Clicky

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba este o instituție publică, în subordinea Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Operating as usual

ePayment ANCPI
16/03/2021
ePayment ANCPI

ePayment ANCPI

Servicii disponibile: Extrasul pentru informare; Imobile: exclusiv imobilele existente in baza de date e-Terra la momentul solicitarii; Nota: pentru identificarea imobilelor pentru care doriti extrasul, consultati Geoportal. Cererile dintr-o comanda trebuie sa fie configurate pe acelasi judet. O com...

24/02/2021
Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga


În curând vom introduce noi funcționalități în sistemele informatice ale ANCPI
👉Proprietarii vor putea afla, printr-un mecanism accesibil, pe bază de abonament, dacă se operează în cărțile funciare ale imobilelor pe care le dețin.
👉Utilizatorii Eterra vor primi notificări când au loc modificări ale referatelor de completare pentru cererile în curs de soluționare.
👉Vom dezvolta o aplicație pentru terminale mobile care va permite furnizarea unor informații în funcție de geolocalizare cm ar fi: descărcarea coordonatelor imobilului, identificarea numărului cadastral și a numărului de carte funciară, date privind suprafața imobilului sau posibilitatea lansării unei comenzi pentru extras de carte funciară.
👉Utilizatorii vor avea la dispoziție, la primul nivel de interacțiune, o aplicație bazată pe inteligență artificială (Chatbot) care va prelua mesajele și va răspunde la acestea.
👉Pentru asigurarea unui volum de muncă echitabil și diminuarea restanțelor, un procent din cererile de înscriere, recepție sau avizare înregistrate online, pe fluxurile de lucru ale oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară cu un volum mare de muncă, vor putea fi distribuite pentru soluționare, în mod egal, personalului de specialitate din cadru oficiilor care au un număr mai redus de lucrări.
👉Eterra va include câteva mecanisme noi de funcționare, cm ar fi prelungirea termenelor de soluționare a cererilor cu numărul de zile alocat completării acestora prin referatul de completare, îndreptarea erorilor materiale în lucrările de cadastru sistematic ( introducerea unui nou cod de servicii pentru această operațiune) sau generarea automată a unei cereri de înscriere, la împlinirea a 3 ani de la notarea posesiei în cartea funciară, în vederea intabulării din oficiu a dreptului de proprietate.
👉Plata tarifelor pentru cererile din fluxul de lucru va putea fi făcută prin accesarea unui link.
Și nu ne oprim aici!

16/02/2021
Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga

Noi măsuri pentru lucrărilor de
Am creat posibilitatea prelungirii termenelor contractelor de finanțare încheiate între și primării, în ultimul trimestru al anului 2019 și pe parcursul anului 2020, până la data de 30 noiembrie 2021. Măsura are ca scop accelerarea realizării cadastrului general, sprijinirea firmelor care realizează lucrări de specialitate, precum și a autorităților locale.
Potrivit noilor reglementări, începând cu finanțarea 7, în cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, prestatorul va primi 10% din preţul contractat pentru un imobil.

25/01/2021
Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga


Începând de astăzi, partenerii pot descărca direct din sistemul informatic eTerra geometriile imobilelor care au făcut obiectul expertizelor tehnico judiciare la solicitarea instanțelor de judecată și care au fost recepționate de oficiile de cadastru.
Astfel, continuăm să luăm măsuri pentru eficientizarea activității, simplificarea fluxului de lucru și diminuarea perioadei de soluționare a lucrărilor. Toate acestea au ca scop îmbunătățirea serviciilor noastre ai căror beneficiari finali sunt cetățenii.

13/01/2021
Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga

Astăzi se împlinește un an de când am preluat conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pot spune că, așa cm mi-am propus, am realizat o serie de schimbări importante în activitatea instituției, cu scopul de a oferi publicului servicii mai rapide și de bună calitate. Încă de la preluarea mandatului, am considerat esențial ca beneficiarii serviciilor oferite de ANCPI să aibă de ales între a veni la ghișeu (atunci când acest lucru este posibil) și a obține online documentele necesare. Astfel, una dintre prioritățile mele a fost: FĂRĂ HÂRTII, FĂRĂ NUMERAR, FĂRĂ GHIȘEU. O mare parte dintre măsurile luate sunt rezultatul dialogului constant și susținut pe care l-am avut cu partenerii ANCPI.

• Activitatea ANCPI este complet digitalizată, lucrările se depun și se soluționează online, documentele se semnează direct în browser cu semnătură digitală bazată pe certificat electronic calificat;
• Persoanele autorizate, notarii, experții judiciari, evaluatorii au acces gratuit și permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în eTerra;
• Direcțiile de impozite și taxe locale au acces gratuit și permanent la informații din cărțile funciare;
• A fost introdusă plata cu cardul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra;
• Generarea automată, în format electronic, a documentațiilor tehnice de cadastru (Plan de Amplasament și Delimitare), pentru imobilele înscrise în eTerra este în curs de testare și va fi funcțională în scurt timp;
• Autentificarea în eTerra cu certificat digital bazat pe certificat digital calificat este în faza de testare;
• Extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul de plan cadastral pot fi obținute pe loc, prin intermediul platformei epay.ancpi.ro.
accelerarea
• Sumele plătite de ANCPI unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) care realizează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor au fost majorate cu 20% (de la 60 la 84 de lei + TVA/carte funciară);
• A fost clarificată prevederea legală referitoare la plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT. Astfel, a fost stabilit un preț unitar pe hectar. În cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, subiect al înscrierii provizorii a UAT- ului, se va deconta 10% din preţul contractat pentru un imobil;
• Au fost finalizate trei proceduri de achiziţie, fiind atribuite 61 de contracte pentru cadastrarea imobilelor din 61 de comune, cu fonduri europene. Sunt în derulare alte două proceduri de achiziţie pentru înregistrarea sistematică în 507 UAT-uri rurale, cu fonduri europene;
• Au fost eliminate taxele pe care le plăteau autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală pentru înregistrarea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară;
• A fost îmbunătățită legislația privind realizarea cadastrului general modificându-se structura livrabilelor din cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel încât persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, care participă la licitațiile organizate de ANCPI, să poată face livrări parțiale, pentru care vor primi diverse procente din valoarea totală a contractului;
• ANCPI a semnat cu Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării cel mai mare contract de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților încheiat cu o instituție publică. ANCPI va plăti aproximativ 28 de milioane de lei pentru cadastrarea unei suprafețe de circa 173.000 de hectare, din 11 comune situate în județul Tulcea;
• Au fost înregistrate peste 1.050.000 de proprietăți, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;
• Au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în 19 UAT-uri în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, suprafața totală fiind de 690.417,76 ha;
• În prezent, 98 dintre cele 3.181 de UAT-uri din România sunt cadastrate integral (dintre care opt au beneficiat de finanțare europeană, prin POR);
• În alte 1.806 UAT-uri, cu o suprafață estimată de 3.815.505,69 de hectare, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de sector cadastral, cât și la nivel de UAT.
• Pentru derularea PNCCF, în 2020, au fost cheltuiți 53.613.362 de lei și pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate cu fonduri europene 17.640.375 de lei.
• ANCPI a pus în dezbatere publică majorarea sumelor pe care le decontează pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor din intravilan, în funcție de gradul de acoperire cu construcții;
• ANCPI a pus în dezbatere publică modificarea procedurilor de cofinanțare a întocmirii planurilor parcelare, inițiate de UAT-uri, astfel încât plata imobilelor cu geometrie asociată să se efectueze în aceleași condiții;
• ANCPI a început demersurile pentru stabilirea UAT-urilor eligibile pentru cea de-a șaptea etapă de finanțare, în cadrul PNCCF. Astfel, și în 2021, ANCPI va finanța, din venituri proprii, înregistrarea sistematică a imobilelor din extravilan, în cadrul lucrărilor desfășurate pe sectoare cadastrale.

• Procedurile din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţ̦ele de cadastru şi carte funciară au fost simplificate;
• A fost reintrodus referatul de completare pentru a veni în sprijinul partenerilor;
• Procesul-verbal de vecinătate nu mai este necesar atunci când suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară. Am prevăzut mai multe situații în care nu mai este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate;
• A fost eliminată obligația de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară.

Centrul Național de Cartografie va pune la dispoziția specialiștilor noi tipuri de produse de timp real, începând cu 1 f...
21/12/2020
Consultare produse noi GNSS

Centrul Național de Cartografie va pune la dispoziția specialiștilor noi tipuri de produse de timp real, începând cu 1 februarie 2021 (disponibile prin portul 2102). Pentru a mări gradul de compatibilitate al serviciilor ROMPOS cu toate tipurile de echipamente existente în exploatare și asigurarea suportului pentru aplicații GNSS dedicate, Biroul ROMPOS din cadrul CNC lansează o consultare publică cu privire la aceste produse.
Așteptăm propunerile dumneavoastră și vă rugăm să țineți cont de infrastructura existentă (de ex. este redundantă propunerea unei soluții cu mesaj MSM5 pentru o stație GNSS permanentă care recepționează doar GPS și GLONASS).

https://rompos.ro/index.php/noutati/item/220-consultare-produse-gnss

Stimați utilizatori ROMPOS, Pentru a mări gradul de compatibilitate al serviciilor ROMPOS cu toate tipurile de echipamente existente în exploatare și asigurarea suportului pentru aplicații GNSS dedicate, Biroul ROMPOS din cadrul Centrului Național de Cartografie lansează o consultare publică...

 ✍🏼 Documente semnate direct în browser, o singură dată, indiferent de numărul acestora – noua facilitate pentru angajaț...
11/12/2020
Bucureşti, 11.12.2020 – FACILITĂȚI PENTRU SEMNAREA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR – ANCPI✍🏼 Documente semnate direct în browser, o singură dată, indiferent de numărul acestora – noua facilitate pentru angajații și partenerii ANCPI care au acces în cu user și parolă!
Astfel, timpul alocat depunerii și soluționării lucrărilor este mai scurt, iar eficiența și calitatea serviciilor oferite cetățenilor, mai mare!

Laurențiu Alexandru Blaga

http://www.ancpi.ro/bucuresti-04-12-2020-copy/

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă procesul de optimizare a sistemului informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra. Angajații și partenerii ANCPI care au acces în eTerra cu user și parolă semnează documentele direct în browser, o sing...

07/12/2020
www.ancpi.ro

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) supune consultării publice proiectul de Ordin pentru modificarea Regulamentului privind procedura de plată destinată cofinanțării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ – teritoriale, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1065/2018, cu modificările și completările ulterioare. Documentul este afișat pe pagina web a ANCPI (www.ancpi.ro), la secțiunea Transparență decizională.

🔎 Din 5 decembrie, toate oficiile de cadastru din țară vor implementa plata cu cardul în eTerra! Detalii în link-ul de m...
04/12/2020
Bucureşti, 04.12.2020 – Din 5 decembrie, toate oficiile de cadastru din țară vor implementa plata cu cardul în eTerra – ANCPI

🔎 Din 5 decembrie, toate oficiile de cadastru din țară vor implementa plata cu cardul în eTerra! Detalii în link-ul de mai jos:

  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) extinde facilitatea privind efectuarea plăților prin intermediul cardului bancar în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra la nivelul tuturor celor 42 de oficii de cadastru și publicitate imobili...

28/11/2020
Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga

Aplicația și toate celelalte sisteme informatice ale sunt funcționale. Operațiunile de mentenanță programată s-au încheiat în această dimineață.

27/11/2020
Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga

Vă reamintim că în perioada 27 noiembrie, ora 14.30 - 2 decembrie 2020, ora 8.30 vor fi executate operațiuni de mentenanță programată la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Din această cauză, în perioada menționată, aplicația , precum și celelalte sisteme informatice vor fi indisponibile. În măsura în care operațiunile de mentenanță vor fi definitivate într-un interval mai scurt decât cel anunțat, vă vom informa în timp util. face îmbunătățiri în mod continuu la sistemele informatice din portofoliu, precum și la infrastructura fizică. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Later Edit: pentru persoanele autorizate să execute lucrări în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi fotogrammetriei fac precizarea că oprirea programată a infrastructurii informatice nu afectează funcționarea Rompos.

Notarii publici au, începând de astăzi, acces gratuit permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în .Aș...
23/11/2020
Bucureşti, 23.11.2020 – Acces gratuit la cărțile funciare pentru notarii publici – ANCPI

Notarii publici au, începând de astăzi, acces gratuit permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în .
Așa cm am promis, continuăm să luăm măsuri pentru eficientizarea activității, simplificarea fluxului de lucru și diminuarea perioadei de soluționare a lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului și cărții funciare.Toate acestea au ca scop îmbunătățirea serviciilor noastre ai căror beneficiari finali sunt cetățenii.

http://www.ancpi.ro/bucuresti-23-11-2020/

  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) extinde accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra pentru notarii publici. Începând de luni, 23 noiembrie, notarii au acces gratuit permanent la conținutul tuturor cărților funciare exis...

“Începând de astăzi autorizații au acces gratuit permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în , în ved...
20/11/2020
Bucureşti, 20.11.2020 – Acces gratuit la cărțile funciare pentru partenerii ANCPI – ANCPI

“Începând de astăzi autorizații au acces gratuit permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în , în vederea realizării lucrărilor de specialitate.
Consider că accesul autorizaților la cărțile funciare din este, în primul rând, în avantajul cetățenilor, întrucât ei sunt beneficiarii direcți ai serviciilor pe care le oferă și instituțiile subordonate, dar și persoanele autorizate să execute lucrări de specialitate”, Laurentiu Alexandru Blaga

http://www.ancpi.ro/bucuresti-20-11-2020/

  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) extinde accesul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra pentru persoanele autorizate să execute lucrări în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi fotogrammetriei. Începând de viner...

20/11/2020
Laurențiu Alexandru Blaga

Laurențiu Alexandru Blaga

Vă informăm că în perioada 27 noiembrie, ora 14.30 - 2 decembrie 2020, ora 8.30 vor fi executate operațiuni de mentenanță programată la sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Din această cauză, în perioada menționată, aplicația , precum și celelalte sisteme informatice vor fi indisponibile. În măsura în care operațiunile de mentenanță vor fi definitivate într-un interval mai scurt decât cel anunțat, vă vom informa în timp util. face îmbunătățiri în mod continuu la sistemele informatice din portofoliu, precum și la infrastructura fizică. Vă mulțumim pentru înțelegere!

11/11/2020

🔎Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Alba va aplica o serie de măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii noului coronavirus COVID-19. Astfel, în perioada 11.11.2020 – 23.11.2020, OCPI Alba sistează activitatea de relații cu publicul la BCPI Alba Iulia, situat în str. Septimius Severus, nr. 59. Cetățenii și partenerii OCPI pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru si carte funciara. Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise prin e-mail [email protected] sau poștă.

În perioada 11-23.11.2020, persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui inscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea «Urmărire cerere RGI».

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Alba, dar și prin intermediul liniilor telefonice, care vor funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

În perioada menționată, audiențele vor fi acordate telefonic sau prin e-mail.

☎️ Numerele de telefon și adrese de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Alba sunt următoarele:
- OCPI Alba – Secretariat: Tel. 0258/813170, Fax 0258/813472, E-mail: [email protected]
- BCPI Alba Iulia (Registratură) – Tel. 0258/832301, Fax 0258/832400 E-mail: [email protected]

Toate aceste măsuri au scopul de a proteja publicul și salariații, în egală măsură.

Address

Septimius Severus, Nr. 59
Alba Iulia
510137

Opening Hours

Monday 08:00 - 16:30
Tuesday 08:00 - 16:30
Wednesday 08:00 - 16:30
Thursday 08:00 - 16:30
Friday 08:00 - 14:00

Telephone

+40258813170

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba:

Nearby government services


Other Government Organizations in Alba Iulia

Show All
x

Other Government Organizations in Alba Iulia (show all)

Club Sportiv Unirea Alba Iulia Direcţia de Asistenţă Socială Alba Iulia Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba Alba Iulia Smart City Dispecerat Primăria Alba Iulia Arhive Alba Romania Noastra Municipiul Alba Iulia AJOFM Alba EUROPE DIRECT Regiunea Centru Viorica Morar - Consultanta Pensii Nationale si Internationale You like a Funny - RO Casa De Cultură a Studenților Alba Iulia Garda de Mediu Alba