เทศบาลนครนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี ครอบคลุม 5 ตำบล (สวนใหญ่, ตลาดขวัญ, บางเขน, บางกระสอ, ท่าทราย)

เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลชั้น 1 ก. มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตร.กม. ประกอบด้วย 5 ตำบลคือ ต.สวนใหญ่ ต.ตลาดขวัญ ต.บางเขน ต.บางกระสอ ต.ท่าทราย

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน MEP อยู่นะคะ
14/01/2022

โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียน MEP อยู่นะคะ

>>วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการตรวจสุขภา...
14/01/2022

>>วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการตรวจสุขภาพทั่วไปของนักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งหมด 284 คน และมอบยาสนับสนุนงานอนามัยโรงเรียนให้กับทางโรงเรียน

>> วันที่ 12-13 มกราคม2565 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป...
14/01/2022

>> วันที่ 12-13 มกราคม2565 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้าน (Home isolation)และมอบกล่องยารักษาโรค เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนตำบลบางกระสอ4รายท่าทราย3รายและตำบลตลาดขวัญ4ราย ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีครับ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 14 มกราคม 2565 ...
14/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 38 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 41 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 22 μg/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 🔵
4. กรมควบคุมโรค
มีค่า 35 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
5. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
มีค่า 39 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡

คุณภาพอากาศดีมาก 🔵
- เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
คุณภาพอากาศดี 🟢
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี รับมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ จำนวน 3 เครื่อง จากนายจรัส โลหะ Managing Director บร...
13/01/2022

นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี รับมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ จำนวน 3 เครื่อง จากนายจรัส โลหะ Managing Director บริษัท Motion Design Co.,LTD. เพื่อนำไว้บริการให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนททบุรี

📢📢📢 เทศบาลนครนนทบุรีได้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม 3) ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี    📍โดยไม่ต้องลงทะเ...
13/01/2022

📢📢📢 เทศบาลนครนนทบุรีได้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม 3) ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

📍โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงนำบัตรประชาชนมาแสดง

💉 เปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่ 12.30 น. - 13.30น. จำกัดวันละ 240 คน

~~เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 12-31 มค.65 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนามบินน้ำ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 13 มกราคม 2565 ...
13/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 44 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 48 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 30 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 48 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
5. กรมควบคุมโรค
มีค่า 44 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
6. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
มีค่า 48 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡

คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฉีดวัค...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้แก่ ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรีได้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม 3) ให้แก่ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพียงนำบัตรประชาชนมาแสดง จำเปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่ 12.30 น. - 13.30น. จำกัดวันละ 240 คน โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 12-31 มค.65 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนามบินน้ำ

วันที่ 12 มกราคม 2565นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจราคาหมูในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี พบว่าผู้ปร...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจราคาหมูในตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี พบว่าผู้ประกอบการจำหน่ายหมู ตามราคาที่ตลาดกลางกำหนด ณ ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ป่ว...
12/01/2022

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.  ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตน...
12/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ดำเนินการจัดระเบียบ ห้ามรถจอดกีดขวางทางเดินบนทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ใช้ทางเดินเท้า ณ บริเวณถนนนนทบุรี

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 12 มกราคม 2565 ...
12/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 12 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 44 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 56 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 30 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 47 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
5. กรมควบคุมโรค
มีค่า 36 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 46 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
7. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
มีค่า 37 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢

คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
[ประชาชนทั่วไป]
- ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

วันอังคารที่ 11​ มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ท่านนายกฯสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบหมายให้สำนักการสาธ...
11/01/2022

วันอังคารที่ 11​ มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ท่านนายกฯสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19​ เคลื่อนที่เชิงรุก ให้กับประชาชนทั่วไป​ ณ ชุมชนหลัง​ ร.พ.​พระนั่งเกล้า จำนวน​ 102 ราย​ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง​ จำนวน​ 9​ ราย​ รวม 111 ราย​ ด้วยการประสานงานของ อ.ส.ม​ ในพื้นที่​ โดย​ นพ.ปิยะ​ ฟอง​ศรัณย์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​่วนบริการสาธารณสุข​ นำทีมบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย​ เภสัชกร​ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทีมงานเจ้าหน้าที่นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ PARAMEDIC & EMR พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน​ ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีต่อไป.

🌏🌏 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี จัดการอบรมการดำเนินกิจกรรมชุมชนคาร์บอน...
11/01/2022

🌏🌏 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 สำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี จัดการอบรมการดำเนินกิจกรรมชุมชนคาร์บอนต่ำ ตามโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ประจำปี 2565 โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาการอบรบ จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก นางสาวศิริพร วิริยะตั้งสกุล
วัตถุประสงค์ในในการอบรมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและหาแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกภายในชุมชน และรับสมัครชุมชนเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมเป็นชุมชนต้นแบบระดับครัวเรือนในกิจกรรมชุมชนคาร์บอนต่ำ โดยมี นายนิยม ประสงค์ชัยกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 11 มกราคม 2565 ...
11/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 11 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 46 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 52 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 31 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 43 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
5. กรมควบคุมโรค
มีค่า 43 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 48 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
7. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
มีค่า 39 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡

คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
[ประชาชนทั่วไป]
- ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

วันที่ 9 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเ...
10/01/2022

วันที่ 9 มกราคม 2565 ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี จัดโครงการยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับปฐมวัย ในหัวข้อ การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยตามแนวมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดยมีนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 เทศบาลนครนนทบุรี

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 10 มกราคม 2565 ...
10/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 51 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 61 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 39 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 51 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
5. กรมควบคุมโรค
มีค่า 48 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 57 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
7. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
มีค่า 54 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠

คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
[ประชาชนทั่วไป]
- ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)🚷 มีผลตั้งแต...
09/01/2022

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)

🚷 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
- สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะฯ (เปิดเป็นร้านอาหารได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอำเภอ)
- สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

ข้อ 2 และข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 500 คน (เว้นแต่เข้าตามข้อยกเว้น หรือได้รับอนุญาต)

ข้อ 4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อ 5 ให้สถานที่บางประเภทเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ให้บริการได้ โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

ข้อ 6 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ข้อ 7 กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

🔴 ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่

📌 จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเ...
07/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนเส้นรอง โดยมีการจัดระเบียบทางเท้า เก็บป้ายโฆษณาที่กีดขวางทางเดิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ใช้ทางเดินเท้า และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ บริเวณถนนนนทบุรี

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 7 มกราคม 2565 ด...
07/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 60 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 75 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 44 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 65 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
5. กรมควบคุมโรค
มีค่า 56 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 66 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠

คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
[ประชาชนทั่วไป]
- ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

ึ่ืวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ท่านนายกฯสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบหมายให้สำนักการ...
06/01/2022

ึ่ืวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ท่านนายกฯสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19​ เคลื่อนที่เชิงรุก ให้กับประชาชนทั่วไป​ ณ ชุมชนเปรมฤทัย​ ต.​ท่าทราย จำนวน​ 82 ราย​ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง​ หมู่บ้านซอยอัญชลี จำนวน​ 5​ ราย​ รวม 87 ราย​ ด้วยการประสานงานของรองนายกเทศมนตรี​นคร​นนทบุรี​ ท่านนิยม​ ประสงค์​ชัยกุล​ และ​ สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี​ เขต​ 3​ สท.วุฒิชัย​ มะสี สท.อภิวัฒน์​ เพชรเรือง​ สท.​พ.อ.อ.พายัพ​ บุญคง​ และการมีส่วนร่วมของศูนย์​บริการสาธารณสุขที่​ 5​ ทรายทอง​ พร้อม อ.ส.ม​ ในพื้นที่​ โดย​ นพ.ปิยะ​ ฟอง​ศรัณย์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​่วนบริการสาธารณสุข​ นำทีมบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย​ เภสัชกร​ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทีมงานเจ้าหน้าที่นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ PARAMEDIC & EMR พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน​ ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีต่อไป.

>>วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสาธารณสุขอำเภ...
06/01/2022

>>วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรีร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมตรวจ ATK ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่เดินทางไปต่างจังหวัดและสถานที่เสี่ยง ในช่วงวันหยุดปีใหม่จำนวน 276 คน ซึ่งผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิค 19

📍📍ถุงขนม ถุงแกง ยาง โต๊ะ ตู้เตียง ฟูก ขยะพลาสติกต่างๆ ที่ซาเล้งไม่รับ มันจึงเป็นขยะกำพร้า แต่มีคุณค่านะ ไม่ควรทิ้งในเสีย...
06/01/2022

📍📍ถุงขนม ถุงแกง ยาง โต๊ะ ตู้เตียง ฟูก ขยะพลาสติกต่างๆ ที่ซาเล้งไม่รับ มันจึงเป็นขยะกำพร้า แต่มีคุณค่านะ ไม่ควรทิ้งในเสียประโยชน์

เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ N15 technology ขอเชิญชาวนครนนท์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกำจัดขยะกำพร้าอย่างถูกวิธี โดยนำไปผลิตเป็นพลังงาน 🔥🔥

ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น บริเวณลานจอดรถข้างศาลหลักเมือง

กิจกรรมดีๆอาจไม่มีบ่อยๆ มากันเยอะๆนะครับ

ปล.
**ขยะไม่ต้องล้าง ขอให้แห้ง
**ไม่เน้นต้องใส่ลังกระดาษ
**ขยะชิ้นใหญ่มาได้เลย (ที่นอนไม่มีสปริง, ฟูก, ใยมะพร้าว)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-5890500 ต่อ 1202

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง รักษาการผู้อำ...
06/01/2022

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศรีเพ็ง รักษาการผู้อำนวยการสำนักการสิ่งแวดล้อม นำขวดพลาสติกที่ได้รับบริจาคจากประชาชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ข้างเคียง มอบให้แก่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อนำไปผลิตผ้าห่มรักษ์โลก ต้านภัยหนาว ณ บริเวณลานจอดข้างศาลหลักเมือง

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 6 มกราคม 2565 ด...
06/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 6 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 61 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 64 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 44 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 67 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
5. กรมควบคุมโรค
มีค่า 51 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 60 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠

คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
[ประชาชนทั่วไป]
- ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

“ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564”วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลนคร...
05/01/2022

“ประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564”

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครนนทบุรี จัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวศศิวิมล ทองโอฬาร ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญ อาทิ ญัตติขอความเห็นชอบจัดตั้งสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครนนทบุรี พร้อมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 14,280,000 บาท สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 อาคาร 2

05/01/2022
📢“เทศบาลนครนนทบุรี ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test โดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมใบแสดงผลการตรวจ”    สำหร...
05/01/2022

📢“เทศบาลนครนนทบุรี ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Antigen Test โดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมใบแสดงผลการตรวจ”

สำหรับกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น สามารถมาตรวจหาเชื้อได้ทุก วันจันทร์ – พุธ เวลา 08.30 – 11.30 ณ ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ ประตูทางเข้าที่ 5
1. มีอาการไข้ อุณหภูมิมากกว่า 37.5 ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว ร่วมกับมีประวัติเสี่ยง
2. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็น COVID-19
3. บุคลากรทางการแพทย์
4. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีอาการและไม่มีอาการ
5. พบผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน 5 รายขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน (เช่นในโรงเรียนที่อยู่ห้องเดียวกัน)

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจคัดกรอง(ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง) สามารถมาตรวจหาเชื้อได้ทุก วันพฤหัสบดี – เสาร์(หยุดวันอาทิตย์) เวลา 08.30 – 11.30 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ โดยมีค่าบริการครั้งละ 300 บาท/คน

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.อ.สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ลาน...
05/01/2022

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.อ.สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 5 มกราคม 2565 ด...
05/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 5 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 50 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกาง 🟡
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 54 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 36 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
4. กรมควบคุมโรค
มีค่า 46 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 53 μg/m3 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠

คุณภาพอากาศดี 🟢
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 🟠
[ประชาชนทั่วไป]
- ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคาย เคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- ควรลดระยะเวลาการทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตา อักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรพบแพทย์

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

04/01/2022
วันที่ 4 มกราคม 2565 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรร...
04/01/2022

วันที่ 4 มกราคม 2565 ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จัดกิจกรรมจิตอาสา จัดระเบียบทางเท้า เก็บป้ายโฆษณาที่กีดขวางทางเดิน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ที่ใช้ทางเดินเท้า และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 4 มกราคม 2565 ด...
04/01/2022

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 4 มกราคม 2565 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 43 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 46 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 26 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 40 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
5. กรมควบคุมโรค
มีค่า 37 μg/m3 คุณภาพอากาศดี 🟢
6. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 42 μg/m3 คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡

คุณภาพอากาศดี 🟢
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ
คุณภาพอากาศปานกลาง 🟡
[ประชาชนทั่วไป]
- สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
[ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ]
- หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคือง ตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยน.อ.สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี นายสนธยา ทอง...
30/12/2021

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยน.อ.สวาท นิยมเหตุ รองนายกเทศมนตรี นายสนธยา ทองดี เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายวิศิษฐ์ ประยูรสวัสดิ์เดช รองปลัดเทศบาล เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ แก่นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี วันที่ 30 ธันวาคม 2564...
30/12/2021

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขอรายงานสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
มีค่า 15 μg/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 🔵
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2
มีค่า 19 μg/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 🔵
3. บริเวณสี่แยกแคราย
มีค่า 8 μg/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 🔵
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีค่า 17 μg/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 🔵
5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีค่า 18 μg/m3 คุณภาพอากาศดีมาก 🔵

คุณภาพอากาศดีมาก 🔵
- เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว

สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยตนเองได้ที่ https://www.cmuccdc.org

ึ่ืนครนนท์ปูพรมฉีดวัคซีน  วันพุธที่ 29​ ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอ...
29/12/2021

ึ่ืนครนนท์ปูพรมฉีดวัคซีน
วันพุธที่ 29​ ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19​ เคลื่อนที่เชิงรุก ให้กับประชาชนทั่วไป​ ณ วัดกำแพง​ ต.​บางเขน จำนวน​ 141 ราย​ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง​ ซอยพิบูล​สงคราม​, ซอยทรายทอง​ จำนวน​ 12​ ราย​ รวม 153 ราย​ โดยมีนายนิยม​ ประสงค์​ชัยกุล​ รรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายศิวกร จีนเกษร ,นายกฤช​ ไชยศร​ สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิก อ.ส.ม​ ใในพื้นทีร่วมกิจกรรม
นพ.ปิยะ​ ฟอง​ศรัณย์​ ผู้​อ​ำ​น​วย การส​่วนบริการสาธารณสุข​ นำทีมบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย​ เภสัชกร​ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทีมงานเจ้าหน้าที่นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ PARAMEDIC & EMR พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน​ ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีต่อไป.

"สมศักดิ์ศรีคู่ชิง ลุ้นมันส์ 5 เซ็ต"  การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า " รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 9 (ปีที...
29/12/2021

"สมศักดิ์ศรีคู่ชิง ลุ้นมันส์ 5 เซ็ต"

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า " รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 9 (ปีที่ 32) ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และศูนย์กีฬา กรมสามัญ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นการลงสนามพบกันระหว่างทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 พบกับ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ผลปรากฏว่า โรงเรียนสุรนารีวิทยา เอาชนะไปได้ 3:2 เซ็ต 14-25, 25-18, 22-25, 25-19 และ 17-15

เช็ค 5 อาการใหม่ โอมิครอน!!! หมั่นสังเกตอาการหากเกิดความผิดปกติ หรือมีอาการตามข้อดังกล่าว ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ...
29/12/2021

เช็ค 5 อาการใหม่ โอมิครอน!!!
หมั่นสังเกตอาการหากเกิดความผิดปกติ หรือมีอาการตามข้อดังกล่าว ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ หรือขอคำแนะนำ

https://youtu.be/HzWno6k0KdA

ึ่ืวันอังคารที่ 28​ ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ท่านนายกฯสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบหมายให้สำนักกา...
29/12/2021

ึ่ืวันอังคารที่ 28​ ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ท่านนายกฯสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี มอบหมายให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19​ เคลื่อนที่เชิงรุก ให้กับประชาชนทั่วไป​ ณ อาคารชุดเอื้ออาทร​ท่าทราย จำนวน​ 126 ราย​ ที่ทำการชุมชนวัดตำหนักใต้​ จำนวน​ 40 ​ราย และประชาชนกลุ่มเปราะบาง​ ซอยทรายทองจำนวน​ 8 ราย​ รวม 174 ราย​ ด้วยการประสานงานของสมาชิกสภา​เทศบาล​นคร​นนทบุรี​ เขต​ 4 ประกอบด้วย​​ สท.สมบูรณ์​ เฝ้ากระโทก​ สจ. ดลญารัตน์ พวงบุบผา และ​ สมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี​เขต​3​ ​สท.วุฒิชัย​ มะสี และการมีส่วนร่วมของ อ.ส.ม​ ในพื้นที่​ โดย​ นพ.ปิยะ​ ฟอง​ศรัณย์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​่วนบริการสาธารณสุข​ นำทีมบุคลากรสาธารณสุข ประกอบด้วย​ เภสัชกร​ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ทีมงานเจ้าหน้าที่นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ PARAMEDIC & EMR พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน​ ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกถึงบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรีต่อไป.

ที่อยู่

1, 3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
นนทบุรี
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025890500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลนครนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลนครนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นนทบุรี

แสดงผลทั้งหมด