เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา, หน่วยงานราชการ, 389, นครราชสีมา.

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
02/04/2024

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า พนักงาน...
28/03/2024

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า พนักงานเทศบาล เข้าร่วมในพิธีห่มผ้าสไบ และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการ และรำบวงสรวง แด่ท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) องค์ประจำอำเภอโนนสูง ณ ลานอนุสาวรีย์จำลอง หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสูง

วันที่ 23 มีนาคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า และพนัก...
27/03/2024

วันที่ 23 มีนาคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า และพนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมบวงสรวงย่าโม และการวิ่งรับและส่งคบไฟ งานวันฉลองแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 นายธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล...
26/03/2024

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 นายธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า และ คณะกรรมการชมุชมเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่
🌸หลักสูตรทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
🌼หลักสูตรการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ
🩵หลักสูตรการจับจีบผ้าในงานพิธีต่างๆ
วิทยากร โดย นางนันทนา จุขุนทด รองปลัด อบต.บ้านวัง และ นางสาวศศิวิมล มังกร วิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 มอบความรู้ในการฝึกอาชีพดังกล่าวให้แก่ประชาชนของเทศบาลตำบลมะค่า

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภมเทศบาลตำบลมะค่า...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภมเทศบาลตำบลมะค่า พนักงานเทศบาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบมะค่า ร่วมทำบุญตักบาตรงานปริวาสกรรม และ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรเทศบาลตำบลมะค่า ณ วัดมะค่า

เทศบาลตำบลมะค่า รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  📌นำโดย น...
18/03/2024

เทศบาลตำบลมะค่า รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
📌นำโดย นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ของสำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึกหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท...
18/03/2024

วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2448 ถือเป็น “ปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย” และเป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
📍เทศบาลตำบลมะค่า นำโดยนางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง ประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ครั้งที่ 14 โด...
18/03/2024

วันที่ 16 มีนาคม 2567 นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง ประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม ครั้งที่ 14 โดยมี นางธนนพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ และร่วมทำบุญ ตักบาตร

วันที่ 4-7 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลมะค่าตรวจสอบถังดับเพลิงและนำ...
08/03/2024

วันที่ 4-7 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลมะค่าตรวจสอบถังดับเพลิงและนำถังสำลองไปเปลี่ยนถังที่ใช่แล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอัคคีภัย

วันที่ 4 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกับครูอนามัยโรงเรียนมะค่าวิทยา และ อสร. ตรวจสุขลักษณ...
04/03/2024

วันที่ 4 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกับครูอนามัยโรงเรียนมะค่าวิทยา และ อสร. ตรวจสุขลักษณะโรงอาหาร ณ โรงเรียนมะค่าวิทยา

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ...
04/03/2024

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดทำโดย : กระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
คำร้อง ทำนอง เรียบเรียงฯ : ดร.จุมพล (โกไข่) ทองตัน
ขับร้อง : ไก่ พรรณนิภา จิระศักดิ์

บทเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สย...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ลงพื้นที่ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลมะค่า สำรวจจุ...
01/03/2024

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม ลงพื้นที่ในเขตชุมชนเทศบาลตำบลมะค่า สำรวจจุดติดตั้ง และ ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก

📣ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2...
27/02/2024

📣ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 26 เมษายน 2567
📌เอกสารประกอบการรับสมัครเด็ก
1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ขุด
2. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
3. สมุดบันทึกสุขภาพ (แม่และเด็กเล่มสีชมพู) หรือใบรับรองแพทย์
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
📌เอกสารประกอบการรับสมัครของบิดา - มารดา
1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ขุต
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
📌เอกสารประกอบการรับสมัครของผู้ปกครอง (กรณีเด็กไม่ได้อยู่ในความอุปการะของบิดา-มารดา)
1. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ขุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน ๓ ขุด
👦👧ต้องนำเต็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัครด้วย🧒👧

🎤🎤🎤🎤ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะค่า เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 26 เมษายน 2567 สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 8-9 และ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมะค่าทั้ง...
15/02/2024

วันที่ 8-9 และ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลมะค่าทั้ง 5 ชุมชน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้โครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลมะค่า 📌ขอแจ้งให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการทุกท่าน ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตรประจำต...
08/02/2024

ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลมะค่า
📌ขอแจ้งให้ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการทุกท่าน ตรวจสอบวันหมดอายุบนบัตรประจำตัวคนพิการ หากพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการของท่านหมดอายุให้ดำเนินการติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่ ได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลมะค่า ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ
**โดยสามารถต่ออายุบัตรล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนบัตรหมดอายุ**
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิ่ม โทร 044-377058 กด 5

04/02/2024
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อ...
04/02/2024

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลมะค่า ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดทำแผนการป...
02/02/2024

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY ลงพื้นที่สำรวจ การจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่องและให้ความรู้ รณรงค์จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้ครบตามเป้าหมายตามที่กำหนด

📣ประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าอำเภอโนนสูง    ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแ...
30/01/2024

📣ประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าอำเภอโนนสูง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ ตั้งแต่บริเวณบ้านหญ้าคาใต้ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง ถึง ต.พลสงคราม อ.โนนสูง เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงขอดับกระแสไฟฟ้า
📌ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ดับช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น.
หากการปฏิบัติงานดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดการไฟฟ้ส่วนภูมิภาคอำเภอโนนสูง จะเร่งรัดดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนระบบในทันที

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า พน...
28/01/2024

วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลมะค่า และประชาชนชาวเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
📌ในการนี้เทศบาลตำบลมะค่า ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ร่วมกันจัดแต่งขบวนรถธิดาข้าว ร่วมเดินขบวนแห่รถธิดาข้าว ร่วมออกบูทนิทรรศการ ร่วมแข่งขันการประกวดอาหารพื้นบ้าน ร่วมการแข่งขันปลาต้มหม้อปลาร้าหุ้งข้าวหม้อดิน การแข่งขันตำข้าวลีลา ร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ร่วมกับทางเทศบาลตำบลมะค่า ขอขอบพระคุณค่ะ🙏❤️😍

23/01/2024
วันที่ 13 มกราคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า ...
16/01/2024

วันที่ 13 มกราคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า หน่วยงานราชการ สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลมะค่า ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลมะค่า ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลมะค่า ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การแสดง กิจกรรมเกมส์ต่างๆ ซุ้มกิจกรรมแจกขนม ซุ้มอาหาร อาหารว่าง ขนม เป็นต้น
** ทางเทศบาลตำบลมะค่า ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนโรงทาน และ ขนมต่างๆ ที่นำมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยค่ะ 🙏😍

🙏❤
12/01/2024

🙏❤

🔈ประชาสัมพันธ์ จากอำเภอโนนสูงขอเชิญเที่ยวงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 ณ ...
10/01/2024

🔈ประชาสัมพันธ์ จากอำเภอโนนสูง
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอโนนสูง ประจำปี 2567
วันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล2 (รัฐราษฎร์บำรุง)

📣ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า ขอเชิญชวนร่วมบริจาค📆ปฏิทินเก่า (เฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะเท่านั้...
05/01/2024

📣ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลมะค่า ขอเชิญชวนร่วมบริจาค
📆ปฏิทินเก่า (เฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะเท่านั้น) เพื่อรวบรวมให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา
👜 ถุงผ้า เพื่อนำกลับมาใช้ร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก
🧃 กล่องเครื่อมดื่มที่ใช้แล้วเพื่อรีไซเคลกับโครงการ"หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่ง (ภา) ยามยาก"
📣ในวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2567 ทางเทศบาลตำบลมะค่า จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาค กับกิจกรรมรับบริจาคครั้งนี้กันเยอะนะคะ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปค่ะ🙏
✅บริจาคตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2567
🏦บริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า
☎️ สอบถามโทร 044-377058 กด 8

05/01/2024

🎤🎤🎤🎤🎤ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมะค่า และขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคของขวัญ ของเล่น ขนมและอื่นๆ 🙏🙏🙏🙏

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และป...
02/01/2024

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้า อาหารคาว-หวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2567
เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และลานเวทีอเนกประสงค์เทศบาลตำบลมะค่า

วันที่ 28  ธันวาคม 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบ...
28/12/2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นางธนาพร ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลมะค่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะค่า
ผู้นำชุมชน สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลมะค่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมพิธิเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลมะค่า อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลมะคำ ร่วมกับ สถานีตำรวจฎธรพลสงคราม

📣ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม📌เทศบาลตำบลมะค่า ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า (เฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะเท่านั้น) เพื่อร...
28/12/2023

📣ประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
📌เทศบาลตำบลมะค่า ขอรับบริจาคปฏิทินเก่า (เฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะเท่านั้น) เพื่อรวบรวมให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา
✅บริจาคตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2567
🏦บริจาคได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลมะค่า
☎️ สอบถามโทร 044-377058 กด 8

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบมะค่า 📌ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้า อาหารคาว ...
28/12/2023

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบมะค่า
📌ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเช้า อาหารคาว - หวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลมะค่า

ที่อยู่

389
นครราชสีมา
30160

เบอร์โทรศัพท์

044377058

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นครราชสีมา

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ