สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดระบบรายวิชาการเรียนการสอนรายวิ?
(1)

📢📢 สำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค (FM) ภาคเรียนที่ 1/2566 **ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น** 📅 เปิดรับคำร้องตั้งแต่วันนี้ 8 -...
20/11/2023

📢📢 สำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค (FM) ภาคเรียนที่ 1/2566
**ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น**
📅 เปิดรับคำร้องตั้งแต่วันนี้ 8 -22 พ.ย. 2566
➡️ ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/3FsqTIk
ให้นักศึกษาแอดเข้ากลุ่มไลน์สำหรับจัดสอบปลายภาคกรณีขาดสอบ (FM)
➡️ตามลิงก์นี้ https://line.me/R/ti/g/_h0Uq99TFo
📧 สงสัยข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ค่ะ https://www.facebook.com/chandrakasem.ge/
📞หรือ โทร. 02 942 6800 ต่อ 2834,7010,7060

📢📢 สำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค (FM) ภาคเรียนที่ 1/2566
**ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น**
📅 เปิดรับคำร้องตั้งแต่วันนี้ 8 -22 พ.ย. 2566
➡️ ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/3FsqTIk

ให้นักศึกษาแอดเข้ากลุ่มไลน์สำหรับจัดสอบปลายภาคกรณีขาดสอบ (FM)
➡️ตามลิงก์นี้ https://line.me/R/ti/g/_h0Uq99TFo
📧 สงสัยข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ค่ะ https://www.facebook.com/chandrakasem.ge/
📞หรือ โทร. 02 942 6800 ต่อ 2834,7010,7060

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับสำนักเรียนวัดยานนาวาขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ...
15/11/2023

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับสำนักเรียนวัดยานนาวา
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมโครงการอบรมและสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2566
📆กำหนดการอบรม ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ออนไลน์)
📆กำหนดการสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.50 น.
📨ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 https://bit.ly/3FSw5En
🔎ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมและห้องสอบ วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
- เว็บไซต์ https://ge.chandra.ac.th/
- FB: สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

02/11/2023

☑️ กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา อนุโลมให้สามารถใช้บัตรที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ออกให้ (มีรูปถ่าย) แทนได้ เช่น บัตรประชาชน เป็นต้น หรือ แจ้งขอรับใบแทนบัตรนักศึกษาที่ศูนย์ one stop service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (ชำระ 20.-)

💢 กรณีนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่ไม่มีบัตรนักศึกษา ให้แจ้งขอรับใบแทนบัตรนักศึกษาที่ศูนย์ one stop service อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (ชำระ 20.-)

📢📢 สำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค (FM) ภาคเรียนที่ 1/2566 **ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น** 📅 เปิดรับคำร้องตั้งแต่วันนี้ 8 -...
02/11/2023

📢📢 สำหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค (FM) ภาคเรียนที่ 1/2566
**ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น**
📅 เปิดรับคำร้องตั้งแต่วันนี้ 8 -22 พ.ย. 2566
➡️ ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/3FsqTIk

ให้นักศึกษาแอดเข้ากลุ่มไลน์สำหรับจัดสอบปลายภาคกรณีขาดสอบ (FM)
➡️ตามลิงก์นี้ https://line.me/R/ti/g/_h0Uq99TFo
📧 สงสัยข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ค่ะ https://www.facebook.com/chandrakasem.ge/
📞หรือ โทร. 02 942 6800 ต่อ 2834,7010,7060

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ‼️
17/10/2023

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ‼️

17/10/2023
28/09/2023

📌📌..ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประกาศรับสมัคร
✅ รอบที่ 1️⃣ Portfolio ⤵️⤵️
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
https://drive.google.com/file/d/1SSUr_Qz8UNzHx4cjr2rdAhrY3y8QuGsZ/view?usp=sharing

✅ รอบที่ 2️⃣ Quota ⤵️⤵️
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 22 เมษายน 2567
https://drive.google.com/file/d/1Igo1OHKXbPJ-oBRLKESeAsWz5K5aMG3Y/view?usp=sharing

สนใจสมัคร ⤵️⤵️
https://eadmission.chandra.ac.th/tcas67/index.aspx

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกท่าน เข้าไปทำแบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ...
26/09/2023

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกท่าน เข้าไปทำแบบประเมินการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 😍🫶
🔸 https://bit.ly/3ftFQ1I

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในการประกาศผลรางวัลโครงการ “GE ชวนคุณทำดีเ...
07/09/2023

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในการประกาศผลรางวัล
โครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ปีที่ 12 ประจำปี 2566
📆วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
🔎ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ประจำปี 2566
https://bit.ly/480s6lZ

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั...
31/08/2023

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566
รายวิชา GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "เมื่อเมืองไทยคือบ้านหลังที่ 2 : วิถี (คน) อาเซียน"
บรรยายโดย Mr. Soe Min Oo
ล่ามสื่อภาษาและแปลเอกสาร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดสมุทรสาคร
🗓️ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566​
🕜 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
🏬 ณ ห้อง 34-201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม

21/08/2023

📢📢...ประกาศ!! สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ)
กรณีต้องการบัตรเพิ่มคะแนนสำหรับผู้ที่เข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษอย่าลืมเข้าไปอบรมและใช้งานในระบบ
📌📌📌ภายใน 27 ส.ค. 66 นี้!!📌📌📌
ส่วนท่านใดที่ทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์แล้ว ยังสามารถใช้งานโปรแกรมได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาต่อไป
📌อบรมภาษาอังกฤษ
1. เข้าระบบ speexx (https://portal.speexx.com/login)
2. ขั้นตอนการฝึกประจำวัน (Your Daily Practice)
https://speexx.co.th/cru/doc/Speexx_Dailypractice_Core.pdf

📌อบรมภาษาไทย
1. ลงชื่อเข้าใช้ระบบ http://cru-test-thai.chandra.ac.th/
2. คลิกเมนูทำแบบทดสอบ เลือก แบบฝึกหัด

📌สามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3KNIoEQ

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึก...
20/08/2023

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ)
📌สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ให้เข้าสอบในรอบสุดท้ายนี้
🔸ภาษาอังกฤษ สอบเวลา 13.30 - 15.00 น.
🔹ภาษาไทย สอบเวลา 15.00 - 16.30 น.
🔎ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ https://bit.ly/3s8AcbX
หมายเหตุ : นักศึกษาเข้าสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ)
📌สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ให้เข้าสอบในรอบสุดท้ายนี้
🔸ภาษาอังกฤษ สอบเวลา 13.30 - 15.00 น.
🔹ภาษาไทย สอบเวลา 15.00 - 16.30 น.

🔎ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ https://bit.ly/3s8AcbX
หมายเหตุ : นักศึกษาเข้าสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ

📢📢ประกาศตารางสัมภาษณ์โครงการที่ผ่านรอบคัดเลือกโดยทั้ง 16 โครงการที่ผ่านรอบคัดเลือก เข้าถาม-ตอบ กับคณะกรรมการโครงการละ 20...
18/08/2023

📢📢ประกาศตารางสัมภาษณ์โครงการที่ผ่านรอบคัดเลือก
โดยทั้ง 16 โครงการที่ผ่านรอบคัดเลือก เข้าถาม-ตอบ
กับคณะกรรมการโครงการละ 20 นาที ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ผ่านโปรแกรม zoom
โครงการที่เข้ารอบสแกนเข้ากลุ่มไลน์ได้จาก qr code และลิงก์
เพื่อนัดหมายการส่งลิงก์เข้า ถาม-ตอบ ต่อไป
Link Line: https://line.me/R/ti/g/Z9WST6U5pA
*******************************************************
📧Ge ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
☎️0 2942 6800 ต่อ 7010 ,7060 , 2834
📩 [email protected] หรือ Line:

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั...
16/08/2023

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566
รายวิชา GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การรู้ทันสื่อดิจิทัลและภัยคุกคามในโลกออนไลน์"
บรรยายโดยทีมวิทยากร
ดร.ภัทรพร เย็นบุตร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
และคุณพิชญุตม์ บงกชพรรณราย นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
🗓️ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566​
🕜 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
🏬 ณ ห้อง 34-201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรวม (อาคาร 34) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั...
16/08/2023

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 รายวิชา GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Upcycling คิดต่างอย่างสร้างสรรค์:แปลงถุงให้เป็นเป๋า"
บรรยายโดยคุณกิตฐนพงษ์ โรจนบวร ผู้ก่อตั้ง Same Thang
🗓️ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566​
🕜 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
🏬 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคาร 36 คณะศึกษาศาสตร์

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึก...
15/08/2023

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ)
📌สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2566 ให้เข้าสอบในรอบสุดท้ายนี้
🔸ภาษาอังกฤษ สอบเวลา 13.30 - 15.00 น.
🔹ภาษาไทย สอบเวลา 15.00 - 16.30 น.

🔎ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ https://bit.ly/3s8AcbX
หมายเหตุ : นักศึกษาเข้าสอบตามช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาค...
15/08/2023

📢📢...ขอประชาสัมพันธ์สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Speexx
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ)
📆ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2566
▶️ รับฟังขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ Speexx Online ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
🔎 ตรวจสอบรายชื่อและห้อง https://bit.ly/47qaz6p
หมายเหตุ : นักศึกษาเข้ารับฟังขั้นตอนตามช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละคณะ

📸 ภาพกิจกรรม  : การบรรยายพิเศษ (Guest Speaker) ภาคเรียนที่ 1/2566 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เทย กะ ทะ จุดกำเนิดบน...
10/08/2023

📸 ภาพกิจกรรม : การบรรยายพิเศษ (Guest Speaker) ภาคเรียนที่ 1/2566
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เทย กะ ทะ จุดกำเนิดบนโลกออนไลน์ สู่สังคมจิตสาธารณะ"
โดยมีคุณยุทธภูมิ แก้วเข้ม เจ้าของเพจ เทย กะ ทะ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารนวัตกรรม
----------------------------------------
ขอบคุณ 📸 : PR.CRU งานประชาสัมพันธ์จันทรเกษม

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั...
03/08/2023

📌สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ Guest Speaker ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566
รายวิชา GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "เทย กะ ทะ จุดกำเนิดบนโลกออนไลน์ สู่สังคมจิตสาธารณะ"
บรรยายโดย คุณยุทธภูมิ แก้วเข้ม (บูม) เจ้าของเพจ เทย กะ ทะ
🗓️ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566​
🕜 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
🏬 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

28/07/2023

; ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วย​เกล้า​ด้วย​กระหม่อม​ ขอเดชะ
ข้าพระ​พุทธเจ้า​ คณะ​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เ​จ้าหน้าที่​ ​นักศึกษา​ มหาวิท​ยาลัยราชภั​ฏจันทรเกษม

28/07/2023

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อม และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : bit.ly/cru-graduation-schedule
-----------------
📱 Web Application Graduation CRU : https://op.chandra.ac.th/dsd/graduation.cru/

📢📢อาจารย์ผู้สอนฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษามาจ้า....สำหรับนักศึกษษที่เรียนวันพฤหัสบดี อย่าลืมสแกนเข้ากลุ่มไลน์เรียนด่วนนะจ๊ะ...
20/07/2023

📢📢อาจารย์ผู้สอนฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษามาจ้า....สำหรับนักศึกษษที่เรียนวันพฤหัสบดี อย่าลืมสแกนเข้ากลุ่มไลน์เรียนด่วนนะจ๊ะ....

14/07/2023

; ประกาศจ้า า DEKCRU 📍

เรื่อง การปิดทำการ การปฏิบัติราชการ และการสอนชดเชย

14/07/2023

ใกล้เวลาหมด หมดเวลาาาาาาา

📢...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค กรณีขาดสอบ (FM) ภาคเรียนที่ 3/2565📌ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้✅นักศึกษา...
12/07/2023

📢...ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสอบปลายภาค กรณีขาดสอบ (FM) ภาคเรียนที่ 3/2565
📌ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
✅นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ วิชา และกลุ่มเรียน ให้ถูกต้อง
✅นักศึกษาที่อนุญาตเสียค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบผ่านธนาคาร โดยปริ๊นเอกสารชำระเงินได้ที่ ➡ https://reg.chandra.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ก.ค. 2566
✅กำหนดวันสอบปลายภาคกรณีขาดสอบ (FM) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 สอบเวลา 17.00 - 19.00 น. ณ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10 ตึกสำนักงานอธิการบดี

***กรณีนักศึกษาไม่มีรายชื่อเข้าสอบให้ติดต่อ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือ ภายในวันที่ 18 ก.ค. 2566***

📢📢📢...ขอเชิญชวนกลุ่มนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ปีที่ 12 ประจำปี 2566📆รับสมัครต...
11/07/2023

📢📢📢...ขอเชิญชวนกลุ่มนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ปีที่ 12 ประจำปี 2566
📆รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
▶️ รายละเอียด
🔸โครงการจิตอาสาที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกรกฎาคม 2566
🔸ประกาศผล รอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
🔸รอบตัดสิน เดือนกันยายน 2566
********************************************************
📧สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวด
รายละเอียดข้อมูล https://bit.ly/3Zb94Ev
ลิงก์กรอกใบสมัคร https://bit.ly/3E0VVWf
*******************************************************
📧 Ge ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
☎️ 0 2942 6800 ต่อ 7010 ,7060 , 2834
📩 [email protected] หรือ Line:

📢📢📢...ขอเชิญชวนกลุ่มนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการจิตอาสา “GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม” ปีที่ 12 ประจำปี 2566

📆รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
▶️ รายละเอียด
🔸โครงการจิตอาสาที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการอยู่ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกรกฎาคม 2566
🔸ประกาศผล รอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566
🔸รอบตัดสิน เดือนกันยายน 2566

********************************************************
📧สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวด
รายละเอียดข้อมูล https://bit.ly/3Zb94Ev
ลิงก์กรอกใบสมัคร https://bit.ly/3E0VVWf
*******************************************************
📧 Ge ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
☎️ 0 2942 6800 ต่อ 7010 ,7060 , 2834
📩 [email protected] หรือ Line:

📢📢..ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ) สืบเนื่องจากปัญหาระบบล่มในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไท...
10/07/2023

📢📢..ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(ภาคในเวลาราชการ) สืบเนื่องจากปัญหาระบบล่มในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
🔍 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์จะขอสอบใหม่ https://bit.ly/3D2udYk
📆 จัดสอบวันพุธที่ 12 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom

📢📢..ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ) สืบเนื่องจากปัญหาระบบล่มในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้
📆ยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น https://bit.ly/3pv5sRt
🔍 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์จะขอสอบใหม่ ในวันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 15.00 น. https://bit.ly/3D2udYk
📆 จัดสอบวันพุธที่ 12 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom

10/07/2023

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 201 ภาคเรียนที่ 1/2566
อาจารย์ภัทรวดี ตรัยที่พึ่ง สามารถติดต่อเข้ากลุ่มไลน์เรียน ได้ที่ https://line.me/ti/g/ZIkHZZCdOT

📢📢อาจารย์ผู้สอนฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษามาจ้า....
07/07/2023

📢📢อาจารย์ผู้สอนฝากประชาสัมพันธ์นักศึกษามาจ้า....

📢📢ประกาศขั้นตอนการเข้าใช้งาน E-Book สำหรับนักศึกษา🔍Link ขั้นตอนการใช้งาน E-Bookhttps://ge.chandra.ac.th/images/pdffiles/...
06/07/2023

📢📢ประกาศขั้นตอนการเข้าใช้งาน E-Book สำหรับนักศึกษา
🔍Link ขั้นตอนการใช้งาน E-Book
https://ge.chandra.ac.th/images/pdffiles/mannualebook.pdf

🔍Link สำหรับเข้าใช้งานเพื่อดาวน์โหลดแอพและซื้อหนังสือ
http://chandra.okms.info/

**************************************
🔍Link สำหรับระบบ Android ให้ดาวน์โหลดแอพ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilovelibrary.v3.patch1.chandra

🔍Link สำหรับระบบ IOS ให้ดาวน์โหลดแอพ
https://apps.apple.com/us/app/chandra-ebook/id1155873215
**************************************
หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาที่มี User/Password เข้าใช้งานแล้วสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ทันที หากนักศึกษาท่านใดประสบปัญหาการเข้าใช้งานหรือไม่มี User/Password เข้าใช้งานสามารถติดต่อได้ผ่าน Inbox ข้อความสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

📢📢..ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ) สืบเนื่องจากปัญหาระบบล่มในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไท...
06/07/2023

📢📢..ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคในเวลาราชการ) สืบเนื่องจากปัญหาระบบล่มในการสอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอสอบใหม่ได้
📆ยื่นคำร้องตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.ค. 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น https://bit.ly/3pv5sRt
🔍 ตรวจสอบรายชื่อผู้ประสงค์จะขอสอบใหม่ ในวันที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 15.00 น. https://bit.ly/3D2udYk
📆 จัดสอบวันพุธที่ 12 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom

📢📢อาจารย์ผู้สอนฝากประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2566มาจ้า....😍
03/07/2023

📢📢อาจารย์ผู้สอนฝากประชาสัมพันธ์
กลุ่มไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2566
มาจ้า....😍

03/07/2023
📢📢..ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องลงเรียนกลุ่มเรียนเต็ม (รายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น) ภาคเรียนที่ 1...
02/07/2023

📢📢..ขอประชาสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำร้องลงเรียนกลุ่มเรียนเต็ม
(รายวิชาศึกษาทั่วไปเท่านั้น) ภาคเรียนที่ 1/2566
นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้
📆 วันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น
คลิ๊กเลย 👉 https://bit.ly/3u9Uq38
**ขอความกรุณานักศึกษาลงทะเบียนในกลุ่มที่ยังไม่เต็มก่อนนะคะ**
และโปรดอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนยื่นคำร้อง**

ที่อยู่

ชั้น10 อาคารสำนักงานอธิการบดี 39/1 ถ. รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กทม
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด