สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานราชการ สังกัดกรมส่งเสริมกา

24/11/2023

📢⭐ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรี เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

⭐ อ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1jHKgkyPzTifHhwQPFohbz7lI4AUTXuHx

ประชาสัมพันธ์  #เกษตรกรชาวสวนยาง นะครับ..... #ขึ้นทะเบียนยางพารา  #เกษตรกร  #สวนยางพารา  #โครงการยางพารา  #สวัสดิการชาวส...
24/11/2023

ประชาสัมพันธ์ #เกษตรกรชาวสวนยาง นะครับ.....

#ขึ้นทะเบียนยางพารา #เกษตรกร #สวนยางพารา #โครงการยางพารา #สวัสดิการชาวสวนยาง

📢 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ) ครั้งที่ 5/2566 อำเภอปะคำ _________...
23/11/2023

📢 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ) ครั้งที่ 5/2566 อำเภอปะคำ
_________________________
➡️วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้นายยุทธนา สนทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ) ครั้งที่ 5/2566 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยมีนายสุเทพ คำโต นายอำเภอปะคำ เป็นประธานในที่ประชุม
📍ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

23/11/2023
23/11/2023
📢 สื่อนิทรรศการหนังสือเพื่อประชาชน บูรณางานร่วมกับ ศกร. อำเภอปะคำ _________________________➡️วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นา...
23/11/2023

📢 สื่อนิทรรศการหนังสือเพื่อประชาชน บูรณางานร่วมกับ ศกร. อำเภอปะคำ
_________________________
➡️วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ ร่วมจัดตั้งจุดแสดงนิทรรศการหนังสือเพื่อประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวสุภาพร ปรีชากูล และทีมงาน ครู กศน. จาก ศกร.อำเภอปะคำ นำหนังสือและชั้นวางมาจัดตั้งหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามารับบริการได้อ่านศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ
📍ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ช่วงระหว่าง 15-28 พ.ย. 66 นี้ค่ะ
22/11/2023

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร
ช่วงระหว่าง 15-28 พ.ย. 66 นี้ค่ะ

📢 ติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี และติดตามสถานการณ์เก็บเกี่ยวเพื่อให้สอดล้องกับรายงาน รต. และ รอ. อำเภอปะคำ _________________...
22/11/2023

📢 ติดตามตรวจสอบแปลงข้าวนาปี และติดตามสถานการณ์เก็บเกี่ยวเพื่อให้สอดล้องกับรายงาน รต. และ รอ. อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ และนางสาวพัชรีพร ทองพร้าว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ตำบลไทยเจริญ พร้อมติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในพื้นที่สอดคล้องกับการรายงานใน รต. และ รอ. ต่อไป
📍ณ พื้นที่การเกษตรตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

📢 เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการถอนพันธุ์ปนในนาข้าว อำเภอปะคำ _________________________ วันท...
22/11/2023

📢 เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการถอนพันธุ์ปนในนาข้าว อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ และนางสาวพัชรีพร ทองพร้าว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี พร้อมกับแลกเปลี่ยนความรู้ในการตัดพันธุ์ปนออกจากแปลงเพื่อให้ได้เมล็ดข้าวพันธุ์ดี สำหรับใช้เป็นพันธุ์เพาะปลูกในฤดูถัดไป เป็นการส่งเสริมการลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร
📍ณ พื้นที่การเกษตรตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

📢ติดตามตรวจสอบสภาพคุรุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ _________________________ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2...
22/11/2023

📢ติดตามตรวจสอบสภาพคุรุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ ดำเนินการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชน ตำบลไทยเจริญ ติดตามการดำเนินการต่อภาษีรถ การบำรุงรักษาให้มีการใช้งานได้ตามปกติ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกคณะกรรมการกลุ่มฯ
📍ณ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

ประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลไทยเจริญ**********************************➡️ วันที่ 21พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้...
21/11/2023

ประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลไทยเจริญ
**********************************
➡️ วันที่ 21พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลไทยเจริญ ข้อปฏิบัติในการขนย้ายมันสำปะหลังและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกลอย หมู่ที่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

📢 ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี และเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ _________________________ วันที่...
21/11/2023

📢 ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี และเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้นายยุทธนา สนทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ขึ้นทะเบียนข้าวนาปี และเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลหูทำนบ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกท่านผู้นำในพื้นที่เป็นอย่างดี
📍ณ พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 14 บ้านซับประดู่ ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (21 พฤศจิกายน 2566)  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเ...
21/11/2023

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (21 พฤศจิกายน 2566)
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกและมีอากาศเย็นในตอนเช้า

📢 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบบริการส่วนตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ _________________________ วันที่ 20 พ...
20/11/2023

📢 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบบริการส่วนตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้นายยุทธนา สนทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบบริการส่วนตำบลหูทำนบ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน 4 ราย ประกอบไปด้วย ข้าว 2 ราย และมันสำปะหลัง 2 ราย
📍ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

📢 เยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ  ________________________➡️ วันที่ ...
17/11/2023

📢 เยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
________________________
➡️ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ พร้อมด้วยนางสาวพัชรีพร ทองพร้าว และนายยุทธนา สนทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกรตำบลไทยเจริญ ซึ่งมีพื้นที่ได้รับน้ำขังในแปลงนา รถเกี่ยวไม่สามารถลงเกี่ยวให้ได้ อาจส่งผลเสียหายต่อผลผลิตเนื่องจากข้าวอยู่ในระยะเก็บเกี่ยวและล้มแช่ในน้ำมาประมาณ 2 สัปดาห์
📍ณ พื้นที่การเกษตรตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ: https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book: https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture?mibextid=ZbWKwL
💻Youtube : https://www.youtube.com/

#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

📢 ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอปะคำ _________________________ วันที่ 17 พฤศจิกายน 25...
17/11/2023

📢 ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้นางสาวลำใย เพ็ชรนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีตัวแทนประธานและคณะกรรมการแปลงใหญ่จำนวน 4 แปลงของอำเภอปะคำ ได้แก่ แปลงใหญ่ผักหูทำนบ แปลงใหญ่ขนุน แปลงใหญ่ข้าวโพด และแปลงใหญ่ทุเรียน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร #แปลงใหญ่

17/11/2023
ประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปะคำ**********************************➡️ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผั...
16/11/2023

ประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปะคำ
**********************************
➡️ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลปะคำ
ชี้แจงข้อปฏิบัติในการขนย้ายมันสำปะหลังและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (16 พฤศจิกายน 2566)  บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ใ...
16/11/2023

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน (16 พฤศจิกายน 2566)
บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ และจะแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

ประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบ้านตำบลโคกมะม่วง**********************************➡️ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภร...
15/11/2023

ประชุมสัญจรชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านบ้านตำบลโคกมะม่วง
**********************************
➡️ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้ นางสาวลำใย เพ็ชรนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกมะม่วง ข้อปฏิบัติในการขนย้ายมันสำปะหลังและแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองหลวง หมู่ที่ 19 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

📢 โครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 24 พ.ศ. 2566 อำเภอปะคำ  ________________________➡️ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ...
15/11/2023

📢 โครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 24 พ.ศ. 2566 อำเภอปะคำ
________________________
➡️ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ ร่วมต้อนรับ นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ "ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว" ปีที่ 24 พ.ศ. 2566 จำนวน 500 ผืน โดยมีนายสุเทพ คำโต นายอำเภอปะคำ พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปะคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรรมเพื่อมอบให้กับราษฏรกลุ่มเป้าหมายของอำเภอปะคำ จำนวน 5 ตำบล 77 หมู่บ้าน
📍ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ: https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book: https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture?mibextid=ZbWKwL
💻Youtube : https://www.youtube.com/

#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

📢 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ เพื่อกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน อำเภอปะคำ _____...
14/11/2023

📢 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ เพื่อกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร เพื่อกลั่นกรองข้อมูลปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน ระดับอำเภอ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

📢 ให้บริการคลินิกพืช และการจัดการศัตรูพืชตามหลัก IPM อำเภอปะคำ _________________________ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสุภ...
13/11/2023

📢 ให้บริการคลินิกพืช และการจัดการศัตรูพืชตามหลัก IPM อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ และนางสาวพัชรีพร ทองพร้าว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอำเภอ ให้บริการคลินิกพืชประจำวันจันทร์ของสัปดาห์ และลงพื้นที่ให้บริการคำแนะนำการจัดการศัตรูพืชแก่เกษตรกรตำบลปะคำ ซึ่งปลูกมะพร้าวอ่อนเนื้อที่ 7 ไร่ ประสบปัญหาการระบาดของแมลงดำหนาม โดยแนะนำการจัดการแบบผสมผสานตามหลัก IPM พร้อมการใช้เมตาไรเซียม และบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูตลอดทั้งปีตามวงจรชีวิตของศัตรูพืชแต่ละชนิด
📍ณ พื้นที่การเกษตรหมู่ที่ 7 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร #คลินิกพืช

📢ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ.......................................➡️ วันที่ 13 พฤศจิกายน 256...
13/11/2023

📢ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ.......................................
➡️ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้นายยุทธนา สนทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ประจำตำบลหูทำนบ โดยเน้นย้ำเรื่อง
- การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2566
- การสำรวจการแพร่ระบาดโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง และการขนย้ายท่อนพันธุ์ฯ เข้าและออกนอกจังหวัด
- การจัดตั้งศูนย์ถั่วชุมชน
-การเปิดรับสมัคร YSF
-การสำรวจแรงงานไทยที่กลับจากประเทศอิสราเอล
-การสมัครแข่งขันทุดศึกษาดูงานที่ประเทศฟิลิปปินส์และอิตาลี สำหรับยุวเกษตรกร
📍ณ ศูนย์อุดมศึกษาปะคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

🪴สนง.เกษตรอำเภอปะคำขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่าง 1-14 พ.ย. 66 ค่ะ
10/11/2023

🪴สนง.เกษตรอำเภอปะคำ
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่าง 1-14 พ.ย. 66 ค่ะ

📢 ประชุมบูรณางานประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง สกร. อำเภอปะคำ และสำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ _________________________ วันที่ 10...
10/11/2023

📢 ประชุมบูรณางานประชาสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง สกร. อำเภอปะคำ และสำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ และนายยุทธนา สนทนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ ร่วมประชุมกับ สกร.อำเภอปะคำ เพื่อบูรณางานประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงานราชการ โดยมีการสร้างจุดเผยแพร่เอกสารราชการ/เอกสารที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกร ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ และได้รับความอนุเคราะห์เอกสารและหนังสือจาก สกร. มาจัดวางให้มีความหมุนเวียนและต่อเนื่องตลอดทั้งปี
📍ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

🍀“การสอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์ และประเทศอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024/2025 และการทดสอบวัดระดับเพื่อออกใบรับรองทางภาษาอัง...
10/11/2023

🍀“การสอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์ และประเทศอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024/2025 และการทดสอบวัดระดับเพื่อออกใบรับรองทางภาษาอังกฤษด้านการเขียน และการอ่าน"🍀
📍สนับสนุนทุนโดย Youth Exchange Scholarship (YES) โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 มีอายุระหว่าง 15 - 18.5 ปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาส ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในประเทศฟินแลนด์ และประเทศอิตาลี ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2567 - 2568) จำนวน 2 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ พร้อมทั้งทุนส่วนลดโครงการ 25,000 - 50,000 บาท จำนวน 40 ทุน และทุนสมทบต่าง ๆ กว่า 17 ประเทศ โดยใช้วิธีสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES 2023 จัดสอบขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

สรุปลักษณะอากาศประจำวันศุกร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาค...
10/11/2023

สรุปลักษณะอากาศประจำวันศุกร์ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

09/11/2023

เปลี่ยนนาข้าว ที่ต่ำ เป็่นนาบัว ที่อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
https://youtu.be/VXpkNMIEIRg
วันนี้เราได้มีโอกาสลงพื้นที่ ติดตามการทำการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรบ้านเรา
มีหลายพื้นที่ ที่เป็นที่นาข้าว แต่น้ำท่วมขังตลอดทั้งปี ทำนาไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ หรือบางปีเกษตรกรเราไม่ได้ทำนาข้าวเลยก็มี
บางคนเปลี่ยนที่นาข้าว เป็นทำการเกษตรแบบผสมผสาน
บางคนเปลี่ยนจากนาข้าว เป็นนาผักบุ้ง นาผักกะเฉด หรือขุดสระเลี้ยงปลา
แต่ที่นี่ เค้าเปลี่ยนจากนาข้าว มาเป็นนาบัว
........
ข้อมูลวิชาการจาก : เกษตรก้าวหน้า
สืบค้นเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566

📢 ติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของ YSF  อำเภอปะคำ _________________________ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้ว...
08/11/2023

📢 ติดตามการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรของ YSF อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ YSF ตำบลโคกมะม่วง ในการปลูกพืชผสมผสาน อาทิเช่น นาข้าว นาบัว ไม้ผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องความต้องการผู้บริโภค และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์
📍ณ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ #กรมส่งเสริมการเกษตร

📢 เยี่ยมเยียนยุวเกษตรกร ศกร. ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อำเภอปะคำ _________________________ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แ...
08/11/2023

📢 เยี่ยมเยียนยุวเกษตรกร ศกร. ตชด.ทรัพย์ทรายทอง อำเภอปะคำ
_________________________
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ ติดตามเยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร อำเภอปะคำ ซึ่งมีการทำกิจกรรมทางการเกษตรเช่น การปลูกผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น และการทำนาข้าวแบบนาดำ ให้สมาชิกได้เรียนรู้ตลอดทั้งปีในพื้นที่
📍ณ ศกร. ตชด.ทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
💌Youtube:
https://www.youtube.com/
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

08/11/2023
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรทำนาบัวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP**********************************➡️...
07/11/2023

ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรทำนาบัวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP
**********************************
➡️ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้ นางสาวลำใย เพ็ชรนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมแปลงเบื้องต้นพร้อมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรัรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP ณ พื้นที่การเกษตรบ้ายเทพเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

ใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์**********************************➡️ ว...
07/11/2023

ใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์
**********************************
➡️ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสุภาภรณ์ แก้วผักแว่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอปะคำ มอบหมายให้ นางสาวลำใย เพ็ชรนิล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ส่งมอบใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ให้กับเกษตรกรในพื้นตำบลโคกมะม่วง ณ ศาลาประชาคมบ้านมะม่วงหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่:
🆔Line@ สนง.เกษตรปะคำ
https://lin.ee/tjvAiPo
📲Page Face Book:
https://www.facebook.com/PakumDistrictAgriculture
💻เวบไซต์:
http://pakham.buriram.doae.go.th
#สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ

ที่อยู่

146 ม. 9 ถ. ศรีวิชา ต. ปะคำ อ. ประคำ จ. บุรีรัมย์
จ. บุรีรัมย์
31220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6644646090

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน จ. บุรีรัมย์

แสดงผลทั้งหมด