สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ, หน่วยงานราชการ, เลขที่ 361 ถ. นนทบุรี ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300, กทม.

ANTI CORRUPT CLUB : EP5 นักสืบสวนคดีทุจริต...ติดปีกทุกภารกิจให้ ป.ป.ช.
15/03/2024

ANTI CORRUPT CLUB : EP5 นักสืบสวนคดีทุจริต...ติดปีกทุกภารกิจให้ ป.ป.ช.

ANTI CORRUPT CLUB : EP5 นักสืบสวนคดีทุจริต...ติดปีกทุกภารกิจให้ ป.ป.ช.
--
Click: Youtube สำนักงาน ป.ป.ช. https://youtu.be/zYhJhPi8JEk
--
นักสืบสวนคดีทุจริต ตำแหน่งที่มีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุกภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งการได้มาของพยานหลักฐานการกระทำความผิด การตรวจสอบทรัพย์สิน การป้องกันการทุจริต ตลอดจนเส้นทางการเงิน

รายการวันนี้จะมาทำความรู้จัก งานสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช และคลายทุกข้อสงสัยในการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ตำแหน่ง "นักสืบสวนคดีทุจริต" ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวสอบ รายละเอียดของตำแหน่ง ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ ผ่านมุมของของผู้อำนวยการ และพี่ ๆ ผู้ปฎิบัติงานจริง

ANTI CORRUPT CLUB รายการที่จะพาทุกคนมาพบกับเรื่องราวของการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในมุมต่าง ๆ จากผู้คนในสังคม และจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อสร้างการตระหนักรู้ร่วมกันของทุกคนในสังคม เราจะไม่มองข้าม และไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

ติดตามข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติม

Website ☛ www.nacc.go.th
Facebook ☛ www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage/?locale=th_TH
Twitter ☛ www.twitter.com/nacc_thailand
Tiktok ☛ www.tiktok.com/

วานนี้ (31 มกราคม 2567) ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิกา...
01/02/2024

วานนี้ (31 มกราคม 2567)

ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช
นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4
นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1
สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
ร่วมกับงานสืบสวนคดีทุจริจภาค 4 สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4

จับกุมนายศิวนันท์ เวียงนนท์ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ จ.612/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังจากก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไป

โดยพฤติการณ์การกระทำความผิดคือ ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 4 มีนา 2557 ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
และ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2
นายศิวนันท์ เวียงนนท์ ตำแหน่ง
นายช่างโยธา ระดับ 6
เทศบาลตำบลหัวนาคำ
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้ร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้เสียหายเป็นค่าตอบแทนในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็ก โดยอ้างว่าจะทำการ สรรหาและเลือกสรรในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2557

โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นายกเทศมนตรีตำบลหัวนาคำ ได้ให้นายศิวนันท์เวียงนนท์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2
ไปหาผู้ที่สนใจมาทำงานในตำแหน่ง ที่จะทำการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นายศิวนันท์
เวียงนนท์ ได้ชักชวนผู้เสียหายซึ่งเป็นภรรยาของเพื่อนตนเอง โดยแจ้งด้วยว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และได้พาผู้เสียหายมาหาผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เพื่อต่อรองราคาโดยผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ได้เรียก
ค่าตอบแทนจำนวน 300,000 บาท
ผู้เสียหายได้ขอทยอยจ่ายโดยได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวนสองครั้ง
เป็นเงิน 90,000 บาทต่อมาผู้เสียหายหาเงินไม่ได้ตามที่ตกลงจึงขอยกเลิกการจ่ายเงิน และขอเงินที่จ่ายไปแล้วคืนแต่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ไม่ยอมคืนซึ่งในเดือนสิงหาคม 2557 ได้มีการสรรหาพนักงานจ้างภารกิจตำแหน่ง
ผู้ดูแลเด็กตามที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และ ผู้กล่าวหาที่ 2 กล่าวอ้างจริง
ต่อมาวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้พบตัวนายศิวนันท์ เวียงนนท์ อยู่ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.พระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม และทำการค้นตรวจสอบ ทราบชื่อว่าเป็นนายศิวนันท์ เวียงนนท์ ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับข้างต้นจริง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายจับให้นายศิวนันท์ เวียงนนท์ ตรวจสอบดูแล้ว และยอมรับว่าตนเองเป็นบุคคลตามหมายจับนี้จริงและยังไม่เคยถูกจับกุมในความผิดดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใด

พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับให้ทราบ และแจ้งสิทธิตามกฎหมาย จากนั้นได้ควบคุมตัวไปจัดทำบันทึกจับกุมที่สถานีตำรวจภูธรพระยืน ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น และจะส่งตัวให้สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 เพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ต่อไป

วันนี้ (25 มกราคม 2567 )   พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้เข้าพบ   นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเล...
25/01/2024

วันนี้ (25 มกราคม 2567 )
พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์
ได้เข้าพบ
นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
และ นายธวัชชัย สุขศิริผล ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการและกิจการพิเศษ

เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่และหารือข้อราชการ และพูดคุยเพื่อประสานงานในการปฏิบัติราชการร่วมกัน
ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 1

(วานนี้) วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 สำนักงานป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. น...
11/01/2024

(วานนี้) วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
สำนักงานป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของ
นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

ได้มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1
ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าจับกุมนายธนกฤต โอฬารกิจเจริญ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ จ.25/2566 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นั้น ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ ฐานปลอมเอกสารราชการ ฐานใช้เอกสารราชการปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา และฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคา เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือโดยการกีดกันมิให้มีการเสนอสินค้าหรือบริหารอื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือโดยการเอาเปรียบแก่หน่วยงานของรัฐอันมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ ฐานใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสเข้าทำการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือให้มีการเสนอราคาโดยหลงผิด และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาโชคมนัส หมู่ 2 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ได้ควบคุมตัวฝากขังที่สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ และในวันรุ่งขึ้นจะนำตัวไปส่งสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 เพื่อฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ต่อไป

สืบ ป.ป.ช. บุกจับผู้รับเหมาในพื้นที่นครศรีฯ ​เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธ...
11/01/2024

สืบ ป.ป.ช. บุกจับผู้รับเหมาในพื้นที่นครศรีฯ

​เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว ๑ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จับกุมนายอิสระภาพ โอสถทิพย์บำรุง หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุข คอนกรีต ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ ที่ ๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ข้อกล่าวหา สมยอมกันในการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและลานกีฬาในร่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมิชอบ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๑ ประกอบมาตรา ๘๖

โดยจับกุมได้บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
​จากนั้น ได้นำตัวนายอิสระภาพ โอสถทิพย์บำรุง ไปที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำบันทึกการจับกุมและหนังสือส่งตัวผู้ถูกกล่าวหา หลังจากนั้นนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือและลงบันทึกประจำวัน ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำตัวไปส่งให้ผู้ว่าคดี สำนักคดี สำนักงาน ป.ป.ช. และผู้ว่าคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๘ เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายอิสระภาพ โอสถทิพย์บำรุง เมื่อครั้งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุข คอนกรีต ได้ร่วมกับนายสนอง เพียรดี ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุข คอนกรีต อีกคนหนึ่ง และนายอภินันท์ ชนะภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและลานกีฬาในร่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุข คอนกรีต ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะปางที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาร่วมกระทำความผิดในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะปางได้รับความเสียหาย โดยคิดเป็นวงเงินงบประมาณในการจ้างโครงการดังกล่าวจำนวน ๑๒๓,๓๐๐ บาท

เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในหลักสูตร “กา...
09/01/2024

เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
ได้จัดโครงการฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในหลักสูตร “การใช้อาวุธปืนพกขั้นพื้นฐาน”

โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. อิทธิพล กิจสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูฝึกในการฝึกภาคทฤษฎี

และในวันที่ 23 ธันวาคม 2566
นายสุขสันต์ ประสาระเอ
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
พร้อมด้วยกลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยฯ
นำโดย นายธวัชชัย สุขศิริผล
ผอ.กลุ่มปฏิบัติการฯ และเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการฯ
เข้าร่วมเป็นครูฝึกในการฝึกยิงปืน ภาคปฏิบัติ หลักสูตรยิงปืนพกขั้นพื้นฐานของเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ป.ป.ช.
ณ สนามยิงปืนกองทัพอากาศ ดอนเมือง

สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ประกาศนโยบาย No Gift Policy ❌🎁❌
26/12/2023

สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ❌🎁❌

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขา...
20/11/2023

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายนิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย
นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ นายธวัชชัย สุขศิริผล นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และสำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมหารือข้อราชการ ประสานความร่วมมือ กับคณะผู้แทนหน่วยงานรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน (คณะกรรมการการตรวจตราแห่งชาติ National Commission of Supervision : NCS)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายสุขสันต์ ประสาระ...
08/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ,
นายธวัชชัย สุขศิริผล ผอ.กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฯ

โดยมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
จับกุม นายไพบูลย์ ทีปกากรขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล เมืองปรกฟ้า จังหวัดชลบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 10/2566 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (โดยหมายจับดังกล่าวจะขาดอายุความ ภายในวันที่ 20 พ.ย. 66 นี้) ซึ่งสามารถดำเนินการจับตัวได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีฯ ทั้งนี้จักได้นำตัวส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลฯ ต่อไป

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการรักษาความ...
04/11/2023

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายสุขสันต์ ประสาระเอ
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ร่วมกับสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวะการณ์ทุจริต ลงพื้นที่ขอทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและสังเกตการณ์การใช้งานหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโดยใช้รังสียูวีซี (UV-C) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย


ตามที่ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์ CDC) ได้แจ้งข้อมูลมายังสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กรณี การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโดยใช้รังสียูวีซี (UV-C) จำนวน 20 ตัว ภายใต้การดำเนินโครการ “งานจัดหาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโดยใช้รังสียูวีซี (UV-C) จำนวน 20 ตัว ของการรถไฟแห่งประเทศไทย” งบประมาณวงเงิน 96,300,000 บาท โดยกรณีดังกล่าวมีการตั้งประเด็นว่า เป็นการดำเนินการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่

โดยนางสาวฐิติวรดา เอกบงกชกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต
ร่วมเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

นำโดยนายธวัชชัย สุขศิริผล นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ

ได้ลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การใช้งานหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อฯ และร่วมพูดคุยข้อมูลข้อเท็จจริงกับ นางฐานิยาร์ เดชอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่ รฟท. ณ โรงซ่อมประจำวัน (Daily Maintenance) สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์


โดย รฟท. ให้ข้อมูลว่า เมื่อปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและมีมาตรการป้องกันให้ได้รับการยอมรับว่าการใช้บริการทางรถไฟเป็นการเดินทางที่ปลอดภัย ปลอดเชื้อ และมีมาตรฐานระดับสากล รฟท. จำเป็นต้องมีมาตรการเสริมในการทำให้ขบวนรถและสถานีปลอดเชื้อ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ โดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสัมผัสสารเคมีในน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ
ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและมีอันตรายต่อผู้โดยสาร ผู้เกี่ยวข้องที่ใช้บริการบนขบวนรถและสถานีต่าง ๆ เพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจในระบบบริการและยกระดับคุณภาพบริการ จึงมีการจัดหาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโดยใช้รังสียูวีซี (UV-C) จำนวน 20 ตัว ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 96,300,000 บาท ซึ่งหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อที่จัดหาถูกใช้งานเพื่อฆ่าเชื้อโรคบนขบวนรถไฟ และบริเวณสถานีต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งนี้ มีการประสานงานเพื่อขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม อาทิ สัญญาการจัดซื้อ หลักฐานการใช้งานและแผนการใช้งานหุ่นยนต์ในห้วงเวลาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ รฟท. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้งานหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2566 ) ภายใต้การอำนวยการของ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. , นายสุขสันต์ ประส...
01/11/2023

วันนี้ ( 1 พฤศจิกายน 2566 ) ภายใต้การอำนวยการของ นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ,
นายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ และ
นายธวัชชัย สุขศิริผล ผอ.กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ฯ

โดยมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยและกิจการพิเศษ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ต่อต้านการก่อการร้ายบก.ปพ.บช.ก.

จับกุม นายศิโรจน์ ทักท้วง ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ จ.21/2565 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฯ ซึ่งสามารถดำเนินการจับตัวได้ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ

ทั้งนี้จักได้นำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 1 เพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลฯ ต่อไป

ไม่รอด! 3 ป. ผนึกกำลังรวบเทศกิจดุสิต เรียกรับเงินผู้ประกอบการแลกค่าดูแล    สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของนายนิ...
10/10/2023

ไม่รอด! 3 ป. ผนึกกำลังรวบเทศกิจดุสิต เรียกรับเงินผู้ประกอบการแลกค่าดูแล

สำนักงาน ป.ป.ช. ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ป.ป.ป.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จับกุมนายสมพงษ์ สิงหวัฒน์ พนักงานเทศกิจ ส 2 สำนักงานเขตดุสิต ในความผิดฐานเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ แลกค่าดูแลไม่ให้ตรวจตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ
วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) ป.ป.ช. ร่วมกับ บก.ป.ป.ป. และ ป.ป.ท. วางแผนจับกุมนายสมพงษ์ สิงหวัฒน์ หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตดุสิต ว่านายสมพงษ์ สิงหวัฒน์ พนักงานเทศกิจ ส 2 สำนักงานเขตดุสิต มีการเรียกรับเงิน จำนวน 6,000 บาท แลกค่าดูแลเพื่อไม่ให้ตรวจตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ได้นำตัว สมพงษ์ สิงหวัฒน์ ไปจัดทำบันทึกการจับกุม โดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 1205 เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ทั่วประเทศ.....................................................................................
“ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ”

“ ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ”

เมื่ิอวันที่ 22 กันยายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ,นายศรชัย ชูวิเชี...
24/09/2023

เมื่ิอวันที่ 22 กันยายน 2566 ภายใต้การอำนวยการของ นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 4 ,
นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

บูรณาการร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 และสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
โดยมอบหมายให้นักสืบสวนคดีทุจริต สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ร่วมกับนักสืบสวนคดีทุจริต งานสืบสวน สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4

เพื่อจับกุมนายดำรงค์ บุปผาทาโน อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแวดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผู้ต้องหาตามหมายจับที่ 26/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 มาตรา 13 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560 มาตรา 7 ซึ่งสามารถดำเนินการจับตัวได้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้จักได้นำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 4 เพื่อดำเนินการฟ้องต่อศาลฯ ต่อไป

#หนึ่งในความสำเร็จจากการความร่วมมือของนักสืบ สสก. และนักสืบภาค 4 ”พวกเรามันพี่น้องกัน“

จะเป็นนายกเล็กหรือใหญ่มาจากไหน เราก้อไม่ละเว้น !!
22/09/2023

จะเป็นนายกเล็กหรือใหญ่มาจากไหน เราก้อไม่ละเว้น !!

ตำรวจ ปปป. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าจับกุม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ .....

รวบสารวัตรสอบสวน สภ.โคกสำโรง เรียกรับเงินเป่าสำนวน
21/09/2023

รวบสารวัตรสอบสวน สภ.โคกสำโรง
เรียกรับเงินเป่าสำนวน

ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำน...

วันนี้ (20 กันยายน 2566) ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วย...
20/09/2023

วันนี้ (20 กันยายน 2566) ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ
นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ป.ป.ป.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. จับกุม พ.ต.ท. ณัฐพล พงษานุวัฒน์ สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง ในความผิดฐานเรียกรับเงิน จำนวน 100,000 บาท จากผู้เสียหาย

โดยก่อนหน้านี้ พ.ต.ท. ณัฐพล พงษานุวัฒน์ สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง ได้รับเงินจากผู้เสียหายไปแล้ว จำนวน 50,000 บาท และนัดหมายจะส่งมอบเงินที่เหลืออีก 50,000 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2566 ทั้งนี้ เพื่อแลกกับการที่ผู้เสียหายจะไม่ถูกเป็นผู้ต้องหาและไม่ต้องขึ้นศาล/หรือถูกฟ้องดำเนินคดี

จากนั้นเมื่อถึงเวลานัดหมาย เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเงินสด จำนวน 50,000 บาท (ที่ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว) และมอบให้กับผู้เสียหายไว้เพื่อรอการส่งมอบให้ พ.ต.ท. ณัฐพล พงษานุวัฒน์ และหลังจากผู้เสียหายส่งมอบเงินให้ พ.ต.ท. ณัฐพล พงษานุวัฒน์ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ บก.ป.ป.ป. เพื่อขอตรวจสอบและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ผู้เสียหายนำมาส่งมอบก่อนหน้านี้

โดยพบเงินสด จำนวน 50,000 บาท
อยู่บริเวณกระเป๋ากางเกงซึ่งจากการตรวจสอบเงินดังกล่าวต่อหน้า พ.ต.ท.ณัฐพล พงษานุวัฒน์
ก็พบว่าเป็นเงินสดที่มีหมายเลขธนบัตรตรงกันกับธนบัตรที่ผู้เสียหายได้นำมาส่งมอบให้และมีการลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานก่อนหน้านี้จริงทุกฉบับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัว พ.ต.ท.ณัฐพล พงษานุวัฒน์ ไปจัดทำบันทึกการจับกุม ณ
สถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง โดยแจ้งข้อหา ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ตาม พรป.ป.ป.ช. มาตรา 171 และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

19/09/2023
วันนี้(18 ก.ย. 2566 ) กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ดำเนินการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับข...
18/09/2023

วันนี้(18 ก.ย. 2566 ) กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 1 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

ดำเนินการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง รายนางสาวลลณา วรรณกุล ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86, มาตรา 157 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 172

จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่อพาร์ทเม้นต์ลอฟต์ สตูดิโอ ซอยอินทามระ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จึงได้ไปเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณดังกล่าว จนกระทั่งพบผู้ต้องหาเดินออกมาจากห้องพัก แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่และแสดงหมายจับ แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบและเข้าใจดีแล้ว ควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เพื่อทำบันทึกการจับกุมและดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้สูญหาย พ.ศ.2565 จากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ห้ามพลาด !!! วันนี้ 13 กันยายน 2566--ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์พิเศษนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. --ใ...
13/09/2023

ห้ามพลาด !!! วันนี้ 13 กันยายน 2566
--
ขอเชิญรับชมการสัมภาษณ์พิเศษนายศรชัย ชูวิเชียร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
--
ในรายการ โหนกระแส ตอน "ฮั้วประมูลภาครัฐประเด็นต้องจับตา"
--
ออกอากาศเวลา 12.35 น. เป็นต้นไป
ทางช่อง 3 หมายเลข 33
หรือ https://ch3plus.com/news/programs/honekrasae
และ https://www.facebook.com/HKS2017?mibextid=LQQJ4d

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 3 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเ...
08/09/2023

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 3 สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ดำเนินการสืบสวนติดตามตัวนางสาวณัสฐากรณ์ หรือนาทตยา รสหอม เจ้าหน้าที่ อบต.ทรายขาว จ.จันทบุรี
ผู้ถูกกล่าวหา ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

จากการสืบสวนทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับได้หลบหนีมาเปิดร้านกาแฟที่ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จึงลงพื้นที่สืบสวนไปยังร้านดังกล่าว พบบุคคลมีตำหนิและรูปพรรณตรงกับผู้ถูกกล่าวหา

จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานและแจ้งให้ทราบถึงหมายจับดังกล่าว พร้อมแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ต้องหาทราบและควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ พร้อมทั้งดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการส่งตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 2 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

 #พี่จะหนีไปไหนมันไม่มีอายุความศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 2 สั่งออกหมายจับ 'อิทธิพล คุณปลื้ม' ฉบับใหม่ ไม่มีอายุความแล้ว
07/09/2023

#พี่จะหนีไปไหนมันไม่มีอายุความ

ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 2 สั่งออกหมายจับ 'อิทธิพล คุณปลื้ม' ฉบับใหม่ ไม่มีอายุความแล้ว

'นิวัติไชย เกษมมงคล' เลขาฯ ป.ป.ช. เผย 'อิศรา' ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 2 สั่งออกหมายจับ 'อิทธิพล คุณปลื้ม' ฉบับใหม่ ไม....

 #ถอดรหัสคอร์รัปชัน
07/09/2023

#ถอดรหัสคอร์รัปชัน

EP.18 ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts) แสวงหาผลประโยชน์จากการอนุญาตโดยใช้อำนาจรัฐ โดย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม อ...

📌 ป.ป.ช. ผนึกกำลัง บก.ปปป. และ ป.ป.ท. เข้าจับกุม "ข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง" เรีย...
06/09/2023

📌 ป.ป.ช. ผนึกกำลัง บก.ปปป. และ ป.ป.ท. เข้าจับกุม "ข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง" เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการเพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร จำนวน 50,000 บาท

✅ วานนี้ (วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ
นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช,
นายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.,
นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เข้าร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองกำกับการ 1 (บก.ปปป.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. วางแผนเพื่อทำการจับกุมข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง

✅ สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับการร้องเรียนว่า นายวิโรจน์ อิริยะโพธิ์งาม นายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร โดยนัดหมายให้ผู้เสียหายนำเงินไปมอบให้นายวิโรจน์ อิริยะโพธิ์งาม ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดกระบัง ในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลาประมาณ 10.30 น. ในการนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าจับกุมนายวิโรจน์ อิริยะโพธิ์งาม พร้อมเงินของกลางเพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไป

06/09/2023

“ระทึกจับสดนายช่างโยธาอาวุโส ฝ่ายโยธา เขตลาดกระบัง เรียกรับเงินเพื่อแลกกับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร จำนวน 50,000 บาท”

จากวันที่ 27 ธค. 65 ที่มีการจับกุม สู่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเมื่อ 29 สค.66 รวมระยะเวลาเพียง 8 เดือน ...
30/08/2023

จากวันที่ 27 ธค. 65 ที่มีการจับกุม
สู่วันที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
เมื่อ 29 สค.66 รวมระยะเวลาเพียง 8 เดือน

อีกหนึ่งในภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของ สสก.

#สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

https://lm.facebook.com/l.php?u=https://www.isranews.org/article/isranews-news/121446-inves09-545-67.html?fbclid%3DIwAR3wKDRihYqcikPikBeIPpVxLklcdPjCDvukiVg6MURtYZHY29FxKlBiT58_aem_AdAQNSV3vFVXYMIRhVRjHw8HdaW8Z0aPgdeOpA84zhzG85YKTRBMAmBT_w8_xohHxII&h=AT3APC30W-HE_0Xs_iHosNETmrfNZJ-o_Bmv8ATMIOWeNjlb7dr2zfJ5_4sZKtK0h0RNrTMi9IZpm--qeb_B51T4jbaQDgnPI8mJMNivff3A5BlYD9EfkaALAiYg5tQOMTvnVHUmR-nJ&s=1&mibextid=ncKXMA

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนตะวันออก...
17/08/2023

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
การดำเนินการก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีส้ม
ส่วนตะวันออก สัญญาที่4 งานก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงคลองบ้านม้า - สุวินทวงศ์

วันนี้ (10 สิงหาคม 2566) ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ชนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้ช่วยเ...
10/08/2023

วันนี้ (10 สิงหาคม 2566)
ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัติไชย เกษมมงคล
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช

นายศรชัย ชูวิเชียร
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

นายประทีป คงสนิท
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 8

นายสุขสันต์ ประสาระเอ
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

และ
นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

มอบหมายให้นายไพโรจน์ นิยมเดชา
ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว 2
กับคณะพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการฯ
และงานสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ป.ป.ป.) และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท.

เข้าทำการจับกุมนายพรศักดิ์ คำเอียด หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร สำนักช่าง และนายประสูติ เจนเจริญกิจ ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษี สังกัด เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่,
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

โดยมีพฤติการณ์เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) เพื่อแลกกับการพิจารณาอนุญาต
สืบเนื่องจากการสืบสวนขยายผลพบข้อมูลว่า นายประสูติฯ ได้รับมอบหมายจากนายพรศักดิ์ฯ ให้เป็นผู้ประสานงาน
ในการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการจำนวน 300,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) จำนวน 250,000 บาท ค่าตอบแทนสถาปนิก/วิศวะ จำนวน 50,000 บาท

หลังจากประสานงานกับนายประสูติฯ
และนายพรศักดิ์ฯ ผู้ประกอบการจึงได้รับแจ้งให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมามอบให้นายประสูติฯ หรือนายพรศักดิ์ฯ ที่เทศบาลเมืองป่าตอง หรือถ้าผู้ประกอบการไม่สะดวกจะให้นายประสูติฯ
นำใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) ไปมอบให้ผู้ประกอบการที่สถานประกอบการก็ได้ผู้ประกอบการ จึงได้จัดเตรียมเงินจำนวน 250,000 บาท
เพื่อนำไปมอบให้กับนายประสูติฯ ตามที่ตกลงกันไว้ ส่วนอีก 50,000 บาท จะมอบให้ในวันถัดไป

ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไปยื่นคำร้องขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับนายประสูติฯ และนายพรศักดิ์ฯ ซึ่งต่อมาเมื่อนายประสูติฯ ได้นำใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) มาให้กับผู้ประกอบการที่สถานประกอบการและรับเงินจากผู้ประกอบการจำนวน 250,000 บาท แล้ว

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม
จึงนำกำลังเข้าจับกุมตัวนายประสูติฯ พร้อมเงินของกลาง และได้เข้าจับกุมตัวนายพรศักดิ์ฯ ที่เทศบาลเมืองป่าตอง
เบื้องต้นจึงนำตัวบุคคลทั้งสองส่งพนักงานสอบสวน บก.ป.ป.ป. เพื่อทำการแจ้งข้อกล่าวหา ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง และสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจ ต่อไป

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยฯ ภายใต้การอำนวยการข...
08/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
มอบหมายให้กลุ่มปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยฯ

ภายใต้การอำนวยการของ
นายธวัชชัย สุขศิริพล หัวหน้ากลุ่มฯ
นำโดยนายถิรายุ สมานสินธุ์ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษ,
นางสาวนพรัตน์เหลืองคำชาติ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ,
นายอรรถวิทย์ โลหิตกาญจน์ นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ

ดำเนินการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 รายนายพลศรุต ไผทมาศภัทรศัย หรือธีระเดช จริต้น ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91 และฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทำการใดๆ

โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 โดยจากการสืบสวนทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบมาประกอบธุรกิจรับออกแบบก่อสร้าง ณ บ้านเลขที่ 2/93 ซอยคู้บอน 27 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบผู้ต้องหาตามหมายจับฯ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ดำเนินการจับกุมตัว

ทั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่นักสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช ภาค 4 เพื่อดำเนินการรับตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ต่อไป

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ  ได้มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข...
08/08/2023

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น.
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ
ได้มอบหมายให้กลุ่มสืบสวนและปฏิบัติการข่าว ๓ โดย นายธนิต สุวรรณากาศ หัวหน้ากลุ่มฯ
นายธีรเดช พวงเงิน นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการ ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสืบสวนคดีทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒

ได้ร่วมกันสืบสวนจับกุมตัวผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ที่ จ.๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายนางสาวทิพย์จรินทร์ สิริรัตนกูล ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๒ (๑) (๔) ประกอบมาตรา ๘๖ และฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒๓/๑ ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๖ โดยจากการสืบสวนทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มาประกอบกิจการร้านอาหารอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบผู้ถูกกล่าวหาอยู่บริเวณร้านอาหารเจ เจ หมูกระทะ หมู่ ๓ ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองขาม ดำเนินการจับกุมตัวและนำไปทำบันทึกการจับกุมและพิมพ์ลายนิ้วมือที่สถานีตำรวจภูธรหนองขาม

และจะได้นำตัวส่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๖ เพื่อฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๖ ต่อไป


ทั้งนี้คดีจะครบกำหนดอายุความในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นี้

ที่อยู่

เลขที่ 361 ถ. นนทบุรี ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300
กทม

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด