เทศบาลตำบลสามโคก

เทศบาลตำบลสามโคก หน่วยงานราชการ

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาจึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
22/09/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 22 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส...
22/09/2023

วันที่ 22 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ในพื้นหมู่1 และหมู่2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 ก.ย.66 เวลา 12.15 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบร...
22/09/2023

วันที่ 22 ก.ย.66 เวลา 12.15 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณซอยทรัพย์ทวี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

22/09/2023
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยน...
21/09/2023

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคาร จากกรณีมีการร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องน้ำจากห้องเช่าไหลลงพื้นที่ส่วนบุคคล บริเวณหอพัก ในพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 ก.ย.66 เวลา 10.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขป...
21/09/2023

วันที่ 21 ก.ย.66 เวลา 10.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 ก.ย.66 เวลา 12.15 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบร...
21/09/2023

วันที่ 21 ก.ย.66 เวลา 12.15 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 ก.ย.66 เวลา 10.50 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเ...
21/09/2023

วันที่ 21 ก.ย.66 เวลา 10.50 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยตองเปอะ และซอยเทศบาล10 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 10.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรี...
21/09/2023

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 10.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายเกียรติคุณ อัมระปาล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก และนายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ในเขตพื้นตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 ก.ย. 66 เวลา 12.15 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบ...
20/09/2023

วันที่ 20 ก.ย. 66 เวลา 12.15 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณซอยตองเปอะ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 10.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเก...
20/09/2023

วันที่ 20 ก.ย.66 เวลา 10.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บวัชพืชในลำคลอง บริเวณถนนเทศบาล7 และบริเวณซอยทรัพย์ทวี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรี...
20/09/2023

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายเกียรติคุณ อัมระปาล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก และนายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคก และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ในเขตพื้นที่หมู่2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ก.ย.66  เวลา 09:30 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้นางสาววรินทร์วิภา โรจนสุวรพงค์ รองปลั...
19/09/2023

วันที่ 19 ก.ย.66 เวลา 09:30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้นางสาววรินทร์วิภา โรจนสุวรพงค์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสามโคก พร้อมผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมตรวจทะเบียนพาณิชย์ 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 12.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบ...
19/09/2023

วันที่ 19 ก.ย. 66 เวลา 12.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนเส้นบางนา- บางเตย และบริเวณถนนเส้นคลองป่าฝ้าย ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 16.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบร...
18/09/2023

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 16.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ซอยวัดสิงห์ ถึงบริเวณโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลส...
18/09/2023

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 13.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายเกียรติคุณ อัมระปาล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก และนายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ในเขตพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 15.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวพ...
18/09/2023

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 15.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้องมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียน เรื่อง ขยะมูลฝอย บริเวณซอยวัดสามโคก และเรือนมาลีรีสอร์ท ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 15.00 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาว...
18/09/2023

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 15.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้องมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบเหตุร้องเรียน เรื่อง รถขยะไม่จัดเก็บขยะบริเวณหน้าร้านข้าวต้มนุชโภชนา ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 12.10 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเก...
18/09/2023

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 12.10 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บวัชพืชในลำคลอง บริเวณพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 12.10 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบร...
18/09/2023

วันที่ 18 ก.ย.66 เวลา 12.10 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยท...
18/09/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับ...
15/09/2023

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.
งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการส่งมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี จำนวน 40,000 บาท เพื่อซ่อมแซมบ้านจำนวน 2 หลัง 1. นางลิ้นจี้ ใจป้ำ บ้านเลขที่ 99/7 หมู่ที่ 1 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20,000 บาท 2.นางลำพวน สงบ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 1 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20,000 บาท โดยนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสามโคก เข้าร่วมมอบบ้าน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนต...
15/09/2023

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด ในเขตพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนิรันดร์  ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมนายสุวันชัย  พุ่มเหมือน รองนายกเทศมน...
15/09/2023

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมนายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นางสาววรินทร์วิภา โรจนสุวรพงค์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสามโคก และนายวรรธนะ เรือนแต่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโคก พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับบุคคลที่ภาวะพึ่งพิง ในเขตพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.กองศึกษา เทศบาลตำบลสามโคก โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF...
15/09/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.
กองศึกษา เทศบาลตำบลสามโคก โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดยนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก เป็นประธานในพิธีเปิด นางสุชาดา ศรีม่วง หัวหน้าสถานศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสามโคก ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เข้าร่วมโครงการ โดยได้เกียรติวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก มาให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และการพัฒนาทักษะสมอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 12.20 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็...
15/09/2023

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 12.20 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณซอยทรัพย์ทวี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศ...
15/09/2023

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.25 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมเรียนรู้ ทำความสะอาดตามหน่วยการเรี...
15/09/2023

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.25 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมเรียนรู้ ทำความสะอาดตามหน่วยการเรียนรู้"โรงเรียนของฉัน" ให้กับเด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.05 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็...
14/09/2023

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.05 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเ...
14/09/2023

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด บริเวณพื้นที่เขตหมู่ที่ 1 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 08.30 น. กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี...ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยนายนิรันดร...
13/09/2023

วันที่ 13 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 08.30 น.
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี...ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาววัชรีญา เสนาวรานนท์ ปลัดอำเภอสามโคก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโคก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโคก และประชาชนจิตอาสา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และพัฒนาพื้นที่ของแต่ละตำบลให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บริเวณเตาโอ่งอ่าง ซอยวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

13/09/2023

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น.
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี...ด้วยหัวใจ" ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาววัชรีญา เสนาวรานนท์ ปลัดอำเภอสามโคก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโคก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโคก และประชาชนจิตอาสา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และพัฒนาพื้นที่ของแต่ละตำบลให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บริเวณเตาโอ่งอ่าง ซอยวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิก...
13/09/2023

วันที่ 13 กันยายน 2566 เมื่อเวลา 10.00 น.
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับความสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จำนวนเงิน 21,913 บาท ในการซ่อมแซมบ้านให้แก่ นางสาวจริยา ร่มโพรีย์ บ้านเลขที่ 14/10 หมู่ที่ 4 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสามโคก เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นายนิรันดร์  ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมนางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธ...
13/09/2023

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก พร้อมนางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโคก ลงพื้นที่ปรับปรุงพื้นที่ตั้งถังขยะในเขตพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.10 0น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศ...
12/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.10 0น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสายในเรียบริมน้ำแม่น้ำหมู่ที่2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.55 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็...
12/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.55 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนเส้นบางนา- บางเตย ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาให้กล...
12/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ซ่อมแซมระบบน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้ปกติ บริเวณสะพานคลองวัดแจ้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่...
12/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสะพานตัวทีคลองวัดแจ้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย  พุ่มเหมือน รองนายก...
12/09/2023

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบให้นายสุวันชัย พุ่มเหมือน รองนายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นายไพศาล พุ่มไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามโคก และ นางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือด บริเวณพื้นที่เขตหมู่ที่ 1 และหมู่บ้านฉัตรหลวง 8 และซอยตองเปอะ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.15 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศ...
12/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.15 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนบางนา-บางเตย ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

187 หมู่ 2, สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก, ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
12160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสามโคกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลสามโคก:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด
#}