Keravan perusopetus

Keravan perusopetus Keravan perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Keravan perusopetus -facebooksivusto on Keravan kasvatus- ja opetustoimen ylläpitämä.

Kasvatus- ja opetustoimi tuottaa kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen palveluita Keravalla. Sivusto tarjoaa perusopetuksessa oleville ja heidän huoltajilleen tietoa Keravan perusopetuksesta.

Kaikilla keravalaisilla kolmannen luokan oppilailla on halutessaan mahdollisuus valita A2-kieli, jonka opiskelu alkaa 4....
27/02/2019
Vapaaehtoiseen A2-kielen opetukseen ilmoittautuminen 28.2–15.3.2019 - Keravan Kaupunki

Kaikilla keravalaisilla kolmannen luokan oppilailla on halutessaan mahdollisuus valita A2-kieli, jonka opiskelu alkaa 4. luokalta. A2-kieleksi voi valita saksan, ranskan tai venäjän. A2-kielen opetukseen haetaan Wilmassa 28.2–15.3.2019.

Kaikilla kolmannen luokan oppilailla on halutessaan mahdollisuus valita A2-kieli Keravan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kieliohjelman mukaan. A2-kieleksi voi valita saksan, ranskan tai venäjän. 

Haku JOPO-opetukseen peruskoulun 8. ja 9. luokille on nyt auki. JOPO-opetuksella pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta j...
25/02/2019
JOPO-opetukseen haku 25.2.–22.3.2019 - Keravan Kaupunki

Haku JOPO-opetukseen peruskoulun 8. ja 9. luokille on nyt auki. JOPO-opetuksella pyritään ehkäisemään koulupudokkuutta ja edistämään oppilaan kykyjen mukaista suoriutumista koulussa. JOPO-opetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, työssäoppiminen ja oppilaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen.

Keravalla järjestetään joustavan perusopetuksen opetusta (JOPO) Keravanjoen, Kurkelan ja Sompion yhtenäiskouluissa, jos valintaperusteet täyttäviä hakijoita on riittävästi. JOPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat. Hakuaika päättyy perjantaina 22.3.2019 klo 24:00.

Keravalla järjestetään joustavan perusopetuksen opetusta (JOPO) Keravanjoen, Kurkelan ja Sompion yhtenäiskouluissa 8. ja 9. luokkalaisille, jos valintaperusteet täyttäviä hakijoita on riittävästi. JOPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat. Hakuaika ...

Keravan kaupungin vanhempainfoorumi on avoin tilaisuus kaikille Keravalaisten päiväkodissa, koulussa tai lukiossa olevie...
22/02/2019
Vanhempainfoorumi - Keravan Kaupunki

Keravan kaupungin vanhempainfoorumi on avoin tilaisuus kaikille Keravalaisten päiväkodissa, koulussa tai lukiossa olevien lasten ja nuorten huoltajille. Vanhempainfoorumin teemana on syväoppiminen, johon tutustutaan niin lasten ja nuorten itsensä kertomana kuin käytännön työpajan kautta.

Vanhempainfoorumi pidetään Keravan lukiolla torstaina 28.2. klo 18. Ennakkoilmoittautuminen 25.2. klo 16 mennessä!

https://www.kerava.fi/ajankohtaista/tapahtumat/vanhempainfoorumi

Vanhempainfoorumin teemana on syväoppiminen. Keravalla jokainen päiväkoti, koulu ja lukio ovat lähteneet yhtä aikaa uudistamaan kasvatusta ja opetusta syväoppimisen ohjelman kautta. Nyt haluamme keskustella oppimisen tulevaisuudesta sekä esitellä lasten ja nuorten huoltajille, mitä syväopp...

Savion koulun tiistai-iltapäivän kerhoissa syntyy niin robotteja kuin taidemaalauksia. Kaikki Keravan koulut järjestävät...
12/02/2019
”Peliä tehdessä oppii koodaamaan” – kevään kerhotoiminta on käynnistynyt Keravan kouluissa - Keravan Kaupunki

Savion koulun tiistai-iltapäivän kerhoissa syntyy niin robotteja kuin taidemaalauksia. Kaikki Keravan koulut järjestävät maksutonta kerhotoimintaa oppilaiden toiveita kuunnellen. Tänä lukuvuonna koulut ovat saaneet kaupungilta lisärahoitusta entistä monipuolisemman kerhotoiminnan järjestämiseen.

https://www.kerava.fi/ajankohtaista/peli%C3%A4-tehdess%C3%A4-oppii-koodaamaan-%E2%80%93-kev%C3%A4%C3%A4n-kerhotoiminta-on-k%C3%A4ynnistynyt-keravan-kouluissa

"Nyt me tehdään taidejäljennöksiä", esittelee Savion koulun kuvataidekerhon ohjaaja Mari Hallapuro uuden tehtävän. Hän virittelee luokan perälle vanhanaikaista piirtoheitintä, jonka avulla valitun kuvan saa heijastettua paperille kopioitavaksi. "Tuo on Mona Lisa!", oppilaat tunnistavat sei...

Tämän vuoden koululaisvaltuuston teemana oli lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja niiden kehittäminen Keravalla....
08/02/2019
”On tärkeää, että lapset ja nuoret saavat vaikuttaa” – koululaisvaltuusto tenttasi päättäjiä harrastuksista - Keravan Kaupunki

Tämän vuoden koululaisvaltuuston teemana oli lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja niiden kehittäminen Keravalla. Koululaisten esittämät ideat saivat valtuutetuilta ja kaupungin päättäjiltä lämpimän vastaanoton ja luvattiin ne ottaa huomioon päätöksenteossa.

Keravan koululaiset pääsivät tenttaamaan päättäjiä ja kertomaan näkemyksiään joka toinen vuosi järjestettävässä koululaisvaltuustossa tiistaina 4.2.2019. Paikalla oli edustajia Keravan koulujen oppilaskunnista, kaupungin toimialojen johtoa, kaupunginvaltuutettuja sekä nuorisovaltuusto...

Keravan perusopetus kerää parhaillaan jokavuotisilla asiakaskyselyillä palautetta oppilailta ja heidän huoltajiltaan. Sa...
23/01/2019
Perusopetuksesta kerätään taas palautetta – viime vuoden kyselyssä oppilaiden hyvinvointia pidettiin tärkeänä - Keravan Kaupunki

Keravan perusopetus kerää parhaillaan jokavuotisilla asiakaskyselyillä palautetta oppilailta ja heidän huoltajiltaan. Samalla keräämme tietoa oppilaiden hyvinvoinnista ja viihtymisestä koulussa. Perusopetusta kehitetään jatkuvasti saadun palautteen pohjalta.

Viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan enemmistö koululaisten huoltajista oli tyytyväisiä koulun toimintaan, kodin ja koulun yhteistyöhön sekä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opiskeluun kouluissa. Kyselyyn vastanneiden huoltajien mielestä hyvinvointi on kouluissa tärkeämpää kuin oppimistulokset, jos näistä kahdesta pitäisi valita toinen.

Keravan perusopetus selvittää vuosittain kyselyillä huoltajien ja oppilaiden näkemystä Keravan opetuspalvelujen laadusta. Kyselyt koostuvat perusopetuksen eri palveluiden arvioinnista. Samalla selvitämme oppilaiden hyvinvointia, viihtymistä koulussa ja näkemyksiä opetuksen järjestämisi...

Yläkoulun taito- ja taideaineiden sekä valinnaisten aineiden tuntijakoon suunnitellaan muutoksia syksystä 2019 alkaen. M...
18/01/2019
Yläkoulujen taito-, taide- ja valinnaisaineiden opetuksen järjestäminen on muutoksessa - Keravan Kaupunki

Yläkoulun taito- ja taideaineiden sekä valinnaisten aineiden tuntijakoon suunnitellaan muutoksia syksystä 2019 alkaen. Muutokset koskevat syksyllä 2019 ja sitä myöhemmin 7. luokan aloittavia oppilaita.

Muutoksen tavoitteena on selkeyttää taito-, taide- ja valinnaisaineiden kokonaisuuksia. Suunnitellun muutoksen myötä oppiaineiden arviointi selkeytyy ja päättöarviointi yhdenvertaistuu.

Yläkoulun taito- ja taideaineiden sekä valinnaisten aineiden tuntijakoon suunnitellaan muutoksia syksystä 2019 alkaen. Muutokset koskevat syksyllä 2019 ja sitä myöhemmin 7. luokan aloittavia oppilaita. Nykyisten 6.-luokkalaisten huoltajilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa ennen kasva...

Muistatteko vielä Karvis Pallosen? Karviksen luokka on päässyt valtakunnan uutisiin, eikä ihme - niin mahtavia asioita p...
19/12/2018
Tanhupallolta adoptoitu Karvis Pallonen ilahduttaa keravalaisen erityisluokan elämää joka päivä – "Saimme koko sakki kummasti itseluottamusta"

Muistatteko vielä Karvis Pallosen? Karviksen luokka on päässyt valtakunnan uutisiin, eikä ihme - niin mahtavia asioita pikku karvapallo on saanut aikaan.

"Ennen Karvista olimme pääsääntöisesti omassa luokassa ja useat oppilaani tunsivat itsensä ehkä erilaisiksi kuin muut, sillä pienluokalla ei ole aina helppoa olla. Saimme koko sakki kummasti itseluottamusta, iloa, valoa ja mielikuvitusta koulupäiviin. Karviksen kautta on helpompi käsitellä vaikeitakin asioita", kertoo opettaja Maarit Suhonen Ylen haastattelussa.

Lisää Karviksen kuulumisia sivulla Karvamatovauva.

Pehmoinen karvapallo on tärkeä osa kymmenvuotiaiden arkea ja tuottaa onnistumisen elämyksiä.

Tärkeä muistutus kuudesluokkalaisille: ilmoittautumisaikaa yläkouluun on maanantaihin 10.12. klo 16 asti. Samalla myös h...
07/12/2018
Yläkouluun ilmoittautuminen 19.11.–10.12.2018 - Keravan Kaupunki

Tärkeä muistutus kuudesluokkalaisille: ilmoittautumisaikaa yläkouluun on maanantaihin 10.12. klo 16 asti. Samalla myös haku painotusluokille päättyy. Ilmoittautuminen tapahtuu näppärästi Wilmassa vaikkapa viikonlopun aikana.

Keravalla asuvien tällä hetkellä 6. luokalla olevien oppilaiden kotiosoitteeseen on postiettu viikolla 44 kuudesluokkalaisen opas, joka sisältää tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta sekä muuta tärkeää tietoa yläkouluun siirtymisestä.

Killan koulu aloitti syväoppimisen Deep Dive -ohjelman neljän muun suomalaisen koulun kanssa. Suomi on toinen maa maailm...
03/12/2018
Killan koulu mukaan syväoppimisen Deep Dive -ohjelmaan - Keravan Kaupunki

Killan koulu aloitti syväoppimisen Deep Dive -ohjelman neljän muun suomalaisen koulun kanssa. Suomi on toinen maa maailmassa, jossa ohjelmaa kokeillaan. Ohjelmassa mukana olevat koulut muodostavat verkoston, jonka tarkoituksena on auttaa kouluja kehittymään syväoppimisen eteenpäin viemisessä.

Killan koulu aloitti neljän muun suomalaisen koulun kanssa yhteisen matkan kohti NPDL-ohjelman ydintä. NPDL Deep Dive -ohjelma toteutettiin ensimmäisen kerran kesällä 2018 Uudessa-Seelannissa hyvällä menestyksellä. Tänä vuonna ohjelma rantautui Suomeen ja pääsimme osallistumaan NPDL Glob...

Byrsselin metropolialueeseen kuuluvan Saint-Gillesin kunnan opetusviranomaiset kävivät tutustumassa keravalaiseen peruso...
26/11/2018
Euroopan pääkaupungista käytiin tutustumassa Keravan perusopetukseen - Keravan Kaupunki

Byrsselin metropolialueeseen kuuluvan Saint-Gillesin kunnan opetusviranomaiset kävivät tutustumassa keravalaiseen perusopetukseen. Kiinnostusta herättivät muun muassa opetusteknologia ja oppilaanohjaus.

​Brysselin metropolialueen Saint-Gillesin viranhaltijat Christine Haelterman, Dominique Poncelet, Jennifer Zwickel sekä alueparlamentin jäsen Alain Hutchinson tutustuivat Keravan perusopetukseen. Kuvan otti: Anne Karjalainen 

Historian ja yhteiskuntaopin tuntijako muuttuu yläkoulussa syksystä 2019 alkaen. Jatkossa historiaa opiskellaan 7. ja 8....
22/11/2018
Historian ja yhteiskuntaopin tuntijako muuttuu Keravalla 1.8.2019 alkaen - Keravan Kaupunki

Historian ja yhteiskuntaopin tuntijako muuttuu yläkoulussa syksystä 2019 alkaen. Jatkossa historiaa opiskellaan 7. ja 8. luokalla, ja yhteiskuntaoppia 8. ja 9. luokalla.

Muutos koskee vain ensi syksynä ja siitä eteenpäin 7. luokalle siirtyviä oppilaita. Tällä hetkellä yläkoulussa opiskelevat nuoret jatkavat vanhalla tuntijaolla yläkoulun loppuun asti.

Muutos ei vaikuta oppilaiden kokonaistuntimäärään eikä alakoulun historian tai yhteiskuntaopin opetukseen.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 21.11.2018 muuttaa Keravan perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin oppimäärän tuntijakoa yläkoulussa.

Hei 6.-luokkalaisen nuoren huoltaja! Yläkouluun syksyksi 2019 ilmoittautuminen on nyt auki Wilmassa. Ilmoittautumisen yh...
19/11/2018
Yläkouluun ilmoittautuminen 19.11.–10.12.2018 - Keravan Kaupunki

Hei 6.-luokkalaisen nuoren huoltaja! Yläkouluun syksyksi 2019 ilmoittautuminen on nyt auki Wilmassa.

Ilmoittautumisen yhteydessä voi muun muassa hakea painotusluokalle, ruotsinkieliseen yläkouluun tai sisaruksen kanssa samaan kouluun. Muista myös ilmoittaa, jos perheenne on muuttamassa tai nuorelle haetaan koulupaikkaa muusta kunnasta, jotta voimme ottaa asian huomioon koulupaikkojen jaossa.

Ilmoita lapsesi yläkouluun 10.12. mennessä - vaikka heti tänään!

Keravalla asuvien tällä hetkellä 6. luokalla olevien oppilaiden kotiosoitteeseen on postiettu viikolla 44 kuudesluokkalaisen opas, joka sisältää tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta sekä muuta tärkeää tietoa yläkouluun siirtymisestä.

HUOM 2012 syntyneiden lasten huoltajat! Huomenna on viimeinen päivä ilmoittautua ensimmäiselle luokalle kouluun syksyksi...
14/11/2018
Ensimmäiselle luokalle kouluun ilmoittautuminen 1.–15.11.2018 - Keravan Kaupunki

HUOM 2012 syntyneiden lasten huoltajat! Huomenna on viimeinen päivä ilmoittautua ensimmäiselle luokalle kouluun syksyksi 2019.

Tarkemmat ohjeet kotiin postitetuissa koulutulokasoppaissa ja kaupungin nettisivuilla: www.kerava.fi/ajankohtaista/ensimm%C3%A4iselle-luokalle-kouluun-ilmoittautuminen-1-%E2%80%9315-11-2018

Vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2019. Huoltajan tulee itse ilmoittaa lapsensa peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

Lego-robotteja, droneja, 3D-mallinnusta ja virtuaalitodellisuutta - uudet oppimisvälineet havainnollistavat opittavia as...
06/11/2018
”Saa pitää hauskaa ja oppia koodaamista” – uudet oppimisvälineet otettu innolla vastaan - Keravan Kaupunki

Lego-robotteja, droneja, 3D-mallinnusta ja virtuaalitodellisuutta - uudet oppimisvälineet havainnollistavat opittavia asioita ja innostavat lapsia tukimaan ja kokeilemaan Keravan kouluissa ja esiopetusryhmissä.

Keravalaisia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppimisympäristöjä on rikastutettu syksyn aikana uudella teknologialla ja tutkimusvälineillä. Kouluihin luoduissa Fablabeissa ja esiopetuksen Minilabeissa on perinteistä luonnontieteellistä välineistöä sekä muita tutkivaan oppimiseen innos...

TET-harjoittelijamme 9.-luokkalainen Kristofer Seppor kävi Savion koulussa haastattelemassa valmistavan opetuksen oppila...
02/11/2018
Kavereita ja kielitaitoa – valmistava opetus tuo eri kieliset lapset samaan luokkaan - Keravan Kaupunki

TET-harjoittelijamme 9.-luokkalainen Kristofer Seppor kävi Savion koulussa haastattelemassa valmistavan opetuksen oppilaita ja opettajaa.

Koulussa annettava valmistava opetus on tarkoitettu oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä suomen kielellä opiskeluun. Tästä syksystä lähtien keravalaiset valmistavaa opetusta tarvitsevat 1. vuosiluokan ikäiset oppilaat aloittavat koulunkäynnin omassa lähikoulussaan. Kasvatu...

"Jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa niin lähiympäristönsä kuin globaalin maailman kestävään tulevaisuuteen. Kou...
24/10/2018
”Ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat opetuksen arvoperustaa” – YK:n päivä 24.10.2018 - Keravan Kaupunki

"Jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa niin lähiympäristönsä kuin globaalin maailman kestävään tulevaisuuteen. Koulun keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua eettisesti vastuullisiksi yhteiskunnan jäseniksi, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratiaa."

Tänään 24.10. vietetään kansainvälistä YK:n päivää - lue juttu kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien näkymisestä kouluissa ja testaa tietosi ihmisoikeuspelissä (linkki jutun lopussa)!

Tänään 24. lokakuuta vietetään kansainvälistä YK:n päivää. YK:n arvot, kuten ihmisoikeudet ja kestävä kehitys, ovat keskeisessä roolissa Keravan perusopetuksessa. Koulutyöllä tuetaan ajatusta, että jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa niin lähiympäristönsä kuin globaalin m...

Huomio kuudesluokkalaisen huoltaja! Ilmoita lapsesi yläkouluun Wilman kautta 19.11.–10.12.2018. Viikolla 44 keravalaiste...
22/10/2018
Yläkouluun ilmoittautuminen 19.11.–10.12.2018 - Keravan Kaupunki

Huomio kuudesluokkalaisen huoltaja! Ilmoita lapsesi yläkouluun Wilman kautta 19.11.–10.12.2018. Viikolla 44 keravalaisten 6. luokan oppilaiden koteihin postitetaan kuudesluokkalaisen opas, jossa on tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja muuta tärkeää tietoa yläkouluun siirtymisestä. Opas on nyt jo luettavissa verkossa.

Kaikkien syksyllä 2019 seitsemännelle (7.) luokalle siirtyvien oppilaiden tulee ilmoittautua yläkouluun. Ilmoittautumien tapahtuu Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika on 19.11.–10.12.2018.

Mikäli JHL:n lakko toteutuu suunnitellusti maanantaina 22.10. ja tiistaina 23.10., keravalaisten koulujen oppilailla ei ...
19/10/2018
Kouluihin eväät, päiväkodeissa ruokailu - Keravan kaupungin palvelut ma 22.10. ja ti 23.10. mahdollisen JHL:n lakon aikaan - Keravan Kaupunki

Mikäli JHL:n lakko toteutuu suunnitellusti maanantaina 22.10. ja tiistaina 23.10., keravalaisten koulujen oppilailla ei ole ruokailua lakkopäivinä. Myöskään iltapäiväkerhoissa ei pystytä tarjoilemaan välipalaa. Huoltajia pyydetään pakkaamaan koululaisille eväät mukaan lakkopäivinä.

Mikäli JHL:n lakko toteutuu suunnitellusti maanantaina 22.10. ja tiistaina 23.10., Keravan kaupungin kaikissa päiväkodeissa ruokaillaan tavalliseen tapaan. Myös vanhusten kokopäivähoidon yksiköissä ateriapalvelut toimivat, samoin kotipalveluasiakkaiden ruokahuolto. Osa ruoista kuitenkin joud...

Koulun kerhotoiminta rikastuttaa koulun toimintakulttuuria, rakentaa yhteisöllisyyttä ja antaa oppilaille mahdollisuuksi...
16/10/2018
Kerhotoiminta rikastuttaa koulun arkea - Keravan Kaupunki

Koulun kerhotoiminta rikastuttaa koulun toimintakulttuuria, rakentaa yhteisöllisyyttä ja antaa oppilaille mahdollisuuksia tutustua uusiin harrastuksiin. Tänä lukuvuonna Keravan kaupunki panostaa maksuttomaan kerhotoimintaa entistä enemmän, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa.

Keravan kaupunki panostaa tänä vuonna entistä enemmän koululaisten harrastetoimintaan kaupunkistrategian mukaisesti. Tavoitteena on, että jokaisella keravalaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastamiseen. Kaupunki on myöntänyt peruskouluille avustuksen, jolla koulut voivat tote...

Vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2019. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa ensimmäiselle lu...
12/10/2018
Ensimmäiselle luokalle kouluun ilmoittautuminen 1.–15.11.2018 - Keravan Kaupunki

Vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2019. Huoltajan tulee ilmoittaa lapsensa ensimmäiselle luokalle kouluun 1.-15.11.2018 välisenä aikana. Koulutulokkaiden kotisosoitteisiin postitetaan tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta viikon 43 alussa.

Vuonna 2012 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2019. Huoltajan tulee itse ilmoittaa lapsensa peruskoulun ensimmäiselle luokalle.

Ali-Keravan koululaiset pureutuvat itseohjautuvuuden opetteluun ja oppimaan oppimiseen taitoportaiden ja minä-vihkojen k...
12/10/2018
"En luovuta vaikka mieli tekee" - Ali-Keravan koulussa opitaan tulevaisuuden taitoja - Keravan Kaupunki

Ali-Keravan koululaiset pureutuvat itseohjautuvuuden opetteluun ja oppimaan oppimiseen taitoportaiden ja minä-vihkojen kautta. Uudet oppimismenetelmät ovat syväoppimisen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on opettaa lapsille tulevaisuuden taitoja.

Ali-Keravan koululla aloitettiin tulevaisuuden taitoihin tutustuminen heti elokuussa yhteisellä koko koulun kokouksella. Pohdimme yhdessä koko koulun voimin, millaisia koululaisen taitoja tarvitaan etenkin ensimmäisellä ja toisella luokalla. Tästä pääsimmekin hyvin syventämään tämän vuo...

Kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt päätökset uusista perusopetuksen oppilaaksioton ja painotusopetuksen kriteereist...
10/10/2018
Näin koulupaikat osoitetaan Keravalla – lautakunta päätti uusista kriteereistä - Keravan Kaupunki

Kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt päätökset uusista perusopetuksen oppilaaksioton ja painotusopetuksen kriteereistä. Ensisijaiset koulupaikat osoitetaan edelleen tärkeysjärjestyksessä terveydellisten syiden, koulumatkan pituuden tai samaa koulua käyvien sisarusten perusteella.

Uuden päätöksen myötä pyritään tukemaan yhtenäistä koulupolkua, eli oppilaan mahdollisuutta jatkaa samassa koulussa, vaikka perhe muuttaisi kesken peruskoulun.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on tehnyt päätökset uusista perusopetuksen oppilaaksioton ja painotusopetuksen kriteereistä. Ensisijaiset koulupaikat osoitetaan edelleen tärkeysjärjestyksessä terveydellisten syiden, koulumatkan pituuden tai samaa koulua käyvien sisarusten perusteella.

Kouluruokailun tarkoitus on tukea oppilaiden terveyttä ja jaksamista koulupäivän aikana. Kouluruokailu on osa koulujen k...
01/10/2018
Kouluruokailu on tärkeä osa hyvinvointia ja koulupäivää - Keravan Kaupunki

Kouluruokailun tarkoitus on tukea oppilaiden terveyttä ja jaksamista koulupäivän aikana. Kouluruokailu on osa koulujen kasvatus- ja opetustyötä sekä opetussuunnitelmaa, eikä näin ollen ole oppilaille valinnainen tapahtuma. Sekä koulun henkilökunnan että huoltajien tehtävä on ohjata nuoria ymmärtämään kouluruokailun vaikutus omaan hyvinvointiin.

Kouluruokailun tarkoitus on tukea oppilaiden terveyttä ja jaksamista koulupäivän aikana. Kouluruokailu on osa koulujen kasvatus- ja opetustyötä sekä opetussuunnitelmaa, eikä näin ollen ole oppilaille valinnainen tapahtuma.

Osoite

Kultasepänkatu 7
Kerava
04201

Hälytykset

Tiedä ensimmäisenä ja anna meille oikeus lähettää sinulle sähköpostitse uutisia ja promootioita Keravan perusopetus :ltä. Sähköpostiosoitettasi ei käytetä muihin tarkoituksiin, ja voit perua milloin tahansa.

Ota Yhteyttä Yritys

Lähetä viesti Keravan perusopetus :lle:

Lähellä hallituksen palvelut


Muut Valtion organisaatiot Kerava :ssa

Näytä Kaikki