เรือนจำพิเศษมีนบุรี

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เรือนจำพิเศษมีนบุรี, เรือนจำพิเศษมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ แขวง/เขตมีนบุรี, กทม.

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ 💦     วันเสาร์ที่ ๑๓ ...
13/04/2024

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ 💦
วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังที่จะได้พบญาติในช่วงเทศกาลฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำฯ ได้ให้โอวาทและเดินตรวจเยี่ยม ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – ๑๙ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ 💦      วันศุกร์ที่ ๑๒...
12/04/2024

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ 💦

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังที่จะได้พบญาติในช่วงเทศกาลฯ ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำฯ ได้ให้โอวาทและเดินตรวจเยี่ยม ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

เรือนจำพิเศษมีนบุรีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – ๑๙ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ เสริมสิริมงคล ในเทศการสงกรานต์ ณ แดนชาย 💦     วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษา...
11/04/2024

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำพระ เสริมสิริมงคล ในเทศการสงกรานต์ ณ แดนชาย 💦
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นประธานในพิธี “กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗” ได้จัดพิธีทำบุญและสรงน้ำพระ เสริมสิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง อีกทั้งยัง เป็นการผ่อนคลายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย มีผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดโครงการ“สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ แดนหญิง 💦     เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เม...
11/04/2024

💦 เรือนจำพิเศษมีนบุรี จัดโครงการ“สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ แดนหญิง 💦

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นประธานในพิธี“สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์”ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯและได้ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในการจัดโครงการ“สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์“เป็นการช่วยให้ผู้ต้องขังเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทยและน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางที่สำคัญในการกล่อมเกลาพัฒนาจิตใจ อีกทั้ง เป็นกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาตนเอง พร้อมเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

📢 เรือนจำพิเศษมีนบุรี เปิด"เยี่ยมญาติใกล้ชิด"เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 💦ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นขวัญและก...
08/04/2024

📢 เรือนจำพิเศษมีนบุรี เปิด"เยี่ยมญาติใกล้ชิด"เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 💦ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
👉 เปิดจองที่เรือนจำ วันที่ ๙ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
👉 ผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลาง - ชั้นเยี่ยม
👉 หลักฐานสำเนาบัตรหรือสูติบัตรผู้ที่จะเข้าเยี่ยม
👉 สอบถามโทร ๐๒-๕๔๐๗๓๑๕ - ๖

“วันจักรี” วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)      วันศุ...
05/04/2024

“วันจักรี” วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องใน“วันจักรี”เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ โดยมี ผู้อำนวยการส่วนฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผู้ต้องขัง ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

📍📍 ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Mahabbah Ramadan อ้อมกอดแห่งรอมฎอน" ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี     ...
02/04/2024

📍📍 ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "Mahabbah Ramadan อ้อมกอดแห่งรอมฎอน" ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “Mahabbah Ramadan อ้อมกอดแห่งรอมฎอนสู่เรือนจำ” พร้อมด้วยนายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยมีพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำ/ผู้อำนวยการทัณฑสถาน เขต 10 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาอิสลาม เข้าร่วมโครงการ “Mahabbah Ramadan อ้อมกอดแห่งรอมฎอนสู่เรือนจำ” จำนวนทั้งสิ้น 419 คน ซึ่งโครงการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและแนวทาง การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของกระทรวงยุติธรรม ด้านการพัฒนาระบบหรือโปรแกรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ตระหนักในคุณค่าและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมให้เรือนจำ/ ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ นำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับความเชื่อในศาสนาของผู้ต้องขังแต่ละคน เรือนจำพิเศษมีนบุรี จึงได้จัดโครงการ “Mahabbah Ramadan อ้อมกอดแห่งรอมฎอนสู่เรือนจำ” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลิกภาพ ฝึกความอดทนทั้งทางร่างกายและฝึกจิตใจของ
ผู้ถือศีลอด ให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม และที่สำคัญคือ การคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม และจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากภาคสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ให้กำลังใจ และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขัง ดังคำขวัญที่ว่า “ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส”

🚩🚩 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬา สุขภาพดี วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน     วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ...
29/03/2024

🚩🚩 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬา สุขภาพดี วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน

วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมกีฬา สุขภาพดี วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน ”โดยมี นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีดังกล่าวฯ ทั้งนี้ เรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้นำผู้ต้องขังออกพบปะทำกิจกรรมเข้าร่วมการแสดงรำสี่ภาคและการแสดงดนตรีไทยอังกะลุง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ต้องขังได้เห็นคุณค่าในตนเองและอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ทั้งนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ มอบหมายให้ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นผู้แทน รับโล่เกียรติคุณ ในการสนับสนุนการจัดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมกีฬาและอาชีพ ประชาร่วมใจ

การนำผู้ต้องขังเข้ากิจกรรมนั้น มีเจ้าหน้าที่ดูอย่างใกล้ชิดและได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID – ๑๙ ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ‼️

💥 💥 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภายนอก จู่โจมตรวจค้น 💥 💥       วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๖....
28/03/2024

💥 💥 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภายนอก จู่โจมตรวจค้น 💥 💥

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. เรือนจำพิเศษมีนบุรี ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 จู่โจมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายและหาสารเสพติด
ทั้งนี้ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกำลังพลเข้าจูโจมตรวจค้นภายในเรือนจำฯ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจหาสิ่งของต้องห้ามอย่างละเอียดและปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งของไม่อนุญาตและสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขังไม่พบสารเสพติด ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

📢 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรม "สัปดาห์การให้บริการประชาชน" เปิดเยี่ยมที่เรือนจำใ...
26/03/2024

📢 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรือนจำพิเศษมีนบุรีจัดกิจกรรม "สัปดาห์การให้บริการประชาชน" เปิดเยี่ยมที่เรือนจำในวันหยุด ดังนี้
👉 วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗
👉 วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗
➡ ติดต่อขอเยี่ยมที่เรือนจำ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
❌ โทษวินัยงดเยี่ยม
❌ กักโรคงดเยี่ยม
❌ ควบคุมพฤติการณ์(แดน๙)งดเยี่ยม

รายงานงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗https://drive.google.com/file/d/1HW7pLwARfgkCvWC_XP3RRtzpnrHTkB6S/view?usp=drive...
26/03/2024

รายงานงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/1HW7pLwARfgkCvWC_XP3RRtzpnrHTkB6S/view?usp=drive_link
งบเงินผลพลอยได้ฝ่ายฝึกวิชาชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/1_dqZPnTtnMhrH8THichSiRTA5YkQNora/view?usp=drive_link
งบเงินส่วนสำนักงานตรวจแผ่นดินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/14yIbN2XNQsv7s4NBcNURlGhiR5O3uMAW/view?usp=drive_link

ประกาศ เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
19/03/2024

ประกาศ เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

📍📍 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาค...
18/03/2024

📍📍 เรือนจำพิเศษมีนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี และ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา และสร้างระบบงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกรณีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ตลอดจนการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางสังคม ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

📍📍 เรือนจำพิเศษมีนบุรีทำโครงการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ต้องขัง    นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมี...
15/03/2024

📍📍 เรือนจำพิเศษมีนบุรีทำโครงการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ต้องขัง

นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ได้ดำเนินจัดทำโครงการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี ที่ใกล้พ้นโทษประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เข้ามาดำเนินการทำบัตรประชาชนให้กับผู้ต้องขังจำนวน ๒๓๘ คน

ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานกา...
08/03/2024

ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

🚩 คณะกรรมมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษมีนบุรี    วันอังคารที่...
06/03/2024

🚩 คณะกรรมมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษมีนบุรี

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา และ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ให้การต้อนรับ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ประธานคณะกรรมธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษมีนบุรี ในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งเรือนพิเศษมีนบุรีได้เป็นเรือนจำนำร่องในการปฏิบัติต่อผู้ต้องระหว่างพิจารณาคดีของกรมราชทัณฑ์ โดยกำหนดให้แดน ๑๐ เป็นแดนผู้ต้องระหว่างพิจารณาคดี ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

📍📍 กรมราชทัณฑ์ ประชุมหารือร่วมกับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี  ...
29/02/2024

📍📍 กรมราชทัณฑ์ ประชุมหารือร่วมกับ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรีเรื่องแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาวกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา และ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายกุลธร วิไลรัตน์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี เรื่องการทดลองนำร่องการแต่งกายของผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ตลอดจนแนวทางการใช้เครื่องพันธนาการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ศาลอาญามีนบุรี

ประกาศเรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่อง กำหนดการ การรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก( แก้ไข ...
23/02/2024

ประกาศเรือนจำพิเศษมีนบุรี เรื่อง กำหนดการ การรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวเงินผลพลอยได้ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก( แก้ไข ) แผนดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ขอขอบคุณ ดร. วัชราภรณ์ แสงแก้ว และ ดร. ชัยเดช ช่างเพียร บริจาคแหนมหมูสด จำนวน 2,000 ชิ้น มูลค่า 50,0...
23/02/2024

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ขอขอบคุณ ดร. วัชราภรณ์ แสงแก้ว และ ดร. ชัยเดช ช่างเพียร บริจาคแหนมหมูสด จำนวน 2,000 ชิ้น มูลค่า 50,000 บาท ให้กับทางเรือนจำพิเศษมีนบุรี

ด้วยเรือนจำพิเศษมีนบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัต...
20/02/2024

ด้วยเรือนจำพิเศษมีนบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ในอัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำพิเศษมีนบุรี

รายงานงบประมาณประจำเดือน มกราคา ๒๕๖๗https://drive.google.com/file/d/1EiM850Hocuth_R2UzVt8DZ8PKVBKzrPp/view?usp=drive_lin...
15/02/2024

รายงานงบประมาณประจำเดือน มกราคา ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/1EiM850Hocuth_R2UzVt8DZ8PKVBKzrPp/view?usp=drive_link
งบเงินผลพลอยได้ฝ่ายฝึกวิชาชีพประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/1cYFl9vxXS4E_esA112PZ8SYA-QbgF6M_/view?usp=drive_link
งบเงินส่วนสำนักงานตรวจแผ่นดินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗
https://drive.google.com/file/d/15FMHZ7BGyC4PYZpdCO-XKPlwt4lfd0f6/view?usp=drive_link

📌 📌 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดเรือนจำนำร่องในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว...
14/02/2024

📌 📌 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดเรือนจำนำร่องในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดเรือนจำนำร่องในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี เพื่อดำเนินการแยกการควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีออกจากนักโทษเด็ดขาดให้ชัดเจน ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจ...
09/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษมีนบุรี ในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งเรือนพิเศษมีนบุรีได้เป็นเรือนจำนำร่องในการปฏิบัติต่อผู้ต้องระหว่างพิจารณาคดีของกรมราชทัณฑ์ โดยกำหนดให้แดน ๑๐ เป็นแดนผู้ต้องระหว่างพิจารณาคดี ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

รายงานงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖https://drive.google.com/file/d/1WJHinJdddbV-gnTvVhk-YV-DI3T_eeSk/view?usp=drive_li...
23/01/2024

รายงานงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
https://drive.google.com/file/d/1WJHinJdddbV-gnTvVhk-YV-DI3T_eeSk/view?usp=drive_link
งบเงินผลพลอยได้ฝ่ายฝึกวิชาชีพประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
https://drive.google.com/file/d/14kVU2bEYuxnVr6RgVOlgtb7ntwdqS7ia/view?usp=drive_link
งบเงินส่วนสำนักงานตรวจแผ่นดินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
https://drive.google.com/file/d/11V6Eu001m5ToH4g2Ox2Ywdm_FOI1UWYL/view?usp=drive_link

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเ...
18/01/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี นำรถเอ็กซเรย์พระราชทานแบบเคลื่อนที่เข้าตรวจให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อดำเนินการเอกซเรย์ปอด ป้องกันโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

📌 📌 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขต๑๐จู่โจมตรวจค้น เรือนจำพิเศษมีนบุรี     วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ด้วยกรมราชทัณฑ์ให้เ...
18/01/2024

📌 📌 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขต๑๐จู่โจมตรวจค้น เรือนจำพิเศษมีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ด้วยกรมราชทัณฑ์ให้เรือนจำและทัณฑสถานดำเนินการจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจึงได้มอบหมายให้เรือนจำกลางคลองเปรม ประธานเขต๑๐ สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถานเขต๑๐ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี และผู้อำนวยการส่วนฯ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีน...
18/01/2024

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายนนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์และนางสาวกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการกองทัณฑวิทยา เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษมีนบุรี ให้คำปรึกษาในด้านการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี เพื่อจัดตั้งเป็นเรือนจำนำร่องในการปฏิบัติต่อผู้ต้องระหว่างพิจารณาคดีของกรมราชทัณฑ์ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 👉 เข้ารับการประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ...
16/01/2024

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
👉 เข้ารับการประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสีหบุรานุกิจ เรือนจำพิเศษมีนบุรี
https://drive.google.com/file/d/13fyZa7Yv8LNHjidHmILWEldDy8mE99Yc/view?usp=drive_link

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์
08/01/2024

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
05/01/2024

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มกราคม ๒๕๖๗

ที่อยู่

เรือนจำพิเศษมีนบุรี ถนนสุวินทวงศ์ แขวง/เขตมีนบุรี
กทม
10510

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625407315

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เรือนจำพิเศษมีนบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เรือนจำพิเศษมีนบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


กทม บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด