เทศบาลตำบลสามโคก

เทศบาลตำบลสามโคก หน่วยงานราชการ

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโคก(ศป.ปส.อ.สามโคก) แจ้งประชาสัมพั...
20/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสามโคก(ศป.ปส.อ.สามโคก) แจ้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการพูดชุดคำพูดประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย” เพื่อขับเคลื่อนแนวทางเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพ
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๖ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทอดไม่ทิ้ง ร่วมเป็นส่วน...
17/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
ด้วยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๖ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทอดไม่ทิ้ง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษ ด้วยการนำน้ำมันทำอาหารใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการผลิตไบโอดีเซล และไบโอเจ็ท ให้มีการจัดการอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ตอบสนองนโยบายโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model) สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนอย่างเข้มแข็งยั่งยืน
จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเ...
17/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ซอยทรัพย์ทวี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 กิจกรรมการเรียนการสอน ห...
17/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย กลางวันกลางคืน และกิจกรรมเกมส์หรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายนิรันดร์ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเ...
16/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายนิรันดร์ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในพื้นที่ ประชุมหารือ เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาโอ่งอ่าง เนื่องจากมีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีกิ่งก้านละกับสายไฟฟ้าแรงสูง และอาจตกลงหลังคาทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ณ โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.10 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเ...
16/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.10 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 กิจกรรมการเรียนการสอน ห...
16/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย กลางวันกลางคืน และกิจกรรมเกมส์หรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง การเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566จึงประชาสัมพันธ์มาให...
16/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง การเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนในพื้น...
15/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง งานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 กิจกรรมการเรียนการสอน ห...
15/11/2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย กลางวันกลางคืน เรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีการเป็นอยู่รอบข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และกิจกรรมเกมส์หรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเ...
15/11/2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณซอยตองเปอะ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.40 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 จัดกิจกรรมการเรียนการสอ...
14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.40 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 24 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย กลางวันกลางคืน กิจกรรมสร้างสรรค์ เกมส์หรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 12.15 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขย...
14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 12.15 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนเส้นบางนา- บางเตย และบริเวณถนนเส้นคลองป่าฝ้าย ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มา...
13/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง เพื่อบรรจุตามกรอบกำลังอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร จำนวน ๖ อัตรา
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.40 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 43 กิจกรรมการเรียนการสอน ห...
13/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.40 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 43 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย กลางวันกลางคืน กิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเข้าบทเรียน และกิจกรรมเกมส์หรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.15น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก...
13/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.15น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้นางสาวพิชานันท์ มากศรี นัก...
13/11/2023

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้นางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง และสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร จำนวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้นางสาวพิชานันท์ มากศรี นัก...
13/11/2023

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้นางสาวพิชานันท์ มากศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะที่เป็นอันตราย ในเขตพื้นที่ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.10 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเ...
10/11/2023

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.10 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ซอยทรัพย์ทวี ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.40 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน ห...
10/11/2023

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.40 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย ฤดูหรรษา กิจกรรมฝึกสมาธิก่อนเข้าบทเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง หนังสือพุทธธรรม(ฉบับบเดิม) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญา...
10/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง หนังสือพุทธธรรม(ฉบับบเดิม) เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อ่านหนังสือในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ได้ที่ https://online.anyflip.com/drpth/maxs/mobile/index.html
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทั...
09/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาดและความปลอดภัย บริเวณถนนสายในเรียบริมแม่น้ำหมู่ที่2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.45 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก...
09/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.45 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาไหม้ในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการกฎหมายในการควบคุมห้ามการเผาทุก...
09/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาไหม้ในที่โล่งทุกชนิด และมาตรการกฎหมายในการควบคุมห้ามการเผาทุกชนิด
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.20 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน หน...
09/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.20 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย ฤดูหรรษา กิจกรรมเกมส์หรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจแล...
09/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองลาดสวาย จำนวน ๑๙ ตำแหน่ง ๓๖ อัตรา
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

08/11/2023
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก...
08/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณหมู่บ้านภัทรไพรเวท 2 จนถึงบริเวณซอยโรงเรียนวัดสะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ...
08/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ จำนวน ๔ ตำแหน่ง รวม ๑๗ อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://3khok.go.th/public/list/data/detail/id/1329/menu/1554
สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 - 23 พฤศจิกายน 2566 ในวันเวลาราชการ

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก...
08/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณซอยตองเปอะ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.40 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน หน...
08/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.40 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมสัปดาห์ที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย ฤดูหรรษา กิจกรรมเกมส์หรรษา และกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายโดยการออกกำลังกาย ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมหน่วยที่ 23 หน่วย ฤดูหรรษา และกิจกรรมเ...
07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมหน่วยที่ 23 หน่วย ฤดูหรรษา และกิจกรรมเกมส์หรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 11.45 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะ...
07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 11.45 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนเส้นบางนา- บางเตย และบริเวณถนนเส้นคลองป่าฝ้าย ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.20 น. นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่อ...
06/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.20 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณคลองเกาะปิ้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.25 น. นายนิรันดร์  ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ  ตัดแต่งกิ่ง...
06/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.25 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ล้ำถนนทางสาธารณะ เพื่อการสัญจรของประชาชน บริเวณซอยตองเปอะ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.50 น.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมหน่วยที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่ว...
06/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.50 น.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก จัดกิจกรรมหน่วยที่ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน หน่วย ฤดูหรรษา ให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.10 น.นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก...
06/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.10 น.
นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง ถนนท่าน้ำแล้ง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ ของพนักงานเทศบาลตำบลสามโคก ประจำเดือนพฤศจิกายน ...
06/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ ของพนักงานเทศบาลตำบลสามโคก ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีนายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโคก พร้อมทั้ง นายนิรันดร์ ใจป้ำ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก ให้แนวทางในการปฎิบัติราชการโดยยึดถือปฎิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ พร้อมทั้งติดตามงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อชี้แนะแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานต่อไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคกเรื่อง ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน...
06/11/2023

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลสามโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับบปรับปรุงโครงสร้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่อยู่

187 หมู่ 2, สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก, ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
12160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลสามโคกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลสามโคก:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด