Clicky

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส กระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค

เปิดเหมือนปกติ

#สภาการศึกษา ชวนเรียนรู้เกี่ยวกับ 💡 "ทัศนคติเชิงบวกที่จะปลูกฝังอุปนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 🧐📚✨ #ทัศนคติเชิงบวก จะช่...
27/12/2022
12. ทัศนคติเชิงบวกที่จะปลูกฝังอุปนิสัยของกา.png

#สภาการศึกษา ชวนเรียนรู้เกี่ยวกับ 💡 "ทัศนคติเชิงบวกที่จะปลูกฝังอุปนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 🧐📚

✨ #ทัศนคติเชิงบวก จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้

🔰1) จิตสำนึกและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและชุมชน
🔰2) การตระหนักในคุณค่าของโรงเรียน
🔰3) แรงบันดาลใจที่จะทำงานให้สำเร็จ
🔰4) ความมุ่งมั่นที่จะพิชิตเป้าหมายในการเรียนรู้
🔰5) ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะสามารถทำเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ
🔰6) ความพึงพอใจต่อการเรียน

🔎 เอกสารฉบับเต็ม

26/12/2022
26/12/2022
22/12/2022
ศธจ.สมุทรสาคร zoomopec's Personal Meeting Room

การประชุมบูรณาการความร่วมมือ การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

18/12/2022
15/12/2022
08/12/2022
06/12/2022

ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู หน่วยงานผู้ใช้ครูทุกสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง และการกำหนดวิชาที่สอน ที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2565

📲 ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://citly.me/JGEgf

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/11/40936/

Photos from คุรุสภา's post
01/12/2022

Photos from คุรุสภา's post

01/12/2022
30/11/2022

อะไร?คือ สิ่งสำคัญที่ครูต้องเข้าใจถึง 8 ตัวชี้วัด😀

การสร้างประเด็นท้าทาย นวัตกรรมการสอน และวิจัยในชั้นเรียนก็นำไปสู่บันได 5 ขั้น 🙂

รวมถึงการสะท้อน K S A M อย่างไรเพื่อนำไปปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรม🙂

บทความนี้สรุปจากกิจกรรม Active Learning กับกระบวนการพัฒนา 8 ตัวชี้วัด " โดย ดร. วรวุฒิ แสงเฟือง จากกิจกรรม Workshop Teacher Hero
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ร่วมเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้..ที่นี่เลยค่ะ😄 http://bit.ly/3EVONeA

#กสศ. #กคศ. #นวัตกรรมการสอน #ประเด็นท้าทาย

30/11/2022

ข่าวล่ามาเร็ว‼️ 📣อ่านกันหน่อยค่ะ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 Starfish Education จัดกิจกรรม Focus Group ครั้งที่ 2 และกิจกรรม Coaching ครั้งที่ 3 👉

ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 👉

โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาแนวทางเพื่อลดความถดถอยในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการหยุดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่สมุทรสาคร ให้การสนับสนุนโรงเรียนและครูในการวางแผน และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้และทั่วถึง

ติดตามเพิ่มเติมได้เลยค่า http://bit.ly/3EOTh5p
#โครงการลดความถดถอยทางการเรียนรู้ #ศธจสมุทรสาคร #ฟื้นฟูการเรียนรู้ #กสศ.

28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70  ปีการศึกษา 2565 (อัพเดต 25 พ.ย. 2565) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำ...
28/11/2022

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (อัพเดต 25 พ.ย. 2565) สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

21/11/2022

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานราวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕'๖๕ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหน่วยรับการเสนอชื่อ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เสร็จสิ้นลงแล้ว ครูผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุรินธร นาคคุ้ม ตำแหน่งครู กศน.ตำบลหลักสอง สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดเห็นว่าผู้ได้รับการคัดเลือกไม่สมควรได้รับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัสสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ให้ยื่นข้อทักท้วงพร้อมชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ ๒/๓ หมู่ ๘ ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภายใน
๑๐ วันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ

18/11/2022

💎ว 32/2565 แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560
.
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 2565
.

รายละเอียด 👉👉 https://otepc.go.th/th/content_page/item/4222-2022-11-18-06-34-47.html

ประกาศครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร
16/11/2022

ประกาศครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร

Photos from คุรุสภาจังหวัดสมุทรสาคร's post
15/11/2022

Photos from คุรุสภาจังหวัดสมุทรสาคร's post

Photos from คุรุสภาจังหวัดสมุทรสาคร's post
15/11/2022

Photos from คุรุสภาจังหวัดสมุทรสาคร's post

15/11/2022
14/11/2022
11/11/2022
11/11/2022
11/11/2022

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนองค์กรวิชาชีพ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2565 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 พ.ย. 65 ณ ศธจ.สมุทรสาคร

https://bit.ly/recruit_edu_board_65

11/11/2022
#กลุ่มนโยบายและแผน
04/11/2022

#กลุ่มนโยบายและแผน

02/11/2022
01/11/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจ...
17/10/2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ย้ำ “ครูคือผู้มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาการฟื้นฟูการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นโอกาสนำนวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้เข้ามาทดแทนการสอนแบบเดิม”

รมว.ศธ.ชี้ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมและวิธีการเรียนรู้แบบระบบเดียวไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคหลังโควิด จำเป็นต้องใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต

👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/10/40072/

12/10/2022
12/10/2022

ที่อยู่

สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
74000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634429184

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน สมุทรสาคร

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน สมุทรสาคร (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดส สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุท เทศบาลตำบลนาดี จ.สมุทรสาคร - ฝ Mueang Samut Sakhon District SamutsaKhonburaNa School สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสา Samut Sakhon Province สำนักงานจังหวัดอ่างทอง by วุฒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ก Fire-Rescue Khokkhamlocal