บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

24/08/2023
24/08/2023

✅ สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

"การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต"

🗓️ ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566

📍 ON-Site : โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

📌 Online ZOOM
Meeting ID : 966 7133 8850
Passcode : 921290

23/08/2023
23/08/2023
สถานการณ์ทั่วไปของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565
21/08/2023

สถานการณ์ทั่วไปของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565

21/08/2023

📢✨ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ยินดีต้อนรับ

👤 นายอุเทน ชนะกุล

เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #เพื่อเด็กและเยาวชน #เด็กและเยาวชน #ดย

18/08/2023

#เลี้ยงลูกตามมาตรฐานไม่ใช้ความรุนแรง
หัวใจสำคัญของการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง พ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องมี 3 เรื่องหลัก คือ 1. ความรักความผูกพันที่มั่นคง (Secure Attachment)
2.ความไว้วางใจเชื่อใจ (Trust)
3.ความสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ (Empathy)
จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องผ่านการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับเด็ก คือ มีการดูแลในชีวิตประจำวัน มีหลักประกันว่าเด็กจะปลอดภัย เป็นที่พึ่งทางใจให้เด็ก กระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ชี้แนะแนวทางชีวิต กระตุ้นให้เด็กรู้จักคิด ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเด็ก อย่างทันท่วงที ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็ก ให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaichildrights.org/articles/infographic-non-violent-parenting/
#ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ
#42ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

15/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 (ส่วนภูมิภาค)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ทรงพระเจร...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ทรงพระเจร...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11/08/2023

สํานักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่...https://lamphun.prd.go.th/th/page/item/index/id/12

#ลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

11/08/2023

🏃🏃‍♀️การปล่อยให้ลูกวิ่งเล่น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดี

✅ เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าการปล่อยให้เด็กวิ่งเล่น จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการที่ดี ทั้งทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ วันนี้ DCY จะขอชวนพาเด็ก ๆ ออกไปวิ่งเล่นกันค่ะ

🟢 เพราะเด็ก ๆ วัย 3-6 ปี หรือวัยอนุบาล พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรพาเด็กออกไปเล่นนอกบ้านอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เพราะเด็กในวัยนี้สมองจะเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มที่ผ่านการวิ่งเล่นอย่างอิสระ สนุกสนานตามธรรมชาติของเด็ก ยิ่งออกกำลังกาย ร่างกายได้เคลื่อนไหว เซลส์สมองจะยิ่งสร้างใยประสาท ส่งผลต่อความฉลาด และการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ดีขึ้นค่ะ

ขอเเสดงความยินดีกับนาวรชิต จริงจิตรตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลตัวอย่างของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวั...
11/08/2023

ขอเเสดงความยินดีกับนาวรชิต จริงจิตรตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลตัวอย่างของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

#พม24ชม #ช่วย24ชั่วโมง #เต็มคาราเบล #บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

08/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการถวายพระพร แสดงออกถึงความสำนึกในพระ,หากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วยสภาเด็กและเยาวชน แกนนำนักเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน ณ วัดกู่ละมัก (รมณียาราม) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

06/08/2023
06/08/2023

ข้อมูลปลอมต้องห้าม โพสต์เมื่อไรโดนโทษทันที
แชร์ข้อมูลปลอม โดนโทษเต็ม ๆ นำข้อมูลปลอม เท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนก็ล้วนแต่ได้รับโทษ
1. กระทบความมั่นคงของประเทศ หรือจงใจก่อการร้าย ส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนก
2. สื่อลามกทุกรูปแบบ
3. ตัดต่อรูปที่ส่งผลให้ผู้อื่นเสียหาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 และมาตรา 16
ที่มา : กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #ข้อมูลปลอม #โพสต์ #มีความผิด

02/08/2023

🛕 2 สิงหาคม | วันเข้าพรรษา

✨️ วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น คือตั้งแต่ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วันเข้าพรรษา พ.ศ. 2566 ตรงกับ วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566 / วันพุธ แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง ปีเถาะ

📌 หลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในช่วงเข้าพรรษา เนื่องจากพระสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่ประจำในวัดตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชน นิยมทำกิจกรรม ดังนี้
✅️ ตักบาตรในตอนเช้าของวันเข้าพรรษา
✅️ นำเทียนเข้าพรรษาหรือหลอดไฟฟ้าไปถวาย เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้แสงสว่างตลอดเข้าพรรษา
✅️ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และข้าวของเครื่องใช้ตามจิตศรัทธา เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยารักษาโรค ไม้ขีด ร่ม และข้าวสารอาหารแห้ง

🙏 การปฏิบัติตนช่วงเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสนี้ในการรักษาศีล ภาวนาอย่างเคร่งครัด งดดื่มสุราหรืองดเที่ยวสังสรรค์ เว้นจากการกระทำความชั่ว มุ่งทำความดี และทำจิตให้สะอาดแจ่มใส

30/07/2023
30/07/2023
28/07/2023

✨️ ทรงพระเจริญ ✨️

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

28/07/2023

พระราชดำรัส ในหลวง ร.10 ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ.2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

27/07/2023
🟡 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบา...
24/07/2023

🟡 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29

🟡 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/29

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี...
24/07/2023

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

#บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน
#กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

24/07/2023

🟡ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://www.m-society.go.th/wellwishes

🟡กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์:
https://www.m-society.go.th/wellwishes

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม...
20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟ “ลำพูนไม่ลำพัง…รวมพลังเพื่อคนลำพูน” ครั้งที่ 7/2566 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่อยู่

126 หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน
51000

เบอร์โทรศัพท์

053 525604

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จังหวัดลำพูน

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผู้บริหาร พม. เยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ รมว.พม.

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าพบและสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
#}