Clicky

เทศบาลนครรังสิต

เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมการปกครอง fanpage's post
24/03/2023

Photos from กรมการปกครอง fanpage's post

📅 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   ร้...
24/03/2023

📅 วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2566 เนื่อในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2 เมษายน -16 เมษายน 2566 โดย วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) ร่วมกับ เทศบาลนครรังสิต
ทั้งนี้ เทศบาลนครรังสิตได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในการร่วมโครงการฯ ดังกล่าว
--------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📢 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส📅 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมน...
24/03/2023

📢 ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

📅 วันที่ 24 มีนาคม 2566 ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นางสาวอรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นางสาวนันธิดา เกียรติพัฒนาชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต
ร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยมี นางสาวพัชร์อริญ หลีนวรัตน์ ประธานองค์กรพัฒนาสตรี อบจ.ปทุมธานี นายชนภัทร นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี เขต อ.ธัญบุรี นางบุญฑริกา เดชอุ่ม หัวหน้าฝ่ายกิจการสตรีเเละคนชรา นางศรีสกุล ทองอินศรี รองประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี อบจ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรพัฒนาสตรี อบจ.ปทุมธานี สมาชิกองค์กรพัฒนาสตรี อบจ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เขตอำเภอธัญบุรี โดยนำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อการกุศลสุขใจที่ได้ให้ นำมาจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งมอบเงินสดให้เเก่ผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

Photos from The Coverage's post
24/03/2023

Photos from The Coverage's post

#เทศบาลนครรังสิตขอเชิญชวนประชาชน ร่วมปิดไฟที่ไม่ใช้ 🚫💡ในกิจกรรม EARTH HOUR ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน📅 วันเสาร์ที่ 2...
24/03/2023

#เทศบาลนครรังสิต
ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมปิดไฟที่ไม่ใช้ 🚫💡
ในกิจกรรม EARTH HOUR ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
📅 วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566
⏰️ เวลา 20.30 - 21.30 น.
พร้อมกันทั่วโลก 1 พลัง มีความหมาย ร่วมกัน "ปิด" โลก "เปลี่ยน"
#อนาคตเราสร้างได้
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 🗳 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร
24/03/2023

📅 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566
🗳 วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร

📢 ประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนดเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” (Walkin...
24/03/2023

📢 ประชาสัมพันธ์
ข้อกำหนดเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การเข้าจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ถนนคนเดิน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” (Walking Street )
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี    นายสิทธิชัย สวัสดิ...
24/03/2023

📅 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2566
ประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบสภาพสะพานต่างระดับข้ามคลองสิบสาม ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรีที่มีรอยการเคลื่อนตัว หน่ายงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ แขวงทางหลวงปทุมธานี การตัดกิ่งก้านต้นไม้ใหญ่ ซึ่งทำลายภูมิทัศน์ที่สวยงามริมเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี การไฟฟ้าส่านภูมิภาคอำเภอหนองเสือ การแก้ปัญหาจราจรบนถนนรังสิต-นครนายก โดยมีหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง แขวงทางหลวงปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) และการรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าตลาดรังสิต ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงสะพานข้ามทางรถไฟ ทางเข้ารถไฟฟ้าสายสีแดง โดยมีหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางสายน้ำ เส้นทางสายคลองรังสิตประยูรศักดิ์ โดยมีหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานการท่องเที่ยวและดีพาจังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เทศบาลนครรังสิต
ทั้งนี้ ร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายวิรัตน์ จำเรียง ผู้อำนวยการสำนักช่าง เทศบาลนครรังสิต พร้อมพนักงานเทศบาลนครรังสิต ฝ่ายรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมปัทมาวดี ชั้น 2 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี    ดร.ชนาก...
24/03/2023

📅 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมปัทมาวดี ชั้น 2 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการ “มหาวิทยาลัยปทุมธานีสืบสานรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ ร้อยตำรวจเอกดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นางสาวศุภดามาส จันทาธอน รองปลัดเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี    นายอดิเทพ กมลเว...
24/03/2023

📅 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบและยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ทั้งนี้ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมาย นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมพนักงานเทศบาลนครรังสิต ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล , ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเข้าร่วมประชุม
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📢 ประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุม ร้านจำหน่ายสินค้า/อาหาร (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้) Walking Street 🚶‍♂️🚶‍♀️🚶"เดิน กิน ...
24/03/2023

📢 ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุม ร้านจำหน่ายสินค้า/อาหาร (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้) Walking Street 🚶‍♂️🚶‍♀️🚶
"เดิน กิน ชิม เที่ยว"
📅 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566
⏰️ เวลา 08.30 - 12.00 น.
📌 ณ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11 ฝั่งอาคารจอดรถ เทศบาลนครรังสิต

** หมายเหตุ : ผู้ที่ไม่มาร่วมประชุมในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต ☎️ โทร. 0 2567 6000 ต่อ 700 (ในวันและเวลาราชการ)
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

23/03/2023

🧑‍🚒 🔥 #ดับเพลิงนครรังสิต มาแจกความสดใสฮ้าบบบบบ 🥳 🎉

📅 วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 ฝั่งอาคารจอดรถ เทศบาลนครรังสิต   ร้อยตำรวจเอก ด...
23/03/2023

📅 วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 ฝั่งอาคารจอดรถ เทศบาลนครรังสิต
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงความสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาลนครรังสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน
จากนั้น เป็นการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 265 คน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 107 คน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 67 คน
ทั้งนี้ รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดรูปได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/drive/folders/15CYlvOy-7g41bcnG7PEQNQsEapwJVVAL?usp=sharing
---------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.    ร้อยตำรวจเอก ดร. ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นางสาส...
22/03/2023

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ร้อยตำรวจเอก ดร. ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นางสาสอรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย นายวัชรพล แก้วจ้อย สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (สิริเวชชะพันธ์อุปถัมภ์)
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรุปตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงหมู่ 4 และ หมู่ 6 จำนวน 29 ราย
ขอขอบคุณฝ่ายรักษาความสะอาด ที่ให้การสนันสนุนบุคคลากรและรถ ในการส่งมอบผ้าอ้อมดังกล่าว

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.   ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริห...
22/03/2023

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต
ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่หมู่ 3 ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหา การกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

📢 เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรม วันอปพร. ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีจิตอาสาในการ...
22/03/2023

📢 เทศบาลนครรังสิต จัดกิจกรรม วันอปพร. ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมอาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศบาลนครรังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันอปพร. ประจำปี 2566 โดยมี นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน และมี นางสาวอรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรี นางสาวกฤษฎาพร นาคถนอม นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน รองปลัดเทศบาลนครรังสิต หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต และสมาชิก อปพร. เทศบาลนครรังสิต เข้าร่วมกิจกรรม
เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ “อปพร.”เทศบาลนครรังสิตมีการดำเนินงาน อปพร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยประชาชนเอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นอาสาสมัครในการปฏิบัติงานช่วยเหลือทางราชการและบริการสังคมให้เกิดประโยชน์สุข โดยไม่หวังผลตอบแทน
โดยในงานนายกเทศมนตรีนครังสิตได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและตระหนักถึงความเสียสละของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร นครรังสิต จึงได้ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละตนเอง ควรค่าแก่การยกย่องประจำปี 2566 จำนวน 13 ราย เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคมตลอดไป
-------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต   ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกร...
22/03/2023

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11 เทศบาลนครรังสิต
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศบาลนครรังสิต มอบหมายให้ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายเสียง คำแสน นางอรทัย มังกร รองนายกเทศมนตรีตำบลสังขละ ที่ปรึกษา เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กรรมการชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ รวม 130 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับด้าน Smart City ของเทศบาลนครรังสิต
จากนั้น เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการของศูนย์ควบคุมและสั่งการนครรังสิต (ศูนย์ RCC) ,ห้องประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต และศูนย์การเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์เทศบาลนครรังสิต
ในการนี้ นางสาวกฤษฎาพร นาคถนอม นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน รองปลัดเทศบาลนครรังสิต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วย
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต #เทศบาลตำบลสังขะ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน วัน อปพร. ประจำปี 2566
22/03/2023

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน วัน อปพร. ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง “อปพร.”ประวัติความเป็นมา    อปพร. เป็นอาสาสมัครที...
22/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง “อปพร.”

ประวัติความเป็นมา
อปพร. เป็นอาสาสมัครที่เกิดขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522 มาตรา 26 ซึ่งกำหนดให้จัดตั้งหน่วย อปพร. ขึ้นทุกอำเภอละเขตในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนภาคราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำนาจหน้าที่ของอปพร.
1.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบณ์ภัยในพื้นที่
3.รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
4.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

21/03/2023
📢 พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต📅 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรีย...
21/03/2023

📢 พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต

📅 วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาโรงเรียนมัธยมนครรังสิต โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนครรังสิต กล่าวรายงาน และมี นายสมชาย สว่างวัชโรทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิตให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
โรงเรียนมัธยมนครังสิต ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กในชุมชนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และด้านสติปัญญา เพื่อเข้าศึกษาในระดับต่อไปที่สูงขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่จบการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้จำนวน 146 คน ประกอบด้วย
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 90 คน
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คน
พร้อมกันนี้ เทศบาลนครรังสิต ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการ "การให้ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2565" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล อีกทั้งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปกครองได้ดูแลเอาใจใส่การเรียนของบุตรหลาน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มีผู้ปกครองที่เข้าร่วมรับเกียรติบัตรทั้งสิ้น จำนวน 19 คน
-------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี    นายพงศธร กาญจนะจิตรา ร...
20/03/2023

📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานคณะทำงานปรับบรุงลักษณะทางกายภาพบนถนนรังสิต-นครนายก ถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนพหลโยธิน รองรับระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง จังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบนถนนรังสิต-นครนายก ถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนพหลโยธิน รองรับระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทาง สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง จังหวัดปทุมธานี โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมนายพงษ์พัฒน์ สุสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอาคารและผังเมือง สำนักช่าง เทษบาลนครรังสิต เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว
สืบเนื่องจากในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงลักษณะทางกายภาพบนถนนรังสิต-นครนายก ถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนพหลโยธินรองรับระบบขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ได้มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้ผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง บริเวณสถานีรถไฟฟ้ารังสิต ซึ่งได้มีการประชุมฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ เทศบาลนครรังสิต และได้มอบหมายแขวงทางหลวงปทุมธานีจัดทำแผนงาน แนวทางการปรับปรุงการจราจร ลักษณะทางกายภาพบนถนนรังสิต-นครนายก ถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนพหลโยธิน เช่น การจัดทำ Smart Bus Stop การจัดทำทางเชื่อมสะพานลอยคนข้ามที่เกาะกลางถนน การทำช่องทางพิเศษ (Reversible Bus Lane) และสัญญาณไฟควบคุมช่องทางพิเศษ ฯลฯ ประกอบกับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำข้อมูลไปนำเสนอคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานี (อจร.ปท.) ต่อไป
-------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📝 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ เ...
20/03/2023

📝 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ เทศบาลนครรังสิต

📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมสัตตบุษย์ ชั้น4 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
เทศบาลนครรังสิต โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภา แก้วอุทาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล สมรูป ผู้อำานวยการศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านสหสาขา วิชาชีพ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกสอนกีฬา และการ จัดการกีฬา รวมถึงการให้บริการสุขภาพของศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งนำองค์ความรู้ไปใช้ ประโยชน์ต่อประชาชน นักศึกษา วงการสาธารณสุข และพัฒนาองค์กรของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันด้วยระบบการเรียนรู้อย่างบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อันเกิด จากความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย บริการวิชาการของทั้งสองฝ่าย
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📢 ประชุมประชาคม การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่ โรงเรียนนครรั...
20/03/2023

📢 ประชุมประชาคม การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต

📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ที่ โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ ซอยรังสิต-นครนายก 10
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานการประชุมประชาคม การย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต
โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และประชาชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
เทศบาลนครรังสิต มีจุดประสงค์ในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต"โดยย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) ไปรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)" เพื่อให้การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📢 เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมร่วมลงนา...
20/03/2023

📢 เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมร่วมลงนาม MOU ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจ

📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม Meeting room Conference ชั้น 3 สำนักงานฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โซนโรบินสัน
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหารและเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอมรเทพ เพชรกำแพงแสน ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
ด้วยเทศบาลนครรังสิต ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลควบคุมร้านจำหน่ายอาหารที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ เพื่อยกระดับการประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล และคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ทำให้ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ ตลอดจนได้ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหาร เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบกิจการ ผู้สัมผัสอาหารจากร้านอาหารในเขตพื้นที่ ได้แก่ ร้านอาหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ร้านอาหารในโรงอาหารโรงเรียนสายปัญญารังสิต จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยมี นายภูไทย กมลวารินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และบริษัท รังสิตพล่าซ่า จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดการอบรม
พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ระหว่างเทศบาลนครรังสิต กับ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลนครรังสิต
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📢 โครงการจัดประชุมผู้บริหารเทศบาลและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องป...
20/03/2023

📢 โครงการจัดประชุมผู้บริหารเทศบาลและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

📅 วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมมังกรทอง ชั้น 11 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดประชุมผู้บริหารเทศบาลและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 โดยมี นางสาวกฤษฎาพร นาคถนอม รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ นางสาวอรุณรัตน์ ปามาคำ รองนายกเทศมนตรี นายสมชาย สว่างวัชโรทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ตัวแทนจากหน่วยงานในเขตเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต ดำเนินการจัดโครงการจัดประชุมผู้บริหารเทศบาลและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการชุมชน และประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ทุกฝ่ายได้พบปะพูดคุยและรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไข สร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารเทศบาล ชุมชนและประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีดังนี้
1. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ทุกฝ่ายได้พบปะพูดคุยและรับทราบปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารเทศบาล ชุมชนและประชาชน
3. เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะกับชุมชนต่อไป
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น
5. เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน
6. เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ซึ่งกันและกันได้
7. นำผู้บริหารเทศบาล ประชาชน ชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาคีร่วมกันประชุมทั้งในและนอกสถานที่ตามความเหมาะสม
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครรังสิต's post
20/03/2023

Photos from กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครรังสิต's post

Photos from Socwork run and Reunion at Rangsit's post
20/03/2023

Photos from Socwork run and Reunion at Rangsit's post

20 มีนาคมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.)------------------------------#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่...
20/03/2023

20 มีนาคม
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (อสม.)
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 วันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ สนามฟุตซอล ฟิวเจอร์อารีน่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค   ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง...
18/03/2023

📅 วันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ สนามฟุตซอล ฟิวเจอร์อารีน่า ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมายให้ นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลรังสิตคัพ ครั้งที่ 19 และมอบรางวัลทีมที่ชนะการแข่งขันในแต่ละรุ่น โดยมี นางสาวกฤษฎาพร นาคถนอม รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดฯ ดังกล่าว
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

📅 วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ณ พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดปทุมธาน...
18/03/2023

📅 วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 2566 เวลา 08.30 น. ณ พระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานีจำนวน 65 แห่ง ประกอบพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพานพุ่มดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระองค์จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล จากนั้นทรงตัดสินพระทัยประกาศตั้ง “ สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม ” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯแห่งแรกของประเทศไทย ตามที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนอ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) ด้วยมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มีระบบการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้เจริญก้าวหน้า ตราบจนถึงปัจจุบันและยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้อ่านสาร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ฝากถึงเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นทุกคน ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการบริหารงานท้องถิ่น ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการทำงานร่วมกันกับราชการบริหารส่วนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมี นายมนัส สุวรรณรินทร์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ โอกาสนี้ ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมาย นายชยุต สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลนครรังสิตร่วมพิธีฯ
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

18/03/2023

🎥 ขอเชิญชวนรับชมคลิปวิดีโอ สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
---------------------------------
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

📃 สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖---------------------...
17/03/2023

📃 สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖
---------------------------------
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

17/03/2023

🎥 ขอเชิญรับชมคลิปวิดีโอ ประวัติความเป็นมา
วันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ของทุกปี ครบ ๑๑๘ ปี
ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย

📅 ๑๘ มีนาคม วันท้องถิ่นไทยร.ศ. ๑๒๔ ครบ ๑๑๘ ปีปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย-----------------------------   จุดเริ่มต้นของก...
17/03/2023

📅 ๑๘ มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
ร.ศ. ๑๒๔ ครบ ๑๑๘ ปี
ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย
-----------------------------
จุดเริ่มต้นของการกระจ่ายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่นเป็นครั้งแรก น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น กระจ่ายอำนวจการปกครองให้ประชาชน อันเป็นรากฐานของการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

🎥 ขอเชิญรับชมรายการ ตอนที่ 57 https://youtu.be/64YfrmOrZXA------------------------------#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภา...
17/03/2023
ตอนที่ 57 #เทศบาลนครรังสิต

🎥 ขอเชิญรับชมรายการ ตอนที่ 57
https://youtu.be/64YfrmOrZXA
------------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

[ รายการ ] รายการเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ในรอบสัปดาห์ ของเทศบาลนครรังสิตติดต่อเราเลขที่ 151 ถ.....

📅 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ที่ บริเวณหน้าทียูโดม พลาซ่า    พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การ...
17/03/2023

📅 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. ที่ บริเวณหน้าทียูโดม พลาซ่า
พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการ TU Big Cleaning Day ขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตามที่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้มีกําหนดการจัดโครงการ TU Big cleaning day อันมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไข ร่วมกันทําความสะอาด กําจัดสิ่งปฏิกูลบนท้องถนน เพื่อให้พื้นที่ถนนปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ ร่วมทั้งกำจัดเศษดิน ที่อาจจะให้เกิดฝุ่นละอองลอยในอากาศ โดยขอความอนุเคราะห์จาก 3 หน่วยงาน อันได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต และเทศบาลเมืองท่าโขลง
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้สนับสนุนนำเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้ากองสาธารณสุข อบจ.ปทุมธานี จำนวน 16 คน พร้อมสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงจำนวน 1 คัน และรถละอองน้ำพ่นจำนวน 2 คัน
และเทศบาลนครรังสิต นำโดย ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 54 คน พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 1 คัน และรถขยะจำนวน 3 คัน และเทศบาลเมืองท่าโขลง ได้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข จำนวน 60 คน พร้อมรถน้ำดับเพลิงจำนวน 2 คัน และรถขยะจำนวน 4 คัน เพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงแก้ไข กำจัดสิ่งปฏิกูลบนท้องถนนต่อไป
----------------------------
#เปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า #เทศบาลนครรังสิต

ที่อยู่

เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต
จังหวัดปทุมธานี
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625676000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลนครรังสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลนครรังสิต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนทางเทศบาลช่วยแก้ปัญหาฝุ่นและดินบนถนนช่วงระหว่างซอย 16 -19 เมน 3 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ให้หน่อยครับ มีทั้งการขุดทำถนน ซอย 19/3และรถขนดินของเทศบาล เวลานี้ฝุ่นเยอะมาก
ว่าแต่งานสร้างถนนซอยวัดจันทรสุขนี่เริ่มมานานละมีกำหนดการยังไงบ้างครับเดือดร้อนกันมามากละยังไม่เห็นอนาคตเลยแล้วครับท่าน
ขอบคุณทางเทศบาลนครรังสิต ที่ให้ยืมเตียงมาใช้และช่วยมารับคืนไป พนักงานอัธยาศัยดีมากค่ะ
รบกวนสอบถาม ที่ฟิวเจอร์ฯ ต่อทะเบียนรถได้หรือยังคะ🙏🏻❤
ไฟที่ศาลารอรถสะพานแดง ดับมืดมาหลายวันแล้วจร้า
รบกวนส่งช่างมาดูหน่อยนะคะ เวลามารอรถตอนเช้ามันมืดค่ะ
ย้ายเข้าทะเบียนบ้านต้องจองคิวไหม
ไฟดับหมู่บ้าน200ปีนานจังครับ
สวัดสดีค่ะ อยากรบกวนทางเทศบาลช่วยแจ้งทางโรงเรียนรัตนโกสินทร์200ปีที่อยู่ในหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีเขตรังสิตค่ะว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนและผู้อยู่อาศัยโดยรอบได้ทำความเข้าใจว่าจะต้องพบกับภาวะความเสียงดังและมลพิษฝุ่นต่างๆที่เกิดจากการก่อสร้างมาตลอด แต่ต้องขอแจ้งให้ทางเทศบาลช่วยกล่าวตักเตือนเพราะบริเวณรอบๆโรงเรียนได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นและการก่อสร้างที่เสียงดังมากเกินมาติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปแล้ว จึงอยากขอให้ทางเทศบาลดำเนินการตักเตือนกับทางโรงเรียนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ขอคำแนะนำ.....เป็นผู้เสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดโดยตรง ถ้าตรวจไม่พบเชื้อแต่โรงพยาบาลแนะนำให้กักตัว 14 วัน ต้องแจ้งหน่วยงานไหนให้รับรู้ เทศบาล-อบต-ผู้ใหญ่บ้าน-นิติหมู่บ้านที่อาศัยอยู่
ทางชุมชนซอยดีขอขอบคุณเทศบาลเมืองนครรังสิตที่มอบยางมะตอยมาให้ซ่อมแซมถนน
#ขอขอบคุณ
รบกวนหน่วยงานช่วยดูแลหน่อยครับคนจะไม่มีทางเดินแล้วครับ
#ตรงข้ามโรงบาลเซนต์คาร์ลอส
ฉีดวัคซีนครบแล้ว 🙏ขอบพระคุณบุคลากรทุกๆท่าน 👏บริการดีมากๆ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ 🙏🙏🙏
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี (แสดงผลทั้งหมด)

Top Girl Thailand สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทิวา-สื่อการสอน P-Kar สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา5 - ต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขา มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา Digital Multifunction Copier กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2 ก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร