กองบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์

กองบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ จ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเ? จ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

แลกเหรียญได้สะดวก สบาย รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา บริการส่งถึงที่เชิญที่ www.treasury.go.th #กรมธนารักษ์ #กองบริหารเงินตรา
23/08/2023

แลกเหรียญได้สะดวก สบาย
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา บริการส่งถึงที่
เชิญที่ www.treasury.go.th

#กรมธนารักษ์
#กองบริหารเงินตรา

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทาง...
23/08/2023

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

23/08/2023

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999


#กรมธนารักษ์
#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก60ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
#มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566ผู้ที่สนใจสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ท...
08/08/2023

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ทุกชนิดราคา ได้แก่เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ

📢 รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ออกให้บริการ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ที่ องค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ผู้ที่สนใจสามารถนำเ...
06/08/2023

📢 รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ออกให้บริการ วันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ที่ องค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

ผู้ที่สนใจสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ทุกชนิดราคา ได้แก่เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ

26/07/2023
มติคณะรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2566) อนุมัติวันหยุดราชการพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ...
25/07/2023

มติคณะรัฐมนตรี (25 กรกฎาคม 2566) อนุมัติวันหยุดราชการพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันรวม 6 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566ผู้ที่สนใจสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ท...
05/07/2023

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ผู้ที่สนใจสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ทุกชนิดราคา ได้แก่เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ

กลับมาให้บริการอีกครั้ง กับรถบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ...
19/05/2023

กลับมาให้บริการอีกครั้ง กับรถบริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ผู้ที่สนใจสามารถนำเหรียญกษาปณ์มาขอแลกคืนได้ทุกชนิดราคา ได้แก่เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ

📣📣📣 เตรียมตัวให้พร้อม..พรุ่งนี้...20 ธันวาคม 2565....เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล 📣📣📣🎯เ...
19/12/2022

📣📣📣 เตรียมตัวให้พร้อม..พรุ่งนี้...
20 ธันวาคม 2565....เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล 📣📣📣

🎯เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว
(ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา
ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกราคา 20 บาท (พร้อมตลับ)

สามารถติดต่อขอแลกเหรียญ ตามช่องทางดังนี้

🚩ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน
จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

🚩ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

🚩ช่องทางออนไลน์
https://erc.treasury.go.th/

☎️สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล         วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สามารถต...
13/12/2022

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กองบัญชาการตำรวจนครบาล วันที่ 20 ธันวาคม 2565

สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์
https://erc.treasury.go.th/
โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

เหรียญจ้าเหรียญ ชวนคุณพ่อจูงคุณแม่ไป “งานกาชาดประจำปี 2565” (9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี) กันกลับมาอีกครั้งในรอบ 2 ปี กับการ...
06/12/2022

เหรียญจ้าเหรียญ ชวนคุณพ่อจูงคุณแม่ไป “งานกาชาดประจำปี 2565” (9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี) กัน

กลับมาอีกครั้งในรอบ 2 ปี กับการจัดงาน On Ground ที่สวนลุมพินี ยกขบวนเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดเต็มตลอด 11 วัน นอกจากนี้ยังมีบูธของ กองกษาปณ์ และกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐด้วยนะเธอ ชมการแสดง แสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่อลังการ การแสดงดนตรีเปิดหมวก เช็กอิน เดินชมนิทรรศการ ทานอาหารอร่อยกว่า 300 ร้าน ดูดวง บริจาคเลือด ดวงตา อวัยวะ เล่นสวนสนุก รับต้นไม้กลับบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย โอ๊ยเยอะแหละ
มาแลกเหรียญฉันเถอะ... อย่าลืมพกถุงผ้ามาด้วยนะ ถ้าลืมกาชาดมีขาย!!!!!

**ประชาชนต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการขอแลก (ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำบัตรผู้อื่นมาขอแลก)**

วันที่ 8-18 ธ.ค. 65 เวลา 11.00-22.00 น. ที่สวนลุมพินี
และ www.redcrossfair.com ตลอด 24 ชั่วโมง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair
Website : www.redcrossfair.com
#กองบริหารเงินตรา
#กรมธนารักษ์
#งานกาชาด2565
#งานกาชาด
#ธันวานี้มีนัดกันนะ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด...
30/11/2022

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ณ กองบริหารเงินตรา
นายอนรรฆ สมคะเน ผู้อำนวยการสำนักจัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ขั้นตอนกระบวนการจ่ายแลก รับคืนเหรียญกษาปณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์
โดยมี นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริหารเงินตรา ให้การต้อนรับ ณ กองบริหารเงินตรา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

21/11/2022
วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคล...
09/11/2022

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) ณ กรมธนารักษ์ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท และเปิดจ่ายแลกเหรียญดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 ครบตามแผนการผลิต จำนวน 1,000,000 เหรียญแล้ว

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565 แล้ว กรมธนารักษ์ยังเปิดให้ประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญเพื่อสะสมไว้เป็น ที่ระลึก ได้แก่
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย
• เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล

โดยประชาชนสามารถแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญได้ ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง
- กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
- หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
- หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th (บริการออนไลน์-ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านเหรียญ) สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเลือกรับด้วยตนเอง ณ สถานที่จ่ายแลกส่วนกลาง หรือเลือกให้จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999


#กรมธนารักษ์
#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

ภาพบรรยากาศการจ่ายแลกเหรียญวันแรกที่กองบริหารเงินตรา รังสิต เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ...
01/11/2022

ภาพบรรยากาศการจ่ายแลกเหรียญวันแรกที่กองบริหารเงินตรา รังสิต

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท (พร้อมตลับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารเงินตรา
โทร. 0 2565 7944
และ Call Center กรมธนารักษ์
โทร. 0 2059 4999


#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
27/10/2022

การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
25/10/2022

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565

ท่านที่ทำรายการสั่งซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระช...
21/10/2022

ท่านที่ทำรายการสั่งซื้อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
และชำระเงินภายในรอบวันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2565
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเหรียญฯ
ให้ท่านในรอบวันที่ 19 ตุลาคม 2565

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 ...
26/09/2022

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประเภทโลหะสีขาวขัดเงา ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกในราคา 200 บาท

📣📣📣กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล🚩เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท...
29/08/2022

📣📣📣กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล

🚩เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท
จ่ายแลกราคา 20 บาท (พร้อมตลับ)

เปิดจ่ายแลก ตั้งแต่ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

📌กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
📌หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
📌หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
📌สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ
📌Online : www.treasury.go.th

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0️⃣2️⃣ 0️⃣5️⃣9️⃣ 4️⃣9️⃣9️⃣9️⃣ และ ทางเพจ facebook กรมธนารักษ์ : The Treasury Department


#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

กรมธนารักษ์เปิดจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร...
18/08/2022

กรมธนารักษ์เปิดจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดยมีรายละเอียดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 4 ชนิด ได้แก่
🚩ทองคำขัดเงา
ชนิดราคา 20,000 บาท จำหน่ายราคา 40,000 บาท
🚩เงินขัดเงา
ชนิดราคา 1,000 บาท จำหน่ายราคา 3,000 บาท
🚩โลหะสีขาวขัดเงา (ทองแดงผสมนิกเกิล)
ชนิดราคา 20 บาท จำหน่ายราคา 200 บาท
🚩โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท
จ่ายแลกราคา 20 บาท
🚩เหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) เหรียญเงิน ชนิดบุรุษและสตรี จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท
เปิดจำหน่าย จ่ายแลก ตั้งแต่ในวันที่ 11 สิงหาคม ศกนี้ เป็นต้นไป ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
- กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร 0 2278 5439
- กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2565 7944
- พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2282 0820
- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ
- Online : www.treasury.go.th
เหรียญเฉลิมพระเกียรติ
- กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร 0 2278 5439
- พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2282 0820
- พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2281 9812
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5322 4237 – 8
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทร 0 7430 7071
- Online : www.treasury.go.th
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมธนารักษ์ โทร 0 2059 4999 หรือ www.treasury.go.th และ ทางเพจ facebook กรมธนารักษ์ : The Treasury Department

#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

15/08/2022
วันที่ 1 และ 8 กรกฎาคม 2565กองบริหารเงินตรา ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน ที่งานเทศกาล อาหาร ...
01/07/2022

วันที่ 1 และ 8 กรกฎาคม 2565
กองบริหารเงินตรา ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน ที่งานเทศกาล อาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม ครั้งที่ 36 ประจำปี 2565

โดยจอดให้บริการบริเวณ ประตูโพธิ์ทอง องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
30/06/2022

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนการรับเหรียญกษาปณ์ที่ชำระด้วยระบบออนไลน์ ของกองบริหารเงินตรา
28/06/2022

ขั้นตอนการรับเหรียญกษาปณ์ที่ชำระด้วยระบบออนไลน์ ของกองบริหารเงินตรา

ขั้นตอนการชำระค่าแลกเหรียญกษาปณ์ด้วยระบบออนไลน์ ของกองบริหารเงินตรา
28/06/2022

ขั้นตอนการชำระค่าแลกเหรียญกษาปณ์ด้วยระบบออนไลน์ ของกองบริหารเงินตรา

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริหารเงินตรา และตั...
28/06/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่บริหารเงินตรา และตัวแทนจากบริษัท ซัน เวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดทำกิจกรรมสนับสนุนชุมชนโครงการ “ร่วมปันอิ่ม สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน” โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัว สอนทำน้ำยาล้างจาน ร่วมแข่งขันกีฬากับนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของ ให้กับโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับตลาดนัด “บต. ปันยิ้ม” พบกันในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 กองบริหา...
14/06/2022

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง กับตลาดนัด “บต. ปันยิ้ม” พบกันในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565
ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 กองบริหารเงินตรา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565กองบริหารเงินตรา จัดกิจกรรมตลาด "บต. ปันยิ้ม" ภายใต้โครงการกิจกรรมสนับสนุนชุมชน เพื่อสร้...
09/06/2022

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
กองบริหารเงินตรา จัดกิจกรรมตลาด "บต. ปันยิ้ม" ภายใต้โครงการกิจกรรมสนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนำเงินรายได้สมทบทุนเข้าโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.วัดท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
01/06/2022

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

. 🥳 🥳ครบรอบสถาปนา 89 ปี กรมธนารักษ์🥳🥳ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 89 ปี กรมธนารักษ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2...
11/05/2022

. 🥳 🥳ครบรอบสถาปนา 89 ปี กรมธนารักษ์🥳🥳
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 89 ปี กรมธนารักษ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ณ บริเวณกรมธนารักษ์ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก สินค้าและผลิตภัณฑ์เหรียญ และสินค้าสวัสดิการกรมธนารักษ์ อีกมากมาย ขอเชิญมาเยี่ยมชมและแลกเหรียญ ภายในงานได้นะคะ 💥💥💥

แก้ไข แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2565
12/04/2022

แก้ไข แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน 2565

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2565กองบริหารเงินตรา ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน บริเวณองค์พระปฐมเจดี...
22/03/2022

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2565
กองบริหารเงินตรา ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565
14/03/2022

แผนการออกให้บริการ รถรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 14 และ อังคารที่ 15 มีนาคม 2565กองบริหารเงินตรา ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน ที...
14/03/2022

วันจันทร์ที่ 14 และ อังคารที่ 15 มีนาคม 2565
กองบริหารเงินตรา ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน
ที่บริเวณศาลหลักเมือง ปราจีนบุรี

ที่อยู่

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 15:30
อังคาร 09:00 - 15:30
พุธ 09:00 - 15:30
พฤหัสบดี 09:00 - 15:30
ศุกร์ 09:00 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

025657900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด
#}