องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAO องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichu

เมื่อวันพุธที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบหมายให้พนักงาน...
08/12/2023

เมื่อวันพุธที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันติดตามโครงการ “ต้นสลากปันสุข” ในการปลูกผักไม้เลื้อยชนิดต่างๆ หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว 2 สัปดาห์ (เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566) ณ บริเวณสวนสลากปันสุขหลังสำนักงานฯ

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบหมายให้นางประภัสษร เรืองเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประ...
08/12/2023

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบหมายให้นางประภัสษร เรืองเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมประชุมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยา ในนามคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์และร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ในการนี้ที่ประชุมได้แจ้งผลคะแนน ITA 2566 จังหวัดพะเยาประเภทที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบล อบต.ดอนศรีชุมได้คะแนนสูงสุด 97.73 คะแนน

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบหมายให้นางประภัสษร เรืองเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธ...
07/12/2023

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม มอบหมายให้นางประภัสษร เรืองเดช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) รุ่นที่ 2 (6-7 ธ.ค. 66) ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม

07/12/2023

วิดีโอประชาสัมพันธ์...(2) บรรยากาศทั่วไป พ่อตัวอย่างตำบลดอนศรีชุม โครงการวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เป็นประธานมอบโล่ "พ่อตัวอย่าง" ตำบลดอนศรีชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...
07/12/2023

นายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เป็นประธานมอบโล่ "พ่อตัวอย่าง" ตำบลดอนศรีชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ราย เนื่องในโครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) โดยได้รับคัดเลือกจากหมู่บ้าน ว่า "เป็นพ่อผู้เสียสละ พ่อผู้มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร" อันได้แก่ 1) หมู่ที่ 2 ร.ต.อ.บริบูรณ์ ไชยมงคล 2) หมู่ที่ 3 นายแสงเวียน ใจดี 3) หมู่ที่ 4 นายสม อุปนันท์ 4) หมู่ที่ 6 นายเปลี่ยน มหาวรรณ์ และ 5) หมู่ที่ 8,9 นายเชวง กันทะวงศ์ เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 2)

07/12/2023

วิดีโอประชาสัมพันธ์...(1) บรรยากาศทั่วไป ก่อนเริ่มโครงการวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

07/12/2023

วิดีโอประชาสัมพันธ์...โครงการวันพ่อแห่งชาติ (ช่วงที่ 2) พ่อตัวอย่างตำบลดอนศรีชุม เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

06/12/2023

วิดีโอประชาสัมพันธ์...โครงการวันพ่อแห่งชาติ (ช่วงที่ 1) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 งานการศึกษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำโครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ปร...
06/12/2023

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 งานการศึกษา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุมจัดทำโครงการวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยนายจีรพันธ์ จำรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรในสังกัด ประชาชนและผู้นำตำบลดอนศรีชุมร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 1)

06/12/2023
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
06/12/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ที่อยู่

228 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-จำไก่
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
56120

เบอร์โทรศัพท์

0-5449-1587

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม Donsrichum SAOผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

  • เทศบาลเมืองดอกคำใต้

    เทศบาลเมืองดอกคำใต้

    เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 1 หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ต. ดอนศรีชุม อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา
แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ