โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(1)

โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ก่อนตั้งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ จากการรวมกันของโรงเรียนวัดการเวกกับโรงเรียนบ้านตะปัน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา อาคารเรียนหลังแรกแบบ ป.พิเศษ ขนาด ๕ ห้องเรียน สร้างจากเงินงบประมาณสมทบกับเงินกฐินสามัคคีของชาวอำเภอพิมาย โดยการนำของนายเจริญ ปานทอง นายอำเภอ นายวิทยา อินทกนก ศึกษาธิการอำเภอ นายพรม กาศก้อง กำนันตำบลรังกาใหญ่ และนายชื่น สมัครค้า ครูใหญ่ ทำพิธี

เปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ โดย พล.อ.ท หลวงเจริญจรันพร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ขณะนั้นเปิดสอนชั้น ป.๑-ป.๔ ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายชื่น สมัครค้า ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจำนวนนักเรียน ๕๔๐ คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นางขวัญใจ กาศก้อง

โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ หมู่ที่ ๑๖ ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เปิดลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าในงานการแข่งขันกีฬา “รังกาใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 22 วันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬาโ...
05/04/2024

เปิดลงทะเบียนจำหน่ายสินค้าในงานการแข่งขันกีฬา “รังกาใหญ่เกมส์”
ครั้งที่ 22 วันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพิมายสามัคคี๑
ติดต่อลงทะเบียนขายสินค้าในงาน โทร. 0800842235 ครูนัทธิ์ธนิน
***จับสลาก ล็อกขายสินค้า วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2566
เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษ...
29/03/2024

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑​ 💙💛💯🙏🏼🤍🙏🏼ขอให้ลูกๆ ชาวน้ำเงินเหลือง ประสบความสำเร็จ ในการเรียนรู้ ก้าวต่อไปในสิ่งที่ปราถนา และมีความสุขในการเรียน ก้าวต่อไปในอนาคตที่ใฝ่ฝัน

ภาพปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสา...
29/03/2024

ภาพปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑​ 💙💛💯🙏🏼🤍🙏🏼

ภาพปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสา...
29/03/2024

ภาพปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑​ 💙💛💯🙏🏼🤍🙏🏼

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไ...
29/03/2024

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และดำเนินการมอบทุนการศึกษานักเรียนวงโยธวาทิต จำนวน 35 คน ทุนละ 500 บาท, มอบทุนการศึกษานักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน จากเงินบริจาคของคุณครูอรพิณ บุญญานุสนธิ์ จำนวน 6 คน ทุนละ 500 บาท และดำเนินการมอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนที่มีความสียสละ มีจิตอาสา โดยมีนางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​พิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยคณะ​ครู ​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

วันศุกร์ที่​ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองก...
29/03/2024

วันศุกร์ที่​ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑, คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนได้รับจัดสรรจำนวน 83 คน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 56 คน คนละ 500 บาท เป็นจำนวนเงิน 28,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 27 คน คนละ 1,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,500 บาท ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

วันอังคารที่ ​ 26​ มีนาคม​ พ.ศ. 2567 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคณะ​ ลงพื้นท...
26/03/2024

วันอังคารที่ ​ 26​ มีนาคม​ พ.ศ. 2567 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยคณะ​ ลงพื้นที่ตรวจราชการ​และติดตาม​ประเมินผล​การจัด​การศึกษา​ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น:การจัดให้มีโรงเรียนคุณภาพ 1 โรงเรียนต่อ 1 อำเภอ โดยมีนายกฤตพล​ ชุติกุลกีรติ ศึกษา​ธิการ​จังหวัด​นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะ, นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครราชสีมา​เขต​ 7, นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7, คณะผู้บริหาร​, ศึกษา​นิเทศ​ก์ ​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 และนายพิทักษ์ เพชรโต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การต้อนรับ
นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง ผู้​อำนว​ยการ​โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี ๑ ​พร้อมด้วยคณะครู ​และบุคลากรทางการศึกษา​ ขอ​ขอบพระคุณ​ทุกท่าน​ที่​ร่วมเป็นเกียรติ​และให้​กำลัง​ใจ​ในการดำเนินงานในครั้งนี้​เป็นอย่างสูง

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ให...
26/03/2024

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ พมส.๑ (Open house PMS-1) “นวัตกรรม ความรู้ สู่ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ศตวรรษที่ 21” โดยมีนายบุญธรรม ยมนัตถ์ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​ส​ำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​นครราชสีมา​เขต​ 7, นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7, คณะผู้บริหาร​, ศึกษา​นิเทศ​ก์​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7, นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศบาลตำบลรังกาใหญ่, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพและเขตบริการเข้าร่วมแสดงผลงาน Best Practice ด้วย โดยมีนางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียน​พิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยคณะ​ครู ​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑​ ขอขอบพระคุณ​คณะกรรมการ​นิเทศ​ ติดตาม​ เพื่อเตรียมความพร้อม​การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลต...
22/03/2024

โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑​ ขอขอบพระคุณ​คณะกรรมการ​นิเทศ​ ติดตาม​ เพื่อเตรียมความพร้อม​การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น : การจัดให้มีโรงเรียนคุณภาพ 1 โรงเรียนต่อ 1 อำเภอ นำโดย​ จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง, นางสาวศิริลักษ์ พันธุประกิจ นางพรพจมาลย์ กองทอง และนางสาวปาณิตา ไชยทองศรี ศึกษา​นิเทศ​ก์​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา​ ที่ได้ให้กำลังใจ​ และ​ข้อเสนอแนะในการ​เตรียมความพร้อม​การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น : การจัดให้มีโรงเรียนคุณภาพ 1 โรงเรียนต่อ 1 อำเภอ คณะผู้บริหาร​ คณะ​ครู​ และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑​ ขอ​ขอบพระคุณ​ท่านมา​ ณ​ โอกาส​นี้

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 นายขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี๑ มอบหมายให้ นางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้...
19/03/2024

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2567 นายขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี๑ มอบหมายให้ นางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี๑ และคณะครู ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชัันอนุบาล-มัธยมศึกษา ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต๗
ฐานที่1 นั่งงอตัวไปข้างหน้า
ฐานที่2 ยืนเขย่งปลายเท้า
ฐานที่3 ยืนกระโดดไกล
ฐานทีี4 ลุกนั่ง 30 วินาที
ฐานที่5 วิ่งเก็บของ
ฐานที่6 วิ่ง50 เมตร
ฐานทีี7 ดันพื้น30วินาที แบ่งตามอายุ4-6ปี อายุ7-9ปี อายุ13-15ปี ✌🏽💙💛🙏🏼💯

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 และนายวุฒิศ...
18/03/2024

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567 นายบุญธรรม ยมนัตถ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7 และนายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า ก.ต.ป.น. กรรมการ นางณิชาภา สระสงคราม ศึกษานิเทศน์ กรรมการและเลขานุการ นายมงคล พรศักดิ์หาญ เลขานุการ ศูนย์เครือข่ายที่8 พิมาย ได้ร่วมเป็นเกรียติ เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี๑ ณหอประชุมเกรียติยศ โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ 💙💛🙏🏼

นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑, ค...
15/03/2024

นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑, คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่15 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้นางสาวคนึง จำลองกูล รองผ...
28/02/2024

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้นางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยคณะครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายที่ 8 พิมาย ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลาง, คณะกรรมการคุมสอบ ประจำสนามสอบ และคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ณ สนามสอบในเขตศูนย์เครือข่ายที่ 8 พิมาย

วันพุธที่​ 28 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เด...
28/02/2024

วันพุธที่​ 28 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เดินทางมาให้กำลัง​ใจ​ นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ หัวหน้าสนามสอบ​โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑​, นางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑, คณะ​กรรมการ​ดำเนินการจัดสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ณ​ สนามสอบโรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑

วันอังคาร​ที่​ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็น...
28/02/2024

วันอังคาร​ที่​ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ชุดที่ 7 โดยดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในเขตอำเภอชุมพวง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง, โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า, โรงเรียนเจริญราษฎร์บำรุง, โรงเรียนบ้านหนองตาด, โรงเรียนหนองหว้า-ประชาสามัคคี, โรงเรียนบ้านสว่างนาดี, โรงเรียนตลาดไทรหนองดู่โนนจิกวิทยา, โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา, โรงเรียนโนนตูม“รัฐ-ราษฎร์รังสรรค์”, โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา, โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี, โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑​ ขอขอบพระคุณ​คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการ...
28/02/2024

โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑​ ขอขอบพระคุณ​คณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 นำโดย​นางณัฐพร ธรรมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแมววิทยา, นายประมวล เช็นนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะหนิน, นายธเนศ พรมโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทนาราม, นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย และนายนาวา มะโนรันตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนขุยสามัคคี ที่ได้ให้กำลังใจ​ และ​ข้อเสนอแนะในการ​ปฏิบัติ​งาน​โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข คณะผู้บริหาร,​ คณะ​ครู​ และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​โรงเรียน​พิมาย​สามัคคี​ ๑​ ขอ​ขอบพระคุณ​ท่านมา​ ณ​ โอกาส​นี้

นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑, ค...
26/02/2024

นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑, คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีโดยมีนายพิทักษ์ เพชรโต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมาย-สามัคคี ๑, คณะกรรมการสถานศึกษา, ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมค่าย และเป็นเกียรติในกิจกรรมเล่นรอบกองไฟ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ค่ายพักแรมลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้คณะครู นำตัวแทนนักเรียนเ...
22/02/2024

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้คณะครู นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ในกิจกรรม P.M. OPEN HOUSE 2024 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนพิมายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open house ที่ พิมายวิทยา จำนวน 3 กิจกรรม ผลการแข่งขัน
1. กิจกรรมทายชื่อประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
-ด.ญ.ดาวิกา อ้อพิมาย
-ด.ญ.สัณห์สิริ ผันสันเทียะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
2. กิจกรรมตอบปัญหาสังคม
-ด.ญ.สุนิสา คงถิ่นฐาน
-ด.ญ.ณัฐวดี ข้าวพิมาย
ได้รับรางวัลที่ 2
3. กิจกรรมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ด. ช.ปรวิทย์ กว้างพิมาย ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้นางสาวคนึง จำลองกูล ร...
14/02/2024

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้นางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือ และการต้อนรับจากผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี
ผู้บริหาร, คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่รั้วโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 🙏🏼💙💛🙏🏼💯

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถน้ำมาฉีดสนามฟุตบอลโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ เพื่อเตรียมสถานที่จัดกิจกรร...
13/02/2024

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถน้ำมาฉีดสนามฟุตบอลโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ เพื่อเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 ครับ

วันอาทิตย์​ที่​ 11 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ได้มอบหมายให้คณะครู แ...
12/02/2024

วันอาทิตย์​ที่​ 11 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองปรือ (รัฐราษฎร์พัฒนา)

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7 และ นาย บ...
10/02/2024

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
นายประมวล บุญทีฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7
และ นาย บุญธรรม ยมนัตถ์
รองผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต7 พร้อม ศึกษานิเทศ
ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ
หัวหน้าสนามสอบ นางขวัญใจ กาศก้อง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ และคณะกรรมการจัดการทดสอบของสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึกษาปีที่6
ณ สนามสอบ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 🙏🏼💙💛🙏🏼💯

วันศุกร์​ที่​ 9 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากร...
10/02/2024

วันศุกร์​ที่​ 9 กุมภาพันธ์​ พ.ศ. 2567
นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ได้มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลสู่โลกกว้าง ณ สวนสัตว์นครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ และระบบนิเวศภายในสวนสัตว์ 💙💛

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพิมายสามัคคี๑ ประจำปีการศึกษา2567 🙏🏼💙💛🙏🏼💯
08/02/2024

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพิมายสามัคคี๑ ประจำปีการศึกษา2567 🙏🏼💙💛🙏🏼💯

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้นางสาวคนึง จำลองกูล ...
02/02/2024

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ มอบหมายให้นางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย-เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ ได้จัดการเรียนการสอน วิชาสูทกรรม (ประกอบอาหา...
25/01/2024

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนพิมายสามัคคี๑ ได้จัดการเรียนการสอน
วิชาสูทกรรม (ประกอบอาหารชาวค่าย) เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี เกิดทักษะชีวิต การเอาตัวรอด และการทำงานร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม รู้รักสามัคคี รู้จักการเอาชีวิตรอด
ณ สนามสวนป่าโรงเรียนพิมายสามัคคี๑✌🏽💙💛🐯💯
#ลูกเสือ_เนตรนารีพิมายสามัคคี๑
#การทำอาหาร #พิมายสามัคคี๑แคมป์

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี๑   ได้ดำเนินการมอบเงินให้นักเรียนทุนเสมอภาค...
25/01/2024

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567
นางขวัญใจ กาศก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายสามัคคี๑
ได้ดำเนินการมอบเงินให้นักเรียนทุนเสมอภาค กสศ. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ มีนักเรียนทุนเสมอภาคที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน ๔๗ คน ได้มอบเป็นเงินสดเพื่อเป็นค่าครองชีพของผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา แบ่งระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒- ๓ จำนวน ๖ คนคนละ ๒,ooo บาท มอบเป็นเงินสดเพื่อเป็นค่าครองชีพให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๙ คนคนละ ๑,๕oo บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ จำนวน ๑๒ คนละ ๑,๕oo บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๕ooบาท (เจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วันพุธ​ที่​ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองกูล...
24/01/2024

วันพุธ​ที่​ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยนางสาวคนึง จำลองกูล รองผู้​อ​ำ​น​ว​ยการโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑​ คณะ​ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน“ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรพิมาย มาให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ณ หอประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวัน...
12/01/2024

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายพิทักษ์ เพชรโต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 และได้รับความอนุเคราะห์ขนม, ของรางวัล, อาหาร จากผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยคณะ​ครู ​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​​ ขอ​ขอบพระคุณ​ท่านมา​ ณ​ โอกาส​นี้​
💙💛🎁🎉🙏🏼💯

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยคณะ​ครู, ​บุคลากร​ท...
12/01/2024

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 นางขวัญใจ​ กา​ศ​ก้อง​ ผู้​อำน​ว​ยการ​โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ พร้อมด้วยคณะ​ครู, ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา, ผู้นำชุมชน, ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิตตนเอง และครอบครัว

ที่อยู่

โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 89 ม. 16 ถนนพิมาย-ชุมพวง
นครราชสีมา
30110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+66870159961

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นครราชสีมา

แสดงผลทั้งหมด