สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี Integrity
Accountability
Morality
Development
Opportunity
Participation

11/08/2023

พอเพียง ไม่ใช่การกระเบียดกระเสียรจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ โดยไม่ใช้จ่ายเกินตัวหรือเกินฐานะที่หามาได้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักในการตัดสินใจ เพื่อความสมดุลของชีวิต และความสุขที่ยั่งยืน

เรียบเรียงถ้อยคำจาก หนังสือตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา โดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra_
Threads: threads.net/
YouTube: https://youtube.com/
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3ZkPmXv

สำนักงาน​คุม​ประพฤติ​จังหวัด​ปทุมธานี ขอเชิญชวน บุคลากร, อาสาสมัครคุม​ประพฤติ, สมาชิกชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE, ภาคีเครือ...
11/08/2023

สำนักงาน​คุม​ประพฤติ​จังหวัด​ปทุมธานี ขอเชิญชวน บุคลากร, อาสาสมัครคุม​ประพฤติ, สมาชิกชมรม TO​ BE​ NUMBER​ ONE, ภาคีเครือข่าย และประชาชน​ทุกหมู่เหล่า
🙏🏻เข้าร่วมลงนามถวายพระพร​ชัยมงคล และถวายพระพรOnline เนื่องในโอกาสวัน​เฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSFk5ESA2ZVT-I0Aj2wVZr_kfKHFiy7k3ajJpT9TaiUisvpQ/viewform

02/08/2023

พอเพียง คือ การทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตน โดยไม่ทำอะไรที่เกินตัว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักในการตัดสินใจ เพื่อความสมดุลของชีวิต และความสุขที่ยั่งยืน

เรียบเรียงถ้อยคำจาก หนังสือตามรอยพ่อชีวิตพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา โดย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra_
Threads: threads.net/
YouTube: https://youtube.com/
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3ZkPmXv

02/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
สวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตกันอีกแล้วนะครับ สำหรับเรื่องราวของวันนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินจากผู้ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีให้ได้รับโทษหนักขึ้นหากไม่ยินยอมตามที่เรียกร้องโดยจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ

"เรียกรับทรัพย์สินจากผู้ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีให้ได้รับโทษหนักขึ้นหากไม่ยินยอมตามที่เรียกร้อง"

ผู้ต้องหาได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) และสิ่งผิดกฎหมายอื่น จึงถูกแจ้งข้อหารวม 5 ข้อหา ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา โดยเห็นควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัด โดยนาย ฉ. อัยการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในสำนวนคดีนี้ ได้ทำการติดต่อเรียกรับเงินจากญาติของผู้ต้องหาอ้างว่าเพื่อจะช่วยเหลือหรือกลั่นแกล้งในทางคดีแก่ผู้ต้องหาหลายครั้งทั้งทางโทรศัพท์และไปพบด้วยตนเอง ในส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา นาย ฉ. ได้ใช้หนังสือให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติม และเป็นการสั่งการในห้วงเวลาเดียวกันกับที่ได้ติดต่อกับฝ่ายผู้ต้องหาและญาติ โดยใช้หนังสือสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมมาข่มขู่ให้เกิดความกลัว

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ฉ. ผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ฐานกระทำการอันทำให้เสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔๔ , ๔๗ และมาตรา ๖๐ (๑), (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ข้อ ๗ และมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๒๐๑

02/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
กรณีศึกษาและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอนสุดท้ายของสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรี่ยไรเงินโดยขอร้องแกมบังคับให้โรงพยาบาล 6 แห่ง บริจาคเงินเพื่อซื้อรถตู้ไว้ใช้งานโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

"เรี่ยไรเงินโดยขอร้องแกมบังคับให้โรงพยาบาล 6 แห่ง บริจาคเงินเพื่อซื้อรถตู้ไว้ใช้งาน"

นาย จ. ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในเขตตรวจราชการ ร่วมกับนางสาว อ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลภายในเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 4 แห่ง ให้มอบเงินสวัสดิการโรงพยาบาลหรือเงินสนับสนุนโรงพยาบาล เพื่อนำมาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ VOLKWAGEN ราคา 3,1000,000 บาท จากบริษัท ท. เพื่อจะนำไปใช้ในราชการของเขตตรวจราชการ โดยไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยโอนเข้าบัญชีแม่บ้านสาธารณสุข ส. และบัญชีสวัสดิการเขตตรวจราชการ รวมเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,601,020 บาท ซึ่งต่อมาได้โอนเงินจำนวน 3,100,000 บาท จากบัญชีแม่บ้านสาธารณสุข ส. ให้บริษัท ท. เพื่อชำระเป็นค่ารถยนต์ยี่ห้อ VOLKWAGEN โดยได้เอาเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 500,000 บาท ไปเป็นของตนเอง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันนางสาว อ. ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี เนื่องจากนางสาว อ. ได้ให้ถ้อยคำอันเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำความผิดของนาย จ. ตัวการสำคัญได้ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขต ได้รับมอบหมายจากนาย จ. ให้ช่วยติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงพยาบาลในเรื่องการจัดซื้อรถยนต์นี้ กล่าวคือ เป็นผู้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลต่างๆ ให้โอนเงินเข้าบัญชีแม่บ้านสาธารณสุข ส. และบัญชีสวัสดิการเขตตรวจราชการ โดยเกิดขึ้นภายหลังจากที่นาย จ. ได้พูดคุยขอเรี่ยไรรับเงินบริจาค กำหนดจำนวนเงินกับผู้บริหารของโรงพยาบาลต่างๆ อันเป็นการข่มขืนใจหรือจูงใจผู้บริหารโรงพยาบาลและเป็นความผิดสำเร็จไปแล้ว การกระทำของนางสาว อ. เป็นเพียงกระทำตามคำสั่งของนาย จ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามที่ได้มอบหมายเท่านั้น

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย จ. มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ฐานกระทำการอันได้ชื่ว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๑), (๔) มาตรา ๘๕ (๗) ประกอบมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๕ (๗) ประกอบมาตรา ๘๓ (๓)
และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ โดยกันให้นางสาว อ. มาไว้เป็นพยานตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔

02/08/2023

📌 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ๑ วัน

เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

📢แจ้งข่าวการรับรายงานตัวนอกสถานที่ 🗓️เดือนสิงหาคม 2566⚠️อย่าลืมดูกำหนดนัดในสมุดนัด​😷สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ขณะมารา...
02/08/2023

📢แจ้งข่าวการรับรายงานตัวนอกสถานที่
🗓️เดือนสิงหาคม 2566

⚠️อย่าลืมดูกำหนดนัดในสมุดนัด​
😷สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ขณะมารายงานตัวและร่วมกิจกรรม

📲หากมีข้อสงสัย/ข้อขัดข้อง​ โทร.หาพนักงาน​คุม​ประพฤติ​เจ้าของ​สำนวน​ ในวัน​ และเวลาราชการได้เลยจ้าาาา... 🥰

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธา...
26/07/2023

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th และเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม www.moj.go.th ระหว่างวันที่ ๑๕ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

12/07/2023

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

📢แจ้งข่าวการรับรายงานตัวนอกสถานที่ 🗓️เดือนกรกฎาคม 2566⚠️อย่าลืมดูกำหนดนัดในสมุดนัด​😷สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ขณะมารา...
28/06/2023

📢แจ้งข่าวการรับรายงานตัวนอกสถานที่
🗓️เดือนกรกฎาคม 2566

⚠️อย่าลืมดูกำหนดนัดในสมุดนัด​
😷สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ขณะมารายงานตัวและร่วมกิจกรรม

📲หากมีข้อสงสัย/ข้อขัดข้อง​ โทร.หาพนักงาน​คุม​ประพฤติ​เจ้าของ​สำนวน​ ในวัน​ และเวลาราชการได้เลยจ้าาาา... 🥰

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีขอประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์เพื่อสร้างการให้กับประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (2...
27/06/2023

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ขอประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์เพื่อสร้างการให้กับประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
# คุมประพฤติร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
# สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
# ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

26/06/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
กรณีศึกษาสุดท้ายของสัปดาห์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยอันเป็นเท็จและได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันได้เลยครับ

"ออกเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยอันเป็นเท็จและได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบ"

นาย ก. นายอำเภอ ร่วมกับ นาย ข. ปลัดอำเภอในฐานะผู้ช่วยนายทะเบียน ได้ร่วมกันกระทำการให้นาย A และนางสาว B ได้รับหนังสือรับรองการเกิดในประเทศไทยโดยจัดทำเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยอันเป็นเท็จและได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบ เนื่องจากมีหลักฐานชัดแจ้งว่าบุคคลทั้งสองมิได้เกิดในประเทศไทย

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ก. และ นาย ข. มีมูลความผิดทางวินัย ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 85 (1) และ (4) และมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และฐานทำ ใช้ หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จหรือกระทำการเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นมีชื่อหรือมีรายการอย่างหนึ่งอย่างใดในทะเบียนบ้านหรือเอกสารการทะเบียนราษฎรอื่นโดยมิชอบ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 50

ส่วนนาย A และนางสาว B มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด ในฐานความผิดดังกล่าวข้างต้น

สำหรับในสัปดาห์ต่อไปเกร็ดความรู้สู้ทุจริตจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตาม....

26/06/2023

⚖ ชื่อตอน : กั๊กที่จอดรถบนถนนสาธารณะ ปรับสูงสุด 10,000 แจ้งเบาะแสได้ส่วนแบ่ง 50%

การวางวัตถุ สิ่งของ เช่น แผงเหล็ก เก้าอี้ หรือสิ่งอื่นใด บนถนนสาธารณะ เพื่อจับจองพื้นที่ดังกล่าวเป็นของตนเองหรือผู้อื่น ในลักษณะกีดขวาง เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 57

หากพบเห็นการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ท่านสามารถถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวไว้เป็นหลักฐาน และเเจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยผู้เเจ้งจะได้รับส่วนแบ่งจากการเปรียบเทียบปรับ 50% ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ มาตรา 48 ประกอบมาตรา 51 (บังคับใช้ในพื้นที่เขตเทศบาล, สุขาภิบาล, กรุงเทพฯ, เมืองพัทยา และบางพื้นที่)

ในกรณีของพื้นที่ที่ไม่ได้บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ผู้กระทำความผิดในลักษณะเช่นนี้ ก็ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 114 ประกอบมาตรา 148 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ℹ ข้อมูลจาก : - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 19 มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 57
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 114 มาตรา 148
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385

#กระทรวงยุติธรรม #กั๊กที่จอด #รถ #ถนนสาธารณะ

26/06/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
สัปดาห์นี้เกร็ดความรู้สู้ทุจริตพบกับกรณีศึกษาต่างๆ และบทลงโทษตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจะมีเรื่องใดบ้างโปรดติดตาม โดยในตอนแรกเป็นเรื่องของการปลอมเอกสารทะเบียนการหย่า เชิญติดตามกันได้เลยครับ

"เจ้าพนักงานปลอมเอกสารทะเบียนการหย่า"

ข้อเท็จจริง นาย ช. ในฐานะปลัดอำเภอ ก. รักษาราชการแทนนายอำเภอ ก. ทำหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ ก. ได้ดำเนินการจดทะเบียนหย่าให้นาง ส. โดยที่คู่สมรสของนาง ส. มิได้เดินทางมาจดทะเบียนหย่าที่สำนักทะเบียนอำเภอ ก. แต่อย่างใด

นาย ช. ได้สั่งการให้นาย ส. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ ก. ช่วยงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอกระสัง ทำการเขียนทะเบียนการหย่า (คร.6) ตามร่างบันทึกที่ผู้ถูกกล่าวหาให้เขียนลงในทะเบียนซึ่งมีข้อความว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายสมัครใจหย่าขาดจากกัน และยินยอมให้บุตรทั้งสองคนอยู่ในความปกครองของนาง ส. และเรื่องทรัพย์สินคู่หย่าทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้นายทะเบียนบันทึกไว้แต่อย่างใด โดยสั่งการให้บุคคล 2 ราย ลงลายมือชื่อในฐานะพยานในทะเบียนการหย่าดังกล่าว และลงลายมือชื่อของนาย ช. ในฐานะนายทะเบียนในทะเบียนการหย่า (คร.6)

ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างลายมือชื่อของคู่สมรสอีกฝ่ายในทะเบียนการหย่า (คร.6) จากกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเห็นว่าลายมือชื่อดังกล่าว มีคุณสมบัติของการเขียน รูปลักษณะของตัวอักษรแตกต่างกัน จึงลงความเห็นว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของบุคคลเดียวกัน จึงฟังได้ว่าลายมือชื่อในทะเบียนการหย่า (คร.6) เป็นลายมือชื่อปลอม และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้นาย ช. เป็นผู้รับจดทะเบียนการหย่า จึงเป็นผู้กระทำการปลอมหรือเป็นตัวการในการปลอมลายมือชื่อดังกล่าว เนื่องจากในการจดทะเบียนการหย่าจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องขอจดทะเบียนการหย่า เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และใบสำคัญการสมรส เป็นต้น โดยนาย ช. ในฐานะนายทะเบียนย่อมมีหน้าที่ชี้แจงผลการจดทะเบียนการหย่าให้คู่หย่าทราบ และคู่หย่าต้องลงลายมือชื่อในทะเบียนการหย่าต่อหน้านายทะเบียน แสดงให้เห็นว่าคู่หย่าต้องมาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียน จึงย่อมรู้ข้อเท็จจริงว่าบุคคลซึ่งปรากฏต่อหน้าตนเพื่อขอจดทะเบียนการหย่านั้นเป็นคู่สมรสที่ต้องการจดทะเบียนการหย่าจริงหรือไม่ แต่ยังคงดำเนินการจดทะเบียนการหย่าให้นาง ส. ไปโดยมิชอบ

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ช. เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม และเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 161 ประกอบมาตรา 96

สวีสดีค่ะ   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมค...
13/06/2023

สวีสดีค่ะ

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

สวัสดีค่ะ   วันนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันก...
13/06/2023

สวัสดีค่ะ
วันนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในรูปแบบของการ์ตูน ดังนี้

เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม (?)(!!!)
ฉบับที่ 41/2566 ตอน “เล่นแร่แปรธาตุ”

01/06/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์

#ทรงพระเจริญ
#ร่วมลงนามถวายพระพร

01/06/2023

5 ศัพท์สำคัญ ความพอเพียงของชุมชน

คำว่า "พอเพียง" เป็นมากกว่าคำคำหนึ่ง เป็นมากกว่าแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย แต่ "พอเพียง" นับได้ว่าเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตเลยทีเดียว ซึ่งกินความหมายได้มากกว่าคำว่า "พอ"

เช่นเดียวกันกับโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง หรือ โครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง จังหวัดอุดรธานี หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาของ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ที่ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา เพื่อประกอบเป็นคุณลักษณะความพอเพียงของชุมชน ที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่

มีความพอประมาณ - สามารถจัดการตนเองภายในต้นทุนทางสังคม ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน จัดการค่าใช้จ่ายที่ตระหนักในกำลังของตนเอง

มีเหตุผล - คิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ด้วยการคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวมด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น

มีภูมิคุ้มกัน - คิดวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการพึ่งตนเองเป็นหลัก และพึ่งพาช่วยเหลือกันในชุมชน

มีความรู้ - สร้างการเรียนรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูล ศึกษาและทำแผนปฏิบัติการกระจายความรู้ต่อไปในพื้นที่

มีคุณธรรม - ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของคุณธรรม ด้วยการทำความดีต่อตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่นและชุมชน ทำความดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กำจัดขยะ ช่วยปลูกผักปลอดสารพิษ

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ Sufficiency for Sustainability พอเพียงเพื่อยั่งยืน รวมผลงานวิจัยของมูลนิธิมั่นพัฒนา ปี 2560 โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง หรือ โครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง จังหวัดอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra_
YouTube: https://youtube.com/
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3ZkPmXv

01/06/2023

"การรับทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐ"

มาตรา 128 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำหนดห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เว้นแต่เป็นการให้หรือรับตามปกติประเพณีนิยม ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท จากผู้ให้แต่ละคนและแต่ละโอกาส หรือตามที่คณะกรรมการ ปปช. กำหนดไว้ รวมถึงยังห้ามเจ้าพนักงานของรัฐผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว ยังไม่ถึง 2 ปีด้วย ทั้งนี้ มีข้อยกเว้น หากเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายอนุญาตให้รับได้ เป็นการรับจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือญาติ หรือเป็นการรับโดยธรรมจรรยา

ที่มา : กม. ป.ป.ช. มาตรา 128

01/06/2023

"...คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.
ถ้าทุกประเทศมีความคิด - อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ -
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...."

พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
---------------------------------------------------------------------

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า ๔๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน

ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

เศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึง ๓ หลักการ ได้แก่

(๑) ความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อมตามความเป็นจริง
(๒) ความมีเหตุมีผลบนพื้นฐานความถูกต้อง และ
(๓) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง คือ ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตที่ต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดเวลา

การที่จะคิด พูด ทำ อย่างพอเพียงได้นั้น จำเป็นจะต้องใช้ความรู้ต่าง ๆ อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจ และการดำเนินชีวิต คือ สามารถรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ละอายที่จะทำความชั่ว เกรงกลัวต่อผลจากการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ใช้สติปัญญา พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ในการทำอะไรที่ไม่เบียดเบียน หรือก่อโทษให้เกิดกับผู้อื่นหรือสังคม เห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้อื่นและชีวิตอื่น ๆ เห็นความสำคัญของการร่วมมือปรองดองกันในสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมให้มีความสามัคคี มีความเพียร ที่จะร่วมสร้างสรรค์พลังในทางบวก อันจะนำ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลและยั่งยืน

หลักพอเพียง เป็นหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นวิธีการที่เน้นการรักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความถูกต้องอย่างเป็นเหตุเป็นผล และไม่ประมาท ไม่เสี่ยง เป็นหลักการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งมีพื้นฐานตั้งอยู่บนคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา อันเป็นคำสอนที่เป็นสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเป็นคำสอนให้มนุษย์สามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ และความสุขได้

เรียบเรียงเนื้อหาจากหนังสือ "ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา และหนังสือ "Sufficiency Thinking: Thailand's gift to an unsustainable world โดย ศาสตราจารย์ Gayle C. Avery and Harald Bergsteiner

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤตผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra_
YouTube: https://youtube.com/
Line: https://bit.ly/3sumjTn
Tiktok: https://bit.ly/3ZkPmXv

สวัสดีค่ะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตปร...
01/06/2023

สวัสดีค่ะ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ในรูปแบบของการ์ตูน ดังนี้

💢เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม 💢
ฉบับที่ 40/2566 ตอน “เงิน OT ดูให้ดีก่อนเบิก”

รายละเอียดปรากฏตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

สำนักงานคุมประพฤติจังหวีดปทุมธานี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นบทความ จำนว...
01/06/2023

สำนักงานคุมประพฤติจังหวีดปทุมธานี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นบทความ จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
📍แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
#คุมประพฤติปลอดทุจริต💯

สวัสดีค่ะ   วันนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันก...
01/06/2023

สวัสดีค่ะ
วันนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ในรูปแบบของการ์ตูน ดังนี้

💢เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม 💢
ฉบับที่ 39/2566 ตอน “สาเหตุแห่งการทำผิดวินัย”

รายละเอียดปรากฏตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

สวัสดีค่ะ   วันนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันก...
01/06/2023

สวัสดีค่ะ
วันนี้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ในรูปแบบของการ์ตูน ดังนี้

💢เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม 💢
ฉบับที่ 38/2566 ตอน ตอน “คิดสักนิดก่อนจะกู้”

รายละเอียดปรากฏตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้

📢แจ้งข่าวการรับรายงานตัวนอกสถานที่ 🗓️เดือนมิถุนายน 2566⚠️อย่าลืมดูกำหนดนัดในสมุดนัด​😷สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ขณะมาร...
31/05/2023

📢แจ้งข่าวการรับรายงานตัวนอกสถานที่
🗓️เดือนมิถุนายน 2566

⚠️อย่าลืมดูกำหนดนัดในสมุดนัด​
😷สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง ขณะมารายงานตัวและร่วมกิจกรรม

📲หากมีข้อสงสัย/ข้อขัดข้อง​ โทร.หาพนักงาน​คุม​ประพฤติ​เจ้าของ​สำนวน​ ในวัน​ และเวลาราชการได้เลยจ้าาาา... 🥰

31/05/2023

Move On💨 จากบุหรี่ดียังไง💪
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟฟิกที่ : https://www.thaihealth.or.th/?p=336983
#สสส #สื่อสารสุข #บุหรี่ #เลิกบุหรี่

31/05/2023

กรมคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม

💢 ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานในรูปแบบของการ์ตูน ดัง...
19/05/2023

💢 ขอประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานในรูปแบบของการ์ตูน ดังนี้
💢เรื่องเล่า...โหน จริยธรรม 💢
ฉบับที่ 30/2566 ตอน “ของขวัญ” คือ อะไร?
#คุมประพฤติปลอดทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ภาย...
19/05/2023

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

#คุมประพฤติปลอดทุจริต 💯

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼     พบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตอีกเช่นเคยนะคะ หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวก...
19/05/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
พบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตอีกเช่นเคยนะคะ หลังจากที่ทุกท่านได้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลและคุ้มครอง พยานหรือผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตไปแล้ว ในวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของวิธีการและช่องทางการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริต ว่าหากทุกท่านพบเจอกับการทุจริตในภาครัฐแล้ว จะสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้อย่างไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลยค่ะ

ที่มา : Facebook : เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต
จากสำนักงาน ป.ป.ช

♦️การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานครับ ขอบคุณครับ

#คุมประพฤติปลอดทุจริต 💯

สวัสดีค่ะวันนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี มีสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริ...
11/05/2023

สวัสดีค่ะ

วันนี้ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี มีสาระความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังนี้

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
ต่อเนื่องกันเลยครับในเรื่องของการปกปิดข้อมูลและคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริต โดยในวันนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการคุ้มครองพยานว่าเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลยครับ

ที่มา : Facebook : เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต
จากสำนักงาน ป.ป.ช
#คุมประพฤติปลอดทุจริต 💯

09/05/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
พบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตอีกเช่นเคยนะครับ หลังจากสัปดาห์ที่แล้วทุกท่านได้ทราบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการปกปิดข้อมูลและคุ้มครอง พยานหรือผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริตไปแล้ว ในวันนี้แอดมินจะนำเสนอเรื่องราวของวิธีการและช่องทางการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริต ว่าหากทุกท่านพบเจอกับการทุจริตในภาครัฐแล้ว จะสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้อย่างไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลยครับ

"พบการทุจริต แจ้งเบาะแส ร้องเรียน อย่างไร?"

หากพบเห็นเจ้าพนักงานของรัฐทุจริตต่อหน้าที่หรือร่ำรวยผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ช. ได้หลายวิธี
1. กล่าวหา เป็นหนังสือ "เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ส่งที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 หรือส่งที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
2. กล่าวหาด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 - 9 หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกคำกล่าวหาไว้เป็นพยานหลักฐาน
3. แจ้งเบาะแส /ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ช.
• คลิกไปที่หัวข้อ "ศูนย์ร้องเรียน"
• คลิกหัวข้อ "แจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต"
4.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ สำนักงาน ป.ป.ช.
• สายด่วน ป.ป.ช. 1205
• สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 0-2528-4800
• สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1-9 หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
5.ร้องเรียนผ่านเครือข่ายเฝ้าระวัง www.nacc.go.th/we
6. กล่องรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

09/05/2023

⛈️ ปทุมธานีเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ค. 66 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

📍 หากเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่โปรดแจ้ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี โทร. 02 581 7120 หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยเพิ่มเพื่อนที่ Line ID : ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029792205

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดปทุมธานี

แสดงผลทั้งหมด
#}