Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.

Det finns ett stort intresse för att arbeta aktivt med sin egen arbetsmiljö. Men samtidigt är okunskapen om farorna på j...
02/01/2020
Stor okunskap om farorna på jobbet - Arbetsmiljöverket

Det finns ett stort intresse för att arbeta aktivt med sin egen arbetsmiljö. Men samtidigt är okunskapen om farorna på jobbet stor. Det visar vår attitydundersökning om arbetsmiljöarbete: https://www.av.se/press/stor-okunskap-om-farorna-pa-jobbet/

Få vet att det dör i snitt en person i veckan i arbetsplatsolyckor i Sverige. Åtta av tio tror att det händer mer sällan. Trots det är intresset mycket stort för att arbeta aktivt med sin egen arbetsmiljö, särskilt bland unga kvinnor mellan 20 och 34 år. Det visar Arbetsmiljöverkets stora...

Nio av tio tunga industrier som vi inspekterat har brister i arbetsmiljön. Det handlar bland annat om företag inom stål ...
04/12/2019
Stora brister i arbetsmiljön på tunga industrier - Arbetsmiljöverket

Nio av tio tunga industrier som vi inspekterat har brister i arbetsmiljön. Det handlar bland annat om företag inom stål och papperstillverkning och raffinaderier. De vanligaste bristerna är att det saknas förebyggande arbetsmiljöarbete för att undvika bland annat allvarliga olyckor. https://www.av.se/press/stora-brister-i-arbetsmiljon-pa-tunga-industrier/

Det finns brister i arbetsmiljön på nio av tio tunga industrier som inspekterats. Det handlar om kemi- och processintensiva företag som hanterar större mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen. Totalt har Arbetsmiljöverket hittat 3 900 brister vid inspektioner av 480 företag...

Åtta av tio inspekterade arbetsplatser har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar våra inspektioner av kemiska r...
07/11/2019
Många brister i hanteringen av farliga ämnen på jobbet - Arbetsmiljöverket

Åtta av tio inspekterade arbetsplatser har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar våra inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker olyckor, sjukdomar och dödsfall. Läs mer om inspektionsinsatsen och resultatet: https://www.av.se/press/manga-brister-i-hanteringen-av-farliga-amnen-pa-jobbet/

Åtta av tio arbetsplatser som inspekterats har brister i hanteringen av kemikalier. Det visar Arbetsmiljöverkets inspektioner av kemiska risker på nära 3 600 arbetsplatser, som är en del av en gemensam EU-insats. Varje år orsakar avgaser, damm, kemikalier och andra kemiska risker på jobbet ol...

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft. Det är ett par av de brister som åtta myndigheter hittade när de förra vecka...
01/10/2019
Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn - Arbetsmiljöverket

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft. Det är ett par av de brister som åtta myndigheter hittade när de förra veckan inspekterade 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser. 4 av 10 företag måste nu åtgärda arbetsmiljörisker. Läs mer om kontrollinsatsen och det myndighetsgemensamma samarbetet: https://www.av.se/press/atta-myndigheter-tar-krafttag-mot-brott-i-byggsektorn/

Farlig arbetsmiljö, illegal arbetskraft och brister i personalliggare. Det är några av bristerna som åtta myndigheter fann i förra veckan när de tillsammans kontrollerade drygt 100 företag på närmare 75 byggarbetsplatser över hela landet. Bland annat kommer drygt 4 av 10 företag att få k...

Hur kan arbetsmiljön i småföretag förbättras? Det har Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) undersökt i ett forskningspr...
19/09/2019
Seminarium - hur kan arbetsmiljön i småföretag förbättras? - Arbetsmiljöverket

Hur kan arbetsmiljön i småföretag förbättras? Det har Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) undersökt i ett forskningsprojekt. Den 10 oktober presenteras resultaten under ett seminarium i Stockholm. Läs mer och anmäl dig: https://www.av.se/om-oss/kalendarium/seminarium---hur-kan-arbetsmiljon-i-smaforetag-forbattras/

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) har i tre år bedrivit forskningsprojektet SESAME. Projektet har undersökt fungerande strategier för bättre arbetsmiljö i småföretag - ”vad funkar, för vem, och i vilket sammanhang?”

12/09/2019
Nyhetsbrev

Är du intresserad av nyheter inom arbetsmiljöområdet? Vill du få reda på när det blir regeländringar eller få tips om hur du kan arbeta med arbetsmiljö – direkt i din mejl? Börja prenumerera på Arbetsmiljöverkets nyhetsbrev redan idag: www.av.se/nyhetsbrev

Välkommen på seminarium om arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv! Under seminariet presenter...
05/09/2019
Seminarium angående arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv - Arbetsmiljöverket

Välkommen på seminarium om arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv! Under seminariet presenteras fyra forskningsrapporter som alla fått forskningsbidrag från Arbetsmiljöverket.

Läs mer och anmäl dig: https://www.av.se/om-oss/kalendarium/seminarium-angaende-arbetsmiljo-och-arbetsmiljorelaterad-ohalsa-i-ett-genusperspektiv/

Fyra forskningsrapporter med tonvikt på arbetsmiljö och arbetsmiljörelaterad ohälsa i ett genusperspektiv presenteras på seminariet.

Ha en ledig semester, önskar vi på Arbetsmiljöverket!
10/07/2019

Ha en ledig semester, önskar vi på Arbetsmiljöverket!

Fler unga män i åldern 16-24 anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Det visar vår arbetsskadestatistik för 2018. Mer si...
29/05/2019
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro - Arbetsmiljöverket

Fler unga män i åldern 16-24 anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Det visar vår arbetsskadestatistik för 2018. Mer siffror och fakta om anmälda arbetsskador hittar du här: https://www.av.se/press/fler-unga-man-anmaler-arbetsolyckor-med-sjukfranvaro/

De anmälda arbetsskadorna för 2018 visar att antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro är ungefär på samma nivå som året innan. Män i åldern 16-24 år anmäler dock fler olyckor i jobbet per sysselsatt än andra åldersgrupper. Samtidigt minskar arbetssjukdomarna bland både män och kvinnor....

Arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsplatsolyckor. Det visar den analys som forskare gjort på uppdrag av Arbet...
29/04/2019
Sjukdom av jobbet dödar fler än olycksfallen - Arbetsmiljöverket

Arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsplatsolyckor. Det visar den analys som forskare gjort på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Läs mer i vår debattartikel: https://www.av.se/nyheter/2019/sjukdom-av-jobbet-dodar-fler-an-olycksfallen/

Idag, den 28 april, är det världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatser. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem uppmärksammar det genom ett inlägg på Dagens Nyheters debattsida där hon skriver att arbetsrelaterade sjukdomar dödar långt fler än olyckor i arbetet.

Dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hur vi mår och presterar på jobbet. Det visar en ny forskning...
24/04/2019
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet - Arbetsmiljöverket

Dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hur vi mår och presterar på jobbet. Det visar en ny forskningssammanställning som vi släpper i dag.

Läs mer och ladda ned rapporten: https://www.av.se/press/dagsljus-paverkar-var-prestation-och-att-vi-mar-bra-pa-jobbet/

En ny forskningssammanställning visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan, hur vi mår och presterar på arbetet. Forskningen visar att dagsljus och utblick ökar välbefinnandet, men mer kunskap om hälsoeffekter av ökat inomhusarbete behövs.

Tre av fyra kontrollerade nagel- och franssalonger har brister i arbetsmiljön, framför allt dålig ventilation. Det framk...
17/04/2019
Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens - Arbetsmiljöverket

Tre av fyra kontrollerade nagel- och franssalonger har brister i arbetsmiljön, framför allt dålig ventilation. Det framkom när Arbetsmiljöverket, polisen och Skatteverket genomförde oanmälda kontroller på 121 företag för att få bukt med att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens.

Läs mer om insatsen: https://www.av.se/press/myndigheter-i-samlat-grepp-mot-att-arbetstagare-utnyttjas-i-osund-konkurrens/

Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket genomförde under förra veckan oanmälda kontroller på cirka 120 företag, främst på nagel- och franssalonger, runt om i landet. Syftet var att få bukt med att arbetstagare exploateras.

Välkommen på seminarium om säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach! I maj håller vi två halvdagsseminarier, ...
16/04/2019
Säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach, Gävle - Arbetsmiljöverket

Välkommen på seminarium om säkrare användning av kemikalier med hjälp av Reach! I maj håller vi två halvdagsseminarier, i Gävle och i Jönköping.

Läs mer och anmäl dig:
https://www.av.se/om-oss/kalendarium/sakrare-anvandning-av-kemikalier-med-hjalp-av-reach-gavle/

https://www.av.se/om-oss/kalendarium/sakrare-anvandning-av-kemikalier-med-hjalp-av-reach-jonkoping/

Du kanske känner till Reach-förordningen och arbetsmiljölagstiftningen om kemiska risker, men hur hänger de ihop? Vilken nytta har man av Reach-förordningen i arbetsmiljöarbetet? Välkommen till Arbetsmiljöverkets seminarium där vi försöker reda ut dessa och andra frågor!

Åtta av tio inspekterade arbetsplatser missar att förebygga risker med bland annat luftbehållare och tryckkokare. Det är...
10/04/2019
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna - Arbetsmiljöverket

Åtta av tio inspekterade arbetsplatser missar att förebygga risker med bland annat luftbehållare och tryckkokare. Det är resultatet av 1400 inspektioner som vi hittills gjort inom bland annat fastighetsförvaltning och sjukvård.

Läs mer om inspektionerna och vad arbetsgivarna kan göra för att minimera riskerna: https://www.av.se/press/mer-kravs-for-att-forebygga-explosionsrisker-pa-arbetsplatserna/

8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna.

Adress

Lindhagensgatan 133
Stockholm
11279

Allmän information

Vårt huvudkontor ligger på Kungsholmen i Stockholm. Vi har även ett antal regionkontor runt om i landet https://www.av.se/om-oss/organisation/vara-regionkontor/. Vi tar inte emot anmälningar eller ärenden via vår Facebook-sida. Kontakta oss på telefon 010-730 90 00 eller e-post: [email protected] Syftet med vår Facebook-sida är att erbjuda en kanal för användare att ställa frågor till oss och att diskutera arbetsmiljörelaterade ämnen med varandra. Det är en kompletterade kanal till vår hemsida https://www.av.se, samt till vår svarstjänst. Vi försöker svara på direkta frågor så fort som möjligt och vi vill samtidigt gärna uppmuntra till att kommentera inlägg och att vara aktiva i en dialog med oss och med andra användare på denna sida. Alla kommentarer på vår Facebook-sida blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan diarieföras. Om det publiceras inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, namnger anställda på Arbetsmiljöverket eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på vår facebooksida, kommer de att tas bort. Om det upprepas kommer användaren att uteslutas från sidan. Vi uppmanar dessutom alla användare på denna sida att anmäla kommentarer som inte följer de riktlinjer som ovan beskrivs. De åsikter som framförs på denna sida av användare speglar nödvändigtvis inte Arbetsmiljöverkets ståndpunkt i olika frågor. Information om hur Arbetsmiljöverket behandlar personuppgifter finns på webbplatsen: https://www.av.se/om-oss/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter-vid-arbetsmiljoverket/ Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö.

Öppettider

Måndag 08:00 - 16:30
Tisdag 08:00 - 16:30
Onsdag 08:00 - 16:30
Torsdag 08:00 - 16:30
Fredag 08:00 - 16:30

Telefon

010-730 90 00

Webbplats

Aviseringar

Var den första att veta och låt oss skicka ett mail när Arbetsmiljöverket postar nyheter och kampanjer. Din e-postadress kommer inte att användas för något annat ändamål, och du kan när som helst avbryta prenumerationen.

Kontakta Affären

Skicka ett meddelande till Arbetsmiljöverket:

Videor

Our Story

Närliggande statliga tjänster


Övriga Public & Government Service i Stockholm

Visa Alla

Kommentarer

Hej ! Finns det något som säger att företaget ska/behöver ha en medarbetare undersökningar varje år? Och finns det några regler om dom inte följer upp eller fixa dom problem som kommer fram under "enkäten"
Ang. den nya regelstrukturen: Kommer föreskrifterna även publiceras på engelska?
Hejsan, Hur är det med personal som jobbar i grävda schakt? Personen som har den ledande rollen i arbetet skall vara en kompetent person enligt AFS 1999:3 76§ "schaktansvarig" Men vad krävs av de övriga som ingår i arbetet?
Ska ni inte lägga upp info om ert kommande nya regelverk
Var tog "Arbetsmiljöriksdagen" vägen? Sista var 2017, 2016 https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/sam/arbetsmiljoriksdag-om-friska-arbetsplatser/ .
Varför inte anmäla allt till Arbetsmiljöverket. Detta ska väl ändå inte Blåljuspersonal behöva stå ut med. På alla arbetsplatser ses allt noga över för att reducera bort farliga arbetsmoment. Utöver att både diagnosbarn/vuxna och tam/vilda djur mår dåligt av detta har vi personer som ska vara vår RÄDDNING i olika situationer. Då måste vi kunna STÅ UPP för dem. Våra hjältar i alla situationer!!! ANMÄL!!!!!!!!
50 självmordslarm varje dag!!! Svensk polis hanterar i snitt 50 ärenden om självmordsförsök – varje dag. Detta sker samtidigt som polisen har svårt att räcka till, och nu krävs fler åtgärder för att färre ska må dåligt. https://www.bohuslaningen.se/nyheter/sverige/sj%C3%A4lvmordslarm-en-stor-del-av-polisens-vardag-1.21932531 Saknas statistik på varför? Vem ska åtgärda? Hur ska man åtgärda? Tacksam för återkoppling!
Stress och utmattning i sjukvården Göteborgs universitet 7 april 2019 Utmattningssyndrom efter kronisk arbetsrelaterad stress är "svårt att bota men lätt att förebygga". Marie Åsberg, senior professor vid Karolinska institutet är föreläsare. Arrangör: Vetenskapsfestivalen. Lyssna på föreläsning (40min) https://urplay.se/program/212465 .
Hoppas ni läser mitt mail iallafall
Hejsan..eftersom sidan safeatwork inte är eran sida längre borde länken plockas bort.... https://www.safeatwork.nu/safeatwork-tar-over-safeatwork-se-fran-arbetsmiljoverket/