Clicky

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม เพจของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่

เปิดเหมือนปกติ

🆓📣 สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ OTOP รายเดี่ยวสาขาเกษตรแปรรูป ที่สนใจพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยก...
22/12/2022

🆓📣 สำหรับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการ OTOP รายเดี่ยวสาขาเกษตรแปรรูป ที่สนใจพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิต 🎉

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) ขอเชิญสมัครเข้าร่วม กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 🍀 ประจำปี 2565 ทั้งนี้ วิสาหกิจที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
- การวินิจฉัยประเด็นการพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการ
- การออกแบบเทคโนโลยี/เครื่องจักรที่ตอบโจทย์ความต้องการของวิสาหกิจ ตลอดจนการประเมินผลตอบแทน/ความคุ้มค่า
- การอบรมด้านเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
- การแนะนำในการทดลองปรับเปลี่ยนตัวแปรในการผลิต/พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
#กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

📍📍📍" มาสร้างโอกาสที่ดีกับดีพร้อม "📍📍📍ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2565🧃กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษต...
20/12/2022

📍📍📍" มาสร้างโอกาสที่ดีกับดีพร้อม "📍📍📍
ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2565
🧃กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย
ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
🎉🎉สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
🧑‍💻เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง 🧑‍💻
👩🏻‍🏫ได้รับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภาพ จำนวน 1 ครั้ง ต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือในรูปแบบ online👩🏻‍🏫
🏭ได้รับคำแนะนำการพัฒนาผลิตภาพเบื้องต้น และการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภาพ 1 ครั้งต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที่เหมาะสม หรือ online เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาผลิตภาพในระยะที่ 2🏭
(dartboard)(dartboard)ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
สมัครเลย 👉🏻 https://forms.gle/tgVpZjExD8ioT1Lp6
☎️*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
👩🏻‍💼👩🏻‍💼คุณนิภาพร , คุณอรุณรัศมิ์
02 422 8688 ต่อ 2117,2109
(E)-mail :[email protected]

📍📍📍" มาสร้างโอกาสที่ดีกับดีพร้อม "📍📍📍ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2565🧃กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษต...
20/12/2022

📍📍📍" มาสร้างโอกาสที่ดีกับดีพร้อม "📍📍📍
ด่วน !!! รับสมัครจำนวนจำกัด...วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2565
🧃กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย
ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
🎉🎉สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
🧑‍💻เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 1 ครั้ง 🧑‍💻
👩🏻‍🏫ได้รับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภาพ จำนวน 1 ครั้ง ต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือในรูปแบบ online👩🏻‍🏫
🏭ได้รับคำแนะนำการพัฒนาผลิตภาพเบื้องต้น และการจัดทำแผนการพัฒนาผลิตภาพ 1 ครั้งต่อกิจการ ณ สถานประกอบการหรือสถานที่ที่เหมาะสม หรือ online เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาผลิตภาพในระยะที่ 2🏭
(dartboard)(dartboard)ระยะเวลาโครงการ ธันวาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566
สมัครเลย 👉🏻 https://forms.gle/tgVpZjExD8ioT1Lp6
☎️*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*
ฝ่ายนวัตกรรมอาหาร
👩🏻‍💼👩🏻‍💼คุณนิภาพร , คุณอรุณรัศมิ์
02 422 8688 ต่อ 2117,2109
(E)-mail :[email protected]

19/12/2022
โอกาสของคนตัวเล็กสายเขียวมาอีกแล้ว

🆓LIVE📣 โอกาสของคนตัวเล็กสายเขียวมาอีกแล้ว🎉
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน, OTOP ในธุรกิจ 🍀 กัญชา กัญชง 🍃กระท่อม พืชสมุนไพร และผู้สนใจ 🍂 ร่วมงาน “สรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

🎋 รับฟังบรรยาย “ตลาดผลิตภัณฑ์ 3ก. และสมุนไพรโลก คุณภาพมาตรฐานที่ตลาดส่งออกต้องการ”
🍀 พร้อมชม ต้นแบบผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงและกระท่อมกว่า 20 ผลิตภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
ผ่าน Facebook Live กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร ///

🆓📣 โอกาสของคนตัวเล็กสายเขียวมาอีกแล้ว🎉ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน, OTOP ในธุรกิจ 🍀 กัญชา กัญชง 🍃กระท่อม พืชสม...
15/12/2022

🆓📣 โอกาสของคนตัวเล็กสายเขียวมาอีกแล้ว🎉
ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน, OTOP ในธุรกิจ 🍀 กัญชา กัญชง 🍃กระท่อม พืชสมุนไพร และผู้สนใจ 🍂 ร่วมงาน “สรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565

🎋 รับฟังบรรยาย “ตลาดผลิตภัณฑ์ 3ก. และสมุนไพรโลก คุณภาพมาตรฐานที่ตลาดส่งออกต้องการ”
🍀 พร้อมชม ต้นแบบผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงและกระท่อมกว่า 20 ผลิตภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.30 น.
ณ ห้องอมรินทร์ สถาบันอาหาร และผ่าน Facebook Live ทาง FB : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสหกรรม

🚩 ดีพร้อม เดินเครื่องเร่งฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรมตั้งเป้าอบรมผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 1,000 ราย 📢🌱ในศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ...
12/12/2022

🚩 ดีพร้อม เดินเครื่องเร่งฟื้นฟูเกษตรอุตสาหกรรมตั้งเป้าอบรมผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 1,000 ราย
📢🌱ในศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม🍃 จัดพิธีเปิดกิจกรรมและการเสวนาพิเศษ "กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม" (Agro Beyond Academy : ABA)❗️❗️
🚩 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 🚩 และ ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กล่ารายงาน พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ “ธุรกิจติดปีก เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรม” เสริมเขี้ยวเล็บให้นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ...รุ่นไหน ก็ยิ่งใหญ่ได้ เกษตรกล้าคิด กล้าข้ามจุดเดิม เสริมแกร่งให้เกษตรกรไทย โดยได้รับเกียรติจาก ✨ดร.เจริญ รุจิราโสภณ✨ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ตำนานความอร่อยที่ยิ่งใหญ่
และ✨นายชัยวัฒน์ ศรีเทศ✨ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด กับ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด รุ่นใหม่ ไฟแรงผู้สร้างตำนานมะขามไทย ก้าวข้ามสู่สากล 🔥🍃 กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (Agro Beyond Academy (ABA) เป็นกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติ ผ่านมา กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยดำเนินการแล้วจำนวน 3 รุ่น(ปีงบประมาณ 2563-2565) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 5,800 คน ในปี 2566 นี้ ได้ขยายผลการดำเนินงานให้บริการทั่วประเทศ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11 ตั้งเป้าหมายอบรม จำนวน 25 รุ่น รวมจำนวน 1,000 คน
🌟ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมพิธีเปิดและการเสวนาพิเศษ ดังกล่าว ได้รับการตอบรับและความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯอย่างท่วมท้น จากผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ทั้งผ่านระบบ Zoom และทางเฟสบุค กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม จำนวนมากกว่า 1,200 คน ⭐️💥

💥💥พลาดไม่ได้💥💥      🍀กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานและการเสวนาพิเศษ ”กิจกรรมการปั้นนัก...
07/12/2022

💥💥พลาดไม่ได้💥💥

🍀กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงานและการเสวนาพิเศษ ”กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม” (Agro Beyond Academy : ABA) 🍀

💐 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี💐

🌸 พร้อมรับฟังการเสวนาพิเศษ “ธุรกิจติดปีก เสริมแกร่งเกษตรอุตสาหกรรม” เสริมเขี้ยวเล็บให้นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ...รุ่นไหน ก็ยิ่งใหญ่ได้ เกษตรกล้าคิด กล้าข้ามจุดเดิม เสริมแกร่งให้เกษตรกรไทย 🎄

🌷โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจริญ รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ตำนานความอร่อยที่ยิ่งใหญ่ ⭐ และนายชัยวัฒน์ ศรีเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด กับ บริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดดิ้ง จำกัด รุ่นใหม่ ไฟแรงผู้สร้างตำนานมะขามไทย ก้าวข้ามสู่สากล 🔥💥

✨💫ก้าวข้ามไปกับ DIPROM ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
ผ่านระบบ Zoom และ Live สด ผ่านทาง FB:กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสหกรรม🎉🎊

✨กิจกรรมไม่ใหญ่แน่นะวิ !!! ......✨✨🔥🔥สมัครด่วน ... 🔥🔥🎉ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 🎉👉พบกับหลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บใ...
29/11/2022

✨กิจกรรมไม่ใหญ่แน่นะวิ !!! ......✨✨
🔥🔥สมัครด่วน ... 🔥🔥
🎉ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 🎉

👉พบกับหลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บให้นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ... รุ่นไหน ก็ยิ่งใหญ่ได้...เกษตรกล้าคิด กล้าข้ามจุดเดิม เสริมแกร่งให้เกษตรกรไทย

🍀 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs,วิสาหกิจชุมชน , OTOP,เกษตรกร ,บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม เข้าร่วม "กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม” (Agro Beyond Academy : ABA)

🌟 พบกับหลักสูตรเข้มข้น ❕❕ ฝึกอบรม จำนวน 30 ชม. 🍀🌟
1. การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
2. การตลาดธุรกิจสมัยใหม่
3. การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การทำแผนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

🍃 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง แก่ผู้ประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างยั่งยืน🌱
🔥 เปิดรับสมัครพร้อมกัน 25 รุ่น ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน เท่านั้น ❕❕ 🔥

🔔 ฟรี❗️❗️...ไม่มีค่าใช้จ่าย.. รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คนเท่านั้น

🌻 กำหนดการจัดงาน : ระหว่างเดือนธันวาคม 65 - เดือนมีนาคม 2566
🌸 รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป🌸
📍สนใจสมัครร่วมกิจกรรมคลิกที่👉 : ลิงค์ใบสมัคร
https://forms.gle/cVVD6yd4M2RqgXKd6

💐 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🌷สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 🌷
💻FB:กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
🌺 คุณศรัญญา (ญา) เบอร์ติดต่อ 088 452 4373
🍁 คุณพิรุณพร (หยก) เบอร์ติดต่อ 094 983 9650

ดีพร้อมมา"ประกาศ"ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 1-4 ธันวาคม 2565สามารถตรวจสอบรายชื่อฯ ได้ที่ht...
22/11/2022

ดีพร้อมมา"ประกาศ"
ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 1-4 ธันวาคม 2565
สามารถตรวจสอบรายชื่อฯ ได้ที่
https://shorturl.asia/FBxv9

หมายเหตุ :
เลขที่บูธ ผัง และคู่มือฯ
organize ผู้จัดงานจะประสานส่งรายละเอียดต่างๆ ทาง e-mail

📣 21พย2565 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
21/11/2022

📣 21พย2565 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ และขอให้มีมุ่งมั่น ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ตามที่คณะกรรมการได้บอกไว้นะครับ

🔥 พลาดไม่ได้!! 🔥สมัครด่วน ... หลักสูตรเสริมแกร่งให้เกษตรไทย.. ติดปีกนักธุรกิจเกษตรไทย คิดต่าง สร้างธุรกิจใหม่จากการเร...
16/11/2022

🔥 พลาดไม่ได้!! 🔥

สมัครด่วน ... หลักสูตรเสริมแกร่งให้เกษตรไทย.. ติดปีกนักธุรกิจเกษตรไทย คิดต่าง สร้างธุรกิจใหม่จากการเรียนรู้ ก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน

🌳 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วม ”กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม”
(Agro Beyond Academy : ABA)

💐เปิดรับสมัคร จำนวน 120 คน เท่านั้น!!! 🍂

💥รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 💥

🌼 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน , OTOP, เกษตรกร ,บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

🌿 เข้าร่วม ”กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม”
(Agro Beyond Academy : ABA) กับหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 30 ชม.

💖 พบกับหลักสูตรเข้มข้น !! 💖
✨1. การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
✨2. การตลาดธุรกิจสมัยใหม่
✨3. การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
✨4. การทำแผนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

🎊เพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ "ติดปีกองค์ความรู้สู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน"

🎉 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย.. รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คนเท่านั้น (จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 คน)

🎁 จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📍 สนใจสมัครร่วมกิจกรรมคลิกที่👉 : ลิงค์ใบสมัคร
https://forms.gle/4BphGt1wVwrAcFtG9

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 👩👩🏻
💻FB:กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
👩คุณอรวรางค์ (อ้อม) เบอร์ติดต่อ 062 992 6691
👩🏻คุณวิสสุตา (มิ้น) เบอร์ติดต่อ 086 588 5686

🌸 สมัครด่วน ... พลาดไม่ได้ 🌸✨หลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บให้นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ... รุ่นไหน ก็ยิ่งใหญ่ได้ เกษตรกล้าคิด...
16/11/2022

🌸 สมัครด่วน ... พลาดไม่ได้ 🌸

✨หลักสูตรเสริมเขี้ยวเล็บให้นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ... รุ่นไหน ก็ยิ่งใหญ่ได้ เกษตรกล้าคิด กล้าข้ามจุดเดิม เสริมแกร่งให้เกษตรกรไทย✨

🍀 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขอเชิญเข้าร่วม ”กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม”
(Agro Beyond Academy : ABA)

⭐️ เปิดรับสมัครพร้อมกัน 25 รุ่น ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน เท่านั้น!!!

💐 รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 💐

💖 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน , OTOP, เกษตรกร ,บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นเกษตรอุตสาหกรรม

📍 เข้าร่วม ”กิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม”
(Agro Beyond Academy : ABA) กับหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 30 ชม.

🔥 พบกับหลักสูตรเข้มข้น !! 🔥
1. การบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
2. การตลาดธุรกิจสมัยใหม่
3. การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การทำแผนธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

🎀 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ ก้าวเข้าสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงเครือข่าย

🎉 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย.. รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 40 คนเท่านั้น

🎊จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📍 สนใจสมัครร่วมกิจกรรมคลิกที่👉 : ลิงค์ใบสมัคร (ทั่วประเทศ)
https://forms.gle/81mgstBmMtqQe1iVA

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 🌷🎄
💻FB:กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
🌷 คุณอรวรางค์ (อ้อม) เบอร์ติดต่อ 062 992 6691
🎄 คุณวิสสุตา (มิ้น) เบอร์ติดต่อ 086 588 5686

📣 ประกาศ !!! รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs / วิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาล 🌀 ผ...
02/11/2022

📣 ประกาศ !!! รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs / วิสาหกิจชุมชน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาล
🌀 ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาให้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาลและได้การรับรองมาตรฐานฮาลาล(ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถานประกอบการ)
🌀 ระยะเวลาการรับสมัคร 1-15 พย. 2565
✅ - ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
- หากท่านสนใจ : Scan QR Code และกรอกข้อมูลสมัครได้เลย หรือลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaSXobsttxdClMMwkaiJ4axEGMYLtTUv93AFzvqaipZPvdpA/viewform
ℹ️ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร.092 256 3376
E-mail : [email protected]

🌀 รับสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้างาน อุตสาหกรรมแฟร์ "ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม" ภายใต้กิจกรรมพั...
01/11/2022

🌀 รับสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้างาน อุตสาหกรรมแฟร์ "ซื้อของไทย ใช้ของดี สร้างอาชีพ เสริมธุรกิจที่ดีพร้อม" ภายใต้กิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร Exhibition Hall 9-12 IMPACT เมืองทองธานี

✅ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หากท่านสนใจ :

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นต่อไปนี้ (ใต้ post นี้)

1. ชื่อ-นามสกุล
2. แบรนด์สินค้า
3. ประเภทสินค้า
4. ที่อยู่ & เบอร์โทร
5. Line id (สำคัญมาก📌)

💙ดีพร้อม ส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วม💙 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวน ชาวดีพร้อมแล...
19/10/2022

💙ดีพร้อม ส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วม💙
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญชวน ชาวดีพร้อมและบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุ “โนรู” ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนเป็นอย่างมาก และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ได้รับความทุกข์จากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ดังนั้น “ ดีพร้อม จึงขอเป็นตัวแทนรวมส่งกำลังใจ สู้ภัยน้ำท่วม ” ไปด้วยกัน และร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ อาทิเช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม นม ยารักษาโรค และของใช้จำเป็นอื่นๆ

✌🏼ท่านใดสนใจร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถส่งมาได้ที่ ✌🏼
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

🚨บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565🚨

ติดต่อสอบถามได้ที่
☎️096 635 2415☎️

หมายเหตุผล ขออนุญาติรับเฉพาะสิ่งของ ไม่รับเงิน

📣 โอกาสดีสำหรับกลุ่มเกษตรกร /วิสาหกิจชุมชน/ OTOP/ SMEs ที่จดทะเบียนกับภาครัฐ 💥🏢 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตส...
14/10/2022

📣 โอกาสดีสำหรับกลุ่มเกษตรกร /วิสาหกิจชุมชน/ OTOP/ SMEs ที่จดทะเบียนกับภาครัฐ 💥

🏢 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการแปรรูปผลไม้ อะโวคาโด มะม่วง ฝรั่ง เพื่อลดความสูญเสีย สร้างมูลค่าเพิ่ม 📈

ฟรี❗️ไม่มีค่าใช้จ่าย❗️

พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ารับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันเชิงลึกเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 15 กิจการ ✅

✍️ ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์
https://forms.gle/6tF6SHmEMZp2QT8V7

ℹ️ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สุธิตา / ธีรวุฒิ โทร.02 4228688 ต่อ 3106 /3107

07/10/2022
19/09/2022

✨ Best Of The Best ✨ 4 สุดยอดผู้ประกอบการ ที่ "ดีพร้อม"✨จากหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” จาก 70 นักธุรกิจอัจฉริยะ ผลสำเร็จที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด เกษตรโลกใหม่ (NEW WORLD) ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา

รางวัล “Best Of The Best” ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 4 กิจการ ได้แก่
1) GA046 นายภาคภูมิ วัชรขจร บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
2) GA050 นายภูภูมิ ช่างดวงจิตต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูนางนอน กรุ๊ป (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย A)
3) GA027 นายธนกฤต ลี้ไวโรจน์ บริษัท สกลนคร สร้างสุข จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)
4) GA048 นางภิรภร เชษฐาวัฒนานุกุล บริษัท ส้มปรีชา-ฝาง 1991 จำกัด (เกียรตินิยมอัจฉริยะ สาย B)

“DIPROM GENIUS AGRO 360”
---------------------------------------
💜💚𝐃𝐈𝐏𝐑𝐎𝐌 𝐆𝐞𝐧𝐢𝐮𝐬 𝐀𝐆𝐑𝐎 𝟑𝟔𝟎 💚💜
โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

16/09/2022

บรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ (AGRO GENIUS CHALLENGE)

🍃🌎 เที่ยวสุโขทัยบอกรักษ์โลก 🌱🌍หลังจากจบกิจกรรมการพัฒนาและการเชื่อมโยงเกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม ที่ทางกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรร...
15/09/2022

🍃🌎 เที่ยวสุโขทัยบอกรักษ์โลก 🌱🌍

หลังจากจบกิจกรรมการพัฒนาและการเชื่อมโยงเกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม ที่ทางกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการได้พัฒนาและสร้างแนวทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 💡

พบกับ 3 เส้นทางใหม่ "สุโขทัยดีพร้อม" ที่จะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้พบกับอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่ซ้ำ ไม่เหมือนใคร

ไปชมกันเลย 👇🏻👇🏻👇🏻

👉🏻 1. เส้นทาง สุโขทัย สุโขใจ

👉🏻 2. เส้นทาง ท่องเมืองเก่า เล่าเรื่องศิลป์ เที่ยววิถีถิ่นสุโขทัย

👉🏻 3. เที่ยวไป กินไป สุโขทัยดีพร้อม

#เที่ยวสุโขทัยบอกรักษ์โลก
#สุโขทัยดีพร้อม

15/09/2022

พามาชมกิจกรรมดีๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

👉🏻 กิจกรรมการพัฒนาและการเชื่อมโยงเกษตรอุตสาหกรรมดีพร้อม เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร

ในธีม "เที่ยวสุโขทัยบอกรักษ์โลก" 🖼🌍
#เที่ยวสุโขทัยบอกรักษ์โลก
#สุโขทัยดีพร้อม

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม DIPROM ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 เวลา 08...
11/09/2022

ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้า งานมหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม DIPROM ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565 เวลา 08:00-14:00 น. ตามรายชื่อดังนี้

🎉สมัครด่วน ... ขอเชิญเข้าร่วม ”กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตร(aloe)อุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” สู่การสร้างคู่มือระบบแฟรนไช...
04/09/2022

🎉สมัครด่วน ...
ขอเชิญเข้าร่วม ”กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตร(aloe)อุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” สู่การสร้างคู่มือระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน พร้อมศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

💥วันนี้ – 5 ก.ย. 65 💥

📣 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

🌺เข้าร่วม ”กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” สู่การสร้างคู่มือระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน พร้อมศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

🍀 ภายใต้แนวคิด "ธุรกิจเกษตร การคิด กล้าข้าม กรอบของคำว่า "เป็นไปไม่ได้“ เกษตรสร้างสรรค์อุตสาหกรรมส่งเสริม 🪴

🌳เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจาก SME ขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ เน้นการบริหารร้าน การคำนวนต้นทุน การทำการตลาด การขยายสาขา และการสร้างคู่มือบริหารแฟรนไชส์ ” อย่างเต็มรูปแบบ 🌷

🌸 กิจกรรมผสมผสาน ทั้งในรูปแบบ Offline และ ในรูปแบบ Online

💥💥 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📍 สนใจสมัครร่วมกิจกรรมคลิกที่👉 : https://forms.gle/UJuMa1MN7pHXQQuN7

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (hand pointing down)
💻 FB:กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
👩 คุณศรัญญา เบอร์ติดต่อ 088 452 4373
👩🏻คุณพิรุณพร เบอร์ติดต่อ 094 983 9650

🎉สมัครด่วน ... ขอเชิญเข้าร่วม ”กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตร(aloe)อุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” สู่การสร้างคู่มือระบบแฟรนไช...
04/09/2022

🎉สมัครด่วน ...
ขอเชิญเข้าร่วม ”กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตร(aloe)อุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” สู่การสร้างคู่มือระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน พร้อมศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

💥วันนี้ – 5 ก.ย. 65 💥

📣 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

🌺เข้าร่วม ”กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมปั้น 30 แฟรนไชส์” สู่การสร้างคู่มือระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน พร้อมศึกษาดูงานธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

🍀 ภายใต้แนวคิด "ธุรกิจเกษตร การคิด กล้าข้าม กรอบของคำว่า "เป็นไปไม่ได้“ เกษตรสร้างสรรค์อุตสาหกรรมส่งเสริม 🪴

🌳เพื่อเสริมสร้างความรู้และยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปั้นธุรกิจจาก SME ขยายตลาดสู่การเป็น “แฟรนไชส์” อย่างเป็นระบบ เน้นการบริหารร้าน การคำนวนต้นทุน การทำการตลาด การขยายสาขา และการสร้างคู่มือบริหารแฟรนไชส์ ” อย่างเต็มรูปแบบ 🌷

🌸 กิจกรรมผสมผสาน ทั้งในรูปแบบ Offline และ ในรูปแบบ Online

💥💥 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

📍 สนใจสมัครร่วมกิจกรรมคลิกที่👉 : https://forms.gle/UJuMa1MN7pHXQQuN7

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (hand pointing down)
💻 FB:กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
👩 คุณศรัญญา เบอร์ติดต่อ 088 452 4373
👩🏻คุณพิรุณพร เบอร์ติดต่อ 094 983 9650

ที่อยู่

75/6 ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเท
กรุงเทพฯ
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306877

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพฯ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขน่า ที่การงานที่ดีดีดีที่สุดโชคดีดีมากนะค่ะ
กาแฟครบวงจรทำได้ด้วยมือเกษตรกรจริงๆๆคะ
เรียนเชิญค่ะ~ 22-24 ธ.ค.64 แบมเบคแอนด์โค ไปออกบูธที่ใต้ตึกอาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm ถ.พระราม6 ตั้งแต่เวลา 10:30-14:00 น. ในงานมีสปาเก็ตตี้น้ำยาปู, ดาร์ครัมฟรุตเค้ก และเมนูกลูเตนฟรีไปให้ได้ช็อปกันราคาพิเศษ ช็อปครบทุก 100 บาทรับคูปองไปสอยดาวลุ้นรางวัลกันหน้างาน

นอกจากนี้เชฟแบมยังเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ #ปลูกปั้น โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศผลในวันศุกร์ที่ 24 ธ.ค.64 แอบบอกว่ามีมินิคอนฯ คุณต๊ะ บอยสเก๊าท์ด้วยค่า แวะไปช็อป ชิม ชมคอนเสิร์ตและงานประกาศรางวัลกันได้น้า 🙇🏻‍♂️💖🙏🏻


#ปลูกปั้น
#วิชาธุรกิจธุรกิจ50อาชีพ
ขอขอบคุณโครงการปลูกปั้น ได้ส่งเสริมฝึกทักษะอาชีพ การเลี้ยงไส้เดือนจากฟาร์ลุงรีย์ตลอด2วันจะนำความรู้ไปต่อยอดสร้างเสริมความรู้ถ่ายทอดต่อไป
✨ ดองผักสามรส สำหรับแถมให้ลูกค้า เดินหน้าโปรเจกต์ day 1 กันแล้วค่ะกับเมนู #สปาเก็ตตี้น้ำยาปู ที่เชฟแบมจะนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์แข่งขันเข้าสู่รอบ 25 คนสุดท้ายในโครงการ #ปลูกปั้น 🎉

🥕✨ผักดองสามรส🥒 มีรสเปรี้ยวหวาน กรอบสดชื่นเข้ากันดีกับรสเผ็ด เบรกความจัดจ้านของน้ำยาใต้ได้ดี และเป็นผักชนิดที่กินไม่ยาก คล้ายกิมจิไชเท้าดองของเกาหลีที่เอาไว้กินกับของทอดขวัญใจวัยรุ่น ผักดอง แม้จะเป็นผักเคียง แต่ก็มีความสำคัญเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารไทยประเภทน้ำยาเลยล่ะค่ะ

วันนี้ day 2 ภารกิจตามล่าหาปูสดๆ หวานๆ กันแต่เช้า แล้วจะเก็บภาพผลงานมาฝากกันนะคะ

จะมีใครรอชิมการบ้านเชฟไหมน้อ แอบกระซิบว่าจะ Launch วางขายเร็วๆ นี้ให้ได้ลองกันทุกบ้านเลย เอาใจช่วยเชฟแบมกันด้วยน้า 🙏🏻😍

#ผักดองสามรส

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm
𝐒𝐨𝐦𝐬𝐫𝐢’𝐬 𝐇𝐞𝐫𝐛𝐚𝐥 ขอขอบคุณรายการ Happy Season ช่อง 5 และ รายการตลาดวิเคราะห์ จาก INTV ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ “สมศรี เฮอร์เบิล” #คืนสมดุล ด้วยสารสกัดธรรมชาติ 100% ผสานนวัตกรรมการดูดซึม รางวัลระดับโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น success case โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สอบถาม / สั่งซื้อ
📩 Inbox : m.me/somsrithaiherb
📲 https://linktr.ee/somsriherbal

#สารสกัดจากธรรมชาติ #ประจําเดือนมาไม่ปกติ #ปวดท้องประจําเดือน #น้ําตาลในเลือดสูง #คลอเรสเตอรอล #คุณแม่หลังคลอด #ปวดท้องเมนส์ #สุขภาพดีจากภายใน #ปรับสมดุล #สมดุฮอร์โมน #ปรับระบบเผาผลาญ #สมุนไพร
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพฯ (แสดงผลทั้งหมด)

Thailand Cluster Hub DIPROM Station - สถานีดีพร้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ E-fully manifest_กองบริหารจัดการกากอุต Thailand INNO BIZ Champion กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง กรมธนารักษ์ : The Treasury Department AgTech Connext กรมยุโรป - Europetouch กองพันทหารสารวัตรที่ 11 สืบสวนนครบาล IDMB International Affairs Division, MHESI สำนักงานป้องกันและบำบัดการ PMU-B บพค.