RTP Cyber Village ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์

RTP Cyber Village ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ บริการข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาในชุมชน

📍เรื่อง จัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร​ตามยุทธ​ศาสตร์​ชาติ📍เรียน ผู้บังค...
31/05/2022

📍เรื่อง จัดเตรียมสถานที่ในพิธีเปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร​ตามยุทธ​ศาสตร์​ชาติ
📍เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
🍁ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.อ.เมษนนท์ นาขวัญ ​ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์
-พ.ต.ท.ทองรชฎ เหรียญสุวงษ์​
รอง ผกก.ป.สภ.รัตนาธิเบศร์​
-พ.ต.ต.สมศักดิ์ รักษาชล ​ สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์
(หัวหน้าชุด ชมส.)
📍ผู้ปฏิบัติ
ชุด ชมส.สภ.รัตนาธิเบศร์ ชุด RTP CyberVillage ​

จัดเตรียมสถานที่ พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ วันที่. 1 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่ ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สภ.รัตนาธิเบศร์ภ.จว.นนทบุรี-----------------เรียน ผู้บังคับบัญชา     🔺โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบว...
26/05/2022

สภ.รัตนาธิเบศร์
ภ.จว.นนทบุรี
-----------------
เรียน ผู้บังคับบัญชา
🔺โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 2565🔺
วันนี้ ( พฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. 65 ) เวลา 18.00 น.
ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ
พ.ต.อ.เมษนนท์ นาขวัญ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์
ปฏิบัติโดย พ.ต.ต.สมศักดิ์ รักษาชล สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ และ ร.ต.ท.สมาน โพธิ์ศรี รอง สว.(ป.) สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนฯ
ได้ลงพื้นที่ทำการชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ร่วมประชุมแนะนำโครงการฯแสวงหาความร่วมมือกับผู้นำชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายเปรียบ ภู่เล็ก
ประธานชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โทร : 082-0126765
2. นายสมหมาย ยังน้อย
รองประธานชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โทร : 098-2832827
3. นางสาวรพีพรรณ เกษศรีสังข์ (กรรมการฝ่ายเรขานุการ)
ที่อยู่ 84 ซ.นนทบุรี 13 ต.บางกระสอ..
โทร : 088-6978063
และคณะกรรมการชุมชนฯ
อีกทั้งยังได้มอบคู่มือโครงการฯ ให้กับประธานชุมชนฯ ไว้ทำการศึกษา และได้ร่วมพูดคุยจุดประกายความคิดในแนวการทางดำเนินงานของแบบแผนโครงการฯ ให้ผู้นำชุมชนได้เข้าใจถึงหลักการ นำไปสู่การปฏิบัติ
และดำเนินการหาข้อมูลท้องถิ่น สืบสภาพชุมชนฯ เพื่อทำการแบ่งคุ้ม แบ่งความรับผิดชอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สภ.รัตนาธิเบศร์ภ.จว.นนทบุรี-----------------เรียน ผู้บังคับบัญชา     🔺โครงการ RTP Cyber Village ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์...
07/05/2022

สภ.รัตนาธิเบศร์
ภ.จว.นนทบุรี
-----------------
เรียน ผู้บังคับบัญชา
🔺โครงการ RTP Cyber Village ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
วันนี้ ( ศุกร์ ที่ 6 พ.ค. 65 ) เวลา 10.00น.
ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ
พ.ต.อ.เมษนนท์ นาขวัญ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์
ปฏิบัติโดย พ.ต.ต.สมศักดิ์ รักษาชล สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์ และ ร.ต.อ.ปรเมศร์นิติภัทร เข็มบุปผา รอง สวป.สภ.รัตนาธิเบศร์
ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมี
1. นาย เปรียบ ภู่เล็ก
ประธานชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โทร : 082-012-6765
2. นาง อำไพ ดาวใส
กรรมการชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
โทร : 095-537-5834
เป็นผู้นำในการสำรวจประชากร สภาพแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรมและอื่นๆ ภายในชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ อีกทั้งยังได้มอบคู่มือโครงการฯให้กับประธานชุมชนฯ ไว้ทำการศึกษาและได้ร่วมพูดคุยเพื่อจุดประกายความคิดในแนวการทางดำเนินงานของแบบแผนโครงการฯ ให้ผู้นำชุมชนได้เข้าใจถึงหลักการ นำไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการหาข้อมูลท้องถิ่น เพื่อทำการแบ่งคุ้ม แบ่งความรับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

06/05/2022
06/05/2022
05/05/2022

ที่อยู่

ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RTP Cyber Village ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


บริการด้านความช่วยเหลือในการจัดหาที่อยู่อาศัย อื่นๆใน นนทบุรี

แสดงผลทั้งหมด