กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์

กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจ?

ประเทศไทยได้จัดทำความตกลงการค้าเสรีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับพหุภาคีในกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-อินเดีย อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-อินเดีย ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-เปรู โดยในปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน 11 ความตกลง ซึ่งผลจากการเปิดตลาดสินค้าที่เกิดขึ้

น ทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์ ได้แก่ ขายสินค้าได้มากขึ้น มีตลาดเพิ่มขึ้น มีแหล่งวัตถุดิบหลากหลายและมีราคาถูกลง สำหรับผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อบริโภคได้มากขึ้น ส่วนผู้ที่เสียประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินการผลิตหรือธุรกิจได้ หรือแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศได้

กระทรวงพาณิชย์ได้ตระหนักถึงผู้ประกอบการ และเกษตรกรในระดับรากหญ้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดความตกลงการค้าเสรีจึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิต และภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการได้ โดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้บริหารโครงการช่วยเหลือฯ ดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ขยายความช่วยเหลือไปถึงการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีด้วย

23/11/2020

ข่อย : ยาสีฟันธรรมชาติ
ชื่ออื่นๆ : กักไม้ฝอย ส้มพล ส้มฝ่อ ซะโยเส่ สะนาย ฯลฯ ไม้พุ่มพื้นเมือง พบตามที่ลุ่ม ป่าเบญจพรรณทั่ว เส้นใยใช้ทำกระดาษข่อย สรรพคุณทางสมุนไพร กิ่งสด ใช้สีฟัน ช่วยให้ฟันทนแข็งแรง ไม่ปวดฟัน ส่วนเปลือกต้น ใช้แก้บิด แก้ท้องเสีย แก้ไข้ ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ แก้รำมะนาด แก้ริดสีดวง เปลือกราก ใช้บำรุงหัวใจ แก้โรคบิด ใบข่อยนำชงชาดื่มช่วยระบายท้อง แก้ปวดท้อง มีประจำเดือน แก้ปวดเมื่อย ขณะที่เมล็ด ช่วยฆ่าเชื้อ รักษาโรคช่องปาก ทางเดินอาหาร บำรุงธาตุ ขับลม

ยาสีฟันข่อย
ใช้กิ่งข่อยเล็ก ๆ ขนาดเท่าดินสอดำ หรือนิ้วก้อยเด็กก็ได้ ตัดให้ยาวราว 4-5 นิ้ว ล้างน้ำก่อนแล้วเคี้ยวตอนปลายให้แตกจนนิ่ม โดยอย่าเอาเปลือกนอกออก เมื่อนิ่มดีแล้วใช้ถูฟันแรง ๆ ทั้งนอกและในให้ทั่ว จะได้ผล 2 อย่างคือ ยางที่เปลือกจะช่วยรักษาฟันให้ทนและแน่นดี ส่วนเนื้อไม้จะทำให้ฟันขาวและเหงือกแข็งแรงดี และไม่มีโรคฟัน ข้อควรจำ ต้องเลือกเอากิ่งข่อยที่ไม่มีตาและไม่อ่อนหรือแก่เกินไป อ่อนเกินไปจะยุ่ยไม่นุ่มถ้าแข็งเกินไป คือแก่มากจะเคี้ยวยากและอาจจะตำเอาเหงือกด้วย

(เครดิตภาพ : phargarden, chakrits2001)

** สมุนไพรใกล้ตัว มุ่งเสนอสรรพคุณทางยา การนำไปใช้ควรพิจารณาอย่างรอบด้าน **

ถึงเวลาแล้ว... ที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน จากกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีประกาศเต...
19/02/2020

ถึงเวลาแล้ว... ที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน จากกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีประกาศเตรียมยกเลิกสิทธิพิเศษทั่วไปทางภาษี ภายใต้ระบบ GSP (Generalized System of Preferences) กับประเทศไทย

เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ และธนาคาร EXIM BANK จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมรับฟังเสวนาในหัวข้อ "ตัดสิทธิ GSP : SMEs รับมืออย่างไร?" ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

ภายในงานจะพบกับ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน อาทิ วิทยากรจากกรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ และผู้แทนธนาคาร EXIM BANK รวมถึงรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการภาคเอกชน

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0z3w8MsD7jQsteDT6R3VGIMIdIbDs8VHJXgQ8JqtCHVIkTQ/viewform
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 507 8128 หรือ 1169 สายด่วนการค้าระหว่างประเทศ

ถึงเวลาแล้ว... ที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ รู้ก่อน เตรียมตัวก่อน จากกรณีที่ประเทศสหรัฐอเมร.....

07/01/2020
13/03/2017

http://www.dft.go.th/th-th/DetailHotNews/ArticleId/8573/-2561-1
กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือในปีงบประมาณ 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ กรมการค้าต่างประเทศ ค่ะ

เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474860856
26/09/2016

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1474860856

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : ข่าวการเงิน ตลาด รถยนต์ พร็อพเพอร์ตี้ ไอซีที ท่องเที่ยว ต่างประเทศ เศรษฐกิจในประเทศ

20/08/2015

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ที่ 1/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการพิจารณาโครงการขอรับความช่วยเหลือภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือฯ

ข้อที่ 1 ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ ได้แก่
(1) กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าบริการ ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือ
(2) กลุ่มผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกจากการเปิดเสรีทางการค้า ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในระยะสั้นเพื่อให้สามารถปรับตัวได้
กรณีนี้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการตามข้อ 1(1) และ 1(2) ครอบคลุมถึงสินค้าต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ข้อที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ
การพิจารณาโครงการต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติและต้องไม่เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 กรณีผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ข้อใดข้อข้หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันหรือทดแทนกันมีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากจากต่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือมีสัญญาณบ่งชี้ หรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่ผลิตภายในประเทศ หลังจากการเปิดเสรีทางการค้า
(2) มีผลกระทบต่อราคาของสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันหรือทดแทนกัน หรือมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่อราคาของสินค้าข้างต้น
(3) ส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าประเภทเดียวกันหรือทดแทนกันที่ผลิตในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
(4) มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง
(5) มีผลการศึกษาระบุว่าภาคการผลิตหรือภาคบริการนั้นๆ ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
2.2 กรณีผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกจากการเปิดเสรีทางการค้า
ให้พิจารณาจากสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันของความตกลงการค้าเสรี ได้แก่ การเปิดการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) และความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ในกรอบต่างๆ รวมทั้ง อาเซียน (ASEAN)
ในการพิจารณาอนุมัติโครงการจะให้ความสำคัญแก่โครงการที่เป็นภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีการลดภาษีศุลกากรให้กับประเทศคู่ค้าเป็นลำดับแรก

ข้อ 3 วิธีการและขั้นตอนการเสนอโครงการขอรับความช่วยเหลือ
ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจะต้องจัดทำโครงการเสนอต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเสนอผ่านสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการค้า ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือหน่วยราชการที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 4 รูปแบบของการให้ความช่วยเหลือ
โครงการที่เสนอขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในรูปของ
(1) การศึกษา วิจัยและพัฒนา
(2) การจัดหาที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงธุรกิจ
(3) การฝึกอบรมอาชีพใหม่ให้กับคนงาน
(4) กิจกรรมที่มีผลโดยรวมต่อการสนับสนุนการบริโภค การตลาด และการส่งออก ในภาคการผลิต หรือภาคบริการนั้นๆ
(5) การจัดอบรมเสริมสร้างให้มีความรู้เพื่อการปรับตัว

ข้อ 5 ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ
โครงการที่เสนอขอรับความช่วยเหลือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามปี

โครงการหอมหัวใหญ่ เป็นโครงการหนึ่งในสามสินค้าในโครงการเดียวกัน คือ กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่  สำหรับหอมหัวใหญ่ ทำที่...
23/07/2015

โครงการหอมหัวใหญ่ เป็นโครงการหนึ่งในสามสินค้าในโครงการเดียวกัน คือ กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่ สำหรับหอมหัวใหญ่ ทำที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้ยังดำเนินการไม่จบ แต่อยากบอกให้ทุกท่านทราบว่า เป้นโครงการที่หน่วยงานที่ควรจะรับผิดชอบโดยตรงคัดค้าน เพราะเราอยากจะผลิตเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เอง แทนที่จะนำเข้าจากจีน หรือญี่ปุ่น เหมือนในปัจจุบัน สินค้าพวกนี้อยู่ทางเหนือ เลยให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บริหารโครงการ
เนื่องจากได้รับคำบอกเล่าคัดค้านว่า ประเทศไทยไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ แต่อาจารย์มีงานวิจัยในห้องแล็บ ทำสำเร็จ เลยให้เอาลงพื้นที่จริง
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 1 ปี 6 เดือน ตอนนี้พิสูจน์ได้แล้วว่า ทำได้จริง ทำมาแล้ว 2 crops ตอนนี้กำลังดำเนินการต่อ แต่...มีเกษตรกรทดลองปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แล้ว...ทุกคนดีใจมากที่ทำสำเร็จ

ลิ้นจี่ นับว่าเป็นโครงการที่สองที่กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือ เพราะเกษตรกรเดินทางจากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเย...
23/07/2015

ลิ้นจี่ นับว่าเป็นโครงการที่สองที่กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ให้ความช่วยเหลือ เพราะเกษตรกรเดินทางจากอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มาหาเราถึงกรมฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยมีโจทย์มา 3 ข้อ คือ ลิ้นจี่ราคาตกต่ำมาก กิโกรัมละ 6-12 บาท ที่หน้าสวน ลิ้นจี่ปราบเซียนมานักแล้ว เพราะสามวันจะเปลี่ยนสีจากแดง เป็นน้ำตาล และช่วยกระจายลิ้นจี่ออกตลาดให้หน่อย
เนื่องจากอยู่ทางภาคเหนือด้วยกัน ถามว่ามหาวิทยาลัยใกล้เคียงมีองค์ความรู้หรือไม่ ถามไปแล้ว ปรากฏว่า คนละด้าน เลยขอให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาช่วยดู พร้อมให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันราชภัฎเชียงราย และสถาบันราชภัฎลำปาง เป็นลูกทีม
ดำเนินการโครงการนี้ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่
งานวิจัยมีอยู่อีกแล้วในมหาวิทยาลัย แต่ไม่เคยเอามาปฏิบัติจริง เลยเอามาทำให้จนลิ้นจี่สามารถแก้ปัญหาหนอนเจาะขั้ว และการเปลี่ยนสีเร็ว จนสามารถเก็บไว้ได้ 7-15 วัน โดยสียังแดงสดสวยอยู่
การเชื่อมตลาดให้ ส่งTop อีก เพราะ Top ติดใจสินค้าคุณภาพของกองทุนฯ และลิ้นจี่ที่แม่ใจ จะสุกก่อนและออกสู่เป็นอำเภอแรกทางภาคเหนือ ถ้าราคาที่แม่ใจสูง จะนำราคาในตลาดภาคเหนือให้สูงตามไปด้วย ส่งขาย Top มาทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสินค้าฤดูกาล จึงมีขายในเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม แค่เดือนเดียวก็หมดทั้งอำเภอแม่ใจแล้ว Top ขอหมด
สำหรับผู้ส่งออกก็ขอส่งออกด้วย เนื่องจากลิ้นจี่เราทำ GAP กรมวิชาการเกษตรแล้ว เรายังทำ Global GAP ด้วย มีส่งออกไปยังเยอรมัน ดูไบ ฮ่องกง และจีน ด้วย

การถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการผลิตให้สวนส้มได้ GAP ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว ...
23/07/2015

การถ่ายทอดองค์ความรู้ของอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการผลิตให้สวนส้มได้ GAP ของกรมวิชาการเกษตรแล้ว ส้มได้คุณภาพ ปลอดสารเคมี ยังให้มีการจัดทำ QR Code เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และยังสร้างความซื่อสัตย์ให้แก่ชาวสวนส้มด้วย ขณะเดียวกันเราให้ชาวสวนจับกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจ เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างปริมาณ เพื่อจะเข้าตลาดได้อย่าสม่ำเสมอ เพราะเราถามชาวสวนแล้วว่า อยากขายเป็นฤดู หรืออยากขายทั้งปี เราเชื่อมตลาดให้กับ Top supermarket และผู้ส่งออก และสร้างให้เขาสามารถต่อรองเรื่องราคา และตลาดได้ด้วยตนเอง
เวลาผ่านไป 6-7 ปีแล้ว ส้มของเกษตรกรกลุ่มนี้ยังมีขายอยู่ใน Top และเขายังรวมกลุ่มกันเหนียวแน่น และมีผลผลิตส่ง Top ตลอดทั้งปี และบางปีที่ผลิตมาก เขายังส่งให้ผู้ส่งออก ส่งออกไปยังจีน อีกด้วย

เมื่อปี 2551 เกษตรกรชาวสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่มาขอความช่วยเหลือ เพราะส้มราคาถูกมาก ขายหน้าสวนกิโลกรัมละ 8-17 บ...
23/07/2015

เมื่อปี 2551 เกษตรกรชาวสวนส้มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่มาขอความช่วยเหลือ เพราะส้มราคาถูกมาก ขายหน้าสวนกิโลกรัมละ 8-17 บาท แถมส้มยังเป็นโรคกรีนนิ่่ง ใบเป็นสีเหลืองโทรมและแห้งเหี่ยวตายเป็นจำนวนมาก สถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลัง นำเกษตรกร และอาจารย์จากคณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเจอกันที่กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเขียนโครงการขอรับความช่วยเหลือ จึงเป็นโครงการแรกที่กองทุนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ และนำองค์ความรู้ที่เป็นงานวิจัยที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัย มาวิจัยเพิ่มเติมโดยปฏิบัติจริง จนสามารถแก้ไขปัญหาได้

ปัจจุบันพวกเรามี QR code ที่เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เราได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิต...
21/07/2015

ปัจจุบันพวกเรามี QR code ที่เป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เราได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตกาแฟอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร และใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตกาแฟในป่าไม้ในระดับสากล (Rainforest Alliance) และเป็นแหล่งผลิตกาแฟแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในระบบ Rainforest นี้

ทุกคนในตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง ตำบลยางเปียง และตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันทำกาแฟขุนตื่น ด้วยใจ
21/07/2015

ทุกคนในตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง ตำบลยางเปียง และตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันทำกาแฟขุนตื่น ด้วยใจ

กาแฟขุนตื่น มาจากชื่อภูเขา ที่อยู่ที่อำเภออมก๋อย เป็นกาแฟในปลูกในป่า เพื่อให้ชาวเขารักษาป่าต้นน้ำ  ซึ่งเป็นต้นน้ำหลักของ...
21/07/2015

กาแฟขุนตื่น มาจากชื่อภูเขา ที่อยู่ที่อำเภออมก๋อย เป็นกาแฟในปลูกในป่า เพื่อให้ชาวเขารักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำหลักของสายน้ำแม่ปิง

อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนเสร็จแล้ว ผู้นำ หรือพ่อหลวง จะไปสอนต่อเป็นภาษาท้องถิ่น จะได้เข้าใจกันยิ...
08/01/2015

อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนเสร็จแล้ว ผู้นำ หรือพ่อหลวง จะไปสอนต่อเป็นภาษาท้องถิ่น จะได้เข้าใจกันยิ่งขึ้น

เศษกากจากเปลือกกาแฟ เอาไปทำปุ๋ย ส่วนผลที่ได้เอาไปบรรจุถุง และทำ pakage จากผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวเขาเอง
08/01/2015

เศษกากจากเปลือกกาแฟ เอาไปทำปุ๋ย ส่วนผลที่ได้เอาไปบรรจุถุง และทำ pakage จากผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวเขาเอง

ตั้งแต่เป็นเชอรี่ จนถึงขึ้นตอนการเอาเปลือกออก เมื่อตากให้แห้งแล้วต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อนนำไปคั่ว
08/01/2015

ตั้งแต่เป็นเชอรี่ จนถึงขึ้นตอนการเอาเปลือกออก เมื่อตากให้แห้งแล้วต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งก่อนนำไปคั่ว

วิธีการเก็บ กะเทาะเปลือก และแคร่ตากกาแฟ
08/01/2015

วิธีการเก็บ กะเทาะเปลือก และแคร่ตากกาแฟ

ชาวคณะที่ไปดูงาน มีทั้งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  ประธานคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการจากกรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์
08/01/2015

ชาวคณะที่ไปดูงาน มีทั้งรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการจากกรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์

ไปดูโครงการกาแฟอาราบิก้าที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กาแฟมีหลายสี ทั้งสีแดงที่เห็นกันประจำ และสีเหลือง
08/01/2015

ไปดูโครงการกาแฟอาราบิก้าที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กาแฟมีหลายสี ทั้งสีแดงที่เห็นกันประจำ และสีเหลือง

ภาพสมาชิกวิสาหกิจฯ กำลังกวนสับปะรดนางแล ร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้เกษตรกรกันนะค่ะ หลายคนยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งควา...
03/06/2014

ภาพสมาชิกวิสาหกิจฯ กำลังกวนสับปะรดนางแล
ร่วมกันส่งกำลังแรงใจให้เกษตรกรกันนะค่ะ หลายคนยังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งความเสียหายจากลมพายุ ลูกเห็บ ซ้ำยังแผ่นดินไหวอีก น่าสงสารมาก ต้องคอยให้กำลังใจ และต้องใช้เวลาฟื้นฟูสภาพจิตใจกันอีกสักพัก

สับปะรดนางแลกวนกวนจากเนื้อสับปะรดนางแล 100% โดยสับปะรดนางแลที่ใช้เป็นสับปะรดนางแลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกในร...
03/06/2014

สับปะรดนางแลกวน
กวนจากเนื้อสับปะรดนางแล 100% โดยสับปะรดนางแลที่ใช้เป็นสับปะรดนางแลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกในระบบญี่ปุ่น ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ไม่แต่งกลิ่น และไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานนับเดือน

งานประดิษฐ์จากกระดาษสับปะรดที่ผู้เชี่ยวชาญไปสอนให้ลองทำดูนอกจากทำเป็นกระดาษที่ทำจากใบสับปะรด
02/06/2014

งานประดิษฐ์จากกระดาษสับปะรดที่ผู้เชี่ยวชาญไปสอนให้ลองทำดูนอกจากทำเป็นกระดาษที่ทำจากใบสับปะรด

29/05/2014
สับปะรดนางแลที่อยู่ในโครงการสับปะรดผลสด ส่งไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรี JTEPA กำลังจะเร่ิมสุก ได้...
29/05/2014

สับปะรดนางแลที่อยู่ในโครงการสับปะรดผลสด ส่งไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรี JTEPA กำลังจะเร่ิมสุก ได้รับผลกระทบจากลูกเห็บเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีบางส่วนที่ไม่ได้รับความเสียหาย ส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นได้ แต่มีบางส่วนที่เสียหายดังภาพ เกษตรกรจึงแปรรูปเป็นสับปะรดกวน กรมการค้าต่างประเทศได้ช่วยเหลือนำมาจำหน่ายด้วย สำหรับใบสับปะรดได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไปสอนทำเป็นกระดาษ ซึ่งจะมีผลงานแสดงต่อไป

ผลงานจากโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอ (Crafts Textile Estate) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื...
25/04/2014

ผลงานจากโครงการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการหัตถกรรมสิ่งทอ (Crafts Textile Estate) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน

16/05/2013
14/05/2013
04/02/2013
24/01/2013
ขณะนี้ส้มคัดคุณภาพของเราขายหมดล็อตแรกแล้วค่ะ ทางกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนสินค้าจากเก...
11/01/2013

ขณะนี้ส้มคัดคุณภาพของเราขายหมดล็อตแรกแล้วค่ะ ทางกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรไทย ^__^ แต่ไม่ต้องกังวลไปนะค่ะ สินค้าส้มล็อตต่อไป มีมาให้เลือกซื้อเลือกชิมอีกแน่นอนในวันจันทร์หน้าที่เก่าเวลาเดิมค่ะ! ยังไงวันนี้ขอเชิญทุกท่านเลือกสับปะรดปลอดสารพิษจากวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดนางแลเพื่อการส่งออกไปพลางๆ ก่อนนะค่ะ รับรองว่าคุณภาพดีและรสชาติอร่อยไม่แพ้ส้มแน่นอนค่ะ ^__^

วันนี้ขออนุญาตปลุกกระแสด้วยประโยชน์ดีๆ จากการทานส้ม และสับปะรดค่ะส้ม- มีวิตามินซี ช่วยป้องกันโรคหวัด และโรคเลือดออกตามไร...
11/01/2013

วันนี้ขออนุญาตปลุกกระแสด้วยประโยชน์ดีๆ จากการทานส้ม และสับปะรดค่ะ
ส้ม
- มีวิตามินซี ช่วยป้องกันโรคหวัด และโรคเลือดออกตามไรฟัน
- มีสารเบต้าแคโรทีน ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย
- ช่วยให้ผนังหลอดเลือด และเส้นเลือดฝอยแข็งแรง
- ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน ทำให้สุขภาพผิวดี ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย
- ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนให้แข็งแรง
สับปะรด
- มีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารจำพวกเนื้อ
- เสริมการดูดซึมอาหาร
- ดับร้อนแก้กระหาย
- ช่วยป้องกันโรค ไตอักเสบ ความดันโลหิตสูง หลอดลมอักเสบ
ถ้าท่านผู้อ่านเห็นประโยชน์ที่มีมากมายขนาดนี้แล้ว เกิดอยากรับประทานส้ม และสับปะรดคุณภาพดี ปลอดสารพิษขึ้นมาแล้วล่ะก็ ขอเชิญมาเลือกซื้อได้ที่ กระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ตรงข้ามโรงอาหารฝั่งกรมการค้าต่างประเทศ บริเวณทางเข้าลิฟท์ลานจอดรถชั้น 2 ค่ะ ^^

ภาพบรรยายกาศวันแรกของการขายส้มและสับปะรด ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกองทุน FTAงานนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่และป...
10/01/2013

ภาพบรรยายกาศวันแรกของการขายส้มและสับปะรด ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกองทุน FTA
งานนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก ต่างแวะเข้ามาลองชิม และ เลือกซื้อผลไม้คุณภาพดี ปลอดสารพิษกลับบ้านกันถ้วนหน้า งานดีๆแบบนี้นอกจากจะได้ผลไม้คุณภาพดี ปลอดสารพิษ ราคาไม่แพงแล้ว ยังได้สุขภาพดีเป็นของแถมด้วยค่ะ ^^
ท่านผู้สนใจสามารถมาแวะชิมแวะชม และเลือกซื้อสินค้าได้ที่ กระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ตรงข้ามโรงอาหารฝั่งกรมการค้าต่างประเทศ บริเวณทางเข้าลิฟท์ลานจอดรถชั้น 2 เปิดขายตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 17.00 น.ค่ะ กองทุน FTA ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ^/\^

มาแล้วเจ้าาาาาาาา กิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยภายใต้โครงการกองทุน FTA  ของ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์วันน...
09/01/2013

มาแล้วเจ้าาาาาาาา กิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
ภายใต้โครงการกองทุน FTA ของ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วันนี้กองทุน FTA ขอนำเสนอ

ที่อยู่

563 ถ. นนทบุรี 1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ.
นนทบุรี
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 547 4818

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน นนทบุรี

แสดงผลทั้งหมด