Clicky

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาประช?

เปิดเหมือนปกติ

📣 เปิดรับสมัคร อปท. 📣 เข้าร่วม “โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ขอ...
20/01/2023

📣 เปิดรับสมัคร อปท. 📣
เข้าร่วม “โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
.
อปท. จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ฟรี ‼️
เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนา
โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่
.
🗓 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 ม.ค. 2566
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-141-9563, 02-141-9571
.
📍 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1659

📖Recommend Book 📖วันนี้วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจะมาแนะนำหนังสือน่าอ่านเล่มแรกของปี 2566 นี้ นั่นคือ ... "อย่าหาทำ ...
19/01/2023

📖Recommend Book 📖วันนี้วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นจะมาแนะนำหนังสือน่าอ่านเล่มแรกของปี 2566 นี้ นั่นคือ ...

"อย่าหาทำ หากยังไม่รู้หลักการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน" โดย ท่านมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
.
หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปรู้จัก เรียนรู้ ทำความเข้าใจในประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าทำอย่างไรให้มีความถูกต้องตามกรอบหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ใน กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ
.
หนังสือนี้ยังเป็นเสมือน HOW TO เล็กๆ ที่จะบอกถึงหลักการและข้อสังเกตต่างๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าจะสามารถเอาไปใช้ในการทำงานได้อย่างมาก เช่น การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน ทั้งนี้ยังเสริมความเข้าใจมาด้วยตัวอย่างที่มีความชัดเจนในทุกๆบทของหนังสือ เชื่อเหลือเกินว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือบุคลลที่สนใจการเงินการคลังท้องถิ่นได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
.
หาอ่าน "อย่าหาทำ" ได้ที่
E-book: http://kpiebooks.com/ebookall/detail/19036
ร้านหนังสือออนไลน์: https://www.kpibookstore.com/product/191723-201106/kb00138
.
#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #ท้องถิ่น #เงินแผ่นดิน

💡Inspired จุดประกายความคิด สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น EP2.วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นขอเชิญชวนทุกท่านอ่าน summary ผลการว...
16/01/2023

💡Inspired จุดประกายความคิด สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น EP2
.
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นขอเชิญชวนทุกท่านอ่าน summary ผลการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2564-2565
.
ทาง https://bit.ly/3kc8Cq7
หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนภาพ

💡Inspired จุดประกายความคิด สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่นไปกับ 9 ด้านการพัฒนากับ 9 โครงการต้นแบบที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า.วิทยา...
11/01/2023

💡Inspired จุดประกายความคิด สร้างสรรค์พัฒนาท้องถิ่น
ไปกับ 9 ด้านการพัฒนากับ 9 โครงการต้นแบบที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า
.
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นไปกับ 9 ตัวอย่างโครงการการพัฒนาใน 9 ด้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมความเท่าเทียม พัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ
.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง https://bit.ly/3QvFCFL
หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในภาพ

11/01/2023

🤩🥳🥰โพสต์แรกในปีกระต่าย🐰 เปิดด้วยงานวิจัยเลย

👼โครงการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา (ปี 2565) / โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงชัย ทองปาน

“นำเสนอผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเสริมสร้างและขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษา”

📌รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม https://bit.ly/3W4vyVk
📌ติดตั้งแอปพลิเคชัน KPI ebook และอ่าน ebook https://bit.ly/3vUPVdi

******************************************
🌐Link ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า
https://kpi-lib.com/library/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-1419671-74

#หนังสือใหม่
#ห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

📖มาแล้ว! สรุปผลการสัมมนา "The Next Station: อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม...
09/01/2023

📖มาแล้ว! สรุปผลการสัมมนา "The Next Station: อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ" เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
.
เชิญทุกท่านดาวน์โหลดได้ทาง https://bit.ly/3VWmWAh
.
หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนภาพ

📣 เปิดรับสมัคร อปท. 📣 เข้าร่วม “โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ขอ...
04/01/2023

📣 เปิดรับสมัคร อปท. 📣
เข้าร่วม “โครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”
ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
.
อปท. จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ฟรี ‼️
เพื่อช่วยในการออกแบบและพัฒนา
โครงการเสริมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่
.
🗓 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 27 ม.ค. 2566
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-141-9563, 02-141-9571
.
📍 รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่
https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1659

📣 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ .“KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตก...
04/01/2023

📣 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
.
“KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น”
.
โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนดำเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ทั้งทางด้านการศึกษา สาธารณสุข ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 👦👧
.
📍 กำหนดการรับสมัครระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1640

04/01/2023

🎙️🎬รายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันอังคารที่ 3 มกราคม 2565
รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : New Year's Resolutions สำหรับท้องถิ่นทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูเมืองต้อนรับปี 2023
โดย คุณจิตรานุช เกียรติอดิศร นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ติดตามรับฟังได้ทาง👇
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , AM 1071 KHz และ 14 เครือข่ายทั่วประเทศ ในเวลา 20.00 - 21.00 น.
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์👇
http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
และทาง Facebook แฟนเพจ :
👇
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังได้ทาง👇
Youtube TPchannel podcast และ KPI Channel
สามารถดาวน์โหลดแอพ TPchannel ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android
👇
https://www.facebook.com/208411252633908/posts/2637678406373835/?mibextid=cr9u03

Good Neighbours (2018) : อาสาสมัคร - เพื่อนบ้านที่แสนดี และแว่นขยายปัญหาท้องถิ่น -.หลักการที่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...
30/12/2022

Good Neighbours (2018) : อาสาสมัคร - เพื่อนบ้านที่แสนดี และแว่นขยายปัญหาท้องถิ่น -
.
หลักการที่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับปัญหาของประชาชนและสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเข้าอกเข้าใจมากกว่าส่วนกลาง ถือเป็นหลักการที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติการจริง ด้วยความเป็นองค์กรและระบบราชการ โดยเฉพาะในท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยชุมชนจำนวนมาก ลำพังเพียงการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมได้ ฉะนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจึงเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานของตนในฐานะอาสาสมัคร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเข้าถึงปัญหามากขึ้น
.
ซึ่งในบางกรณี ด้วยความที่อาสาสมัครมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับปัญหาอย่างใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยตรง จีงมีโอกาสที่พวกเขาจะได้เห็น สัมผัส พิจารณา ทำความเข้าใจ และรับรู้ระดับความรุนแรงเร่งด่วนของปัญหานั้นได้ละเอียดถี่ถ้วน มากกว่าระเบียบปฏิบัติหรือวิธีการแก้ปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้
.
งานเขียนชิ้นนี้จึงขอนำเสนอตัวอย่างของกรณีดังกล่าวผ่านภาพยนตร์สารคดีปี ค.ศ. 2018 ความยาว 82 นาที สัญชาติเนเธอร์แลนด์ เรื่อง Good Neighbours
.
Good Neighbours สร้างโดย Stella van Voorst van Beest เล่าเรื่องของ Ada Kelder และ Wilma Slobbe-Boele สองอาสาสมัครในโครงการแก้ปัญหาความโดดเดี่ยวในผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครรอตเทอร์ดาม เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์
.
โครงการนี้มีที่มาจากเหตุการณ์การพบศพ Bep de Bruin หญิงชาวเมืองรอตเทอร์ดามวัย 74 ปีเมื่อปี ค.ศ. 2013 ที่เสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในที่พักของตนเองโดยไม่มีใครรู้มากว่า 10 ปี เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเมืองสะเทือนใจและไม่พอใจอย่างมาก เกิดคำถามขึ้นว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในนครรอตเทอร์ดามได้อย่างไร และเป็นไปได้อย่างไรที่เธอจะถูกลืมมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลให้เทศบาลนครรอตเทอร์ดามริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเพื่อสำรวจสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุที่อาศัยคนเดียวและป้องกันการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในลักษณะนี้
.
กิจกรรมหลักของโครงการนี้คือการเปิดรับชาวเมืองเป็นอาสาสมัคร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุอายุ 75 ปีขึ้นไปที่อาศัยคนเดียว เพื่อสำรวจประวัติและประเมินระดับความเหงา ผ่านการสัมภาษณ์และทำแบบสอบถามตามแบบฟอร์มที่ทางเทศบาลกำหนด เพื่อพิจารณาว่าผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายคนใดบ้างที่ต้องการความช่วยเหลือจากเทศบาล ซึ่งภาพยนตร์ฉายภาพกิจกรรมนี้ผ่านการได้ตามติดชีวิตของ Ada และ Wilma ไปตามบ้านหลังต่าง ๆ ในเขตชุมชนที่เธอทั้งสองอาศัยอยู่
.
นอกจากฝั่งอาสาสมัครแล้ว ภาพยนตร์ยังเจาะลึกผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 2 คน ได้แก่ Til van der Kleij หญิงพูดเก่งอายุ 85 ปี ผู้อาศัยอยู่กับสุนัชชราวัย 12 ปีในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง และ Jan van Tol อดีตนักแอกคอร์เดียน (หีบเพลงชัก) ผู้รักในเสียงเพลง แต่กำลังเผชิญโรคหลอดเลือดในสมอง ทำให้ต้องพึ่งพิงอุปกรณ์พยุงกายต่าง ๆ รวมถึงบริการดูแลผู้สูงอายุจากภายนอก ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีเจ้า “สกิปปี” สุนัขคู่ใจตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่เคียงข้าง
.
ภาพยนตร์ค่อย ๆ เผยให้เห็นว่า ทั้ง Til และ Jan ต่างมีเรื่องราวเฉพาะตัวที่ทำให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของปัญหาความโดดเดี่ยว และระดับความเหงาที่ตีค่าเป็นตัวเลขได้ยาก
.
Til ที่แสดงออกอย่างแข็งขันว่าตนเองไม่เหงา เชื่อมั่นในพลังแห่งมิตรภาพระหว่างตนเองกับสุนัขชราที่เลี้ยงไว้ ขนาดที่ว่าถ้ามันตายก็ให้เธอตายพร้อมมันแล้วเอาร่างลงโลงไปด้วยกัน และดื้อรั้นปฏิเสธความช่วยเหลือทุกประการจาก Ada และ Wilma กลับมีบาดแผลทางใจที่ฝังลึกจากการถูกลูกสาวและลูกชายที่รักทอดทิ้งอย่างไม่ใยดี ส่วน Jan ที่ยืนกรานจะใช้ชีวิตในบ้านตนเองจนตัวตายโดยไม่ได้ออกไปเข้าสังคมมาเป็นเวลา 7 ปี ก็ประสบปัญหาและเหนื่อยล้ากับการเคลื่อนไหวร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน
.
“แย่จัง นี่มันไม่ใช่ชีวิต” Jan กล่าวพร้อมเสียงหายใจหอบ หลังจากปาลูกบอลเล่นกับเจ้าสกิปปีตามลำพัง
.
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด และได้สัมผัสกับสภาพความเป็นอยู่และความเจ็บปวดจากการใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวของกลุ่มเป้าหมาย ยิ่งทำให้ Ada และ Wilma สังเกตเห็นว่า เทศบาลนครรอตเทอร์ดามไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวได้อย่างทั่วถึง ผนวกกับการที่เทศบาลให้ความสำคัญเฉพาะผลการประเมินระดับความเหงาในเชิงปริมาณ ที่ไม่สามารถสะท้อนความซับซ้อนของปัญหาความเปลี่ยวเหงาของผู้สูงอายุได้นั้น ก็ยิ่งทำให้ทั้งสองไม่พอใจเทศบาล จนตัดสินใจเลิกการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามแบบดาด ๆ แล้วหาวิธีช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเชิงลึกเท่าที่ความสามารถตัวเองจะทำได้ ตั้งแต่การไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายในสิ่งที่นอกเหนือจากแบบสอบถาม พาไปเปลี่ยนบรรยากาศนอกบ้าน กระตุ้นให้เข้าสังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ไปจนถึงการอาสาเป็นผู้ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
.
นอกจากประเด็นอาสาสมัครและการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ยังทำให้เราได้เห็นภาวะชราและโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุผ่านการจับจ้องการทำกิจกรรมประจำวันในบ้านของทั้ง Til และ Jan
.
เสียงหอบเหนื่อยอย่างหนักหน่วงจากการพยายามยันตัวด้วยไม้เท้าอย่างเชื่องช้าเพื่อไปเก็บผ้าที่ซักทิ้งไว้ของ Jan และการรำลึกถึงความสัมพันธ์ของครอบครัวผ่านรูปภาพและการทำความสะอาดข้าวของที่เต็มไปด้วยความทรงจำในอพาร์ตเมนต์ของ Til ถือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของภาวะดังกล่าว ที่ทำให้เราได้ตระหนักถึงความเป็นอยู่และความโดดเดี่ยวของผู้สูงอายุ รวมถึงความพร้อมของชุมชนและท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุและการรับมือกับภาวะเหล่านี้
.
ดังที่ Stella ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ เล่าประสบการณ์เมื่อครั้งไปทำหน้าที่อาสาสมัครโครงการเดียวกับ Ada และ Wilma ไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ว่า “ฉันได้ฟังเรื่องราวชีวิตของผู้สูงอายุเยอะแยะไปหมด และเป็นอีกครั้งที่ทำให้ฉันตระหนักว่า การอยู่ร่วมกันมันซับซ้อนและยากที่จะจัดการอย่างไร ขณะเดียวกันก็เห็นว่ามันสวยงามและบีบคั้นความรู้สึกมากแค่ไหน มันทำให้ฉันคิดว่า ตัวฉันเองเป็นเพื่อนบ้านแบบไหนกันนะ แล้วตอนที่ฉันแก่ ฉันจะจัดการสิ่งต่าง ๆ ยังไง และใครกันที่ฉันจะสามารถขอความช่วยเหลือได้”
.
ภาพยนตร์ไม่ได้นำเสนอว่า ท้ายที่สุดโครงการได้นำข้อมูลที่อาสาสมัครเก็บมาได้ไปดำเนินการต่ออย่างไร นอกจากการเสนอภาพการประชุมรายงานผลการประเมินแบบหยาบ ๆ เท่านั้น และไม่ได้ติดตามต่อว่า การจัดการปัญหาด้วยตนเองของ Ada และ Wilma มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินงานของเทศบาล แต่สิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็น คือการทำงานของอาสาสมัครภายใต้การกำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสมือนเป็น “แว่นขยาย” ให้เราได้เห็นปัญหาในเชิงลึกมากขึ้น รวมถึงสะท้อนระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองว่ามีความพร้อมในการแก้ปัญหานั้น ๆ มากน้อยเพียงใด
.
การทำหน้าที่ของอาสาสมัคร และอาจรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าอื่น ๆ เช่นนี้ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม เพราะอาจนำไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่คล่องตัวกว่าการจัดการตามระเบียบปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง โดยเฉพาะในองค์กรที่มีระบบราชการที่ซับซ้อนหรือมีพื้นที่บริการขนาดใหญ่ ดังที่ปรากฏเป็นตัวอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้
.
[ท่านสามารถชมภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านระบบสตรีมมิงได้ทาง เว็บไซต์ Documentary Club - https://documentaryclubthailand.com/vod ]
.
เรื่อง: พงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล
.
ข้อมูลและภาพ:
Basalt Film. (n.d.). Good Neighbours. Retrieved December 30, 2022, from https://www.dropbox.com/s/a9o2d720zqp9kfr/EPK%20Good%20Neighbours.pdf?dl=0
.
#อาสาสมัคร #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #สังคมผู้สูงอายุ #การเสียชีวิตคนเดียว

29/12/2022

ปี 2565 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ในวงการท้องถิ่นไทยใดบ้าง ที่อยู่ในความทรงจำของท่านครับ?

⚖️ เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มและป...
26/12/2022

⚖️ เมื่อวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มและปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
.
โดยการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะได้แสดงความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กฎหมายท้องถิ่น ที่มาจากการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยประเด็นที่ได้รับการนำเสนอ ได้แก่
.
กลุ่มที่ 1️⃣ ประเด็น "การบริหารสัญญาทางปกครอง"
กลุ่มที่ 2️⃣ ประเด็น "อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
กลุ่มที่ 3️⃣ ประเด็น "การจัดซื้อจัดจ้าง"
กลุ่มที่ 4️⃣ ประเด็น "การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี"
กลุ่มที่ 5️⃣ ประเด็น "การสั่งให้ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง"
.
ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับเกียรติจากผู้ทรงวุฒิด้านกฎหมายและการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ประธานหลักสูตร, ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อาจารย์อนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่, ดร. มาโนช นามเดช ตุลาการศาลปกครองนครสวรรค์, อาจารย์กิริณี จาระนุ่น ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี และ ดร. สกล เหลืองไพฑูรย์ กรรมการหลักสูตร ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มด้วย
.
#ปกม11

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ...
22/12/2022

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ เมื่อ 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
.
สำหรับเอกสารและสรุปผลการสัมมนา วิทยาลัยจะเผยแพร่ทางเพจในภายหลัง

🐰กิจกรรมปี 2566 ของวิทยาลัยฯ🐰.ปี 2565 กำลังจะผ่านไปแล้ว วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ขอขอบคุณทุกท่านท...
22/12/2022

🐰กิจกรรมปี 2566 ของวิทยาลัยฯ🐰
.
ปี 2565 กำลังจะผ่านไปแล้ว วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม และหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมถึงสนใจติดตามความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผ่านเพจแห่งนี้และสื่ออื่น ๆ มาตลอดปีที่ผ่านมา
.
เรายังคงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ การบริหาร และการปกครองท้องถิ่นต่อไปในปี 2566 ที่จะมาถึง
.
วิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ให้ทุกท่านทราบ ดังนี้
.
🏃‍♀️โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (KPI New Gen) ประจำปี 2566
🗓รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ: วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2566
.
🤵หลักสูตรวุฒิบัตรพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566
🗓รับสมัครนักศึกษา: มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566
👩‍🏫ศึกษาอบรม: เมษายน 2566 (7 วัน)
.
🕵️‍♀️หลักสูตรวุฒิบัตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 2
🗓รับสมัครนักศึกษา: กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566
👩‍🏫ศึกษาอบรม: เมษายน 2566 (7.5 วัน)
.
🏆โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566
🗓รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประกวดรางวัล: มีนาคม-พฤษภาคม 2566
.
👩‍⚖️หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 12
🗓รับสมัครนักศึกษา: พฤษภาคม-มิถุนายน 2566
👩‍🏫ศึกษาอบรม: สิงหาคม-ธันวาคม 2566 (27 วัน)
.
กิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในภายหลัง
.
แล้วพบกันครับ

21/12/2022
The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ

งานสัมมนา The Next Station : อนาคตก้าวที่ 26 (ปี) ของการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 - 12.15 น. ณ ห้องทีเค แกรนด์ ชั้น 6 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เจย์เลน สมิธ: จากเด็กมัธยม สู่นายกเทศมนตรีผิวดำอายุน้อยที่สุดของสหรัฐอเมริกา.จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา วงการปกครองส่วนท้...
18/12/2022

เจย์เลน สมิธ: จากเด็กมัธยม สู่นายกเทศมนตรีผิวดำอายุน้อยที่สุดของสหรัฐอเมริกา
.
จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา วงการปกครองส่วนท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกามีนายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งขณะที่อายุต่ำกว่า 20 ปี 2 คน คนแรกคือ ไมเคิล เซสชันส์ นายกเทศมนตรีเมืองฮิลส์เดล รัฐมิชิแกน ดำรงตำแหน่งเมื่อปี ค.ศ. 2005 ขณะที่มีอายุ 18 ปี และยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนคนที่สองคือ จอห์น ไทเลอร์ แฮมมอนส์ นายกเทศมนตรีเมืองมัสโคกี รัฐโอคลาโฮมา ดำรงตำแหน่งเมื่อปี ค.ศ. 2008 ด้วยวัย 19 ปี
.
ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2022 สถิติใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง หลัง เจย์เลน สมิธ วัย 18 ปี ชนะการเลือกตั้งในศึกชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเอิร์ล รัฐอาร์คันซอ ด้วยคะแนน 235 ต่อ 185 จากการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยสำนักงานคริตเทนเดนเคาน์ตี โดยคู่แข่งของเขาคือเนมิ แมตทิวส์ ซีเนียร์ ผู้กำกับการโครงสร้างพื้นฐานและสุขาภิบาล ผู้มีประสบการณ์การทำงานและชื่อเสียงในเทศบาลเมืองเอิร์ลมากว่า 30 ปี
.
ชัยชนะดังกล่าวทำให้เจย์เลน สมิธ ไม่ได้เป็นเพียงว่าที่นายกเทศมนตรีที่ดำรงตำแหน่งขณะมีอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นคนที่สามของสหรัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นนายกเทศมนตรีผิวดำที่มีอายุน้อยที่สุดคนแรกของประเทศด้วย
.
เจย์เลน สมิธ เป็นชาวเมืองเอิร์ลมาแต่กำเนิด ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (learning disability - LD) มาตั้งแต่เด็ก ทำให้ต้องได้รับการศึกษาพิเศษ และเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ จากภาวะดังกล่าว ทั้งการทำคะแนนสอบมาตรฐานได้ไม่สูงนัก และการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ยากกว่าผู้อื่น เขายอมรับว่าเขาเคยอับอายกับภาวะเช่นนี้มาก่อน แต่ก็สามารถยอมรับและอยู่ร่วมกับภาวะ LD ที่มีได้ในภายหลัง และตระหนักว่า แม้มีภาวะ LD เขาก็สามารถทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะได้
.
“ผมเคยอายที่ต้องเรียนในคอร์สพิเศษ แต่ผมก็มาตระหนักว่า ผมไม่สามารถหนีจากสิ่งที่ผมเป็นได้ และความบกพร่องนี้ก็ไม่สามารถพรากความสามารถของผมไปได้ อันที่จริง มันยิ่งผลักดันให้ผมออกไปไขว่ขว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยซ้ำ” สมิธกล่าว
.
สมิธสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน Earle High School เมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 และกำลังศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย Arkansas State University Mid-South
.
ขณะที่เป็นนักเรียน สมิธเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักเรียนประจำโรงเรียนเป็นเวลา 3 ปี และเป็นผู้นำชมรมหลายชมรม ตำแหน่งผู้นำนักเรียนที่เขาได้รับเหล่านี้ทำให้เกิดความรู้สึกอันแรงกล้าและความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ชุมชนในระดับที่กว้างกว่าโรงเรียน และนำมาซึ่งการตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีในที่สุด
.
ความคิดที่จะเป็นนายกเทศมนตรีของสมิธได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมนักเรียนเป็นอย่างดี เขาตัดสินใจลงสมัครช่วงที่เขาเริ่มเรียนระดับมัธยมศึกษาปีสุดท้าย “ผู้คนต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และผมก็อยากเป็นความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อที่จะเคลื่อนเมืองเอิร์ลไปข้างหน้า”
.
เมืองเอิร์ลของสมิทเป็นเมืองชนบทในคริตเทนเดนเคาน์ตี อยู่ทางตะวันตกของรัฐอาร์คันซอ มีพื้นที่ 8.41 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 1,831 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา (ตามสถิติปี ค.ศ. 2020) โดดเด่นด้านการเพาะปลูกฝ้ายและถั่วเหลือง รวมถึงการแข่งขันกีฬาระดับมัธยมศึกษา
.
สมิธเตรียมตัวชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเอิร์ลด้วยการเข้าสังกัดพรรคเดโมแครต และตระเวนขอคำปรึกษาจากบรรดานายกเทศมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมืองทั่วรัฐอาร์คันซอ “ผมเดินทางไปพบตัวแทนและวุฒิสมาชิกประจำรัฐของผม และยังมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ว่าการรัฐอาร์คันซอในเรื่องระบบการศึกษาของรัฐ เสียงของนักเรียน เศรษฐกิจของรัฐ และขอคำแนะนำในการเป็นนายกเทศมนตรีและนักการเมืองที่มีค่า” สมิธกล่าว
.
อุปสรรคสำคัญในการสู้ศึกครั้งนี้ คือวัยวุฒิของสมิธที่ทำให้เขาถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่จะรับผิดชอบตำแหน่งนายกเทศมนตรี โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงส่วนหนึ่งถือประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญ และมองว่าสมิธมีอายุน้อยเกินไปที่จะนั่งตำแหน่งนี้ อย่างไรก็ดี สมิธไม่ได้กังวลในเรื่องนี้และมั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาพร้อมทำหน้าที่นายกเทศมนตรีให้เมืองเกิดของเขาได้ด้วยวัยเพียง 18 ปี “ผมไม่อยากรอให้อายุ 30 หรือ 40 ก่อนแล้วค่อยเป็นนายกเทศมนตรี ทั้ง ๆ ที่ผมเป็นได้ตั้งแต่ตอนนี้”
.
นอกจากนั้นแล้ว สำหรับสมิธ ปัจจัยสำคัญที่ส่งให้เขาชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คืออายุของเขานั่นเอง ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ในเมืองทุ่มคะแนนเสียงให้ “พวกเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง และผมก็ชนะใจพวกเขาได้ในเรื่องนี้”
.
ชัยชนะของสมิธเป็นชัยชนะที่ไร้ข้อกังขา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัว และชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในสหรัฐ แฟรงก์ สก็อตต์ จูเนียร์ นายกเทศมนตรีนครลิตเทิลร็อก เมืองหลวงของรัฐอาร์คันซอที่มีประชากรเกือบ 2 แสนคน และประธานสมาคมนายกเทศมนตรีอเมริกันเชื้อสายแอฟริกา หนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิที่สมิธขอคำปรึกษาช่วงเตรียมลงสมัคร กล่าวว่า “ผมตื่นเต้นกับเจย์เลนและชุมชนต่าง ๆ ในเมืองเอิร์ลที่เขาได้เป็นนายกเทศมนตรีชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับการเลือกตั้งในประเทศนี้ ผมภูมิใจในความตั้งใจของเขาที่จะทำงานบริการสาธารณะขณะที่อายุยังน้อย รวมถึงมีเป้าหมายที่เต็มไปด้วยความกระหายที่จะทำเพื่อเมืองของเขาด้วย”
.
ขณะที่เนมิ แมตทิวส์ ซีเนียร์ คู่แข่งของสมิธ ที่ยังคงทำหน้าที่ผู้กำกับการโครงสร้างพื้นฐานและสุขาภิบาลประจำเทศบาลต่อหลังแพ้การเลือกตั้ง กล่าวถึงเขาว่า “เราไม่โกรธเกลียดอะไรกันเลย ทุกอย่างเป็นไปด้วยความยินดีและเป็นมิตร ถ้าผมสามารถช่วยอะไรเขาได้ผมจะทำ เช่นกันกับเขาด้วย”
.
สิ่งที่สมิธตั้งใจจะทำหลังเข้ารับตำแหน่ง คือการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งอาหารให้แก่ชาวเมือง โดยการจัดระบบขนส่งสาธารณะเพื่อรับส่งประชาชนไปยังร้านขายของชำที่ใกล้ที่สุด ซึ่งอยู่ในเมืองข้างเคียงอย่างเวสต์เมมฟิส รวมถึงจัดหาร้านขายของชำขนาดใหญ่ให้มาเปิดบริการในเมือง “เมืองของเราเคยมีร้านชำร้านหนึ่งเมื่อนานแล้ว แต่ตอนนี้ปิดไปแล้ว ผู้สูงอายุของเราก็ไม่มีระบบขนส่งสำหรับเดินทางไปซื้ออาหารที่เวสต์เมมฟิส จึงเป็นการดีที่จะจัดหาร้านชำสักแห่งมาประจำในเมืองของเรา”
.
ส่วนนโยบายด้านอื่น ๆ ของเขา ประกอบด้วย การสำรวจและจัดการบ้านที่ถูกทิ้งร้างในเมืองเพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ การเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยสาธารณะ โดยการพัฒนากำลังตำรวจและผลักดันให้สถานีตำรวจของเมืองปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เยาวชน การซ่อมแซมระบบระบายน้ำของเมือง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
.
สมิธจะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเอิร์ลอย่างเป็นทางการในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2023 ซึ่งเขาวางแผนว่าจะทำหน้าที่นายกเทศมนตรีไปพร้อมกับการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
.
เขาหวังว่า ชัยชนะของเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวเข้าสู่สนามการเมืองเพื่อมาสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไป “มันคงเป็นเรื่องดีที่บรรดาคนรุ่นใหม่จะก้าวออกมาและพูดว่า ‘ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง ฉันต้องการจะผู้นำที่คนในชุมชนของฉันต้องการจะเห็น’” สมิธกล่าว
.
“ด้วยตำแหน่งนี้ ผมจะพยายามดึงคนหนุ่มสาวให้เข้าร่วมโครงการ/องค์กรของผม และชวนให้พวกเขาเป็นผู้นำชุมชนของพวกเขา เหตุผลที่ทำเช่นนี้ เพราะผมต้องการจะปลูกความรัก ความช่วยเหลือ และความห่วงใยแก่คนที่ไม่สามารถห่วงใยตัวเองได้ ผมมักจะบอกกับผู้คนเสมอว่า ‘ผมเชื่อในตัวคุณ’ คำพูดนี้มีความหมายสำหรับผมมาก เพราะมีหลายคนที่ไม่เคยได้รับประโยคนี้ ผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่า คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม”
.
เรื่อง: พงศ์ปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล
.
อ้างอิง:
Adams, C. [2022, December 8]. Meet the 18-year-old who just became the youngest Black mayor in the country. NBC News. Retrieved December 14, 2022, from https://www.nbcnews.com/news/nbcblk/meet-18-year-old-just-became-youngest-black-mayor-country-rcna60644

Africanews. [2022, December 8]. 18-year-old Jaylen Smith elected mayor in U.S.A. Retrieved December 14, 2022, from https://www.africanews.com/2022/12/08/18-year-old-jaylen-smith-elected-mayor-in-usa

Brasch, B. [2022, December 8]. Arkansas teen couldn't wait for change. So he ran for mayor — and won. The Washington Post. Retrieved December 14, 2022, from https://www.washingtonpost.com/politics/2022/12/07/teen-mayor-arkansas-jaylen-smith

Daniels, C. M. [2022, December 7]. Arkansas town elects youngest Black mayor in US. The Hill. Retrieved December 14, 2022, from https://thehill.com/homenews/campaign/3765623-arkansas-town-elects-youngest-black-mayor-in-us

Matza, M. [2022, December 8]. Jaylen Smith: Arkansas elects youngest black mayor in US. BBC. Retrieved December 14, 2022, from https://www.bbc.com/news/world-us-canada-63897771

Mizelle, S. [2022, December 8]. Arkansas city elects 18-year-old to be next mayor. CNN. Retrieved December 13, 2022, from https://edition.cnn.com/2022/12/07/politics/jaylen-smith-earle-arkansas-mayor/index.html
.
ภาพ:
https://www.facebook.com/jaylen.smith.9275439
https://commons.wikimedia.org
.
#นายกเทศมนตรี #การปกครองท้องถิ่นสหรัฐ

ที่อยู่

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒน
กรุงเทพ
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621419566

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้อง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อุบัติเหตุใน มข. รองนส.ไทยเสียชีวิต https://www.facebook.com/110000610841912/posts/245526567289315/?d=n
เทศบาลตำบลหล่มเก่า หนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ "พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง" ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากและเป็นปัญหาใหญ่ในการจัดการขยะในปัจจุบัน
�ถอดบทเรียน 15 ปี ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...ทำอย่างไรให้ดินแดน “ปลายด้ามขวาน” เกิดความสงบสุข
คนร้ายเน้นโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ....สัญญาณบ่งชี้ไฟใต้เคลื่อนสู่ยุคความรุนแรงครั้งใหม่… หรือไม่
🔑🔑...ร่วมไขคําตอบ UNLOCK กับ.... รศ.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ใน The key ไขการเมือง ... เรื่องใกล้ตัว🔑🔑
**ออกอากาศ...(Season 4)
📌�ทุกวันเสาร์ เวลา 22.00-22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN16 (ช่อง 16)
�ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30-21.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10)
�ทุกวันจันทร์ที่ เวลา 22.00-22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 ทรูวิชั่นส์ ช่อง 784
📌Rerun : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00 -14.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN16 (ช่อง 16)
📌Rerun : ทุกวันศุกร์ เวลา 10.00 -10.30 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (ทรูวิชั่น 784)

🎯ช่องทางรับชมออนไลน์
[email protected]
[email protected]
Application TrueID
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน กรุงเทพ (แสดงผลทั้งหมด)

Homestaystandardthailand สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนา กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่ TFO Thailand Film Office กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง National Health Security Office, Thailand รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ