Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker Femundsmarka nasjonalpark ble opprettet i 1971 og omfatter 597 km² villmark mellom Femunden og svenskegrensa i Røros og Engerdal kommune.
(2)

Åpent som vanlig

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
16/08/2020

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
16/07/2020

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Nå er gapahuken ved Synnervika ferdig 👌 Ble ikke den fin? Nasjonalparkstyret har i samarbeid med Statskog satt opp denne...
13/07/2020

Nå er gapahuken ved Synnervika ferdig 👌 Ble ikke den fin?

Nasjonalparkstyret har i samarbeid med Statskog satt opp denne. Gapahuken er tegnet i moderne stil av Biotope arkitekter og Kåre Tørres har gjort en flott jobb med bygging. Området er ellers opparbeidet med teltplasser, rasteplass og utedo.

Dette vil bli stedet for en av de nye innfallsportene til Femundsmarka. Det vil etterhvert bli mer tilrettelagt og det vil også komme opp informasjon om selve nasjonalparken.

Ta turen innom i Synnervika for å se og prøve gapahuken!

Destinasjon Femund Engerdal tilbyr båtskyss inn til Gutulisetra for de med spesielle behov. Båten går hver lørdag i juli...
04/07/2020

Destinasjon Femund Engerdal tilbyr båtskyss inn til Gutulisetra for de med spesielle behov. Båten går hver lørdag i juli kl. 11.00. Det koster 150 kr per person t/r.

Båtskyss inn til Gutulisetra -hver lørdag i juli.

Fra brygga ved parkeringsplassen ved Gutulisjøen og inn til setra for de med spesielle behov. Båten går hver lørdag i juli kl. 11.00. Retur avtales med sjåføren. Kr 150,- per pers T/R. Kontant betaling, eksakt beløp eller Vipps.

Ship o hoi!

Foto: Fjellheimen Leirskole

Del gjerne!

Sommeråpent på GutulisetraNedpåvollen i Gutulia åpner med vertskap og servering lørdag 27. juni kl. 11. På åpningsdagen ...
24/06/2020

Sommeråpent på Gutulisetra

Nedpåvollen i Gutulia åpner med vertskap og servering lørdag 27. juni kl. 11. På åpningsdagen vil det bli gratis servering av kaffe, te, saft og lapper.

Forøvrig vil det i perioden 27. juni–16. august være åpen seter. Her er det enkel servering alle dager kl. 11–17, unntatt mandager.

Du finner også en natur- og opplevelsessti på 1,5 km med 21 poster. Denne passer godt for både store og små.

Velkommen til Gutulia og Gutulisetra!

Nå er det mange små og forsvarsløse dyr og fugler i marka. Det er viktig å trå varsomt, vise hensyn og holde hunder i bå...
23/06/2020

Nå er det mange små og forsvarsløse dyr og fugler i marka. Det er viktig å trå varsomt, vise hensyn og holde hunder i bånd.
Lik og del.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
22/06/2020

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

17/06/2020
Norges nasjonalparker | Norges nasjonalparker

Norges nasjonalparker har fått ny hjemmeside. Her finner du god informasjon om alle de 47 nasjonalparkene i Norge. Gå gjerne inn på nettsiden og les om våre områder. Her vil det også etterhvert komme en link til de nye hjemmesidene til Femundsmarka og Gutulia, som blir lansert i høst.

https://www.norgesnasjonalparker.no/

Informasjon om Norges nasjonalparker, andre verneområder, nasjonalparkkommuner, nasjonalparklandsbyer og besøkssentre. Denne naturen skal oppleves og bevares.

Med det fine sommerværet blir det også stor skogbrannfare og en bør unngå bruk av åpen ild.Lik og del.
16/06/2020

Med det fine sommerværet blir det også stor skogbrannfare og en bør unngå bruk av åpen ild.
Lik og del.

Vi ønsker folk velkommen til våre verneområder i sommer!Det blir vertskap og servering på Gutulisetra som før (åpner 27....
11/06/2020

Vi ønsker folk velkommen til våre verneområder i sommer!

Det blir vertskap og servering på Gutulisetra som før (åpner 27.juni) og re-åpning av Besøkssenter Nasjonalpark i Elgå (åpner 20.juni).
Se vedlagte program. Del gjerne.

Nye ansikt i Femundsmarka og Gutulia!Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har i vår konstituert nytt styre for...
10/06/2020

Nye ansikt i Femundsmarka og Gutulia!

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har i vår konstituert nytt styre for verneområdene. Ny leder er Christian Elgaaen, varaordfører i Røros kommune og ny nestleder er Line Storsnes, ordfører i Engerdal kommune.

Det er opprettet en ny stilling som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia, denne har kontorplassering på Skrivargarden i Drevsjø. Sindre Kolstad Valan fra Røros er ansatt i den nye stillingen. Det er allerede en eksisterende forvalterstilling på Røros, lokalisert til Doktortjønna og Kirsten Thyrum innehar denne stillingen

Andre medlemmer av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia er:
Olav Røssum representerer Innlandet fylkeskommune, Kari Anita Furunes representerer Trøndelag fylkeskommune, Eva Nordfjell og Inge Even Danielsen representerer Sametinget

På bildet f.v. Kirsten Thyrum, Christian Elgaaen og Sindre Kolstad Valan.

I fjor plukket oppsynet mindre søppel i marka enn tidligere. Når Femund 2 begynner å gå på lørdag er barmarkssesongen i ...
03/06/2020

I fjor plukket oppsynet mindre søppel i marka enn tidligere. Når Femund 2 begynner å gå på lørdag er barmarkssesongen i gang og vi oppfordrer alle til å bidra til at denne gledelige trenden fortsetter.
Del gjerne.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
02/06/2020

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Månedens art. Havelle.Den vakre andefuglen havelle er nå på vei fra overvintring på kysten til sine hekkeplasser i fjell...
29/05/2020

Månedens art. Havelle.

Den vakre andefuglen havelle er nå på vei fra overvintring på kysten til sine hekkeplasser i fjellvann. Den lille dykkanden er lett gjenkjennelig med sine markerte tegninger og hannens lange stjertfjær. Havellen hekker sansynligvis flere steder i Femundsmarka.

Det er snart mai og det våres så smått. Men det er mye snø igjen i marka så det er nok en stund til barmarkssesongen .
28/04/2020

Det er snart mai og det våres så smått. Men det er mye snø igjen i marka så det er nok en stund til barmarkssesongen .

I dag starter det generelle bålforbudet i hele Norge. I Femundsmarka er det fortsatt svært så vinterlig så skogbrannfare...
15/04/2020

I dag starter det generelle bålforbudet i hele Norge. I Femundsmarka er det fortsatt svært så vinterlig så skogbrannfaren er ikke tilstede nå. Men når snøen er borte kan det fort bli svært tørt i marka så respekter forbudet og fyr bål kun hvor og når det er helt trygt.
Hjelp oss å ta vare på nasjonalparken.

NOF Røros lokallag
04/04/2020

NOF Røros lokallag

Den sørlige bestanden av lappmeis sliter og flere steder hvor den før var forholdsvis vanlig er den nå mer eller mindre borte. Femundsmarka er et av områdene der den fortsatt finnes men det er lite kunnskap om bestanden stort sett bare sporadiske observasjoner. Derfor har nå NOF Røros lokallag i samarbeid med Nasjonalparkforvalteren for Femundsmarka og SNO hengt opp 70 kasser for lappmeis. Nå venter vi spent på hekkesesongen.

Vi oppfordrer alle som skal på tur i Femundstraktene til å se etter lappmeis og registrere funn i artsobservasjoner.no

Det har vært en utvidet båndtvang en stund nå på grunn av snøforholdene, og i dag starter den ordinære båndtvangen som v...
01/04/2020
Båndtvang for hunder fra 1. april - Lovdata

Det har vært en utvidet båndtvang en stund nå på grunn av snøforholdene, og i dag starter den ordinære båndtvangen som varer til 20.august.

Det er fortsatt mye snø som gjør hjortevilt spesielt utsatt og vi går snart inn i en svært sårbar tid for mange arter. Etter en lang og kald vinter er ofte våren flaskehalsen for mange fugler og dyrs eksistens.

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august. Det er en del unntak, for hunder i reindrift, bufehund og hunder brukt i aktiv tjeneste i politi-, toll-, militær- og redningsarbeid.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
29/03/2020

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Statskog stenger sine utleiehytter og anmoder om ikke å bruker de åpne buene inntil videre.
21/03/2020
Statskog stenger utleiehyttene

Statskog stenger sine utleiehytter og anmoder om ikke å bruker de åpne buene inntil videre.

Statskog stenger alle utleiehytter for å understøtte myndighetenes håndtering av korona-situasjonen.

Turisthytta på Røvollen ble satt opp der i 1956, før dette sto den ved Reva og fungerte som husvære for tømmerhuggerne. ...
19/03/2020

Turisthytta på Røvollen ble satt opp der i 1956, før dette sto den ved Reva og fungerte som husvære for tømmerhuggerne. På flyfotoet fra 1953 kan en også se stallen, og helt nede til venstre er badstua som fortsatt står der og er i dag en av Statskog åpne buer.

Månedens art, mars.Dagene blir fort lenger og sola begynner å varme. I de første råkene i elver og sjøer er det gjerne k...
06/03/2020

Månedens art, mars.

Dagene blir fort lenger og sola begynner å varme. I de første råkene i elver og sjøer er det gjerne kvinanda som dukker opp først. Er det åpent vann kan den være der hele vinteren.
Navnet har den fått fordi vingene lager en kvinende lyd når den fly. Det engelske navnet, goldeneye, er vel selvforklarende.

Kvinanda er en av våre vanligste dykkender og finnes stort sett over hele landet. Den er hull-ruger og kommer lett i egnede kasser, noe som tidligere ble utnyttet med eggsanking.

God jul og godt nyttår!
21/12/2019

God jul og godt nyttår!

16/11/2019

Femundsmarka og Gutulia 2019
Del gjerne.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
06/11/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

De siste årene har oppsynet i Femundsmarka funnet stadig mindre søppel. Dette er en svært gledelig trend som vi håper fo...
28/10/2019

De siste årene har oppsynet i Femundsmarka funnet stadig mindre søppel. Dette er en svært gledelig trend som vi håper fortsetter.
Men fortsatt finner man noe søppel og det er spesielt aluminiumsembalsje som blir liggende igjen.

Hjelp til å fortsette den gode utviklingen, ta med all søppel ut av marka.

Del gjerne.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
04/10/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Månedens art, oktober.Trane.For noen tiår siden var tranen et sjeldent syn og den står fortsatt beskrevet mange steder s...
01/10/2019

Månedens art, oktober.
Trane.

For noen tiår siden var tranen et sjeldent syn og den står fortsatt beskrevet mange steder som en sjy villmarksfugl. Nå har tranebestanden gått betydelig opp og samtidig har den endret oppførsel og er ikke lenger like sjy. Den sees blant annet ofte på kulturmark i nærheten av folk.
Trane hekker spredt i tilknytning til våtmark i Femundsmarka.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
24/09/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Månedens art, september. Dvergfalk.Dvergfalken er den minste av falkene og den vanligste av rovfuglene i Femundsmarka. D...
05/09/2019

Månedens art, september.
Dvergfalk.

Dvergfalken er den minste av falkene og den vanligste av rovfuglene i Femundsmarka. Den hekker i åpen barskog og i bjørk og vierbeltet på fjellet.
I motsetning til mange av de andre rovfuglene lever den hovedsakelig av småfugler og er dermed ikke avhengig av gode smågnagerforekomster for å få frem unger.

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo
16/08/2019

Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker's cover photo

Folket strømmer til fjells: Her er DNTs rekordhytte
03/08/2019
Folket strømmer til fjells: Her er DNTs rekordhytte

Folket strømmer til fjells: Her er DNTs rekordhytte

SVUKURISET, FEMUNDSMARKA (NRK): Nordmenn går i fjellet som aldri før, og det skaper rekorder for DNTs turisthytter. Årets vinner hadde en økning på hele 44 prosent.

Månedens art, juli.Viste du at det finnes øgler i Femundsmarka?Nordfirfisle er en av to øglearter i Norge og finnes i de...
25/07/2019

Månedens art, juli.

Viste du at det finnes øgler i Femundsmarka?

Nordfirfisle er en av to øglearter i Norge og finnes i det meste av landet. Den lever av insekter og går i dvale om vinteren. Den er selv et byttedyr for flere arter og blir den truet kan den "slippe" halen som da blir liggende igjen å sprelle mens firfislen kan komme seg unna. Halen vil gro ut igjen.

Adresse

Femundsmarka Nasjonalparksenter, Doktortjønna
Røros
7374

Åpningstider

Mandag 11:00 - 16:00
Tirsdag 11:00 - 16:00
Onsdag 11:00 - 16:00
Torsdag 11:00 - 16:00
Fredag 11:00 - 16:00

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Videoer

Offentlige Tjenester i nærheten


Andre Statlig organisasjon i Røros

Vis Alle

Kommentarer

Den 1. august var Sverre Kjønsberg og jeg med vår datter, Nina Mobekk og hennes familie på tur til Gutulisætra. De har en handikappet gutt, Sigurd, på 10 år, som ikke kan gå selv. Men ved hjelp av Joelette, så kom vi alle i mål 😃 Det var ganske humpet og stenet til å begynne med, men det gikk greit. Jeg vil med dette si at det er muligheter for mange å komme seg ut i naturen. Alle var selvfølgelig enige om at det var en fin tur 👍😃. Sigurd har også blant mange andre turer i sommer, vært på Kvitvola sør 😄
Takk for koselig vertskap, gode lapper og kaffe. Og en ekstra takk for at jeg fikk smake på den ny røkte siken du hadde laget May Britt Trydal! Det var kjempe godt 😊. Det gjorde padle turen helt knall!
Det må være lov å begynne å drømme om slike kvelder i Elgå igjen. :) Bildet er fra juli 2016.
NORMA HAR KOMMET HJEM! 💖💖💖 27.08.17.