Urban Architecture.Rmutr

Urban Architecture.Rmutr ผลิตบัณฑิตสถาปนิกผังเมือง ผลิตบัณฑิตสถาปนิกด้านการออกแบบชุมชนเมือง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from City Cracker's post
18/07/2021

Photos from City Cracker's post

เรียน สมาชิกสามัญสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยด้วยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดระดับความซับซ้อนของง...
12/07/2021

เรียน สมาชิกสามัญสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

ด้วยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดระดับความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อเลื่อนระดับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. .... (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น ต่อร่างดังกล่าว ในวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยโปรแกรม Zoom Meeting ID : 503 380 0461 และ Password : tudatuda

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาชีพ และขอความอนุเคราะห์ส่งกลับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ กลับทางอีเมล ภายใน 15 สิงหาคม 2564 สมาคมฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นฯ ออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHYu-u17fr-o4jXymv8Jb2cANmcT-5dj67Ua6W6iXrsJLe3w/viewform?usp=sf_link

เรียน สมาชิกสามัญสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

ด้วยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดระดับความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรมผังเมือง เพื่อเลื่อนระดับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง พ.ศ. .... (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) นั้น

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น ต่อร่างดังกล่าว ในวันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยโปรแกรม Zoom Meeting ID : 503 380 0461 และ Password : tudatuda

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาวิชาชีพ และขอความอนุเคราะห์ส่งกลับแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นฯ กลับทางอีเมล ภายใน 15 สิงหาคม 2564 สมาคมฯขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

แบบฟอร์มเสนอความคิดเห็นฯ ออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHYu-u17fr-o4jXymv8Jb2cANmcT-5dj67Ua6W6iXrsJLe3w/viewform?usp=sf_link

06/07/2021

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

หากต้องการความช่วยเหลือสามารถกรอกข้อมูลและรายละเอียด QR CODE แจ้งความประสงค์เพื่อทางองค์การนักศึกษา จะได้รวบรวมข้อมูลประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือนักศึกษาต่อไป

แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ตาม link หรือ Scan QR CODE กรอกข้อมูลได้เลย
https://forms.gle/F9U2gfTAwm3DAL4p6

หมายเหตุใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย @rmutr.ac.th กรอกข้อมูล หรือ สามารถส่งข้อมูลมาสอบถามได้ที่เพจ องค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ RMUTR

06/07/2021

Live คืนนี้สองทุ่ม

ACT TALK – ACT TALK โดย สภาสถาปนิก
17/06/2021
ACT TALK – ACT TALK โดย สภาสถาปนิก

ACT TALK – ACT TALK โดย สภาสถาปนิก

“การเนรมิตพลิกโฉมเพื่อเปลี่ยนแปลง ให้เกิดเอกลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรม”

รับสมัครเข้าร่วมไอเดียธอน - Goethe-Institut
11/06/2021
รับสมัครเข้าร่วมไอเดียธอน - Goethe-Institut

รับสมัครเข้าร่วมไอเดียธอน - Goethe-Institut

© Goethe-Institut / Charlotte ขอเชิญเยาวชน ชาวเชียงใหม่ ชาวขอนแก่น ชาวกาญจนบุรี ชาวหาดใหญ่และชาวกรุงเทพฯ ที่มีอายุระหว่าง 18-25...

28/05/2021

#DECTECTCHALLENGE
กิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตย์ฯ

👉มาร่วมแชร์ไอเดียสร้างสรรค์พื้นที่มุมโปรดช่วงกักตัว
ไม่ว่าจะเป็นมุมทำงาน มุมทำอาหาร มุมพักผ่อน มุมออกกำลังกาย มุมไหนก็ได้ เพียงระบุกิจกรรม พร้อม How to การสร้างสรรค์พื้นที่นั้นๆ

🎥ในรูปแบบ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 1 นาที ด้วยวิธีการใดก็ได้ เช่น TIKTOK, IG REELS, etc.

🏆ชิงรางวัล Marshall Bluetooth Speaker รุ่น Emberton มูลค่า 5,990 บาท!

📌สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2564
ได้ที่ LineOA DEC'TECT >>> https://bit.ly/34K9tEw

ผังเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? สถาปนิกช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง? - ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
27/05/2021
ผังเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? สถาปนิกช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง? - ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

ผังเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร? สถาปนิกช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง? - ดร. ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

16/03/2021

ด่วน!!! #GOODWALKLAB by UddC-CEUS

เปิดรับสมัคร “ผู้ช่วยสถาปนิก” นิสิตและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมงานระยะสั้นกับ “ห้องปฏิบัติการเมืองเดินได้เมืองเดินดี” ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมสร้างสรรค์งานจริงกับผู้เชี่ยวชาญ นักผังเมือง สถาปนิก และสถาปนิกผังเมือง
เพื่อออกแบบและปรับปรุงย่านเดินได้เดินดีรัตนโกสินทร์
ระยะเวลาร่วมงาน 2 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 18 – 30 มีนาคม)

Qualification

1.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปหรือกำลังจบการศึกษา จากสาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCad
3.สนใจในเรื่องเมือง การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง และสนใจศึกษาแนวทางการทำงานของ UDDC และ GOODWALK LAB
4.มีความอดทนและความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ กระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้

ส่งเอกสารประกอบการรับสมัคร
1) ประวัติส่วนตัวและภาพถ่าย
2) Portfolio (ถ้ามี)

ส่งมาที่ [email protected] หรือ โทร. 02 234 0293
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2564

Photos from room magazine's post
07/03/2021

Photos from room magazine's post

24/01/2021

URPAS2021 Online

เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังไม่ปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีข้อแนะนำต่อคณะทำงาน URPAS2021 ระดับคณะ (สถ มข) ให้จัดการประชุมเป็นแบบ Online 100%

และขยายเวลาหมดเขตการรับบทความฯ เป็น วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ส่งได้ที่ [email protected]

งานวิจัย วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
17/12/2020

งานวิจัย วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมและ สถาปัตยกรรม ครั้งที่ ๕ การสร้างสรรค์ในยุคอุบัติใหม่ และฟังบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง
Slope ชั้น๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://archdb.arch.nu.ac.th/creative/msteam.php

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
06/12/2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 #Walkin(รอบที่1)
.
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ -22 ธันวาคม 2563
(#รับจำนวนจำกัด)
.
>>> ลิ้งค์ใบสมัครออนไลน์
https://forms.gle/WjiBo9mxcVgExA8C7
.
➡️ กำหนดการ
วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารสิรินธร ชั้น 3 >> สัมภาษณ์-ประกาศผล-ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน >> https://youtu.be/S7l36h1VLZw

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก ปมุติโต นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา และขอขอบคุณก...
24/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธัญชนก ปมุติโต นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา และขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษาและธนาคารไทยพาณิชย์ มา ณ โอกาสนี้

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยนางสาวฐิติพร หนูสันเทียะ นักวิชาการศึกษา ได้นำนักศึกษาไปรับมอบทุนการศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศาลายา จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นางสาวธัญชนก ปมุติโต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ชั้นปีที่ 2
2.นางสาวศุภิสรา ทองดอนเหมือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2
ทั้งนี้ #ขอขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยคะ🙏🙏🙏

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม "การออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน” วันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้คอร์สการเขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคางานภูมิ...
20/11/2020

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม "การออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน” วันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้

คอร์สการเขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคางานภูมิทัศน์จัดสวน สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน เมื่อผ่านการอบรมแล้วสามารถเขียนแบบ อ่านแบบและประมาณราคางานภูมิทัศน์เบื้องต้นได้ค่ะ ^^

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและบรรยากาศการฝึกอบรมครั้งที่ผ่านมาได้ตาม facebook https://web.facebook.com/landscape.garden.rmutr/posts/2678937299021964 สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox ภูมิทัศน์จัดสวน

📍📍เปิดรับสมัคร
การฝึกอบรม "การออกแบบภูมิทัศน์จัดสวน” รุ่นที่ 4/2563 : #การเขียนแบบก่อสร้างและประมาณราคางานภูมิทัศน์จัดสวน [Landscape Construction Drawing & Cost Estimate]

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน ซึ่งต้องการเรียนรู้วิธีการอ่านแบบก่อสร้าง และการเขียนแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวนเบื้องต้น เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างเจ้าของงาน และผู้รับเหมา สามารถนำไปใช้ในการประมาณราคา และเป็นแบบก่อสร้างในสถานที่จริง

✍️ การจัดทำแบบก่อสร้างและรายละเอียด รายการประกอบแบบ รายการประมาณราคา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน
✍️ แบบก่อสร้างที่มีระเบียบ ชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วน อ่านง่าย และเข้าใจง่าย มีส่วนช่วยให้การดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามจุดประสงค์ของเจ้าของงานและความคิดของผู้ออกแบบ
✍️ เป็นคอร์สที่ช่วยให้เข้าใจวิธีอ่านแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน และสามารถเขียนแบบงานภูมิทัศน์ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งคำนวณปริมาณงาน และจัดทำรายการประมาณราคาได้อย่างเป็นระบบ

👉 เนื้อหาการฝึกอบรม
#Part_01_การเขียนแบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน
1. แบบก่อสร้างงานภูมิทัศน์
- ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง
- การนำแบบก่อสร้างไปใช้
2. มาตรฐานในงานเขียนแบบภูมิทัศน์
- สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ
- การอ้างอิงและบอกระยะในแบบ
3. แบบก่อสร้างงาน Hardscape
- ผังแสดงวัสดุพื้นและสิ่งก่อสร้าง
- แบบขยายรายละเอียดพื้นและสิ่งก่อสร้าง
4. แบบก่อสร้างงาน Softscape
- ผังแสดงวัสดุพืชพันธุ์
- แบบขยายรายละเอียดการปลูกวัสดุพืชพันธุ์
5. ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์จัดสวนเบื้องต้น
- การเขียนผังแสดงวัสดุพื้นและสิ่งก่อสร้าง
- การเขียนผังแสดงวัสดุพืชพันธุ์

#Part_02_การประมาณราคาค่าก่อสร้างงานภูมิทัศน์จัดสวน
1. ลักษณะการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- หลักการประมาณราคา
- ขั้นตอนการประมาณราคา
2. วิธีการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- การประมาณราคาโดยละเอียด
- การประมาณราคาโดยสังเขป
3. การคำนวณปริมาณงานตามเนื้องาน
- การคำนวณปริมาณส่วน hardscape
- การคำนวณปริมาณส่วน softscape
4. การจัดทำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- การจัดทำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างส่วน softscape
- การจัดทำรายการประมาณราคาค่าก่อสร้างส่วน hardscape
5. ฝึกปฏิบัติการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น
- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างงาน hardscape
- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างงาน softscape

#กำหนดการจัดฝึกอบรม
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00–16.00 น.
#ค่าใช้จ่าย 3,5OO บาท/ท่าน (พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ ทั้งสองวัน)
#สถานที่อบรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

#สอบถามรายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม
ทาง inbox เพจ ภูมิทัศน์จัดสวน ( m.me/landscape.garden.rmutr )
โทรศัพท์ 02-8894585-7 ต่อ 2781 ในวันเวลาราชการ (คุณสายใจ เขียวอิ่ม ผู้ประสานงานศูนย์บริการวิชาการฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) หรือโทร. 087-8066393 (ผศ.ดร.ฐปณี รัตนถาวร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

**ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์**

#ภูมิทัศน์จัดสวน #landscapedesign

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
17/11/2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแจ้งปฏิทินการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการเรียนที่ 1 และภาคการเรียนที่ 2
> หากปฏิทินการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.rmutr.ac.th/registrar/calendar.asp?schedulegroupid=1&acadyear=2563&semester=2

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
12/11/2020

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ #รับสมัครทั้ง 4 พื้นที่ (ศาลายา , บพิตรพิมุข จักรวรรดิ , วิทยาลัยเพาะช่าง , วิทยาเขตวังไกลกังวล)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ ยินดีค่ะ👏👏👏
10/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอรวรรณ ยินดีค่ะ👏👏👏

รางวัลวิทยานิพนธ์ยอดนิยมแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
(Thesis in Popular Vote in Urban Design and Urban Planning Prize 2019)

ผลงาน : โครงการฟื้นฟูและพัฒนาย่านเมืองเก่า จังหวัดระยอง (ยอดไลค์ 254)
โดย : อรวรรณ ยินดี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต ศาลายา

มาเจอกันจร้าน้องๆ ⛪💒🌁🏙️🏦🏫🏨🏯🏰🏣🏤🏥🏚️🏠🏡
10/11/2020

มาเจอกันจร้าน้องๆ
⛪💒🌁🏙️🏦🏫🏨🏯🏰🏣🏤🏥🏚️🏠🏡

ขอเชิญชวนน้องๆ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ทุกสาขา เข้าร่วมโครงการ F**D Creative & Design Workshop 2020

Faculty of Architecture and Design Creative & Design Workshop 2020 : โครงการบริการวิชาการด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนมัธยมปลายและนักศึกษา ปวช.-ปวส.

พบกับกิจกรรมสุดครีเอทของพี่ๆ คณะสถาปัตย์ จาก 8 สาขาวิชา ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวานี้ ณ อาคารสิรินธร
---------------------
สแกน QR Code หรือ คลิก https://forms.gle/Eo6TcvAA9DkiHP5FA
เพื่อลงทะเบียนร่วม workshop และรับของที่ระลึกที่หน้างาน

#พิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ทุกกิจกรรม
---------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 092-248-1331 (คุณพิชชาส์ธัญ) ในวัน-เวลาราชการ หรือทาง inbox FB : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

#F**DCreativeandDesignWorkshop2020

07/11/2020

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน📌📌
....
กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม9 รับสมัครงานตำแหน่งต่อไปนี้

1. #เจ้าหน้าที่วางผังเมือง
วุฒิผังเมืองปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางผังเมือง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง
อัตราเงินเดือน 15,000-16,000 บาท
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. #เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง
วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นต้น)
อัตราเงินเดือน 15,000-16,000 บาท
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านวิเคราะห์ผังเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หากมีความสามารถใช้การใช้โปรแกรม Excel / PowerPoint/ Photoshop / Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อพี่หนูนาเลยค่ะ
089-669-6696

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA
07/11/2020

สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย - TUDA

เสื้อยืดโปโล TUDA สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
.
สั่งซื้อวันนี้ รับฟรี !! หนังสือ Twenty Classic Reading for TUDA Urban Action หนังสือรวม 20 บทความสำคัญ เรื่องการพัฒนาเมืองในอดีตถึงปัจจุบัน เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี วิชาชีพควบคุมสถาปัตยกรรมผังเมืองในประเทศไทย
.
เสื้อยืดโปโล TUDA สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ราคา 450 บาท
.
สมาชิกลดทันที 20% (เหลือเพียง 360 บาท) เพียงแสดงบัตรสมาชิกผ่าน Messenger Facebook สมาคม
.
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมสมาคม https://www.tuda.or.th/index.php/membership/tuda-register/
.
สามารถรับเสื้อพร้อมหนังสือในงาน “ACT Forum 2020” ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น. หรือจัดส่งลงทะเบียนถึงบ้าน 60 บาท ทั่วประเทศ
.
ACT Forum'20 Design+Built / 18-22 พ.ย. ศกนี้
.
และร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
.
การประชุมใหญ่สามัญ 11.00-12.30 น. ACT Stadium / Challenger Hall 3 อิมแพคเมืองทองธานี
.
การบรรยายโดย Keynote Speakers 09.30-18.30 น.
TOA Stage / Challenger Hall 3 อิมแพคเมืองทองธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
02/11/2020

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม A508 อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

👉👉มาจ้ะน้องๆ 👈👈
23/10/2020

👉👉มาจ้ะน้องๆ 👈👈

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 #รอบโควตารับตรงพิเศษ
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ -14 พฤศจิกายน 2563

>>> ลิ้งค์ใบสมัครออนไลน์
https://forms.gle/tCYKxhkx6dBSd67q7

🔶กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารสิรินธร
🔶สัมภาษณ์-ประกาศผล-ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน

#หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เรียน 4 ปี
🔸สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
- แขนง/วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง
- แขนง/วิชาเอก การจัดการทรัพยากรอาคาร
🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
🔸สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
🔸สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
#หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) เรียน 5 ปี
🔸สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
🔸สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

🔶หลักฐานในการสมัครและสอบสัมภาษณ์ / ค่าใช้จ่ายในการสมัครและลงทะเบียนเรียน (นำมาวันที่ 14 พ.ย.63)
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการศึกษา (transcript), ใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านศิลปะ งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (ยกเว้น สมัครสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง)
6. ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 100 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายแรกเข้าโดยประมาณ ตามสาขาวิชา (กรณีสอบผ่านการคัดเลือก)

🔶ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 092-248-1331 และ 02-441-6000 ต่อ 2781 ในวัน-เวลาราชการ (คุณวนิดา ผู้ประสานงานรับสมัคร)

🔶วิดีโอแนะนำคณะ/สาขาวิชา
>>> https://youtu.be/S7l36h1VLZw

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลาย
นครปฐม
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 889 4585

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Urban Architecture.Rmutrผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

สถาปัตยกรรมผังเมือง มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (จบแล้วเป็นสถาปนิกผังเมือง) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละประมาณ 16,000 บาท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


นครปฐม บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด