ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ.

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ. [email protected]
Fax 02-241-7466
tel. 02-637-3571-6

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 4 มกราคม 2567(ข้อมูลจากการรายงาน เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันที่ 3 ม...
04/01/2024

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 4 มกราคม 2567
(ข้อมูลจากการรายงาน เวลา 00.00 - 24.00 น. ของวันที่ 3 มกราคม 2567)

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (นครราชสีมา นนทบุรี พิจิตร) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 4 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง

▶️ อุบัติภัยในเคหะสถาน (บ้านทรุดตัว) : จังหวัดสมุทรปราการ
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 4 หลัง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 2 มกราคม 2567▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี)ความเสียหาย :ด้าน...
04/01/2024

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 2 มกราคม 2567

▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี)
ความเสียหาย :
ด้านธุรกิจ 2 แห่ง
ด้านทรัพย์สิน 2 หน่วย

▶️ สารเคมีและวัตถุอันตราย : จังหวัดสมุทรปราการ
(แอมโมเนียรั่วไหล)
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ 1 ราย
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 1 มกราคม 2567▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี อุดรธานี)ความเสีย...
02/01/2024

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 1 มกราคม 2567

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (ชลบุรี ราชบุรี อุดรธานี)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 10 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง
ด้านทรัพย์สิน 5 หน่วย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (ชลบุรี ปราจีนบุรี พิจิตร) และก...
01/01/2024

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (ชลบุรี ปราจีนบุรี พิจิตร) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 18 หลัง
ด้านทรัพย์สิน 3 หน่วย

▶️ อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ 1 จังหวัด (ภูเก็ต)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (เรือชนหิน) 1 ราย
บาดเจ็บ 8 ราย
เรือโดยสาร 1 ลำ

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 01 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 3 ครั้ง  (กรุงเทพมหานคร)ความเสียหาย :บาดเ...
31/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 3 ครั้ง (กรุงเทพมหานคร)
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ 1 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 8 หลัง

▶️ อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ 1 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (จมน้ำ) 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (นครปฐม แพร่) และกรุงเทพมหานครค...
27/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด
(นครปฐม แพร่)
และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (นครปฐม)
1 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 2 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง
ด้านทรัพย์สินราชการ
2 หน่วย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566▶️ อุทกภัย 4 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล)ความเสี...
26/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2566

▶️ อุทกภัย 4 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 1,556 หลัง
ด้านการเกษตร 391 ไร่
ด้านคมนาคม 15 แห่ง
ด้านสาธารณูปโภค 2 แห่ง

▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (สงขลา)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 15 แห่ง

▶️ อัคคีภัย 6 จังหวัด (ตาก ภูเก็ต สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี อำนาจเจริญ)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 6 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง

▶️ อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ 1 จังหวัด (ตราด)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (จมน้ำ) 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (สระบุรี) ความเสียหาย :ด้านที่อยู...
23/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2566

▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (สระบุรี)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 1 หลัง

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ (กรุงเทพมหานคร) 1 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง
ด้านธุรกิจ 2 แห่ง

▶️ อุบัติภัยจากการจราจรทางน้ำ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ความเสียหาย :
ด้านทรัพย์สิน (เรือโดยสาร) 1 ลำ

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (ชัยภูมิ น่าน อุตรดิตถ์) และกรุงเทพมหานครความเสียหาย :ด้านที่อยู่อาศัย ...
22/12/2023

ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด
(ชัยภูมิ น่าน อุตรดิตถ์) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 9 หลัง

▶️ สารเคมีและวัตถุอันตราย
จังหวัดพะเยา
(พลุระเบิด)
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ 3 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 1 หลัง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (ขอนแก่น แพร่ หนองบัวลำภู) ความ...
22/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด
(ขอนแก่น แพร่ หนองบัวลำภู)
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ (หนองบัวลำภู)
2 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 9 หลัง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 4 จังหวัด (ชัยนาท ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุ...
20/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 4 จังหวัด
(ชัยนาท ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา แพร่) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 5 หลัง
ด้านธุรกิจ 2 แห่ง

▶️ สารเคมีและวัตถุอันตราย : จังหวัดชลบุรี
(เหตุสารฟอร์มาลีนรั่วไหล ภายใน ร.พ. ชลบุรี ส่งผลให้มีกลิ่นฟุ้งกระจาย) ความเสียหาย :
ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (สมุทรปราการ อุทัยธานี) และกรุง...
19/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด
(สมุทรปราการ อุทัยธานี) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 5 จังหวัด (ชลบุรี นนทบุรี พะเยา ลำพูน สระ...
16/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 5 จังหวัด
(ชลบุรี นนทบุรี พะเยา ลำพูน สระบุรี)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง
ด้านธุรกิจ 2 แห่ง

▶️ อุทกภัย 1 จังหวัด (ยะลา)
ความเสียหาย :
ด้านคมนาคม (ถนน) 3 แห่ง

▶️ อุบัติภัยจากการทำงาน (กรุงเทพมหานคร)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (แผ่นหล่อคอนกรีตหล่นทับ) 1 ราย
บาดเจ็บ (แผ่นคอนกรีตหล่นทับ) 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (หนองบัวลำภู นครพนม ตาก) และกรุ...
15/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (หนองบัวลำภู นครพนม ตาก) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 6 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 5 จังหวัด (ชลบุรี ปราจีนบุรี พัทลุง พิษณุ...
14/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 5 จังหวัด (ชลบุรี ปราจีนบุรี พัทลุง พิษณุโลก สมุทรปราการ) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 8 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง
ด้านศาสนา (ศาลาการเปรียญ) 1 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (ศรีสะเกษ สมุทรสาคร) ความเสียหา...
13/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (ศรีสะเกษ สมุทรสาคร)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 2 หลัง

▶️ อุบัติภัยจากการทำงาน 1 จังหวัด (พัทลุง)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (ต้นไม้ล้มทับ)
1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 4 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี สมุทรปร...
12/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 4 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง
ด้านธุรกิจ 3 แห่ง
ด้านศาสนา (วัด) 1 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 1 จังหวัด (เเพร่) และกรุงเทพมหานคร ความเส...
11/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 1 จังหวัด (เเพร่) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ (กรุงเทพมหานคร) 1 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 6 หลัง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2566▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (สงขลา)ความเสียหาย :ด้านที่อยู่อาศ...
08/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2566

▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (สงขลา)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 4 หลัง

▶️ อัคคีภัย 1 จังหวัด (เลย)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 1 หลัง

▶️ อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ 2 จังหวัด (ชัยนาท พัทลุง)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (จมน้ำ) 2 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 7 จังหวัด (ปราจีนบุรี มหาสารคาม เลย สมุทรส...
06/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 7 จังหวัด (ปราจีนบุรี มหาสารคาม เลย สมุทรสงคราม สระบุรี อุดรธานี) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :

เสียชีวิต(เลย) 1 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 8 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง
ด้านทรัพย์สิน 1 หน่วย

▶️ อุบัติภัย 2 จังหวัด (นนทบุรี ภูเก็ต)
ความเสียหาย :

เสียชีวิต(นนทบุรี, ภูเก็ต) 2 ราย
บาดเจ็บ (นนทบุรี) 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 1 จังหวัด ภูเก็ตความเสียหาย :ด้านธุรกิจ (ร...
04/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 1 จังหวัด ภูเก็ต
ความเสียหาย :
ด้านธุรกิจ (ร้านอาหาร) 1 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2566▶️ อุทกภัย 2 จังหวัด (สงขลา นราธิวาส)ความเสียหาย :ด้าน...
03/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2566

▶️ อุทกภัย 2 จังหวัด (สงขลา นราธิวาส)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 770 หลัง
ด้านคมนาคม 4 แห่ง

▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (สงขลา)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 14 หลัง

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (ปราจีนบุรี ลำพูน สระบุรี) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง

▶️ อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ 1 จังหวัด (พัทลุง)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (จมน้ำ) 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (นราธิวาส)ความเสียหาย :เสียชีวิต (...
02/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

▶️ วาตภัย 1 จังหวัด (นราธิวาส)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (ต้นไม้ล้มทับ)
1 ราย
บาดเจ็บ (ต้นไม้ล้มทับ)
1 ราย

▶️ อัคคีภัย 3 จังหวัด (พะเยา ระยอง สมุทรปราการ
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ (สมุทรปราการ)
2 ราย
ด้านธุรกิจ 2 แห่ง
ด้านสถานศึกษา 1 แห่ง
ด้านทรัพย์สิน(เครื่องจักร) 1 เครื่อง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (แพร่ ราชบุรี) และกรุงเทพมหานครค...
01/12/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (แพร่ ราชบุรี) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 1 หลัง
ด้านธุรกิจ 2 แห่ง (อาคารเสียหาย 2 หลัง โรงงานเสียหาย 1 หลัง)
▶️ อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ 1 จังหวัด (หนองบัวลำภู)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (จมน้ำ) 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566▶️ อัคคีภัย 6 จังหวัด (ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุ...
30/11/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

▶️ อัคคีภัย 6 จังหวัด (ตาก ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระนอง สมุทรปราการ) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (ตาก) 1 ราย
บาดเจ็บ (กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี) 3 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 6 หลัง
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 1 แห่ง
ด้านสถานศึกษา/กีฬา 1 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566▶️ อัคคีภัย 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ปทุมธานี ระนองเลย ...
29/11/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

▶️ อัคคีภัย 5 จังหวัด (เชียงใหม่ ปทุมธานี ระนองเลย สมุทรสาคร) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 12 หลัง

▶️ สารเคมีและวัตถุอันตราย 1 จังหวัด (เชียงใหม่)
เสียชีวิต 3 ราย
ด้านที่อยู่อาศัย 1 หลัง
ด้านทรัพย์สิน (รถยนต์) 2 คัน

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566▶️ อุทกภัย 3 จังหวัด (ชุมพร ปัตตานี ระนอง)ความเสียห...
28/11/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

▶️ อุทกภัย 3 จังหวัด (ชุมพร ปัตตานี ระนอง)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 435 หลัง
ด้านการเกษตร 194 ไร่
ด้านปศุสัตว์ 2 ตัว
ด้านคมนาคม 7 แห่ง
ด้านศาสนาวัฒนธรรม 1 แห่ง

▶️ อัคคีภัย 4 จังหวัด (ชัยนาท ปราจีนบุรี พิษณุโลก แพร่) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 6 หลัง
ด้านธุรกิจ 2 แห่ง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566▶️ อุทกภัย 4 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ...
27/11/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

▶️ อุทกภัย 4 จังหวัด (นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง สงขลา)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 157 หลัง
ด้านคมนาคม 31 แห่ง
**ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม**

▶️ วาตภัย 2 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สงขลา)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 45 หลัง
ด้านสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้า) 16 ต้น

▶️ ดินโคลนถล่ม 1 จังหวัด (มหาสารคาม)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 1 หลัง (ตลิ่งทรุดตัว)

▶️ อัคคีภัย 1 จังหวัด (มหาสารคาม) และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 2 หลัง

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (สมุทรสาคร สุพรรณบุรี) และกรุ...
26/11/2023

รายงานสาธารณภัยทั่วไทย ในรอบ 24 ชั่วโมง
ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

▶️ อัคคีภัย 2 จังหวัด (สมุทรสาคร สุพรรณบุรี)
และกรุงเทพมหานคร
ความเสียหาย :
บาดเจ็บ 1 ราย (กรุงเทพมหานคร)
ด้านที่อยู่อาศัย 3 หลัง
ด้านธุรกิจ 1 แห่ง

▶️ อุทกภัย 2 จังหวัด (ชุมพร ปัตตานี)
ความเสียหาย :
ด้านที่อยู่อาศัย 292 หลัง
ด้านคมนาคม 10 แห่ง

▶️ อุบัติภัยในพื้นที่สาธารณะ 1 จังหวัด (พัทลุง)
ความเสียหาย :
เสียชีวิต (จมน้ำ) 1 ราย

ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

ที่อยู่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กทม
10300

เบอร์โทรศัพท์

02-637-3570-6

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ.:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ