Clicky

RmuttChannel ติดตามข่าวสาร ภาพวีดิโอต่างๆ สื่อก?

เปิดเหมือนปกติ

03/01/2023

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2566

ต่อมาคณะแพทย์ซึ่งถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ให้ทรงงดพระราชกรณียกิจ ในการเสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร และการเสด็จ ฯ ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด เนื่องจากมีผลกระทบต่อการทำงานของพระหทัย

โดยกองพระราชภารกิจในพระองค์ 904 ได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
#พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #ราชมงคล

29/12/2022

ผู้นำเชียร์สีม่วง "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21"

29/12/2022

ผู้นำเชียร์สีฟ้า "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21"

29/12/2022

ผู้นำเชียร์สีเขียว "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21"

29/12/2022

ผู้นำเชียร์สีแดง "ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21"

29/12/2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอวยพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21
29/12/2022
ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์ ครั้งที่ 21

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬา “ราชมงคลธัญบุร...

26/12/2022

🙏ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาเเละพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
🙏มาร่วมงานตักบาตร ส่งท้ายปี 2565
สั่งบุญก่อนขึ้นปีใหม่กันนะค่ะ/นะครับ
📅 วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565
⏰ พิธีเริ่มเวลา 07.30 น.
ณ ข้างหอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี
🌷"การให้เป็นทางมาแห่งบุญ" บุญ เป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะต้องสั่งสมเอาไว้เสมอ ไม่ว่าจะโดยการให้ทาน
รักษาศีล หรือเจริญภาวนา
ดังนั้นบุญเป็นเรื่องของความสุขและความสำเร็จในชีวิต
เป็นทุกสิ่งของชีวิตเรา...ในด้านที่ดี
มาร่วมสั่งสมความดีด้วยกันนะครับ
#ตักบาตรมทรธัญบุรี
#ตักบาตรกันนน
#สั่งสมบุญวันละนิดชีวิตสดใส

23/12/2022

📣สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
แจ้งเวลาปิดทำการ กรณีพิเศษ และ วันหยุดปีใหม่

🏢 ห้องสมุด ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
วันที่ 27-29 ธันวาคม 2565 ปิดทำการ เวลา 16.30 น.

🏢 อาคารวิทยบริการ
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565 ปิดทำการ เวลา 16.30 น.

📣ปิดทำการวันหยุดราชกรณีพิเศษ วันสิ้นปี 2565 และวันหยุดปีใหม่ ประจำปี 2566
วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566

เปิดทำการตามปกติ วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566
............................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
🌐Website: https://www.arit.rmutt.ac.th/
🌐Facebook: https://www.facebook.com/AritRMUTT/
📱งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โทร.0 2549 3642
..................................................................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID:
...................................................................................
#สวส. #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #อาคารวิทยบริการ #วันปิดทำการกรณีพิเศษ #เวลาปิดทำการ #ห้องสมุด #ศูนย์บริการความรู้CKC (รังสิต)

21/12/2022

📣สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนร่วมงาน RMUTT Library Christmas ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ. ลานด้านหน้าอาคารวิทยบริการ กิจกรรมภายในงาน
- Add line ห้องสมุดรับของรางวัล
- การแสดงของนักเรียน
- Christmas Carol
- กิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกม ชิงเงินรางวัล
- สนุกกับการ ชิม ช้อป สินค้ามากมาย
- ชมดนตรีโฟล์คซอง
- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย เพียงโพสรูปถ่ายผ่าน FB
พร้อมติด
ลุ้นรับของรางวัล 20 รางวัล/วัน
กำหนดการ : https://www.library.rmutt.ac.th/.../rmutt-library-christmas/
............................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
🌐Website: https://www.arit.rmutt.ac.th/
🌐Facebook: https://www.facebook.com/AritRMUTT/
📱งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โทร.0 2549 3642
..................................................................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID:
...................................................................................
#สวส. #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #อาคารวิทยบริการ

14/12/2022

📣สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนร่วมงาน RMUTT Library Christmas ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ. ลานด้านหน้าอาคารวิทยบริการ กิจกรรมภายในงาน
- Add line ห้องสมุดรับของรางวัล
- การแสดงของนักเรียน
- Christmas Carol
- กิจกรรมแข่งขันบอร์ดเกม ชิงเงินรางวัล
- สนุกกับการ ชิม ช้อป สินค้ามากมาย
- ชมดนตรีโฟล์คซอง
- กิจกรรมประกวดภาพถ่าย เพียงโพสรูปถ่ายผ่าน FB
พร้อมติด
ลุ้นรับของรางวัล 20 รางวัล/วัน

กำหนดการ : https://www.library.rmutt.ac.th/2022/12/09/rmutt-library-christmas/
............................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
🌐Website: https://www.arit.rmutt.ac.th/
🌐Facebook: https://www.facebook.com/AritRMUTT/
📱งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โทร.0 2549 3642
..................................................................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID:
...................................................................................
#สวส. #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #อาคารวิทยบริการ

14/12/2022

🙏ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาเเละพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
🙏มาร่วมงานตักบาตร
📅 วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565
⏰ พิธีเริ่มเวลา 07.30 น.
ณ ข้างหอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี
🌷"การให้เป็นทางมาแห่งบุญ" บุญ เป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะต้องสั่งสมเอาไว้เสมอ ไม่ว่าจะโดยการให้ทาน
รักษาศีล หรือเจริญภาวนา
ดังนั้นบุญเป็นเรื่องของความสุขและความสำเร็จในชีวิต
เป็นทุกสิ่งของชีวิตเรา...ในด้านที่ดี
มาร่วมสั่งสมความดีด้วยกันนะครับ
#ตักบาตรมทรธัญบุรี
#ตักบาตรกันนน
#สั่งสมบุญวันละนิดชีวิตสดใส

07/12/2022
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบรางวัลพ่อตัวอย่างและลูกตัวอย่าง มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565
06/12/2022
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบรางวัลพ่อตัวอย่างและลูกตัวอย่าง มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบรางวัลพ่อตัวอย่างและลูกตัวอย่าง มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมอบ...

RMUTT FRESHY NIGHT 2022 "NEBULAR OF Soft Power "
06/12/2022
RMUTT FRESHY NIGHT 2022 "NEBULAR OF Soft Power "

RMUTT FRESHY NIGHT 2022 "NEBULAR OF Soft Power "

กิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรม ในงาน RMUTT FRESHY NIGHT 2022 "NEBULAR OF Soft Power " วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมราชมงคล

26/11/2022
24/11/2022
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การรับสมัครและกา...
23/11/2022

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.rmutt.ac.th/2022/11/07/ceo-arit/

16/11/2022

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง

11/11/2022

📣📣📣ประกาศผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล รับ BIB “45 ปี ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน 2021”
☑️กรณีรับเสื้อ และ BIB ไปแล้ว BIB หาย
☑️กรณีอายุเกินให้นำ BIB มาแก้ไขช่วงอายุใหม่
☑️กรณียังไม่ได้รับเสื้อ และ BIB
☑️กรณีได้รับเสื้อ และ BIB ไปแล้ว ให้ใช้ BIB เดิม
👉อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.run.rmutt.ac.th/?p=208

01/11/2022
01/11/2022

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ “สนุกกับเคมีมหัศจรรย์”
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กำหนดการพิธีเปิดงาน : https://www.arit.rmutt.ac.th/.../10/25/national-science-day/
................................................................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
🌐Website: https://www.arit.rmutt.ac.th/
🌐Facebook: https://www.facebook.com/AritRMUTT/ .
..................................................................................
🏢 (อาคารวิทยบริการ) ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID:
..................................................................
#สวส. #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #วันหยุดราชการ #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #พิธีเปิดงานนิทรรศการ #สนุกกับเคมีมหัศจรรย์

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
31/10/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

Photos from องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี's post
28/10/2022

Photos from องค์การนักศึกษา มทร. ธัญบุรี's post

27/10/2022

องค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "สืบสานประเพณีลอยประทีปตามวิถี สู่สายนที เมืองธัญบุรี"
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน เริ่มตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณลานบัวเหล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#สืบสานประเพณีลอยกระธง

27/10/2022
การแสดงเจตจำนงมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
21/10/2022
โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกร

การแสดงเจตจำนงมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการขับเคลื่....

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
21/10/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
19/10/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
13/10/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค
จังหวัดปทุมธานี
12110

เบอร์โทรศัพท์

025493079

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RmuttChannelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง RmuttChannel:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ

#รายละเอียดงาน
-ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์
-ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ
-พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ
-ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
________________________________________
#คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส.
-มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ
-ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++
________________________________________
#สวัสดิการ
-ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร
-อาหารฟรี (บางมื้อ)
-คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม
ติดต่อ Study Overseas Centre
www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff
[email protected], [email protected]yoverseas.co.th / LINE: study.soc, [email protected]: .soc
02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711
22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2560
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะ รับจองแต่งหน้า+ทำผมเจ้าสาว แต่งหน้า+ทำผมรับปริญญาทุก ม. และทุกโอกาส รับประกันความสวยติดทนนานทั้งวัน ทั้งหน้าผม ด้วยเครื่องสำอางค์เค้าท์เตอร์แบรนด์ #เนรมิตความสวยให้คุณถึงที่ในราคาสบายใจ สนใจรีบติดต่อมาได้นะคะที่ 093-965-9388 แอดไลน์ไอดี uuuployuuu ชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/Kanpitcha.MakeupArt
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี (แสดงผลทั้งหมด)

โรงอาหารกลาง RMUTT Food Court ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิ กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FIS TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research ZatDopa รับผลิตโปโล งานสั่งปัก แล ศูนย์ฉายรังสี Thanyarat school official สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี โรงพยาบาลธัญบุรี NSM Thailand สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหา ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยข้า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ