กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพจของกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เพื่
(1)

เตรียมพบกับ Carbon Neutral Webinar ‼️ สัมนาออนไลน์หัวข้อ : Japan's cutting-edge tecnology for carbon neutrality🗓วันที่ 2...
12/10/2023

เตรียมพบกับ Carbon Neutral Webinar ‼️
สัมนาออนไลน์หัวข้อ : Japan's cutting-edge tecnology for carbon neutrality

🗓วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566
⏰เวลา 13:00 - 16:00 น.
💻ชม Live สด! พร้อมเจาะลึกเทคโนโลยี Carbon Neutrality
____________________________
สนใจลงทะเบียนมาได้นะคะ🙋
แล้วพบกันค่ะ

😍สรุปผลการดำเนินกิจกรรม😍😘กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม😆https://youtu.be/-NUQDSe5Xtshttps://youtu.be/Fm1W5cv-ljA...
20/09/2023

😍สรุปผลการดำเนินกิจกรรม😍
😘กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม😆
https://youtu.be/-NUQDSe5Xts
https://youtu.be/Fm1W5cv-ljA
https://youtu.be/3u-WPwwdNpM

กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับชุมชนโดยรอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหก.....

😍สรุปผลการดำเนินกิจกรรม😍😘กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม😆https://youtu.be/X-3q25Zw61Ehttps://youtu.be/Rmk9bB65nfw...
18/09/2023

😍สรุปผลการดำเนินกิจกรรม😍
😘กิจกรรมยกระดับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม😆
https://youtu.be/X-3q25Zw61E
https://youtu.be/Rmk9bB65nfw
https://youtu.be/Wb16JUj7aGU
https://youtu.be/vmspdAe2JE8

กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการดูแลซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับชุมชนโดยรอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหก.....

🎉สรุปผลการดำเนินกิจกรรม🎉📌กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ ”GENIUS the LEG END”📌GENIUS THE LEGEND - D13
15/09/2023

🎉สรุปผลการดำเนินกิจกรรม🎉
📌กิจกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ ”GENIUS the LEG END”📌
GENIUS THE LEGEND - D13

15/09/2023

📢 บริษัท พี.วาย.ไทยฟรุต จำกัด "ธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนาผลิตภาพที่ประสบความสำเร็จ (Success case)"
📍 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมายภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15/09/2023

📢 บริษัท ฟาร์มสด จำกัด "ธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนาผลิตภาพที่ประสบความสำเร็จ (Success case)"
📍 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมายภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15/09/2023

📢 บริษัท โคโคนัท โฟร์ยู จำกัด "ธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนาผลิตภาพที่ประสบความสำเร็จ (Success case)"
📍 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมายภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15/09/2023

📢 บริษัท ละมุนกรุ๊ป จำกัด "ธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนาผลิตภาพที่ประสบความสำเร็จ (Success case)"
📍 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมายภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15/09/2023

📢 บริษัท ควอลิตี้ ไอซ์ เวิลด์ จำกัด
"ธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนาผลิตภาพที่ประสบความสำเร็จ (Success case)"
📍 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมายภายใต้ โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13/09/2023

🏆ภาพรวความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🍃🍃🍃 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นตัวแทนขับเคลื่อน ปยป. โจทย์กลุ่มการเกษตร :การสร้างความเข้มแข็ง...
13/09/2023

🍃🍃🍃 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมเป็นตัวแทนขับเคลื่อน ปยป. โจทย์กลุ่มการเกษตร :การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ 🍃🍃🍃
🌿 กรุงเทพฯ 11 กันยายน 2566 – ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และนายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม ในฐานะ ปยป 4 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอต้นแบบนโยบาย (Prototype) และแผนดำเนินการการขับเคลื่อนโจทย์บูรณาการฯ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก ☘️ การประชุม ดังกล่าว ได้ทำการพิจารณาร่วมกันของผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานการอาชีวศึกษา และ สำนักงาน ป.ย.ป.เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะใช้นำเสนอต้นแบบนโยบาย (Prototype) และแผนดำเนินการการขับเคลื่อนโจทย์บูรณาการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. – 15.15 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ชั้น 9 (ลิฟต์ W1)
🌿 ทั้งนี้ ต้นแบบนโยบาย (Prototype) และแผนดำเนินการการขับเคลื่อนโจทย์กลุ่มการเกษตร ได้ทำการเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย คือ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดยได้ร่วมกันในการศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจทดสอบ ทดลอง ประเมินผลความสำเร็จ โจทย์นโยบายที่พัฒนาขึ้นที่ได้จากการดำเนินการร่วมกัน และจะขยายผลโดยนำเสนอนายกรัฐมนตรี ผลักดันให้เกิดผลเชิงปฏิบัติ ต่อไป

🔴 สรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมายภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษต...
13/09/2023

🔴 สรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมายภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2566 🍃🍃🍃

📣กรุงเทพฯ 12 กันยายน 2566 – ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีสรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ประจำปี 2566 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ☘️กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับและแก้ไขปัญหาแก่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจในกลุ่มผลไม้ สมุนไพร พืชผัก และพืชเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการยกระดับจากสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม และนำระบบการจัดการในแบบอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 44 กิจการ โดยการให้คำแนะนำในการพัฒนาประสิทธิภาพ การลดต้นทุน การลดของเสีย การพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น การควบคุมคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและเทคโนโลยี
📍 ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมฯ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 256 ล้านบาท และผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาดได้มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และ มี 5 กิจการ ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณให้เป็น "ธุรกิจตัวอย่างด้านการพัฒนาผลิตภาพที่ประสบความสำเร็จ (Success case)"

กอ.กสอ. เพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจมูลค่า 50.06 ล้านบาทกรุงเทพมหานคร: วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2...
11/09/2023

กอ.กสอ. เพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจมูลค่า 50.06 ล้านบาท

กรุงเทพมหานคร: วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.00 น.

ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม (กอ.กสอ.) ได้มอบหมายให้นางสาวถิติวรรณ์ สุตะนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป (กผ.กอ.กสอ.) ให้เกียรติเป็นผู้แทนประธานในพิธีปิด กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Venus ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

💡ภายในงานมีการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม
การบรรยายพิเศษเรื่อง "ยกระดับมาตรฐานเกษตรอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมยุคใหม่" โดย ดร.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ วิทยากร ที่ปรึกษา และเชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน (LEAN Master)

💡การเสวนา "ผลิตภาพ เสริมแกร่ง เกษตรอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล" จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก Success Case จำนวน 7 กิจการ

💡พิธีมอบโล่สำหรับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ Success Case และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 46 กิจการ

📚จากการดำเนินกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพฯ พบว่ามีผลลัพธ์ ดังนี้
- ยอดขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.15
- ปริมาณต้นทุนโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 20.84
- ปริมาณของเสียโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10.83

7 กันยายน 2566🍃 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และร้านค้าร้านอาหารก...
08/09/2023

7 กันยายน 2566
🍃 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และร้านค้าร้านอาหารกว่า 60 ร้าน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ และมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายวัชรุน จุ้ยจำลอง และนายวาที พีระวรานุพงศ์ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ซึ่งงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ห้องนิทรรศการและพื้นที่ด้านนอก ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระรามที่ 6 คาดว่าตลอด 3 วัน ของการจัดงานครั้งนี้จะสามารถสร้างเม็ดเงินสะพัดได้กว่า 1,000,000 บาท 🍱
🍃 โดยนอกจากพิธีเปิดงานแสดงสินค้าแล้ว ทางกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยังดำเนินการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมขยายสู่ช่องทางธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ระยะที่ 2) Diprom Smart Agro Restaurant จำนวน 30 กิจการ พร้อมโล่รางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวด อีกจำนวน 3 รางวัล โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมนี้ สามารถพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีศักยภาพ สามารถแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ครบวงจร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ในการปรับปรุงพัฒนาให้กับผู้เข้าร่วมทั้ง 30 กิจการ โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร มีการใช้วัตถุดิบพืชผลทางการเกษตรเข้ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ รวมถึงความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์เครื่องมือครัวที่ทันสมัยตามหลักมาตรฐานสากล 🎉

✨✨✨✨✨✨

📣วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 – ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัต...
08/09/2023

📣วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
– ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม (DIPROM GO INTER) ซึ่งกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่เจาะลึกและเข้าใจกระบวนการทางด้านการตลาด การคำนวณโครงสร้างราคาทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศให้มีศักยภาพเป็นรูปธรรมผลักดันผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าตลาดได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งช่วงการอบรมเป็น 3 Step

(sparkle)Step 1 : อบรมออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น
(*)รุ่น 1 : 7- 8 สิงหาคม 2566
(*)รุ่น 2 : 9-10 สิงหาคม 2566
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ และผู้เข้าร่วมเสวนาจากบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV
เนื้อหาสำคัญได้แก่
1. การทำธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เตรียมความพร้อมยกระดับแผนธุรกิจ
3. กลยุทธ์นำเสนอแผนการตลาดเชื่อมการค้า
4. ข้อกำหนดกฎระเบียบการรับรองผลิตภัณฑ์
5. เจาะลึกบรรจุภัณฑ์และข้อกำหนดใน CLMV
6. แผนการตลาดเข้า Modern Trade
7. ผังวงจรการเข้าตลาดและพันธมิตรธุรกิจ
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 136 กิจการ

(sparkle)Step 2 : 24-26 สิงหาคม 2566
สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 กิจการ เข้าอบรมปฏิบัติการเชิงลึก ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในหัวข้อสำคัญได้แก่
1. "ลีนส์" กลยุทธ์ดึงคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า
2. การใช้กลยุทธ์ TTL รองรับผู้บริโภคเชื่อมโยง CRM & CDP
3. การคำนวณโครงสร้างต้นทุนเพื่อการส่งออกและกำหนดราคาขาย
4. FTA เอื้อต่อการส่งออกและขอสิทธิ์ทางการค้าอย่างไร
5. เอกสารสำคัญงานพิธีการศุลกากร
6. สมการต้นทุน และการคำนวณราคาขายปลีกในต่างประเทศ
7. ลำดับขั้นตอนและความสำคัญงานเอกสารซื้อขายทางการค้า
8. ความจำเป็นของการใช้สิทธ์
9. ปฏิบัติการ "เจรจาการค้าระหว่างประเทศ"
บรรยายโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวจากกรมการค้าต่างประเทศ

(sparkle)Step 3 : 31 สิงหาคม 2566
เจรจาการค้าออนไลน์ กัมพูชา -ลาว -เมียนมาร์ -จีน -บรูไน -บาห์เรน

จากกิจกรรมผู้ประกอบการได้ยกระดับขีดความสามารถประจักษ์เป็นรูปธรรม สามารถเข้าใจกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดที่ถูกต้อง ขจัดปัญหาทางด้านการคำนวณโครงสร้างราคาตลอดห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ และผลจากการเจรจาธุรกิจออนไลน์ คาดว่าจะมีรายได้จากการทำธุรกิจส่งออกของผู้ประกอบการมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

จัดโดย 🍃กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 🍃

🔴 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) 🎉 ขอเชิญชวนเที่ยวงาน โตพร้อม MIND อุตสาหกรรมแฟร์  🛍️😍🌟 🛒 ช้อปสนุก ลดกระหน่...
02/09/2023

🔴 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM)
🎉 ขอเชิญชวนเที่ยวงาน โตพร้อม MIND อุตสาหกรรมแฟร์ 🛍️😍
🌟 🛒 ช้อปสนุก ลดกระหน่ำ 🌟

‼️ ห้ามพลาด วันที่ 6 - 8 กันยายน นี้
⏰ 07:30 - 14.00 น.
🏙️ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM Headquarter) ถ.พระรามที่ 6
📍 https://goo.gl/maps/wrADXMGRS4QA6tDy7

จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

#อุตสาหกรรมแฟร์ #ดีพร้อม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรมวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566เวลา 08.30-16....
31/08/2023

งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในเกษตรอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566
เวลา 08.30-16.00น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

29/08/2023

สรุปผลสำเร็จ กิจกรรมปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566 โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🍃🍃🍃 พิธีมอบวุฒิบัตร กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566🍃🍃🍃(loud volume) กรุงเทพฯ 15 สิ...
29/08/2023

🍃🍃🍃 พิธีมอบวุฒิบัตร กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2566🍃🍃🍃

(loud volume) กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2566 – ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดี กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2566 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ ☘️ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการการฝึกอบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม(ABA) โดยเริ่มดำเนินการรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้น มาจนถึงรุ่นที่ 4 ในปีงบประมาณ 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 6,800 คน โดยได้ผลตอบรับที่ดีตลอดมาจากผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและผู้สนใจจะก้าวเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรมซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมได้
✨ กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ได้ขยายผลโดยนำ ผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น The best of the best มาร่วม กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและธุรกิจ ประกอบด้วย 1.กิจกรรม Workshop ปั้นให้ปัง ดังด้วยติ๊กต๊อก" โดย ดร.พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และดร.ปานรดา นิมิตรภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งเอเชีย (APDC)
2.กิจกรรมการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเพิ่มโอกาสในการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ
3.กิจกรรมเชื่อมโยงเครือธุรกิจกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และ บริษัท AJ Ecommerce (อาลีบาบา-Alibaba)
โดยกิจกรรมสามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้นพร้อมเสริมรากฐานความเข้มแข็ง ทั้งนี้ จากผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2567 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ได้วางแนวทางและต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเกษตรอุตสาหกรรม โดย 1) การพัฒนาเครือข่ายนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2) การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ให้สามารถเชื่อมโยงความร่วมมือให้กับเกษตรอุตสาหกรรม ต่อไป

🎉🎉เชิญเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรม “Genius the Legend” พร้อมพบกับการเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ Driving Success through Passion🎉🎉🗓️ ...
28/08/2023

🎉🎉เชิญเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรม “Genius the Legend” พร้อมพบกับการเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ Driving Success through Passion🎉🎉

🗓️ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
⏰ เวลา 13.00 - 16.00 น.
📌 ณ ห้อง Grand Hall 1 อาคาร True Digital Park West (ตึกใหม่)

📣วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 – ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม มอบหมายนางสาวศศิวิมล สุทธิเลิ...
26/08/2023

📣วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
– ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม มอบหมายนางสาวศศิวิมล สุทธิเลิศ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการเข้าอบรมปฏิบัติการเชิงลึก 🌿 หลักสูตร “เชื่อมเกษตรแปรรูปไทยให้โกอินเตอร์” DIPROM Go Inter" วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงสู่การค้าระหว่างประเทศ
📍การอบรมปฏิบัติเชิงลึก DIPROM Go Inter
สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 27 กิจการ เข้าอบรมปฏิบัติการเชิงลึก ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นเวลา 3 วัน (24-26 สิงหาคม 2566)
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ และผู้เชี่ยวจากกรมการค้าต่างประเทศ
(.)ผู้ประกอบการจะได้รับการฝึกฝน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่ PRIVATE NEGOTIATION ด้วยตนเอง (.)

จัดโดย 🍃กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม🍃

📣วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 – ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม🌿 หลักสูต...
11/08/2023

📣วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566
– ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
🌿 หลักสูตร “เชื่อมเกษตรแปรรูปไทยให้โกอินเตอร์” DIPROM Go Inter วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเชื่อมโยงสู่การค้าระหว่างประเทศ

กิจกรรม DIPROM Go Inter
แบ่งเป็น
🍁Step 1 : อบรมออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น
(.)รุ่น 1 : 7- 8 สิงหาคม 2566
(.)รุ่น 2 : 9-10 สิงหาคม 2566
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ และผู้เข้าร่วมเสวนาจากบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV
เนื้อหาสำคัญได้แก่
1. การทำธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เตรียมความพร้อมยกระดับแผนธุรกิจ
3. กลยุทธ์นำเสนอแผนการตลาดเชื่อมการค้า
4. ข้อกำหนดกฎระเบียบการรับรองผลิตภัณฑ์
5. เจาะลึกบรรจุภัณฑ์และข้อกำหนดใน CLMV
6. แผนการตลาดเข้า Modern Trade
7. ผังวงจรการเข้าตลาดและพันธมิตรธุรกิจ
🪴 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 136 กิจการ

🍁Step 2 : 24-26 สิงหาคม 2566
สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 กิจการ เข้าอบรมปฏิบัติการเชิงลึก
ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
(.)ผู้ประกอบการจะได้รับการฝึกฝน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งสู่ PRIVATE NEGOTIATION ด้วยตนเอง (.)

🍁Step 3 : 31 สิงหาคม 2566 เจรจาการค้าออนไลน์ กัมพูชา -ลาว -เมียนมาร์ -จีน -อินเดีย -มาเลเซีย

จัดโดย 🍃กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม🍃

📣👏ดีพร้อม ขอเชิญร่วมงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 💫DIPROM Agro-Machinery Award 2023🙋ท่านจะได้รับ✨เ...
08/08/2023

📣👏ดีพร้อม ขอเชิญร่วมงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
💫DIPROM Agro-Machinery Award 2023

🙋ท่านจะได้รับ
✨เกร็ดความรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะจากผลงานแบบอย่าง
✨แนวทางในการต่อยอดและขยายผลการยกระดับและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

🏅งานพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล🏆
👍ประกาศทีมที่ได้คัดเลือกเป็นแบบอย่างและผลรางวัล 5 ผลงาน

📌ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6
📲ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://shorturl.asia/kK7V8
https://iaid.dip.go.th/th/category/2020-03-19-19-28-25/2023-08-08-11-06-39
#กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

🌿 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🌿กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมใ...
26/07/2023

🌿 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🌿
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมในหลักสูตร
"DIPROM GO INTER เชื่อมเกษตรแปรรูปไทย ให้โกอินเตอร์"

รอบแรก : อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM มี 2 รุ่นให้เลือกสมัคร
รุ่นที่ 1 : วันที่ 7- 8 สิงหาคม 2566
รุ่นที่ 2 : วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566
ในเนื้อหาสำคัญได้แก่
1. การทำธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เตรียมความพร้อมยกระดับแผนธุรกิจ
3. กลยุทธ์นำเสนอแผนการตลาดเชื่อมการค้า
4. ข้อกำหนดกฎระเบียบการรับรองผลิตภัณฑ์
5. เจาะลึกบรรจุภัณฑ์และข้อกำหนดใน CLMV
6. แผนการตลาดเข้า Modern Trade
7. ผังวงจรการเข้าตลาดและพันธมิตรธุรกิจ

**** คัดเลือกผู้ประกอบการ 20 กิจการ เพื่ออบรมปฏิบัติการเชิงลึก ****
วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2566 ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ในหัวข้อสำคัญได้แก่
1. "ลีนส์" กลยุทธ์ดึงคุณค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า
2. การใช้กลยุทธ์ TTL รองรับผู้บริโภคเชื่อมโยง CRM & CDP
3. การคำนวณโครงสร้างต้นทุนเพื่อการส่งออกและกำหนดราคาขาย
4. FTA เอื้อต่อการส่งออกและขอสิทธิ์ทางการค้าอย่างไร
5. เอกสารสำคัญงานพิธีการศุลกากร
6. สมการต้นทุน และการคำนวณราคาขายปลีกในต่างประเทศ
7. ลำดับขั้นตอนและความสำคัญงานเอกสารซื้อขายทางการค้า
8. ความจำเป็นของการใช้สิทธ์
9. ปฏิบัติการ "เจรจาการค้าระหว่างประเทศ"

🍁ผู้ประกอบการจะได้รับการฝึกฝน และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ได้จริงในธุรกิจค้าปลีกตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ 🍁
เพื่อมุ่งสู่ PRIVATE NEGOTIATION ด้วยตนเอง

📍ติดต่อสอบถามได้ที่ 098-742-6950
หรือสมัครทางออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/Gw96RBSa6zUC46Kq7

🍃🍃🍃กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2566🍃🍃🍃กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2566 – ด...
21/07/2023

🍃🍃🍃กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2566🍃🍃🍃

กรุงเทพฯ 21 กรกฎาคม 2566 – ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิด และนายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Meeting

🌿 กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สูงขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 📍 1.กิจกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่าย วิทยากรโดย อาจารย์ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี วิทยากรสถาบัน Up Skill Thailand
📍 2.การฝึกปฏิบัติการ Pitching เพื่อนำเสนอธุรกิจของตนเองอย่างทรงพลัง วิทยากรโดย ดร.ปานรดา นิมิตรภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งเอเชีย (APDC)
📍 3.Chat GPT & Marketing วิทยากรโดย ดร.พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ปานรดา นิมิตรภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแห่งเอเชีย (APDC) (thumbtack)โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 120 คน ซึ่งจะขยายผลไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจกับกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

🌿 หลักสูตร “คิดในแง่ LEAN” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับ CEO นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมยกระดับความสามารถเพื่อก้าวสู่การเป็...
20/07/2023

🌿 หลักสูตร “คิดในแง่ LEAN” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับ CEO นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมยกระดับความสามารถเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ
📍วิทยากร : โค้ชณัฐ ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์

🎉วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ชั้น 6 ห้องประชุม 1 อาคาร กสอ. (พระรามที่ 6)
จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เฮโลลลลล  มาให้ไวววววววววววว          🍀 ✨สมัครด่วน ...  พลาดไม่ได้✨  กสอ.เชิญชวนเสริมแกร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้...
16/07/2023

เฮโลลลลล มาให้ไวววววววววววว

🍀 ✨สมัครด่วน ... พลาดไม่ได้✨
กสอ.เชิญชวนเสริมแกร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า

🎉 ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 🎉
👉พบกับ..หลักสูตรเสริมแกร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า พร้อมฝึกทักษะการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
-- การฝึกปฏิบัติการ Pitching เพื่อนำเสนอธุรกิจของตนเองอย่างทรงพลัง
-- เทคนิค Pitching นำเสนอธุรกิจอย่างมืออาชีพ”
-- Chat GPT & Marketing
(yes) *นำเสนอดี มีปัง ปิดการขายได้เร็ว* (red check mark)

🍀 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

🔔 รับจำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น
🔔 ฟรี❗ ไม่มีค่าใช้จ่าย..

🌻 รูปแบบการอบรม : อบรม 3 วัน ผ่านระบบออนไลน์ ( Zoom )
🌻 กำหนดการจัดงาน : 20-22 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

🌸 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 ก.ค. 66 เท่านั้น 🌸
📍 สนใจสมัครร่วมกิจกรรมคลิกที่
👉 :https://forms.gle/UD478fT1jgHM5gH17

โครงการ SMART AGRO RESTAURANT (วันที่ 3.7.66)
11/07/2023

โครงการ SMART AGRO RESTAURANT (วันที่ 3.7.66)

📣"โครงการสินเชื่อ ดีพร้อมเปย์ DIPROM Pay"📣ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม "โครงการสินเชื่อ ดีพร้อมเปย์ D...
10/07/2023

📣"โครงการสินเชื่อ ดีพร้อมเปย์ DIPROM Pay"📣
ขอประชาสัมพันธ์สินเชื่อของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม "โครงการสินเชื่อ ดีพร้อมเปย์ DIPROM Pay"

📌หากคุณมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
2.ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
3.ต้องเคยใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ❗️❗️❗️

✍️เงื่อนไขหลักเกณฑ์
⛔ไม่เป็นธุรกิจที่อยู่ระหว่างการได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
- กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
- ต้องมีถิ่นอาศัยและสถานประกอบการแน่นอนสามารถติดต่อได้
🚩รายละเอียดโครงการสินเชื่อ
1️.สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ดีพร้อม (Working Capital for SMEs)
วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย :
ปีที่ 1 ร้อยละ 3 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 5 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 7 ต่อปี
2.สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการระยะเวลากู้ยาว (Loan for SMEs by Tenor)
วงเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย :
ปีที่ 1 ร้อยละ 5 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 6 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 7 ต่อปี
ปีที่ 4 ร้อยละ 8 ต่อปี
ปีที่ 5 ร้อยละ 10 ต่อปี

เอกสารการสมัคร bit.ly/43xHmU9

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร 02 430 6878 กด 1 - 5

🌿 หลักสูตร “Genius Love Core อัจฉริยะด้วยหัวใจ” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับ CEO นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมยกระดับความสาม...
06/07/2023

🌿 หลักสูตร “Genius Love Core อัจฉริยะด้วยหัวใจ” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับ CEO นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมยกระดับความสามารถเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ
📍วิทยากร : โค้ชคูลต้น เมธีปราชญางกูร

❤️"หัวใจมันรู้ในสิ่งที่สมองไม่สามารถอธิบาย ดังนั้นถ้าคุณรู้หัวใจตัวเอง คุณจะทำทุกอย่างออกมาได้ดี”

🎉วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ชั้น 6 อาคาร กสอ. (พระรามที่ 6)
จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม แสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คุณธรรม โดยการบร...
28/06/2023

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม แสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คุณธรรม โดยการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม คุณธรรมเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิต มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดทำสื่อด้านดังกล่าว และเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ผ่านสื่อ 2 รูปแบบ ได้แก่ คลิปวิดีโอ และบอร์ดนิทรรศการ ประจำหน่วยงาน กอ.กสอ.

วิดีโอนี้เป็นสื่อการนำเสนอ ผลการดำเนินงานขับเคลื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรจัดทำโดย กองพัฒน.....

📌จังหวัดลำปางวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิ...
26/06/2023

📌จังหวัดลำปาง
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเพิ่มยอดขายด้วยสื่อดิจิทัล" โดยวิทยากร คุณภัทรพงษ์ สุขเกษม บรรยายในหัวข้อดังนี้
📝เทรนด์การตลาดในโลกยุคดิจิทัล และวิธีการรับมือของนักการตลาด
🧲พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และโลกหลังโควิดที่ตลาดไม่เหมือนเดิม
🛠️เครื่องมือการสื่อสารยุคดิจิทัลเช่น TikTok Twitter Instagram รวมทั้งความอิ่มตัวของ Facebook
🩺การทำวิจัยทางการตลาดเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจ

🍀จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม

⚙️ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ (Industry Fair) ปั้นแต่งโตไว ด้วยดีพร้อม
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2566
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนพหลโยธิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

📣วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม...
23/06/2023

📣วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

🍃จัดอบรม "GENIUS THE LEGEND” หลักสูตรเพิ่มศักยภาพ สำหรับ CEO นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับความสามารถเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ🔝✅

โดยมี✨โค้ชเอก ศรัณญ อยู่คงดี✨วิทยากรในหัวข้อ "Creative หัวข้อ คิดสร้างสรรค์”

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน มีการแนะนำธุรกิจของตนเองและผลัดกันเป็นลูกค้าแล้วตั้งคำถามให้ผู้ประกอบการตอบ เพื่อค้นหาแนวทางการทำธุรกิจที่เหมาะสม. พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มร่วมกันคิดธุรกิจขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ painpoint ของลูกค้า และร่วมกันตั้งประเด็นคำถามเพื่ออุดรอยรั่วของธุรกิจ 📣✅

จัดโดย 🍃กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม🍃✅✅

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “Creative คิดสร้างสรรค์” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับ CEO นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมยกระดับคว...
20/06/2023

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “Creative คิดสร้างสรรค์” เพื่อเพิ่มศักยภาพ สำหรับ CEO นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมพร้อมยกระดับความสามารถเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ
วิทยากร : โค้ชเอก ศรัณญ อยู่คงดี
ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SARRAN และเป็นผู้ออกแบบเครื่องประดับลุค ชุดไทยโมเมนต์แฟชั่นจากมิวสิกวิดีโอเพลง LALISA ของ Lisa แห่งวง BLACKPINK
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ชั้น 6 อาคาร กสอ. (พระรามที่ 6)
จัดโดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(pin)นครปฐม : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566เจ้าหน้าที่ กอ.กสอ. ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการการส่...
16/06/2023

(pin)นครปฐม : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ กอ.กสอ. ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาล ณ จังหวัดนครปฐม ดังนี้
(lemon) บริษัท เลมอนมีฟาร์ม จำกัด
ผู้ประกอบการฟาร์มมะนาวครบวงจร ตั้งแต่สวนมะนาว โรงงานมะนาวแปรรูป ศูนย์การเรียนรู้ ร้านอาหารและคาเฟ่ จนถึงพื้นที่ขายของสำหรับชุมชน อีกทั้งยังมีการบริหารธุรกิจด้วยแนวคิด Zero Waste ที่ทำให้มะนาวสามารถใช้ได้ทุกส่วน
เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการฯ : เป็นผู้ผลิตน้ำมะนาวคั้นสด 100% ส่งให้โรงงานไอศครีมที่ต้องการมาตรฐาน Halal เพื่อขยายฐานลูกค้า ทางเลมอนมีฟาร์มในฐานะผู้ผลิต จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน Halal เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ขณะนี้ได้การรับรองมาตรฐาน Halal แล้ว
สิ่งที่อยากให้ส่งเสริมในอนาคต : เครื่องจักรที่สามารถขูดเปลือกมะนาวไม่ติดเศษเนื้อมะนาว เพื่อให้สามารถแปรรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บริษัท แน็พ ไบโอเทค จำกัด
ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเม็ด แคปซูล และผงชงดื่ม มีโรงงานสกัดสารจากพืชมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตแบรนด์ของตนเองและรับจ้าง OEM โดยพืชที่ใช้สกัดบางส่วนมาจากผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่
เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ : ต้องการขยายตลาดไปยังประเทศแถบ Middle East อีกทั้งลูกค้าที่จ้าง OEM ต้องการมาตรฐาน Halal เช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน Halal ทั้งผลิตภัณฑ์และโรงงาน เพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน อย. และ Halal ขณะนี้ได้การรับรองมาตรฐาน Halal แล้ว
สิ่งที่อยากให้ส่งเสริมในอนาคต : โซล่าเซลล์ที่ช่วยประหยัดไฟในสำนักงาน

กอ.กสอ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Smart SME EXPO 2023 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 กรุงเทพมหานครกอ.กสอ.เข้าร่วมงานแถลงข...
16/06/2023

กอ.กสอ. เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Smart SME EXPO 2023

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 กรุงเทพมหานคร
กอ.กสอ.เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Smart SME EXPO 2023 ณ โรงแรมกราฟ กรุงเทพฯ
โดยบริษัท PMG Corporation จำกัด ร่วมจัดงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย รูปแบบและกิจกรรมภายในงาน มีทั้งพื้นที่แสดงธุรกิจประเภทต่างๆ ของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนธุรกิจ SME รวมถึงผู้ประกอบการ SME อีกทั้งยังมีกิจกรรมสัมมนา และเสวนาให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญ และมี Business Matching

ทั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการ SME ของ กอ.กสอ. จำนวน 5 กิจการ เข้าร่วมแสดงสินค้าและออกบูธแฟรนไชส์
📍ฟังกี้กริลล์ : เป็นอาหาร สตรีทฟู้ดที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้
📍ชิบะจังปังทวิสต์ : ขนมปังทวิสต์ เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศ ความอร่อยวิถีใหม่ ของอร่อยที่คุ้นเคย
📍เลอมง ราเมง : เลอมงจะเป็นที่ 1 ของร้านราเมงริมถนนในประเทศไทย
📍ลูกชิ้นพิษณุโลกราม่า ุ: แฟรนไชส์ลูกชิ้นแท้ไม้ละ 5 บาท กำไรสูง 40%
📍อาข่า Akha Jungle Coffee : กาแฟอาข่า คุณสั่ง เราส่ง สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
💟รวมทั้งเจ้าหน้าที่ดีพร้อมร่วมให้ข้อมูลการบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) ในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 ณ ฮอลล์ 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

📌 ห้ามพลาดโอกาสมาถึงแล้ว‼️ สำหรับผู้ที่อยู่ใน จ.ลำปาง หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มยอดขาย ให้กับท่าน 💚 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กร...
15/06/2023

📌 ห้ามพลาดโอกาสมาถึงแล้ว‼️
สำหรับผู้ที่อยู่ใน จ.ลำปาง
หลักสูตรที่ช่วยเพิ่มยอดขาย ให้กับท่าน

💚 กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม💚

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
🌀เพิ่มยอดขายด้วยสื่อดิจิตัล

- เทรนด์การตลาดในโลกยุคดิจิทัล และวิธีการรับมือของนักการตลาด

- พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต และโลกหลังโควิดที่ตลาดไม่เหมือนเดิม

- เครื่องมือการสื่อสารยุคดิจิทัลเช่น TikTok Twitter Instagram รวมทั้งความอิ่มตัวของ Facebook

- การทำวิจัยทางการตลาดเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำธุรกิจ

โดยวิทยากร คุณภัทรพงษ์ สุขเกษม
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ภายในงานอุตสาหกรรมแฟร์ (Industry Fair)
ปั้นแต่งโตไว ด้วยดีพร้อม
23-30 มิถุนายน 2566
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนพหลโยธิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รับจำนวนจำกัด 30 ที่นั่งเท่านั้น
💥ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 💥
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjLtL_bw283PZgXGUNiSeakyHcS14whFNiu_gJX6L21hYz4A/viewform

ที่อยู่

75/6 ถ. พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306877

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพฯ

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ