ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดบุรีรัมย์ ความสุขของเยาวชนชาวไทยคือหน้าที่ข?

ศอ.ปส.ย. ได้เกิดจากแนวคิดและความตั้งใจที่ดีเช่นเดียวกับคู่มือคณะทำงานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนเล่มนี้ ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ร่างข้อบังคับศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ข้อเสนอแนะดี ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อบังคับศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงผลทั้งหมด