ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม

⚜️ขอพระองค์ทรงพระเจริญ⚜️🙏
02/04/2024

⚜️ขอพระองค์ทรงพระเจริญ⚜️🙏

การทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/royal-news-menu/27546-020467royal

27/03/2024

ศูนย์วิจัยโคนมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการทั้ง 2 ท่าน
นายเฉลิมพล ปฏิพันธ์
นางสาววรรณ ปะวะเสนัง
ในโอกาสได้ย้ายไปทำงานในสถานที่ใหม่ใกล้ภูมิลำเนา ขอให้ทั้งสองท่านโชคดี เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขอบคุณที่ได้เดินทางร่วมกันมา มีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยือนกันได้ พวกเราศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมยินดีต้อนรับเสมอ

📌📢มารู้จักโรคแอนแทรกซ์กันครับ
21/03/2024

📌📢มารู้จักโรคแอนแทรกซ์กันครับ

📌ปลูกมันสำปะหลังเพื่อไว้ใช้เป็นเสบียงสัตว์ในยามขาดแคลน 📌วันที่ 13-14 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม มอบหม...
14/03/2024

📌ปลูกมันสำปะหลังเพื่อไว้ใช้เป็นเสบียงสัตว์ในยามขาดแคลน
📌วันที่ 13-14 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม มอบหมายให้งานจัดการฟาร์มและงานพืชอาหารสัตว์ดำเนินการตามโครงการปลูกมันสำปะหลังแบบประณีต โดยได้รับการสนับสนุนท่อนมันจาก #สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ห้วยบงนครราชสีมา จำนวน 4,500 ต้น ได้แก่ พันธุ์ห้วยบง 80 ห้วยบง 90 และห้วยบง 100 จึงขอขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

📌เจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพและทดสอบโรควัณโรคในโคนมประจำปี 2567📌ดำเนินโครงการศึกษา ประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ...
29/02/2024

📌เจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพและทดสอบโรควัณโรคในโคนมประจำปี 2567
📌ดำเนินโครงการศึกษา ประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย สำหรับโคกระบือชนิดน้ำมันในภาคสนาม
👉 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา โคนม มอบหมายให้งานจัดการฟาร์มของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมได้ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพและทดสอบโรควัณโรคในโคนม ประจำปี 2567 ทั้งนี้และได้ดำเนินการตามโครงการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยสำหรับโคกระบือชนิดน้ำมันในภาคสนามร่วมกับ #สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยการเก็บตัวอย่างเลือดโคนมทุกตัวก่อนที่จะมีการทดสอบวัคซีน ต่อไป ณโอกาสนี้ขอขอบคุณ #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ มาช่วยเก็บตัวอย่างเลือด ในครั้งนี้ด้วยครับ
🇹🇭ครอบครัวปศุสัตว์ 🐮ทำด้วยใจ❤️ทำให้ไว 🤘ทำได้จริง 👍

📌การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ นิสิตสหกิจศึกษา📌วันที่ 27 ก.พ.2567 นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม...
27/02/2024

📌การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์ นิสิตสหกิจศึกษา
📌วันที่ 27 ก.พ.2567 นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม พร้อมด้วยนักวิชาการสัตวบาลศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานของนิสิตสหกิจศึกษา จากสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษา จะนำความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ตนเองและสังคม เพื่อพัฒนาวงการปศุสัตว์ไทยตามวิถีสัตวบาล

📌ประมวลภาพกิจกรรม การประกวดกระบือปลักไทยชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ที่ผ...
16/01/2024

📌ประมวลภาพกิจกรรม การประกวดกระบือปลักไทยชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
……………….…………………………………………………
# งานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย
🏡ครอบครัวปศุสัตว์ 🐮ทำด้วยใจ❤️ทำให้ไว 🤘ทำได้จริง 👍

ประมวลภาพกิจกรรม 🏆พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ⚜️⚜️ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08:30...
16/01/2024

ประมวลภาพกิจกรรม 🏆พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ⚜️⚜️ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08:30 น.​
………………………………………………………………….
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน​ 2​ ถ้วย​ สำหรับการประกวดกระบือปลักไทย​ ประจำปี​ พ.ศ.​ 2567​
✍️ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม นำโดย นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ นายวิชัย ทิพย์วงค์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
………………………………………………………………………..
📸เครดิตภาพ : กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และ เพจ jaotui
🏡ครอบครัวปศุสัตว์ 🐮ทำด้วยใจ❤️ทำให้ไว🤘ทำได้จริง

10/01/2024

🚩🏁กรมปศุสัตว์จัด #แถลงข่าว การจัดงาน #วันอนุรักษ์และพัฒนา #กระบือปลักไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการงาน  #วันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย  #กระบือ   #กระบือปลักไทย  #ประกวด ในวันที่ 13-14 มกรา...
10/01/2024

📢ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดการงาน #วันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย #กระบือ #กระบือปลักไทย #ประกวด ในวันที่ 13-14 มกราคม 2567 มีดังต่อไปนี้

05/01/2024
📌วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ………………………………………..✍️นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม พร้อมด้วยนายเฉลิ...
05/01/2024

📌วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567
………………………………………..
✍️นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ปฏิพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนางสาวชัญญาภัค ศิริภักดิ์ นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ
📝เข้าร่วม งานโคนมแห่งชาติประจำปี 2567 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี พร้อมเข้าร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับ”นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับหน่วยงานอื่นของกรมปศุสัตว์
🏡ครอบครัวปศุสัตว์ 🐮ทำด้วยใจ ❤️ทำให้ไว🤘ทำได้จริง 👍

19/12/2023

📣ประกาศกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครข้าราชการ
- ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ "วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567" ทางระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dld.thaijobjob.com/

📢🚩มีงานดีๆมาฝากครับ
19/12/2023

📢🚩มีงานดีๆมาฝากครับ

📣ประกาศกรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ รับสมัครข้าราชการ
- ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เปิดรับสมัครตั้งแต่ "วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567" ทางระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://dld.thaijobjob.com/

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา 💐🌹📌ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง...
15/12/2023

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา 💐🌹
📌ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2567
📍ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา จ.พะเยา

📌วันที่ 13 ธันวาคม 2566 👉งานพืชอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ดำเนินการทำเสบียงอาหารสัตว์สำรอง โดยการอัดหญ้าแพงโกลาแห...
13/12/2023

📌วันที่ 13 ธันวาคม 2566
👉งานพืชอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ดำเนินการทำเสบียงอาหารสัตว์สำรอง โดยการอัดหญ้าแพงโกลาแห้ง เพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2567

📌วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม พร้อมด้วยทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับและ...
13/12/2023

📌วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม พร้อมด้วยทีมนักวิชาการ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังความคิดเห็น สอบถาม และพูดคุยเกี่ยวกับโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ JICA และบริษัทโอริออน แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จำกัด เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรต่อไป🐄

📌📣กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567...
08/12/2023

📌📣กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 🇹🇭

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ⚜️…น้อมรำลึกในพระมหา...
05/12/2023

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ⚜️
…น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้…
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม 🙏
#วันชาติ 🇹🇭 #วันพ่อแห่งชาติ
Cr pic: วัวยิ้มแย้ม

👉ประชาสัมพันธ์ 👉 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ...
15/11/2023

👉ประชาสัมพันธ์
👉 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566

https://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/declare-order-menu/annouce-menu/1742-2566

🎗โครงการอบรมความร่วมมือด้านโคนมกับประเทศนิวซีแลนด์--------------------------------📝ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน...
02/11/2023

🎗โครงการอบรมความร่วมมือด้านโคนมกับประเทศนิวซีแลนด์
--------------------------------
📝ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2566
📍ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
--------------------------------
🌟 ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ร่วมต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านโคนมจากประเทศนิวซีแลนด์ เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆในกรมปศุสัตว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญนิวซีแลนด์เป็นวิทยากรบรรยาย
✏ ภาพรวมอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศนิวซีแลนด์
✏ การจัดการอาหารและให้อาหาร (Nutrition and feeding)
✏ การสืบพันธุ์สัตว์ (Reproduction) พันธุศาสตร์การคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ์โคนม (Animal Genetics, Selection and breeding)
✏ การจัดการคุณภาพน้ำนม ( Milk quality management)
✏ การคำนวณสูตรอาหารโคนม (workshop : Feed formulation)

📌 พร้อมลงพื้นที่ฟาร์มโคนมของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม เพื่อสาธิต แลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงโคนม

#ครอบครัวปศุสัตว์
ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชข้าพระพุทธเจ้า นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ข้าราชการ และบุคลากรขอ...
13/10/2023

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช
ข้าพระพุทธเจ้า นายชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทรเจ้า นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📌บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ขอแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์และแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่...
12/10/2023

📌บุคลากรของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ขอแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์และแสดงความเสียใจกับครอบครัวนายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ กรมปศุสัตว์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบห้องเย็น/สถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 และขอขอบคุณที่ท่านได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และเหนือสิ่งอื่นใดขอให้ท่านไปสู่สุขคติ ภพภูมิที่ดี

📌📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ต.ป...
02/10/2023

📌📢ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม⬇️🎉

📌📢วันที่ 21 ก.ย.2566 ผอ.ชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม พร้อมบุคลากร ร่วมใจจัดงานเกษียณอายุราชการข...
22/09/2023

📌📢วันที่ 21 ก.ย.2566 ผอ.ชำนาญ เชาว์สันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม พร้อมบุคลากร ร่วมใจจัดงานเกษียณอายุราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา จำนวน 2 ท่าน คือ นางวาสนา เสาวคตภูมิ และนายกงศิลป์ จันทะผา พร้อมทั้งไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ของศูนย์ฯโคนม เพื่อความป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งคนและโคนมของศูนย์ฯ #วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ #มุทิตาจิต #ร่มเย็นเป็นสุข #โคนม

📌📢ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำ...
07/09/2023

📌📢ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 อ่านรายละเอียดในลิงค์ของกองการเจ้าหน้าที่ได้ครับ

กองการเจ้าหน้าที่,เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

📌📢ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 1 อัตรา สำหรับบุคคลที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่  #ศูนย์วิจ...
06/09/2023

📌📢ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 1 อัตรา สำหรับบุคคลที่สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ #ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ถนนบายพาส ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2566 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ครับ

ที่อยู่

1207 ม. 11 ต. ปากช่อง อ. ปากช่อง
นครราชสีมา
30130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0819660521

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นครราชสีมา

แสดงผลทั้งหมด