กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตร

08/12/2023

#แมลงดื้อยาควรทำอย่างไร......❓❓❓
มาดูกันครับสิ่งไหนควรปฏิบัติ สิ่งไหนไม่ควรปฏิบัติในเรื่องของการจัดการความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงที่ถูกต้องและเหมาะสม

❌ ไม่ทำการพ่นสารฆ่าแมลงโดยไม่จำเป็น ควรมีการสำรวจแมลงก่อนตัดสินใจพ่นเสมอ(ตามหลักวิชาการคือพ่นเมื่อปริมาณการระบาดของแมลงถึงระดับเศรษฐกิจหรือ Economic Threshold (ET)
⭕ ควรมีการป้องกันกำจัดแมลงหลาย ๆ วิธีร่วมกันแบบผสมผสานหรือ IPM ทั้งวิธีกล ชีววิธี และเขตกรรมเป็นต้น

❌ ไม่ทำการพ่นสารฆ่าแมลงกลุ่มเดียวกันบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสารนั้นยังมีประสิทธิภาพก็ตามครับ
⭕ ควรพ่นสารฆ่าแมลงในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เช่นช่วงแมลงอ่อนแอ เช่นหนอนระยะวัย1วัย2

❌ ไม่เพิ่มหรือลดอัตราสารฆ่าแมลงจากคำแนะนำเพราะจะเป็นการเพิ่มการพัฒนาความต้านทานของแมลงได้
⭕ ควรเลือกใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มที่มีประสิทธิภาพต่อแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิดตามคำแนะนำของนักวิจัย

❌ ไม่ใช้สารฆ่าแมลงที่ออกฤทธิ์กว้างโดยเลือกใช้สารที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงในกรณีแมลงศัตรูพืชนั้นมีรายงานความต้านทาน
⭕ ควรมีการใช้สารแบบหมุนเวียนกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์(IRACปัจจุบันมี36กลุ่ม)

❌ ไม่สลับกลุ่มสารทุกครั้งที่พ่นสาร ควรดูจากรอบวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิด
⭕ หากต้องการใช้สารแบบผสมเพื่อให้สามารถฆ่าแมลงที่ต้านทานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรผสมสารกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกัน (สารผสมที่ใช้แต่ละชนิดจะต้องใช้ในอัตราที่แนะนำโดยห้ามลดอัตราต่ำกว่าอัตราแนะนำครับ)

🎯🎯🎯 สุดท้ายควรสลับกลุ่มสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยหมุนเวียนกลุ่มกลไกการออกฤทธิ์ของสาร ตามช่วงอายุขัยของแมลง(ให้ในแต่ละรุ่นรับยาคนละชนิดกัน)

ที่อยู่

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
กรุงเทพฯ
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพฯ

แสดงผลทั้งหมด
#}