Socialstyrelsen

Socialstyrelsen Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på [email protected] eller ring oss på 075-247 30 00.
Statlig myndighet under Socialdepartementet med huvudkontor i Stockholm.

På Socialstyrelsens Facebooksida gör vi inlägg som rör bland annat vår statistik och vår podd "På djupet" . Har du frågor som rör andra ämnen vi arbetar med ber vi dig mejla till [email protected] Vi svarar på frågor och kommentarer vardagar kl.10-16. Har du personliga frågor eller frågor om något särskilt ärende hänvisar vi till våra ordinarie kontaktvägar på www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen/kontaktaoss Det som skrivs på Facebook blir allmän handling. Det innebär att det kan komma att diarieföras. Lämna aldrig ut privat information som kontonummer eller personnummer här. Inlägg ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton. Visa eventuella debattmotståndare respekt. Vi raderar inget av det som skrivs av dig eller någon annan, med undantag för aktiviteter på sidan som: *bryter mot svensk lag eller mot det sociala mediets regler *innehåller personuppgifter, riskerar skada en enskild person eller inkräktar på den personliga integriteten, med hänvisning till Personuppgiftslagen, PuL *saknar relevans för sidans ämne *anses vara spam. Spam är när samma typ av inlägg återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal avsändare *kommer från en uppenbart falsk avsändare (till exempel med påhittat namn) *är huvudsakligen ett reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan organisation än Socialstyrelsen. Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till Polisen. Den som bryter mot reglerna kommer att få sitt inlägg borttaget, blockeras från sidan och/eller rapporteras till Facebook. Om någon annan än Socialstyrelsen eller våra experter svarar på en fråga från allmänheten tar vi inte ansvar för det inlägget. Om du väljer att följa sidan godkänner du också att motta våra inlägg i ditt eget flöde. Du kan dock när som helst välja att sluta följa oss.

Uppdrag: Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.

År 2018 avled 903 personer till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning. Mellan åren 2012 och 2018 var den vanliga...
27/05/2020

År 2018 avled 903 personer till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning. Mellan åren 2012 och 2018 var den vanligaste substansen zopiklon, följt av metadon, buprenorfin och heroin.

Av dessa var cirka hälften olycksfallsförgiftningar (överdoser), och cirka en fjärdedel suicid. Resterande fall har registrerats som skadehändelser med oklar avsikt.

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen, 2019.

Läs mer om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning här: http://ow.ly/bZ2s50zR9df

Får personer som bor på äldreboenden fortfarande gå ut på promenad? Besöksförbudet hindrar inte promenader utanför boend...
26/05/2020

Får personer som bor på äldreboenden fortfarande gå ut på promenad? Besöksförbudet hindrar inte promenader utanför boendet. Promenader kan exempelvis ske tillsammans med personal eller med anhöriga och vänner. Under promenaden är det viktigt att hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning.

När det gäller hur man kan genomföra aktiviteter utanför boendet, så som promenader ute i naturen, kan man hålla sig uppdaterad hos Folkhälsomyndigheten om aktuell information om hur man skyddar sig själv och andra från att smittas.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som riktar sig till den som är över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper. De bör bland annat begränsa sina sociala kontakter och undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Det kan finnas personer som kan behöva särskilt stöd av personalen som arbetar i vård och omsorg för att ta till sig information om covid-19 och hur man kan minska smittspridning. Vi har länkat till några sådana hjälpmedel på vår webbplats: http://ow.ly/pOhe50zQanh

Du kan även läsa mer här:
🔗 Folkhälsomyndigheten allmänna råd: http://ow.ly/MYQd50zQanj?
🔗 Folkhälsomyndigheten - för personal inom äldreomsorg: http://ow.ly/EuDY50zQani
🔗 Socialstyrelsen allmänna råd: http://ow.ly/4v0a50zQank

25/05/2020
En hälsning från Stockholm!

En hälsning från Stockholm! 💙 Hamid kom till Sverige som ensamkommande barn 2013. Han gick vård- och omsorgsprogrammet och fick direkt jobb som undersköterska på Stockholms sjukhem. I sitt arbete har han ofta nytta av sina kunskaper i persiska och dari.

🔹 Vad gör ni för att hindra smittspridning?
- Mycket! Vi följer myndigheternas rekommendationer såklart, allt från handtvätt till skyddsutrustning. När krisen kom gjordes vår avdelning snabbt om så att patienter med covid-19 kunde vårdas på ett eget plan. Vi gör vårt bästa för att alla patienter ska känna sig trygga. Deras trygghet, god vård och hälsa är prio ett.

🔹 Har ert arbetssätt förändrats i och med covid-19?
- Självklart, det är mycket att tänka på när vi är på jobbet nu. Vi är mer noggranna med basala hygienrutiner och det kommer ny information hela tiden. Att sprita kontaktytor är något vi gör flera gånger om dagen. Ibland är det jobbigt att patienter nästan bara ser oss i skyddsutrustning, men det är så det måste vara.

🔹 Har du något du vill skicka vidare till andra?
- Jag tycker vi har blivit mycket bättre på att hantera det här viruset. Men jag tycker också att jag ser mer empati och förståelse i samhället. Folk visar mer kärlek till varandra. Kollegor ställer upp för varandra. Fortsätt vara positiva och stötta varandra, om vi gör det så klarar vi det här!

20/05/2020
Introduktionspaket för nyanställda

Introduktionsutbildning för ny personal! Hör Eva berätta om utbildningen och hur hon fick nytta av den direkt när hon börjat jobba på ett äldreboende.

Introduktionspaketet ger dig baskunskaper för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen under covid-19-pandemin. Utbildningen tar cirka 4 dagar att genomföra, är kostnadsfri och du behöver ingen tidigare erfarenhet.

Läs mer och anmäl dig på: https://bit.ly/3bLKYqv

18/05/2020
En hälsning från Eskilstuna

En hälsning från Eskilstuna! 💙 Mari och Therese jobbar vanligtvis som skolsköterskor i kommunen men har nu blivit omplacerade och arbetar med provtagning av brukare med misstänkt covid-19 inom den kommunala hemsjukvården.

🔹 Vad gör ni för att hindra smittspridning?
- Vi använder oss av basal handhygien och spritar händerna mellan alla moment. Vid provtagning har vi långärmade förkläden som skyddar våra kläder mot smitta, handskar, skoskydd och skyddsmask 90. Utanför brukares rum klär vi av oss i en speciell ordning och slänger skyddskläder i sluten sopsäck samt spritar skyddsmask med ytsprit. Arbetskläderna tvättas varje dag. Vi har påtalat bristande hygienrutiner där vi sett det men även påtalat där vi tycker att det ser ut att fungera bra vilket det oftast har gjort

🔹 Hur har ert arbetssätt förändrats i och med covid-19?
- Vi har fått ett helt annat uppdrag än vad vi är vana med då vi i vanliga fall arbetar med friska barn på skolan och nu arbetat med vuxna och äldre människor som ibland varit mycket sjuka. Vårt arbetssätt har förändrats mycket, nya rutiner och förhållningssätt.

🔹 Vad ser ni som framgångsfaktorer i ert arbetssätt?
- Vårat teamarbete har varit positivt, vi är båda erfarna specialistsjuksköterskor som tidigare arbetat i regionen vilket vi tror är en framgångsfaktor. Det har också varit positivt att vara två då vi har kunnat bolla frågor med varandra. Vi har en bra och tydlig chef som lyssnat på våra önskemål och accepterat de krav vi ställt på skyddsutrustning för att känna oss trygga. Vi har provtagit många och känner att vi har gjort stor nytta! Vi har även fått lära upp andra som skall ta över när vi återgår till ordinarie arbete.

14/05/2020
En hälsning från Alingsås

En hälsning från Alingsås! 🧡 Malin Wennberg, stödpedagog på demensboendet Ginstgården berättar:

🔸Hur kan ett videosamtal se ut?
- Samtalen kan se lite olika ut, beroende på var personen är i sin demenssjukdom. För en del kanske det blir ett trepartssamtal där vi som personal får vara med och stötta och förklara. Det finns även de som kan ha ett helt privat samtal med sina anhöriga, medan det för andra kanske blir tysta samtal. En stunds samvaro, men på avstånd. Förmågan att prata finns inte, men förmågan att känna igen finns.

🔸Har du några tips för att få lyckade samtal?
• Försök hitta fina stunder där de kan vara delaktiga. Det kan vara en vid en fika, en rundvandring på en plats den äldre känner igen, eller att få höra barnbarnet sjunga. En dam fick vara med en stund vid frukosten när hennes dotter fyllde år.
• Välj en ”bra dag” för den äldre.
• Be gärna anhöriga visa bilder som ni kan prata om.
• Se till att det är tyst runt omkring.
• Var med och stötta som personal.
• Knyt ihop säcken efteråt. Stanna kvar och prata om samtalet en stund.

🔸Har ni fler digitala vägar för kontakt med anhöriga?
- Ja, vi har en sluten Facebookgrupp som fungerar som ett forum anhöriga emellan och en informationskanal från personalens sida. Via ett Instagramkonto kan anhöriga även följa vad som sker på boendet under en dag, fikastunder, promenader m.m. Här visas inga ansikten, utan samtycke. Vi har anhöriga som var här varje dag tidigare och för dem är det här förstås en stor omställning. Då kan vi ta ett foto exempelvis när hustrun fikar och skicka via mobilen. En bild betyder massor att få.

World Health Organization (WHO) har utnämnt 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år! WHO vill uppmärksamma deras s...
12/05/2020

World Health Organization (WHO) har utnämnt 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år! WHO vill uppmärksamma deras stora insats för hälsa i världen. Sjuksköterskor är den enskilt största yrkesgruppen i hälso- och sjukvården och deras kunskap och omvårdnadsinsatser är avgörande för att nå en god och säker vård.

I Sverige finns 125 000 sjuksköterskor runt om i landet som gör skillnad varje dag. De bidrar som omvårdnadsspecialister, ledare, beslutsfattare, forskare och lärare. Många av dem jobbar hårt just nu för att lindra effekterna av covid-19 tillsammans med många andra yrkesgrupper inom vård och omsorg och deras insatser gör stor skillnad.

Läs mer på: http://ow.ly/Yb7250zCKC0

08/05/2020
En hälsning från Leksands kommun

En hälsning från Annica Danielsson, undersköterska i Leksands Kommun

🔹 Vad gör ni för att hindra smittspridning?
- Vi följer Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas rekommendationer och är nu extra noga med basala hygienrutiner. Vi inom Sjukturen använder plastförkläde, gummihandskar och visir i kontakt med kunderna. Om det är hög smittorisk använder vi även munskydd.

🔹 Har ert arbetssätt förändrats i och med covid-19?
- Ja, vi har nu speciella bilar och Sjukturer, som vi kallar det i vår grupp. Sjukturen besöker endast de äldre som är sjuka och de som visar minsta symtom på förkylning. I vår grupp är vi i första hand undersköterskor som arbetar och vi tar även hand om sjuka kunder som tillhör andra grupper inom kommunens hemtjänst. Inköp sköts av personal i övriga grupper men vi inom Sjukturen lämnar över matkassarna till de äldre. Vi inom Sjukturen ska inte gå i matvarubutiken.

- På kontoret håller vi avstånd och är max fyra inne samtidigt. Vi spritar alla kontaktytor flera gånger varje dag och vi spritar även de bilar som används i Sjukturen.

🔹 Har du något tips du vill skicka vidare?
- Genom vårt arbetssätt hindrar vi smittspridningen bland kommunens äldre. Jag vill skicka vidare till andra kollegor - var positiv och stötta varandra, vi klarar det här!

07/05/2020
Information om covid-19 på tio språk till personal i omsorgen

Nu har vi information om covid-19 på tio språk för personal i omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Du kan ladda ner våra affischer och sätta upp på din arbetsplats. Tipsa gärna dina kollegor! socialstyrelsen.se/covid19

Tillsammans hindrar vi smittspridningen! ❤️

06/05/2020
Till dig som arbetar nära riskgrupper

Har du kunskap om basala hygienrutiner och vad som gäller för exempelvis arbetskläder, handhygien, smycken och naglar? Vi har webbutbildningar för dig som jobbar nära riskgrupper.

Dela gärna till dina kollegor. Tillsammans hindrar vi smittspridningen! ❤️

Läs mer om våra utbildningar här: http://ow.ly/nrmH50zxx76

Idag är det den internationella barnmorskedagen! Årets alla dagar är de med och stöttar så att kvinnor och barn världen ...
05/05/2020

Idag är det den internationella barnmorskedagen! Årets alla dagar är de med och stöttar så att kvinnor och barn världen över får en god vård och en trygg start i livet.

Barnmorskans arbete är både hälsofrämjande, förebyggande och behandlande och de möter kvinnan under hela hennes liv. I Sverige finns drygt 8 400 legitimerade barnmorskor som verkar för kvinnors reproduktiva hälsa och bidrar till en god och säker mödrahälsovård och förlossningsvård. I Sverige är även preventivmedelsrådgivning, abortvård, cellprovtagning och klimakterierådgivning andra viktiga arbetsuppgifter i barnmorskans vardag.

World Health Organization (WHO) lyfter denna yrkesgrupp extra mycket under året genom att utnämna 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år och uppmärksamma och hylla barnmorskans arbete runt om i världen.

Läs mer i WHO:s rapport: http://ow.ly/j7Eb50zwgRc

04/05/2020
Tack till all personal i vården och omsorgen

Tack till all personal i vården och omsorgen! Från Socialstyrelsen vill vi rikta ett stort tack till dig som kämpar hårt med anledning av covid-19. Vi har tagit fram flera kunskapsstöd och utbildningar för att stötta dig som arbetar närmast riskgrupper.

Läs gärna mer på socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/

Kunskap gör dig stark. Tillsammans hindrar vi smittspridningen! ❤️

28/04/2020
Frågor och svar - till dig som jobbar med riskgrupper

Jobbar du nära riskgrupper? På Socialstyrelsens webbplats finns frågor och svar till dig som jobbar på exempelvis äldreboende, i LSS-bostäder, hemtjänsten eller som personlig assistent.

Dela gärna till dina kollegor. Tillsammans hindrar vi smittspridningen! ❤️

Läs mer här: socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/fragor-och-svar/

21/04/2020

Många människor behöver nya hornhinnor för att få en bättre syn. Hornhinnan är en vävnad, precis som till exempel hud, hjärtklaffar och benvävnad. Behovet av vävnader är stort.

Du kan göra skillnad genom att ta ställning på socialstyrelsen.se/donationsregistret

Är du nyanställd eller intresserad av att jobba inom omsorgen under coronapandemin? Nu finns en introduktionsutbildning ...
21/04/2020
Introduktionspaket för ny personal

Är du nyanställd eller intresserad av att jobba inom omsorgen under coronapandemin? Nu finns en introduktionsutbildning som ger dig baskunskaper för att arbeta inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Utbildningen tar cirka 4 dagar att genomföra, är kostnadsfri och du behöver ingen tidigare erfarenhet.

Introduktionspaketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar d....

Hur många personer här i Sverige finns i riskgrupper för covid-19? Hur många dödsfall per vecka brukar vi ha denna tid p...
16/04/2020

Hur många personer här i Sverige finns i riskgrupper för covid-19? Hur många dödsfall per vecka brukar vi ha denna tid på året? Och hur många dör vanligtvis av den återkommande säsongsinfluensan? Ta del av vår statistik med koppling till covid-19 här https://bit.ly/2V6jfvu

GÖR DITT HEM MER FALLSÄKERTI tider av risk för att bli smittad av coronaviruset är det viktigt att vi alla minskar våra ...
15/04/2020

GÖR DITT HEM MER FALLSÄKERT
I tider av risk för att bli smittad av coronaviruset är det viktigt att vi alla minskar våra sociala kontakter. Kanske innebär det att du håller dig mer inomhus? De flesta som faller gör det inomhus på plant golv. Du kan göra en hel del enkla saker för att minska risken.

Några tips för badrummet
🔹 Halkskydd i dusch och badkar är en bra åtgärd
🔹 En pall eller sittbräda i duschen eller badkaret ökar säkerheten
🔹 En halkfri matta utanför duschen/badkaret minskar risken att falla

FÖR DIG SOM JOBBAR NÄRA RISKGRUPPER - COVID19Nu finns affischer med aktuell information om covid-19 för dig som jobbar p...
07/04/2020

FÖR DIG SOM JOBBAR NÄRA RISKGRUPPER - COVID19
Nu finns affischer med aktuell information om covid-19 för dig som jobbar på äldreboende, inom hemtjänsten eller på ett LSS-boende. Ladda ner och sätt upp på din arbetsplats https://bit.ly/39QnwYi

06/04/2020
Stanna hemma om du är sjuk

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK
Känner du dig sjuk och har snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma och undvika att träffa andra personer. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Läs uppdaterad och bekräftad information om det nya coronaviruset på www.krisinformation.se.

02/04/2020
Är du 70 år eller äldre?

TILL DIG SOM ÄR 70 ÅR ELLER ÄLDRE
Begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt. Be exempelvis en granne eller släkting om hjälp med att handla och göra ärenden. Du bör låta bli att åka med kollektivtrafiken och vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt.

Läs uppdaterad och bekräftad information om det nya coronaviruset på www.krisinformation.se.

Med anledning av covid-19 ger vi extra stöd och vägledning till hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Ta del av den sen...
01/04/2020

Med anledning av covid-19 ger vi extra stöd och vägledning till hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Ta del av den senaste informationen på socialstyrelsen.se/covid-19

26/03/2020

"Att jag har levt med det här i hela mitt liv..." Se mer information och fler filmer om endometrios på http://ow.ly/jvkx50yR2wf
💛
Endometriosmånaden går mot sitt slt och därmed avslutar vi vår särskilda marssatsning. Men såklart arbetar vi kontinuerligt vidare för att uppmärksamma sjukdomen och berätta om vilken hjälp man kan få.

Det vanligaste symtomet på endometrios brukar vara svåra menssmärtor. 💛Vi vill öka kunskapen hos unga med symtom och h...
25/03/2020

Det vanligaste symtomet på endometrios brukar vara svåra menssmärtor.
💛
Vi vill öka kunskapen hos unga med symtom och hos personer som finns runt omkring dem: vänner, familj, skolpersonal, idrottsledare, kollegor med flera. Tillsammans skapar vi förändring!
💛
Sjukdomen kan göra det svårare att bli gravid. Merparten av de som vill ha barn kan dock få det.
💛
Mer info hittar du på http://ow.ly/ERFY50yR2OP

23/03/2020

"Kroppen tar över och jag kan inte tänka längre..." Se mer information och fler filmer om endometrios på http://ow.ly/aYoP50yR2sY
💛
Mycket mensvärk är inte ok!

Endometrios är en vanlig sjukdom. Upp till var tionde person som har mens har endometrios. Det vanligaste symtomet bruk...
18/03/2020

Endometrios är en vanlig sjukdom. Upp till var tionde person som har mens har endometrios. Det vanligaste symtomet brukar vara svåra menssmärtor.
💛
Andra kan vara:
🎗rikliga blödningar, mellanblödningar eller kort menscykel
🎗smärta när du kissar eller bajsar
🎗diarré eller förstoppning
🎗trötthet och illamående
🎗smärtor långt in i slidan vid vaginalt sex
🎗symtom som liknar urinvägsinfektion
🎗svårighet att bli gravid
💛
Mer info hittar du på http://ow.ly/ZAUl50yL9bJ

18/03/2020

Med information och kunskap kan du göra rätt val. Samlad och bekräftad information om coronaviruset hittar du på www.krisinformation.se.

17/03/2020

"Jag var ofta hos skolsköterskan för att få värktabletter." Läs mer om endometrios på http://ow.ly/GWvK50yL95B
💛
Mycket mensvärk är inte ok!

16/03/2020

"Jo, väldigt ont svarade jag. Typ så ont att jag ibland inte vet om jag orkar mer." Läs mer om endometrios på http://ow.ly/XuVL50yL912
💛
Mycket mensvärk är inte ok!

Mycket mensvärk är inte ok. Har du frågor om endometrios?💛 Välkommen att ställa dina frågor till våra experter här i kom...
11/03/2020

Mycket mensvärk är inte ok. Har du frågor om endometrios?
💛
Välkommen att ställa dina frågor till våra experter här i kommentarsfältet. Tagga gärna en vän!
💛
Mer info hittar du på http://ow.ly/OX1G50yEJz3

11/03/2020

"Det är så viktigt att flickor och kvinnor som har svår mensvärk söker vård." Mer info om endometrios på http://ow.ly/F2lH50yHtbO
💛
Under mars månad, den gula endometriosmånaden, uppmärksammar vi sjukdomen, dess symtom och vilken hjälp man kan få. Mycket mensvärk är inte ok!

10/03/2020

"Det är som att ha taggtråd i magen..." Mer info om endometrios på http://ow.ly/IrBe50yHtaL
💛
Under mars månad, den gula endometriosmånaden, uppmärksammar vi sjukdomen, dess symtom och vilken hjälp man kan få. Mycket mensvärk är inte ok!

Adress

Rålambsvägen 3
Stockholm
106 30

Fridhemsplan tunnelbanestation, ta buss nr 1 mot Stora Essingen eller buss nr 4 mot Gullmarsplan (gå av vid Västerbroplan)eller promenera från T-banestation Thorildsplan. Från Hornstulls T-banestation går det även att ta buss nr 4 mot Radiohuset, avstigning Västerbroplan.

Allmän information

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet och har en mycket bred verksamhet inom områdena socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi. Större delen av verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare på de ovan nämnda områdena.

Aviseringar

Var den första att veta och låt oss skicka ett mail när Socialstyrelsen postar nyheter och kampanjer. Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Kontakta Affären

Skicka ett meddelande till Socialstyrelsen:

Videor

Om oss

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Här har du möjlighet att föra dialog med oss om vår verksamhet och de frågor vi arbetar med. Vi svarar på frågor och kommentarer vardagar kl. 10-16. Har du personliga frågor eller frågor om något särskilt ärende når du oss på [email protected]

Det som skrivs på facebook kan bli allmän handling. Det innebär att det kan komma att diarieföras. Delar av sidan arkiveras även enligt arkivlagstiftningen. Lämna aldrig ut privat information som kontonummer eller personnummer här.

Inlägg ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton. Visa andra som kommenterar respekt. Vi raderar inget av det som skrivs av dig eller någon annan, med undantag för aktiviteter på sidan som:


 • bryter mot svensk lag eller mot det sociala mediets regler

 • innehåller personuppgifter, riskerar skada en enskild person eller inkräktar på den personliga integriteten, med hänvisning till Personuppgiftslagen, PuL (från och med 25 maj dataskyddsförordningen, GDPR)

 • saknar relevans för sidans ämne

 • anses vara spam. Spam är när samma typ av inlägg återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal avsändare

 • kommer från en uppenbart falsk avsändare (till exempel med påhittat namn)

 • är huvudsakligen ett reklambudskap i marknadsföringssyfte från annan organisation än Socialstyrelsen.
 • Grova hot och uppmaningar till brott rapporteras till Polisen.

  Den som bryter mot reglerna kommer att få sitt inlägg borttaget, blockeras från sidan och/eller rapporteras till facebook. Om någon annan än Socialstyrelsen eller våra experter svarar på en fråga från allmänheten tar vi inte ansvar för att innehållet stämmer i det inlägget.

  Om du väljer att följa sidan godkänner du också att motta våra inlägg i ditt eget flöde. Det innebär också att vi behandlar dina personuppgifter, i form av ditt namn, din bild och dina kommentarer. Det gör vi för att kunna föra en dialog med dig om vår verksamhet och våra frågor. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det anses vara av allmänt intresse, enligt dataskyddsförordning (GDPR). Dina uppgifter kommer att sparas så länge du följer vår sida. Du kan dock när som helst välja att sluta följa oss samt själv radera dina kommentarer på sidan. Du har även rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Du har vidare rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Socialstyrelsen har även ett dataskyddsombud, som du når via [email protected].

  För mer information om hur facebook hanterar dina uppgifter hittar du under deras Datapolicy.

  Närliggande statliga tjänster


  Övriga Public & Government Service i Stockholm

  Visa Alla