Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali

Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali Cilj naše delovne skupine je doseči izvršljivost zakonodaje na področju varstva in zaščite živali in predvsem preventivno naravnanost.

05/03/2020

Ravnokar izglasovano v DZ: živali so čuteča bitja! Čestitke vsem, ki ste pomagali na kakršenkoli način! Pa še to: hvala SD!

15/12/2019
PETA UK

Nedoumljivo!!!!!!

Britches’ story is heartbreaking. MILLIONS of animals just like him suffer in laboratories every year.

14.000 ovac se je utopilo ob prevrnitvi ladje.....nekaj čez 30 rešenih. Temu bo treba narediti konec! Dovolj teh barbari...
25/11/2019
Cargo ship carrying 14,000 sheep overturns

14.000 ovac se je utopilo ob prevrnitvi ladje.....nekaj čez 30 rešenih. Temu bo treba narediti konec! Dovolj teh barbarij!

An operation to rescue the animals was launched after the ship capsized off Romania's port of Midia.

Dajmo podpisati prosim.
25/11/2019
ŽIVAL JE ČUTEČE BITJE!

Dajmo podpisati prosim.

Vlada je na seji 21. 11. 2019 potrdila predlog sprememb Stvarnopravnega zakonika (SPZ), med katerimi je tudi novi 15.a člen, ki določa, da določbe SPZ veljajo za živali le, če specialni zakon o zaščiti živali ne določa drugače. S tem se odpravi dosedanja neskladja med zakoni in s tem Slove...

Ker bo podpise kmalu potrebno oddati vas naprošamo, da objavo delite, podpišete itd. Sedaj že vemo, da peticije delujejo...
14/10/2019
Smo na dobri poti, da dosežemo prepoved pirotehnike

Ker bo podpise kmalu potrebno oddati vas naprošamo, da objavo delite, podpišete itd. Sedaj že vemo, da peticije delujejo! :-) hvala vsem!
https://www.tomazgorec.si/pirotehnika-peticija/?fbclid=IwAR0wIk0uWKzgPDj9AqGv9FAVAx1l2gMD-_CGS_mSUC1HSBp8ltlfkv7fAYU

Peticijo za prepoved pirotehnike je podpisalo že več kot 47.000 oseb. Podpise še vedno zbiramo na www.tomazgorec.si/pirotehnika in jih bomo … Preberi več "Smo na dobri poti, da dosežemo prepoved pirotehnike"

V Sloveniji še vedno živijo psi, ki so tako v vročini kot v ledenem mrazu privezani na verige ali zaprti v premajhne pes...
02/10/2019
V Sloveniji še vedno živijo psi, ki so tako v vročini kot v ledenem mrazu privezani na verige ali zaprti v premajhne pesjake, neprimerno hranjeni, nikoli sprehajani … | Društvo za osvoboditev živali

V Sloveniji še vedno živijo psi, ki so tako v vročini kot v ledenem mrazu privezani na verige ali zaprti v premajhne pesjake, neprimerno hranjeni, nikoli sprehajani … | Društvo za osvoboditev živali

Domov Članki V Sloveniji še vedno živijo psi, ki so tako v vročini kot... V Sloveniji še vedno živijo psi, ki so tako v vročini kot v ledenem mrazu privezani na verige ali zaprti v premajhne pesjake, neprimerno hranjeni, nikoli sprehajani … Zaradi aktualosti teme povzemamo kolumno Nevenke L...

Ministru predali peticijo proti odstrelu medveda in volka
25/09/2019
Ministru predali peticijo proti odstrelu medveda in volka

Ministru predali peticijo proti odstrelu medveda in volka

Društvo za dobrobit živali Anima predlaga moratorij na interventni zakon in poziva k dialogu za iskanje dolgoročne rešitveDruštvo za dobrobit živali Anima je 16.08.2019 okoljskemu ministru Simonu Z…

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali - kaj se s predlogom dogaja? Obveščamo vas, da je medresorsko ...
25/09/2019
Sprejemanje predpisov v Republiki Sloveniji | GOV.SI

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali - kaj se s predlogom dogaja?
Obveščamo vas, da je medresorsko usklajevanje zaključeno.
Zakon gre v tem tednu v podpis k ministrici in nato (predvidoma v naslednjem tednu) v vladno obravnavo.
Več o postopkih sprejemanja predpisov najdete na spletišču državne uprave.
https://www.gov.si/teme/sprejemanje-predpisov/
SLOVENIJA BO KONČNO POSTALA DRŽAVA Z ZAVETIŠČI BREZ UBIJANJA! DRŽIMO PESTI!
Sledite nam.

Sprejemanje predpisov je vsebinsko, organizacijsko in postopkovno zahteven proces, ki ga je treba razumeti kot izzivov poln in nikoli končan krogotok od načrtovanja in priprave predpisov do uporabe in vrednotenja učinkov predpisov.

Kdo se boji volka
19/09/2019
Kdo se boji volka

Kdo se boji volka

Odstrel volkov in medvedov: Vlada je potrdila besedilo zakona o interventnem zakonu o odvzemu medveda in volka iz narave. Ministrstvo za kmetijstvo se trudi kar najhitreje uresničiti izredni odstrel 200 medvedov in 11 volkov, čeprav velike zveri sploh niso v njihovi pristojnosti, pač pa v pristoj...

18/09/2019
Direct Action Everywhere - DxE

Direct Action Everywhere - DxE

Activists ASSAULTED while exposing animal cruelty at the largest pig farm in France. Imagine the violence these pigs face on a daily basis...

Star papir za pomoč živalim
12/09/2019
Star papir za pomoč živalim

Star papir za pomoč živalim

Ekipa društva za zaščito živali Ljubljana bo v soboto, 5. oktobra, pred Centrom Interspar na Viču zbirala star papir, izkupiček akcije pa bodo namenili za pomoč zapuščenim živalim. Člani društva bodo ta dan na Viču od 8. do 18. ure.

Lahko pomagamo. Kopirajte besedilo in se podpišite!POZIV, DA SE INTERVENTNI ZAKON O POMORU ZVERI, NEMUDOMA PREKLIČE IN U...
25/07/2019

Lahko pomagamo. Kopirajte besedilo in se podpišite!
POZIV, DA SE INTERVENTNI ZAKON O POMORU ZVERI, NEMUDOMA PREKLIČE IN USTAVI.

Za [email protected], [email protected], [email protected]

Spoštovana gospa ministrica, spoštovana državna sekretarja,
vlada je potrdila besedilo zakona o interventnem zakonu o odvzemu medveda in volka iz narave. Ministrstvo za kmetijstvo se trudi kar najhitreje uresničiti izredni odstrel 200 medvedov in 11 volkov, čeprav velike zveri sploh niso v njihovi pristojnosti, pač pa v pristojnosti Ministrstva za okolje, a tudi to ministrstvo vedno znova popusti pod pritiski rejcev domačih živali. Nismo še imeli ministra, ki bi se upal zameriti kmetom in rejcem ter izvesti ukrepe v dobrobit zaščitenih divjih živali.
Poglejmo, kaj odstrel volka dejansko pomeni, v naslednjem prispevku pa bomo govorili še o medvedih.
Glavni vzrok za konflikte med volkovi in ljudmi je predvsem škoda, ki jo volkovi povzročijo na domačih živalih. K poglabljanju hajke rejcev veliko prispevajo mediji, ker so napadi volkov na domače živali pogosto deležni velike medijske pozornosti. Nikoli ne slišimo nič o tem, da je obseg škode na domačih živalih, ki jo naredijo volkovi, zanemarljiv v primerjavi z drugimi izgubami v živinoreji: bolezni, podhranjenost, zapleti med kotitvami, itd.
Ne moremo mimo očitnega dejstva, da sočasno z rastjo zahtev za odstrel volkov, raste število glav živine na ruralnem področju. Ta živina rabi več hrane, torej več pašnikov, ki se širijo na račun krčenja gozdov. Divjim zverem krademo njihov habitat, njihovo življenjsko okolje. Zato je srečanje z njimi vedno bolj verjetno.
Preden se država brezglavo zateka k odstrelu, kar kaže na neznanje in nabiranje volilnih glasov - volkovi pač teh pravic nimajo - naj raje izvede konkretno analizo drugih zadovoljivih možnosti za regulacijo volkov. Na voljo imamo številne uspešne in učinkovite ukrepe za njegovo regulacijo, kot so: možnost intervencije, ozaveščanje, odškodninski sistem, električne ograje, uravnavanje krmljenja, v zadnjih letih pa tudi sofinanciranje zaščitnih ograj in ovčarskih psov, uvedba možnosti za plačilo dodatnega dela zaradi zaščitnih ukrepov, urejanje komunalnih odpadkov v naseljih na območju velikih zveri, ohranjanje volkove plenske baze itd. A Slovenija odstrel določa celo kot enega glavnih upravljavskih ukrepov, ker je to najceneje, hkrati pa sta volk in medved za lovce trofejni živali. In odstrel prinaša dodatni dobiček, saj volčji kožuh prodajo, medvedov kožuh doseže še višje cene na trgu, medvedje meso prodajo restavracijam in fizičnim osebam. Torej nezanimanje in ignoriranje drugih primernejših ukrepov s strani države ne more biti razlog za izvedbo ukrepa odstrela.
Pri zmanjševanju škode lahko največ naredijo ravno rejci sami, saj se lahko večino škode prepreči z ustreznim varovanjem živali. Tudi prepočasno delovanje države in prepočasno izvajanje ukrepov (sofinanciranje ograj, učinkovit odškodninski sistem itd.) ni prav noben razlog za izvedbo ukrepa odstrela volka.
Resnično se moramo zavedati, da je preživetje volkov v veliki meri odvisno predvsem od naše volje.
Volka uvrščamo med zavarovane živalske vrste, a kljub temu je Vlada potrdila odstrel 11 volkov. S takšnimi ukrepi pa se na žalost širi napačno prepričanje, da je odstrel potreben za zmanjševanje škode. Med odstrelom in številom škodnih dogodkov namreč ni vzročne zveze. Volkovi so uspešni pri lovu le, če delujejo kot dobro uigrana ekipa. Ko pa trop razpade zaradi odstrela enega izmed članov tropa, predvsem dominantnega samca ali samice, se preostali člani lotijo lažje dostopne hrane, kot je npr. drobnica in govedo. Po odstrelu dominantnega osebka njegove teritorije nadomestijo drugi mlajši volkovi, ki zaradi manjše izkušenosti pri lovu in manjšega števila negativnih izkušenj s človekom pogosteje lovijo domače živali. Pri starejših ustaljenih osebkih je bila namreč ugotovljena statistično nižja stopnja napadov na domače živali kot pri mlajših, neizkušenih osebkih, ki nadomestijo starejše osebke po odstrelu. Torej z odstrelom volkov posredno povečujemo število napadov volkov na drobnico, kar pomeni da s tem ukrepom dosežemo ravno obraten efekt od želenega - večji kot je odstrel, večja je škoda.
K zmanjševanju škode pa bi v prihodnosti pripomoglo tudi upoštevanje prehranskih zahtev volkov, še posebej dobro upravljanje s populacijami prostoživečih parkljev, saj lahko zmanjšana številčnosti jelenjadi in srnjadi privede do pogostejšega plenjenja domačih živali in posledično povečanega števila škodnih dogodkov.
Država ni naredila nobene konkretne analize o tem, da ni na voljo nobenih drugih zadovoljivih možnosti kot odstrel. Nikjer ne moremo najti konkretnih podatkov, da je odstrel volkov v preteklih obdobjih vplival na zmanjševanje škode, med drugim verjetno tudi zato, ker so rezultati analize učinkovitosti odstrela volkov za zmanjševanje škode Vladi pri opravičevanju tega ukrepa prej v škodo, kot v korist.
Številne raziskave (Long-Term Research on Wolves in the Superior National Forest; Seasonal variation in the predation patterns of Northern Range wolves; Temporal variability in wolf habitat selection; Effects of wolf mortality on livestock depredations; Meta-analysis of relationships between human offtake, total mortality and population dynamics of gray wolves in mnoge druge) izvedene na področju Evrope in Severne Amerike so pokazale, da odstrel volkov ni ukrep, s katerim bi se kratkoročno ali dolgoročno učinkovito zmanjšala škoda na domačih živalih.
Tudi v Sloveniji je bila izvedena raziskava: »Učinkovitost odstrela volkov (Canis lupus) kot ukrepa za zmanjševanje škode na domačih živalih« (http://www.volkovi.si/…/krofel-et-al.-2011-effectiveness-of…), ki je pokazala, da odstrel volkov ne vpliva na obseg škode oz. da so njegovi vplivi, tudi če obstajajo, bistveno manj pomembni od drugih dejavnikov in so zato prikriti. Učinek odvzema volkov iz narave je bil prav nasproten od pričakovanega – število škodnih primerov se je po odvzemu volkov še povečalo. Razlog za takšno povezavo je najverjetneje v socialnem sistemu volkov in mehanizmih, ki uravnavajo njihovo populacijsko dinamiko. Volkovi namreč lastno populacijsko gostoto uravnavajo preko teritorialnosti, zato se že ob zmernem poseganju v populacijo poveča rodnost drugih osebkov, ki zapolnjujejo zaradi odstrela izpraznjeni prostor. Po drugi strani, pa se ob zmanjšanju odstrela poveča delež naravne smrtnosti volkov in se zmanjša razmnoževanje drugih osebkov, saj se v tropu razmnožujeta le dominantna samec in samica.
Z odstrelom še naprej nedopustno in celo protiustavno posegamo na področje upravljanja z volkovi. Volk je zavarovana vrsta, zavarovane vrste pa spadajo med sestavine biotske raznovrstnosti, ki so predmet tako ustavnopravnega, kot tudi zakonskega varstva, katerega namen je ohranitev naravne dediščine. Dolžnost ohranjanja slednje pa imajo tako država kot tudi lokalne skupnosti. (73. člen Ustave Republike Slovenije).
Kot glavni razlog za odstrel volkov, Ministrstvo za kmetijstvo navaja potrebo po zagotoviti »ustrezne« ravni sobivanja med volkom in človekom.« Kaj pomeni sobivanje, če je edini podani ukrep odstrel ogrožene vrste s katero naj bi sobivali? Ne pozabimo, da volkovi ne napadajo ljudi. V preteklosti se je zgodil kakšen napad, a vedno zaradi stekline. V tem sobivanju volk še ni odstrelil nobenega človeka, razen pojedel v pravljicah, človek pa redno ubija volkove. Danes je volkov na celem svetu samo okoli 150.000.
Ohranjanje volka in volčjega življenjskega prostora ima zelo pozitiven učinek za ohranjanje ostalih vrst, med katerimi so nekatere ključnega pomena za vzdrževanje dobro delujočih ekosistemov. Volk vzdržuje ravnovesje v populacijah velikih rastlinojedcev, večinoma lovi slabotnejše in bolne živali, vpliva torej na demografsko in zdravstveno stanje plenjenih populacij, vpliva tudi na manjše plenilce kot je šakal in uravnava njihovo številčnost, zagotavlja hrano za mrhovinarje itd.
Na območjih kjer je bil volk v preteklosti iztrebljen, prihaja do preštevilnosti njegovega plena, predvsem rastlinojede parkljaste divjadi. Povečanje števila teh živalskih vrst pa za seboj prinaša višjo frekventnost škodnih dogodkov. Parkljasta divjad namreč izropa poljščine in travnike, objeda gozdno drevesno mladje, ogrize in lupi debla.
Previdnostno načelo, ki je temeljno načelo evropske okoljske politike določa, da v primeru dvoma prevlada korist varstva okolja pred drugimi interesi.
Le kdo se boji volka? In zakaj?
DODATEK:
Prikaz števila škodnih dogodkov za obdobje 2010-2017, ki jih je povzročil volk (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 14.06.2019).
Leto Volk
2010 576
2011 468
2012 360
2013 163
2014 215
2015 130
2016 94
2017 184
Prikaz vrednosti škode (v EUR) za obdobje 2010-2017, ki jo je povzročil volk (Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, 14.06.2019).
Leto Volk
2010 34.8570
2011 271.202,7
2012 192.710
2013 89.934,15
2014 135.701,8
2015 92.281,05
2016 65.155,09
2017 150.001,7

Osebno se pridružujem napisanemu. Želim,da se upošteva peticija, ki jo je podpisalo več, kot 13.100 državljanov Slovenije.
Manjšina, torej, 2900 kmetov, pa je doseglo, da se poboji zaščitenih zveri izvajajo. Nemoralno, nesprejemljivo in neetično. Kljub že prejetemu odloku upravnega sodišča, ki to prepoveduje. Vsa zaščitna sredstva, ki bi morala biti uvedena in zakonsko obvezujoča, niso sprovedena. Kmetje svojo živino puščajo nezaščiteno in dobesedno pred goltanci lačnih medvedov in volkov.
Ministrstvo obljublja finančno pomoč zaradi nastale škode!? Čigav denar ponuja?! Tudi nas 13.100 je davkoplačevalcev. Tudi naš denar obljublja. S kakšno pravico.
Odločno nasprotujem pomoru zveri in pričakujem, da se intervencija ustavi. Naj kmetje najprej zaščitijo svoje živali.
Podpis

09/07/2019
Sentient

Saj nismo normalni.......

This is pobably one of the most heartbreaking videos we have ever posted.

Slovenija ni varna oaza za ptice | MLADINA.si
23/05/2019
Slovenija ni varna oaza za ptice | MLADINA.si

Slovenija ni varna oaza za ptice | MLADINA.si

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je izdalo poročilo o nezakonitem lovu na ptice med 1. januarjem 2000 in 31. decembrom 2018.

22/05/2019
Luka Mesec

Luka Mesec

Ministrico za kmetijstvo sem pozval, naj prepove barbarski ladijski prevoz živali:

"Živali so strpane v slabo osvetljene ogromne sobane, a jih je v njih toliko, da se komaj premikajo. Ovce so natlačene kot kokoši v talni reji. Številne ne morejo ne do vode, niti do hrane. Več tednov dobesedno preživijo v svojih izločkih. Zaradi nehumanih razmer številne na tej, čezmorski poti v klavnico, poginejo. Njihova trupla - tako kot iztrebke - odvržejo v morje."

Levica
15/05/2019

Levica

Nehumano ravnanje z živalmi in industrijska reja nista samo etično sporni, temveč posledice takšnih ravnanj občutimo tudi porabnice in porabniki. Ukinili bomo
subvencioniranje izrazito krutih kmetijskih praks – na primer intenzivne živinoreje in baterijske reje. Zavzeli se bomo za zaostritev evropskih standardov za ravnanje z živalmi.

Več na:http://www.levica.si/wp-content/uploads/2019/04/Za-Evropo-ljudi-ne-kapitala-program-za-evropske-volitve-2019.pdf

Legende in zgodbe, ki so jih navdihnile kače
19/04/2019
Legende in zgodbe, ki so jih navdihnile kače

Legende in zgodbe, ki so jih navdihnile kače

Človeku so živali že od njegovega obstoja pomagale preživeti. Vsak, ki ima za družabnika psa, mačko, konja ali drugo žival, ve, da so živali za človeka preprosto zdravilne. So namreč zvesti prijatelji in človeku podarjajo neomejeno naklonjenost in ljubezen. Danes človek nosi odgovornost,...

Zavetišče za živali išče nove sprehajalce
19/04/2019
Zavetišče za živali išče nove sprehajalce

Zavetišče za živali išče nove sprehajalce

Mariborsko zavetišče za živali ponovno prireja izobraževanje za sprehajalce psov. Predstavili bodo pravila in prednosti sprehoda, psi iz zavetišča pa vas bodo popeljali na čudovite avanture v prebujajočo se naravo.

Točka preloma: Slovenska prašičereja
19/04/2019
Točka preloma: Slovenska prašičereja

Točka preloma: Slovenska prašičereja

V Točki preloma o slovenski prašičereji: Zakaj se draži svinjsko meso? Kakšne bodo posledice za mesno industrijo in potrošnike? Kako varna je pred prašičjo kugo Slovenija?

Grozljivo.
18/04/2019

Grozljivo.

DELITE, DA SE BO VEDELO, KAJ SE DOGAJA PRI NAS!
Včeraj sem napisala, da danes dobimo *velikonočno darilo*. Pričakovali smo konja, ki naj bi bil urgentno inšpekcijsko odvzet in nam predan. To kar smo videli na licu mesta, si ne morete predstavljati v najhujši grozljivki. Ne bom opisovala vsega, ker bodo slike same povedale. Konja žal ni bilo mogoče rešiti, revež po prihodu iz hleva ni več mogel stati in kljub vsem naporom, da bi ga nekako spravili na prikolico in odpeljali, se je ulegel, vdal v usodo in na koncu po nalogu inšpekcije bil tudi uspavan. Dobesedno je bil izkopan iz dreka, saj ga je bilo nemogoče spraviti skozi vrata. Iztrebki so bili natlačeni do 1,20 m visoko.
Že to je bilo hudo, groza pa nas je čakala v hlevu polnem bikov. Ti so stali v svojih iztrebkih in urino dobesedno do trebuha in gnili pri živem telesu. Smrad je bil neznosen, v očeh živali se je zrcalilo eno samo hudo trpljenje. Ne lažem. Fotografije si poglejte.
Sram me je, da sem človek. Sram je lahko sosede okoli, ki so vedeli, kaj se dogaja, pa niso prijavili. Največja sramota pa leti na veterinarje, tiste ljudi, ki vedo, kaj se po hlevih dogaja, pa niti po svoji uradni dolžnosti, niso prijavili tako hudega trpljenja in zanemarjanja.
Pa to ni kje v svetu! To je naša in vaša Slovenija! Meso bitja, ki ga jeste in za katerega mislite, kako zelo lepo je to bitje na krožniku živelo!
Žal mi je za te živali, niso si zaslužile takšnega trpljenja in preklinjam vse, ki so vedeli in niso ukrepali!
Zato smo tu mi. Hoteli smo jim pomagati, pa jim nismo več mogli. Zato prosimo, da nam pomagate tudi vi. Če vidite, če veste, prijavite nam na [email protected] in mi bomo prijavili naprej ter skušali rešiti. Pomagajte z donacijami in prispevki, saj je to naš edini vir financiranja (SI56 1010 0005 0589 375 ali sms na 1919 KONJI5). Brez tega ne moremo delovati in pomagati njim, ki pomoč potrebujejo.

Address

Ljubljana
1000

Telephone

+386 40 16 35 77

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Civilna iniciativa za izboljšanje pravne zaščite živali:

Nearby government services


Comments

Pozdravljeni Vljudno bi vas prosila za podporo. Hvala ☺️ https://www.facebook.com/116536996393286/posts/130805351633117/
Vljudno vabljeni na protest. Za več informacij sem vam na voljo.
OK mene pa zanima, če obstaja kakršnakoli možnost, da se to prijavi ali preda višje na kako evropsko zadevo, da oni stopijo vsem našim kmetom in politikom na prste?! Vsesplošni pomori medvedov in volkov v Sloveniji?! To ne more biti dovoljeno - zaščitene živali, dejstva da z odstrelom enega volka uničijo cel trop in naredijo še več škode...da seveda ne začnem niti o tem, kolk je v ozadju finančnih razlogov za to... --- "Za boljše izvajanje interventnega zakona o odstrelu bodo zdaj dovolili odstrel volkov na celotnem območju, kjer se giblje trop, Agencija za okolje pa bo lahko ob vsaki prijavi škode po volku sama začela postopek za izredni odstrel. "
Klavnica Košaki. Slovenija!