ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555

ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555 กรณีที่ต้องการแจ้งเรื่องเรียน กดที่ปุ่ม "ติดต่อเรา" โดยตรง เจ้าหน้าที่จะได้รับเรื่องเรียนจากท่าน

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และป้องกันภัยเมื่อปี 2539 เพื่อให้บริการประชาชนที่มีปัญหาเดือดร้อนจากภัยต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1555 และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในการส่งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในชื่อ ศูนย์รับแจ้งทุกข์และภัย สังกัดกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนก

รุงเทพมหานคร ต่อมา สำนนักงาน ก.ก. ได้มีมติครั้งที่ 6/2547 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 จัดตั้ง "ศูนย์รับแจ้งทุกข์ สังกัด สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร" มีภารกิจในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน วินิจฉัยปัญหาและประสานแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อไปดำเนินการแก้ไข ตอบคำถามและชี้แจง ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่างๆแก่ประชาชน
เพจศูนย์รับแจ้งทุกข์ กรุงเทพมหานคร/ศูนย์กทม.1555 เป็นการเพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุความเดือดร้อน เรื่องร้องทุกข์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะให้บริการเฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น ดังนั้นหากเป็นเหตุฉุกเฉินสามารถใช้บริการได้ช่องทางโทรศัพท์ที่หมายเลข1555 ทันที่ หรือจัดทำเป็นหนังสือร้องเรียนระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาที่ ศูนย์รับแจ้งทุกข์ กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ กรุงเทพมหานคร 10200
ข้อแนะนำในการโพสต์ข้อความ
1. ต้องเป็นข้อความที่สุภาพ ไม่ขัดศีลธรรม และข้อกฏหมาย ไม่เสียดสี ดูหมิ่น หรือพาดพิงให้บุคคลอื่นใดได้รับความเสียหาย รวมทั้งห้ามพาดพิง จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด
2. ขอให้แจ้งรายละเอียดต่างที่ไม่ได้รับความสะดวกให้ชัดเจน เช่น สถานที่ใกล้เคียง วันที่ เวลา ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์
3. ในกรณีที่เป็นการร้องเรียนกล่าวหาทุจริต หากรายละเอียดไม่ชัดเจน จะถือว่าเป็นบัตรสนเทห์

17/01/2024
ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเรือคลองแสนแสบคืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565Cr.JS100
07/11/2022

ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเรือคลองแสนแสบคืนวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565

Cr.JS100

พรุ่งนี้ 29 ตุลาคม 2565 เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว
28/10/2022

พรุ่งนี้ 29 ตุลาคม 2565 เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว

26/10/2022

หญิงไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล
สามารถรับบริการ “ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” คุมกำเนิดฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ดังนี้
1. ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
ให้บริการสำหรับหญิงไทยทุกสิทธิ อายุระหว่าง 15 -59 ปี
ครั้งละไม่เกิน 3 แผง (คนละไม่เกิน 13 แผง/ปี)
2. การใส่ห่วงอนามัย 1 ครั้ง/ปี เพศหญิง อายุ 10-59 ปี
3. ยาฉีดคุมกำเนิด ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี เพศหญิง อายุ 10-59 ปี
4. ยาฝังคุมกำเนิด 1 ครั้ง/3 ปี เพศหญิง อายุ 10-20 ปี *กรณีอายุเกินให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์*
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ไม่เกิน 2 แผง/ปี เพศหญิง อายุ 10-24 ปี

สามารถติดต่อเข้ารับบริการโดยยื่นบัตรประชาชนที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาหรือสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ร่วมบริการตามความสะดวกได้ ดูรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมบริการได้ที่ https://www.nhso.go.th/page/hospital เลือกประเภทการขึ้นทะเบียน บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
**นำร่อง ในพื้นที่ กทม. สามารถจองคิวนัดหมายเพื่อรับบริการได้ที่แอปเป๋าตัง โดยเลือกสิทธิประโยชน์ที่ต้องการ> เลือกหน่วยบริการ > เลือกเมนูนัดหมาย > เลือกวันและเวลา และกดยืนยัน (บริการที่ลงทะเบียนไว้จะโชว์ขึ้นมาที่ นัดหมายของฉัน) **

สิทธิประโยชน์การคุมกำเนิดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.nhso.go.th/news/3636

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

#สปสช #หญิงไทย #ทุกสิทธิการรักษา #สิทธิบัตรทอง #สิทธิประกันสังคม #สิทธิข้าราชการ #วางแผนครอบครัว #การคุมกำเนิด #รับบริการฟรี #แอปเป๋าตัง #กระเป๋าสุขภาพ #ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

4 ตุลาคม 2565สำนักการระบายน้ำแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำในซอยบางนา-ตราด 23 ข้างเซนทรัลบางนาคาดว่าจะเข้าสู่เ...
04/10/2022

4 ตุลาคม 2565

สำนักการระบายน้ำแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำในซอยบางนา-ตราด 23 ข้างเซนทรัลบางนาคาดว่าจะเข้าสู่เหตุการณ์ปกติภายในหนึ่งชั่วโมง

16/09/2022

🖐🏻 5 ขั้นตอน! แจ้งปัญหาน้ำท่วมได้ง่าย ๆ ผ่าน Traffy Fondue
1️⃣ เพิ่ม Traffy Fondue เป็นเพื่อนใน LINE 🔎ค้นหา หรือสแกน QR Code ในรูป
2️⃣ แจ้งรายละเอียดของปัญหา หรือเรื่องที่ต้องการแจ้ง
3️⃣ เพิ่มภาพถ่ายประกอบ พร้อมเลือกประเภทของเรื่องที่แจ้ง
4️⃣ ส่งตำแหน่งจุดที่พบปัญหา กดแจ้งเรื่องไปที่ "เพื่อนชัชชาติ"
5️⃣ รอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีความคืบหน้า หลังจากแจ้งเรื่องเรียบร้อยแล้ว
📲 ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำ​ได้ที่
🔎สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร https://weather.bangkok.go.th/water/
🔎 ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือ
-------------------------

14 กันยายน 2565ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามกรณีร้องเรียนมีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางบอน โดยมีเ...
15/09/2022

14 กันยายน 2565

ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ ติดตามกรณีร้องเรียนมีสิ่งก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่เขตบางบอน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางบอนสรุปและนำชี้จุดเกิดเหตุ ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป

เกร็ดความรู้ จากเว็บไซต์กรมที่ดิน dol.go.th/pages/ที่สาธารณประโยชน์.aspx
"ที่สาธารณประโยชน์" หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบเป็นต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

แจ้งเหตุปัญหาความเดือดร้อนเมืองกรุง โทร1555 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ http://bangkok.go.th/Rongtook

ตั้งแต่วันที่ 6-7 กันยายน 2565 ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับผลกระทบที่แจ้งผ่านสายด่วนกทม.1555  สูงสุดในเขตบ...
06/09/2022

ตั้งแต่วันที่ 6-7 กันยายน 2565 ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับผลกระทบที่แจ้งผ่านสายด่วนกทม.1555 สูงสุดในเขตบางเขน หลักสี่ ห้วยขวาง และจตุจักร ซึ่งได้ประสานแจ้งหน่วยงานรับทราบโดนทันที

ทั้งนี้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครทุ่มเทให้ความข่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของทุกท่านอยู่นะคะ

แจ้งเหตุน้ำท่วมขังได้ที่
1️⃣ สายด่วนกทม.1555
2️⃣Traffy Fondue
3️⃣ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำหรับถนนสายหลัก 02 248 5115

25/08/2022

ขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรงทางขอให้ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทราบว่าว่าสะพานสมเด็นพระปิ่นเกล้าบริเวณเชิงทางขึ้น ฝั่งมุ่งหน้าพระนคร อยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมรอยต่อเพื่อขยายตัวของสะพาน (Expansion Joint) จำเป็นต้องเบี่ยงช่องจราจรบางช่องทางในระหว่าง 22.00 - 04.00 น. เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สำนักบำรุงทาง กลุ่มบริหารงานบำรุงในเขตกทม.และปริมณฑล
โทร.0 2551 5218

ศูนย์กทม. 1555 พร้อมให้บริการผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการพูด แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน คำเสนอแนะ หรือสอบถามการให้บร...
17/08/2022

ศูนย์กทม. 1555 พร้อมให้บริการผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางการพูด แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน คำเสนอแนะ หรือสอบถามการให้บริการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ผ่านล่ามภาษามือของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยจะเป็นการสนทนาพร้อมกัน 3 สาย ตอบสนองนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้บริการสายด่วนกทม. 1555

เชิญชมคลิปแนะนำการให้บริการซึ่งจัดทำโดยผู้พิการทางการได้ยิน แต่ว่า...คลิปนี้ไม่มีเสียงบรรยายนะคะ

ศูนย์ TTRS ได้ร่วมกับศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร (1555) เปิดช่องทางให้เพื่อน ๆ คนพิการทางการได้ยินแจ้.....

ทุกเรื่องเมืองกรุง โทร 1555 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 กรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากพายุ ประชาชนแจ้งเห...
16/08/2022

ทุกเรื่องเมืองกรุง โทร 1555 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 กรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากพายุ ประชาชนแจ้งเหตุน้ำท่วมขัง จำนวน 145 เรื่อง พื้นที่เขตประเวศได้รับผลกระทบมากที่สุด

สำหรับสถิติการรับแจ้งประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีผู้แจ้งเรื่องช่องทางสายด่วนกทม. 1555 จำนวน 774 เรื่อง และทางเว็บไซต์ จำนวน 32 เรื่อง รายละเอียดชมได้ที่ http://web.aconnect.co.th/ServiceBMA1555/

ขอบคุณทุกท่านที่แจ้งปัญหาให้เราทราบ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเร่งรัดแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 / เวลา 14.45 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตคลองสามวา  หนองจอก  ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค บางซื่อ กลุ่มฝน...
11/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 / เวลา 14.45 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตคลองสามวา หนองจอก ทวีวัฒนา หนองแขม บางแค บางซื่อ

กลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง อ. สามพราน จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบน เมืองสมุทรสาคร อ.บางกรวย อ.ปากเกร็ด เมืองนนทบุรี เคลื่อนตัวทิศตะวันออก แนวโน้มคงที่ เข้ากทม.ฝั่งธนบุรี

เดินทางระมัดระวังนะคะ

ประชาชนแจ้งว่าขยะประเภทใบไม้ กิ่งไม้ ขอให้กทม.จัดเก็บให้ด้วยเนื่องจากไม่ทราบว่าจะทิ้งที่ไหน จะเผาทิ้งก็ไม่ได้สำนักสิ่งแว...
10/08/2022

ประชาชนแจ้งว่าขยะประเภทใบไม้ กิ่งไม้ ขอให้กทม.จัดเก็บให้ด้วยเนื่องจากไม่ทราบว่าจะทิ้งที่ไหน จะเผาทิ้งก็ไม่ได้

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือแจ้งว่า...
- กิ่งขนาดใหญ่ ขอให้ติดต่อขอรับบริการโดยเสียค่าธรรมเนียม อัตรา 150 บาทต่อ ลูกบาศก์เมตรที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่ และเอพพลิเคชั่น BKK connect
- กิ่งขนาดเล็ก และใบไม้ปริมาณไม่มาก ขอให้ตัดแต่งเป็นท่อนเล็กๆๆ ใส่ถุงดำ ทิ้งกับรถเก็บมูลฝอยประจำพื้นที่ มิได้เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อย่างใด

ตั้งแต่เช้าวันที่ 1 ถึงเช้าวันที่ 2 ส.ค.65   ฝนตกสลับหนักเบาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางแถบเขตบางเขน ดอนเมือง บึงกุ่ม สวนหลว...
02/08/2022

ตั้งแต่เช้าวันที่ 1 ถึงเช้าวันที่ 2 ส.ค.65 ฝนตกสลับหนักเบาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางแถบเขตบางเขน ดอนเมือง บึงกุ่ม สวนหลวง พี่น้องได้รับผลกระทบน้ำท่วมแจ้งเรื่องมายังสายด่วนกทม. 1555 จำนวน 195 สาย กรุงเทพมหานครทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลี่คลายได้ในหลายพื้นที่แล้ว และจะเร่งดำเนินการต่อไป

พยากรณ์อากาศจากกระมอุตินิยมวิทยาบอกว่าวันที่ 2 สิงหาคม 2565 กทม.ยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ดังนั้นขอให้พกร่ม และวางแผนการเดินทางด้วยนะคะ

ขอขอบคุณที่ท่านกรุณาแจ้งปัญหาให้เราเร่งดำเนินการแก้ไขนะคะ
ทุกเรื่องปัญหาเมืองโทร 1555 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

25/07/2022

ช่วงนี้จำนวนผู้ติดเชื้อ Covid - 19 เพิ่มสูงขึ้น 😭
เพิ่มช่องทางการพบแพทย์แบบออนไลน์
สำหรับผู้ติดเชื้อ Covid - 19
Scan QR code เพื่อนัดหมายได้เลยค่ะ😊

#รพราชพิพัฒน์ #ราชพิพัฒน์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร
#สนพ
#23ปีเชื่อมั่นศรัทธาพัฒนาเพื่อประชาชน

สนพ. กทม Attapol Kerdarunsuksri Puritat Lm เกตุแก้ว นิลยาน

20-21 ก.ค. 65 พี่ฝน 🌧พาน้องน้ำ 💧มาเยือนกทม.จริงจังมากๆ สายด่วนกทม. 1555 รับแจ้งและประสานงานเหตุปัญหาน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 5...
21/07/2022

20-21 ก.ค. 65
พี่ฝน 🌧พาน้องน้ำ 💧มาเยือนกทม.จริงจังมากๆ สายด่วนกทม. 1555 รับแจ้งและประสานงานเหตุปัญหาน้ำท่วมขังทั้งสิ้น 555 เรื่อง ใน 29 สำนักงานเขตเลยนะคะ

21 ก.ค.65 เช้านี้ฝนยังตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา หลายถนน ซอย ที่ลุ่มต่ำ ยังมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวคลองแส...
21/07/2022

21 ก.ค.65 เช้านี้ฝนยังตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมา หลายถนน ซอย ที่ลุ่มต่ำ ยังมีน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวคลองแสนแสบ คลองสามเสน คลองลาดพร้าว เจ้าหน้าที่กทม.ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน ศูนย์กทม. 1555 พร้อมเป็นช่องทางรับฟังและเร่งประสานงานให้ทุกท่านนะคะ

วางแผนการเดินทางออกไปทำงานช่วงเช้านี้ด้วยนะคะ

วันที่ 1 กรกรฎาคม 2565สน.บางยี่เรือ มีหนังสือชี้แจงกรณีประชาชนแจ้งว่า ถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ฝั่งแยกท่าพระมุ่งหน้าวงเ...
01/07/2022

วันที่ 1 กรกรฎาคม 2565

สน.บางยี่เรือ มีหนังสือชี้แจงกรณีประชาชนแจ้งว่า ถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ฝั่งแยกท่าพระมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ เดิมมีการเปิดช่องจราจรพิเศษ แต่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดไป ดังนี้

เนื่องจากมีประชาชนเลี่ยงเส้นทางก่อสร้างอุโมงค์ลอดข้ามแยกรัชดาทำให้ปริมาณรถในถนนอินทรพิทักษ์มุ่งหน้าวงเวียนใหญ่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม และจะตัดเลนเปลี่ยนช่องทางทำให้เกิดปัญหารถชะลอตัวติดขัด

สน.บางยี่เรือร่วมกับสน.บุปผารามพิจารณาร่วมกันแล้วจึงไม่เปิดช่องทางพิเศษ และสน.บุปผารามจะเพิ่มเวลาสัญญาณไฟเขียวเพื่อรับปริมาณรถในช่วงเร่งด่วน และประสานจังหวะการเปิดสัญญาณจราจรให้สอดคล้องกัน

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันค่ะ

25/06/2022

Check out อาวุโส สัมพันธ์'s post on LINE VOOM.

24/06/2022
ศูนย์กทม. 1555 เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว🫰18 มิถุนายน 2565 พลเมืองดีแจ้งเหตุยกพวกตีกันบนรถเมล์สาย 108 แจ้งเรื่องผ่าน www.ban...
20/06/2022

ศูนย์กทม. 1555 เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว🫰

18 มิถุนายน 2565 พลเมืองดีแจ้งเหตุยกพวกตีกันบนรถเมล์สาย 108 แจ้งเรื่องผ่าน www.bangkok.go.th/rongtook เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ทุกเรื่องเมืองกรุง โทร 1555 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

16/06/2022
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการของรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่  🚌(Bangkok Mobile Service) ประจำเดือนมิถุนายน 2565
01/06/2022

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการของรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ 🚌(Bangkok Mobile Service) ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ชัดเจน...ให้บริการงานทะเบียนตามปกติ เริ่ม 6 มิถุนายน 65 นี้
31/05/2022

ชัดเจน...ให้บริการงานทะเบียนตามปกติ เริ่ม 6 มิถุนายน 65 นี้

⏰6 มิ.ย. นี้ เริ่มกลับมาให้บริการแบบปกติ งานทะเบียน 50 เขตและจุดบริการด่วนมหานคร

อ่านเพิ่มเติมที่ ... https://www.prbangkok.com/th/news/detail/2/13330

⏰Bangkok Express Service Centers will resume registration service starting from June 6, 2022 onwards

Mr. Khachit Chatchawanit, Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), revealed that as the current situation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic tended to subside and the number of the target groups who already had booster doses of the COVID-19 vaccine had continuously increased; therefore, the BMA had ordered district offices to resume the provision of registration service starting from June 6, 2022 onwards at the following locations.
1. Registration Sections of 50 district offices
2. 9 Bangkok Express Service Centers:
(1) Bangkok City Hall, Phra Nakhon District
(2) The Mall Bang Khae, Bang Khae District
(3) Seacon Bangkae, Phasi Charoen District
(4) Paradise Park Shopping Mall, Prawet District
(5) Gateway Shopping Center, Khlong Toei District
(6) Udom Suk BTS Station, Bang Na District
(7) Wongwian Yai BTS Station, Khlong San District
(8) Mo Chit BTS Station, Chatuchak District
(9) Siam BTS Station, Pathum Wan District (This service center is now in the process of moving to the area that used to be occupied by the Passport Office of Department of Consular Affairs, the Ministry of Foreign Affairs at MBK Center.)

พบเห็นปัญหา ต้องการแจ้งเพจ ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร/ศูนย์กทม.1555 โปรดดำเนินการดังนี้...1️⃣ เลือกหัวข้อ men...
30/05/2022

พบเห็นปัญหา ต้องการแจ้งเพจ ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร/ศูนย์กทม.1555 โปรดดำเนินการดังนี้...

1️⃣ เลือกหัวข้อ mentions
2️⃣ ส่งรูปภาพ ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
3️⃣ แจ้งชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์เผื่อการประสานงานจากกทม. (หากประสงค์)
4️⃣ เจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตรวจสอบ และแก้ไข
5️⃣ หากมีความคืบหน้า จะชี้แจงให้ทราบต่อไป

ขอบคุณที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กทม. #กรุงเทพมหานครยินดีให้บริการ

ที่อยู่

173 ถนนดินสอ
กทม
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:30
ศุกร์ 08:00 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

1555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร /ศูนย์กทม.1555ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด