liten spridning och publikationer som stöder våra kunders verksamhet. Bekanta dig med våra publikationer! https://bit.ly/3prKXiZ #Educa2021

THL&UKM: har gett en rekommendation om att gymnasiernas traditionella bänkskuddardag (penkis) inte ska ordnas under råda...
28/01/2021
Lukioiden penkkareita ei suositella järjestettäväksi, vanhojen tanssit myöhempään ajankohtaan - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

THL&UKM: har gett en rekommendation om att gymnasiernas traditionella bänkskuddardag (penkis) inte ska ordnas under rådande coronavirusepidemi. De gamlas dans och andra festligheter bör skjutas upp till en senare.

https://minedu.fi/-/lukioiden-penkkareita-ei-suositella-jarjestettavaksi-vanhojen-tanssit-myohempaan-ajankohtaan?languageId=sv_SE

Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet har gett en rekommendation om att gymnasiernas traditionella bänkskuddardag (penkis) inte ska ordnas under rådande coronavirusepidemi. De gamlas dans och andra festligheter bör skjutas upp till en senare tidpunkt med b...

Bekanta dig med våra gyllene regler för eleverna om hur man förebygger mobbning och hur man ska gå till väga om man själ...
28/01/2021

Bekanta dig med våra gyllene regler för eleverna om hur man förebygger mobbning och hur man ska gå till väga om man själv eller en kompis stöter på mobbning. Alla material och mer om mobbningsförebyggande arbete hittar du här: https://bit.ly/33TNQR6 #Educa2021

Har du redan bekantat dig med vår handbok om antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter? Ladda ner handboken i pdf-f...
28/01/2021

Har du redan bekantat dig med vår handbok om antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter? Ladda ner handboken i pdf-format på vår webbsida! https://bit.ly/3cjz3E7 #Educa2021

UBS Läromedel deltar i digitala Educa med en egen virtuell monter. Under Educa-veckan presenterar vi vår populära lärome...
28/01/2021

UBS Läromedel deltar i digitala Educa med en egen virtuell monter. Under Educa-veckan presenterar vi vår populära läromedelsserie Zooma in på också här.

Zooma in på biologi 7–9 är ett läromedel som är lätt att läsa och lätt att förstå. Serien kan användas både i specialundervisning och parallellt med andra läromedel. Läromedlet kompletteras av ett lärarmaterial med bland annat forskningkort för undersökande arbete.

Bekanta dig med läromedlet: https://www.oph.fi/sv/zooma-in-pa-biologi-7-9

Imorgon börjar det, följ med oss på #Educa2021! Utbildningsstyrelsens program tar fasta på aktuella teman, såsom den utv...
28/01/2021

Imorgon börjar det, följ med oss på #Educa2021! Utbildningsstyrelsens program tar fasta på aktuella teman, såsom den utvidgade läroplikten, coronapandemins effekter på läroanstalternas internationella samarbete och läromedlens betydelse för jämlikt lärande. https://bit.ly/3plKeQJ

Alla lärare är lärare i multilitteracitet – alla lärare är skrivlärare! Skrivandet hör inte enbart till läroämnet moders...
27/01/2021

Alla lärare är lärare i multilitteracitet – alla lärare är skrivlärare! Skrivandet hör inte enbart till läroämnet modersmål utan alla lärare bär gemensamt ansvar för skrivkunskaperna. Skrivandet blir ett sätt för eleverna att sätta sig in i en kunskapsprocess och fler skrivande förebilder behövs. Undervisningsrådet Pamela Granskog, skrivpedagogen Annette Kronholm-Cederberg samt lärarna Jenny Ek och Petter Wallenius diskuterar skrivandet. #Hörnan2021 #Educa2021

Livesändning från Educamässans Hörna idag kl. 15! Följ med intressanta diskussioner kring teman jämlikhet i utbildningen...
27/01/2021

Livesändning från Educamässans Hörna idag kl. 15! Följ med intressanta diskussioner kring teman jämlikhet i utbildningen, digisprång och skrivande. Undervisningsrådet Pamela Granskog modererar diskussionen som fokuserar på skrivandet som en grundfärdighet för jämlika förutsättningar. fsl.fi/hornan #Educa2021 #hörnan2021

UBS Läromedel deltar i digitala Educa med en egen virtuell monter. Under Educa-veckan presenterar vi vår populära lärome...
27/01/2021

UBS Läromedel deltar i digitala Educa med en egen virtuell monter. Under Educa-veckan presenterar vi vår populära läromedelsserie Zooma in på också här.

Zooma in på samhällslära 7–9 är ett läromedel som är lätt att läsa och lätt att förstå. Det lämpar sig väl till exempel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Serien kan användas både i specialundervisning och parallellt med andra läromedel. Läromedlet kompletteras med ett lärarmaterial.

Bekanta dig med läromedlet: https://www.oph.fi/sv/zooma-in-pa-samhällslära-7-9

Address

Hagnäskajen 6
Helsinki
00530

General information

Kontakta oss Enheten för svenskspråkig utbildning, direktör Kurt Torsell, tfn 029 533 1887, e-post [email protected] direktörens sekreterare Eva Heininen, tfn 029 533 1061, e-post [email protected] Besök också https://www.facebook.com/opetushallitus

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:00
Tuesday 08:00 - 16:00
Wednesday 08:00 - 16:00
Thursday 08:00 - 16:00
Friday 08:00 - 16:00

Telephone

+358295331000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ubs på svenska posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ubs på svenska:

Videos

Nearby government services


Other Valtion organisaatiot in Helsinki

Show All

Comments

Vill du bli min kollega?