สำนักแรงงานสัมพันธ์

สำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมา?

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1) พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

2) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

3) กำหนดแนวทาง มาตรการ และวิธีปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์และแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566📡✨🍀🆒 #แรงงานสัมพันธ์News 🆒 #สำนักแรงงานสัมพันธ์🆒
26/08/2023

📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566📡✨🍀🆒
#แรงงานสัมพันธ์News 🆒
#สำนักแรงงานสัมพันธ์🆒

📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่15 - 18 สิงหาคม 2566📡✨🍀🆒 #แรงงานสัมพันธ์News 🆒 #สำนักแรงงานสัมพันธ์🆒
20/08/2023

📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่
15 - 18 สิงหาคม 2566📡✨🍀🆒
#แรงงานสัมพันธ์News 🆒
#สำนักแรงงานสัมพันธ์🆒

#แรงงานสัมพันธ์News #สำนักแรงงานสัมพันธ์

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566📡✨✨
13/08/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566📡✨✨

📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2566✨✨👏🍀
29/07/2023

📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2566✨✨👏🍀

#แรงงานสัมพันธ์NEWS #สำนักแรงงานสัมพันธ์ #กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

22/07/2023

🆒📣องค์ความรู้
การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
ของสำนักแรงงานสัมพันธ์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566📡✨✨

https://youtu.be/f-MMnsn5lo8📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566✨✨👏🍀
22/07/2023

https://youtu.be/f-MMnsn5lo8

📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566✨✨👏🍀

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 #กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #สำนักแรงงานสัมพันธ์ ...

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566📡🙋🏼🙋‍♀️
15/07/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566📡🙋🏼🙋‍♀️

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 📡✨
10/07/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 📡✨

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 #สำนักแรงงานสัมพันธ์ #กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ...

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 2566📡✅✅✅
01/07/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 26 - 30 2566📡✅✅✅

📣📡ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่19 - 23 มิถุนายน 2566📣📡✅
23/06/2023

📣📡ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่
19 - 23 มิถุนายน 2566📣📡✅

📣📣📣สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12-16 มิย 2566🙋🏼🙋‍♀️✅✅✅
18/06/2023

📣📣📣สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12-16 มิย 2566🙋🏼🙋‍♀️✅✅✅

📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6ㆍ9 มิถุนายน 2566✅✅✅
11/06/2023

📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6
ㆍ9 มิถุนายน 2566✅✅✅

#สำนักแรงงานสัมพันธ์ #กรมวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

02/06/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566✅✅✅

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 – 2 มิถุนายน 2566

📣📡คณะกรรมการลูกจ้าง สื่อกลางการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ  https://youtu.be/3tzP5YhTIDM ✨✨
02/06/2023

📣📡คณะกรรมการลูกจ้าง สื่อกลางการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ https://youtu.be/3tzP5YhTIDM ✨✨

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์ความรู้ เรื่อง คณะกรรมการลูกจ้าง สื่อกลางการพัฒนาระบบแรงงานสั.....

👍สำนักแรงงานสัมพันธ์✅🖐️ยึดมั่น คุณธรรม 5 ประการ🙋🏼🙋‍♀️1️⃣วินัย✅2️⃣พอเพียง✅3️⃣จิตอาสา✅4️⃣สุจริต✅5️⃣กตัญญู✅
01/06/2023

👍สำนักแรงงานสัมพันธ์✅
🖐️ยึดมั่น คุณธรรม 5 ประการ🙋🏼🙋‍♀️
1️⃣วินัย✅
2️⃣พอเพียง✅
3️⃣จิตอาสา✅
4️⃣สุจริต✅
5️⃣กตัญญู✅

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่าง วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566✅✅✅
29/05/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่าง วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566✅✅✅

📣📣📣สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15-19 พค 2566 📡🌎
21/05/2023

📣📣📣สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15-19 พค 2566 📡🌎

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 https://youtu.be/XoKzQQy00vY 📡✅⭕️
03/05/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566
https://youtu.be/XoKzQQy00vY
📡✅⭕️

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2566✅✅😊
01/05/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 -28 เมษายน 2566✅✅😊

📣📣⭕️ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566🙏
24/04/2023

📣📣⭕️ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2566🙏

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 https://youtu.be/6UfRn2mXZIg  📡📡📡
10/04/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566 https://youtu.be/6UfRn2mXZIg
📡📡📡

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 เมษายน 2566

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 -31 มีนาคม 2566✅✅✅
02/04/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 27 -31 มีนาคม 2566✅✅✅

📣📡ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 🥇
26/03/2023

📣📡ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 🥇

📣ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566
21/03/2023

📣ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566

หลักสุจริตใจ
15/03/2023

หลักสุจริตใจ

📣📣📣
27/02/2023

📣📣📣

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.พ. 66 1. รองอธิบดี ร่วมชี้แจงร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสั....

https://www.labour.go.th/index.php/66699-3-2600
14/02/2023

https://www.labour.go.th/index.php/66699-3-2600

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็น....

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6- 10 ก.พ. 66 😊แรงงานสัมพันธ์ NEWS 📲
14/02/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6- 10 ก.พ. 66 😊
แรงงานสัมพันธ์ NEWS 📲

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ม ค. - 3 ก.พ. 66 https://youtu.be/H-Dfi-i8mlE😊
05/02/2023

📣📣📣ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ม ค. - 3 ก.พ. 66 https://youtu.be/H-Dfi-i8mlE😊

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 ม ค. - 3 ก.พ. 66

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
กทม
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักแรงงานสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด