กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ กรมการข้าว

09/04/2024
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี พร้อมด้วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ...
06/04/2024

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี พร้อมด้วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่ อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการพระราชดำริ"นำร่อง"แก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ปี 2567 แก่เกษตรกรตำบลพุคา และพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

👉 https://lbr-rsc.ricethailand.go.th

#ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวลพบุรี
#กรมการข้าว
#อบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว #โครงการพระราชดำริ

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา"  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น...
05/04/2024

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา"

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 10:00 น.
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยพล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดยนายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายพรเทพ สีวนนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมประชุม ณ วันเวลา สถานที่ดังกล่าว

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#กรมการข้าว #กรมพัฒนาที่ดิน

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ลงพื้นที่งานพัฒนาด้านข้าวโครงการศูนย์ศึกษาบริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง"  เ...
04/04/2024

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ลงพื้นที่งานพัฒนาด้านข้าวโครงการศูนย์ศึกษาบริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
นายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ร่วมกับ นางวรรณลภัทร จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นายกิตติพงษ์ ศรีม่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ งานพัฒนาด้านข้าวโครงการศูนย์ศึกษาบริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ ทางกรมการข้าวได้พบปะหารือกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของศดปช. ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 10 คน ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

👉 https://pcr-rrc.ricethailand.go.th

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี #กรมการข้าว
#โครงการศูนย์ศึกษาบริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
#ตำบลหนองตะพาน #อำเภอบ้านค่าย #ระยอง

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี "     เมื่อวันพุ...
03/04/2024

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี "

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09:30 น.
นายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดปราจีนบุรี ณ โครงการพื้นที่ราบเชิงเขา ปราจีนบุรี-สระแก้ว อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และโครงการส่วนพระองค์บางแตน อ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมี คณะทีมงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี นำเสนอผลการดำเนินงาน และชี้แจงปัญหาและข้อเสนอแนะ ในแต่ละโครงการแก้กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
#กรมการข้าว
#โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

🍚" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132ปึ🍚  เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567   ร้อยเอกธรรม...
01/04/2024

🍚" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 132ปึ🍚

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาภาคการเกษตรไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่เวทีระดับโลก" เนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 132 ปี โดยมีนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดย นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำคณะ ผู้บริหารกรมการข้าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมงาน ณ วันเวลาสถานที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ นายพรเทพ สีวนนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วย นายสิทธินนท์ จิตรกสิกร และนายวชิรวิทย์ เพชรคนชม เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมงานเนื่องในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ132ปี ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
#กรมการข้าว

ทรงพระเจริญ2 เมษายน 2567เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร...
01/04/2024

ทรงพระเจริญ
2 เมษายน 2567
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเ...
29/03/2024

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และร่วมให้บริการคลินิกด้านข้าวแก่เกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ ณ อาคารอเนกประสงค์ (สระน้ำหนองใหญ่) หมู่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมงานกว่า 100 ราย

https://stn-rsc.ricethailand.go.th/
#โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
#ตำบลปากจั่น #อำเภอกระบุรี #ระนอง

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 นางนันทิภา คำขจร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี...
29/03/2024

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 นางนันทิภา คำขจร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ แสงเพ็ชร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดองค์ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว กข18 เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ตั้งต้นในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ 2567 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นายนวล ภูตาเพิด บ้านทุ่งโปร่งใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 7 ราย

https://udn-rrc.ricethailand.go.th/
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี Udon Thani Rice Research Center #กรมการข้าว
#หนองบัวลำภู #แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ #นายนวลภูตาเพิด #บ้านทุ่งโปร่งใต้ #ตำบลกุดจิก #อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

29/03/2024

ทรงพระเจริญ

วิดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ตอนที่1
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2567

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🌾ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี🌾วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายกริชชา จึงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วย ...
29/03/2024

🌾ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี🌾
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายกริชชา จึงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวคนึงนิจ เจียวพ่วง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการแก่เกษตรกรโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยได้นำสบู่น้ำนมข้าว และเอกสารวิชาการด้านข้าวบริการแก่เกษตรกรที่มาร่วมโครงการ ณ วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

https://rbr-rsc.ricethailand.go.th/
#โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมา
#วัดนาพรม #ตำบลนาพันสาม #อำเภอเมืองเพชรบุรี
#เพชรบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น ...
28/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสันติภาพ ทองอุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และคณะฯ จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง
กิจกรรมหลักโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมไชยา) มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 31 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

https://stn-rsc.ricethailand.go.th/
#ศูนย์เมล็ดพันธุ์สุราษฎร์ธานี #กรมการข้าว
#ชี้แจงและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวพื้นเมือง
#โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง
#ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวหอมไชยา #อำเภอไชยา #สุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 มีนาคม 2567🌾นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่นผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมอบหมายให้ นางสาวปรีชญา หาญเชิงชั...
27/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567
🌾นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
มอบหมายให้ นางสาวปรีชญา หาญเชิงชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะทำงานเข้าร่วม พิธีเปิดพร้อมออกหน่วยให้บริการเนื่องใน ”งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “
โดย นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลวังขนาย ต.วังขยาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

https://trsi.ricethailand.go.th/
สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
#ท่าม่วง #กาญจนบุรี
#คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

🌾💎ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 💎🌾วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให...
27/03/2024

🌾💎ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 💎🌾
วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้
นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านป่าคา เพื่อถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โรค-แมลงศัตรูข้าว การเก็บตัวอย่างดิน การจัดการข้าววัชพืชและสาธิตการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโล๊ะโค๊ะ หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

https://kpp-rsc.ricethailand.go.th/
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร หน่วยงานราชการ #กรมการข้าว
#ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯบ้านป่าคา
#อำเภอโกสัมพีนคร #กำแพงเพชร

🌾💎ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 💎🌾วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให...
27/03/2024

🌾💎ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร 💎🌾
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายสันติ ไชยา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้
นายสาด ทุกทิวา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ติดตามแปลงสาธิตการปลูกพืชหลังนา ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

https://kpp-rsc.ricethailand.go.th/
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร หน่วยงานราชการ #กรมการข้าว
#โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านป่าคา #กำแพงเพชร

วันที่ 26 มีนาคม 2567    นายพิษณุ ถนอมธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวจันทร์จิรา โรหิตเสถ...
27/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567
นายพิษณุ ถนอมธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมด้วย นางสาวจันทร์จิรา โรหิตเสถียร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายธนิก ระดาเสริฐ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข87 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ จังหวัดนครนายก จากแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 ราย เข้าร่วมพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีฤดูเก็บเกี่ยว 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมี พลโทไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน ณ โรงสีข้าวพระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ภาพ/ข่าว: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก
#กรมการข้าว
#พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปีฤดูเก็บเกี่ยว2566
#โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า #นครนายก

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจาก...
25/03/2024

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแปลงข้าวหอมไชยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี "
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2567
นายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ มอบหมายให้ นายวีรัก แก้วบุตรตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำรวจแปลงข้าวหอมไชยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#กรมการข้าว
#โครงการศึกษาพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#แปลงข้าวหอมไชยา
#ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

"กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ...
25/03/2024

"กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567
นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายกองประสานงานโครงการพระราชดำริโดยนายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ครั้งที่ 1/2567 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 134 -135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาพื้นที่ โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2568 - 2570) และแผนปฏิบัติการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในพื้นที่ดำเนินการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

#กรมการข้าว
#โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ
#รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

“ อบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่วันสุดท้าย”เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 การฝึกอบรมหลักสูตรการทำนามือ...
22/03/2024

“ อบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่วันสุดท้าย”
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567
การฝึกอบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2567 ในวันที่ 3
เป็นวันสุดท้ายของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ มีหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย
5. การจัดทำบัญชีครัวเรือน ต้นทุนอาชีพ และความรู้เรื่องสหกรณ์
บรรยายเนื้อหาพร้อมฝึกปฏิบัติ โดย นางสาวพิไลวรรณ ทัศนสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการฝึกปฏิบัติการทำบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน และต้นทุนอาชีพ รวมถึงความรู้เรื่องสหกรณ์
6. เทคนิคการเป็นวิทยากร/ผู้นำกลุ่ม
แบ่งกลุ่มอภิปรายพร้อมฝึกปฏิบัติ โดย
1.อาจารย์วรัญญู แก้วทอง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา
2. อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน และเจ้าหน้าที่10 คน จากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ อาทิ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และ ศูนย์วิจัยข้าว ราชบุรี เข้าร่วมอบรมในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว

#กรมการข้าว
#ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช #ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
#ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง #ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี #ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี #ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี #ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ #ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวสุราษฏร์ธานี
#ภาคใต้
#นครศรีธรรมราช #พัทลุง #ราชบุรี #ปัตตานี #สุราษฎร์ธานี #กระบี่
#เพชรบุรี #ประจวบคีรีขันธ์ #ชุมพร #ระนอง #ภูเก็ต #พังงา #ตรัง #สตูล #ยะลา #นราธิวาส

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวอนุชิตา รัตนรัตน์ ตำแหน่...
22/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวอนุชิตา รัตนรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดและให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนาย ไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ได้จัดนิทรรศการ เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองยอดนิยม และพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในพื้นที่ การป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูข้าว รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ได้แก่ ชามะนาวจากข้าวกล้องเม็ดฝ้าย 62 และขนมบ้าบิ่นจากข้าวเหนียวดำดาษ 20 และแจกเอกสารวิชาการองค์ความรู้เรื่องข้าวให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ มีผู้เข้าใช้บริการคลินิกข้าว จำนวน 159 ราย

👉 https://nsr-rrc.ricethailand.go.th/
#กรมการข้าว
#อำเภอหัวไทร #ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
#โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเ...
22/03/2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายวีระพันธ์ เพชรอาวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวทวีวรรณ ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ นักวิชาการเกษตร และคณะฯ ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และร่วมให้บริการคลินิกด้านข้าวแก่เกษตรกร/ประชาชนผู้สนใจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมงานกว่า 200 ราย

👉 https://stn-rsc.ricethailand.go.th/
#กรมการข้าว #โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
#ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวสุราษฏร์ธานี
#อำเภอพะโต๊ะ #ชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567    นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่ง ผู...
22/03/2024

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
นางสาวณัฐธภา เสนานันท์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ ทำศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ ตันพานิช ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และนางสาวมณฑิรา ชื่นมาธูรไพจิตร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดคลองขนอน ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในการนี้ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ได้ให้บริการด้านข้าว โดยการแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องข้าว และสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (โดนัทข้าวไทย)

#ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา #ฉะเชิงเทรา
#วัดคลองขนอน
#โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร

" อบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่วันที่ 2 และศึกษาดูงานโครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"  ...
21/03/2024

" อบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่วันที่ 2 และศึกษาดูงานโครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2567 ในวันที่ 2 ของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ มีหลักสูตรการฝึกอบรมในช่วงเช้า คือ
4. การเรียนรู้เทคโนโลยี iot internet of things ในการเก็บข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศอุณหภูมิความชื้น
บรรยายโดย นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยสาลี ประธานบริษัทเกษตรกรรมโรจนะ จำกัด จังหวัดตรัง และในช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยแบ่งเป็น 3 ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย
1 พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของศูนย์
2 พระตำหนักภายในศูนย์
3 แปลงทดลองสาธิต ภายในศูนย์
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่วิทยากรของศูนย์บรรยายและให้ความรู้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน และเจ้าหน้าที่10 คน จากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้ อาทิ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และ ศูนย์วิจัยข้าว ราชบุรี เข้าร่วมอบรมในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว

#กรมการข้าว
#โครงการลุ่มน้ำปากพนังเนื่องมาจากพระราชดำริ
#ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กรมการข้าว
#ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี #ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ #ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวสุราษฏร์ธานี
#ภาคใต้
#นครศรีธรรมราช #พัทลุง #ราชบุรี #ปัตตานี #สุราษฎร์ธานี #กระบี่
#เพชรบุรี #ประจวบคีรีขันธ์ #ชุมพร #ระนอง #ภูเก็ต #พังงา #ตรัง #สตูล #ยะลา #นราธิวาส

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี "  เมื่...
21/03/2024

" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี "

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น.
นายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ มอบหมายให้ นายวีรัก แก้วบุตรตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ค่ายนเรศวร กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

#กรมการข้าว
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี กองเมล็ดพันธุ์ข้าว
#ค่ายนเรศวร #ชะอำ #เพชรบุรี
#กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

"กองประสานงานโครงการพระราชดำริ จัดฝึกอบรมการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่2 - รองอธิบดีกรมการข้าว (ดร.ชิษณุชา...
20/03/2024

"กองประสานงานโครงการพระราชดำริ จัดฝึกอบรมการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่2 -
รองอธิบดีกรมการข้าว (ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ) เปิดการฝึกอบรม ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช"

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 น.
รองอธิบดีกรมการข้าว (ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ) เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 รุ่นที่2 ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรกรมการข้าว ติวเข้มจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยได้เน้นย้ำให้เกษตรกรทุกคนต้องมีการวางแผน การทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ความเข้มแข็งต้องเกิดจากพวกเราทุกคน(เกษตรกรมืออาชีพ)ในพื้นที่ควรรวมพลังกัน เมื่อท้องอิ่ม อุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งเงิน ไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอก คือ ความพอเพียง บ้านเราคือเกษตรกรรม เรื่องน้ำ เรื่องดิน และพันธุ์พืช คือสิ่งสำคัญ (พันธุ์ข้าวที่ดี) “ข้าวเฉพาะถิ่น” ควรให้ความสำคัญ
โดยมีนายพรเทพ สีวันนา รักษาการผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านข้าวให้สามารถถ่ายทอดความรู้ แก่เกษตรกรอื่นๆ ไปฏิบัติต่อได้ เพื่อสร้างเครือข่ายครอบคลุมขยายผลในภาพใหญ่ ภาคการเกษตรเข้มแข็ง
การอบรมหลักสูตรการทำนามืออาชีพตามแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2567 รุ่นที่2 วันแรก มีหลักสูตรฝึกอบรม
รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และการจัดการฟาร์ม
บรรยายโดย นายสาธิต บัวขาว อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
2. หลักการวินิจฉัยศัตรูข้าวและการป้องกันการแบบผสมผสาน
บรรยายโดย นายชลวิทย์ แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กรมการข้าว
3. เทคโนโลยีการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP
บรรยายโดย นายอมรศักดิ์ แววศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน และเจ้าหน้าที่10 คน จากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ภาคใต้ อาทิ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี และ ศูนย์วิจัยข้าว ราชบุรี เข้าร่วมอบรมในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว

#กรมการข้าว #เกษตรทฤษฎีใหม่
กรมการข้าว : Rice news Channel
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กรมการข้าว
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง #ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี
#ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช #ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี #ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่

🌾ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที...
20/03/2024

🌾ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567🌾
💢วันที่ 20 มีนาคม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายธรรม์ สังข์แก้ว ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศาลาประชาคมอำเภอกงหรา หมู่ที่ 8 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอกงหราเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการด้านการเกษตร แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ไตรมาส ละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง ภายใต้การบูรณาการ การดำเนินงานของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และครั้งที่ 4 นี้เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2567ในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวให้บริการด้านความรู้ด้านข้าว แนะนำพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่สนใจ

https://ptl-rrc.ricethailand.go.th/
#กรมการข้าว
#โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
#อำเภอกงหรา #พัทลุง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 19 มีนาคม 2567นายบดินทร์ จันทร์คำอำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเ...
20/03/2024

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ วันที่ 19 มีนาคม 2567นายบดินทร์ จันทร์คำอำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการ ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เกษตรกรและนักเรียนลงทะเบียนรับเอกสารด้านวิชาการ 97 ราย และเยี่ยมชมคลินิกข้าว ขอคำปรึกษาด้านข้าวการผลิตเมล็ดพันธ์ุ การปลูกข้าวและการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง การกำจัดวัชพืชในนาข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์จากข้าว

https://anc-rsc.ricethailand.go.th/

#โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
#โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
#อำเภอปทุมราชวงศา #อำนาจเจริญ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช   เ...
19/03/2024

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงติดตามความคืบหน้าโครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการนี้รองอธิบดีกรมการข้าว (ดร. ชิษณุชา บุดดาบุญ) พร้อมด้วย นางดลตภร โพธิ์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นายพรเทพ สีวันนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเสรี พลายด้วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นายอนุพงศ์ มาไกล นักวิชาการเกษตร นายสิทธินนท์ จิตรกสิกร และนายธรรมนูญ โต๊ะทอง เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพระราชดำ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ ศูนย์อำนวยการและประสานงานโครงการลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองอธิบดีกรมการข้าว นำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินการแปลงข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่กรมการข้าวได้มีรวบรวมปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 44 สายพันธุ์ อาทิพันธุ์ช่อลุ่มพี พันธุ์ลูกลาย พันธุ์เหลือง พันธุ์กาบดำ พันธุ์อีโข้ (ไอ้โข้) ปลูกแบบปักดำรวมต่อแถว เพื่อใช้เป็นฐานพันธุกรรม ใช้สาธิตและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง แก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ ให้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้ดี เพราะจะได้มีไว้ปลูกเป็นความมั่นคงด้านอาหารต่อไป

#ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
#กรมการข้าว
#ข้าวพันธุ์เมือง #อีโข้ #กาบดำ #เหลือง #ลูกลาย #ช่อลุ่มพี
#ศูนย์อำนวยการและประสานงานลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#ปากพนัง #นครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 นายพีระ ดุงสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว...
19/03/2024

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567 นายพีระ ดุงสูงเนิน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี มอบหมายให้ นางนันทิภา คำขจร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำหลังการไถกลบปอเทือง และวางแผนการปลูกข้าวฤดูนาปี ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดีในพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านหนองปิง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

👉 https://udn-rrc.ricethailand.go.th/ 👈
#โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ #กิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพดีในพื้นที่รับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#บ้านหนองปิง #อำเภอโนนสัง #หนองบัวลำภู

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629405530

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กทม

แสดงผลทั้งหมด