Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker Femundsmarka nasjonalpark ble opprettet i 1971 og omfatter 597 km² villmark mellom Femunden og svenskegrensa i Røros og Engerdal kommune.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
09/07/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Månedens art, juni.Fuglekonge.Fuglekongen er Norges minste fugl og trives best i barskog der den har sin nisje i trekron...
04/06/2019

Månedens art, juni.
Fuglekonge.

Fuglekongen er Norges minste fugl og trives best i barskog der den har sin nisje i trekronene. Der kan det være vanskelig å se den og den har så høyfrekvent sang at mange heller ikke vil høre den.
Med en vekt på 5-7 gram har den et så høyt stoffskifte at den kan miste kritiske 20 % av kroppsvekten på en halvtime om den ikke spiser.

Andelen urskog i Norge er så liten at den benevnes med promille. I Gutulia nasjonalpark er det fortsatt mulig å oppleve ...
02/06/2019

Andelen urskog i Norge er så liten at den benevnes med promille. I Gutulia nasjonalpark er det fortsatt mulig å oppleve skog som aldri har blitt påvirket av mennesker.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
02/06/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Planlegger du tur i Femunsmarka i sommer? Da bør du vite hva som er lov og ikke lov når det gjelder bruk av åpen ild.Det...
28/04/2019

Planlegger du tur i Femunsmarka i sommer? Da bør du vite hva som er lov og ikke lov når det gjelder bruk av åpen ild.

Det er to lovforskrifter som er gjeldende for dette i Nasjonalparken:

-Forskrift om brannforebygging regulerer det generelle bålforbudet som gjelder fra 15.april - 15.september. Men forskriften åpner for bruk av åpen ild når og hvor det ikke medfører fare for skogbrann. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710/KAPITTEL_1#§3

-Verneforskrift for Femundsmarka regulerer hva som kan brukes som ved og sier: All vegetasjon er vernet mot skade og ødeleggelse av enhver art. Dette gjelder også døde trær. Men det er lov til å ta tørr kvist til ved.
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1971-07-09-6?q=femundsmarka

Det er altså en del skjønnsvurdering innenfor begge forskriftene. Men alle er selv ansvarlige for bruk av åpen ild og kan bli holdt ansvarlig om det fører til skogbrann. Når det kommer til brensel så defineres kvist ofte som det en klarer å bryte av med hendene og det oppfordres til å bruke etablerte bålplasser. Disse finnes det mange av og det er sjelden nødvendig å lage nye.

I tillegg kan kommunale brannvernmyndigheter innføre totalt forbud mot bruk av åpen ild når faren for skogbrann er stor, dette skjedde senest under den tørre sommeren i fjor.

God tur!

24/04/2019
Traner

Det våres i Femundsmarka og i de første råkene i vann og vassdrag yrer det av liv. Tranene har kommet tilbake fra middelhavet og går snart inn i hekkesessongen. Den hekker også i våtmarksområder i Femundsmarka.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
24/04/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
10/04/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Månedens art, Mars. Røyskatt.Røyskatten er det mest utbredte rovpattedyret i Norge og finnes over hele landet. Men besta...
04/03/2019

Månedens art, Mars. Røyskatt.

Røyskatten er det mest utbredte rovpattedyret i Norge og finnes over hele landet. Men bestandene varierer mye i antall og svinger i takt med smågnagerbestanden. Med sin lange og tynne kropp er røyskatten som skapt for å jakte på mus og andre smågnagere i steinurer ogbror små hulrom.
Røyskatten kan forveksles med sin "lillebror" snømusa, men kan skilles fra denne med sin svarte haletipp.
En gang var røyskattens vinterpels, kjent som hermelin, en ettertraktet vare som ble eksportert i store antall. Hermelinpelsene ble brukt av de aller rikeste og kan sees på kongebilder fra 16- og 17-tallet, lett gjenkjennelig på grunn av de svarte haletippene.

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden
15/02/2019
Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Forskerne fant mikroplast på alle de undersøkte stedene i Mjøsa. Resultatene tyder på at det er mer mikroplast i innsjøer ved tett befolkede områder.

Her undersøker ekteparet Sonja og Edvard Barth tuftene av et falkfangeranlegg på Falkfangehøgda i Femundsmarka. Dette er...
11/02/2019
Sonja Barth (1923-2016), fotografert under utgravinga av tufta etter ei falkefangerhytte, antakelig på Stor-Svuku (samisk Svahke) i Femundsmarka nasjonalpark i Engerdal, på østsida av innsjøen Femund. Denne falkefangerhyttetufta undersøkte Edvar

Her undersøker ekteparet Sonja og Edvard Barth tuftene av et falkfangeranlegg på Falkfangehøgda i Femundsmarka. Dette er sannsynligvis det samme stedet som botanikeren Carl von Linné besøkte i sin ferd fra Dalarna til Røros i 1734. Linné beskriver i sin reiseskildring hvordan fangsten foregikk. Fangstmannen hadde ei lita bu som han gjemte seg i, utenfor hadde han en innretning som kunne utløse et nett som skulle fange falken og en due som lokkemat. Og for å slippe å sitte konstant på vakt så hadde han også med en varsler i bur. Varsleren har fått sitt sitt navn fordi den varsler høylytt ved fare som for eksempel når en falk nærmer seg. Dermed kunne fangstmannen legge seg nedpå med sin krittpipe og bare vente

Anno Norsk skogmuseum - Photographer Barth, Edvard Kaurin

Da har endelig isen lagt seg på hele Femund, 2 dager fra å være rekord sent. Men det ligger allerede en del snø på isen ...
17/01/2019

Da har endelig isen lagt seg på hele Femund, 2 dager fra å være rekord sent. Men det ligger allerede en del snø på isen så det kan gå litt tid før den er trygg.

13/01/2019

Synes du det er greit om det blir lov til å sykle på stier i Femundsmarka og Gutulia?

Ekko - Hva taper vi når nasjonalparken kommer? - NRK Radio
13/01/2019
Ekko - Hva taper vi når nasjonalparken kommer? - NRK Radio

Ekko - Hva taper vi når nasjonalparken kommer? - NRK Radio

Nordmenn flest hever brystet når de hører ordet nasjonalpark vi tenker stolt på Jotunheimen, Rondane, Lofotodden. Men hva skjer når skogen eller fjellknausen bak huset blir satt under en av de strengeste vernene vi har? Kan det være du taper noe?

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
13/01/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Månedens art januar, Storfugl.De delene av Femundsmarka som er kledt med furu- og blandingsskog er brukbare biotoper for...
06/01/2019

Månedens art januar, Storfugl.
De delene av Femundsmarka som er kledt med furu- og blandingsskog er brukbare biotoper for storfugl. Og det er grunn til å tro at biotopene blir bedre i takt med at skogen vokser til der den tidligere har blitt hugd.
Det er en lang tradisjon for jakt og fangst av storfugl i Femundsmarka, blant annet skal Stor-Hans hatt sine faste "leker" hvor han drev med Spilljakt (jakt på spillende tiur om våren)

God jul og godt nytt år!
22/12/2018

God jul og godt nytt år!

Dette flyfotoet er tatt i 1952 under den siste tømmerhogsten i Femundsmarka. Nede til venstre står badstua som fortsatt ...
02/12/2018

Dette flyfotoet er tatt i 1952 under den siste tømmerhogsten i Femundsmarka. Nede til venstre står badstua som fortsatt står på samme plass og nå er en åpen bu. De to store bygningene er brakka hvor arbeiderne bodde og stallen til hestene.

Det var Jernbaneverket som hadde bestilt tømmeret og de var ute etter de kvalitetene som bilde nr to viser. Ekstremt saktevokst virke med stor andel kjerneved skulle bli til jernbanesviller.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
29/11/2018

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Besøkssenter nasjonalpark på Røros og Lierne har nå gitt ut en bok om nasjonalparkene i Trøndelag. I den har selvfølgeli...
24/11/2018

Besøkssenter nasjonalpark på Røros og Lierne har nå gitt ut en bok om nasjonalparkene i Trøndelag. I den har selvfølgelig Femundsmarka sitt kapittel. Tekst og foto: Kjartan Trana og Steinar Johansen.
ISBN 978-82-303-3986-2

17/11/2018

Avlyste du en planlagt tur i Femundsmarka i sommer på grunn av det totale bålforbudet?

I en rekordtørr sommer der det brant skogbranner mange steder slapp vi unna uten branner i Femundsmarka. En av grunnene ...
17/11/2018

I en rekordtørr sommer der det brant skogbranner mange steder slapp vi unna uten branner i Femundsmarka. En av grunnene til det er at folk var veldig flinke ti å respektere bålforbudet.

Men den som har gått en del i Femundsmarka har kanskje lagt merke til at en kan se forkullede stubber og trær nesten over hele parken. Det forteller at små skogbranner har vært vanlig i her i lang tid og at disse har startet ved lynnedslag. Der skogbranner er så vanlig regnes de også som en viktig økologisk faktor.

Bildet er tatt i sommer øst for Litjsjøen der det brant sommeren 2014. Det viser hvor sakte prosessene her går og etter fire år er det bare litt lyng som har kommet tilbake. Bildet viser også at det er en liten overdrivelse å kalle det for skogbrann da de aller fleste trærne berger unna flammene.

01/11/2018

Femundsmarka 2018

Månedens art, oktober.Sangsvane.Sangsvanen ble nesten utryddet i Norge og fantes bare i små bestander lengst nord i land...
24/10/2018

Månedens art, oktober.
Sangsvane.

Sangsvanen ble nesten utryddet i Norge og fantes bare i små bestander lengst nord i landet. Den var kjent som den sky villmarksfuglen som trivdes best langt fra folk. Nå har bestanden tatt seg opp og utvides stadig sørover i landet og betegnes som livskraftig.
Trekkende sangsvaner er vanlig å se i Femundsmarka vår og høst og noen få par hekker også her.

Bomtall.Vier eller bjørk ble "søyd" over sterk varme før rotenden ble kilt fast i bomtalla slik at den kunne vris. Slik ...
24/09/2018

Bomtall.
Vier eller bjørk ble "søyd" over sterk varme før rotenden ble kilt fast i bomtalla slik at den kunne vris. Slik lagde tømmerfløterne vidjespenninger før kjettingen ble vanlig handelsvare. Vidjespenningene ble brukt til å binde sammen tømmerlensene under fløtingen.
Slike bomtaller står det flere igjen av langs vassdragene til tross av at de ikke har blitt brukt siden slutten på 1800- tallet

Fautbua 100 årJens Jensen Langen var reinoppsyn og satte i 1918 opp denne bua i forbindelse med sin jobb. Han var sønn a...
05/09/2018

Fautbua 100 år
Jens Jensen Langen var reinoppsyn og satte i 1918 opp denne bua i forbindelse med sin jobb. Han var sønn av skogfogden , også kjent som fauten, og ble selv kalt litj-fauten. Derav navnet på bua.
Fautbua ble restaurert for to år siden og i fjor ble den fredet av riksantikvaren.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
05/09/2018

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Lengst nord i Femundsmarka og i tilgrensende områder på svensk side holder en liten moskusstamme til. En liten flokk van...
24/08/2018

Lengst nord i Femundsmarka og i tilgrensende områder på svensk side holder en liten moskusstamme til. En liten flokk vandret ut fra Dovrefjell på 70-tallet og endte opp her. Siden har de hatt er fast mønster med å tilbringe vinteren på svenskeide og sommeren på norsk side. På det meste telte stammen over 30 dyr, i dag er de så vidt over 10 men det er født flere kalver de siste årene.

Muggsjølia var opprinnelig seter under gården Nordvika men seterdriften opphørte på slutten av 1800-tallet. Denne uken b...
19/08/2018

Muggsjølia var opprinnelig seter under gården Nordvika men seterdriften opphørte på slutten av 1800-tallet. Denne uken ble vollen slått for å hindre videre gjengroing. I dag eies bygningene av Statskog og to av dem står åpne og er enkelt innredet med brisker og vedovn.

Nea Radio
15/08/2018
Nea Radio

Nea Radio

Hun er 74 år gammel, og like mange somre har hun vært på setra. Fortsatt står hun opp klokka fire hver morgen for å bake ferskt brød til gjestene. Vi tok turen langt fra allfarvei - til idylliske Ljøsnåvollen i Feragen. Velkommen med till Ingrid Melien, en fantastisk dame!

14/08/2018
Månedens art august.Varsler (Lanius excubitor)Varsleren har fått sitt navn fordi den skriker(varsler) når den ser større...
11/08/2018

Månedens art august.
Varsler (Lanius excubitor)

Varsleren har fått sitt navn fordi den skriker(varsler) når den ser større rovfugler. Denne egenskapen utnyttet falkfangerene ved at de hadde en varsler i bur når de var på fangst, og dermed fikk tid til å gjøre seg klar når falken nærmet seg.
Varsleren er fåtallig men en karakterart i glissen myrskog, der den lever av store insekter, smågnagere og noen ganger små fugler. Om vinteren trekker den til snøfrie områder ved kysten.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
28/07/2018

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

08/07/2018
Politiet i Røros og Holtålen

Politiet i Røros og Holtålen

Melding fra politiet:
Det pågår nå en leteaksjon i området Ljøsnavollen - Nedre Muggsjø og sørover. Saknede: Mann 78 år, ca 185 cm, blå jakke, blå sekk, caps, gåstaver. Sist sett på stien på nord-østsida av Muggsjøen, lørdag 7.7.18 ca kl 15:30. Målet var nordover mot Ljøsnavollen. Det utelukkes ikke at det er saknede som er observert gående sørover på stien ved Nedre Muggsjø ca kl 20:30.
Hvis noen har observert saknede, ta kontakt med politiet, 02800 ev 112.
Det vil bli en del fly- og helikopteraktivitet i området. Letemannskap og hunder vil også være i området.

Det er igjen totalforbud mot bruk av åpen ild. Forbudet gjelder hele Femundsmarka
04/07/2018

Det er igjen totalforbud mot bruk av åpen ild. Forbudet gjelder hele Femundsmarka

FORBUD MOT BRUK AV ÅPEN ILD
Brannsjefen nedlegger totalforbud med umiddelbar virkning mot bruk av alle typer ild i Os og Røros kommune. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.
Les mer i pressemelding.
Hjelp oss med å spre dette viktige budskapet.

Pressemelding:
«Totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark»

En kombinasjon av høye temperaturer, vind og lite nedbør har medført meget stor fare for skogbrann / brann i utmark i deler av vår region. Faren øker time for time slik situasjonen er nå. Brannsjefen nedlegger forbud mot all bruk av åpen ild i utmark i Os og Røros kommune inntil det har kommet nedbør av betydning. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser, samt bruk av engangsgriller.
Viser for øvrig til Skogbrannindeksen på Yr.no
Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann og eksplosjonsvernloven §37.

Månedens art, juni. Gulerle (Motacilla flava)I mai kommer gulerlene trakkende fra vinterbiotopene i tropisk Afrika. Gule...
09/06/2018

Månedens art, juni. Gulerle (Motacilla flava)

I mai kommer gulerlene trakkende fra vinterbiotopene i tropisk Afrika. Gulerla er insektseter og hekker i litt fuktige områder opp til bjørkeskogen. Det finnes tre underarter av gulerle i Norge, her finnes underarten thunbergi bedre kjent som såerle.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
09/06/2018

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Langtjønnbua 1905 -2018Langtjønnbua er den eldste av Statskogs åpne buer i Femundsmarka. Den ble satt opp i 1890 årene i...
31/05/2018

Langtjønnbua 1905 -2018

Langtjønnbua er den eldste av Statskogs åpne buer i Femundsmarka. Den ble satt opp i 1890 årene i forbindelse med tømmerfløtningen. Bortsett fra noen mindre endringer fremstår bua ganske likt i dag som på bildet fra 1905.
Bildet er hentet på digitalt museum: https://digitaltmuseum.no

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
27/05/2018

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Det er nå totalforbud mot bruk av åpen ild i både Røros og Engerdal kommune, dermed gjelder forbudet for både Gutulia og...
24/05/2018
Rørosnytt

Det er nå totalforbud mot bruk av åpen ild i både Røros og Engerdal kommune, dermed gjelder forbudet for både Gutulia og Femundsmarka samt tilgrensende verneområder

Totalforbud mot bruk av åpen ild i utmark | Rørosnytt.no

Adresse

Femundsmarka Nasjonalparksenter, Doktortjønna
Røros
7374

Åpningstider

Mandag 11:00 - 16:00
Tirsdag 11:00 - 16:00
Onsdag 11:00 - 16:00
Torsdag 11:00 - 16:00
Fredag 11:00 - 16:00

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Videoer

Offentlige Tjenester i nærheten


Andre Statlig organisasjon i Røros

Vis Alle