สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์กรนำด้านการป้องกันและปราบปราม?

25/08/2023

ครม. และ ส.ส.
ที่เข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง
ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในกำหนด 60 วันนับถัดจากวันที่เข้ารับตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่ง
ป.ป.ช. เชิญชวนยื่นผ่านระบบออนไลน์ เผย ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็ว
Click: https://asset.nacc.go.th./ods-app

25/08/2023

ป.ป.ช. ขอเชิญรับชม
--
พิธีมอบคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)
--
สามารถรับชมผ่านทาง Facebook:
https://fb.watch/mDMrGigSSC/?mibextid=Nif5oz

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รวมจำนวน 4 ราย--รายละเอียดเพิ่มเติ...
24/08/2023

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รวมจำนวน 4 ราย
--
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230823155028?

23/08/2023
23/08/2023

เล่นการเมืองแบทุจริต ต่อให้มีต้นทุน 20 ล้าน ก็ไม่พอ เมื่อลงทุนไปสูงกว่าปกติ จึงเกิดเป็นที่มาของการถอนทุนทางการเมือง เป็นวัฏจักร มีคำโบราณพูดกันว่า นักการเมืองหรือผู้มีอำนาจไม่อดใจรอที่จะทุจริตฉ้อฉลเป็นเรื่องยาก เปรียบเสมือน "น้ำผึ้งที่ติดอยู่ที่ปลายลิ้น"

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ "จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์"--ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ วัด...
23/08/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ "จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์"
--
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพ
--
ขอเชิญร่วมรับชมผ่านทาง Facebook: วัดประยุรวงศาวาส หรือ Youtube:
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

22/08/2023

วิธีแก้ปัญหาคอร์รัปชันด้วย สมการคอร์รัปชัน
คอร์รัปชัน (Corruption) = อำนาจดุลยพินิจ (Discretion) + การผูกขาด (Monopoly) – ความรับผิดชอบ (Accountability)

รวบ!! นายก อบต. ดอนใหญ่ เรียกรับเงินต่อสัญญาลูกจ้าง--วันนี้ (17 สิงหาคม 2566) ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล ...
17/08/2023

รวบ!! นายก อบต. ดอนใหญ่ เรียกรับเงินต่อสัญญาลูกจ้าง
--
วันนี้ (17 สิงหาคม 2566) ภายใต้การอำนวยการของนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.พีระศักดิ์ สุระมะณี พนักงานไต่สวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วารินชำราบ จับกุมตัว นายนวลหงส์ พรมดาว อายุ 56 ปี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่) และ น.ส.อนุธิดา เวียงจันทร์ อายุ 29 ปี พร้อมด้วยของกลาง
--
1. ซองขาวเขียน ชื่อลูกจ้างภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งเป็นธนบัตรที่ได้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
2. ซองขาวเขียน ชื่อลูกจ้าง 10,000 ภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งเป็นธนบัตรที่ได้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
3. ซองขาวเขียน ชื่อลูกจ้าง 10,000 ภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 10 ฉบับ ซึ่งเป็นธนบัตรที่ได้ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
4. ซองขาวเขียน ค่าต่อสัญญาจ้าง ชื่อลูกจ้าง จ่ายก่อน 5,000 บาท ภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 5 ฉบับ
5. ซองขาวเขียน ค่าต่อสัญญาจ้าง ชื่อลูกจ้าง จ่ายก่อน 5,000 บาท ภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 5 ฉบับ
6. ซองขาวเขียน ชื่อลูกจ้าง จ่ายก่อน 5,000 ภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 5 ฉบับ
7. ซองสีน้ำตาล จำนวน 1 ซอง
--
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
--
พฤติการณ์ในการจับกุมกล่าวคือ สืบเนื่องจาก นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ภาค 3 ได้รับการร้องเรียนจากลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ว่านายนวลหงส์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ มีพฤติการณ์ในการเรียกรับเงินค่าต่อสัญญาจ้างลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ที่กำลังจะหมดสัญญาในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวนประมาณ 20 ราย โดยเรียกรับเงินค่าต่อสัญญารายละ 5,000 - 10,000 บาท และจะใช้นางสาวอนุธิดา เวียงจันทร์ หรือแคท ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เป็นผู้ไปติดต่อแจ้งให้กับลูกจ้างทั้ง 20 ราย ว่าจะต้องจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นี้ มิฉะนั้น
จะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง จึงได้รายงานให้นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ จากนั้นได้สั่งการให้ นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และ พ.ต.ท.พีระศักดิ์ สุระมะณี พนักงานไต่สวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนในการจับกุม โดยชุดจับกุมได้นำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท จำนวน 30 ฉบับ ซึ่งรับมอบจากสายลับ (ผู้เสียหาย) ไปลงประจำวันล่อซื้อไว้ที่ สภ.วารินชำราบ
--
จากนั้นในวันนี้ (17 ส.ค. 2566) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมและเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ได้วางแผนโดยนำธนบัตรที่ลงประจำวันไว้มอบให้สายลับนำไปแจกจ่ายให้กับพวกเพื่อทำการล่อซื้อโดยให้เขียนชื่อของผู้มอบเงินและตัวเลขจำนวนเงินให้ปรากฏที่หน้าซอง แล้วพากันนำไปมอบให้ที่ห้องทำงานของนายนวลหงส์ฯ แต่นายนวลหงส์ฯ ได้ปฏิเสธ โดยแจ้งว่าให้นางสาวอนุธิดา เวียงจันทร์ หรือแคท เป็นผู้ไปรวบรวมเงินมามอบให้ที่ห้องทำงาน สายลับจึงได้แจ้งถึงพฤติการณ์ดังกล่าวให้ชุดจับกุมทราบ
จากนั้นสายลับกับพวกได้มอบซองเงินล่อซื้อ ให้กับนางสาวอนุธิดาฯ แล้วส่งสัญญาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า ขณะนี้นางสาวอนุธิดาฯ กำลังนำเงินไปมอบให้นายนวลหงส์ฯ ที่ห้องทำงานแล้ว ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวและแสดงความบริสุทธิ์ใจ ผลการตรวจค้นปรากฏว่า พบของกลางทั้ง 6 รายการ บรรจุอยู่ในซองสีน้ำตาลสอดอยู่ภายในแฟ้มที่วางอยู่โต๊ะทำงาน ชุดจับกุมจึงได้นำมาตรวจสอบกับสำเนาประจำวันที่ได้ลงประจำวันไว้ โดยของกลางรายการ ที่ 1 2 และ 3 มีธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ถูกต้องตรงกันกับที่ได้ลงประจำวันไว้ทั้ง 30 ฉบับ สอบถาม นายนวลหงส์ฯ ได้ให้การปฏิเสธว่า ตนน่าจะถูกกลั่นแกล้ง
เนื่องจากเข้มงวดวินัยกับเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่และไม่ทราบเรื่องเงิน แต่นางสาวอนุธิดาฯ ได้รับสารภาพว่าได้รับมอบหมายจากนายนวลหงส์ฯ ให้เป็นผู้ติดต่อและรวบรวมเงินค่าต่อสัญญาทั้ง 6 ซอง ที่วางอยู่บนโต๊ะมามอบให้กับนายนวลหงส์ฯ จึงได้นำมามอบให้ และตัวนางสาวอนุธิดาฯ เองก็ถูกนายนวลหงส์ฯ เรียกให้จ่ายเงินให้นายนวลหงส์ฯ จำนวน 10,000 บาท ชุดจับกุมทราบ ดังนั้นจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา แจ้งสิทธิผู้ต้องหานำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
--
***“ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด”***

สำนักงาน ป.ป.ช. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย...
17/08/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในด้านกระบวนการยื่นคำร้อง ไต่สวนคดีร่ำรวยผิดปกติ และให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อให้กระบวนการดำเนินการทางกฎหมายมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
--
โดยแสดงความเห็นได้ที่ https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MjQ0MkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
--
👉ภายในวันที่ 18 สิงหาคมนี้ 👈

ป.ป.ช. ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Site Visit) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)--รายละเอียดได้...
17/08/2023

ป.ป.ช. ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน (Site Visit) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่)
--
รายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230817114710?

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566--...
16/08/2023

ผลคำพิพากษาของศาลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
--
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20200109175551125/20230816102428?

16/08/2023

“…การทำธุรกิจระหว่างประเทศมีมากขึ้น ส่งผลให้มีการให้และรับสินบนระหว่างประเทศมากขึ้น อนุสัญญา UNCAC จึงกำหนดให้รัฐภาคีต้องแก้ไขกฎหมายให้มีการลงโทษ ผู้ให้และผู้รับสินบน...”

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รวมจำนวน 5 ราย--รายละเอียดได้ที่ht...
15/08/2023

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รวมจำนวน 5 ราย
--
รายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230815150023?

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ทรงพระเจร...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ทรงพระเจริญ
***********
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ป.ป.ช. กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และระดับท้องถิ่น รวมจำนว...
11/08/2023

ป.ป.ช. กำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และระดับท้องถิ่น รวมจำนวน 7 ราย
--
รายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230811142813?

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบ...
10/08/2023

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
--
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464105/20230810175940?

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ จำนวน 3 เรื่อง--อ่านรายละเอียดไ...
10/08/2023

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการ จำนวน 3 เรื่อง
--
อ่านรายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464105/20230810181054?

10/08/2023
10/08/2023

ป.ป.ช. จะจัดแถลงข่าวประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA DAY 2023: Growth & Goals)
--
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

10/08/2023
ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 2 ราย และผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 ราย--รายละเอีย...
09/08/2023

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง จำนวน 2 ราย และผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 6 ราย
--
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230809133424?

ป.ป.ช. ปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:...
09/08/2023

ป.ป.ช. ปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (RATING SCORE)
--
รายละเอียดได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230808154140?

09/08/2023

📰 😍😊 การ์ตูนสุจริตกลับมาแว้ววว 🥰😘 📰
📚 วารสารสำนักงาน ป.ป.ช. “สุจริต” ปีที่ 23 ฉบับที่ 83 ประจำเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 มีการ์ตูนสุจริตมาให้ผู้อ่านร่วมสนุกกันอีกแล้วค่ะ 💚 ว่างๆ แวะมาตอบคำถามการ์ตูนสุจริตกันนะคะ 💚
📌 ร่วมสนุกกับการตอบคำถามง่ายๆ มีรูปภาพ 2 ภาพ มาให้ท่านได้ทายกันดูค่ะ ว่า มีจุดใดที่แตกต่างกันบ้าง 5 จุด ระหว่างภาพที่ 1 และภาพที่ 2 โดยสามารถร่วมสนุกด้วยการนำส่งคำตอบ พร้อมชื่อ – ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ตอบทาง Inbox Facebook : วารสารสุจริต
https://web.facebook.com/JOURNALNACCOFFICIAL
📌 และเช่นเคยกับสื่อประชาสัมพันธ์/ของที่ระลึก คอลเลคชั่นเก๋ๆ น่าสะสม จาก สำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 1 ชิ้น (ร่ม) สำหรับผู้โชคดี 10 ท่านที่ตอบคำถามถูก โดยจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีหลังจบกิจกรรม
📌 รับคำตอบตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 👉 15 กันยายน 2566 👈 นี้เท่านั้นนะคะ 📌

บทความเรื่อง “ปัญหารุกล้ำลำน้ำ: วิถีชีวิต ธุรกิจ และคอร์รัปชัน” โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคลองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไท...
08/08/2023

บทความเรื่อง “ปัญหารุกล้ำลำน้ำ: วิถีชีวิต ธุรกิจ และคอร์รัปชัน”
โดย ดร. มานะ นิมิตรมงคล
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

อ่านบทความได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464105/20230808095751?

“เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง” (Virtual Anti - Corruption Museum)--ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร...
08/08/2023

“เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง” (Virtual Anti - Corruption Museum)
--
ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา
--
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องนนทบุรี 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
และสามารถรับชม facebook สำนักงาน ป.ป.ช.

ติดตามรับชมสารคดีพิเศษ ซีรีส์ แฟ้มลับเปิดโกง📍การบุกรุกหรืออนุญาตให้เอกชนเฉพาะรายประกอบกิจการเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่สาธารณ...
07/08/2023

ติดตามรับชมสารคดีพิเศษ ซีรีส์ แฟ้มลับเปิดโกง
📍การบุกรุกหรืออนุญาตให้เอกชนเฉพาะรายประกอบกิจการเลี้ยงหอยแครงในพื้นที่สาธารณะทางทะเลบริเวณอ่าวบ้านพอด หมู่ 1 ต.ชลคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 🐚🦪

📺ข่าวอรุณอมรินทร์
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ช่วงเวลา 06.30 - 08.45 น.
ทางช่อง อัมรินทร์ทีวี กด 34

📺รายการคนค้นฅน
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. (ช่วงเบรก 4)
ทางช่อง 9 กด 30

07/08/2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งที่ตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี

เลขที่ 189 หมู่ที่ 10 ซอยคชสาร (จารุศร) ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

👉 Note : พหลโยธิน ขาออก ก่อนถึงนวนคร ตรงข้ามตลาดไท

จุดสังเกต : ศาลอุทธรณ์ภาค 1

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 8 นาฬิกา 33 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...
04/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 8 นาฬิกา 33 นาที
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง นำนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง รุ่นที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 ณ วังสระปทุม
--
https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20230804174715?

04/08/2023
03/08/2023

นยปส.รุ่นที่ 14 สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมรับฟัง เวทีสัมมนาสาธารณะ
--
“ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น”
พร้อมรับฟังการบรรยาย โดย นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ในหัวข้อ “ปฏิบัติการกวาดล้างทุจริตในจีน”
--
ตั้งแต่เวลา 08.45 - 12.30 น. วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
--
ผ่านทางเฟสบุคและยูทูป สำนักงาน ป.ป.ช.
https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage?mibextid=ZbWKwL​
https://youtube.com/?si=ZdCDkCJLWNnaHY9B

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ --พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบัญญัติเป็นธรรมเนียมให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในที่แห่งเด...
02/08/2023

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘
--
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงบัญญัติเป็นธรรมเนียมให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวตลอด ๓ เดือน ห้ามมิให้พระภิกษุเที่ยวไปค้างคืนที่อื่น หากมีธุระกิจเป็นอันชอบด้วยพระวินัย จึงไปได้ด้วยการทำสัตตาหกรณียะ คือต้องกลับมาที่พักเดิมภายใน ๗ วัน นอกจากนั้นห้ามเด็ดขาด และปรับอาณัติแก่ผู้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดพระบัญญัติพิธีการปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
--
อ่านพระพุทธประวัติ เพิ่มเติมได้ที่
https://www.onab.go.th/th/content/page/index/id/3395

01/08/2023

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nacc.go.th/categorydetail/2018083118464145/20230717112246?
ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความประสงค์ขอโอน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 – 8 สิงหาคม 2566
https://oots.nacc.go.th

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘--เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ "...
01/08/2023

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
--
เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
เกิดพระรัตนตรัย ครบ ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
--
อ่านพระพุทธประวัติ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/73/iid/3397

ที่อยู่

361 ถนน
นนทบุรี

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625284800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นนทบุรี

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครที่ต้อง...แสดงบัญชีรัพย์สิน?
📌พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก
--
📌 วันนี้ (12 ม.ค. 2565) พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ในครั้งนี้เป็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) โดยมี นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายกให้การต้อนรับ
โดยนายศาตปัญญ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ได้รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ เช่น ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านอำนวยการ เป็นต้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ซึ่ง พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตรวจเยี่ยมและชมการปฏิบัติราชการพร้อมพูดคุยสอบถามในประเด็นต่างๆ กับบุคลากรภายในสำนักงานอีกด้วย
--
สำหรับจังหวัดนครนายกนั้น มีหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ หน่วยราชการบริหารส่วนกลางในจังหวัด 31 หน่วยงาน หน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 39 แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด 7 หน่วยงาน และหน่วยงานอิสระ 2 หน่วยงาน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น ก็จะต้องเร่งขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายในพื้นที่จังหวัดนครนายกโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก จะเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่จะทำหน้าที่ด้านการประสานและประมวลข้อมูลต่างๆ สำหรับการประเมินในปี พ.ศ. 2565
--
หลังจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่ดินที่เตรียมการไว้เพื่อก่อสร้างเป็นสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายกแห่งใหม่ ซึ่งหากได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566 ที่จะถึงนี้ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ผู้มาติดต่อราชการได้สะดวกยิ่งขึ้น
📌พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
--
📌 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2565 พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมคณะ ได้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี
ในครั้งนี้เป็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) โดยมี นายหิรัญ ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว และนายจำรัส คงเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี รับการตรวจราชการ และได้รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ เช่น ด้านปราบปรามการทุจริต ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ด้านการป้องกันการทุจริต และด้านอำนวยการ เป็นต้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
--
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในภารกิจแต่ละด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั้งสองแห่งต่อไป
--
หลังจากนั้น พ.ต.ต.ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้ตรวจราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการก่อสร้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และมีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 96 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2565
ทั้งนี้ อาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งใหม่นี้ ประกอบด้วยอาคารสำนักงานหลัก สูง 3 ชั้น ซึ่งจะเป็นที่ปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกส่วนงาน ทั้งด้านส่วนงานป้องกันการทุจริต ส่วนงานปราบปราบการทุจริต ส่วนงานตรวจสอบทรัพย์สิน และส่วนงานอำนวยการ นอกจากอาคารหลักแล้วยังมีอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่อีกด้วย ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับภารกิจด้านของสำนักงาน ป.ป.ช. ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้เป็นอย่างดี
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการแถลงข่าวของโฆษกภาค-จังหวัด หวังยกระดับความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการแถลงข่าว หรือให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนของโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 3 และการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ระบบ Web Conference
--
โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบนโยบายในการแถลงข่าวของโฆษกภาคและโฆษกจังหวัด รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติในฐานะโฆษกภาคและโฆษกจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของประชาชนและกฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อให้ทุกภารกิจบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
แบบนี้ผิดไหมครับ
รบกวนตรวจสอบโครงการนี้ด้วยครับ

อีก 1 ผลงานร้ายๆของ โครงการชลประทานตรัง เป็นการก่อสร้างถนนเลียบคลองส่งน้ำ
ชื่อโครงการก่อสร้างลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย
(นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เลขที่โครงการ 63017275338
งบประมาณ 12,300,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
วันที่ลงนามในสัญญา 10 เม.ย. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 10 ก.ย. 63
อย่างที่เห็นในภาพสุดจะบรรยาย พื้นทางบดอัดไม่ได้มาตรฐาน ไม่ลงหินคลุก และไม่ได้ดำเนินการตามแบบที่ระบุไว้ว่าต้องขุดหน้าดินออกก่อน และตรวจสอบจุดอ่อนตัวให้ดี ก่อนทำการขุดและบดอัดเกลี่ยด้วยลูกรังเป็นชั้นๆให้สม่ำเสมอ.ผลงานจึงออกมาแบบเละตุ้มเปะ ไม่ได้มาตรฐานโดยสิ้นเชิง..
ฝากต้นสังกัด และหน่วยงานตรวจสอบจัดการด้วย...

#ข้อมูลโครงการ
https://drive.google.com/drive/folders/1oXsfOK_RBJjVlufK2eoCGxhPjWesN0Zg?usp=sharing

#ไม่ได้มาตรฐาน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดตรัง
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้
ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
รบกวนช่วยตรวจสอบ
โครงการก่อสร้างลาดยางถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย
(นางน้อย) ระยะทาง 6.350 กม. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
เลขที่โครงการ 63017275338
งบประมาณ 12,300,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท นันทวรรธไชย 2002 จำกัด
วันที่ลงนามในสัญญา 10 เม.ย. 63
วันที่สิ้นสุดสัญญา 10 ก.ย. 63
อย่างที่เห็นในภาพสุดจะบรรยาย พื้นทางบดอัดไม่ได้มาตรฐาน ไม่ลงหินคลุก และไม่ได้ดำเนินการตามแบบที่ระบุไว้ว่าต้องขุดหน้าดินออกก่อน และตรวจสอบจุดอ่อนตัวให้ดี ก่อนทำการขุดและบดอัดเกลี่ยด้วยลูกรังเป็นชั้นๆให้สม่ำเสมอ.ผลงานจึงออกมาแบบเละตุ้มเปะ ไม่ได้มาตรฐานโดยสิ้นเชิง..
ฝากต้นสังกัด และหน่วยงานตรวจสอบจัดการด้วย...

#ข้อมูลโครงการ
https://drive.google.com/drive/folders/1oXsfOK_RBJjVlufK2eoCGxhPjWesN0Zg?usp=sharing

#ไม่ได้มาตรฐาน
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดตรัง
ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้
ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย
อยากให้คิดทำเรื่องนี้ครับ
เรียน ท่านยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ท่านรองรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการบริหารกระทรวงมหาดไทยทุกท่านครับ
กระผมขอร้องเรียน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ7สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กองการแพทย์ฉุกเฉิน1669 “เรื่องปลอมแปลงเอกสาร”เบิกค่าเช่าบ้านอันเป็นเท็จและไม่ตรงตามสิทธิ์ที่ควรจะเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้าราชการคนที่ผมร้องใช้บิลที่มิได้อยู่อาศัยซึ่งบิลใบดังกล่าวระบุเป็นค่าน้ำค่าไฟเลขที่048/2447ระบุเป็นค่าน้ำจำนวน270บาท ค่าไป1,447บาท
(ตัวเลขไม่ชัดเจน)และได้ใช้ลิคควิดลบบิลดังกล่าวแล้วนำไปถ่ายเอกสารสีประมาณ5-6ครั้งเพื่อให้ข้อความค่าน้ำและค่าไฟเจอจาง แล้วจึงจัดการปลอมแปลงลายมือระบุเป็นค่าเช่าหัองพักประจำเดือนเมษายนระบุยอดจำนวนเงิน7,500บาทพร้อมทั้งปลอมลายเซ็นต์เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน เพื่อนำไปวางฏีกาเบิกกับทางหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งในขณะที่วางฎีกาเบิกเงินนั้นพยาบาลคนดังกล่าวไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั้นแล้วครับ
คำถามครับ?
หากทุกอยากถูกต้องทำไมต้องปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ลบ ปลอมลายมือ?
จากการร้องเรียนไปครั้งที่1คณะกรรมการมีการตั้งกรรมการสอบโดยเร่งด่วย เรื่องมีมูล คำพูดของ ผอ.ฝ่ายกจ ปปช.สงขลา ลงพื้นที่พบมูล พยานเด็กร้านถ่ายเอกสาร สอบปากคำเจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ผู้ใต้บังคับบัญชาของ ผอ.ฝ่ายกจ พฤติกรรมไม่เหมาะสมน้ำเสียงข่มขู่ ปกป้องคนกระทำผิด ผอ.ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสงขลาวางตังไม่เหมาะสมใช้คำพูดคุกคามผม ฝากผู้เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยครับ ในข้อกล่าวหาปกป้อง ปกปิดและคุกคามผู้ร้องและเปิดเผยข้อมูลผู้ร้องซึ่งเป็นความลับตามสิทธิ์ของผู้ร้อง ผลสุดท้ายสรุปจบที่ผู้กระทำผิดไม่ผิดใดๆ
กระผมจึงขอให้ข้อความนี้ได้รับพิจารณาความผิดตามที่กระผมได้ร้องเรียนด้วยครับ เบื้องต้นกระผมได้แนบเอกสารเท่าที่กระผมจะหาได้ครับน่าจะเพียงพอต่อคนที่ได้ตั้งใจกระทำผิดทั้่งนี้อยากให้ท่านประสานกับทาง ปปช.สงขลา(คุณเรวัตร)ไม่ทราบนามสกุล
กราบขอบพระคุณครับ
จริงไหม. ปปช.ทำงานอย่างนี้ งามหน้า ขาดความเชื่อมั่น หน้าไม่อาย

จริงเปล่า

งามหน้าเผยวิธีทำงานปปช.ปัดสวะให้พ้นตัวร้องม.157 ตร.แต่กลับส่งให้ผบตร.ลงโทษวินัยแทน

ดูๆ
#}